• کدهای مراکز آموزش نظامی  (19096 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (702 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (387 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1354 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3302 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (603 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (14435 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1584 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (26583 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3694 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1991 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1758 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9020 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1868 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (149 پاسخ)
 • مقالات  (34 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1821 پاسخ)
 • ۱۱/۱۹  ۰۲:۱۲  سعید   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۱۹  ۰۲:۰۸  سعید   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۱۹  ۰۱:۳۶  محمد   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۱۹  ۰۱:۲۵  محمد   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۱۹  ۰۱:۲۲  محمد رضا   ماده ۴۴ مکرر
 • ۱۱/۱۹  ۰۱:۱۷  پوریا   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۱۹  ۰۰:۵۶  علی   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۱۹  ۰۰:۰۴  محسن مرادی   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۱۸  ۲۳:۴۳  کیوان   کدهای مراکز آموزش نظامی

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 568,838 | ۳,۶۹۴ نظر
  1. #1 | ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

   سلام ..دانشجو مقطع لیسانس ترم ۷ ایا امکان کنکور دادن مجدد دارم ؟ در صورتی که سربازی نرفتم

   ودوود IP Address is : hidden
  2. مهمان - محسن
   #2 | ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

   سلام من دانشجوی کارشناسی هستم یه ترم دیگه دارم که تموم شم آیا می تونم الآن دفترچه پست کنم که بعد از پایان دانشگاه نوبتم بشه؟

   محسن IP Address is : hidden
  3. مهمان - فرهاد
   #3 | ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

   سلام من متولد سال ۱۳۷۶/۱۰/۱۶ هستم من در امتحانات نهایی دی ماه رد شدم فقط یک درس زبان ایا معافیت شامل من میشود یا نه اگر نه تا کی وقت دارم که اقدام کنم برم سربازی ترو خدا سریعجواب بدید

   فرهاد IP Address is : hidden
  4. مهمان - محمد
   #4 | ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

   سلام-
   بنده الان کارشناسی ارشد هستم یک ترم مونده به فارغ التحصیلی خواستم مرخصی بگیرم برم خدمت.
   خواستم بدونم بعد از خدمت میتونم مجددا از همین جا شروع کنم؟یا باید مجدد از اول شروع کنم؟

   محمد IP Address is : hidden
  5. مهمان - نادانا
   #5 | ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

   سلام
   من متولد ۷۶/۳/۲ هستم از سال سوم متوسطه یک درس غیر حضوری داشتم که رفتم مدرسه بزرگسالان و بعد از ۵ بار امتحان بالاخره دی ماه۹۴ موفق شدم دیپلمم رو بگیرم
   میخواستم بدونم تا کی فرصت دارم دفترچه پست کنم و اینکه من برگه معافیت تحصیلی نگرفتم آیا تا الان داشتم غیبت میخوردم؟

   خدایی جواب بدید

   نادانا IP Address is : hidden
  6. مهمان - رحیمیان
   #6 | ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

   با عرض سلام
   من کارشناسی ارشد ورود بهمن همین امسال دانشگاه آزاد قبول شدم و برای اینکه بتونم دوباره کنکور بدم که شاید دولتی قبول بشم این ترم را مرخصی گرفتم، اگر من سال دیگه دولتی قبول بشم این ترم مرخصی دانشگاه آزادم جزء سنوات من حساب می شود؟
   ممنون میشم جواب منو بدین

   رحیمیان IP Address is : hidden
  7. مهمان - بهزاد
   #7 | ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

   سلام من متولد۱۳۷۵/۱۰/۱۶هستم کنکور۹۴ رودادم قبول نشدم
   میتونم کنکور۹۵شرکت کنم.؟ معافیت تحصیلی هم دارم تا سال۱۳۹۹٫
   پارسالپیش دانشگاهی بودم.

   بهزاد IP Address is : hidden
  8. مهمان - یوسف
   #8 | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

   سلام
   زمان فراقت تحصیل سال ۹۲/۳/۳۰بوده است و بنده الان قصد ادامه تحصیل دارم تاریخ تولد نیز ۷۵/۲/۹می باشد ایا تبصره ای,وجود دارد که بتوان ادامه تحصیل داد?

   یوسف IP Address is : hidden
  9. مهمان - meysam
   #9 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

   سلام من سربازم

   در هین خدمت مدرک پیش دانشگاهیمو گرفتم حالا میخوام ایسته خدمت بزنم و برم دانشگاه پیام نور ثبت نام کنم

   میخوام تو ازمون سراسری هم شرکت کنم
   اگه تو ازمون سراسری قبول بشم میتونم از پیام نور انصراف بدم و به دانشگاهی ک قبول شدم برای ادامه تحصیل برم ؟

   meysam IP Address is : hidden
  10. مهمان - امید
   #10 | ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

   سلام من ترم پنج کاردانی هستم و پانزده واحد دیگ دارم واسه ترمه شیش رفتم ثبت نام کنم گفتن ک نمیتونم راهی وجود داره ک مرخصی تحصیلی بگیرم واسه این ترم لطفا راهنمایی کنید

   امید IP Address is : hidden
  11. مهمان - هادی
   #11 | ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

   با سلام من ترم اخر کارشناسی هستم یعنی یه ترم مونه تموم شه ۶ واحد ایا میشه قبل اینکه ترم تموم شه برگ سربازی را پست کنم

   هادی IP Address is : hidden
  12. مهمان - محمد
   #12 | ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

   سلام،من متولد ٧٢/۵/١۵ هستم سال ٩٠ در کنکور دانشگاه ازاد شرکت کردم و قبول شدم ولی سال ٩١ به دانشگاه رفتم در مدت یک سال(٩٠-٩١) غیبت خورده ام؟؟؟

   محمد IP Address is : hidden
  13. مهمان - سلام
   #13 | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

   من بهمن ماه دیپلم گرفتم بعد کنکور ثبت نام کردم
   من مرداد میشم ۱۸ ساله چ جوری میتونم معافیت تحصیلی بگیرم

   سلام IP Address is : hidden
  14. مهمان - المیرا
   #14 | ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

   سلام
   همسر من آبان سال ۹۳ فارغ التحصیل دوره ی کارشناسی شده در صورتی ک تا آبان سال ۹۴ معافیت تحصیلی داشت، و کنکور ارشد داده و ورودی بهمن ۹۴ هستش
   آبان ماه دفترچه ی اعزام به خدمت پر کرد ک تیر ماه اعزام زدن براش ولی چون دانشجو هستش از بهمن اصولا باید دوباره معافیت تحصیلی داشته باشه
   الان دانشگاه ثبت نام نمیکنه ک سازمان هنگ باید تایید کنه و سازمان هنگم میگه از آبان تا بهمن دو ماه تکلیفت روشن نیست و نامعلوم هست و توجیح واسه غیبتت نیست!
   من نمیدونم این چ قانونی هستش و واقعا گیج موندیم هیچ کس کمکمون نمیکنه سازمان هنگم هر روز امروز فردا میکنه میشه یکی راهنمایی کنه؟!

   المیرا IP Address is : hidden
  15. مهمان - داریوش نوروزی
   #15 | ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

   با سلام من مهر ۹۳ دانشجوی فوق دیپلم شدم و مهر ۹۴ انصراف داده و بعد از چند روز تو یه رشته لیسانس ثبت نام کردم.الان میخوام دوباره انصراف بدم و تو یه رشته دیگه در مقطع دکترای پیوسته ثبت نام کنم الان با این که میدونم اگه انصراف بدم دیگه سربازم و حق ثبت نام دوباره ندارم آیا راه دیگه ای هست که بتونم سرباز نشم و برم دانشگاه جدید؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلا قبل از اومدن جواب کنکورم برم سربازی و وقتی جوابش اومد بزارن از سربازی برم دانشگاه. تورو خدا یه راه حل برای من ایمیل کنید

   داریوش نوروزی IP Address is : hidden
  16. مهمان - فرهان
   #16 | ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

   با عرض سلام
   من ب تازگی ی معافیت تحصیلی گرفتم چون محصلم ک تا اذر٩۶وقت داره ایا میتونم معافیت تحصیلیمو لغو کنم و برا معافیت پزشکی اقدم کنم؟ و ایا اگر معافیت پزشکی بهم تعلق نگرفت میتونم ب تخصیلم ادامه بدم؟

   فرهان IP Address is : hidden
  17. مهمان - Amir
   #17 | ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

   باسلام بنده متولد ۷۷/۰۶/۲۱می باشم و در خرداد ۹۵ موفق به اخذ دیپلم (پیش دانشگاهی)خواهم شد تا کی مهلت اخذ دفترچه آماده به خدمت را دارم

   Amir IP Address is : hidden
  18. مهمان - Mohammad
   #18 | ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

   سلام. من شهریور ۹۴ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم. الان در مهلت ۱ساله هستم، خواستم ببینم برای ثبت نام گواهینامه رانندگی چیکار باید کنم؟ با توجه به اینکه دیگه شامل معافیت تحصیلی هم نمیشم. هر حا که میگردم چیزی در این مورد نمیبینم.

   Mohammad IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 95 96 97
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>