• کدهای مراکز آموزش نظامی  (20918 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (735 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (394 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1439 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3825 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (677 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15095 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1599 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (28875 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3966 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2099 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1841 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9164 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1960 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (155 پاسخ)
 • مقالات  (37 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2044 پاسخ)
 • ۰۷/۲۸  ۲۳:۴۱     ۴۵۴۵ ۴۵۴۵
 • ۰۷/۲۸  ۲۳:۴۱     ۴۵۴۵ ۴۵۴۵
 • ۰۷/۲۷  ۰۱:۰۰     منصور میرزامکاریان
 • ۰۷/۲۷  ۰۱:۰۰     منصور میرزامکاریان
 • ۰۷/۲۶  ۱۲:۲۲  A   اعزام به خدمت
 • ۰۷/۲۶  ۰۸:۴۰  منصور   معافیت تحصیلی
 • ۰۷/۲۶  ۰۲:۵۳  رزیتا   پیشنهاد دولت برای خرید سربازی در سال...
 • ۰۷/۲۶  ۰۱:۵۳  فرهاد   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۷/۲۶  ۰۰:۵۶  توتونچی   آغاز دستگیری مشمولان غایب سربازی

 • telegram_channel
  minecraft pocket edition 0.15.90.2 - Fake GPS 4.0.6 - Fly GPS 4.0.5 BIGO LIVE – Live Broadcasting 2.3.0 Clash of Kings 2.15.0

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 643,792 | ۳,۹۶۶ نظر
  1. مهمان - رضا
   #1 | ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

   سلام و خسته نباشید
   بنده مدرک لیسانس رو ۳۰ بهمن ۹۲ گرفتم و مشغول ادامه تحصیل شدم. سازمان به بنده تا ۳۰ بهمن ۹۵ فرصت داده
   اما من هنوز دروس رو به اتمام نرسوندم… آیا میشه این زمان رو به مدت چند ماه بیشتر تمدید کنم و درسها رو به پایان برسونم؟

   با تشکر از شما

   رضا IP Address is : hidden
  2. مهمان - حسینعلی
   #2 | ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

   من یکبار سرباز بودم، کارشناسی ارشد قبول شدم بعد از ۹ ماه ترخیص شدم رفتم دانشگاه.کارشناسی ارشد پارسال تموم شده. الان برا دکتری دارم اپلای میکنم. یک ماه دیگه دوباره سربازم. اگر پذیرشم بیاد و سرباز باشم تو اون موقع دوباره بهم ترخیص میدن که برم دکتری رو خارج از کشور بخونم؟

   حسینعلی IP Address is : hidden
  3. مهمان - سعید
   #3 | ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

   سلام.دوستان من متولد شهریور۷۷ هستم وسال ۹۵ فارغ التحصیل شدم ودر کنکور۹۵شرکت کردم ولی میخاهم دوباره در کنکورسال ۹۶ شرکت کنم.الان میخاستم بدونم من میتونم کنکور۹۶شرکت کنم یا مشکل نظام وظیفه ای دارم؟در ضمن من معافیت تحصیلی از مدرسه ای که دوره پیش در ان گذرانده ام گرفتم ولی پلیس+۱۰به من گفته که خرداد سال بعد یا بعد کنکور باید دفترچه پرکنم کسی در این مورد اطلاعی داره من میتونم بدون مشکل در کنکور سال بعد شذکت کنم.ممنون میشم اگر پاسخ بدید

   سعید IP Address is : hidden
  4. مهمان - مشمولی
   #4 | ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

   سلام من ورودی ۸۹ دانشگاه هستم در مقطع کارشناسی اما سال ۹۴ انصراف دادم د کاردانی در رشته گرفتم . دانشگاه بهم گفت میتونم دوباره ثبت نام کنم و درس بخونم . منم مقطع کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کردم اما امروز زنگ زدن که نظام وظیفه معافیت به شما نمیده . کسی میدونه باید چیکار کنم؟

   مشمولی IP Address is : hidden
  5. مهمان - رضا
   #5 | ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

   سلام.من لیسانسما شیراز در تاریخ ۳۱شهریور ۹۴گرفتم.حالا ارشد قبول شدم و قبل اینکه یک سال فرجم تموم شه شهریور ۹۵تو داننشگاه ثبت نام کردم.حالا که دانشگاه امده برام معافیت تخصیلی بگیره سایت نظام وظیفه خطا میده که در یکی از دفاتر پلیس به علاوه ده شیراز یک پرونده بلاتکلیف دارم حالا نمیدونم چرا اصلا.از نظام وظیفه شیراز هم که میپرسم میگه نه پروندت مشکلی نداره.حالا من باید چکار کنم؟با توجه به اینکه از فارغ التحصیلیم یکسال بیشتر گذشته و دانشگاه ارشدم هنوز نتونسته برام معافیت تحصیلی بگیره آیندم چی میشه؟برام درستش میکنن؟

   رضا IP Address is : hidden
   • مهمان - حسینعلی
    #6 | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰

    نگران نباش. احتمالا پروندت درست ثبت نشده. پیگیری کن درست میشه.

    حسینعلی IP Address is : hidden
   • مهمان - حسینعلی
    #7 | ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰

    یک نامه از نظام وظیفه بگیر بده به پلیس +۱۰ حل میشه.

    حسینعلی IP Address is : hidden
  6. مهمان - ارمین
   #8 | ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

   با سلام و خسته نباشید

   من در ۱۳۸۶/۰۱/۱۸ به خدمت اعزام شدم بعد از ۶ ماه به خاطر قبول شدن در دانشگاه از خدمت رفتم به دانشگاه .

   بعد از یکسال درس خوندن تو رشته مدیریت کنکور دادم و رفتم به رشته حسابداری .

   تا سال ۹۲ ادامه دادم ولی تموم نکردم و تو سال ۹۲ از ایران خارج شدم .

   الان می خوام از دانشگاه انصراف بدم . می خواستم بدونم اگه انصراف بدم تغییری تو تاریخ سنواتم میکنه یا نه ؟

   الان سنواتم رو از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ زدن می خوام بدونم با انصراف این تاریخ تغییر می کنه ؟

   ممنون از شما

   ارمین IP Address is : hidden
  7. #9 | ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

   سلام.من در پیش دانشگاهی تجدید داشتم و کنکور قبول نشدم سال ۹۴ بعدش هنگامی که داشتم برا کنکور میخوندم در مدرسه بزرگسالان ثبت نام کردم تا امتحاناتمو بدم و سال ۹۵ روزانه قبول شدم ولی گفتند معافیت تحصلی باید در نظام وظیفه عمومی کد ونام مدرست اصلاح بشه آیا امکان اصلاح وجود دارد؟؟؟؟لطفا جواب میخوام

   ابراهیم IP Address is : hidden
  8. مهمان - بهرام
   #10 | ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

   سلام من فوق دیپلم تو دانشگاه گرفتم بعد میگن که شما این دوسال معافیت نداشته ای یعنی دانشگاه بدون معافیت تحصیلی منو ثبت نام کرده و میگن که دوسال اضافه خدمت خوردین لطفا راهنمایی کنین چکار کنم.

   بهرام IP Address is : hidden
  9. مهمان - منصور
   #11 | ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

   باسلام.من ورودی ۹۴مقطع کارشناسی ارشد بودم.بهمن ۹۴انصراف دادم ازدانشگاه.تابهمن ۹۵فرصت دارم که خودمو به نظام وظیفه معرفی کنم.حالا میخوام ببینم میتونم کنکورارشد ۹۶که اردیبهشت ۹۶برگزارمیشه شرکت کنم؟
   چون بهمن ۹۵که بخوام دفترچه بفرستم مطمئنا حداقل ۳یا۴ماه طول میکشه تااعزام بشم یعنی قبل اعزام کنکور برگزار میشه.باتوجه به این شرایط میتونم کنکورشرکت کنم یانه؟

   منصور IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 102 103 104
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>