• کدهای مراکز آموزش نظامی  (18302 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (666 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (383 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1285 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2981 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (587 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13870 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1560 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (24757 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3489 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1905 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1656 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8844 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1805 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (146 پاسخ)
 • مقالات  (33 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1629 پاسخ)
 • ۰۶/۱۲  ۱۱:۳۷     داود قربانی
 • ۰۶/۱۲  ۱۱:۳۷     داود قربانی
 • ۰۶/۱۲  ۰۹:۳۶     مصطفی فرجامی
 • ۰۶/۱۲  ۰۹:۳۶     مصطفی فرجامی
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۵     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۴     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۴     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۴     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۰۱:۳۰  ی.ی   معافیت های جدید
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 344,430 | ۱,۹۰۵ نظر
  1. مهمان - مهدی
   #1 | ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

   سلام ما در خانه یک فرزند معلول داریم و دو پرسیم که یکی مون خدمت کرده آیا پسر دوم میتواند معاف شود

   مهدی IP Address is : hidden
  2. مهمان - شهریار
   #2 | ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

   با سلام من پدرم ۲۵ ماه سابقه جنگ داره تو ۳تا عملیات بوده البته دوران سربازیش بوده تو ارتشم بوده الان دانشجو هستم میخوام ببینم معاف میشم یا کسری بهم میخوره؟؟

   شهریار IP Address is : hidden
   • #3 | ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

    سلام.من دقیقا شرایط تورو دارم ولی معاف نشدم فقط و فقط تنها شانسی و امتیازی که بهم دادن این بود که بعداز اموزشیم توی شهر خودم خدمت میکنم.۶۸روز دیگ….نبود…….

    حسام IP Address is : hidden
  3. مهمان - امین
   #4 | ۰۱:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

   سلام…من پدر و مادرم هر دو فوت شدن و یک برادره بیمار دارم…تک فرزند نیز نبستم…برادرانم خارج از ایران زندگی میکنن…ایا راهی برای معافی هس؟؟؟

   امین IP Address is : hidden
  4. مهمان - فرید
   #5 | ۰۶:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

   سلام و درود
   میخواستم بدونم که حافظ کل قران بودن چه تاثیری بر خدمت سربازی داره و اینکه حافظ شامل چه امتیازاتی میشه؟
   ممنون

   فرید IP Address is : hidden
  5. مهمان - میلاد
   #6 | ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

   با سلام خدمت دوستان گرامی من دانشجو هستم و درسم خیلی خوب نیست حالا می خواستم ببینم که با ثبت یک یا دو اختراع می توانم از سربازی معاف باشم یا نه چون خرج خانواده به دوش من است

   میلاد IP Address is : hidden
  6. مهمان - علیرضا قربانی
   #7 | ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

   با سلام. اینجانب علیرضا قربانی نوه چانباز ارتشی در تیپ ۳ زرهی همدان وعمویم شهید وپدرم دو ماه ویک روز جبهه دارد وبسیجی فعال یک خواهر وبدون مادر بزرگ شدیم و۲۰ سال پیش مادرم رفت وشوهر کرد وپدرم تنهائی کارمند مخابرات همدان و۲۶ سال سابقه کاری دارد یک معافی از طرف پدر بزرگم در تیپ ۳ همدان طلب داریم ایا میشود با توجه به اینکه عموهایم همگی معافی پزشکی دارند من از این بهره مند شوم پدر وخواهرم تنها نمانند ومن معاف شوم با تشکر ۰۹۲۱۳۵۶۴۱۳۴-۰۹۱۸۳۱۹۶۳۸۶ همدان

   علیرضا قربانی IP Address is : hidden
  7. مهمان - سید مجتبی
   #8 | ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

   سلام… خسته نباشید… برادر بزرگم خدمت را کامل رفته است، برادر دیگرم خدمت را رفت اما نصفه رها کرد و با استفاده از شرایط پدرم معاف شد. شرایط پدرم اینه: ۴۰ ماه جبهه، ۹ ماه بسیج، ایثارگر، ۵ درصد جانباز موج انفجار، راهی هست کعاف شوم یا کسر بگیرم؟ لیسانسمو تازه گرفتم… ممنون

   سید مجتبی IP Address is : hidden
  8. مهمان - نیما
   #9 | ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

   با سلام و احترام
   پدر اینجانب دارای ۲۱ ماه ایثارگری و بنده نیز دارای ۹۲ ماه بسیجی فعال هستم؟ آیا با تلفیق امتیازات این دو موضوع معافیت از خدمت سربازی شامل حال اینجانب می شود یا کسری از خدمت؟ چند ماه کسری از خدمت؟
   آیا اکنون که دانشجوی دکتری هستم و یک سال به پایان دوره ی تحصیلم مانده است، می توانم مدرک کسری از خدمت را دریافت نمایم؟

   نیما IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 48 49 50
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>