• کدهای مراکز آموزش نظامی  (17916 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (652 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (378 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1227 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2693 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (576 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13522 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1545 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (23725 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3344 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1842 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1601 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8709 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1757 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (142 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1517 پاسخ)
 • ۰۴/۱۶  ۰۴:۰۳  حمید   معافیت پزشکی
 • ۰۴/۱۶  ۰۳:۵۳  حمید   معافیت تحصیلی
 • ۰۴/۱۶  ۰۳:۴۸  محمد   وضعیت مشمولان غایب طرح خرید خدمت تا...
 • ۰۴/۱۶  ۰۲:۵۴  دانیال   شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد
 • ۰۴/۱۶  ۰۲:۱۵  فاضل خلفی   معافیت های جدید
 • ۰۴/۱۶  ۰۲:۱۳  فاضل خلفی   معافیت های جدید
 • ۰۴/۱۶  ۰۲:۰۰     سید یحیی هاشمی
 • ۰۴/۱۶  ۰۲:۰۰     توحید رفیعی
 • ۰۴/۱۶  ۰۲:۰۰     عبدالرسول شهدادی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 496,586 | ۳,۳۴۴ نظر
  1. مهمان - سامان
   #1 | ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

   سلام. فردی که به علت قبولی دانشگاه از خدمت ترخیص می شود برای درخواست معافیت به کجا مراجعه کند

   سامان IP Address is : hidden
   • مهمان - مسعود
    #2 | ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

    سلام. پلیس +۱۰

    مسعود IP Address is : hidden
  2. مهمان - حامد
   #3 | ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

   سلام.من دانشجوی ارشد هستم اما درس ها همه پاس کرده ام وفقط پایان نامه مانده که حدود ۸ ماه دیگر به اتمام میرسد ایا میتوان سربازی بروم همزمان چون وقتم تلف میشود.باتشکر

   حامد IP Address is : hidden
  3. مهمان - صدرا
   #4 | ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

   سلام
   مهلت یک‌ساله بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کاردانی (فارغ اتحصیلی زودتر از زمان ِ معافیت تحصیلی)؛ به مشمول تعلق گرفته می شود ؟

   صدرا IP Address is : hidden
  4. مهمان - m-m
   #5 | ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

   سلام
   تو متن بالا نوشته شده برای مقطع کاردانی ایست خدمتی نمیخوره ولی من چند نفری رو با جشمای خودم دیدم که اینطوری ایست خدمتی خوردن.

   من ۱۵-۱۰ روزی میشه که یگان خدمتی رو ترک کردم و میخوام موقع ورودی دانشگاه های بدون کنکور تو یکی از دانشگاه ها ثبت نام کنم حالا میخوام بدونم بعد ثبت نام برم خدمت و نامه دانشگاه رو بدم ایست خدمتی میخورم یا نه؟؟؟؟؟؟

   m-m IP Address is : hidden
  5. مهمان - محید سعادت
   #6 | ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

   با سلام و خسته نباشید
   من دانشجوی کارشناسی در دانشگاه پیام نور میباشم و ترم ۴٫ سوالم اینه این امکان وجود داره ک من درسمو در ترم ۴ منقطع کنم بعد برای سربازی اقدام کنم و سپس پس از اتمام خدمت سربازی ب درسم ادامه بدهم مجددا؟با تشکر

   محید سعادت IP Address is : hidden
  6. مهمان - محمد
   #7 | ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

   با سلام و خسته نباشیدمحمدم متولد۷/۱۰/۱۳۷۰ورودی سال۸۹
   دانشجوی کارشناسی در دانشگاه پیام نور میباشم و تاترم۶دریونی حضور داشتم ۴٫ ترم بشت سر هم حضور نداشتم اینه این امکان وجود داره ک دوباره دانشگاه ورشتمو عوض کنم یاکنکور سراسری بدم ؟؟ممنون

   محمد IP Address is : hidden
  7. مهمان - مهدی
   #8 | ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

   سلام لطفا به سوال بنده پاسخ بدید
   بنده متولد بهمن سال ۷۰ هستم و در تاریخ ۱۵ تیر ۹۳ فارغ التحصیل شدم و تاکنون از مهلت یکساله خود استفاده کرده ام و با توجه به شرکت بنده در آزمون ارشد و اعلام نتایج در شهریور ماه از این مهلت مدت ۲ماه خواهد گذشت. آیا میبایست دفترچه را پست کنم یا اینکه قانونی مبنی بر این استثنا برای عدم ارسال دفترچه وجود دارد؟؟؟ ممنون

   مهدی IP Address is : hidden
  8. مهمان - مهدی
   #9 | ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

   بابا توروخدا یه نفر جواب درست به ما بده. پلیس به اضافه ۱۰ میگه پست کن ..توو نظام وظیفه یه نفر میگه باید پست کرد یه نفر میگه نباید پست کرد.تکلیف ما چیه تورو خدا …
   بنده متولد بهمن سال ۷۰ هستم و در تاریخ ۱۵ تیر ۹۳ فارغ التحصیل شدم و تاکنون از مهلت یکساله خود استفاده کرده ام و با توجه به شرکت بنده در آزمون ارشد و اعلام نتایج در شهریور ماه از این مهلت مدت ۲ماه خواهد گذشت. آیا میبایست دفترچه را پست کنم یا اینکه قانونی مبنی بر این استثنا برای عدم ارسال دفترچه وجود دارد؟؟؟ ممنون

   مهدی IP Address is : hidden
   • مهمان - سلام
    #10 | ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

    در پاسخ به مهدی- ۱۴:۳۲ – ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

    مطمئن نیستم ولی فکر می کنم که باید دفترچه رو پست کنید و بعد از آن که تاریخ اعزامتون مشخص شد سپس به پلیس +۱۰ مراجعه کنید و درخواست تعویق اعزام بدهید. البته نمی دونم که تا الان ارسال نکردید دیر شده یا نه

    سلام IP Address is : hidden
  9. j22
    
   #11 | ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

   من متولد ۲۷ تیر ۱۳۷۵ ام و خرداد ۹۳ فارغ التحصیل شدم آیا تا خرداد ۹۴ وقت دارم یا شهریور ۹۴ لطفا جواب بدید ممنون

   j22 IP Address is : hidden
  10. مهمان - سعيد عاملي
   #12 | ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

   مشمولی با معافیت تحصیلی دو ساله با مجوز اداره نظام وظیفه جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور مراجعت نموده اینک دوسال معافیت تحصیلی سپری شده و مشمول جهت دکتری مشغول به ادامه تحصیل است در خارج از کشور است و در راین مورد وثیقه ایی قرار داده است ایا میتواند برای دیدن اقوام به کشور مراجعت نماید و سپس به خارج از کشور جهت بقیه تحصیل ادامه دهد و در این باره موقع خروج از کشور از طرف نظام وظیفه موانعی بوجود نمی اید ؟؟؟؟ و چند بار میتواند در سال رفت و امد داشته باشد بدون موانع قانونی لطفا راهنمایی فرمایید

   سعيد عاملي IP Address is : hidden
  11. مهمان - آرش
   #13 | ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۵

   سلام من فارغ التحصیل دیپلم و متولد ۱۳۷۵/۱/۱۲ هستم امسال در کنکور ۹۴ شرکت کردم و میخام در کنکور سال آینده که سال ۹۵ هست شرکت کنم من بعد از اتمام کنکور میخاستم برگه معافیت تحصیلی رو از مدرسه محل تحصیل دریافت کنم اما به دلیل اینکه از تاریخ ۳/۳۱ گذشته بود بهم برگه معافیت تحصیلی ندادن و میخام تابستون بشینم بخونم و دانشگاهی نرم حالا نمیدونم چیکار کنم لطفا کمک و راهنماییم کنید تو رو خدا یکی بهم بگه چیکار کنم

   آرش IP Address is : hidden
  12. مهمان - امین
   #14 | ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۵

   بنده شماره ۳ نیاز به اصلاح دارد. طبق قانون جدید تا تاریخ ۳۱ شهریور سال بعد از فراغت، مشمولان فرصت دارند تا تکلیف خود را مشخص نمایند و نه دقیقا یکسال بعد از فراغت. طبق این قانون دانشجویان می توانند ۲ بار در کنکور ارشد شرکت کنند.

   امین IP Address is : hidden
  13. مهمان - محمد
   #15 | ۰۵:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

   با سلام، بنده در ۹۳/۱۱/۳۰ فارغالتحصیل شده ام، میخواستم بدونم تا چه زمانی فرصت دارم جهت خدمت سربازی اقدام کنم؟ باتشکر

   محمد IP Address is : hidden
  14. مهمان - مهدی 70
   #16 | ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

   دقیقا برعکس قانون خریداجرای شده یک ادمی که تحصیلات تکمیل گرفته و رفته دنبا ل درس وکلی از وقت وعمرش را صرفه کرده چه کمکی به ان شده فقط برای بی سواد ها خوب شده رفته دنبال کار ودر اورده ۱۰ میلون که چه عرض کنم شاید ۲۰ میلون راهم میتوانست بدهد باخره به چشمش دیده که تا الان نرفته سربازی بابا یکم هم به فکر ما باشید

   مهدی 70 IP Address is : hidden
  15. مهمان - فرهاد
   #17 | ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

   سلام تورو خدا به من جواب بدین خیلی مهمه
   من متولد اول خرداد ۷۵ هستم و در تاریخ خرداد ۹۲ دیپلم گرفتم اما خرداد ۹۴ فارغ التحصیل شدم(پیس دانشگاهی رو تموم کردم) آیا میشه یک سال دیگه کنکور بدم تورو خدا جواب بدین اینم ایمیلم

   Farhaddark93@gmail.com

   فرهاد IP Address is : hidden
  16. مهمان - فرهاد
   #18 | ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

   در ضمن برگه معافیت تحصیلی هم دارم

   فرهاد IP Address is : hidden
  17. مهمان - مجید
   #19 | ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

   باسلام من متولد تیر ماه ۶۷ هستم و آخرین مدرک تحصیلیم را که دیپلم می باشد در سال تحصیلی ۸۶-۸۷ گرفتم . سوالم این است که آیا جز مشمولین خدمت یا خرید خدمت سربازی می شوم یا نه؟

   مجید IP Address is : hidden
  18. مهمان - فرهاد
   #20 | ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

   عاغا کسی نیست جواب مارو بده

   فرهاد IP Address is : hidden
  19. مهمان - سعید
   #21 | ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

   بنده بعدازکارشناسی اعزام به خدمت شدم ولی بعدازسه ماه ازکارشناسی ارشد قبول شده ومعافیت تحصیلی گرفتم وامسال یعنی اتیر ماه فارغ التحصیل شدم الان باید به کجا بروم ایا باید دوباره دفترچه بگیرم

   سعید IP Address is : hidden
  20. مهمان - حمید
   #22 | ۰۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

   سلام… من دانشجوی ترم آخر کارشناسی هستم تو ازمون ارشد هم شرکت کردم و با توجه به رتبه ام قبول میشم.. دیروز رفتم دانشگاه و تسویه کردم و تا مهر دانشجو نیستم و معافیت تحصیلی ندارم خواستم بدونم تو این دو ماه(فاصله بین کارشناسی و ارشد) میتونم برای معافیت پزشکی اقدام کنم یا نه؟

   ممنون میشم اگه کسی راهنمایی کنه.

   حمید IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 86 87 88
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>