• کدهای مراکز آموزش نظامی  (13336 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (529 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2759 پاسخ)
 • مشاعره  (362 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (930 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1411 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (437 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (10644 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1263 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (15631 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2749 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1562 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1061 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (7927 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1437 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (115 پاسخ)
 • مقالات  (25 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (919 پاسخ)
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۵۳  سینا   مشمولان غایب
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۴۹  سینا   مشمولان غایب
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۴۸  سینا   مشمولان غایب
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۴۷  پدرام   معافیت پزشکی
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۳۷  طوبی رضایی   اعزام به خدمت
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۳۷  امیر ملایی   معافیت پزشکی
 • ۰۴/۳۰  ۱۱:۰۲  هادی   اعزام به خدمت
 • ۰۴/۳۰  ۱۰:۱۳  محمد   معافیت پزشکی
 • ۰۴/۳۰  ۱۰:۱۱  محمد   مشمولان غایب
 • شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد

  رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.
  به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال، یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۵۹ سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای ۱۸ وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای ۱۸سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  وی درباره حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

  صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

  وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸سال است.

  رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها ۱۶ استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این ۱۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

  صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به ۵۰ میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

  وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه ۱۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری ۸ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

  صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

  وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ماه سابقه جبهه یا ۳۶ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ماه خدمت جبهه و ۲۰درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و ۲ فرزند پسر بالای ۱۸سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

  صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

  وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال ۸۹، ۱۰ باند شناسایی و متلاشی شده و ۷۵ نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی کارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر کشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

  صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 238,159 | بهمن ۱۹م, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - رضا
   #1 | ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

   باسلام من ۱۷سالمه و تو تاریخ۲۳/۶/۷۵میرم تو سن ۱۸سالگی بعد پدر و مادرم از هم جدا شدن و پدرم زن گرفته و رفته سره خونه زندگیش مادرم هم هم ازدواج کرده و من تحت حمایت پدربزرگم هستم و تک فرزند هم نیستم میخواستم ببینم معافی کفالت شامل حال منم میشه؟خواهشا جواب بدین

   رضا IP Address is : hidden
   • مهمان - جواد
    #2 | ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

    سلام رضا جان اگه منظورت کفالت از پدر بزرگته باید تنها نوه ذکور بالای هجده ساله پدر بزرگ باشی وپدربزرگ هم باید ۷۰ سالش باشه البته این چیزیه که من از این متن فهمیدم

    جواد IP Address is : hidden
  2. مهمان - محمد علی ابسته
   #3 | ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

   پدر بنده از کودکی خوانواده را رها کرده
   مادر من هم فوت کرده است
   بنده ۱۸٫۱٫۸۹ تا الان مشغول خدمت هستم
   شرایط روحی به من اجازه نمیدهد خدمتم به پایان برسد
   شرایطی برای معافیت من هست؟
   ممنمن میشم راهنمایی کنید

   محمد علی ابسته IP Address is : hidden
  3. مهمان - محمد علی ابسته
   #4 | ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

   :evil: :evil: :evil: :evil: پدر بنده از کودکی خوانواده را رها کرده
   مادر من هم فوت کرده است
   بنده ۱۸٫۱٫۸۹ تا الان مشغول خدمت هستم
   شرایط روحی به من اجازه نمیدهد خدمتم به پایان برسد
   شرایطی برای معافیت من هست؟
   ممنمن میشم راهنمایی کنید

   محمد علی ابسته IP Address is : hidden
  4. مهمان - فرشاد
   #5 | ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

   سلام من دو برادر دارم که یکیش زیر ۱۵سال سنشه و اونیکیم معافیت پزشکی گرفته و پدرم زندانه که ۲سال از حبسش مونده ایا من میتونم کفیل مادرم بشم ممنونم ازازتون بی زحمت کمکم کنید

   فرشاد IP Address is : hidden
  5. مهمان - نوید
   #6 | ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۶

   سلام من متولد ۷۲ هستم من فعلا از معافیت تحصیلی استفاده میکنم و ما چهار برادر بالای ۱۸ سال هستیم ۲ تا کارت بایان خدمت دارن ۲تا نداریم برادر بزرگم غیت داره و بدرم ۶۱ ساله است تحت بوشش کمیته امداد نیز هست ما۴تا متهلیم من ۳تا دختر دارم ۴ ساله ۲ساله و۶ماهه ایا راهی هستاز خدمت معاف شوم دانشجو نیز هستم لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

   نوید IP Address is : hidden
  6. مهمان - عادل
   #7 | ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

   سلام من ٣٠ سالمه فقط ٢ برادر دارم که هردو کارت پایان خدمت دارن یکی معاف پزشکی و دیگری خرید خدمت
   من فرزند اخر هستم و متاهل هستم پدرم ۶٨ سال دارد وناتوان است ، در سال ٨٨ معاف از رزم هم شدم ولی به علت مشغله کاری نتوانستم بروم
   ایا من شامل معافیت کفالت میشوم
   سپاسگذارم

   عادل IP Address is : hidden
  7. مهمان - میلاد
   #8 | ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

   سلام من ۱۸ سالمه ، متاسفانه پدر من معتاد هست و اصلا به ما خرجی نمیده، در واقع خرجی الان ما پولی هست ک از دولت به عنوان یارانه دریافت میکنیم. خودم چون دانشجو هستم فعلا شرایط کار کردن ندارم. میخاستم بدونم امکان داره از معافیت کفالت استفاده کنم؟

   میلاد IP Address is : hidden
  8. مهمان - mohamad
   #9 | ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

   سلام.ببخشید یه سوال داشتم.من پدرم ساله دیگه میره تو ۶۰ سالگی.من الان متولده ۷۳٫۷٫۴ هستم میخوام بدونم ایا من معاف میشم یا نه؟اخه چیزی شنیدم که باورش سخته واسم میگن پدر باید بالای ۷۰ باشه و پسرم هم ۱۸ ساله باشه تا بتونه معاف بگیره.لطفا جوابه منو زودتر بدین(در حاله ادامه تحصیل هستم ).با تشکر

   mohamad IP Address is : hidden
  9. مهمان - رضا رضایی
   #10 | ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

   سلام
   پدرم ۱۲ سال پیش فوت کردن . من و خواهر بزرگترم و مادرم با هم زندگی میکنیم دو تا برادر دارم که یکیشون نامه از دادگاه گرفته که از کار افتاده و پسرش کفیل او شده اداره زندگی دست منه مسخواسم بدونم چه جور میشه کفالت گرفت ممنون میشم جواب بدین…

   رضا رضایی IP Address is : hidden
  10. مهمان - ali
   #11 | ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

   سلام من۲۲سالمه وتک پسرم و دانشجو هستم و سن پدرم بالای ۷۰ است
   پدر من از همسر قبلیش که فوت کرده ۲تا پسر بزرگ ازدواج کرده داره که من تا حالا ندیدمشون و توی شهر دیگه زندگی میکنن و از اونجایی که پدرم از کار افتادس تمام خرج و مخارج زندگیمون به عده ی منه و اون پسراش هیچ کمکی به ما نمیکنن در ضمن من دوتا خواهر دانشجو هم دارم
   با این شرایط چطوری میتونم معافی کفالت بگیرم
   با تشکر

   ali IP Address is : hidden
  11. مهمان - یوسف
   #12 | ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱

   سلام من تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۶۳هستش وپدرم تحت پوشش کمیته امداد هستش الان پدرم ۶۶ سال سنش هست ایا بنده معاف میشوم لطفا راهنمایم کنید با تشکر فراوان

   یوسف IP Address is : hidden
  12. سلام،
   من متولد ۱۳۶۸ هستم دو برادر از خودم بزرگتر دارم که هردو سربازی کرده اند و دارای زن و بچه هستند و از ما جدا هستند .
   من خودم بچه ی آخرم و پیش پدر و مادرم زندگی میکنم مجرد هم هستم و عضو کمیته امداد هم هستیم که پدرم ۷۸ سال سن دارد و مادرم ۶۸ سال .
   الان ترم آخر دانشگاه هستم لطفا اگر راهی برای معاف شدنم هست کمکم کنید!

   مهدی امیدی قنبری IP Address is : hidden
  13. مهمان - سجاد
   #14 | ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

   سلام من متولد۶۸هستم و پیش پدر و مادرم زندگی میکنم پدرم ۷۸سالشه مادرمم مریضه .و ۲تا برادر دارم ازدواج کردن آیا معافیت کفالت شامل حال من میشه لطفا کمکم کنین .با تشکر

   سجاد IP Address is : hidden
  14. مهمان - موسی
   #15 | ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

   اخه ادم حسابی کدوم پیر مرد ۷۰ ساله پسرش ۱۸ سالشه که الان بخاد بره سربازی؟؟
   خدایش یا معاف نکنید یا شرایط جوری بزارید که تو این ۷۰ میلیون نفر به یکی بخوره

   موسی IP Address is : hidden
  15. مهمان - سهراب
   #16 | ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

   سلام.من متولد ۶۹ هستم و دانشجوی کارشناسی ارشد.پدرم هم متولد ۱۳۳۴ هست.هم عمل باز قلب انجام داده و هم جانباز ۲۵ درصد است.و یه برادر بزرگتر ازدواج کرده دارم.که با جانبازی پدرم معاف شده.آیا من میتونم معاف بشوم.لطفا راهنمایی کنید.

   سهراب IP Address is : hidden
  16. مهمان - جواد
   #17 | ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

   با سلام من پدرم فوت شده ومادرم تحت پوشش کمیته امداده البته سه برادر دارم که ازدواج کردن آیا من که با مادرم زندگی میکنم معاف میشم

   جواد IP Address is : hidden
  17. مهمان - فرزاد
   #18 | ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

   سلام
   من ۲۷ سالمه و هم اکنون دانشجو هستم و تا شهریور ۹۳ معافیت تحصیلی دارم
   پدرم ۴ سال هست زندان هست و دو سال دیگر حبس دارد و از مادرم هم طلاق گرفته اند
   برادر کوچکم هم کارت پایان خدمت دارد آیا معافیت کفالت شامل من میشود؟
   با سپاس

   فرزاد IP Address is : hidden
  18. مهمان - milad
   #19 | ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

   سلام تک فرزند پسر که یک خواهردارد معاف میشود :?:

   milad IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  شش + 6 =