• کدهای مراکز آموزش نظامی  (15272 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (584 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (370 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1092 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1879 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (544 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12452 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1401 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (19041 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3075 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1717 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1423 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8355 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1610 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (132 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1157 پاسخ)
 • ۱۱/۰۶  ۰۰:۱۷     رضا شجاعی
 • ۱۱/۰۶  ۰۰:۱۷     رضا شجاعی
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۴۸  سجاد   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۴۰  سجاد   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۳۷  علی نظری   معافیت تحصیلی
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۲۹  امیر   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۲۵  علی نظری   معافیت موارد خاص
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۲۴  شهاب   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۰۵  ۱۲:۱۶  محمدیان   برای کسانی که بخواهند خدمت ‌بخرند،...
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 442,954 | ۳,۰۷۵ نظر
  1. مهمان - علی
   #1 | ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

   سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم۱یا دو ترم دیگه دارم
   آیا میتوتنم برم خدمت مثلا دوره آموزشی رو انجام بدم وبعد بیام دو ترم رو تموم کنم؟

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - فرزاد
    #2 | ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

    بله
    ولی با مدرک لیسانس

    فرزاد IP Address is : hidden
  2. مهمان - یوسف
   #3 | ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

   باعرض سلام . بنده در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹اعرام شده ام و در تاریخ ۸/۷/۹۰ به علت قبولی در دانشگاه از خدمت ترخیص شده ام .
   ادامه خدمتم در سال ۹۴ چند ماه حساب میشه ۲۴ یا ۱۸؟
   آیا نیرویی که در آن ادامه خدمتم میگذرانم همان نیروی قبلی است ؟
   آیا باید دوباره دفترچه پست کنم یا فقط مراجعه به پلیس +۱۰کافی است؟
   تشکر

   یوسف IP Address is : hidden
  3. مهمان - مسعود
   #4 | ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

   سلام . من در حین خدمت دانشگاه قبول شدم و ترخیص شدم . اگه درسم بیش از ۵ سال تول بکشه باید چیکار کنم ؟ وقتی برگردم به خدمت باید چقد خدمت کنم ۱۸ ماه یا ۲۴ پایه خدمتیم ۸۹

   مسعود IP Address is : hidden
   • مهمان - فرزاد
    #5 | ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

    ۲۴

    فرزاد IP Address is : hidden
  4. مهمان - رامتين
   #6 | ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

   سلام خسته نباشید میخواستم بدونم برای دانشجویان مقطع کارشناسی که تیر ماه فارغ التحصیل میشوند فرجه یک ساله از مهر ماه حساب خواهد شد یا خیر؟(با تشکر)

   رامتين IP Address is : hidden
  5. مهمان - عليرضا مشيريان
   #7 | ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

   با سلام
   من دانشجوی ترم ۵کارشناسی پیوسته هستم.العان در تکمیل ظرفیت قبول شدم و ١ سال هم پشت کنکور بودم.میخواستم بدونم برای انصراف از دانشگاه و ثبتنام در دانشگاه جدید من به مشکلی بر نمیخورم
   با تشکر

   عليرضا مشيريان IP Address is : hidden
  6. مهمان - ابراهیم
   #8 | ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

   باسلام
   من ۳ برادر دارم که به سربازی رفتن و پدرم هم چند سال پیش به رحمت خدا رفته،زمانی که ایشان فوت شدند ۶۳ سال سن داشتند.مادر بنده به دلیل مریضی قلبی و نظر کمیته پزشکی نیاز به مراقبت دارند،من تنها مراقب ایشان هستم،به دلیل اینکه برادرها از ما سراغی نمی گیرند،من هم دانشجوی کارشناسی هستم(غیبت هم اصلأ نداشته ام)،چه باید بکنم؟؟؟

   ابراهیم IP Address is : hidden
  7. مهمان - محمدجواد
   #9 | ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

   باسلام
   من درنیمسال اول ۹۲ تورشته ی روزانه ی سراسری قبول شدم, وبه دلایلی همون ابتدا انصراف دادم, وبهمن همون سال ازطریق پذیرش بدون ازمون وارد دانشگاه پیام نور شدم. حال من می خوام ازطریق همون پذیرش بدون ازمون پیام نور به رشته ی دیگه ای تغییررشته بدم در این صورت ایا من مشکل نظام وظیفه خواهم داشت؟؟؟

   محمدجواد IP Address is : hidden
  8. مهمان - فرزاد
   #10 | ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

   سلام.توروخدا منو جواب بدید تا از نگرانی در بیام
   من اینترم میخوام معرفی به استاد بگیرم یعنی ۱۵ اسفند فارغ التحصیل میشم.(لیسانس)
   میخوام ببینم نامه فارغ التحصیلی من ۱۰روزه میاد تا من قبل عید پست کنم یا نه؟
   اصلا برای پست کرد دفترچه آیا نامه فارغ التحصیلی از دانشگاه لازمه؟وچند روزه اون نامه میاد؟
   مرسی

   فرزاد IP Address is : hidden
   • مهمان - فرزاد
    #11 | ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

    از تاریخ اعلام اخرین نمره

    فرزاد IP Address is : hidden
  9. مهمان - esmaeil7
   #12 | ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

   سلام دوستان مدرکم فوق دیپلمه به نظر شما الان برم خدمت برگردم یا بعد از لیسانس…….؟

   esmaeil7 IP Address is : hidden
  10. مهمان - esmaeil7
   #13 | ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

   سلام دوستان کسر خدمت ایثار گری که فعلا به متولدین ۷۲ و ماقبلشه شامل میشه… آیا بعد از دوسال به متولدین ۷۴ تغییر میکنه یا نه… ممنون میشم جواب بدید

   esmaeil7 IP Address is : hidden
  11. مهمان - مهدی
   #14 | ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

   سلام.من دانشجوی شبانه هستم ومیخواهم درکنکور۹۴شرکت کنم.والان ازمعافیت تحصیلی استفاده میکنم بایدبرای معافیت چه کاری بکنم؟؟؟باتشکر

   مهدی IP Address is : hidden
  12. مهمان - محمد قرنینی
   #15 | ۰۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

   با سلام بنده دانشجوی ۵ترم کارشناسی ارشد هستم که علاوه بر این ۵ترم. ۲ترم مرخصی اجباری از سوی دانشگاه رفته ام.برای ثبت نام ترم ۶ تحصیلی آیا مشکلی از سوی سازمان نظام وظیفه برای تمدید معافیت تحصیلی نخواهم داشت؟

   محمد قرنینی IP Address is : hidden
  13. مهمان - محمدجواد
   #16 | ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

   باسلام
   من درنیمسال اول ۹۲ تورشته ی روزانه ی سراسری قبول شدم, وبه دلایلی همون ابتدا انصراف دادم, وبهمن همون سال ازطریق پذیرش بدون ازمون وارد دانشگاه پیام نور شدم. حال من می خوام ازطریق همون پذیرش بدون ازمون پیام نور به رشته ی دیگه ای برم,در این صورت ایا من مشکل نظام وظیفه خواهم داشت؟؟؟

   محمدجواد IP Address is : hidden
  14. مهمان - علی نظری
   #17 | ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

   سلام….خسته نباشید واقعا…من ورودی ۹۰ هستم دانشگاه پیامو نور رشته کامپیوتر ..الان امسال که ۹۳ باشه بدون آزمون رشته مهندسی پزشکی غیر انتفاعی و با آزمون کنکور (تکمیل ظرفیت ورودی بهمن )مهندسی دانشگاه آزاد قبول شدم حالا میخواستم بدونم که من الان انصراف باید بدم داشگاهمو میشه دوباره معافیت ۵ ساله داشته باشم الان ترم ۷ پیام نورم با یک ترم مرخصی ..حالا میخوام بدونم که معافیت تحصیلیش چجوره به من چجور تعلق میگیره//الان ۳۰ واحدم بیشتر ژاس نکردم زیادم نمیشه تطبیق داد این دو رشته ربطی به هم ندارند..خواهشن جوابمو بدین..دعاتون میکنم تا همین امروز فرصت دارم

   علی نظری IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 79 80 81
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>