• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14467 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (561 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3001 پاسخ)
 • مشاعره  (366 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1030 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1740 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (522 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (11959 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1350 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (17322 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2955 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1670 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1390 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8148 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1535 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (123 پاسخ)
 • مقالات  (27 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1064 پاسخ)
 • ۰۸/۲۶  ۱۹:۵۳     امید اسلامی
 • ۰۸/۲۶  ۱۹:۵۳     امید اسلامی
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۲۶  محمد   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۲۶  امیر   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۲۱  امیر   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۱۹  ابوالفضل   معافیت کفالت
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۱۹  امیر   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۱۸  امیر   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۲۶  ۱۲:۰۹  امیر   اعزام به خدمت
 • معافیت های جدید

   

   

  شرایط جدید معافیت های سربازی + جدول    ۲۲ بهمن ۱۳۸۹

   

   

   ۱ ـ افرادی که هم اکنون در حال گذراندن خدمت سربازی هستند و شرائط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده را دارند باید چگونه عمل کنند؟

  جواب: این دسته از افراد همانند سایر متقاضیان می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ در شهرستان محل سکونت خود و تهیه مدارک مورد نیاز و تکمیل پرونده ، درخواست خود را اعلام نمایند . در صورتی که پس از بررسی مدارک از سوی رده های وظیفه عمومی ، واجد شرایط استفاده از این معافیت تشخیص داده شدند نامه ی ترخیص آنها از خدمت صادر خواهد شد . ضمناً برای این دسته از افراد کارت پایان خدمت از سوی یگان خدمتی مربوطه در هر یک از نیروهای مسلح صادر خواهد شد.

  ۲ ـ فردی که متعهد خدمت در نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی می باشد و اکنون شرایط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده را دارد آیا می تواند پس از استعفا ، از تسهیلات فوق استفاده کند؟

  جواب: ترخیص افراد متقاضی در حین خدمت صرفاً شامل افرادی می شود که در حال خدمت دوره ضرورت هستند و این موضوع شامل متعهدین خدمت در نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی که در حال انجام تعهد می باشند نمی گردد و ادامه انجام تعهد این افراد یا استعفای آنها تابع مقررات دستگاه مربوطه می باشد.

  ۳ ـ آیا دانشجوی در حال تحصیل هم می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده استفاده کند ؟

  جواب: بله ، دانشجویان هم می توانند در صورت واجد شرایط بودن ، از معافیت مذکور در حین تحصیل استفاده نمایند.

  ۴ ـ فردی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشد و اکنون شرایط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده را دارد آیا می تواند کارت معافیت پزشکی را ابطال کند و از این معافیت استفاده کند؟

  جواب: خیر در حال حاضر ابطال کارت معافیت پزشکی برای استفاده از این معافیت امکان پذیر نمی باشد .

  ۵ ـ فردی که در خواست معافیت پزشکی داده و درخواست وی در حال رسیدگی است آیا می تواند از درخواست خود منصرف شده و از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده که شامل حال وی میشود استفاده کند؟

  جواب: اگر پرونده مشمول در شورای پزشکی منجر به صدور رای نشده باشد امکان انصراف از معافیت پزشکی و استفاده از معافیت جدید وجود دارد.

  ۶ ـ افرادی که شرایط استفاده از معافیت های جدید را دارند و تاریخ اعزام آنها نزدیک است آیا می توانند تاریخ اعزام خود را به تاخیر بیاندازند؟

  جواب: این افراد برای اینکه از نظر غیبت دچار مشکل نشوند ، با مراجعه به رده های وظیفه عمومی در شهرستان محل سکونت خود ، خواسته خود را مطرح و در صورتی که واجد شرایط استفاده از معافیت های جدید شناخته شدند ، تاریخ اعزام آنها به تعویق خواهد افتاد تا پرونده مسیر قانونی خود را طی نماید.

  ۷ ـ اگر فردی کارت پایان خدمت وی گم شده و صدور کارت المثنی نیز به دلایل مختلف در کوتاه مدت امکان پذیر نمیباشد آیا امکان مساعدت وجود دارد؟

  جواب: فعلاً ملاک رسیدگی به درخواست افراد متقاضی برای استفاده از معافیت های جدید ، داشتن اصل کارت پایان خدمت یا کارت المثنی می باشد.

  ۸ـ متعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی که به جای کارت معافیت متعهدین ، کارت عفو رهبری دریافت کرده آیا برادرش می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده استفاده کند( دو فرزند دیگر خانواده کارت پایان خدمت دارند)؟

  جواب: ملاک و مبنا برای استفاده از این نوع معافیت ، صرفاً دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت خدمت متعهدین (جایگزین خدمت دوره ضرورت) توسط سه فرزند خانواده می باشد . این افراد باید با مراجعه به رده های وظیفه عمومی نسبت به تعویض و تبدیل کارت خود اقدام تا مجاز به استفاده از این معافیت شوند.

  ۹ ـ در خانواده هایی که به دلیل اختلافات خانوادگی ، یک برادر از ارائه کارت پایان خدمت خود به برادر چهارم امتناع میکند چگونه می توان از معافیت فرزند چهارم استفاده کرد؟

  جواب: هر چند اجازه فرزندی که خدمت کرده است برای استفاده برادر چهارم از معافیت لازم نمی باشد لیکن در حال حاضر ارائه کارت پایان خدمت برای استفاده از این تسهیلات الزامی می باشد.

  ۱۰ ـ کسی که برادرش جانباز است یا دارای سابقه جبهه می باشد آیا سابقه او به عنوان یک فرد خدمت کرده و دارای کارت پایان خدمت محسوب می شود ؟

  جواب: ملاک استفاده از تسهیلات جدید (معافیت سه فرزند خدمت کرده ) صرفاً داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا کارت معافیت متعهدین خدمت در نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی می باشد.

  ۱۱ ـ اگر خواهر مشمول از سپاه دانش قدیم کارت پایان خدمت داشته باشد آیا جزو یک فرزند خدمت کرده محسوب می شود؟

  جواب: خدمت سربازی فرزندان اناث خانواده که خدمت سربازی را قبل از انقلاب انجام داده و دارای کارت پایان خدمت هستند به عنوان یکی از سه فرزند خدمت کرده قابل احتساب بوده و فرزند چهارم خانواده برابر مقررات می تواند از معافیت بهره مند شود.

  ۱۲ ـ اگر فردی که دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت خدمت متعهدین بوده و اکنون در قید حیات نمی باشد آیا برادر چهارم او می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده استفاده کند؟

  جواب: بله ، امکان استفاده از کارت متعهدین یا کارت پایان خدمت فرزندان فوت شده از یک خانواده نیز میسر می باشد . در صورتی که برادر چهارم یا پنجم واجد سایر شرایط اعلام شده برای استفاده از معافیت جدید باشد.

  ۱۳ ـ اگر پدری دارای دو همسر و از هر همسر دارای فرزند بوده است و هم اکنون در قید حیات نمی باشد در اینجا برای استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده ، رضایت کدام همسر ( یعنی کدام مادر ) ملاک عمل است ؟

  جواب: حق تقدم و اولویت با مادری است که تعداد بیشتری از فرزندان او خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشند و در صورت برابر بودن تعداد فرزند خدمت کرده ، حق تقدم با فرزندی است که سن بیشتری دارد مگر اینکه دو مادر محضری توافق نمایند که فرزند کوچکتر از این معافیت استفاده نماید.

  ۱۴- آیا نظامیانی که بنا به دلایلی از خدمت اخراج و یا بازخرید شده اند مدت خدمت آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محاسبه می شود؟

  جواب : مدت خدمت نظامیانی که اخراج و یا بازخرید شده اند قابل احتساب نمی باشد مگر آنکه دارای کارت پایان خدمت معتبر باشند که در این صورت فرزند چهارم در صورت دارا بودن شرایط از تسهیلات جدید می تواند بهره مند گردد.

  ۱۵- متعهدین به خدمت در سازمانها و نهادها که پس از گذراندن مدتی از خدمت و انجام بخشی از تعهد خود ، کارت معافیت پزشکی، کفالت و یا رهبری اخذ کرده اند ، آیا خدمت آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محاسبه می شود؟

  جواب: سوابق خدمتی متعهدین به سازمانها و نهادها که بخشی از خدمت خود را انجام داده و سپس کارت معافیت پزشکی / کفالت / رهبری اخذ نموده باشند و یا اخراج شده باشند در حال حاضر قابل احتساب نمی باشد.

  ۱۶ ـ آیا شرایط سنی برای استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده ملاک عمل می باشد؟

  جواب: رسیدگی به وضعیت افرادی که به سن مشمولیت می رسند در صورت واجد شرایط بودن ، بلا مانع است که با این ملاحظه در سال جاری متولدین سال ۱۳۷۰ در صورت دارا بودن شرایط مجاز به استفاده از این تسهیلات می باشند.

  ۱۷ ـ اگر یکی از فرزندان خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و دو فرزند دیگر خانواده نیز در حال انجام خدمت باشند آیا فرزند چهارم خانواده که در سن مشمولیت است می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده بهره مند شود؟

  جواب: در صورتیکه یکی از افراد خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و در حال حاضر دو برادر دیگرش در حال خدمت سربازی هستند، فرزند چهارم خانواده (در صورت مشمول بودن) به شرط آنکه حداقل یکسال از مدت خدمت دوره ضرورت دو برادرش سپری شده باشد می تواند از این تسهیلات بهره مند گردد .

  ۱۸ ـ در صورتی که دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و فرزند سوم در حین خدمت به دلیل قبولی در دانشگاه از خدمت ترخیص شده و فرزند چهارم نیز در حال انجام خدمت باشد ، آیا فرزند سوم ( (دانشجو) می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده استفاده نماید؟

  جواب: در صورتیکه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را سپری کرده باشند و فرزند سوم آنها مدتی از خدمت دوره ضرورت را انجام داده و سپس از خدمت ترخیص و از معافیت تحصیلی در حال حاضر بهره مند باشد و فرزند چهارم خانواده در حال خدمت سربازی باشد – در صورت طی شدن حداقل یکسال از خدمت سربازی فرزند چهارم – فرزند سوم آنها (دانشجو) می تواند از کارت پایان خدمت با درج مدتی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده بهره مند شود.

  ۱۹ ـ آیا فرزندان خانواده ای که قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده اند می توانند از تسهیلات جدید استفاده کنند ؟

  جواب: آندسته از افرادی که قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده اند از تسهیلات جدید نمی توانند بهره مند شوند و برادری که به ازای خدمت وی برادر دیگر از خدمت معاف شده است جزء سه فرزند خدمت کرده محسوب نخواهد شد.

  ۲۰ـ کارکنان متعهد نظامی که پس از انجام دو سال تعهد خدمت فوت کرده اند آیا سوابق خدمتی آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محسوب می شود؟

  جواب: مدت خدمت کارکنان متعهد نظامی که پس از دو سال انجام تعهد فوت کرده باشند پس از ارائه گواهی از سازمان مربوطه در قالب مقررات جدید به عنوان یک فرزند خدمت کرده قابل احتساب است.

  ۲۱- در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قیم،‌کدام یک از فرزندان خانواده می توانند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده استفاده نمایند؟

  جواب: در صورت وجود دو یا چند برادر واجد شرایط در یک خانواده برای استفاده از تسهیلات ، در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قیّم، برادر بزرگتر از نظر سنی در اولویت استفاده از تسهیلات می باشد و در صورت توافق او با ارائه گواهی محضری استفاده از تسهیلات معافیت توسط برادران کوچکتر خانواده (که مشمول باشند) بلامانع است.

  ۲۲- مشمولی که دو برادرش خدمت کرده اند و برادر سوم او در حال خدمت است اما مدت خدمتش به یک سال نرسیده است آیا میتواند تا زمانی که خدمت برادرش به یکسال برسد وارد غیبت شود؟

  جواب: برای بهره مندی مشمول متقاضی (فرزند چهارم)از معافیت، در صورتیکه فرزند سوم خانواده در حال خدمت سربازی باشد و مدت خدمت او به یکسال نرسیده باشد بعد از تاریخ ۱/۳/۸۸ نبایستی وارد غیبت شود و با این شرط تاریخ اعزام وی تا زمانی که مدت خدمت برادرش به یکسال برسد قابل تمدید است.

  ۲۳- خانواده ای که دارای چهار فرزند است و سه فرزند آن دوره خدمت ضرورت را انجام داده اند آیا برای معافیت فرزند چهارم ارائه رضایتنامه پدر یا مادرلازم است؟

  جواب: در صورتیکه فرزند چهارم خانواده واجد شرایط باشد و فرزند ذکور دیگری در خانواده وجود نداشته باشد و یا اینکه تا پایان سال ۱۳۸۹ فرزند ذکور دیگر خانواده مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی نشود ارائه رضایت نامه از پدر یا مادر ضروری نیست.

  ۲۴- آیا سربازان فراری که واجد شرایط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده می باشند می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند؟

  جواب: بله، فرزند چهارم خانواده که سرباز فراری است ابتدا باید به جرم فرار وی توسط محاکم قضایی رسیدگی شود و پس از صدور حکم و تحمل کیفر، او می تواند از تسهیلات مزبور بهره مند شود.

  ۲۵- اگر فرزند سوم خانواده در حین انجام خدمت اقدام به فرار نماید آیا فرزند چهارم می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده استفاده کند؟

  جواب: در صورتیکه فرزند سوم خانواده در حال انجام خدمت سربازی بوده و پس از اتمام یکسال از خدمت، فرار کرده باشد تا زمانیکه به جرم فرار وی توسط محاکم قضایی رسیدگی نشود و کیفر مربوط را تحمل نکند فرزند چهارم خانواده نمی تواند از تسهیلات بهره مند شود.

  ۲۶- اگر در خانواده ای دو فرزند خدمت سربازی را انجام داده و فرزند سوم نیز پس از انجام یکسال خدمت بدلیل قبولی در دانشگاه ، از خدمت ترخیص شده باشدآیا فرزندچهارم می تواند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده استفاده نماید؟

  جواب: در صورتیکه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را گذرانده باشند و فرزند سوم خانواده پس از انجام بیش از یکسال خدمت، بدلیل پذیرفته شدن در دانشگاه از خدمت ترخیص و در حال حاضر از معافیت تحصیلی استفاده می نماید فرزند چهارم خانواده می تواند از معافیت مذکور بهره مند شود.

  ۲۷- اگر فرزند خانواده ای به شهادت رسیده و یا جانباز و رزمنده ( دارای سابقه جبهه) باشد آیا سابقه خدمت او جایگزین دوره ضرورت محسوب می شود؟

  جواب: در صورتی که فرزند یک خانواده به شهادت رسیده یا جانباز / رزمنده باشد و قبلاً از تسهیلات ایثارگری، خود یا فرزندانش استفاده نموده باشند ، فقط در صورتیکه کادر نیروهای مسلح و یا متعهد به سازمانهای مربوط بوده باشد مدت سابقه خدمت او برابر مقررات تعیین شده به عنوان یکی از سه فرزند خدمت کرده محسوب و برای استفاده فرزند چهارم خانواده از تسهیلات جدید قابل احتساب خواهد بود.

  ۲۸- پدری که دارای دو همسر بوده و از هر کدام صاحب سه فرزند ذکور است، در صورتیکه از فرزندان هر همسر دو فرزند خدمت سربازی را انجام داده و فرزند سوم آنها خدمت نکرده باشد، در صورت فوت پدر، کدام یک از فرزندان سوم وی از این دو همسر می توانند از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده استفاده نمایند؟

  جواب: در صورتیکه پدر خانواده دارای دو همسر بوده و از فرزندان ذکور هر همسر دو نفر خدمت دوره ضرورت را طی کرده باشند و فرزند ذکور سوم این دو همسر خدمت نکرده باشد و پدر نیز در قید حیات نباشد.با توافق ۲ مادر که باید بصورت محضری ارائه شود و مدارک آن ارائه گردد یکی از فرزندان سوم این دو خانواده می تواند از تسهیلات بهره مند شود و در صورت عدم توافق ، فرزند بزرگتر در اولویت بهره مندی از تسهیلات می باشد.

  ۲۹- اگر فردی پس از انجام بخشی از مدت خدمت وظیفه عمومی ( قبل از اتمام خدمت) ، بدلیل بهره مندی از سایر معافیتها مانند پزشکی و کفالت از خدمت ترخیص و معاف شود آیا مدت خدمت او محاسبه می شود؟

  جواب: فرزند خانواده ای که پس از انجام بخشی از خدمت سربازی حتی پس از طی بیش از یکسال از خدمت دوره ضرورت از یکی از انواع معافیت ها بهره مند شده و کارت معافیت دریافت کرده است در حال حاضر بعنوان فردی که خدمت سربازی انجام داده، تلقی نمی شود.

  ۳۰- آیا کسانی که قبلا از یک نوع معافیت مثلا معافیت پزشکی یا کفالت یا هر نوع معافیت دیگر برخوردار شده و دارای کارت معافیت می باشند و اکنون نیز شرایط بهره مندی از معافیت سه فرزند خدمت کرده از یک خانواده را دارا هستند می توانند از معافیت جدید استفاده کنند؟

  جواب: فرزندان ذکور خانواده ها که بهر شکل قبلاً از انواع معافیت ها بهره مند و کارت معافیت دریافت داشته اند برای استفاده از تسهیلات جدید نمی توانند کارت معافیت خود را ابطال نمایند.


  تعداد بازدید : 497,047 | ۱,۵۳۵ نظر
  1. مهمان - رضا
   #1 | ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

   سلام من فرزند چهارم خانواده هستم فرزند اولی پسر که سربازی رفته و دوفرزند دیگر دختر هستند وتمامی ما مجرد هستیم وپدر من حدود ۱۰سال پیش فوت کرده و مادر میانه سالی دارم و بدلیل اینکه درامد خانواده بر عهده من است ایا من به این دلیل معاف از سربازی می شوم ویا قوانینی به این مورد مربوط مباشد

   رضا IP Address is : hidden
   • مهمان - محمود
    #2 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

    سلام گر تحت پوشش تامین اجتماعی نیستید میتوانید از ظریق بهزیستی معافیت بگیریذ

    محمود IP Address is : hidden
  2. مهمان - روح اله
   #3 | ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

   سلام.من سال ۹۱ به مدت سه ماه خدمت رفتم و به دلیل قبولی در دانشگاه ایست خدمت زدم” اگر در سال ۹۵ تصمیم به ادامه خدمت بگیرم مدت خدمت سربازی من ۲۱ است یا ۲۴ ماه :?:
   با تشکر

   روح اله IP Address is : hidden
  3. مهمان - هادی
   #4 | ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

   سلام من اعزامی ۹۳/۰۲/۰۱ هستم قبل از خدمت متاهل شدم و سژس به خدمت آمدم میخواستم بدونم شامل این کسری ۳ ماهه متاهلی میشوم یا نه.در ضمن من سال ۹۴ هم خدمت دارم ممنون می شوم جواب بدین

   هادی IP Address is : hidden
  4. مهمان - مسعود
   #5 | ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

   سلام مىخواستم بدونم منکه از اول سال ۹۳ خدمت شروع شده و متاهل هستم کسرى متاهلى شامل منم مىشه یا نه. ممنون

   مسعود IP Address is : hidden
  5. مهمان - farhad
   #6 | ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۱

   سلام ما ۲برادر هستیم برادر بزرگم از طریق بنیاد شهیدمعاف شده پدرم۷۳سالشه ومادرم۵۰وهر دو آرتروز دارند برادرم هم دانشجو هستش دور از شهر خودمان آیا من معاف میشوم؟

   farhad IP Address is : hidden
  6. مهمان - مسعود گنبدی
   #7 | ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

   سلام میخاستم بدونم این خبر درسته که هر کی تو دانشگاه معدل کلش بالای ۱۷ بشه از خدمت معافه؟ ممنون میشم اگه جوابو برام ایمیل کنین.

   ;-) :| :twisted: :smile: :shock: :sad: :razz: :evil: :arrow: :?: :!:

   مسعود گنبدی IP Address is : hidden
  7. مهمان - armin
   #8 | ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

   سلام من فرزند ارشد خانواده و تک پسر خانواده هستم پدر من ۲۴ ماه و ۷روز سابقه جبهه دارد اگر بخواهم در سال ۹۳ خدمت بروم در خدمت من تاثیر می گذارد؟

   armin IP Address is : hidden
  8. مهمان - Ali
   #9 | ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

   با سلام خدمت دوستان گرامی
   اگر فردی متولد خارج از کشور باشد و در حال حاضر در ایران حضور داشته باشد و سن آن فرد ۲۶ سال باشد و دانشجو دوره دکتری باشد، شرایط سربازی این فرد به چه صورت می باشد. آیا این فرد باید سربازی برود؟

   Ali IP Address is : hidden
  9. مهمان - محمد
   #10 | ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

   سلام.بنده متولد سال ۱۳۷۲ هستم.در سن ۱۸ سالگی وارد دانشگاه شدم و پس از ۳ سال یعنی در ۲۱ سالگی از ادامه تحصیل انصراف دادم،شرایط سربازی بنده چگونه خواهد بود؟ایا میتوانم یک سال بد به سربازی بروم یا غیبت خواهم خورد؟

   محمد IP Address is : hidden
  10. مهمان - abolfazl
   #11 | ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۵

   سلام.من پدرومادرم حدود۱۵ سال پیش فوت شدند.در حال حاضر پزشکی میخوانم و با نامادری ام زندگی میکنم(پدرم ۱سال بعد ازمادرم فوت کرد)میتوانم معاف شوم؟

   abolfazl IP Address is : hidden
  11. مهمان - زهره رنجبر
   #12 | ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

   سلام مادرپسری ۲۱ساله هستم شش سال پیش یک دوره درمان سرطان سینه را گذراندم ولی آلان مشکلی ندارم همسرم ۵۱سال سن دارد آیا تنها فرزندم از طریق من معاف میشود۶

   زهره رنجبر IP Address is : hidden
   • مهمان - مشمول
    #13 | ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

    نخیر.اصلامعافیتی به اسم مادری نداریم.اگرخدایی نکرده همسردرقیدحیات نباشن میشه برای پسربه عنوان یگانه مراقب مادری معافیت گرفت.الان شکرخداسایه همسرروی سرتون وخودتونم سالم هستین.

    مشمول IP Address is : hidden
  12. مهمان - زهره رنجبر
   #14 | ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

   سوال دیگری ندارم،

   زهره رنجبر IP Address is : hidden
  13. مهمان - mmd
   #15 | ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

   سلام
   خسته نباشید. من تک پسرم قدم کوتاه آلرژی هم دارم آیا از خدمت میتونم معاف بشم

   mmd IP Address is : hidden
  14. مهمان - اکبر
   #16 | ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

   سلام پدر من ۴ سال درکمیته انقلاب اسلامی سابق شاغل بوده و ۲سال از آن بعنوان خدمت سربازی دوره ضرورت گذرانده و ۸ ماه و ده روز بعنوان رزمنده در منطقه عملیاتی جنوب و پیرانشهر بوده و جانباز ۱۰ درصد میباشد.یکی از برادرانم در ارتش خدمت کرده و برادر دیگریم معافیت پزشکی دارد.آیا من میتوانم معاف از خدمت شوم؟

   اکبر IP Address is : hidden
  15. مهمان - محمود
   #17 | ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

   با عرض سلام …متولد ۱۳۵۷ هستم سربازی نرفته ام ازدواج کردم ۳ فرزند دارم شغلم آزاد از خانواده شهدا و ایثارگران هستم قبل از ۱۸ سالگی قرار بود از قانون خانواده شهدا استفاده کنم ولی بنیاد مربوطه در جواب گفت پرونده شما مربوط به ایثارگران می شود بعد از ازدواج بنا شد از قانون چند برادری استفاده کنم ولی برادر سومم در ماه های آخر سربازی فرار کرد ضمنا مادرم نیز با ما زندگی میکند و احتیاج به پرستاری دارد…لطفا راهنمایی کنید چگونه میتوانم کارت معافی بگیرم؟ ؟ ؟

   محمود IP Address is : hidden
   • مهمان - مشمول
    #18 | ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

    هیچ جور.دلیل معافیت؟

    مشمول IP Address is : hidden
  16. مهمان - سینا
   #19 | ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

   من یه برادر دارم که موقعی که من دانشگا در امدم اون هم شهرستان دانشگا میرفت همون موقع پدرم تومور مغزی گرفت و رو تخته خواب افتاد به مدته ۳ سال مادرمم هم تقریبا کور هست دو خواهره ازدواج نکرده هم هستم ۳ سال زجر کشیم در زمانی که برادرم شهرستان بود از پدری که طی یک سال ۱۸ بار تشنج کرد و از مادری که کور بود و کناره دو خواهره دمه بختم بودم و هر ترم ثبته نام کردم واسه درس خواندن و یا به دلیل همراه پدر بودنهایه طولانه پدرم در بیمارستانها با دلایل دیگر موفق به امتحان دادن نمیشدم و حالا که پدرم رو از دست دادم و خواستم عزممو برای درس خواندن جذب کنم میبینم معافیته تحصیلیم ۵ سال بوده و من نمیتونم تو ۲ ساله باقی مونده تموم کنم با وجوده تمامه این زجرها بازهم دارم فشاره بدبختیو رو خودم حس میکنم تو شرایط حسه خودکشی دارم.

   سینا IP Address is : hidden
  17. مهمان - م
   #20 | ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

   چکومه بابد بهفهمن ک از دانشکاه کی فارغ تحصیل شدم – در حالی ک ترم اخر چند واحد بیشتر نداشتم وبرج ۱ امتحان دادمشون

   م IP Address is : hidden
   • مهمان - مشمول
    #21 | ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

    هروقت تونستی کلمات وبدرستی تایپ کنی بدون که دیگه موقع فارغ شدنه.
    چکومه…..بهفهمن…..کی شدم؟؟؟؟؟؟ک…..نداشتم…..دادمشون….
    اصلامعلوم نیست جمله هات خبرین؟سوالی؟مال الانه؟مال گذشتست؟مال ایندست؟
    خداشفات بده درهرصورت

    مشمول IP Address is : hidden
  18. مهمان - شهسواری
   #22 | ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

   سلام.من متولد شهریور ۷۱ هستم.پدرم ۱۵ ماه جبهه و ۱۰ درصد جانبازی دارد.من الان ترم اول کارشناسی ارشد هستم.میتونم واسه معافی اقدام کنم؟؟؟ اگه واسه سربازی اقدام کنم چی؟؟

   شهسواری IP Address is : hidden
  19. مهمان - احسان
   #23 | ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶

   سلام خسته نباشید.من سال اینده تحصیلا تم به پایان میرسد ودرحال. حاضرازمعافیت تحصیلی استفاده میکنم .میخواستم بپرسم أیا من میتوانم از قانون جبهه رفتن پدر ومعافیت ان استفاده کنم؟پدر من ٢۴ماه سابقه دارد این چقدرازدوران سربازی من کسر میکند؟أیا أمسال میتوانم این قانون راثبت کنم وسال اینده از ان استفاده کنم؟واینکه چطورباید أقدام کنم؟ممنون میشم اگر راهنماییم کنید

   احسان IP Address is : hidden
  20. مهمان - فرشید
   #24 | ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

   با سلام و خسته نباشید و تشکر بابت پاسخ
   من سال ۷۴ به خدمت اعزام شدم و بعد از ۸ ماه متوجه شدم هپاتیت سی دارم
   مدتی ترک خدمت کردم و بعد از سه سال دوباره با فشار خانواده به خدمت برگشتم اما با توجه به مشکلی که داشتم و از نظر روحی دچار افسردگی شدم دوباره ترک خدمت کردم
   میخواستم بپرسم جهت گرفتن معافیت با توجه به فراری بودنم و البته بیماری که دارم میتونم اقدام کنم و به چه شکلی
   سپاس

   فرشید IP Address is : hidden
  21. مهمان - محمد
   #25 | ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

   سلام جوانی هستم ۳۴ ساله به دلایل بیماری پدر دراین مدت خدمت نرفته وخود دارای دو فرزند بوده ومدت یک سال است که پدرم نیز فوت کرده است و مادرم ناراحتی اعصاب دارد وبدون سرپرست می باشد خواهشمندم راهنمای بفرماید که با داشتن همسر و دو فرزند ومادر بی سرپرست مشمول معافیت میباشم.

   محمد IP Address is : hidden
  22. مهمان - مهرگان
   #26 | ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

   از سال ۱۳۷۷ مشمول بودم به دلایل پیجیده ای نتوانستم به سربازی بروم چه بکنم

   مهرگان IP Address is : hidden
  23. مهمان - مهرگان
   #27 | ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

   دو برادر بزرگتر ازخودم به سزبازی رفته اند و یک پدر پیر ۶۹ ساله باز نشست دارم و مادر پیر بیمار
   الان دانشجو هستم و درسم دارد تمام میشود میخواستم ببینم مشمول هستم یا نه اگر مدارکی
   هم میخواهد راهنمایی بفرمایید

   مهرگان IP Address is : hidden
  24. مهمان - مهرگان
   #28 | ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

   نامم رضا است و دوبرادریم وبرادر کچکم رد حال خدمت و ۱۸ سال از وقت مشوملیم میگذرد آیا میشود با دو فرزند معافیت
   گرفت زندگیم به سختی میگذرد راهنمایی فرمایید

   مهرگان IP Address is : hidden
  25. مهمان - مهرگان
   #29 | ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

   در سال ۸۰ مشمول شدم و پروزه ای با سپاه تهران برداشم که موفق هم بود ولی با تعویض
   و جابجایی مسئولین مرتبط پروزه معلق و سپس کنسل شد و قرار بود ۲ سال از خدمت برای من
   در آن گنجانده شود که بعد از تکمیل پرزه قرارداد مینوشتیم و بعد از چند سال هم نتیجه نگرفتم
   و تا کنون سربازی نرفتم آیا راهی برای معافی هست لطفا راهنمایی فرمایید.

   مهرگان IP Address is : hidden
  26. مهمان - امیر حسام حیدریان
   #30 | ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

   سلام من پدرم سی ماه جبهه در کارت ایثارش ثبد شده و خودم هم نیز مشمول کسر خدمت بسیج میشوم ایا از خدمت سربازی معاف میشم?

   امیر حسام حیدریان IP Address is : hidden
  27. مهمان - yaser71
   #31 | ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

   سلام.من٢٢سال دارم ودرحال حاضراز معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده میکنم.غیبت هم ندارم.برادرم رسمی سپاه هست که قبل از سپاه کفالت مادرم گرفته.الان میتونه باطلش کنه وبه من واگذارکنه؟

   yaser71 IP Address is : hidden
  28. مهمان - سیاوش
   #32 | ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳

   با سلام
   من پدرم فوت شده و ۳ برادر بزرگ تر از خودم دارم که همشون متاهل هستن و خارج از استانی که من و مادرم در آن زندگی می کنیم زندگی می کنند و شرایط مراقبت از مادرم رو ندارن :(
   و من تنها فردی هستم که باید از مادرم مراقبت کنم
   آیا من می تونم معاف بشم و از مادرم مراقبت کنم؟!

   سیاوش IP Address is : hidden
  29. مهمان - علئ
   #33 | ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

   ۲۷ سالم هست و در امرکا دنیا امدم، مادر امریکاهی هست و پدر ارانی. لیسانس مهندسی و دکتر پذشکی هستم از امریکا دارم … نمیدونستم که افه رهبری به من میخرد…الان تموم شد…من چجوری معاف سربازی بجرم؟

   علئ IP Address is : hidden
  30. مهمان - علیرضا
   #34 | ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

   سلام
   پس این قانون معافیت نوه ذکور والدین شهدا که در خرداد ماه امسال تصویب شد به کجا رسید؟؟
   آیا الان اجرا می شه؟؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  9 + یک =