• کدهای مراکز آموزش نظامی  (18729 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (689 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (386 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1319 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3195 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (594 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (14188 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1573 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (25822 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3598 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1946 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1737 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8948 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1841 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (147 پاسخ)
 • مقالات  (34 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1700 پاسخ)
 • ۰۹/۰۸  ۰۸:۳۶  فرهادمنش   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۸  ۰۶:۵۸  سروش   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۰۸  ۰۳:۰۰  سرباز   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۰۸  ۰۲:۵۰  محمد   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۸  ۰۲:۳۸  سعید   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۸  ۰۲:۳۲  سعید   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۰۸  ۰۲:۲۵  مهران   خاطرات سربازی
 • ۰۹/۰۸  ۰۲:۱۵  مهران   خاطرات سربازی
 • ۰۹/۰۸  ۰۲:۰۹  مهران   خاطرات سربازی
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 365,196 | ۱,۹۴۶ نظر
  1. مهمان - بهمن ذاکری فر
   #1 | ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

   با سلام اینجانب از سربازان دوران دفاع مقدس با ۲۵ ماه سابقه حضور در جبهه و دارای ۱۱ درصد جانبازی شیمیایی با تاییدیه کمیسیون ۱۲۰ ارتش جمهوری اسلامی می باشم با استناد به امتیازات پیش بینی شده برای ایثارگران تا تیر ماه ۹۴با تلفیق جبهه و جانبازی نیروهای مسلح به ازاء هر۳۰ ماه یک فرزند از خدمت معاف می گردید اخیرا جناب آقای امیر باقری معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیرو های مسلح با صدور ابلاغیه ای جانبازی صادره توسط نیروهای مسلح را برای استفاده تلفیقی موثر ندانسته و واحدهای امور ایثارگران نیز از صدور مجوز معافیت اینگونه از جانبازان خود داری می نمایند خواهشمند موضوع بررسی و نظریه اعلام نمائید.

   بهمن ذاکری فر IP Address is : hidden
  2. مهمان - asghar
   #2 | ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

   با سلام
   میخواستم بدونم معافیت دو برادری فقط برا اونایی که برادرانشان رفتن خدمت تعلق میگیره یا برا اونای که معافیت گرفتن هم تعلق میگیره؟

   asghar IP Address is : hidden
  3. مهمان - صادق
   #3 | ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

   باسلام وخسته نباشی اگریک نفرمادرش فاقدشوهرودارای دوفرزندیکی محصل است و۱۹سال دارد ویکی۱۵٫جهت معفافیت فرد۱۸سال.این فرزندبایدچه درخواستی وازکجاپیگیری کنه .اگه جوابم بدهیدممنون میشم.

   صادق IP Address is : hidden
  4. مهمان - بردیا
   #4 | ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

   با سلام خدمت کارشناس محترم؛
   اگر ایثارگری سابقه ی ۹۶ ماه حضور در جبهه راداشته باشد اما فرزند پسری نداشته باشد آیا می تواند از آن برای معافیت فردی از اقوام خود استفاده نماید؟
   با تشکر .

   بردیا IP Address is : hidden
  5. مهمان - مصیب
   #5 | ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

   باسلام
   میحواستم بدونم که پدرم ۲۸ماه درجهبه جنگ بودایامعافیت شامل حال من میشه یاخیر باتشکر

   مصیب IP Address is : hidden
  6. مهمان - ساسان
   #6 | ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

   با سلام خدمت کارشناس محترم؛

   ایثارگری ک دارای سابقه ی ۶۰ ماه حضور در جبهه میباشد و جانباز ۷۰ درصد هم هست و فاقد فرزند ذکور میباشد میتواند برای داماد خود که فاقد غیبت بوده معافیت و یا کسری خدمت بگیرد؟؟
   ممنون میشم با دقت جواب بدین.

   با تشکر

   ساسان IP Address is : hidden
  7. مهمان - سعادتلو
   #7 | ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

   سلام خسته نباشید
   من پدرم جانباز ۷۰ درصد که ۶۰ماه سابقه جبهه داشتن.و ایثارگرم هستن
   برادر ندارم،حالا میخواستم ببینم برای شوهر من معافیت یا کسری خدمت شامل میشه یا نه؟؟؟؟

   سعادتلو IP Address is : hidden
  8. مهمان - reza
   #8 | ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

   باعرض سلام وخسته نباشید من درحال خدمت سربازیم وضمنا پدر مرحومم درزمان جنگ ۲ سال در شیراز قسمت پدافند وپشت ضد هوائی خدمت نموده لذا سوال دارم که آیا اگر به محل خدمت سربازی پدرم یعنی شراز مراجعه کنم وگواهی بیارم آیا مشمول معافیت (کسرخدمت) میشوم. ؟ باتشکر

   reza IP Address is : hidden
  9. مهمان - ساسان
   #9 | ۰۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

   چرا کسی ج نمیده سوال مارو /: /:

   ساسان IP Address is : hidden
  10. مهمان - هادی
   #10 | ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

   سلام
   سوالی داشتم، پدر بنده بیشتر از ۱۰۰ماه سابقه جبهه داره و برای ۲ برادر بزرگتر از من کارت معافیت گرفته میخواستم بپرسم آیا من هم میتونم معافیت بگیرم ؟ و اینکه آیا غیبت باعث لغو این معافیت میشه؟(حدود ۳سال از سن سربازی من گذشته بدون معافیت تحصیلی) با تشکر

   هادی IP Address is : hidden
  11. مهمان - علی
   #11 | ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

   ایا معافیت خاص شامل کسی که تمام اعضای خانواده پدر مادر خواهر و برادرش و تنها خودش است میتواند استفاده کند و معافیت بگیرد تراخدا جوابمو بدبد خیلی برام مهمه

   علی IP Address is : hidden
  12. مهمان - سامان
   #12 | ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

   ایا رتبه های یک تا سه کنکور سراسری معافیت دائم دارند

   سامان IP Address is : hidden
  13. مهمان - MOHAMMAD
   #13 | ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

   سلام من تقریبا ۲ ماهه دیگه ۲۰ سالم میشه از پارسال تا الان مدرک پیش دانشگاهیم به دلیل بدهی تو مدرسست پیش دانشگاهیم ۴تا تجدید دارم که داخلین و نرفتم پاسش کنم تا الانم اقدامی نکردم ایا من الان خدمت قیبت خوردم تو چه شرایتی هستم لطفا راهنماییی کنید

   MOHAMMAD IP Address is : hidden
  14. مهمان - یاسر
   #14 | ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

   سلام.میخاستم بدونم معاف از رزم چه فرقی با سربازی عادی داره و آیا ارزششو داره؟

   یاسر IP Address is : hidden
  15. مهمان - عرفان صادقی نیا
   #15 | ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

   سلام وخسته نباشید
   من پدرم فوت کرده و مادرم مجدد ازدواج کرده و این پدرم۷۳سال داره میخواستم بدونم که معاف میشم یانه؟؟؟

   عرفان صادقی نیا IP Address is : hidden
  16. مهمان - حسن
   #16 | ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

   با سلام
   میخاستم بدونم من تو هر دو زانو پام پلاتین هست ازونورم جفت کف پام صافه انحراف مچ پا نیز دارم و در حال حاظر دانشجو ام میخاستم بدونم معاف میشوم یا خیر؟
   با تشکر

   حسن IP Address is : hidden
  17. مهمان - فردین
   #17 | ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

   با سلام .مادر من تحت پوشش کمیته امداد بوده و نزدیک ۴ سال پیش فوت کرده .پدرم فردی معتاد و از چندین سال قبل مادرم را طلاق و متواری می باشد .اکنون ما ۳ برادر بالای ۱۸ سال سن داریم و هیچ یک به سربازی نرفته و با کارگری روزگار می گذرانیم .سوال این است که چگونه از معافیت سربازی استفاده کنیم .

   فردین IP Address is : hidden
  18. مهمان - اسد
   #18 | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

   سلام و خسته نباشید
   برادی دارم با معلولیت شدید و پدری که ۶۳ سال داردتنها پسر مجرد خانواده هستم، سه برادرم پایان خدمت از سربازی دارند ، با توجه به اینکه نگهداری از برادرم بسیار دشوار است ایا امکان کفالت برای برادر یا پدرم را دارا هستم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

   اسد IP Address is : hidden
  19. مهمان - s
   #19 | ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۶

   سلام خسته نباشید
   اگر دو فرزند پسر بزرگ.تر ازدواج کرده باشند فرزند سوم پسر میتونه کفالت مادر بر عهده بگیره و معاف بشه؟؟

   s IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 49 50 51
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>