• کدهای مراکز آموزش نظامی  (19749 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (716 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (390 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1400 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3480 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (621 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (14725 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1592 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (27492 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3769 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2039 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1804 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9088 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1904 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (152 پاسخ)
 • مقالات  (34 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1925 پاسخ)
 • ۰۳/۰۷  ۰۶:۲۳  نظام وظیفه   آغاز ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب...
 • ۰۳/۰۷  ۰۳:۰۵  سبحات   اعزام به خدمت
 • ۰۳/۰۷  ۰۲:۰۰  شایان   مشمولان غایب
 • ۰۳/۰۷  ۰۱:۵۹  سرباز   شرایط جدید معافیت های سربازی + جدول
 • ۰۳/۰۷  ۰۱:۵۳  شایان   مشمولان غایب
 • ۰۳/۰۷  ۰۱:۴۵  شایان   آغاز ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب...
 • ۰۳/۰۷  ۰۱:۴۳  شایان   آغاز ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب...
 • ۰۳/۰۷  ۰۱:۴۰  شایان   آغاز ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب...
 • ۰۳/۰۷  ۰۱:۳۶  شایان   آغاز ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب...

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 595,557 | ۳,۷۶۹ نظر
  1. مهمان - اسماعیل
   #1 | ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

   سلام ؛راستش من امسال کارشناسیم تود رشته فیزیوتراپی تمومه میخواستم بدونم میتونم سال دیگه کنکور بدم؟حالا اگه بشه دانشگاه بهم گیر نمیده؟

   اسماعیل IP Address is : hidden
  2. مهمان - ساینا سلیم
   #2 | ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

   دانشجوبی دارم در هند مشغولذبه تحصسل در رشته دکترای داروسازی متولد ۲٫۱۳۸۹ آیا هنوز معافیت اشتغال به تحصیل را داراست ؟

   ساینا سلیم IP Address is : hidden
  3. مهمان - محمدرضا
   #3 | ۲۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

   سلام تروخدا جوابمو بدین. پن این کاغذ مفعافیت تحصیلی رو گم کردم همونی ک پلیس بعلاوه ده میده. الان اون شر نشه بخوام برم دانشگاه الان پشت کنکورم قراره کنکور بدم چی میشه ینی.؟

   محمدرضا IP Address is : hidden
  4. مهمان - رامین
   #4 | ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

   سلام. من فارغ التحصیل کارشناسی منابع طبیعی هستم ولی میخوام امسال تو کنکور سراسری واسه رشته های علوم پزشکی شرکت کنم . با توجه به اینکه از نظر سازمان سنجش مشکلی نیست ولی نظام وظیفه نمیزاره چون سربازیمو نرفتم . میخواستم بدونم هیچ راهی نیست که بخوام درخواست معافیت جدید بدم؟؟؟

   رامین IP Address is : hidden
  5. مهمان - سجاد احمدی قهجاورستانی
   #5 | ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

   سلام من متولد بیست و نه اردیبهشت هفتاد و شش هستم .
   امسال سال دومی هست که کنکور میدم و سال بعد هم میخواهم که کنکور بدهم یعنی سال ۹۶.
   درس شیمی پیش را پاس نکردم که داخلی نیز بوده. و امتحانات را به صورت پیوسته از خرداد۹۴و شهریور۹۴ و دی ۹۴داده ام. وهنوز پاس نکردم. ومیخواهم خرداد ۹۵ دوباره امتحان شیمی بدهم .میخواستم بدونم که سال۹۶ هم میتونم کنکور بدهم یا باید برای سربازی اقدام کنم
   اگر میتوانم درکنکور ۹۶ شرکت کنم شیمی را باید خرداد پاس کنم یا شهریور با توجه به این ک پس از فارغ التحصیلی یک سال وقت برای کنکور دارم و کنکور بین خرداد و شهریور می باشد
   با تشکر…

   سجاد احمدی قهجاورستانی IP Address is : hidden
  6. مهمان - رضا
   #6 | ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

   سلام من از دانشگاه در مقطع کارشناسی فارالتحصیل شدمه برا انجام کارای تسویه حساب واینا میگن باید ی برگه بیاری ک وضعیت نظام وظیفتو مشخص کنه منم منتظر جواب ازمون ارشدم تاحالا دفترچه باعزام نفرستادمه لطفا راهنمایی کنید چکار کنم.

   رضا IP Address is : hidden
  7. مهمان - علی بامری
   #7 | ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

   سلام من سرباز بودم و بدلیل قبولی در دانشگاه از سربازی ترخیص شدم سه ترم پاس کردم حدود۶۰واحد الان ترم چهار هستم و کنکور سراسری هم سرکت کردم میخواستم بدونم اگه رشته ای دیگه ای قبول بشم میتونم از دانشگاه انصراف بدم و در رشته جدید تحصیل کنم؟

   علی بامری IP Address is : hidden
  8. مهمان - وحيد
   #8 | ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

   با سلام در حین تحصیل می شود برای معافیت اقدام کرد یا باید انصراف داد؟؟

   وحيد IP Address is : hidden
  9. مهمان - میناوند
   #9 | ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

   سلام
   من اموزشی رو رفتم و بعد از اموزشی موقعی که خواستیم تقسیم شیم برای یگان ایست خدمت زدم و امدم دانشگاه
   حالا سوال من اینه ایا بعد از تحصیل همان محل قبلی باید خدمت کنم یا از دوباره باید دفترچه پست کنم؟

   میناوند IP Address is : hidden
   • مهمان - 22
    #10 | ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

    شما دوباره دفترچه رو پست میکنید. برگ سبزتون که آمد توش نوشته که چقدر خدمت کردید و چقدر از خدمتتون باقی مونده. میرید دوباره آموزشیتون رو میگذرونید بعد تقسیمتون میکنن که احتمال زیاد تو نزدیک ترین محل میفتید.

    22 IP Address is : hidden
  10. مهمان - همایون
   #11 | ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

   باسلام
   من کارشناسی الکترونیکمو گرفتم والان دانشجوی ارشد هستم
   خواستم بدونم اگه الان باز دوباره برای کنکور شرکت کنم درصورت پذیرفته شدن در رشته پزشکی از ابتدا ادامه تحصیل بدم مشکلی از نظر نظام وظیفه پیش نمیاد
   راستی لازم به ذکره رشته اصلی من تجربی بوده وکارشناسی و ارشدم دانشگاه ازاد در رشته ریاضی گرفتم

   همایون IP Address is : hidden
  11. مهمان - 22
   #12 | ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

   مهمان – میناوند :

   سلام
   من اموزشی رو رفتم و بعد از اموزشی موقعی که خواستیم تقسیم شیم برای یگان ایست خدمت زدم و امدم دانشگاه
   حالا سوال من اینه ایا بعد از تحصیل همان محل قبلی باید خدمت کنم یا از دوباره باید دفترچه پست کنم؟

   شما دوباره دفترچتون رو پست میکنید. بعد که برگ سبزتون اومد میرید آموزشی اونجا دست خودشونه اگه تشخیص بدن آموزشی نیاز نداری. تقسیمتون میکنن احتمال زیاد، تو استان خودتون میفتید

   22 IP Address is : hidden
  12. مهمان - 22
   #13 | ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

   مهمان – میناوند :

   سلام
   من اموزشی رو رفتم و بعد از اموزشی موقعی که خواستیم تقسیم شیم برای یگان ایست خدمت زدم و امدم دانشگاه
   حالا سوال من اینه ایا بعد از تحصیل همان محل قبلی باید خدمت کنم یا از دوباره باید دفترچه پست کنم؟

   مهمان – وحید :

   با سلام در حین تحصیل می شود برای معافیت اقدام کرد یا باید انصراف داد؟؟

   </blockquote

   مهمان – وحید :

   با سلام در حین تحصیل می شود برای معافیت اقدام کرد یا باید انصراف داد؟؟

   برای اقدام معافیت نباید معافیت تحصیلی داشته باشید

   22 IP Address is : hidden
  13. مهمان - 22
   #14 | ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

   مهمان – علی بامری :

   سلام من سرباز بودم و بدلیل قبولی در دانشگاه از سربازی ترخیص شدم سه ترم پاس کردم حدود۶۰واحد الان ترم چهار هستم و کنکور سراسری هم سرکت کردم میخواستم بدونم اگه رشته ای دیگه ای قبول بشم میتونم از دانشگاه انصراف بدم و در رشته جدید تحصیل کنم؟

   با توجه به سوالاتی که بنده پرسیده ام در صورتی که مقطعی بالاتر از مقطع حالتون قبول بشید میتوانید رشته دیگری بروید.

   22 IP Address is : hidden
  14. مهمان - 22
   #15 | ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

   مهمان – رضا :

   سلام من از دانشگاه در مقطع کارشناسی فارالتحصیل شدمه برا انجام کارای تسویه حساب واینا میگن باید ی برگه بیاری ک وضعیت نظام وظیفتو مشخص کنه منم منتظر جواب ازمون ارشدم تاحالا دفترچه باعزام نفرستادمه لطفا راهنمایی کنید چکار کنم.

   شما برا انجام فارغ التحصیلی باید معافیت تحصیلیتون رو لغو کنید برا این کار دانشگاه یه نامه بهتون میده میبرید پلیس +۱۰ تا معافیت تحصیلیتون لغو بشه. بعد وقتی خواستید برا ارشد ثبت نام کنید دوباره معافیت تحصیلی مقطع و رشته مربوطه ثبت می شود. در ضمن شما بعد از فارغ التحصیلی هر مقطع یک سال وقت دارید که دفترچه اعزام را پست کنید

   22 IP Address is : hidden
  15. مهمان - 22
   #16 | ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

   مهمان – رامین :

   سلام. من فارغ التحصیل کارشناسی منابع طبیعی هستم ولی میخوام امسال تو کنکور سراسری واسه رشته های علوم پزشکی شرکت کنم . با توجه به اینکه از نظر سازمان سنجش مشکلی نیست ولی نظام وظیفه نمیزاره چون سربازیمو نرفتم . میخواستم بدونم هیچ راهی نیست که بخوام درخواست معافیت جدید بدم؟؟؟

   با توجه به گفته ها و شنیده ها در صورت قبولی در مقطع بالاتر از مقطع حال میتوانید این کار را انجام دهید

   22 IP Address is : hidden
  16. مهمان - هیوا
   #17 | ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

   سلام و عرض ادب…خواهشا بنده رو راهنمایی بفرمایید…بتده در شهریور ۱۳۹۲ در مقطع کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شدم..یعنی تقریبا دو ساله غیبت میخورم..امسال دکتری دانشگاه آزاد دعوت به مساحبه شدم..آیا برای بنده امکان ادامه تحصیل هست؟اگر مستقیما به نظام وظیفه استان مراجعه کنم امکان دارد که به بنده اجازه ادامه تحصیلی بدهند؟البته یک نامه از نظام وظیفه تهران برای نظام وظیفه استان آوردن که در صورت امکان مساعدت کنند؟خواهشا یک راه به من معرفی کنید چون میخاهم ادامه تحصیل بدهم..ممنون

   هیوا IP Address is : hidden
  17. مهمان - باغبانی
   #18 | ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

   سلام پسرم دانشگاه ازاد کاردانی کامپیوتر میخونه وفعلایک سالش مونده تمام کنه ایا میتونه با گذاشتن ودیعه به خارج کشور بره و در دانشگاه دولتی ان کشور(چین) مشغول تحصیل شود در صورت امکان ودیعه چقدر باید باشد با تشکر

   باغبانی IP Address is : hidden
  18. مهمان - mirzaei
   #19 | ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

   با عرض سلام و خسته نباشید
   من دانشجوی ترم ۱۰ کارشناسی هستم . در واقع ۵ سال مهلت برای معافیت تحصیلیم تموم میشه و میخواستم بدونم اگه بمونه واسه ترم ۱۱ و ۵ سال بگذره ، مشکلی پیش میاد ؟!
   همچنین برای ارشد سال بعدم میخوام بخونم ، میخوام بدونم ک بعد فارغ التحصیلیم ی سال مهلت دارم واسه ارشد یا باید مستقیما بعد ۵ سال معافیت تحصیلیم بر ای سربازی اقدام کنم ؟؟!؟

   mirzaei IP Address is : hidden
  19. مهمان - بهروزی
   #20 | ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

   سلام من دانشجوی ترم ۴ پرستاری هستم . من سال ۹۷ فارق التحصیل میشم و میخوام همون سال کنکور بدم واسه پزشکی بخونم . میخاستم بدونم این کار ممکنه یا اول باید برم سربازی بیام دوباره کنکور بدم؟؟؟ لطفا پاسخ بدید خیلی مهمه

   بهروزی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 97 98 99
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>