• کدهای مراکز آموزش نظامی  (15304 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (586 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (370 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1095 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1883 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (544 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12478 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1408 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (19141 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3083 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1718 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1423 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8369 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1613 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (132 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1164 پاسخ)
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۴۷  داود   فروش خدمت سربازی در لایحه بودجه تصویب...
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۳۹  بهنام   معافیت پزشکی
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۲۰  سام   سرباز فراری ها ۳۰ میلیون تومان جریمه...
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۱۲  مهمان   فروش خدمت سربازی در لایحه بودجه تصویب...
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۱۱  حسین----   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۰۸  بهزاد   معافیت پزشکی
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۰۵  حسین----   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۰۳  حسین----   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۰۸  ۱۶:۰۳  مجید   اول سه ماه افزایش برای همه بعد سه ماه...
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 292,367 | ۱,۷۱۸ نظر
  1. مهمان - غلامحسین
   #1 | ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

   تلفیق جبهه و جانبازی پدرم ۲۸ است و خودم ۴ سال بسیجی فعال دارم آیا معاف می شوم اگر نه؟ چقدر کسر خدمت شامل من می گردد. ممنون

   غلامحسین IP Address is : hidden
  2. مهمان - علی محمدیان
   #2 | ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

   آیا معافیت های رهبری همچنان برای افراد ادامه دارد ومیتوان استفاده نمود .با تشکر

   علی محمدیان IP Address is : hidden
  3. مهمان - مجید
   #3 | ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

   من یه برادر معلول دارم و خودمم تنها فرزند سالم بالای ۱۸ سال خونواده ام. با توجه به این که گفته دو فرزند معلول باید توی خونواده باشه یعنی من شرایط معافی رو ندارم آیا؟

   مجید IP Address is : hidden
   • مهمان - mohammad
    #4 | ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۲

    من هم یک برادر معلول دارم و تنها فرزند پسر و تنها فرزند بالای ۱۸ سال خانواده هستم
    ۲۱ سال دارم و دانشجو هستم
    لطفا بفرماایید آیا معافیت یا کسری خدمت مقدس سربازی به اینجانب تعلق میگیرد یا خیر؟
    پدرم متولد۱۳۴۸ میباشد

    mohammad IP Address is : hidden
  4. مهمان - رسول
   #5 | ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

   من یه خواهرمعلول دارم و خودمم تنها فرزند ذکورسالم بالای ۱۸ سال خونواده ام. با توجه به این که گفته دو فرزند معلول باید توی خونواده باشه یعنی من شرایط معافی رو ندارم آیا؟

   رسول IP Address is : hidden
  5. مهمان - علی
   #6 | ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

   آیا برای دانشجوی کارشناسی ارشد که مدت سنوات وی تمام شده است برای دفاع پایان نامه سنوات ارفاقی تعلق میگیرد؟ مدت سنوات ارفاقی چند روز است؟

   علی IP Address is : hidden
  6. مهمان - حمید
   #7 | ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

   باسلام ایا داماد ایثار گران فاقد فرزند پسر میتوانند از ایثار گری پدر خانم خوداستفاده کنند؟

   حمید IP Address is : hidden
  7. behnam2299
    
   #8 | ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

   با عرض سلام
   متواد۶/۷۳ هستم و فرزند بزرگ خانواده و برادرم ۱۶ساله معلولیت شدید ذهنی دارد و در خانه هستن و یه خواهر هشت ساله هم دارم پدرم کارگر ساخنمانی در شهرستان دیگری کار میکند
   و سن ۴۵ دارد من هم در خانه برای انجام کار های برادم هستم و به صورت پاره وقت هم کار میکنم میتوانم معاف بشم یا باید برم خدمت؟

   behnam2299 IP Address is : hidden
  8. مهمان - کمال
   #9 | ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

   سلام
   من در اموزش و پرورش خدمت کردم برج ۱۰ سال ۹۱ تعهدم تمام شده ولی هرچی برای صدور کارت معافیت اقدام کردم می گن نمیشه باید آموزش و پرورش خودشون پیگیری کنند
   منم دوساله مدارکو دادم ولی اصلا هیچ جوابی نگرفتم
   لطفا کار افرادی همچون من و دیگر همکارانم رو خود نظام وظیفه به عهده بگیرند
   با تشکر شریفی از مریوان

   کمال IP Address is : hidden
  9. مهمان - علی شفیعی
   #10 | ۰۲:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

   سلام علیکم
   من متولد ۲۰ شهریور ۱۳۷۱ هستم.تنها پسر خانواده من هستم و ۳ خواهر دارم.
   در حال حاضر بنده در دانشگاه مشغول گذراندن ترم پایانی رشته کارشناسی مکانیک هستم و ۵ بهمن ماه ۹۳ امتحانات تمام می شود و انشاألله مدارکم را جهت اعزام ارسال خواهم کرد(در سال ۹۳)
   درخواست بنده از شما این است که با توجه به اینکه سردار کمالی اعلام فرمودند که اگر مدارک در سال ۹۳ ارسال شوند،مدت سربازی ۲۱ ماه حساب خواهد شد،با توجه به موارد کسر خدمتی که در ذیل به آنها اشاره می کنم،خواهشمندم مدت دوره سربازی من را با در نظرگیری این موارد حساب کرده و بگویید سربازی من چقدر خواهد شد؟
   موارد کسر خدمت بنده:
   ۱-حضور پدر بنده در جبهه به مدت ۲۴ ماه
   ۲-بسیجی عادی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸
   ۳-بسیجی فعال از مرداد ۱۳۸۸ تا زمان فعلی
   ۴-گذراندن دوره تکمیلی بسیج(کارت سبز)
   ۵-عضویت در گردان امام حسین(ع) تبریز از تیرماه سال ۹۳
   ۵-حضور در شورای پایگاه از خرداد ۹۲ تا زمان فعلی
   ۶-حضور در شورای حوزه بسیج دانشجویی از تیر ۹۲ تا زمان فعلی
   ۷-اخذ مدرک کارشناسی(لیسانس)
   در صورت حساب مدت سربازی من لطف بزرگی در حق بنده خواهید کرد.
   بسیار ممنون

   علی شفیعی IP Address is : hidden
  10. مهمان - محمد
   #11 | ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

   من برادر شهیدم و ۴ تا برادر دیگر دارم
   برادر اولیم از معافیت برادر شهیدم استفاده کرده و حدود ۳۰ سال میشه
   ایا من میتونم کارت معافیت جایگزین بگیرم

   محمد IP Address is : hidden
  11. مهمان - فدایی
   #12 | ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

   سلام
   من فرزند دوقلو دارم و خودم بیمار دیابتیک و تالاسمی ماژور میباشم و از آنجایی که مشکلات بیماری بسیار زیاد است و پدر هم ندارم می خواستم ببینم شوهرم می تواند معافیت وکالت بگیرد ؟

   فدایی IP Address is : hidden
   • #13 | ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

    سلام من بعید میبینم معاف بشه امااگر شما از کار افتادگی دارید احتمال معافیت وجود داره برای جواب قطعی به مرکز نظام وظیفه شهرتون مراجعه کنید راهنماییتون میکنن

    هموطن IP Address is : hidden
  12. مهمان - حامد
   #14 | ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۲

   با سلام پدر بنده ۲۵ ماه جبهه دارد و خودم هم ۴ ماه کسر خدمت دارم
   ایا بنده معاف می شوم ؟
   و اگر معاف نمی شوم چند ماه کسری شامل بنده می شود

   حامد IP Address is : hidden
  13. مهمان - محمدرضاواحدیزاده
   #15 | ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

   ۲۰ماه جبهه دارم و ۱۰ درصد جانبازی جهت معافیت پسرم اقدام نمودم یک ماه اخر جبهه را میگویندبعد از قطعنامه بوده پذیرفته نشده لطفا مرا راهنمایی کنید

   محمدرضاواحدیزاده IP Address is : hidden
  14. مهمان - mohamad
   #16 | ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

   سلام و خسته نباشین..

   ایا در حین تحصیل در دانشگاه میشه معلفیت پزشکی گرفت؟

   (معافیت پزشکی برای بیماری واریکوسل)

   mohamad IP Address is : hidden
  15. مهمان - محمد
   #17 | ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

   با سلام
   کسی که تازه یک سال تابعه ایران شده و شناسنامه گرفته و۳۰سال دارد میتونه از قانون خرید سربازی استفاده کند

   محمد IP Address is : hidden
  16. مهمان - امیرعلی
   #18 | ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

   من درخواست کمیته امداد معافیت ثبت کردم + ۱۰ رفتم نظام وظیفه در خواستمو باطل کردن میگه باید بری کفالت ثبت کنی.
   یعنی چی؟
   من کفالت شامل حالم نمیشه

   امیرعلی IP Address is : hidden
  17. مهمان - علی
   #19 | ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

   من در سال ۶۵ تا ۶۷ (زمان جنگ) در حالی که معافیت کفالت شامل حالم میشد و به خاطر جنگ قبول نکردند ۲۸ ماه خدمت کردم در نیروی دریایی که ۲۵ ماه آن در بندرعباس بودم. ولی الان که پسرم میخواهد به سربازی اعزام شود میگویند قانون کسر خدمت شامل حال تو نمیشود. آیا چنین چیزی صحت دارد؟ آیا فردی که با شرایط معافیت دائم کفالت ۲۸ ماه خدمت کرده در زمان جنگ نباید از امتیازی برخوردار باشد؟ خواهش میکنم بنده را راهنمایی کنید که چگونه اقدام کنم . با تشکر

   علی IP Address is : hidden
  18. مهمان - حسین
   #20 | ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

   سلام ببخشید ما باید پاسخ سوالات خود را از کجا بگیریم . وقتی سوالی کرده ایم که تلفیق جبهه و جانبازی ۲۸ امتیاز است و خودم ۴ سال بسیجی فعال و ۸ سال بسیجی عادی دارم آیا از همه این مدت ۲ امتیاز شاملم می گردد تا معاف شوم . لطفا راهنمایی فرمائید ./. متشکرم

   حسین IP Address is : hidden
  19. مهمان - محمد
   #21 | ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

   سلام . پدر من فوت کرده و داداشم از معافیت مادری استفاده کرده آیا من می توانم از معافیت خواهر بهرمند شوم خواهرم ۲۰ سالش هست خودم ۲۲ سال دارم .

   محمد IP Address is : hidden
  20. مهمان - هژار
   #22 | ۰۳:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

   با سلام من ۳۰ سال سن دارم و متاهلم دو فرزند نیز دارم یکی از فرزندانم تحت پوشش بهزیستی است همچنین همسرم دیابت نوع اول دارد یعنی انسولین تزریق میکند من باید چیکار کنم
   یعنی میتوانم از معافیت استفاده کنم ؟

   هژار IP Address is : hidden
  21. مهمان - محممدسعیدنجاتی
   #23 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

   سلام من پدرم ۴ سال سابقه خدمت دولتی در خوزستان را در زمان جنگ داشته،آیا این مساله هم می تواند باعث کسر خدمت شود.
   ضمنا خودم هم متاهل و دارای ۴ فرزند هستم و با مدرک دکتری چقدر تخفیف دارم؟

   محممدسعیدنجاتی IP Address is : hidden
  22. مهمان - محمدرضا
   #24 | ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

   سلام
   من یک برادر معلول ذهنی بزرگتر از خودم دارم و تنها فرزند خانواده بعد از برادرم هستم
   پدرم متولد ۱۳۳۹ هست
   آیا معافیت از خدمت مقدس سربازی شامل من میشود ؟

   محمدرضا IP Address is : hidden
  23. مهمان - حامد
   #25 | ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

   سلام پدر من سابقه ۲۱ ماه حضور در جبهه در نیروی زمینی ارتش دارد من به ازای ۲۱ ماه چقدر کسر خدمت میگیرم؟

   حامد IP Address is : hidden
  24. مهمان - جواد
   #26 | ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

   من دو خواهر بالای ۲۴ سال دارم و برادر بزرگتر از خودم هم دارم که خدمت رفتند و متاهلند آیا معافعیت رهبری برای من امکان دارد

   جواد IP Address is : hidden
  25. مهمان - حامد
   #27 | ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

   سلام چطور باید کسری ایثارگری را ثبت کنیم؟

   حامد IP Address is : hidden
  26. مهمان - علی اکبر
   #28 | ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

   با سلام پدر من سابقه ۲۶ ماه جبهه که شامل ۳ماه اموزشی در تهران و ما بقیه در مناطق جنگی جبهه و ۱۰ درصد جانبازی بنیاد جانبازان است. ایا میتوانم از معافیت تلفیقی استفاده و از خدمت سربازی معاف شوم؟ با تشکر

   علی اکبر IP Address is : hidden
  27. مهمان - علی نظری
   #29 | ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

   با سلام من متولد سال ۷۲ هستم در ۱ سالگی پدرم فوت کرده و برادرم ۳۱ ساله هست و در آن زمان که به مشمولیت سربازی رسید معافیت کفالت گرفت و در حال حاظر یه خواهرم دارم ۳۰ ساله محجرد هست آیا میتونم کفالت خواهرم رو بگیرم یا میتونم داداشم زن گرفت معافیت کفالت مادر یا خواهر بگیرم در چه شرایطی میشه من کفالت بگیرم وقتی دادشم گرفته بوده؟؟؟؟؟؟ خواهشن جواااااااااااااااااااااااااااااااب بدین خواهش دارم هیچ جا جواب بهم نمیدن ..میخوام معافیت بگیرم کف پای صافم دارم صافه صاف هست ولی اینطور نبست که درد احساس کنم یا نتونم بدوم .خواهشن جواب بدین

   علی نظری IP Address is : hidden
  28. مهمان - پژمان
   #30 | ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

   سلام من۲۲ سالمه پدر ومادر و یک خواهر کوچکترم فوت کرده و من دارای :یک خواهر بزرگتر که ازدواج کرده هستم و من تنها پسر خانواده خود هستم دارای یک عمو هم هستم که البته او غیم من نیست غیم من پدربزرگم بوده که فوت کرده والان من خرج زندگی خودمو خودم میدم مادربزرگمم نیمه فلجه و یکی از عمه هام مجرده عموم هم دارای فرزند و خانواده ( زن و بچه) هست میخواستم بدونم راهی برای معافیت من وجود داره یعنی معاف میشم یا نه؟

   پژمان IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 42 43 44
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>