• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21061 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (739 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (395 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1447 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3873 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (686 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15188 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1602 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (29084 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4008 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2109 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1849 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9180 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1973 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (159 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2079 پاسخ)
 • ۰۹/۰۲  ۰۱:۰۰     محمد ظهرابی
 • ۰۹/۰۱  ۰۸:۴۵  رضا   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۱  ۰۴:۴۵  abolfazl   عفو سربازان فراری با موافقت رهبر...
 • ۰۹/۰۱  ۰۴:۲۰  abolfazl   عفو سربازان فراری با موافقت رهبر...
 • ۰۹/۰۱  ۰۴:۱۸  abolfazl   عفو سربازان فراری با موافقت رهبر...
 • ۰۹/۰۱  ۰۴:۰۵  غلام   شرایط جدید معافیت های سربازی + جدول
 • ۰۹/۰۱  ۰۱:۱۷  مهران   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۰۱  ۰۰:۰۷  abolfazl   مشمولان غایب
 • ۰۸/۳۰  ۲۲:۳۰  عرفان   کدهای مراکز آموزش نظامی

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 437,552 | ۲,۱۰۹ نظر
  1. مهمان - علی
   #1 | ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

   با سلام و خسته نباشید خدمت شما.بنده ۲۸ سالم هست و غیبت هم ندارم.مادربزرگ ۷۵ ساله ای دارم که تحت پوشش کمیته امداد هست.۴تا پسر و ۴تا دختر هم داره اما سرپرستی ایسان به عهده من بوده و تاکنون فرزند و نوه ی ایشان از معافیت استفاده نکردن.خواستم بدونم امکانش هست با توجه به معاف کردن به انتخاب مادر که کدوم فرزندو معاف کنه بنده واسه معافیت اقدام کنم؟ممنون میشم اگر پاسخ بدین

   علی IP Address is : hidden
  2. مهمان - مجید
   #2 | ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

   سلام.من پدرم ۱۴ ماه جبهه داره خواستم بدونم این تبصره ۴۵ که میگن جدید اومده و معاف میشی از خدمت صحت داره یا کذبه

   مجید IP Address is : hidden
  3. مهمان - بنیامین
   #3 | ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

   با سلام وخسته نباشی به شما می خواستم ببینم منی که دارای خواهر بزرگتر از خودم که معلول می باشد و پدرم که سنش۶۲ سالش است وهم چنین یک برادر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده ایا معافیت به من تعلق میگیرد

   بنیامین IP Address is : hidden
  4. مهمان - علیرضا
   #4 | ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

   سلام من یه خواهر دارم و اینکه پدرم ۲۴ ماه جنگ داره معاف میشم یا از سربازیم کم میشه یا میفتم شهر خودم لطفا جواب بدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  5. مهمان - سینا
   #5 | ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

   سلام.دوستان من ی سوال دارم.هر کسی ک میدونه اگه کمکم کنه ممنون میشم. مصوبه ۵۱۷۰۰ میگه نصف مدت کار کارمندان شاغل در مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس ب عنوان سابقه جبهه محسوب میشه.(البته برای کارهای خاصی)..من میخام از این طریق معافیت بگیرم ولی مراحل کار رو نمیدونم.پدرم توو پتروشیمی بوده در ابادان

   سینا IP Address is : hidden
  6. مهمان - saeed
   #6 | ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

   با سلام
   می خواستم بینم برای برخورداری از این قانون قسمت بیستم که گفتیدچیه؟

   saeed IP Address is : hidden
  7. مهمان - مسعود
   #7 | ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

   سلام دوستان لطفا به این سوال من جواب بدین برای ۵۳۵ روز جبهه که میشه ۱۷٫۸۳ ماه چقدر کسری میدن.چون ۵۴۰ روز ۶ ماه میشه حالا که مال پدر بنده ۵ روز از ۱۸ ماه کمتره به من یعنی ۵ ماه میدن

   مسعود IP Address is : hidden
  8. مهمان - اشکان
   #8 | ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

   با سلام و خسته نباشید
   خواهر اینجانب معلولیت جسمی و ذهنی شدید دارند و من تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال خانواده ام آیا میتونم از معافیت موارد خاص استفاده کنم؟سوال کردم گفتن که باید برای کفالت دو تا فرزند معلول در خانواده داشته باشین که شامل من نمیشه.میشه از موارد خاص اقدام کرد؟

   اشکان IP Address is : hidden
   • مهمان - ali
    #9 | ۰۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

    سلام داداش
    وضعیت منم مثل توعه! رفتم‌نظام وظیفه میگن باید ۲ نفر تو خونواده معلول باشن
    فهمیدی به هم بگو

    ali IP Address is : hidden
  9. مهمان - امین
   #10 | ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

   با سلام:
   پدرم۱۵ درصد جانبازی و ۱۷ ماه سابقه حضور در جبهه داره که اگر این دو با هم تلفیق شوند در کل ۳۲ ماه میشود، برادرم طبق قانون ۳۰ ماه سابقه معاف شد، حال سوالم اینه اگر ۳۰ ماه به ۱۲ ماه تقلیل یابد ایا من میتوانم معاف شوم؟
   لطفا اگه کسی میدونه جواب بده، خیلی برام مهمه.
   ممنون

   امین IP Address is : hidden
  10. مهمان - رضا
   #11 | ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

   من در اثر بیماری پدرم مجبور به ترک خدمت شدم و پدرم بعد از مدتی فوت کرد بعد از اون برای معافیت کفالت مادر تحت پوشش کمیته اقدام کردم آیا راهی برای بخشش غیبتم هست؟ مدارک پزشکی پدرم موجوده در ضمن خودمو به یگانم معرفی کردم و رفتم دادگاه و جریمه شدم

   رضا IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 54 55 56
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>