• کدهای مراکز آموزش نظامی  (13812 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (536 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2859 پاسخ)
 • مشاعره  (364 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (948 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1554 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (459 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (11149 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1304 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (16227 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2831 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1608 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1221 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8008 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1468 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (118 پاسخ)
 • مقالات  (25 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (963 پاسخ)
 • ۰۶/۰۹  ۱۱:۴۱     fahimeh shirmohamadi
 • ۰۶/۰۹  ۱۱:۴۱     fahimeh shirmohamadi
 • ۰۶/۰۸  ۲۰:۲۵  حسین   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۶/۰۸  ۱۹:۲۲  محمدرضا   معافیت تحصیلی
 • ۰۶/۰۸  ۱۸:۲۲  سعید   ماده ۴۴ مکرر
 • ۰۶/۰۸  ۱۷:۵۸  صادق   اعزام به خدمت
 • ۰۶/۰۸  ۱۷:۵۵  صادق   اعزام به خدمت
 • ۰۶/۰۸  ۱۶:۰۴  امیر علی   معافیت پزشکی
 • ۰۶/۰۸  ۱۵:۵۰  مهدی باوندی   مشمولان غایب
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 254,606 | ۱,۶۰۸ نظر
  1. مهمان - سینا
   #1 | ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

   سلام من پدرم ۲۷ ماه منطقه بودش و توپاهاش ترکش بوده آیا معاف میشم تک فرزندم هستم

   سینا IP Address is : hidden
  2. مهمان - جواد
   #2 | ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

   باسلام داشتن برادربزرگتر ازدواج کرده مانعی برای درخواست کفالت پزشکی برای پدرم ایجادمیکند پدرم به علت سقوط ازارتفاع دجار نقص عضودرناحیه کمرگردیده است ونیاز به مراقبت داردباتشکر

   جواد IP Address is : hidden
   • مهمان - علی رستمی
    #3 | ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

    <سلام. من جانباز ۲۵% هستم و پسر بزرگم معاف شد وکارت معافیت گرفت وهم اکنون عضو پرسنل رسمی نیروی انتظامی است. ایا طبق قانون جدید میتوان کارت معافیت انرا باطل کرد و دومین فرزندم معاف شود؟ در چه تاریخی قابل اقدام است.ایا قانون ان ابلاغ شده است؟ متشکرم

    علی رستمی IP Address is : hidden
  3. مهمان - فرهاد
   #4 | ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

   من یک برادر کوچکتر از خودم خدمت کرده است و خودم تا امسال دانشجو بوده ام.پدرم فوت کرده و مادرم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی می باشد.بنده متأهل می باشم .آیا می توانم از معافیت مادر بدون شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استفاده کنم؟

   فرهاد IP Address is : hidden
  4. مهمان - علی رستمی
   #5 | ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

   <

   سلام. من جانباز ۲۵% هستم و پسر بزرگم معاف شد وکارت معافیت گرفت وهم اکنون عضو پرسنل رسمی نیروی انتظامی است. ایا طبق قانون جدید میتوان کارت معافیت انرا باطل کرد و دومین فرزندم معاف شود؟ در چه تاریخی قابل اقدام است.ایا قانون ان ابلاغ شده است؟ متشکرم

   علی رستمی IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #6 | ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

    سلام.
    پیگیری کنید از حوزه نظام وظیفه وپلیس+۱۰٫بله قانونش تصویب شده

    مصطفی IP Address is : hidden
  5. مهمان - علی رضا
   #7 | ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

   سلام

   من مادرم بیماری خاص داره(سرطان داشته)، پدرم در قید حیات است و سنش از ۶۵ بیشتره. برادر بزرگتر از خودم کفالت پدرم رو بر عهده داره و معاف شده. امکانش هست که من به دلیل بیماری خاص مادرم، کفالت مادرم رو بر عهده بگیرم و معاف شم؟

   لطفا راهنمایی کنید.

   علی رضا IP Address is : hidden
  6. مهمان - میلاد
   #8 | ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

   سلام
   من برادرم از ایثارگری بابام استفاده کرده و معاف شده ولی الان در نیروهای مسلح کار می کنه . میشه کارت معافی او را باطل کرد و برای من صادر بشه؟خواهشا جواب بدید

   میلاد IP Address is : hidden
  7. مهمان - امید
   #9 | ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

   با سلام
   من بابام ٢ سال سابقه جبهه داره و متولد ٧٠ هستم،
   دائیم هم شهید شدند و زن و بجه هم نداشتند،
   میخواستم ببینمم میشه با تلفیق این دو تا سابقه معاف شد؟

   امید IP Address is : hidden
  8. مهمان - رضا
   #10 | ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

   سلام. من ۴ سال پیش کارت معافیت موارد خا(جبهه پدرم) را دریافت کرده ام،آیا الان که نظامی هستم می توانم معافیت را به برادر دیگرم انتقال دهم؟

   رضا IP Address is : hidden
  9. مهمان - hosein74
   #11 | ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

   سلام خسته نباشید
   پدر بزرگم (مادری) ناشنوا ومحجور و تمامی دخترانش ازدواج وشرایط نگهداری ازش ندارند (پسر ندارد جده پدری ندارد)
   و ۱ پسر خاله بالای۱۸ سال دارم که امکان ناشنوایی حرف زدن ونگهداری پدر پزرگم رو نداره (و قیم قانونیش من هستم)
   می تونم اقدام برای معافی یا کسری کنم؟
   ممنونم

   hosein74 IP Address is : hidden
  10. مهمان - احسان
   #12 | ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

   سلام من یه داداش دارم که معافیت کفالت گرفته الان هم ازدواج کرده از پیش ما رفته. پدرم هم ۷۳ سال داره از کار افتادس ۳ تا خواهر مجرد بالای ۲۴ سال دارم ، مادرم هم فوت کرده خواستم بدونم من با این شرایط معاف میشم
   لطفا جوابمو بدین ممنون میشم

   احسان IP Address is : hidden
  11. مهمان - من
   #13 | ۰۷:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

   سلام

   میخواستم بدونم قانون معافیت بهزیستی اجرا میشه یا نه؟؟؟

   من پدرم معلولیت شنوایی داره

   اما احیانا دو سه ماهی از انقضای معافیت تحصیلیم گذشته

   منتظر نظراتتون هستم

   لطفاااااا راهنماییم کنیددددددددد

   من IP Address is : hidden
  12. مهمان - احسان
   #14 | ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

   سلام من یه داداش دارم که معافیت کفالت گرفته الان هم ازدواج کرده از پیش ما رفته. پدرم هم ۷۳ سال داره از کار افتادس ۳ تا خواهر مجرد بالای ۲۴ سال دارم ، مادرم هم فوت کرده خواستم بدونم من با این شرایط معاف میشم
   لطفا جوابمو بدین ممنون میشم

   احسان IP Address is : hidden
  13. poya15
    
   #15 | ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

   سلام.من معافیت متعدین خدمت در آموزش و پرورش هستم و تعهد خدمتیم تموم شده.الان مراجعه کردم پلیس +۱۰ واسه کارت پایان خدمتم میگن که مدرک کاردانیت تو سایت ثبته و مدرک کارشناسیت ثبت نیست.برو مدرک کارشناسیتو ثبت کن و با ما نیست.برای ثبت مدرک کارشناسی در سایت نظام وظیفه به کجا مراجعه کنم؟
   مرسی

   poya15 IP Address is : hidden
  14. مهمان - حسین
   #17 | ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

   سلام میخواستم ببینم قانون سابقه جبهه لغو شده است یا خیر من معافیتم تلفیقی میخواستم ببینم میشه یانه

   حسین IP Address is : hidden
  15. مهمان - سیداحمد
   #18 | ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

   سلام بنده از طریق جبهه پدرم دارای معافیت موارد خاص شده ام و کمی بعد جذب نیروهای مسلح شده ام آیا می شود کارت پایان خدمت بنده باطل و برادر کوچکترم که الآن وقت خدمت سربازی اوس استفاده کند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   سیداحمد IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  هشت + 6 =