• کدهای مراکز آموزش نظامی  (17083 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (630 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (377 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1199 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2434 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (562 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13239 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1533 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (22533 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3275 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1816 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1569 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8636 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1715 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (140 پاسخ)
 • مقالات  (32 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1392 پاسخ)
 • ۰۲/۳۱  ۰۴:۴۶     
 • ۰۲/۳۱  ۰۴:۴۶     
 • ۰۲/۳۰  ۱۰:۱۱  Kamran   شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب
 • ۰۲/۳۰  ۱۰:۰۷  ن   خاطرات سربازی
 • ۰۲/۳۰  ۰۸:۵۹  علی   شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب
 • ۰۲/۳۰  ۰۴:۱۸  habib   مدت خدمت سربازی همچنان ۲۱ ماه است
 • ۰۲/۳۰  ۰۳:۰۲  اميرارسلان   معافیت تحصیلی
 • ۰۲/۳۰  ۰۱:۱۰  مسعود   شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب
 • ۰۲/۳۰  ۰۰:۵۸  مرتضی   شرایط اخذ معافیت جریمه مشمولان غایب
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 320,310 | ۱,۸۱۶ نظر
  1. مهمان - حسن دشتی
   #1 | ۲۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

   سلام.من تک پسر هستم و چهار تا خواهر دارم و پدرم به سن ۶۰ نرسیده آیا میتونم معافیت کفالت بگیرم؟

   حسن دشتی IP Address is : hidden
  2. مهمان - ستاره
   #2 | ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

   سلام. اگر کسی ازدواج کرده باشه و خانمش بیماری دیابت داشته باشه و نتونه از خودش مواظبت کنه، آیا اون مرد ب علت نگهداری از همسرش میتونه معاف بشه ؟

   ستاره IP Address is : hidden
  3. مهمان - محمد جواد رنجبر
   #3 | ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

   با سلام

   با توجه به اینکه اخیرا اخذ معافیت پزشکی حین تحصیل امکان پذیر شده؟ آیا معافیت های خاص مانند معافیت ماده ۶ بهزیستی معلولان هم حین تحصیل امکانپذیر است؟
   بنده ۲۶ ساله دانشجوی سال اول دوره دکتری هستم و پدرم معلول شدید شنوایی است، آیا اخذ معافی برای من امکانپذیر می باشد؟
   متشکرم

   محمد جواد رنجبر IP Address is : hidden
  4. مهمان - حسن حداد
   #4 | ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

   من دارای دو فرزند ذکور هستم یکی معلول ذهنی ۲۵ ساله است و معافیت معلولیت گرفته من هم با ۵۳ سال سن بیماری قلبی دارم ایا فرزند دوم من می تواند از معافی استفاده نماید

   حسن حداد IP Address is : hidden
  5. سلام تک پسر خانواده هستم و پدرم ازدواج مجدد کرده و با همسر دومش زندگی می کنه که اهالی محل و مسجد محل نیز گواهی می دهندو مادرم تنهاست و من هم دوره آموزشی خدمتم را در پادگان شهیدرجایی کرمانشاه می گذرانم و ازاهواز اعزام شدم خواستم بپرسم راهی هست که من به اهواز منتقل شوم . با تشکر

   حسین محمودیان فرد IP Address is : hidden
  6. مهمان - حسن
   #6 | ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

   مهمان – حسن حداد :

   من دارای دو فرزند ذکور هستم یکی معلول ذهنی ۲۵ ساله است و معافیت معلولیت گرفته من هم با ۵۳ سال سن بیماری قلبی دارم ایا فرزند دوم من می تواند از معافی استفاده نماید

   حسن IP Address is : hidden
  7. مهمان - مهدی
   #7 | ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۱

   سلام
   پدر بنده ب مدت ۲۴ماه در منطقه شمال غرب یعنی در کردستان منطقه جنگی در اواخر جنگ خدمت کرده ک ب مدت ۱۵ماه جنگ بوده و ما بقی۲۴ماه صلح شده است ولی بنا ب تحقیقات بنده متوجه شدم ک این ۹ماه باقی مانده بعد از صلح در منطقه کردستان هنوز درگیری بوده است .
   میخواستم بدونم این ۹ماه بعد از صلح برای کسری خدمت حساب میشود یا خیر
   با تشکر خانی

   مهدی IP Address is : hidden
  8. saeyed151617 @gmail.com
    
   #8 | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

   باسلام
   کفالت خواهر ناتنی مجرد بنده از ابتدا زندگانی همراه با دو خواهر ناتنی در بهزیستی رفتیم و تا الان در این اداره هستیم یکی از خواهرانم ازدواج کرده یکی هم سی درصد سوختگی دارد و بیماری روانی دارد آخه پدر بنده از ابتدا چهار ازدواج داشته و در یک تاریخ ازدواج کرده و در یک تاریخ طلاق گرفته و از سه ازدواج دیگرش سه بچه مختلف دارد از دو مادر دو دختر و از یک مادر یک پسر طبق تحقیقاتی که از طریق اداره ثبت احوال گرفتیم پدرم فوت کرده و هیچ نشانی از مادرهای خود نداریم مجهول مکان هستند چون خواهرم که مشکل ذهنی و سوختگی دارد و هیچ سرپرستی ندارد می خواهم کفالت خواهر ناتنی مجرد خود را بگیرم لطفا این جزء موارد کفالت های خاص است که کفالت شاملم می شود و همچنین خواهرم نیاز به کمک دارد و هیچ کس را ندارد بنده هم کار می کنم و خرجی خانه را در می آورم و هم درس می خوانم ما یتیم هستیم کمک کنید راهی پیدا بشه که معاف بشم پیام بنده را به سردار صدر السادات برسونید که به دونه زندگی ما خیلی سخت می گذره ممنونم از لطف شما که نامه های ما را رسیدگی می کنید.یاحق

   saeyed151617 @gmail.com IP Address is : hidden
  9. مهمان - محمدرضا مبرم ايين
   #9 | ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

   با سلام جانباز ٢٠درصد ومدت جبهه ٧ماه دارم فرزندم نیمه دوم سال٧۵است نه کسری خدمت ونه تلقیق جانبازی وجبهه که بالای ٢۵ذرصد میشود قانون تغییر کرده تکلیف ما فرزندانمان چیست

   محمدرضا مبرم ايين IP Address is : hidden
  10. مهمان - عباس کولیوند
   #10 | ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

   با عرض سلام بنده افسر نیروی زمینی هستم دت ۸۶ماه در مناطق عملیاتی جنوب وغرب کشور در میدان مین حضور داشته ام به تازگی باخبر شده ام که به میزان ۵۰ ماه خدمت در میدان مین یکی از فرزندان از خدمت سربازی معاف میگرددجهت گرفتن معافیت چه اقدامی بایستی انجام داد با تشکر

   عباس کولیوند IP Address is : hidden
  11. مهمان - مهران رییسی
   #11 | ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

   به نام خدا
   سلام علیک
   مهران رییسی ازشهرستان نیکشهر ناراحتی قلبی دارم رفتم بیمارستان۵۰۲تهران اما من را معاف نکرد

   مهران رییسی IP Address is : hidden
  12. مهمان - سجاد
   #12 | ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

   با عرض سلام
   یک سوال داشتم بنده در سال ۹۰ به خدمت رفتم و با استفاده از کسری جانبازی پدر خدمت خود را اتمام رساندم و کارت پایان خدمت را تحویل گرفتم من در سال ۹۲ در ماموریتی جانباز شدم و شرایط معافیت برخوردار شدم می توانم کسری پدرم را کنسل کنم

   سجاد IP Address is : hidden
  13. مهمان - سرباز سرباز
   #13 | ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۵

   کسی میدونه به من کسری میدن با این شرایط
   من پدرم در مناطق جنگی کردستان معلم بوده.یعنی اونجا فرستادنش.
   یعنی تویه جنگ اونجا بوده و معلم بوده.
   میشه کسری خدمت گرفت؟پدرم از ۵۷ تا ۶۴ اونحا بوده.
   من الان سربازم اگه تعلق میگیره به من بگید خواهشا

   سرباز سرباز IP Address is : hidden
  14. مهمان - رضا
   #14 | ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶

   باسلام من الان ۲۹سالمه وبرای گرفتن معافیت پزشکی درحین خدمت ،به سربازی اعزام شدم حتی نوبت کمیسیون هم برام زدن وبهم گفتن که معافم ولی بخاطرشرایط بدجسمی فرارکردم والانم یه کلیه بیشترندارم میخواستم ببینم براگرفتن معافیت بایدچیکارکنم

   رضا IP Address is : hidden
  15. مهمان - احسان
   #15 | ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

   سلام
   ۱٫ به تازگی شنیده ام که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده خانواده های که داری چند فرزنده پسر هستن به ازای هر فرزنده خدمت کرده ۲ماه از خدمت یکی از فرزندان کسر خواهد شد میخواستم بدونم آیا این شنیده ها صحت دارد یا خیر..
   ۲٫ من در تاریخ ۱۲٫۹۰ به خدمت اعزام شدم با مدرک فوق دیپلم بعد ۸ماه خدمت دانشگاه قبول شدم و ادامه تحصیل دادم میخواستم بدونم من شامل کدام قوانین هستم اعزام قدیم ۱۸ ماه مدت خدمت بود اما الان ۲۱ ماه
   با تشکر از وب سایت خوب شما..

   احسان IP Address is : hidden
  16. مهمان - فرزاد
   #16 | ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

   با سلام.من پدرم ۲۲سال زندان دارد ومن تک فرزند هستم و الان مادرم پیشه من است ولی مارو به زیر پوشش کمیته امداد نمیبرن آیا من معاف میشوم یا نه،تورو خدا جواب بدین

   فرزاد IP Address is : hidden
  17. مهمان - حجت
   #17 | ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

   سلام من تک پسرم وپدرم نظامی ۳سال منطقه باهاش بودم ایا معافیت دارم

   حجت IP Address is : hidden
  18. مهمان - حامد
   #18 | ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

   مهمان – رضا :باسلام من الان ۲۹سالمه وبرای گرفتن معافیت پزشکی درحین خدمت ،به سربازی اعزام شدم حتی نوبت کمیسیون هم برام زدن وبهم گفتن که معافم ولی بخاطرشرایط بدجسمی فرارکردم والانم یه کلیه بیشترندارم میخواستم ببینم براگرفتن معافیت بایدچیکارکنم

   اهداء کلیه شامل معافیت دائم می شود از یگان خدمتی نامه معرفی به بیمارستان بگیرید و در کمیسیون بیمارستان به شما کارت معافیت دائم میدهند.

   حامد IP Address is : hidden
  19. مهمان - mitra
   #19 | ۰۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

   سلام.برادر من متولد سال ۷۳ و درحال حاضر ۶ ماه سرباز است.با توجه به اینکه پدرم ۲۴ ماه ایثارگری دارد.و اکنون محکومیت مالی ودر زندان به سر میبرد وبرادرم تک پسر میباشد.آیا امکان معافیت یا کسر از خدمت برایش وجود دارد.خواهش میکنم در صورت امکان اطلاع دهید .چون مادر و خواهر کوچکم به او احتیاج دارند.

   mitra IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 45 46 47
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>