• کدهای مراکز آموزش نظامی  (16050 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (605 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (373 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1133 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2213 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (559 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12753 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1482 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (20709 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3171 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1749 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1449 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8481 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1663 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (135 پاسخ)
 • مقالات  (31 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1252 پاسخ)
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۵۹  سامان   مهلت ثبت‌نام جریمه مشمولان غایب...
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۵۵  نويد   ماده ۴۴ مکرر
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۵۳  سعيد   پاسخ‌های سردار کمالی به ابهامات...
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۵۱  mehdi   اعزام به خدمت
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۴۶  فراری بی هویت   مهلت ثبت‌نام جریمه مشمولان غایب...
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۴۴  mehdi   اعزام به خدمت
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۴۲  فراری بی هویت   پاسخ‌های سردار کمالی به ابهامات...
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۳۴  راضیه دهقان   مهلت ثبت‌نام جریمه مشمولان غایب...
 • ۱۲/۱۴  ۱۹:۲۹  S,s   مهلت ثبت‌نام جریمه مشمولان غایب...
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 302,199 | ۱,۷۴۹ نظر
  1. مهمان - مهدی
   #1 | ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

   سلام
   کسی که سال ۷۹ ,به مدت ۱۰ ماه خدمت کرده است و بعد در سال۷۹ فرار کرده است
   و او از سال ۹۲ در زندان سپری می کند. آیا باعث میشود که این حبس را جز خدمتش حساب کنند یا نه؟؟؟؟؟
   و بتواند معاف شود؟؟؟

   مهدی IP Address is : hidden
  2. مهمان - علیرضا
   #2 | ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

   سلام داداشیایه گلم…امیدوارم با فروش خدمت برای اونایی که خدمت دارن میکنن هم تخفیف هایی بزارن و بهتر بشه…سوالم اینه که پدرم به خاطر معاف از رزم بودن تو سالهای جنگ در تهران خدمت کرده و کارت ایثار و جانبازی هم داره ایا برای خدمتش تو زمان جنگ کسری بهم میدن؟پادگان صفر شش تهران بوده…لطفا جوابمو بدید

   علیرضا IP Address is : hidden
  3. مهمان - g
   #3 | ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

   j

   g IP Address is : hidden
  4. مهمان - نا امید
   #4 | ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

   سلام.خسته نباشید.یک سوال دارم که خیلی مهمه برام.اگه لطف کنید و جوابمو زودتر بدید ممنون میشم.پدر من قبلا ۱۰در صد جانبازی و۲۱ ماه جبهه داشت که با تلفیق این دو یکی از برادرام معاف شدن.حالا دوباره برای من ۲۴ ماه خدمت در جبهه جور کردن که به اضافه ی اون یک ماه جبهه ای که از معافیت برادرم مانده بود میشه ۲۵ ماه.۵ درصد جانبازی هم جدیدا گرفتن که با تلفیق این ۲ میشه ۳۰٫سوالم اینه که من هم معاف میشم یا من دیگه نمیتونم از تلفیق استفاده کنم.با تشکر فراوان منتظر جواب شما هستم

   نا امید IP Address is : hidden
  5. مهمان - عباس کیهانی
   #5 | ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

   سلام برادر من یه فرزند داره اونم معلولیت داره تازهم دنیا آمده میتونه معافیت بگیره متولد ۶۴ هستش

   عباس کیهانی IP Address is : hidden
  6. مهمان - دیاکو
   #6 | ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

   سلام . بنده داری برادری هستم که چشاش اخرین درجه ضعیف بودن را دارد و از مادر ناتنیمه و البته ازدواج کرده و منم با هاش زندگی میکنم شرایط معافیت را دارا هستم .البته به بهزیستی مراجعه کردیم گفتن جمع شده این قانون ممنون میشم که راهنمایی فرمایید

   دیاکو IP Address is : hidden
  7. مهمان - احمد مهاجری
   #7 | ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

   با سلام اگه کسی سربازی نرفته و ازدواج کرده وبچه معلول به دنیا اورده مشمول معافیت میشود بخاطر بچه !!!!!

   احمد مهاجری IP Address is : hidden
  8. مهمان - هادی
   #8 | ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

   سلام
   من پدرم ۲ سال سربازیش تو زمان جنگ بوده,تو منطقه جنگی(اهواز),میخواستم ببینم به من کسری خدمت یا معافیت تعلق میگیره

   هادی IP Address is : hidden
  9. مهمان - امیر
   #9 | ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

   سلام
   من دوتا برادر بالای ۱۸ سال دارم و سن پدرم ۷۷سال و یکی از برادرانم جانباز وبرادر دیگرم کفالت پدرم را گرفته ،اما الان ازدواج کرده من میتونم دوباره کفالت پدرم رو بگیرم ؟

   امیر IP Address is : hidden
  10. مهمان - رحمان
   #10 | ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان…من یه سوال داشتم اگر امکانش هست ممنون میشم که جواب رو بدید.من بخاطر اسمی که دارم و در حین رشد هست برای من معاف از رزم دادن میخواستم بدونم ایا اگر در حین خدمت اعلام کنم برای من معافیت کلی میدن یا ن….۹۳/۱۲/۱۹هم اعزام شدم.لطفا جواب بدین

   رحمان IP Address is : hidden
  11. مهمان - رضا
   #11 | ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۴

   با سلام

   بنده سه دختر و یک پسر دارم؛ یکی از دخترهای من که ۶ ساله است معلول جسمی است؛ به گونه ای که روزانه ۱۰ ساعت روی دست است؛

   آیا می توانم برای پسرم معافیت بگیرم؛ لطفا اگر راهی موجود است راهنمایی فرمایید چونکه فرزند معلولم باید روی دست باشد و پسرم بیشترین بار را تحمل می کند.

   با تشکر

   رضا IP Address is : hidden
  12. مهمان - زهیر
   #12 | ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

   سلام خسته نباشی ما دوتا برادریم مادرم تحت پوشش کمیته امداد هستش برادر اولم کفالت منو خواهرمو از نظام وظیفه گرفته میخواستم بدونم ایا من میتونم از طریق مادرم که تحت پوشش امداد هست معافیت بگیرم طبق قانون جدید مددجویان باتشکر

   زهیر IP Address is : hidden
  13. مهمان - علي
   #13 | ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

   سلام
   پدر من ٧١سالشه سی سال هستش بیمار أعصاب و روان داره، داداشم معافیت کفالت گرفته داداشم خودش مشکلات زیادی داره و طلاق گرفته حالا دوباره ازدواج کرده یه بچه از زن سابقش داره واقعا به زندگی خودشم نمیرسه چه برسه به پدر و مادرم در ضمن کارش تو شه مون نیست،مادرم مشکل قلب و فشارخون داره نصف شب فشاری بالا میره باید با این وضع بد مالی ماشین کرایه کنیم،پدر و مادر و خواهرم تحت پوشش کمیته إمداد هستن خودمم متاهل هستم با دو بچه.کلی قسط وام دارم ٢۶سالمه چرا با این حالت نمیتونم معاف بشم؟تو قانون نمیشه همه چی رو گنجوند چرا شرایط خاص نذاشتن؟من برم خدمت کی قسط وام رو میده کی از پدر مادر خواهر زن و بچه ام مواظبت میکنه؟سه سال غیبت دارم خداییش شرایط شو ندارم که برم،نمیتونم سرکارخوب برم گواهینامه بگیرم،طرف پولش از پارو بالامیره چون هشت سال از غیبتش گذشته میتونه بخره ما با این شرایطم نمیتونیم بخریم چون هشت سال از غیبتمون نگذشته واقعا جای تاسف داره!

   علي IP Address is : hidden
  14. مهمان - علی
   #14 | ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

   سلام من تنها پسر بالای ۱۸ سال هستم که یه خواهر دارم که معلولیت ذهنی داره ایا میتونم از معافیت استفاده کنم/؟
   با تشکر

   علی IP Address is : hidden
  15. مهمان - یاسین
   #15 | ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

   سلام
   آیا خواهرزاده یا برادرزاده شهید میتواند معافیت بگیرد یا نه؟!

   یاسین IP Address is : hidden
  16. مهمان - farshid
   #16 | ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   سلام یکی به من کمک کنه دچار یه بی عدالتی شدم
   من فرزند یه جانبازم که ۱۰درصد جانبازی داره و ۱۹ماه و۱۴ روز جبه ایی داره ویه شماره پلاک از یه پرونده داره که هرچی میگردم پیداش نمیکنم که پدرم میگه برای یک دوره سه ماهه است که در جبه بوده
   حالا چکار کنم که معافم نمیکنم؟؟؟
   شما رو به هرکه که میپرستین کمکم کنید

   farshid IP Address is : hidden
  17. مهمان - مانی
   #17 | ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   آیا داماد شهیدی که فرزند ذکوری ندارد، از خدمت معاف می شود؟

   مانی IP Address is : hidden
   • مهمان - راوی
    #18 | ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

    نه خیر

    راوی IP Address is : hidden
  18. مهمان - R
   #19 | ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

   مهمان – احمد مهاجری :

   با سلام اگه کسی سربازی نرفته و ازدواج کرده وبچه معلول به دنیا اورده مشمول معافیت میشود بخاطر بچه !!!!!

   R IP Address is : hidden
  19. #20 | ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

   سلام خواهشمندم که جواب منو بدین. من پدرم ۲۹ ماه ۲۶ روز قبل از قطع نامه جبهه داره یعنی از ۳۰ ماه جبهه کامل چهار روز کم دارد.حالا من سوالم اینجاست من معاف میشم یا نه تر خدا سریع جواب بدین متاهلم هستم. یاعلی

   امید رضایی IP Address is : hidden
  20. مهمان - سجاد
   #21 | ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

   سلام
   من عموم معلوله ودر کهریزک زندگی میکنه ولی به من خیلی وابستس٬ همه کاراشو من انجام میدم .من اگه۲روز درمیون بهش سر نزنم دیونه میشه الان من چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟

   سجاد IP Address is : hidden
  21. مهمان - احسان
   #22 | ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

   هر کیو قبول دارید یه کاری کنید من عموم معلوله باید ۲روز در میون بهش سر بزنم اگه نزنم دیونه میشه تاز ۵خواهر دارم واقعا من نباید معاف بشم.حالا یارو ۲تا برادر داره نمیره خدمت چرا چون دادشش رفته ٬این چه قانونیه ۲تا دادش داشته باشی معاف ولی ۵خواهر یه عموی معلول باید بره ۲۴ماه خدمت کنه.خدایا اونای که قانونو نوشتن انشاا… به راه راست هدایت بشن تا مارو نابود نکنن!!!!!!!!!!!!!!!!

   احسان IP Address is : hidden
  22. مهمان - محمد جواد
   #23 | ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۸

   من پدرم به رحمت خدارفته ودر حال حاضر من نان اور خانه هستم ولی ما دو برادر هستیم که برادر بزرگترم ناراحتی اعصاب و روان دارد حالا من چکار کنم

   محمد جواد IP Address is : hidden
  23. مهمان - سعید
   #24 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

   با سلام،
   آخرین مدرک تحصیلی من سطح یک حوزوی است و الان میخوام با پرداخت جریمه غیبت معاف بشم. جمعا ۱۰ سال غیبت دارم. متاهل و دارای یک فرزند هستم. با این حساب مبلغ جریمه من چقدر می شود؟
   ممنون

   سعید IP Address is : hidden
  24. مهمان - علی
   #25 | ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

   سلام.یک سوال داشتم ممنون میشم زود جوابمو به ایمیلم بدین.
   من سال ۲۰۰۷ در فستیوال جهانی تکواندو در کشور مالزی مدال نقره گرفتم.ایا با این مدال از سربازی معاف میشم؟
   ممنون

   علی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 43 44 45
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>