• کدهای مراکز آموزش نظامی  (16239 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (612 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (374 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1151 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2308 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (559 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12848 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1511 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (21162 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3194 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1760 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1474 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8508 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1679 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (139 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1279 پاسخ)
 • ۰۱/۱۱  ۱۶:۱۶     Raatin Ebadi
 • ۰۱/۱۱  ۱۶:۱۶     Raatin Ebadi
 • ۰۱/۱۰  ۱۹:۱۵     سام پورعمرانی
 • ۰۱/۱۰  ۱۹:۱۵     سام پورعمرانی
 • ۰۱/۱۰  ۱۴:۰۳     محمد سکاک
 • ۰۱/۱۰  ۱۴:۰۳     محمد سکاک
 • ۰۱/۱۰  ۱۱:۴۱  vahid   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۱۰  ۱۱:۳۵  AFSHIN   معافیت موارد خاص
 • ۰۱/۱۰  ۱۱:۲۱  جواتي   اعزام به خدمت
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 461,793 | ۳,۱۹۴ نظر
  1. مهمان - احسان
   #1 | ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

   باسلام من متولد ۷۶ هستم والان مشغول تحصیلم در بیش دانشگاهی لطفا سوالمو جواب بدین سوالم اینه که این برگه معافیت تحصیلی که باید ازمدرسه بگیریم برای متولدین ۷۵ هست یا فرقی نمیکنه فقط برای کسیه که بیش دانشگاهیه؟

   احسان IP Address is : hidden
  2. مهمان - امیر
   #2 | ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

   سلام
   من فوق دیپلم ۲ سال پیش گرفتم
   کارشناسی ۲ ترم خوندم و الان انصراف دادم
   توی برگه شماره یک میپرسه :
   وضعیت تحصیلی
   مدرک تحصیلی
   من کدوم رو باید بزنم
   اگر وضعیت رو بزنم انصرافی باید تاریخ انصراف بزنم پس تو قسمت مدرک باید چی بنویسم؟؟؟
   کاردانی رو بنوسیم یا کارشناسی که ۲ ترم خوندم و انصراف دادم
   متشکرم

   امیر IP Address is : hidden
  3. مهمان - سید
   #3 | ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

   سلام از دانشگاه اگه انصراف بدم تا چن وقت معافیت تحصیلی دارم؟

   سید IP Address is : hidden
  4. مهمان - حامد رحمانی مهر
   #4 | ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

   با سلام
   متولد ۱۸ اسفند ۱۳۷۵ هستم ( ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ هجده سالم تمام می شود ) و خرداد ۱۳۹۳ از پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده ام و در کنکور سال ۱۳۹۴ شرکت کرده ام .
   در حال حاضر تکلیف من چیست ؟
   هم اکنون بروم دفترچه اعزام بگیرم یا می توانم پس از نتیجه کنکور که در شهریور ۱۳۹۴ می آید اقدام کنم ؟
   با تشکر فراوان از پاسخگویی جنابعالی
   حامد رحمانی مهر

   حامد رحمانی مهر IP Address is : hidden
  5. مهمان - عباس پوزش
   #5 | ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

   سلام خسته نباشید . . . خواهش میکنم جواب منو بدید . . پسر من دیپلم ریاضی گرفته متولد ۱ بهمن۱۳۷۵ هستش الان برای تغییر رشته پیش دانشگاه مجبور به شرکت ازاد شده ولی مدرسه میگه نام نویسی نمیکنیم و باید معافیت بگیری .من الان باید چکار کنم

   عباس پوزش IP Address is : hidden
  6. مهمان - علی
   #6 | ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

   با سلام . من دانشجوی ترم ۸ هستم . خواستم بپرسم در صورت قبول نشدن در کنکور ارشد باز هم میتونم در کنکور شرکت کنم یا اینکه بعد از فارغ التحصیلی باید برم سربازی ؟ اصلا بعد از فارغ التحصیلی چقدر وقت دارم ؟

   علی IP Address is : hidden
  7. مهمان - محمد
   #7 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

   سلام خسته نباشید.من دانشجوارشدژنتیکم میخوام دوباره از اون اول کنکور بدم پزشگی بخونم. خواستم ببینم دوباره معافیت تحصیلی میدن بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟لطفا راهنماییم کنید.تشکر

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - میلاد
    #8 | ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

    اگر یک بار انصراف بدید برای بار دوم میتونید معافیت تحصیلی بگیرید.

    میلاد IP Address is : hidden
  8. مهمان - عباس
   #9 | ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

   با سلام، دانشجوی خارج از کشور هستم. می خواستم بدونم در طول یک سال معافیت پس از تحصیل میتوانم خارج از کشور باشم یا این یک سال تنها باید داخل کشور سپری شود؟

   عباس IP Address is : hidden
   • مهمان - میلاد
    #10 | ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

    می تونید.

    میلاد IP Address is : hidden
    • مهمان - میلاد
     #11 | ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

     البته مطمئن نیستم. اما فکر نکنم منع قانونی داشته باشه.

     میلاد IP Address is : hidden
  9. مهمان - امیرحسین
   #12 | ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۲

   سلام من متولد هفتادو چهار یک سه هستم
   و در رشته تحصیلی کامپیوتر دانشگاه ازاد واحد سما مشغول تحصیلم به دلیل یک سری مشکلات میخوام انصراف بدم و برم خدمت ایا بهم اضافه خدمت میخوره؟ ممنون

   امیرحسین IP Address is : hidden
   • مهمان - میلاد
    #13 | ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

    نه

    میلاد IP Address is : hidden
  10. مهمان - منصور اخوی زادگان
   #14 | ۰۵:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

   با سلام من پایه خدمتی تیر ۸۶ هستم که به خاطر ادامه تحصیل از خدمت درامدم حالا لیسانسم را گرفتم و قصد ادامه خدمت دارم باید چقدر خدمت کونم و آموزشیم به صورت می باشد ممنون

   منصور اخوی زادگان IP Address is : hidden
  11. مهمان - محمد مهدی
   #15 | ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

   باسلام
   من برج ۴ سال ۹۰ به خدمت رفتم ،در حین خدمت دانشگاه در مقطع ارشد قبول شدم و ادامه تحصیل دادم(۱۰۹روز خدمت کردم) .در زمان خدمت ۶ماه کسری بسیج گرفتم و در پرونده ام ثبت شد.با توجه به این که مدت خدمت درآن زمان ۱۸ماه بود و با احتساب ۲ماه کسری فوق لیسانس،۶ماه خدمتم من مانده.
   خواستم ببینم الان خدمت من با کدام قانون محاسبه میشود.
   من مشمول قانون قدیم هستم با توجه به پرونده ای که دارم یا مشمول قانون ۲۱ ماه خدمت.
   ممنون میشم راهنماییم کنید
   با تشکر

   محمد مهدی IP Address is : hidden
   • مهمان - کیانوش
    #16 | ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۸

    اون موقع کسری بسیج زیاد می دادند ای کاش ۹ ماه می گرفتی تقریبا ۴ ماه هم خدمت کردی . شما ۲۱ ماه خدمت داری که ۴ ماه خدمت کردی ۶ ماه هم کسری داری میشه ۱۰ ماه و الان باید ۱۱ ماه خدمت کنی عزیزم ناقابل

    کیانوش IP Address is : hidden
   • مهمان - میلاد
    #17 | ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

    جدید. ۲۱ ماه باید برید.

    میلاد IP Address is : hidden
  12. مهمان - محسن
   #18 | ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

   با سلام
   من تابه حال دو بار در مقطع کار شناسی پیوسته قبول شدم( بار اول سراری قبول شدم و انصراف دادم وحالا در پیام نور پذیرفته شده ام) هر دو بار نیز معافیت تحصیلی برام صادر کردند.
   آیا من اگر کنکور بدم ودر رشته دکترا پیوسته قبول بشم امکان دارد برام معافیت تحصیلی دکترا پیوسته برام صادر کنند.

   محسن IP Address is : hidden
   • مهمان - مهمون
    #19 | ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

    نه اصلا

    مهمون IP Address is : hidden
  13. مهمان - علیرضا
   #20 | ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۳

   سلام
   من دانشجوی ترم ۸ هستم وشبانه میخونم. و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم . من میخوام بعد از فارغ التحصیلی دوباره کنکور سراسری بدم.میخواستم بدونم اگه تو رشته مورد نظرم قبول شدم آیا میتونم از معافیت تحصیلی دوباره استفاده کنم.
   یعنی بعد از کنکور دفترچه ام رو بفرستم و برم سربازی و اگه قبول بشم از خدمت ترخیص میشم یا نه

   ازتون خواهش میکنم به سوالم جواب بدین.ممنون

   علیرضا IP Address is : hidden
  14. مهمان - محسن احسان
   #21 | ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸

   مدت زمان خدمت ازتاریخ شهریور ۹۲تاشهریور ۹۳؟

   محسن احسان IP Address is : hidden
  15. مهمان - محسن اح
   #22 | ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸

   مدت زمان خدمت ازتاریخ شهریور ۹۲تاشهریور ۹۳؟

   محسن اح IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 82 83 84
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>