• کدهای مراکز آموزش نظامی  (16958 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (620 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (377 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1181 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2376 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (560 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13049 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1530 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (22067 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3224 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1796 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1525 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8583 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1700 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (140 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1342 پاسخ)
 • ۰۲/۰۵  ۰۰:۱۸     نیما شمی
 • ۰۲/۰۵  ۰۰:۱۸     نیما شمی
 • ۰۲/۰۴  ۱۵:۰۷  ک.ش   چند توصیه به متقاضیان پرداخت جریمه...
 • ۰۲/۰۴  ۱۳:۲۸  محسن   چند توصیه به متقاضیان پرداخت جریمه...
 • ۰۲/۰۴  ۱۳:۲۵  فاطمه   مشمولان متاهل تا قبل از سال ۹۴، به...
 • ۰۲/۰۴  ۱۳:۱۸  مسعود   معافیت تحصیلی
 • ۰۲/۰۴  ۱۳:۱۰  محمد   اعزام به خدمت
 • ۰۲/۰۴  ۱۳:۰۴  میثم   نامه های ارسالی
 • ۰۲/۰۴  ۱۳:۰۲  حسین   معافیت پزشکی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 469,639 | ۳,۲۲۴ نظر
  1. مهمان - میلاد
   #1 | ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

   با سلام
   من در مقطع ارشد فارغ التحصیل شدم و بلافاصله می خواهم در رشه ای دیگر در مقطع کارشناسی ثبت نام کنم آیا امکان استفاده از فراغت از تحصیل رشته دوم برایم وجود دارد؟

   میلاد IP Address is : hidden
   • مهمان - کوروش
    #2 | ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۸

    سلام
    منم همین سوال رو دارم
    منم فارغ التحصیل از ارشد بشم میتونم رشته های پزشکی رو از نظر نظام وظیفه دوباره امتحان بدم؟ لطفا در صورت جواب بهم ایمیل کنین.
    nasiri_koorosh@yahoo.com

    کوروش IP Address is : hidden
  2. مهمان - علیرضا
   #3 | ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

   سلام.من متولد ۹/۹/۷۵ هستم و در تیر ماه ۹۳ فارغ التحصیل(فنی و حرفه ای-متوسطه)شدم.من در کنکور سال ۹۳ شرکت نکردم.میخواستم بپرسم که حالا که مشمول خدمت سربازی شدم می توانم در کنکور سال ۹۴ شرکت کنم.اگر کسی میدونه منو راهنمایی کنه.

   علیرضا IP Address is : hidden
  3. مهمان - مجتبی
   #4 | ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

   با سلام

   میخواستم بدونم من الان خدمت سربازی هستم. میشه مرخصی بگیرم و برم دانشگاه در مقطع کاردانی ؟

   یک جا نوشته میگه کاردانی ها نمیشه ایا واقعا درسته؟ هیچ راهی نیست ؟

   اگر تجدید دوره بشم هم باز نمیتونم برم دانشگاه ؟

   مجتبی IP Address is : hidden
  4. مهمان - علی
   #5 | ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

   با سلام
   بنده در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و از معافیت تحصیلی استفاده میکنم .در اینصورت ایا بنده با استفاده از معافیت تحصیلی می توانم در شرکتی مرتبط با رشته خود کار کنم یانه؟

   علی IP Address is : hidden
  5. مهمان - یاسر
   #6 | ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

   سلام
   پس از اتمام مدت معافیت تحصیلی مقطع کاردانی شخص بلافاصله غیبت میخورد یا ن؟

   یاسر IP Address is : hidden
  6. مهمان - مرتضی
   #7 | ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

   سلام
   متولد ۱۳۷۵/۰۳/۱۵ که در ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ از دانشگاه فنی حرفه ای اخراج شده.
   میشه در دانشگاه دیگه ثبت نام کنه یا باید به خدمت سربازی بره و در صورت سربازی چند روز مهلت داره که دفترچه اش را پست کنه.
   با تشکر

   مرتضی IP Address is : hidden
  7. مهمان - فریبرز
   #8 | ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

   سلام

   کسی که در تاریخ ۲۲ تیر ۹۳ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده است و در مهلت یک ساله ی خود قرار دارد، تا چه تاریخی دقیقاً می تواند از کشور خارج شود؟ آیا قبل از پایان دوره ی یک ساله، فرد ممنوع الخروج خواهد شد؟

   با تشکر

   فریبرز IP Address is : hidden
  8. مهمان - علی اکبر
   #9 | ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

   باعرض سلام وخسته نباسی زمان معافیت تحصیلی برای رشته کاردانی چند سال است با تشکر

   علی اکبر IP Address is : hidden
  9. مهمان - بهروز
   #10 | ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

   سلام من ورودی ۹۲ روزانه دولتی هستم.میخوام الان انصراف بدم،میتونم آیا کنکور ۹۴ شرکت کنم؟اگه نمیشه کی باید انصراف بدم که قبل سربازی رفتن دانشگاه قبول بشم؟ایا چون روزانه میخوندم بلافاصله پس ازانصراف باید برم خدمت؟!
   behroozpur@yahoo.com

   بهروز IP Address is : hidden
  10. مهمان - سروش
   #11 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

   با سلام
   من دانشجوی مقطع کارشناسی هستم که اقدام به تغییر رشته و انتقالی توام را داده بودم و ورودی سال ۸۷ بوده ام در صورتی که این ترم با پایان سنوات مواجه شده ام و اخذ مدرک کاردانی برای من بلامانع است چنانچه اینجانب مدرک کاردانی را بگیرم آیا دانشجوی اخراجی محسوب میشوم؟ آیا امکان شرکت در دوره کارشناسی ناپیوسته را دارم؟آیا در صورتی که فارق التحصیل در مقطع کاردانی بشوم آیا امکان شرکت در کنکور خرداد کارشناسی ناپیوسته را دارم؟ در صورتی که دفترچه اعزام به خدمت را فرستاده باشم و در کنکور خرداد شرکت کنم چنانچه قبول بشوم آیا امکان تحصیل را خواهم داشت و آیا نوع دانشگاه پودمانی آزاد یا پیام نور و ملی در این امر تاثیرگذار است؟

   سروش IP Address is : hidden
  11. مهمان - مسعود
   #12 | ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

   سلام. من در حال خدمت بودم که دانشگاه قبول شدم و تنها ۴ماه دیگه خدمت دارم من تاسال ۹۵معافیت دارم ولی درسم تا ۹۷طول میکشه. ایا میشه زمان خدمتو تا ۹۷ تمدید کرد یا باید انصراف بدم برم خدمت. اگه میشه تمدید کرد باید کجا برم و چکار کنم برای تمدید

   مسعود IP Address is : hidden
  12. مهمان - مسعود
   #13 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۴

   من ۸ ماه و و ۲۸ روز خدمت کردم در هنگ مرزی گزیک ۵ ماه ۲۰ روز کسری دارم اگر بخواهم برم چقدر دیگه باید خدمت کنم و نمیشه از دانشگاه مرخصی بگیرم وخدمتمو تموم کنم ؟

   مسعود IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 83 84 85
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>