• کدهای مراکز آموزش نظامی  (13370 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (532 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2776 پاسخ)
 • مشاعره  (362 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (934 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1459 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (446 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (10748 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1267 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (15739 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2759 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1577 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1100 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (7953 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1448 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (115 پاسخ)
 • مقالات  (25 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (928 پاسخ)
 • ۰۵/۰۹  ۰۲:۰۶  احمد   مشمولان غایب
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۵۵  kasra   مجوز خروج از کشور
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۵۳  kasra   مجوز خروج از کشور
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۴۱  حسین   خاطرات سربازی
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۳۶  حسین   معافیت پزشکی
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۳۱  محمد مهدی   معافیت پزشکی
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۳۰  ehsan   معافیت پزشکی
 • ۰۵/۰۹  ۰۰:۲۳  علی   معافیت پزشکی
 • ۰۵/۰۸  ۲۳:۰۲  یباظاایفقتبتن   تنها فرزند ذکور جد و جده
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 242,152 | ۱,۵۷۷ نظر
  1. مهمان - کیوان کوچری زاده
   #1 | ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

   با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان
   من کیوان کوچری زاده شکر دشت به شماره ملی۲۶۲۰۱۰۷۲۵۳ آموزگار مقطع ابتدایی در شهرستان تالش واقع در استان گیلان هستم.ورودی سال ۸۸ تربیت معلم امام علی (ع) رشت-واستخدامی سال۹۱ آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی.
   از شما مسولین محترم نظام وظیفه تقاضا دارم به مشکل من رسیدگی فرمایید: با آن که دو سال از استخدام من در آموزش و پرورش می گذرد و دارای مدرک کارشناسی از ترییت معلم می باشم اما در وضعیت نظام وظیفه پس از پایان معافیت تحصیلی”من را مشمول سربازی ثبت کرده اند و من قادر به دریافت گواهینامه و گذر نامه جهت سفر زیارتی نمی باشم”
   افرادی که پذیرفته شده در تربیت معلم هستند که سربازی ندارند فقط باید به مقداری که آزمایشی هستند هر جا که آموزش و پرورش تایین کرد برای تدریس بروند و کارت سبز داشته باشند که من کارت سبز را دارم.(تا پس از پایان دوره تعهد بتوانند کارت معافیت بگیرند)
   (لطفا حداقل در سیستم خود متعهد خدمت در اموزش و پرورش را برای من ثبت کنید تا من بتوانم گواهینامه بگیرم) شماره تماس من جهت دریافت نظر شما مسول محترم۰۹۳۸۰۲۳۰۰۶۸

   کیوان کوچری زاده IP Address is : hidden
  2. مهمان - ع -دیم
   #2 | ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

   با سلام ,من از معافیت کفالت نگهداری مادرم استفاده نمودم و معاف هستم پدرم جانباز ۴۰ درصد هستند که فوت نمودند ایا با توجه به اینکه بنده از معافیت جانبازی استفاده ننمودم برادرم میتواند از معافیت جانبازی پدرم استفاده نماید. با تشکر

   ع -دیم IP Address is : hidden
  3. مهمان - یوسف
   #3 | ۰۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

   بنام خداوقبولی طاعات: خانمی فاقدشوهرتحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره)ویک فرزندش خدمت را انجام داده است ویک فرزندش که متولد۱۳۶۴ یا ۱۳۶۱ است تاکنون غیبت داشته برای نگهداری از مادرش و۲خواهرش که یکی از خواهرزانش را به خانه بخت فرستاده ویک دیگر هم در دانشگاه درس می خواند وشورای شهر و مسجد محل واهالی محل می دانند که این خانم را پسرش مراقبت و تحت پوشش دارد آیا ایشان امکان استفاده از معافیت داردومعاف می شود

   یوسف IP Address is : hidden
   • مهمان - حسین
    #4 | ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

    بله از طریق کمیته مراحل رو شروع کنند
    فقط اول ۶ ماه تحت پوشش باشند بعد نامه رو از کمیته بگیرند که نظام وظیفه رو این ۶ ماه خیلی گیره!!!

    حسین IP Address is : hidden
  4. مهمان - سبحان
   #5 | ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

   من سبحان درویشی هستم و به علت زخم معده شدید و خونریزی معاف شدم در سال ۸۶ اما سال ۹۲ رفتم برای گذر نامه گفتند باید بری از نظام وظیفه تاییدیه بیاری رفتم اما گفتن شما مریض نیستی و کارتم را گرفتن و برای حقانیتم با مامور اداره وظیف عمومی رفتم بیمارستان سجاد و دوباره ازمایش دادم و دکتر گفت بعد از ۵ سال هنوز زخم معده داره اما باز هم نظام وظیفه قبول نکرده و برای من از پست برگه اعزام به خدمت امده من زن و بچه دارم کمکم کنید

   سبحان IP Address is : hidden
  5. مهمان - حسن
   #6 | ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

   سلام
   من برادرم از ایثارگری بابام استفاده کرده و معاف شده ولی الان در نیروهای مسلح کار می کنه . میشه کارت معافی او را باطل کرد و برای من صادر بشه؟

   حسن IP Address is : hidden
  6. مهمان - سامان
   #7 | ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

   باسلام.
   پدرمن سابقه حضور ۳۰ ماه در جبهه را دارد.
   بنده که پسرش می باشم ایا باید برای معافی گرفتن دوره اموزشی رابگذرانم؟؟

   سامان IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #8 | ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

    سلام دوست عزیز
    اقدام کنید.از نظام وظیفه پرسیدم گفت فعلا آموزشی نمیفرستن در ضمن بنده هم به خاطر جانبازی پدرم معاف شدم

    مصطفی IP Address is : hidden
  7. مهمان - میلاد گودرزی
   #9 | ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

   با عرض سلام
   آیا آزاده و جانباز ۲۵% که دارای فرزند پسر نمی باشد می تواند برای داماد خود از معافیت نظام وظیفه استفاده کند؟؟؟

   میلاد گودرزی IP Address is : hidden
   • مهمان - حسین
    #10 | ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

    خیر
    معافیت داماد به واسطه پدر زن فقط به جانبازانان قطع نخاعی تعلق میگیره ولا غیر عزیز!!!!

    حسین IP Address is : hidden
  8. مهمان - ارسلان
   #11 | ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

   سلام. من یک برادر معلول جسمی دارم پدرم هم بواسطه ی شغلش که راننده کامیون هست همیشه خونه نیست غیر از من و برادر معلولم هم پسر دیگری ندارن…چند سال پیش این قانون بود که من بتونم معافیت کفالت برادرم رو بگیرم بعد برداشته شد…خاستم ببینم الان این قانون دوباره اومده؟من میتونم کفالت داداشم رو بگیرم؟؟؟
    

   ارسلان IP Address is : hidden
  9. مهمان - مهدی
   #12 | ۰۵:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

   با سلام
   من برای اینکه برادر شهید هستم از خدمت سربازی معاف شدم و الان هم کارت معافیت دارم آیا امکان دارد که معافیت خود را باطل و برای اعزام به خدمت سربازی اقدام کنم

   مهدی IP Address is : hidden
  10. مهمان - محمد
   #13 | ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

   سلام در خصوص قانون جدید ابطال کارت معافیت ایثارگری کسانی که در نیروهای مسلح مشغول به کار و با ابطال کارت معافیت، برادر دیگر می تواند معاف شود.این قانون کی ابلاغ و اجرایی می شود ? ضمنا این خبر در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۳ توسط سردار صدرالسادات در رسانه ملی و سایتهای خبرگزاری اعلام شد .با تشکر

   محمد IP Address is : hidden
  11. #14 | ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

   زنی ۴۴ساله هستم ام اس دارم غده س طانی دارم یک پس ۱۸ ساله دارم شوهرم مفقودالاثراست معافیت فرزندم راخواستارم

   ماد رلیلا IP Address is : hidden
  12. مهمان - sh
   #15 | ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۲

   سلام
   من پدرم۵۰سال سن دارد وچند بیماری
   ۱٫کم بینای شدید ک خدودا از ۱۵سال پیش بوده وما چندسال بعد متوجه بیماریش شدیم
   ۲٫از سال ۸۴کلیه هاش از دست داد ودیالیز میشه
   ۳٫از سال ۸۳ دیابت شدید داره و انسولین میزنه
   ۴٫جفت پاهاش بخاطر بیماری قطع شده (از سال ۹۰ هرکدام ب فاصله ۱سال)
   برای معافیت موارد خاص(ماده۶)اقدام کردم ولی چون سازمان بهزیستی یک بار نامه داد ونظام وظیفه ساوه رد کرد و اعلام کرد ک نامه جدید از سوی سازمان بهزیستی مجددا باید صادر بشه و در آ نامه قید شود که پدرم قبل از سال اعزام من مشکل بینای داشته و نیاز به مراقبت تا مسعله غیبت من مجه باشه بتونم معاف بشم.
   ولی الان بهزیستی از ادادن نامه جدید خوداری میکنه.
   لطفا راهنمایم کنین ک چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   درضمن برادر دیگر هم دارم ولی کارت پایان خدمت دارن
   تشکر میکنم که راهنمایم کنین

   sh IP Address is : hidden
  13. مهمان - رضا
   #16 | ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳

   باسلام سربازی که ۵٫۶ماه درخدمت سربازی است چرامعافعیت موارد خاص تعلق نمیگیرد

   رضا IP Address is : hidden
  14. aflak
    
   #17 | ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۳

   سلام دوستان… پدر من معلم بازنشسته س در زمان جنگم ۲۷ ماه ایثارگر بوده,میتونم برا کسری اقدام کنم؟چقدر کسری میدن؟

   aflak IP Address is : hidden
  15. مهمان - آرش
   #18 | ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

   سلام . پدر بنده تمام مدت جنگ در پایگاه هوایی بوشهر خدمت میکرده است .معافیت شامل حال برادرم میشه .بوشهر مناطق جنگی به حساب می آید؟ممنون میشم پاسخ بفرمایید.

   آرش IP Address is : hidden
  16. مهمان - میلاد
   #19 | ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

   سلام و عرض ادب
   من برادرم از ایثارگری بابام استفاده کرده و معاف شده الان هم در نیروهای مسلح کار می کنه میشه کارت معافیت او را باطل کرد برای استفاده برادر دیگر؟این قانون جه زمانی اجرایی میشه؟
   تشکر میکنم که راهنمایم کنین

   میلاد IP Address is : hidden
  17. shb7223
    
   #20 | ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

   سلام علیکم

   طبق بنده ۲۰ موارد خاص در این سایت به صورت پرسش و پاسخ گذاشتید
   یعنی:

   (ﺁﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ؟
   ﺑﻠﻪ ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﮐﻮﺭ ﺑﺎﻻﯼ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ)

   و طبق بند ۱۱ موارد خاص دفترچه راهنما

   آیا بنده که یک برادر معلول ذهنی دارم و خودم تنها فرزند بالای ۱۸ سال خانواده هستم از سربازی معاف میشوم؟؟

   ممنون میشم پاسخ بدید

   shb7223 IP Address is : hidden
  18. #21 | ۰۴:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۷

   سلام!
   چند سال پیش ۲۷ روز دوره اموزشی رو گذروندم و دانشگاه قبول شدم و حالا تموم شد.برای معافیت تحت پوشش کمیته امداد اقدام کردم و وقتی همه کارها درست شد و مدارک رو به نظام وظیفه بردم گفتن باید برم اموزشی!
   یعنی باید حتما اموزشی رو باید برم؟ اگه نباید برم لطفا راهنماییم کنید چکار کنم؟

   masoud IP Address is : hidden
  19. مهمان - اکبر
   #22 | ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۷

   با سلام مدیر عزیز و گرامی عیدتان مبارک اینجانب معلم هستم که تعهدم به آموزش و پرورش در مورخه۹۲/۷/۱ به اتمام رسیده است آیا برای گرفتن کارت پایان خدمت گذراندن دوره آموزشی برای ما الزامی می باشد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر

   اکبر IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  3 + هفت =