• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14492 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (562 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3011 پاسخ)
 • مشاعره  (367 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1039 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1747 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (528 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12016 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1351 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (17426 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2964 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1678 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1395 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8169 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1539 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (124 پاسخ)
 • مقالات  (27 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1069 پاسخ)
 • ۰۹/۰۲  ۲۲:۳۷     mehdi khodabandeh
 • ۰۹/۰۲  ۲۲:۳۷     mehdi khodabandeh
 • ۰۹/۰۲  ۲۱:۵۳  امیر سرباز   معافیت تحصیلی
 • ۰۹/۰۲  ۲۱:۵۳  ابوالفضل   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۲  ۲۱:۳۹  امیر سرباز   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۲  ۲۱:۱۸  حمیدرضا   معافیت تحصیلی
 • ۰۹/۰۲  ۲۰:۵۴  کیوان   معافیت کفالت
 • ۰۹/۰۲  ۲۰:۴۴  alireza   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۰۲  ۲۰:۴۲  alireza   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 275,574 | ۱,۶۷۸ نظر
  1. مهمان - احسان
   #1 | ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

   دوستان لطف کنید زود جواب بدین أمه إمکان داره

   احسان IP Address is : hidden
  2. مهمان - arman
   #2 | ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

   سلام بنده پدرم در ۸ سال دفاع مقدس حضور داشته و به مدت ۲۱ماه در مناطق جنگی شرکت داشته اند ممنون میشم که منو در این رابطه را برای معافیت شامل حال بنده می شود یا نه ممنونم

   arman IP Address is : hidden
  3. #3 | ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

   با سلام
   اینجانب اصغر سوری فرزند فایض متولد ۱۳۵۶ متاهل دارای دو فرزند اعزام به خدمت ۱۳۷۹ دو بار ترک خدمت به دلیل مشکلات مالی و سرپرستی از جمله فوت پدر و ازدواج مادر اکنون آیا معافیت پزشکی به دلیل بیماری اکتسابی دندان یا جراحی طحال شامل من میشود یا خیر .
   با تشکر

   مهدی سوری IP Address is : hidden
  4. #4 | ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

   با سلام
   متاهل متولد ۱۳۵۶ دارای دو فرزند اعزام ۱۳۷۹دو بار ترک خدمت به دلیل مشکلات سرپرستی و مالی فوت پدر و ازدواج مادر در سال ۱۳۷۲ و به دلیل عدم آگاهی خودم که آن زمان ۱۶ سال سن داشتم و دو برادر کوچکتر از خود ۶ ساله و ۸ ساله و عدم همکاری حوزه وظیفه محل سکونت موضوع معافیت کفالت را پیگیری نکردم در طول این ۲۰ سال به ادارات و ارگانهای مختلف مراجعه کردم ولی هیچ کدام همکاری نمی کنند دیگر توانایی ادامه این وضعیت را ندارم اکنون چه اقداماتی باید انجام دهم با تشکر.

   مهدی سوری IP Address is : hidden
  5. مهمان - سینا
   #5 | ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

   سلام
   من پدرم ۲۴ ماه سربازیشو جبهه بوده و متولد ۶۸ هستم
   تازه دارم کارای تسویه حساب دانشگاهمو انجام میدم
   میتونم برای کسری خدمت جبهه پدر اقدام کنم یا باید اول برم سربازی؟چند ماه میدن؟
   پدرم نیرو زمینی ارتش بوده

   سینا IP Address is : hidden
   • مهمان - فردین
    #6 | ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

    سریع برو دنبالش چون ممکنه قانون رو حذف کنن سال دیگه

    فردین IP Address is : hidden
  6. مهمان - اکام
   #7 | ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۳

   بابای بنده از سال۷۰تا۷۲ در چابهار(سیستان و بلوچستان)که یک منطقه امنیتی ست خدمت کرده ایا شامل کسر خدمت هستم یا خیر؟

   اکام IP Address is : hidden
  7. مهمان - Kamal
   #8 | ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۳

   Salam.pedaram hodoode 30mah jebhe darad(niroo havayi)…bardare bozogtaram moaf shod vali aknoon dar artesh shaghel ast…aya mishe karte moafi baradaram ra batel kard va man moaf shavam???

   Kamal IP Address is : hidden
  8. مهمان - رسول
   #9 | ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶

   سلام اینجا کسی معافیت ماده ۶ گرفته ، چند تا سوال داشتم ؟

   رسول IP Address is : hidden
  9. مهمان - محمد رشیدپور
   #10 | ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

   سلام
   آیا اگر در خانواده ای به تایید کمیسیون پزشکی بهزیستی مادر به شدت معلولیت متوسط و یک یک فرزند هم به معلولیت خیلی شدید قرار بگیرد امکان معافیت یک برادر وجود دارد؟

   محمد رشیدپور IP Address is : hidden
  10. مهمان - yaser71
   #11 | ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

   سلام.من٢٢سال دارم ودرحال حاضراز معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده میکنم.غیبت هم ندارم.برادرم رسمی سپاه هست که قبل از سپاه کفالت مادرم گرفته.الان میتونه باطلش کنه وبه من واگذارکنه؟

   yaser71 IP Address is : hidden
  11. مهمان - محمد جمالی
   #12 | ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳

   سلام
   فرزند جانباز ۴۵٪ هستم یک برادرم از خدمت معاف شده است.آیا به من کسری میخورد؟

   محمد جمالی IP Address is : hidden
  12. مهمان - حسین
   #13 | ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

   سلام. اگر پدر عضو سازمان بهزیستی قرار بگیره ولی حقوق نگیره میتونم معاف بگیرم؟

   حسین IP Address is : hidden
  13. مهمان - محمد
   #14 | ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

   سلام
   ایا اگر همسر شخص مبتلا به مرض گواتر باشد یا چشمانش ضعیف باشد شوهر میتواند از خدمت معاف شود

   محمد IP Address is : hidden
  14. مهمان - داوود
   #15 | ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

   سلام اینکه میگند کسانی که کسری خدمت مربوط به سال ۸۹ دارند باید کسری خود را در پلیس +۱۰ ثبت کرده باشند یعنی چی ؟ من پدرم تو تیپ زرهی شیراز خدمت کرده بود و سال ۸۹ تو تیپ زرهی تمام مدارک را ارائه کردم ونامه کسری خدمت برای خودم و کارت ایثار برای پدرم گرفتم. و تمامی اطلاعاتم تو ارتش ثبت شد ولی به پلیس +۱۰ مراجعه نکردم آیا همون به منزله ثبت کسری حساب نمیشه ؟

   داوود IP Address is : hidden
  15. #16 | ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

   سلام علیکم.ببخشیدپدرمن یک معلول هستن وعضوبهزیستی هستن,
   حالاآیابنده که پسرش میباشم آیامیتوانم ازطرف بهزیستی معافیت سربازی خودم روبگیرم؟
   اگه امکان داره لطفا من روراهنمایی کنید,
   وجواب روبه این ایمیلم بفرستین
   ali.lox7665@gmail.com
   ممنون میشم

   علی احمدی IP Address is : hidden
  16. #17 | ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

   سلام علیکم.ببخشید,پدرم دوتازن گرفته حالایک سوال؟
   من تک فرزندبودم توخانواده یعنی هیچ برادری نداشتم تااینکه مادرم به رحمت خدارفت وبعدازچندمدتی پدرم یک زن دیگه گرفت که حالامن یک برادرناتنی دارم حالاآیامعافیت سربازی شامل بنده میشودیاخیر؟
   لطفابه ایمیلم پاسخ دهیدممنون میشم

   علی احمدی IP Address is : hidden
  17. مهمان - مهدی
   #18 | ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

   پدر بنده ۵۰ % جانباز و ۲۳ ماه جبهه دارد.
   دو برادر من با استفاده از جانبازی ایشان سال ۸۷ و ۸۹ معافیت گرفتند. پایا کسر خدمتی شامل بنده می شود؟

   مهدی IP Address is : hidden
  18. مهمان - آرش
   #19 | ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

   من قدم ۱۷۲و وزنم ۴۷کیلو هست میتونم معاف بشم

   آرش IP Address is : hidden
  19. مهمان - محمد
   #20 | ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

   سلام من محمد هستم متولد نیمه دوم ۶۹ که سال ۸۸ کنکور قبول نشدم ولی سال ۸۹ کنکور آراد دامپزشکی قبول شدم که الان ترم ۴ هستم ولی امسال کنکور ازاد ۹۴ ثبتنام کردم برای رشته پزشکی میخوام بدونم اگر قبول شدم در صورت انصراف از دامپزشکی میتونم تو پزشکی ثبتنام کنم یا نه یعنی از نظر نظام وظیفه مشکل دارم یا نه ؟ ممنون

   محمد IP Address is : hidden
  20. مهمان - نبی
   #21 | ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

   سلام من دانشجو ترم آخر و پدرم جانباز ۱۵ درصد و ۶ ماه بسیج زمان جنگ و خودم هم داره کارت فعال بسیج در سال ۸۶ و دوره ۴۵ روزه تکمیلی را در تاریخ ۸۶/۱۰/۰۹ تمام کرده و جزء گردان عاشورا و صالحین میباشم امکان خدمت سربازی من چند ماه می باشد؟ با تشکر.

   نبی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  5 + سه =