• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21733 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (759 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (403 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1486 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3986 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (783 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15803 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1616 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30159 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4187 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2151 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1954 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9338 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2011 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (161 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2256 پاسخ)
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۹     علی قیومی
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۹     علی قیومی
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۸     Mohamad Mohamad
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۸     Mohamad Mohamad
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Mohamad Mohammad
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Mohamad Mohammad
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Hjj Ghjj
 • ۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Hjj Ghjj
 • ۰۲/۰۵  ۱۹:۱۰     mohamad yosefi

 • telegram_channel

  پرسش و پاسخ

 • کدهای مراکز آموزش نظامی (21733 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده (759 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری (12411 پاسخ)
 • ( پاسخ)
 • مشاعره (403 پاسخ)
 • نامه های ارسالی (1486 پاسخ)
 • مشمولان غایب (3986 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت (783 پاسخ)
 • معافیت پزشکی (15803 پاسخ)
 • اعزام به خدمت (30159 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی (4187 پاسخ)
 • معافیت پزشکی (15803 پاسخ)
 • اعزام به خدمت (30159 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی (4187 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص (2151 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور (1954 پاسخ)
 • معافیت کفالت (9338 پاسخ)
 • معافیت های جدید (2011 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88 (161 پاسخ)
 • مقالات (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی (2256 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر (1616 پاسخ)


 • آخرین ارسالی ها در تاریخ , ساعت , توسط :
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۹     علی قیومی
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۹     علی قیومی
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۸     Mohamad Mohamad
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۸     Mohamad Mohamad
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Mohamad Mohammad
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Mohamad Mohammad
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Hjj Ghjj
 • ۹۷/۰۲/۰۹  ۲۳:۱۷     Hjj Ghjj
 • ۹۷/۰۲/۰۵  ۱۹:۱۰     mohamad yosefi
 • ۹۷/۰۲/۰۵  ۱۹:۱۰     mohamad yosefi
 • ۹۷/۰۲/۰۵  ۱۹:۰۵     mohamad yosefi
 • ۹۷/۰۲/۰۵  ۱۹:۰۵     mohamad yosefi
 • ۹۷/۰۱/۲۶  ۱۳:۲۴     سید جلال نبوی چاشمی
 • ۹۷/۰۱/۲۶  ۱۳:۲۴     سید جلال نبوی چاشمی
 • ۹۷/۰۱/۲۶  ۱۳:۲۳     jalalnabavi11@gmail.com
 • ۹۷/۰۱/۲۶  ۱۳:۲۳     jalalnabavi11@gmail.com
 • ۹۷/۰۱/۲۶  ۱۳:۲۳     سید جلال نبوی چاشمی
 • ۹۷/۰۱/۲۶  ۱۳:۲۳     سید جلال نبوی چاشمی
 • ۹۷/۰۱/۲۴  ۱۱:۲۶     Amin Esfandiyar.amin
 • ۹۷/۰۱/۲۴  ۱۱:۲۶     Amin Esfandiyar.amin
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۵۳     mahmoud dehkhoda
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۵۳     mahmoud dehkhoda
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۵۲     محمود دهخدا
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۵۲     محمود دهخدا
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۴۸     محمود دهخدا
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۴۸     محمود دهخدا
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۴۷     محمود دهخدا
 • ۹۷/۰۱/۱۸  ۱۲:۴۷     محمود دهخدا
 • ۹۷/۰۱/۱۶  ۱۶:۵۱  علی   کمک به سربازان فراری درصورت مراجعه به...
 • ۹۷/۰۱/۱۶  ۱۴:۲۹     fgh@fgdfghh.ir
 • شما هم می توانید برای ایجاد یک گفتگوی جدید از طریق گزینه تماس با ما پیشنهاد دهید.
  منتظر نظرات شما هستیم.

  تعداد بازدید : 182,000