• کدهای مراکز آموزش نظامی  (20627 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (729 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (394 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1432 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3680 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (643 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (14957 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1597 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (28336 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3869 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2083 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1824 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9132 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1951 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (155 پاسخ)
 • مقالات  (36 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2003 پاسخ)
 • ۰۶/۰۹  ۱۷:۲۸  سید محمد   معافیت پزشکی
 • ۰۶/۰۹  ۱۷:۲۴  یدالله   اعزام به خدمت
 • ۰۶/۰۹  ۱۷:۲۰  حمید   اعزام به خدمت
 • ۰۶/۰۹  ۱۷:۲۰  آرمان   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۶/۰۹  ۱۷:۰۳  علی   معافیت تحصیلی
 • ۰۶/۰۹  ۱۶:۵۸  مهمان_امین   شرایط جدید معافیت های سربازی + جدول
 • ۰۶/۰۹  ۱۶:۵۶  کچویی دوره 71   توضیحات رئیس سازمان نظام وظیفه درباره...
 • ۰۶/۰۹  ۱۶:۳۲  امیر   توضیحات رئیس سازمان نظام وظیفه درباره...
 • ۰۶/۰۹  ۱۶:۲۰  وحید   توضیحات رئیس سازمان نظام وظیفه درباره...

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 419,891 | ۲,۰۸۳ نظر
  1. مهمان - mojtaba
   #1 | ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۱

   سلام. اگر خواهری که زیر ۱۸ سال باشد و کند ذهن باشد تنها فرزند مشمول میتواند معافیت بگیرد؟

   mojtaba IP Address is : hidden
  2. مهمان - مجیـــــــد
   #2 | ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

   سلام من یک خواهر معلول دارم آیا بنده معاف هستم؟

   مجیـــــــد IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا وفایی
    #3 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

    سلام
    تک فرزند معاف نمیشه.مگر اینکه سن پدرت به ۷۰ رسیده باشه

    سینا وفایی IP Address is : hidden
  3. مهمان - afshin
   #4 | ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۶

   من تک فرزندم ایا معاف میشم؟

   afshin IP Address is : hidden
  4. مهمان - امین
   #5 | ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۶

   سلام من متولد ۷۰ هستم و پدرم ۱۸ماه سابقه جبهه داره ، این قانون کسری هنوز هست؟ اگه هست چقدر کم میشه

   امین IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا وفایی
    #6 | ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

    سلام آقا امین

    متولدین زیر ۱۳۷۲میتونن از کسر خدمت یا معافیت دایم استفاده کنن.ولی بالای۷۲ فقط میتونن معافیت دایم بگیرن.شرط معافیت دایم یا معافیت دوره ضرورت هم ۳۰ ماه جبهه هست.اینم متنش

    سردار کمالی در این باره گفت: رزمندگانی که ۶ ماه تا پایان ۸ ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت ۲ ماه کسر خدمت و افرادی که ۹ ماه تا پایان ۱۱ ماه سابقه جبهه دارند سه ماه کسر خدمت درنظر گرفته شده است.
    وی ادامه داد: برای افرادی که ۱۲ ماه تا پایان ۱۴ ماه سابقه جبهه دارند ۴ ماه کسر خدمت و برای افرادی که ۱۵ ماه تا پایان ۱۷ ماه سابقه خدمت دارند ۵ ماه کسر خدمت در نظر گرفته شده است.
    وی اظهار داشت: برای افرادی که ۱۸ ماه تا پایان ۲۰ ماه سابقه جبهه دارند ۶ ماه کسر خدمت در نظر گرفته شده و برای افرادی که ۲۱ ماه تا پایان ۲۳ ماه سابقه جبهه دارند ۷ ماه کسر خدمت اعمال می‌شود.

    سینا وفایی IP Address is : hidden
  5. مهمان - مهران
   #7 | ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

   سلام پدر من تو منطقه جنگی هم خدمت سربازی کرده هم کارمند منطقه جنگی بوده ..من متولد ۷۳ هستم ایا معافیت یا کسری شاملم میشه یان؟

   مهران IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا وفایی
    #8 | ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

    سلام
    متاسفانه متولدین زیر۷۲ از کسر خدمت برخوردار میشن.ولی نا امید نشو هر روز قانونا عوض میشه شاید منم معاف نبودم ولی وقتی سن مشمولیتم رسید یه قانون اومد منم معاف شدم.برو دعا کن

    سینا وفایی IP Address is : hidden
  6. مهمان - ناصر
   #9 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

   سلام دوسال دانشگاه افسری امام علی (ع)بودم انصراف دادم وضعیت خدمتم چی میشه ایا کسزی خدمت شاملم میشه؟چه میزان و چه اقداماتی باید انجام بدم؟

   ناصر IP Address is : hidden
  7. مهمان - آمیرمحمد
   #10 | ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

   سلام.
   پدر بنده ۲۴ ماه از طرف ارتش در کردستان ، ۶ ماه هم پس از پایان جنگ از طرف جهاد در جنوب کشور ایثارگری داشته.
   من متولد ۷۱ هستم.
   من تک پسر خانواده هستم پدرم هم ۵۵ سال سن داره
   میخواستم بدونم میتونم معافی کامل بگیرم؟

   آمیرمحمد IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا وفایی
    #11 | ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

    سلام
    بله میتونی اگه جمعشون ۳۰ ماه بشه .البته پدر محترمتون باید تو جبهه خدمت کرده باشن نه مناطق امنیتی درگیر.اگه تو این مناطق خدمت کرده باشن ۸۰% جبهه محسوب میشه.یعنی مثلا ۳۰ ماه خدمت در مناطق درگیر,۲۴ ماه جبهه محسوب میشه که اون وقت معف کامل نمیشی بلکه کسر خدمت میگیری که کسر خدمتم برای ۲۴ ماه میشه حدود ۷ ماه. والسلام

    سینا وفایی IP Address is : hidden
  8. مهمان - متين
   #12 | ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

   سلام.من یک خواهر معلول ذهنی شدیددارم وتنها پسرهستم وهمین خواهررودارم میشه معاف بشم؟

   متين IP Address is : hidden
  9. مهمان - حامد
   #13 | ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

   سلام.پدر من دو سال خدمت سربازی اش را در جنگ و مناطق جنگی گذرانده علاوه بر آن یکسال به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته است. با این شرایط می توانم معافیت بگیرم؟

   حامد IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا وفایی
    #14 | ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

    سلام

    ببین آقا حامد.برای معافیت دایم باید جمع خدمت در جبهه پدرتون ۳۰ ماه باشه.خدمت تو مناطق امنیتی درگیر هم ۸۰%اش جبهه محسوب میشه.یعنی اینطور که شما میگین دو سال(۲۴ماه) تو مناطق خدمت کردن بامحاسبه میشه (۱۹٫۲ماه=۸۰%*۲۴ماه)یعنی تا الان تقریبا ۱۹ ماه خدمت تو جبهه داشتن.بعد که رفنتن تو خود جبهه اون یکسال(۱۲ماه) به طور کامل حساب میشه یعنی
    ۳۱ماه=۱۹ماه+۱۲ماه
    که خوشبختانه از ۳۰ ماه بیشتر شده و شما معاف از خدمت دوره ضرورت هستین

    سینا وفایی IP Address is : hidden
  10. مهمان - حمید
   #15 | ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

   سلام
   بنده برادر شهیدم. برادر بزرگترم معاف شده- الان پدرم ۸ ساله فوت شده اند و من یه مراقب مادرمم
   آیا میتونم معاف بشم؟

   لطفا کمک کنید

   حمید IP Address is : hidden
  11. مهمان - مهدی
   #16 | ۰۶:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

   سلام
   پدر بنده جانباز ۵۰ درصد هستند و بیست و سه ماهم جبهه دارند. آیا بعد از معافیت دو فرزند، فرزند سوم را کسر خدمت هم شامل نمی شود؟؟

   مهدی IP Address is : hidden
  12. مهمان - وحید
   #17 | ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

   سلام
   پدر من از دو چشم کاملا نابینا هست وبرادر بزرگترم معافیت گرفته ولی الان دیگه ازدواج کرده الان در کنار پدرم نیست من میتوانم معافیت بگیرم بت نه

   وحید IP Address is : hidden
  13. مهمان - امیر حسنلو
   #18 | ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹

   . اینجانب اعزامی۱۳۸۰هستم. ۳۳ سال دارم… . بنده بمدت هفده ماه در زندانهای کردستان و تهران به خدمت مقدس برداخته ام. و تنها ۵۰ روز مانده تا بایان خدمتم غیبت کردم و تا الان فراری هستم. از شما تقاضا دارم من را راهنمایی کنید. من تک فرزند هستم و بدرم نیست ومحروم هستم .بنده در حین خدمت با اوضاع بد در خانه مواجه شدم وبدلیل ازار اذیت بدر معتادم که در نبود من اقدام به کتک زدن ازار مادرم که تنها بود در خانه مواجه بودم فراری شدم و به خانه امدم که از همان تاریخ بدرم از خانه رفت و برنگشت. و هرگز هیچ خبری هم از او نیامده. از همان موقع سرکار رفتم و خرجی خانه و مراقبت از مادرم را عهده دار هستم . من و مادرم تنها هستیم . سوالم این است که من ۹ ماه در منطقه جنگی خدمت کردم و شرایط ام هم شامل معافیت کفالت میباشد. ایا میتوانم کارتم را بگیرم و این ۵۰ روز خدمتم که باقی مانده را ببخشید. ممنونیک جوان عاشق ایران و وطنشانجام دهم.. لطفا رسیدگی شود. با تشکر

   امیر حسنلو IP Address is : hidden
  14. مهمان - علی م
   #19 | ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

   با عرض سلام و خسته نباشید،بنده متولد ۲۲مرداد۷۱هستم و سال۸۹دیپلمو به پایان رسوندم اما به دلیل یه سری مشکلات خصوصیو خانولدگی درسمو کنار گذاشتم،پدر بنده۲۵درصد جانبازه وحضور درجبهه من داشتن، الان حدود شیش سال غیب دارم،آیا من میتونم یدون دردسر معافیتمو بگیرن؟تکلیف غیبتم چی میشه لطفا راهنماییم کنید با تشکر

   علی م IP Address is : hidden
  15. مهمان - سعید
   #20 | ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

   مادر بزرگ من بیش از یکسال است که مریض است و نیاز به مراقبت دارد. ایا برای من کفالت میرسد یا خیر؟

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - علی م
    #21 | ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

    این رو هم خدمتتون عرض کنم که بنده مشمول بودم ولی واسه خدمتم اقدام نکردم یعنی غیبتم بخاطر مشمول بودنمه،فرار از خدمت نیستم

    علی م IP Address is : hidden
  16. مهمان - سالار
   #22 | ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

   سلام من دوقلو هستم. برادرم معلولیت ذهنی دارد آیا من معاف هستم؟

   سالار IP Address is : hidden
  17. مهمان - سعید
   #23 | ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

   سلام من پدرم ۲۷ ماه سابقه جبهه و ۲۰ درصد جانبازی داره میخواستم بدونم با توجه به اینکه دو سال غیبت کردم معاف میشم. من دارای همسر و فرزند نیز هستم

   سعید IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 53 54 55
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>