• کدهای مراکز آموزش نظامی  (18017 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (659 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (378 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1241 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2840 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (580 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13703 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1552 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (24041 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3420 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1867 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1627 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8781 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1782 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (145 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1580 پاسخ)
 • ۰۵/۱۱  ۰۱:۳۹     مهدی مشعلی
 • ۰۵/۱۱  ۰۱:۳۹     مهدی مشعلی
 • ۰۵/۱۰  ۱۸:۱۹  علي   معافیت تحصیلی
 • ۰۵/۱۰  ۱۸:۱۶  مصطفی   اعزام به خدمت
 • ۰۵/۱۰  ۱۸:۱۶  علي   معافیت تحصیلی
 • ۰۵/۱۰  ۱۸:۱۴  علي   معافیت تحصیلی
 • ۰۵/۱۰  ۱۸:۰۸  علي   معافیت تحصیلی
 • ۰۵/۱۰  ۱۸:۰۶  علي   معافیت تحصیلی
 • ۰۵/۱۰  ۱۷:۵۳  شایان   خاطرات سربازی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 504,395 | ۳,۴۲۰ نظر
  1. مهمان - حسین
   #1 | ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

   باعرض سلام
   من متولد۱۳۷۵/۰۹/۱۶ من امسال کنکور دادم می خواستم ببینم من می تونم سال بعد هم کنکور دهم یا نه باید اجباری برم سربازی .خواهش میکنم جوابم رابدهید جواب قطعی .
   متشکرم.

   حسین IP Address is : hidden
   • مهمان - مهمان
    #2 | ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

    بستگی به شانست داره . من ۳ سال پیش خواستم پشت کنکور بمونم رفتم از چند تا پلیس +۱۰ پرسیدم گفتند شیش ماه وقت داری فقط . یا باید دانشگاه قبول شی یا سربازی ./ اما یکی از فامیل های من پارسال موند پشت کنکور امسال کنکور داد . برو از هنگ شهرتون بپرس اونا میگن . . بهتره پدرت یا یه فرد مسن رو بفرستی حداقل به حرمت سنش یه جواب درستو حسابی بدن

    مهمان IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #3 | ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

    سلام بله میتونی، تو دفترچه ی شماره یک سازمان سنجش قسمت نظام وظیفه اخرایه صفحه نوشته میتونید

    علي IP Address is : hidden
  2. مهمان - آرمان بدیعی فر
   #4 | ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

   باسلام ،

   من متولد ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ هستم و در خرداد ماه ۱۳۹۴ مدرک پیش دانشگاهی خود را اخذ نمودم .
   همچنین برگه ی معافیت تحصیلی دانش آموزی خود را از مرکز پلیس + ۱۰ دریافت کرده ام .
   آیا من از یک سال معافیت تحصیلی تا پایان اعلام نتایج کنکور سال آینده ( سال ۱۳۹۵ ) برخوردار خواهم بود یا خیر ؟

   با تشکر از پاسخ شما

   آرمان بدیعی فر IP Address is : hidden
  3. مهمان - جواد
   #5 | ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

   سلام من متولد ۲۱/۹/۱۳۷۴ هستم خرداد ۹۳ مدرک پیشمو گرفتم امسال برا بار دوم کنکور دادمو از یکسال فرصتم هم استفاده کردم اگه دانشگاه فرهنگیان قبول شم برا ثبت نام باید چیکار کنم؟
   چون ممکنه ثبت نامش مهر باشه
   من تا شهریور ۹۴ برا خدمت فرصت دارم بعد اون غیبت میخورم باید چیکار کنم
   خواهش میکنم کمکم کنید

   جواد IP Address is : hidden
  4. مهمان - وحید
   #6 | ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

   با سلام
   من متولد ۶۹/۹/۲۳ هستم من بهار سال ۸۹ دفترچه خدمت پست کردم و تاریخ اعزامم زمستان بود و قبل از اعزام یعنی مهر ماه سال ۸۹ بدون غیبت وارد دانشگاه شدم و پاییز ۹۳ دوباره دفترچه پست کردم و ۹۳/۱۲ به خدمت اعزام شدم ایا میتوانم مهر سال۹۴ دوباره به دانشگاه بروم و ارشد بخونم ؟اینکه یک بار قبل از دوره کارشناسی دفترچه پست کردم مشکلی ندارد؟

   وحید IP Address is : hidden
  5. مهمان - محمدرضا
   #7 | ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

   سلام.من امسال در کنکور ۹۴ شرکت کردم…با توجه به این که در کنکور ۹۳ نیز شرکت کرده بودم میخواستم بدانم که من تا چه تاریخی فرصت دارم تا به دانشگاه روم..درضمن زمان اعلام نتایج قبولی در دانشگاه در شهریور ماه اعلام خواهد شد..ایا بنده باید نسبت به ارسال دفترچه اعزام به خدمت اقدام کنم یا نیازی نیست و میتوانم بدون دغدغه منتظر اعلام نتایج بمانم..بنده متولد ۱۰/۶/۱۳۷۵ هستم با تشکر لطفا پاسخ بدهید ممنون.

   محمدرضا IP Address is : hidden
  6. مهمان - جواد
   #8 | ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

   سلام من متولد ۲۱/۹/۱۳۷۴ هستم
   مدرک پیش دانشگاهی رو ۹۳ گرفتم و امسال هم برای بار دوم کنکور دادم تا چه تاریخی میتونم از معافیت استفاده کنم
   اگه تاریخ ثبت نام دانشگاه مهر باشه باید چیکار کنم

   جواد IP Address is : hidden
  7. مهمان - محمد
   #9 | ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

   با سلام.آیا میشود پس از فارق التحصیل شدن از رشته فوریت های پزشکی قبل از اینکه به سربازی بروم رشته دیگری در دانشگاه بخوانم.معافیت تحصیلی داده میشود؟

   محمد IP Address is : hidden
  8. #10 | ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

   با سلام من متولد سال۲۴/۳/۱۳۷۵هستم و امسال در کنکور ۹۴ شرکت کردم وخراب کردم میخواستم بدانم ایا سال ذیگه در کنکور ۹۵ میتوانم شرکت کنم یانه
   خواهش میکنم زود تر اعلام کنید برام مسئله ی مرگ و زندگی.

   رضا IP Address is : hidden
  9. مهمان - سپهر
   #11 | ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

   باسلام
   بنده متولد۱۳۷۵/۰۲/۰۹میباشم و در دوآزمون سراسری ۹۳و۹۴شرکت کردم تا چه مدت میتوانم دفترچه ام را برای رفتن به خدمت پست نکنم؟
   باتشکر

   سپهر IP Address is : hidden
  10. مهمان - رضا
   #12 | ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

   سلام من متولد ۲۸-۷-۷۴ هستم کنور امسال شرکت کردم و هم اکنون شهریور.ماه هم تجدید دارم در صورت قبولی ایا می توانم در کنور سال۹۵شرکت کنم خواهشن کمک کنید در ضمن هیچ گونه وقفه هم در.تحصیل نداشتم خواهشن سریع جواب بدهید

   رضا IP Address is : hidden
  11. مهمان - شهاب
   #13 | ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

   سلام و خسته نباشید
   من سال ۹۲-۹۳ دیپلم رو گرفتم و ۹۳-۹۴ پیشدانشگاهی رو شهریور ۹۴ پیشدانشگاهی رو قبول شدم و مدیر مدرسه گفت برای سربازیم مشکلی پیدا نکنه و وارد غیبت نشم، برام معافیت تحصیلی گرفت ( مدت اعتبارش تا سال ۱۳۹۹ هست) و به همین دلیل تو کنکور ۱۳۹۳ نتونستم انتخاب رشته کنم و امسال یعنی ۱۳۹۴ کنکور دادم و متاسفانه روزانه قبول نشدم! حالا میخواستم بپرسم که میتونم انتخاب رشته کنم و تا کنکور سال بعد به تحصیل تو رشته ای که انتخاب کردم تو دانشگاه ادامه بدم تا کنکور سال بعد و زمان ثبت نام کنکور یا آزمون کنکور انصراف بدم از تحصیل تو اون رشته و دوباره کنکور بدم و انشالله قبول بشم؟! یعنی اگه این کار رو بکنم برای سربازی مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی وارد غیبت نمیشم؟

   شهاب IP Address is : hidden
  12. مهمان - سعید
   #14 | ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

   سلام توروخدا جواب بدید….
   من متولد ۳۰/۶/۷۶ هستم تو کنکور ۹۴ شرکت کردم رتبم خوب نبود حالا که امسال شهریور وقت سربازیمه میتونم تو کنکور ۹۵ شرکت کنم یا حتما باید برم سربازی؟توروخدا جواب بدید,,,,,, ,,,,,,,,

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #15 | ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

    میتونین

    علي IP Address is : hidden
  13. #16 | ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

   با سلام و عرض خسته نباشید من متولد ۲۴٫۸٫۷۵هستم و در کنکور ۹۴ شرکت کردم ولی نتیجه خوبی نگرفتم میخواستم ببینم میتونم سال بعد کنکور بدم یا باید برم سربازی البته برگه معافیت تحصیلی رو هم از پلیس+۱۰ گرفتم؟؟؟ممنون

   رضا IP Address is : hidden
  14. مهمان - ابراهیم
   #17 | ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

   سلام.من متولد سال۲۳/۰۴/۱۳۷۶هستم و امسال مدرک پیش دانشگاهی رو گرفتم مدرسه هم بهم معافیت نمیده میگه چون قبول خردادم میخواستم بدونم میتونم سال بعد هم کنکور بدم؟؟؟و تا کی وقت دارم؟لطفا جوای بدین

   ابراهیم IP Address is : hidden
  15. مهمان - ابراهیم
   #18 | ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

   مهمان – حسین :

   باعرض سلام
   من متولد۱۳۷۵/۰۹/۱۶ من امسال کنکور دادم می خواستم ببینم من می تونم سال بعد هم کنکور دهم یا نه باید اجباری برم سربازی .خواهش میکنم جوابم رابدهید جواب قطعی .
   متشکرم.

   فهمیدی به منم بگو

   ابراهیم IP Address is : hidden
  16. مهمان - علی رضا
   #19 | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

   سلام.من الان ۴ماه ازخدمتم گذشته میخوام ادامه تحصیل بدم.دوتادرس دارم تادیپلم میخوام ایست خدمتی بزنم ادامه تحصیل بدم بایدچکارکنم لطفاجواب بدید

   علی رضا IP Address is : hidden
  17. مهمان - کورش
   #20 | ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

   با سلام
   تا آخر شهریور فارغ التحصیل مقطع کارشناسی میشم. برای ادامه تحصیل خارج از کشور میخوام اقدام کنم. اگه حین دوره سربازی باشم مثلا ۱سال خدمت کرده باشم میتونم معافیت تحصیلی بگیرم خارج از کشور تحصیل کنم بعدش برگردم سربازیو ادامه بدم؟

   کورش IP Address is : hidden
  18. مهمان - علی رحیمی
   #21 | ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

   سلام. میخواستم بدونم که میشه همزمان با اینکه خدمت سربازی را انجام میدی در دانشگاه پیام نور درس هم خوند ؟

   علی رحیمی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 88 89 90
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>