• کدهای مراکز آموزش نظامی  (15078 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (572 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3082 پاسخ)
 • مشاعره  (368 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1071 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1810 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (536 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12252 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1362 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (18547 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3009 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1696 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1407 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8252 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1567 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (131 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1120 پاسخ)
 • ۰۹/۳۰  ۱۱:۰۹  سهیل   شرایط جدید معافیت به دلیل طلاق مادر/...
 • ۰۹/۳۰  ۱۱:۰۶  abbas   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۳۰  ۱۱:۰۵  abbas   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۳۰  ۱۱:۰۴  سرباز   خاطرات سربازی
 • ۰۹/۳۰  ۱۱:۰۳  abbas   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۳۰  ۱۱:۰۱  abbas   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۳۰  ۱۰:۵۹  دایی ناصر   سایت عصر ایران:قیمت معافی ۵۰ میلیونی...
 • ۰۹/۳۰  ۱۰:۵۱  امین   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۳۰  ۱۰:۴۹  دایی ناصر   سایت عصر ایران:قیمت معافی ۵۰ میلیونی...
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 284,515 | ۱,۶۹۶ نظر
  1. مهمان - غلامحسین
   #1 | ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

   تلفیق جبهه و جانبازی پدرم ۲۸ است و خودم ۴ سال بسیجی فعال دارم آیا معاف می شوم اگر نه؟ چقدر کسر خدمت شامل من می گردد. ممنون

   غلامحسین IP Address is : hidden
  2. مهمان - علی محمدیان
   #2 | ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

   آیا معافیت های رهبری همچنان برای افراد ادامه دارد ومیتوان استفاده نمود .با تشکر

   علی محمدیان IP Address is : hidden
  3. مهمان - مجید
   #3 | ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

   من یه برادر معلول دارم و خودمم تنها فرزند سالم بالای ۱۸ سال خونواده ام. با توجه به این که گفته دو فرزند معلول باید توی خونواده باشه یعنی من شرایط معافی رو ندارم آیا؟

   مجید IP Address is : hidden
  4. مهمان - رسول
   #4 | ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

   من یه خواهرمعلول دارم و خودمم تنها فرزند ذکورسالم بالای ۱۸ سال خونواده ام. با توجه به این که گفته دو فرزند معلول باید توی خونواده باشه یعنی من شرایط معافی رو ندارم آیا؟

   رسول IP Address is : hidden
  5. مهمان - علی
   #5 | ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

   آیا برای دانشجوی کارشناسی ارشد که مدت سنوات وی تمام شده است برای دفاع پایان نامه سنوات ارفاقی تعلق میگیرد؟ مدت سنوات ارفاقی چند روز است؟

   علی IP Address is : hidden
  6. مهمان - حمید
   #6 | ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

   باسلام ایا داماد ایثار گران فاقد فرزند پسر میتوانند از ایثار گری پدر خانم خوداستفاده کنند؟

   حمید IP Address is : hidden
  7. behnam2299
    
   #7 | ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

   با عرض سلام
   متواد۶/۷۳ هستم و فرزند بزرگ خانواده و برادرم ۱۶ساله معلولیت شدید ذهنی دارد و در خانه هستن و یه خواهر هشت ساله هم دارم پدرم کارگر ساخنمانی در شهرستان دیگری کار میکند
   و سن ۴۵ دارد من هم در خانه برای انجام کار های برادم هستم و به صورت پاره وقت هم کار میکنم میتوانم معاف بشم یا باید برم خدمت؟

   behnam2299 IP Address is : hidden
  8. مهمان - کمال
   #8 | ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

   سلام
   من در اموزش و پرورش خدمت کردم برج ۱۰ سال ۹۱ تعهدم تمام شده ولی هرچی برای صدور کارت معافیت اقدام کردم می گن نمیشه باید آموزش و پرورش خودشون پیگیری کنند
   منم دوساله مدارکو دادم ولی اصلا هیچ جوابی نگرفتم
   لطفا کار افرادی همچون من و دیگر همکارانم رو خود نظام وظیفه به عهده بگیرند
   با تشکر شریفی از مریوان

   کمال IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  هشت + = 13