• کدهای مراکز آموزش نظامی  (17902 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (652 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (378 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1223 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2668 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (575 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13477 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1544 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (23668 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3341 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1840 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1601 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8702 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1755 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (142 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1507 پاسخ)
 • ۰۴/۱۰  ۱۹:۴۷  sia   وضعیت مشمولان غایب طرح خرید خدمت تا...
 • ۰۴/۱۰  ۱۹:۲۸  هادی   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۴/۱۰  ۱۹:۲۸  mehdi   وضعیت مشمولان غایب طرح خرید خدمت تا...
 • ۰۴/۱۰  ۱۹:۱۹  علی   اعزام به خدمت
 • ۰۴/۱۰  ۱۸:۴۶  محمد59   وضعیت مشمولان غایب طرح خرید خدمت تا...
 • ۰۴/۱۰  ۱۸:۳۳  احسان انوری   آغاز ارسال پیامک به متقاضیان جریمه...
 • ۰۴/۱۰  ۱۸:۲۳  حامد   وضعیت مشمولان غایب طرح خرید خدمت تا...
 • ۰۴/۱۰  ۱۸:۱۹  محمدرضا   معافیت پزشکی
 • ۰۴/۱۰  ۱۸:۱۷  محمدرضا   معافیت پزشکی
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 328,631 | ۱,۸۴۰ نظر
  1. #1 | ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

   با سلام مت ۱۹ سالمه و در دوره اموطشی مرزبانی هستم تک پسرم پدرم هنوز ب ۶۰ نرسیده است دیگس گردن داره ایا راهی برای معافیت هستش؟
   لطف کنید ب ایمیلم ارسال کنید متشکرم

   sasan IP Address is : hidden
  2. مهمان - محمد
   #2 | ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

   سلام من متولد ۷۰ درس میخونم غیبت ندارم.یه خواهر ۳۲ ساله دارم که تحت پوشش بهزیستیه.پدرم ۷۱ سالشه.یه بردار دارم که خدمت رفته و متاهله.میخواستم بدونم معاف میشم یا نه.یکی جواب بده خواهشا.متشکرمم

   محمد IP Address is : hidden
  3. مهمان - حمید
   #3 | ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

   سلام من وسواس فکری و عملی دارم آیا میتونم کاری برا معافیت بکنم؟

   حمید IP Address is : hidden
  4. مهمان - مهدی
   #4 | ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

   سلام من ۳۳ سالمه وخدمت سربازی هم نرفتم .. متاهل ودارای دو فرزند دختر .. فرزند اولم که نه سالشه دچار بیماری اس ام ای هست وزیر نظر بهزیستی استان … پزشک معالجش گفته میتونی از طریق بهزیستی معاف شی .. اما کمیسیون پزشکی گزاشتن و با در خواستمون موافقت نکردن من واقعا متاسفم برای دکترهای اون مرکز که هیچ اطلاعاتی در مورد این نوع بیماری ندارن .. وفقط میگن معلول از نظر ما کسی هست که روی ویلچر بشینه … ایا یک دختر بچه نیاز به حمایت پدر ومادر نداره … خلاصه اینا خودشون تا لمس نکنن نمیفهمن ما چی میکشیم ….

   مهدی IP Address is : hidden
  5. مهمان - مهران
   #5 | ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

   سلام.من متولد ۷۱ هستم و درسمو دارم تموم میکنم.فقط یک خواهر دارم که معلوله(هم عقب مانده ی ذهنی و هم جسمی)پدر و مادرم هم دیسک گردن و کمر دارن اما معلول نیستن.ایا من میتونم طبق گزینه ی ۲۰ معافیت بگیرم؟ ممنون

   مهران IP Address is : hidden
  6. مهمان - میلاد
   #6 | ۰۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

   سلام .پدرخانوم من ۲۲ ماه جبهه بودن و پسر هم ندارن که از سهمیه شون استفاذه کنن من میتونم از سهمیه ایشون اشتفاده کنم و چندماه از خدمتم کم بشه؟ ممنون

   میلاد IP Address is : hidden
  7. مهمان - حامد
   #7 | ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

   سلام.پدر خانم من ۸ سال سابقه جبهه دارد فرزند پسر هم ندارد آیا من می توانم از سابقه جبهه ایشان برای معافیت استفاده کنم؟

   حامد IP Address is : hidden
  8. مهمان - مهاجر جعفري
   #8 | ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

   باسلام
   دبیر اموزش و پرورش و متعهد خدمت می باشم که مدت تعهد خدمت به آموزش و پرورش رو تمام کرده و اقدام به اخذ معافیت خدمت نظام وظیفه کرده ام.
   اسفند ماه مدارک مورد نیاز را از طریق پلیس+۱۰ تهیه کرده و به نظام ویفه تحویل داده ام.
   اواسط اردیبهش با من تماس گرفته و گفتن تاییدیه شما در سامانه ی نظام وظیفه ثبت نشده و تا به امروز نیز ثبت نگردیده.
   درحالی که برای بار دوم اداره کل اموزش و پرورش استان خوزستان اقدام به ارسال ان نموده.
   لطفا راهنمایی بفرمایید آیا رویه ثبت آن توسط خود نظام وظیفه و بر حسب رویه اداری است یا خود باید به ثبت آن اقدام کنم.
   بلطفا پاسخ را در صورت امکان به امیل پست کنید
   باتشکر

   مهاجر جعفري IP Address is : hidden
  9. مهمان - مصطفى الياسيان
   #9 | ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

   با سلام من ٣٧ ساله هستم و متأهل داراى یک برادر متولد ١٣۶۴ که خدمت نرفته و دو خواهر که یکى ازدواج کرده و یکى هم مجرد است پدرم ۵ ساله فوت کرده و مادرم در قید حیاط است که بیمارى فشار خون بالا دارد و آرتروز شدید زانو میخواستم بدونم طبق قوانین نظام وظیفه چه نوع معافیتى شامل حال من میشه؟

   مصطفى الياسيان IP Address is : hidden
  10. مهمان - اکبر
   #10 | ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

   سلام
   برادر بزرگم با استفاده از تلفیق جبهه ۲۵ ماه و ۱۵ درصد جانبازی بنیاد شهید در زمانی که قانون معافی به وسیله تلفیق عدد ۴۰ بود معاف گردید لازم به ذکر است پدرم در آن زمان جانبازی داخلی به میزان ۳۲ درصد نیز داشت.
   بعد از مدتی با شرکت در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید میزان درصد جانبازی پدرم به ۲۵ درصد رسید. حالا میخواستم بدونم با توجه به داشتن ۲۵ ماه جبهه و ۳۲ درصد جانبازی داخلی و ۲۵ درصد جانبازی بنیاد شهید امکان معاف شدن من به عنوان فرزند دوم وجود دارد یا خیر؟
   همچنین آیا ممکن است جانبازی داخلی را بجای ۱۵ درصد جانبازی بنیاد لحاظ کرده و با آزاد کردن ۲۵ درصد جانبازی از قانون فرزند جانباز ۲۵ درصد به بالا جهت معافی استفاده کنم؟

   اکبر IP Address is : hidden
  11. مهمان - اکبر
   #11 | ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

   سلام
   برادر بزرگم با تلفیق ۱۵ درصد جانبازی بنیاد و ۲۵ ماه جبهه ای پدرم در زمانی که قانون تلفیق عدد ۴۰ بود معاف شد. همچنین در آن زمان پدرم ۳۲ درصد جانبازی داخلی داشت. پس از مدتی درصد جانبازی پدرم با شرکت در کمیسیون پزشکی بنیاد به ۲۵ درصد رسید.
   میخواستم بپرسم آیا امکان جایگزینی جانبازی داخلی با جانبازی بنیاد در رابطه با معافی برادرم و آزاد شدن جانبازی بنیاد، معاف شدن خودم با قانون فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا وجود دارد؟
   آیا راهی وجود داره که با وجود شرایط فوق معاف بشوم؟
   ممنون

   اکبر IP Address is : hidden
  12. مهمان - سعید
   #12 | ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

   سلام
   من ۱۹ سالمه در حال حاضر دانشجو هستم و ۱۱ ساله پدرم فوت شده و یک برادر بزرگتر دارم که معافیت کفالت گرفته و یک سالی هست عقد کرده. الان من و مادر تنها زندگی میکنیم . آیا میتونم منم معافیت کفالت بگیرم.؟
   ممنون میشم هرچه زودتر خبر بدین

   سعید IP Address is : hidden
  13. مهمان - omid
   #13 | ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

   سلام من گودی کمر دارم و دیگس کمر. آیا این بیماری های می تواند. معاف بشم

   omid IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 46 47 48
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>