• کدهای مراکز آموزش نظامی  (16854 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (617 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (377 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1172 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2362 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (560 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12999 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1524 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (21862 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3217 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1790 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1518 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8555 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1693 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (140 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1325 پاسخ)
 • ۰۱/۲۹  ۱۶:۳۰     هورمزد ولی زاده
 • ۰۱/۲۹  ۱۶:۳۰     هورمزد ولی زاده
 • ۰۱/۲۹  ۱۴:۰۰     جمشید قدرتی
 • ۰۱/۲۹  ۱۴:۰۰     جمشید قدرتی
 • ۰۱/۲۸  ۱۰:۱۸  رسول   معافیت پزشکی
 • ۰۱/۲۸  ۱۰:۰۵  حسیینی   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۱/۲۸  ۱۰:۰۴  صادق   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۲۸  ۰۹:۵۱  ﺁﺭﮔﻴﻦ   چند توصیه به متقاضیان پرداخت جریمه...
 • ۰۱/۲۸  ۰۹:۳۰  حسین   خاطرات سربازی
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 311,590 | ۱,۷۹۰ نظر
  1. مهمان - علی
   #1 | ۰۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

   با سلام. کسی ک برادرشهید هست…در صورتی ک برادر بزرگتر از معافیت نوع موارد خاص استفاده کرده برادر کوچکتر میتونه معاف ایثارگری بشه؟؟؟ ممنون میشم حتما جواب بدبید

   علی IP Address is : hidden
  2. مهمان - محمود
   #2 | ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

   سلام
   ببخشید اگر پدری جانباز۵۰٪ باشد میتواند داماد خود را معاف کند؟؟

   محمود IP Address is : hidden
   • مهمان - امير حسين ايزدي
    #3 | ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۲

    با سلام
    من در حال حاضر دانشجوی کارشناسی هستم . پدرم جانباز ۱۵% بوده و سابقه ۱۱ ماه جبهه دارد .وضعیت خدمت سربازی یا کسر ی خدمت تعلق می گیرد .
    با تشکر

    امير حسين ايزدي IP Address is : hidden
  3. مهمان - حسن
   #4 | ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

   سلام میخاستم کسر خدمت ایثارگری رو بدونم متولد ۷۲ هستم ۲۸ ماه هستش ایثارگریش ماه دوم اعزامم

   حسن IP Address is : hidden
  4. #5 | ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۶

   سلام.من بچه طلاقم.. ۱۹ سالمه … پدر و مادرمم ۱۲ سال پیش از هم جدا شدن..میتونم معافی بگیرم؟؟؟؟؟؟

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - اصلان
    #6 | ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

    اره به شرط اینکه در طی این مدت هر دو طرف مجددا ازدواج نکنند و معافیت کفالت نامیده میشود. وحداکثر ۳۰ ماه از زمان طلاق گذشته باشد . که شما مشکلی ندارین.

    اصلان IP Address is : hidden
  5. مهمان - AFSHIN
   #7 | ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

   ایا برای کف پای صاف معافیت هس|؟؟؟؟

   AFSHIN IP Address is : hidden
  6. مهمان - محمد
   #8 | ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

   سلام ایا برای کسی که واریس بیضه داشته عمل کرده معافیت تعلق میگیره

   محمد IP Address is : hidden
  7. مهمان - بویا
   #9 | ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۲

   با سلام من بدرم در زندان ب حبس ابد است و من تک فرزنده خانواده هستم من نمیتوانم مادرم را بگذارم و بروم خدمت …. من باید چیکار کنم ….؟؟؟؟؟

   بویا IP Address is : hidden
   • مهمان - بویا
    #10 | ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

    مهمان – بویا :

    با سلام من بدرم در زندان ب حبس ابد است و من تک فرزنده خانواده هستم من نمیتوانم مادرم را بگذارم و بروم خدمت …. من باید چیکار کنم ….؟؟؟؟؟

    بویا IP Address is : hidden
  8. مهمان - پویان
   #11 | ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۴

   سلام پدر من در دوران جنگ در مناطق جنگی در بیمارستان خدمت می کرده آیا باعث معافیت تنها فرزند ذکورش می شود

   پویان IP Address is : hidden
  9. مهمان - علیرضا
   #12 | ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

   باسلام
   پدر من ۷۸ سال سن دارد و ناشنواست و نمیتواند صحبت کند ، بیماری قند خون هم دارد ، مادرم هم بیماری قلبی دارد .
   من یک برادر دارم که معافیت کفالت پدر گرفته اما ازدواج کرده و الآن دیگر با ما زندگی نمیکند .
   من هم محصلم و باید از پدر و مادرم مراقبت کنم و به هیچ عنوان نمیتوانم آنها را به حال خود رها کرده و به خدمت بروم .
   با توجه به این شرایط آیا معافیت به من تعلق می‌گیرد ؟

   علیرضا IP Address is : hidden
   • مهمان - سرباز
    #13 | ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

    نه

    سرباز IP Address is : hidden
  10. مهمان - جواد
   #14 | ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

   سلام
   برای معافیت ,شماره چشم باید چند باشه؟
   اگه معاف نشم چه پستی میدن و چه پستی نمیدن؟
   با تشکر

   جواد IP Address is : hidden
  11. مهمان - مرضيه شريفي
   #15 | ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

   با سلام همسر من کارت ایثارگری ۲۴ ماهه دارد آیا پسرمان می‌تواند مثل دیگران از کسری خدمت استفاده کند. اگر می‌تواند چند ماه از خدمتش کسر می‌شود؟ اگر نمی‌تواند چرا تبعیض دیگران چطور استفاده کرده‌اند ولی چون پسر من در حال تحصیل بوده نمی‌تواند استفاده کند؟

   مرضيه شريفي IP Address is : hidden
  12. مهمان - امید
   #16 | ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

   سلام من برادری دارم که با کفالت پدرم معاف شده وپدرم فوت شده و برادرم زن گرفته واز ما جدا شده حالا من می تونم با کفالت مادرم معاف بشم ؟
   با تشکر

   امید IP Address is : hidden
   • #17 | ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

    اگر مادرتون تحت پوشش کمیته امداد باشه بلی میتونید

    hghjg IP Address is : hidden
  13. مهمان - ميثم نيلي
   #18 | ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

   سلام
   سال نو مبارک
   پدر بنده ٢٧ ماه جبهه دارن و ٣٠ در صد جانبازی
   یکی از برادران من از جانبازی پدرم معافیت گرفتن و تا اونجایی که میدونم ٢۵ در صد کافیه برای معافیت یک فرزند !!
   حال سوال من اینه که من میتونم با اون پنج درصد باقی مانده معافیت بگیرم
   چون اون پنج درصد و این ٢٧ ماه جمعشون به ٣٠ میرسه
   ممنون و متشکر
   سال خوبی داشته باشین

   ميثم نيلي IP Address is : hidden
  14. مهمان - ادریس
   #19 | ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

   باسلام
   پدرم جانباز ۴۰درصد میباشد برادر بزرگم از معافیت استفاده کرده ولی او بعدا فوت کرد ایا من که بچه دومی هستم می تونم از معافیت استفاده کنم با تشکر از رهنمایی ومساعدت شما بزرگواران

   ادریس IP Address is : hidden
   • مهمان - سرباز
    #20 | ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

    بله میتونید

    سرباز IP Address is : hidden
  15. مهمان - علی
   #21 | ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱

   سلام
   کسی که یک برادر داره و مادرش عضو کمیته امداد باشه و خودش ۱۱ سال غیبت داشته باشه میتونه معاف بشه؟

   علی IP Address is : hidden
  16. مهمان - مهرداد
   #22 | ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

   سلام پدر زن من پسر نداره من میتونم از کارت ایثارگریش کسری خدمت بگیرم یا نه؟

   مهرداد IP Address is : hidden
  17. مهمان - مسعود
   #23 | ۰۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

   سلام خسته نباشید
   ما دوتا برادر هستیم که برادر کوچکم معلول هست منم ۲۵ سالمه دانشجو هستم
   اما نرفتیم برادرم رو هنوز عضو بهزیستیش کنیم
   یه مدت گفتن قانون این که خانواده ای که دو فرزند داشته باشه و یکی معلول به شرط این که فرزند بعدی بالای ۱۸ سال باشه رو حذف کردن من رفتم پلیس +۱۰ گفت

   ایا جدیدا باز قبول میکنن ؟
   منو راهنمایی کنین لطفا

   مسعود IP Address is : hidden
  18. مهمان - مهرداد
   #24 | ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

   با سلام
   بنده دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد هستم و ۲۶ سالم هست. یک برادر ۱۷ ساله دارم که دارای معلولیت ذهنی می باشد و برادر یا خواهر دیگری ندارم. می خواستم بدونم که در حال حاضر بنده می تونم برای معافیت موارد خاص اقدام کنم یا خیر؟
   با تشکر

   مهرداد IP Address is : hidden
  19. مهمان - علی
   #25 | ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

   سلام من مادرم همسر شهیده ایا معافیت شامل من میشود؟

   علی IP Address is : hidden
  20. #26 | ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

   باسلام. من با خودم ۳ بردار دارم یکی از بردارمبه سربازی رفته و دیگر به علت فوت پدرم کفالت گرفته به مادرم و الان مادرم هم فوت کرده و هر دو بردارم ازدواج کردن رفتن آیا به خواهر من معافیت کفالت تعلق میگرید

   حاج حمید IP Address is : hidden
  21. مهمان - رضا
   #27 | ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

   با سلام.
   متولد سال۷۲ هستم و تک پسر و سن پدرم۵۵سال سن و بازنشسته و۱۵ماه سابقه جبهه و ۳خواهر که ازدواج کرده اند و و مدرک تحصیلی خودم لیسانس میباشد و به تازگی عضو همیاران پلیس فتا شده ام آیا با این شرایط امتیازی تحت معافیت ویا کسری خدمت به بنده تعلق میگیرد؟به چه صورت؟
   با سپاس فراوان.

   رضا IP Address is : hidden
  22. #28 | ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

   سلام
   من پدرم جانباز هفتاد درصده
   حالا نمیدونم برای معافیت باید چیکار کنم
   سازمان وظیفه باید بیام یا اینکه پلیس +۱۰

   محمدحسین IP Address is : hidden
  23. #29 | ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

   راستی ایمیل ندارم
   یه ایمیل الکی نوشتم اگه ممکنه اس ام اس بدین لطفا

   محمدحسین IP Address is : hidden
  24. مهمان - محمدرضا
   #30 | ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

   با سلام
   پدر بنده ۳ سال هست که محکوم به اعدام می باشد به اتهام قتل و بنده سرپرست خانواده میباشم آیا میشود معافیت بگیرم سن بنده هم ۱۹ سال می باشد

   محمدرضا IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 44 45 46
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>