• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21649 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (754 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (403 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1484 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3966 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (782 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15704 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1615 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30058 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4168 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2148 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1934 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9310 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2008 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (161 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2236 پاسخ)
 • ۱۲/۲۷  ۲۱:۵۸     مسعود کوهپیمازاد
 • ۱۲/۲۷  ۲۱:۵۸     مسعود کوهپیمازاد
 • ۱۲/۲۷  ۲۱:۵۷     مسعود کوهپیمازاد
 • ۱۲/۲۷  ۲۱:۵۷     مسعود کوهپیمازاد
 • ۱۰/۲۹  ۲۲:۴۹     محمدامین علی نژاد
 • ۱۰/۲۹  ۲۲:۴۹     محمدامین علی نژاد
 • ۱۰/۲۵  ۱۹:۵۲     jalalakbari411@gmail.com
 • ۱۰/۲۵  ۱۹:۵۲     jalalakbari411@gmail.com
 • ۱۰/۲۱  ۰۱:۴۵     علی باغبان نظرلو

 • telegram_channel

  پرسش و پاسخ

 • کدهای مراکز آموزش نظامی (21649 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده (754 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری (12411 پاسخ)
 • ( پاسخ)
 • مشاعره (403 پاسخ)
 • نامه های ارسالی (1484 پاسخ)
 • مشمولان غایب (3966 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت (782 پاسخ)
 • معافیت پزشکی (15704 پاسخ)
 • اعزام به خدمت (30058 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی (4168 پاسخ)
 • معافیت پزشکی (15704 پاسخ)
 • اعزام به خدمت (30058 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی (4168 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص (2148 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور (1934 پاسخ)
 • معافیت کفالت (9310 پاسخ)
 • معافیت های جدید (2008 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88 (161 پاسخ)
 • مقالات (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی (2236 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر (1615 پاسخ)


 • آخرین ارسالی ها در تاریخ , ساعت , توسط :
 • ۹۶/۱۲/۲۷  ۲۱:۵۸     مسعود کوهپیمازاد
 • ۹۶/۱۲/۲۷  ۲۱:۵۸     مسعود کوهپیمازاد
 • ۹۶/۱۲/۲۷  ۲۱:۵۷     مسعود کوهپیمازاد
 • ۹۶/۱۲/۲۷  ۲۱:۵۷     مسعود کوهپیمازاد
 • ۹۶/۱۰/۲۹  ۲۲:۴۹     محمدامین علی نژاد
 • ۹۶/۱۰/۲۹  ۲۲:۴۹     محمدامین علی نژاد
 • ۹۶/۱۰/۲۵  ۱۹:۵۲     jalalakbari411@gmail.com
 • ۹۶/۱۰/۲۵  ۱۹:۵۲     jalalakbari411@gmail.com
 • ۹۶/۱۰/۲۱  ۰۱:۴۵     علی باغبان نظرلو
 • ۹۶/۱۰/۲۱  ۰۱:۴۵     علی باغبان نظرلو
 • ۹۶/۰۹/۲۷  ۰۱:۲۱  عرفان   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۷  ۰۰:۵۵  M   اعزام به خدمت
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۲۲:۵۹     عادل امینی شیرکوهی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۲۲:۵۹     عادل امینی شیرکوهی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۲۲:۵۷     عادل امینی شیرکوهی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۲۲:۵۷     عادل امینی شیرکوهی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۲۲:۴۴  حسین مظفری   اعزام به خدمت
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۵:۵۰  Javid   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۴:۵۷  علی   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۴:۵۵  علی   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۴:۵۱  علی   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۴:۳۹  علی   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۴:۳۶  علی   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۱۳:۴۹  سام   اعزام به خدمت
 • ۹۶/۰۹/۲۶  ۰۶:۵۹  اسماعیل   اعزام به خدمت
 • ۹۶/۰۹/۲۵  ۱۹:۳۴  سپهر   معافیت کفالت
 • ۹۶/۰۹/۲۵  ۱۷:۴۷  امير حسين   افزایش شرط سن پدر برای معافیت کفالت
 • ۹۶/۰۹/۲۵  ۱۷:۴۳  محمد   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۹۶/۰۹/۲۵  ۱۴:۰۹  داود   معافیت پزشکی
 • ۹۶/۰۹/۲۵  ۱۳:۰۵  وحید   اعزام به خدمت
 • شما هم می توانید برای ایجاد یک گفتگوی جدید از طریق گزینه تماس با ما پیشنهاد دهید.
  منتظر نظرات شما هستیم.

  تعداد بازدید : 179,853