• کدهای مراکز آموزش نظامی  (12449 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (494 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2581 پاسخ)
 • مشاعره  (354 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (848 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1184 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (392 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (9367 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1209 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (14382 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2532 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1436 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (844 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (7567 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1353 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (113 پاسخ)
 • مقالات  (24 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (837 پاسخ)
 • ۰۱/۳۰  ۰۹:۱۳  سردار   گفتگوی آزاد
 • ۰۱/۳۰  ۰۹:۱۱  احسان   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۳۰  ۰۹:۱۱  احسان   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۳۰  ۰۹:۰۴  حسین   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۳۰  ۰۸:۱۹  محسن   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۳۰  ۰۸:۰۰  مرتضی   گفتگوی آزاد
 • ۰۱/۳۰  ۰۲:۴۱  جمید   نامه های ارسالی
 • ۰۱/۳۰  ۰۰:۵۱  اول اردیبهشت اعزام   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۱/۳۰  ۰۰:۵۰  مجتبی نامجو گرمی   خبرهای خوش برای سربازان و مشمولان...
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 214,625 | ۱,۴۳۶ نظر
  1. مهمان - پوریا
   #1 | ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

   دوستان هرکسی میزان جانبازی و سابقه جبهه پدرش به عدد ۳۰برسه معاف میشه.کسانی که دانشجو هستند هم میتونن درخواست این نوع معافیت یعنی تلفیق جبهه و جانبازی بدهند.برگه سبز بسیج هم لازم ندارن چون اموزشی ندارند.فقط باید برگ شماره ۸دفترچه رو پر کنند!در ضمن باید پدرشون از این نوع معافیت برای برادر یا فرزند دیگش استفاده نکرده باشه.من خودم معاف شدم و گفتم این اطلاعاتی که دارم رو در خدمت دوستان قرار بدم.ارزوی موفقیت واسه همتون دارم…ب سلامتی همه ی سربازا و اونایی که خدمت کردن و اونایی که معاف شدن…مرسی

   پوریا IP Address is : hidden
  2. مهمان - سجاد
   #2 | ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

   همه ى اینها رو گفتید اما نگغتید که پدرى مثل پدر من و همکاراش هشت سال جنگ رو تویه پالایشگاه ماهشهر بدون حتى یک سنگر که هرروز بمباران هوایى میشد ,جایى که هر روز جنازه یکى از همکاراشونو که تویه فنس هاى پالایشگاه سفره شده بود درمیاوردن مشغول بازسازى بودن ,مشمول هیچ قانونى نشدند
   چرا؟چون دنبال گرفتن سهمیه و کارت نرفتن

   سجاد IP Address is : hidden
  3. مهمان - غلامعباس ساکی
   #3 | ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

   با سلام ازاده نه سال اسارت هستم و ۴۵در صد جانبازی و دو سا ل جبهه فرزند ذکور ندارم ایا میتوانم دامادم را معاف کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

   غلامعباس ساکی IP Address is : hidden
  4. مهمان - قاسم
   #4 | ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

   سلام
   پدرم متولد ۱۳۲۰ است و تنها برادرم متولد ۱۳۵۱ است و عقب مانده ذهنی است و در بهزیستی نیز پرونده دارد مادرم متولد ۱۳۲۳ است و سالهاست بیماری قلبی دارد و چهار خواهر نیز دارم. خودم متاهلم و سه فرزند دارم تابحال مشغول تحصیل بودم و متولد ۱۳۵۹ می باشم چطور می توانم برای پدر و مادرم کفالت بگیرم؟ در تبریز به من گفتند چون برادرت نیاز به مراقبت ندارد نمی توانی کفالت بگیری ولی من متوجه نشدم که برادر معلول من که نیاز به مراقبت ندارد مانع کفالت بنده است یا نه؟ راستش از جواب ایشان گیج شدم.
   سپاس

   قاسم IP Address is : hidden
  5. مهمان - شهریار
   #5 | ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

   باعرض سلام.اینجانب اکنون در حال تحصیل میباشم.پدر من ۲۲ ماه سابقه جبهه و۱۰ در صد جانبازی دارد.ایا چون جمع درصد ماه جبهه ایشان به ۳۲ رسیده هست من از سربازی معافم؟واکنون که در حال تحصیلم میتوانم اقدام به معاف کردن خود کنم؟

   شهریار IP Address is : hidden
  6. مهمان - فرزین
   #6 | ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

   باسلام. من یک برادر معلول ذهنی دارم که مبتلا به اوتیسم شدید است و برادر بزرگترم متاهل هست و در یه شهر دیگه زندگی میکنه .آیا من میتونم یرا داداشم کفالت بگیرم؟

   فرزین IP Address is : hidden
  7. #7 | ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

   salam khaste nabashid dostan man pedaram 2ta zan dare az on zanesh chandta bache dige ham dare taklife man chiye in vasat alan ham moghe sar bazime chand sale ke babahe nemiyad o kharji nemide mondam chikar konam hame chizaye ke lazeme ro be man pasokh bedin. kheily mamnoneton misham age lotf konin komakam konin

   امیر IP Address is : hidden
  8. مهمان - سید وحید زینال زاده
   #8 | ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

   سلام
   جمع عدد ۳۰ همون
   ایثارگری+ جانبازی چطور محاسبه میشه؟؟؟

   سید وحید زینال زاده IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  یک + = 3