• کدهای مراکز آموزش نظامی  (16027 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (605 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (373 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1131 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2170 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (559 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12745 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1472 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (20627 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3170 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1748 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1444 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8477 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1660 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (135 پاسخ)
 • مقالات  (30 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1251 پاسخ)
 • ۱۲/۱۲  ۰۱:۰۰     احمد احمدوند
 • ۱۲/۱۲  ۰۱:۰۰     شمس الدین روان پور
 • ۱۲/۱۲  ۰۱:۰۰     شمس الدین روان پور
 • ۱۲/۱۱  ۲۳:۰۳     Farshad ovidi
 • ۱۲/۱۱  ۲۳:۰۳     Farshad ovidi
 • ۱۲/۱۱  ۲۰:۳۸  مهدی   اعزام به خدمت
 • ۱۲/۱۱  ۲۰:۱۳  حسن   خاطرات سربازی
 • ۱۲/۱۱  ۲۰:۰۶  محمدحسین   مجلس خرید خدمت سربازی برای غایبان را...
 • ۱۲/۱۱  ۱۹:۵۸  حمید   اعزام به خدمت
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 456,383 | ۳,۱۷۰ نظر
  1. مهمان - saeed
   #1 | ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

   سلام من متولد ۷۶ هستم الانم دانشگاه میرم آیا میتونم معافیت سربازی رو بخرم

   saeed IP Address is : hidden
   • مهمان - کیانوش
    #2 | ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

    حتما میتونی بخری پسر خوب حتما . راستی با بابات بیا

    کیانوش IP Address is : hidden
  2. مهمان - احسان
   #3 | ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

   با سلام
   اگر کسی متولد۳۰/۱۱/۱۳۷۳باشد و چند درس از سال دوم هنرستان داشته باشد و جند در هم از سوم هنرستان.و میخواهد در شبانه ادامه تحصیل بدهد باید چکار کند؟ایا مشمول است؟

   احسان IP Address is : hidden
  3. مهمان - saeed
   #4 | ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

   ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۷۶ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
   ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﻡ

   saeed IP Address is : hidden
  4. مهمان - میثم
   #5 | ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

   سلام من متولد ۱۳۶۹/۱۰/۲۱ هستم و الان هم دانشجو ام وضعیتم چجوریه غایب حساب میشم؟

   میثم IP Address is : hidden
  5. مهمان - ali
   #6 | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

   من متولد ۱۲ اسفند ۷۵ هستم و اسفند امسال ۱۸ سالم تکمیله امسال باید پیش دانشگاهیم وباید کنکور ۹۴شرکت کنم اگر امسال قبول نشم میتونم یه سال پشت کنکور بمونم و برای کنکور۹۵ بخونم ؟فرصت یه ساله پشت کنکور بودن برای همه دانش آموزانه ؟

   ali IP Address is : hidden
  6. مهمان - بهرام
   #7 | ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

   درود خدمت شما عزیزان
   یک پرسش بسیار مهم خدمت شما داشتم
   من سال گذشته در پایه ی سوم متوسطه ، رشته ی تجربی تحصیل میکردم
   خرداد ماه گذشته و پس از پایان امتحانات درس شیمی رو افتادم و شهریور هم نتونستم پاسش کنم
   از مهر امسال در مدرسه اموزش از راه دور ثبت نام کردم(بزرگسالان)
   دی ماه امسال امتحان شیمی سال گذشته بود که به دلیل مشکلات شخصی نتونستم در جلسه امتحان حاظر بشم
   در نتیجه الان باید انتخاب واحد بکنم و خرداد ۹۴ شیمی ۳ رو پاس کنم و سال آینده پیش دانشگاهی رو بگذرونم
   سوالی که برام مطرح شده اینه که با این اوضاع من از معافیت تحصیلی برای خدمت محروم میشم ؟!

   بهرام IP Address is : hidden
  7. مهمان - امین
   #8 | ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

   با عرض سلام و خسته نباشید من در تاریخ ۳۰/۹/۹۳ در مدرک کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل شدم و متولد ۳۰/۳/۷۰ هستم خدمتم نرفتم میخواستم بدونم اگه بازم کنکور کارشناسی امتحان بدم و در یک رشته دیگه قبول بشم میتونم ادامه تحصیل بدم مشکل خدمت ندارم یا باید اول برم خدمت بعد

   امین IP Address is : hidden
   • مهمان - سهراب
    #9 | ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

    سلام خسته نباشید..من کارشناسیمو حدود پنج ماه پیش تموم کردم و از معافی تحصیلی یک ساله برخوردارم .الان بازم کنکور کارشناسی از دوباره دادم و قبول شدم .ایا به من اگه کارشناسی رو دوباره بخونم معافی تحصیلی برایه من قرار میگیرد و یا این دوباره خواندن کارشناسی من قانونی نیست ؟ممنون زود جوابمو بدید تا بتونم ثبت نام کنم یا نه

    سهراب IP Address is : hidden
    • مهمان - مهمون
     #10 | ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

     نه اقا باید مقطع بالاتر باشه

     مهمون IP Address is : hidden
  8. مهمان - ابراهیم
   #11 | ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

   زا سلاگ من دانشجوی کارشناسی نایوسته ترم اول هستم که که از معافیت تحصلی استفاده میکنم متولد ۶۷هستم تا کی میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم

   ابراهیم IP Address is : hidden
   • مهمان - مهمون
    #12 | ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

    ۶سااال
    البته اگرم بیشتر شه درست میری نتمه میگیری از سازمان مرکزی تا ۲ترم دیگه هم میدن
    البته دانشگاه ازادااا

    مهمون IP Address is : hidden
  9. مهمان - حمید
   #13 | ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

   سلام خسته نباشید آیا کسی که از دانشگاه اخراج شده می تواند ادامه تحصیل بده اگر جواب منفی باشد وبع از اخراج ادامه تحصیل بدهد چیکار باید بکند؟

   حمید IP Address is : hidden
  10. مهمان - علی اصغر
   #14 | ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   سلام
   من میخواستم از دانشگاهمون انصراف بدم
   ولی نمیزارن
   میگن که باید پول ترم رو بریزید
   ولی من ندارم
   میشه خودم بیام نظام وظیفه انصراف از تحصیل بدم
   که دیگه به دانشگاهمون پول ندم؟
   اگه میشه سریع جواب بدبد.

   علی اصغر IP Address is : hidden
   • مهمان - سیاوش
    #15 | ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

    سلام، مگه الکیه برادر من!
    نظام وظیفه برای هر تغییری در وضعیت شما، نامه ی رسمی از دانشگاهتون می خواد، اگر به حرف بود که هرکسی می تونست بره بگه من دانشگاه قبول شدم معافیت بدید.

    شما باید نامه از دانشگاه داشته باشید.

    سیاوش IP Address is : hidden
  11. مهمان - طاها
   #16 | ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   با سلام
   من الان در حال خدمت در سپاه هستم و متولد ۷۳ هستم بخاطر اینکه قبلا تو دانشگاه هواپیمایی کشوری مقطع ازاد درس خوندم برای کسری بسیج می گن که غیبت داری کسر بهت تعلق نمیگیره اما سردار کمالی تو سایت گفته که هر گونه توجیح مورد قبول باعث پاک شدن غیبت و بهره مندی از کسر خدمت میشه من پایان سال ۹۲ برج ۱۰ مدرک تکنسین هواپیما رو گرفتم حالا نظام وظیفه غیبت منو ۰ کرده اما من می تونم از کسر خدمت جبهه اگر قانون ۷۳ برداشتن بهره مند بشم یا نه لطفا تو سایتتون این موردو بگین
   خیلی ممنون

   طاها IP Address is : hidden
  12. مهمان - پرهام
   #17 | ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   سلام خسته نباشید ، یه سوال داشتم می خواستم ببینم اگه بعد از ۹ ترم بخوام انصراف بدم و مجدد کنکور شرکت کنم ، سنواتم مشکل پیدا نمی کنه ؟ شرایطش به چه صورت هست

   پرهام IP Address is : hidden
  13. مهمان - saeid
   #18 | ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   سلام.دوستان من ورودی ۸۹ ارشد هستم.تو این مدت اقدامی برای گرفتن سنوات نکردم.الان می خوام برم برای دفاع پایان نامه تا اخر سال ۹۳ هم تموم میشه و اجازه دفاع رو از استادم گرفتم.زنگ زدم واحد مشمولین دانشگاه میگه شما اخراجی.در حالیکه من ترم قبل درخواست دفاع دادم رفته تهران یه دو ماه طول کشیده اجازه ادامه تحصیل از دانشگاه دارم.
   به نظام وظیفه شهرمان تماس گرفتم میگه شما ۳ سال اجازه دارید درس بخونید ۱ سال هم مهلت دارید تا به خدمت اعزام شوید که می تونید تو این یک سال هم ادامه تحصیل بدید.در صورت تمام نشدن بازم ترم ارفاقی بهتون میدیم ولی به محض تمام شدن باید برید خدمت.
   به نظر شما من اخراجم یا اجازه ادامه تحصیل میدن؟
   نظام وظیفه اجازه نمیده با شرط غیبت خوردن من دفاع کنم؟

   saeid IP Address is : hidden
   • مهمان - کیانوش
    #19 | ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

    ۱۰۰۰ درصد اخراجی . ما دیده بودیم ۵ یا ۶ ترم ارشد کسی بخونه ولی ندیده بودیم بیشتر از ۶ ترم بشه بخدا تو دیگه اوجوبه هستی و باید ثبت رکورد بشه البته دانشگاه ازاد این چیزا ازش بعید نیست و برای دانشگاه ازاد یک چیز عادی هست.
    به هیچ عنوان نمیتونی چون حداکثر ۶ ترم میتونی درس بخونی تازه اونم با کمیسیونی که تشکیل میدن ولی بیشتر از ۶ ترم قوانین تحصیلی اجازه نمیده و اصلا ربطی به نظام وظیفه نداره .
    نظام وظیفه میگه ۱ سال بعد از فارق التحصیلی ولی شما اصلا اخراجی از نظر قوانین دانشگاهی و بالافاصله که برگه اخراجتون از طرف دانشگاه ثبت سیستم بشه شما غیبت روی شاخش خوردی تنبل خان . توروخدا اسم دانشگاتو بگو ؟

    کیانوش IP Address is : hidden
    • مهمان - مهمون
     #20 | ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

     تا حالا چه جوری انتخاب واحد میکردی پس؟؟؟؟
     په دانشگاه بس درو پیکریی؟؟؟؟/
     پس فقط ازت پول ترم میگرفتن؟

     مهمون IP Address is : hidden
   • مهمان - سیاوش
    #21 | ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

    با توجه به چیزی که گفتید و سال ورودتون مشکلی ندارید و احتمالا واحد مشمولین دانشگاهتون اشتباه کرده و نیاز هست با مدارک کامل مراجعه کنید برای تصحیح اشتباه.

    در مورد سوال آخرتون، اگر غیبت بخورید نا خود آگاه حق ادامه ی تحصیل ندارید و حتی اگر ۱ روز فقط نیاز داشته باشید برای اتمام درس هم نمی توانید کاری کنید.

    سیاوش IP Address is : hidden
  14. مهمان - وحید
   #22 | ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

   با سلام متولدین سال ۶۹ میتونن از طرح خرید سربازی استفاده کنند

   وحید IP Address is : hidden
  15. مهمان - حسن
   #23 | ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

   کسانی که خدمت قبلی داشته و در حین خدمت دانشگاه قبول شده و مدتی از خدمت آنها باقی مانده است هم اکنون که به خدمت اعزام شوند مشمول کدام قانون می شوند ۱۸ماه یا ۲۱ ماه?

   حسن IP Address is : hidden
   • مهمان - سیاوش
    #24 | ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

    همیشه در سیستم نظام وظیفه ملاک آخرین پرونده ی شما هست، الان شما برای شروع خدمت باید مجددا یک پرونده باز کنید، بعد از آن از طریق پرونده ی قبلی ماه های سپری شما به عنوان کسر خدمت به پرونده ی جدید منتقل میشه. بنابراین چون پرونده ی جدید شما در سال ۹۳ جریان پیدا کرده شما ۲۱ ماه باید خدمت کنید.

    سیاوش IP Address is : hidden
  16. مهمان - Rasool
   #25 | ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

   با سلام
   من متولد شهریور ۶۶ هستم ، سال ٨۵ مشمول خدمت بودم اما از شانس خوب یا بدم دانشگاه قبول شدم تا سال ٨٨ بنا به دلایلی انصراف دادم این سه سال دانشگاه واسم معافیت تحصیلی به نظام وظیفه رد کرده ، حالا من با این وضعیت شامل این طرح جدید خرید خدمت میشم یا خیر ؟؟؟؟
   با تشکر

   Rasool IP Address is : hidden
  17. مهمان - saeed
   #26 | ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

   سلام من متولد ۷۶هستم برج ۴ سال بعد هم مشمول خدمت میشم.ولی اول مهر میرم دانشگاه.خاستم ببینم مشکلی پیش نمیاد برا سربازی.مثلا اون سه ماه غیبت نمیخورم؟؟

   saeed IP Address is : hidden
  18. مهمان - محمد
   #27 | ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

   سلام، من ترم اول کارشناسی ارشد انصراف از تحصیل دادم بدون اینکه واحدی پاس کنم، با این شرایط میتونم مجددا ادامه تحصیل بدم؟!

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - سیاوش
    #28 | ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

    در طول تحصیلتون می تونید یکبار در یک مقطع مجددا شروع کنید، به این شرط که مدرک اون مقطع را نگرفته باشین

    سیاوش IP Address is : hidden
  19. مهمان - ایمان
   #29 | ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

   سلام من متولد ۳/۴/۷۴ هستم دیپلم نگرفتم هنوز ایا به من برای ثبت نام معافیت تحصیلی بهم میدن یا باید بیام خدمت

   ایمان IP Address is : hidden
  20. مهمان - rasool
   #30 | ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

   سلام
   اگر از دوره دکترا انصراف بدی چقد زمان داری واسه ارسال دفترچه خدمت؟!

   rasool IP Address is : hidden
  21. مهمان - مجتبی
   #31 | ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

   سلام بعد از انصراف از تحصیل (در هر مقطعی کارشناسی، ارشد یا دکترا) چقد برای ارسال دفترچه خدمت زمان داریم؟

   مجتبی IP Address is : hidden
  22. مهمان - امیرحسین
   #32 | ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

   سلام
   من امسال فارغ تحصیل میشم و از ثبت نام کنکور جا موندم و نمیتونم کنکور بدم.۱۳آذر۹۴ ،۱۸ سالم تموم میشه ولی نمیخوام برم سربازی و میخوام بخونم تا کنکور۹۴ شرکت کنم چون بعد سربازی شاید نتونم ادامه تحصیل بدم.آیا میشه همچین چیزی؟خواهش میکنم جواب بدین ضروریه

   امیرحسین IP Address is : hidden
  23. مهمان - ali
   #33 | ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸

   مهمان – ali :

   من متولد ۱۲ اسفند ۷۵ هستم و اسفند امسال ۱۸ سالم تکمیله امسال باید پیش دانشگاهیم وباید کنکور ۹۴شرکت کنم اگر امسال قبول نشم میتونم یه سال پشت کنکور بمونم و برای کنکور۹۵ بخونم ؟فرصت یه ساله پشت کنکور بودن برای همه دانش آموزانه ؟

   ali IP Address is : hidden
  24. مهمان - میثم
   #34 | ۰۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

   با سلام و عرض خسته نباشید
   بنده دانشجوی مقطع ارشد هستم و دفاع هم کردم
   گویا طبق قانون جدید من باید درخواست معافیت تحصیلی خودم رو از طریق پلیس + ۱۰ ارسال می کردم که کسی در دانشگاه به من چنین چیزی رو نگفته بود. حالا که در آستانه فارغ التحصیلی هستم ایا مشکلی برای من پیش میاد؟ ایا الان هم میشه درخواست معافیت تحصیلی را ارسال کنم
   با تشکر

   میثم IP Address is : hidden
  25. مهمان - soldier
   #35 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

   سلام یه سوال دارم
   من سال ۹۰ دفترچه اعزام به خدمت رو فرستادم چند روز بعد تاریخ و محل اعزام مشخص شد ولی قبل از رسیدن به اون تاریخ رفتم دانشگاه .حالا میخوام بپرسم بعد از فارغ التحصیلی باید دوباره دفترچه رو ارسال کنم؟
   بعد اینکه مدت خدمت من به اندازه سال ۹۰(۱۸ ماه)یا ۹۴(۲۴ماه)؟

   soldier IP Address is : hidden
  26. مهمان - امیرحسین
   #36 | ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

   با سلام
   من پیام نوری هستم مشکلاتی خوردم می خوام با فوق دیپلم انصراف بدم – یعنی از لیسانس انصراف بدم و فوق دیپلممو بگیرم – برم سربازی و بعد در حین خدمت کنکور بدم، یک دانشگاه دیگه قبول شده و ادامه دروسم را انجا طی کنم.
   این کار مشکلی ندارد؟

   امیرحسین IP Address is : hidden
  27. مهمان - محسن
   #37 | ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

   سلام.من متولد ۲۴٫۸٫۷۶ هستم.الان مقطع پیش دانشگاهیم.کنکور میدم امسال.یک سال جهشی خوندم و به خاطر همین در صورت قبول نشدم تو کنکور امسال قبل از ۱۸ سالگی فارغ التحصیل میش.میخوام سوال کنم نمیتونم سال بعد دوباره کنکور بدم.و این که چکار میتونم بکنم اگه نمیتونم.مرسی.

   محسن IP Address is : hidden
  28. مهمان - بهبود
   #38 | ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

   با سلام من تازه تو دانشگاه آزاد ثبت نام کردم اما بعد از یک هفته رفتم انصراف دادم آیا می تونم از ترم بعد مجددا شروع به تحصیل کنم؟

   بهبود IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 81 82 83
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>