• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14500 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (562 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3011 پاسخ)
 • مشاعره  (367 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1045 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1752 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (528 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12043 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1351 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (17451 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2970 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1678 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1396 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8170 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1543 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (124 پاسخ)
 • مقالات  (27 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1073 پاسخ)
 • ۰۹/۰۵  ۱۴:۵۹     امید ایزدی
 • ۰۹/۰۵  ۱۴:۵۹     امید ایزدی
 • ۰۹/۰۵  ۱۴:۵۹     امید ایزدی
 • ۰۹/۰۴  ۲۳:۳۸  کیوان   معافیت تحصیلی
 • ۰۹/۰۴  ۲۲:۵۰  sadegh   سردارکمالی خبر داد: ۲۴ ماهه شدن خدمت...
 • ۰۹/۰۴  ۲۲:۳۷  عباس   رئیس سازمان نظام وظیفه شرایط کسر خدمت...
 • ۰۹/۰۴  ۲۲:۲۳  مرتضی   معافیت پزشکی
 • ۰۹/۰۴  ۲۲:۲۰  مرتضی   معافیت پزشکی
 • ۰۹/۰۴  ۲۲:۱۸  مرتضی   معافیت پزشکی
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 276,811 | ۱,۶۷۸ نظر
  1. مهمان - یاسر
   #1 | ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶

   سلام.خسته نباشید.
   سال ۹۰ از رسانه ملی اعلام شد که معافیت فرزند سوم پسر هم در سال ۹۱ اجرایی می شود ایا همچین قانونی صحت دارد؟ :?:
   اگر این قانون هست کی اجرایی می شود؟ :?:
   باسپاس فراوان.

   یاسر IP Address is : hidden
  2. مهمان - شکست خورده
   #2 | ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶

   لعنت به قانون جدیدی که تصویب شد و زندگی مارو فلج کرد.حالاباید۶سال صبرکنیم تا
   پدرشوهرم ۶۶ساله بشه

   شکست خورده IP Address is : hidden
  3. مهمان - شکست خورده
   #3 | ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶

   تمام زندگیمونو تباه کردید.انشا….به سر عزیزترین کساتون بیاد که هر روز یه قانون جدید تصویب نکنید.دیگه خستمون کردید با این قانونای مزخرف.

   شکست خورده IP Address is : hidden
  4. r0otsharp
    
   #4 | ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶

   آقا ما آدم نیستیم جواب بدین؟؟؟
   سلام دوستان عزیز

   من نامزد کردم. نامزدم با عرض تاسف پدرشون به رحمت خدا رفته. مادر نامزدم هم وضعیت مالی اصلا خوبی نداره. تحت پوشش کمیته امداد هست. آیا با این شرایط می تونم سرپرستی مادر نامزدم و نامزدم رو بگیرم و از این طریق برای معافیت عمل کنم ؟؟؟ چون اصلا وضع درستی برای گردوندن زندگی ندارند.

   باتشکر

   r0otsharp IP Address is : hidden
  5. مهمان - جمشید
   #5 | ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۶

   منمتولد۱۳۷۳ هستم ۳تا برادر دارم که ۱شون رفته خدمت اما دوتا شون نرفتن پدرم هم فوت شده من بامادرم زندگی می کنم ایا من معافم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   جمشید IP Address is : hidden
  6. مهمان - میلاد
   #6 | ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۷

   سلام
   من۲خواهربالای ۲۴سال مجرد ویکی۹سال دارم تک پسرم و پدرم بخاطر دیابتی که داره بیکاره ونمیتونه کار کنه ایا من شرایط معافی را دارم؟

   میلاد IP Address is : hidden
   • مهمان - عباس
    #7 | ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۷

    چون سه خواهر داری و تک پسری اگر تحت پوشش کمیته امداد باشید میتونی طبق قوانین جدید معاف بشی

    عباس IP Address is : hidden
  7. مهمان - فرزاد
   #8 | ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۸

   سلام.من پدرم تو جنگ دچارموج گرفتگی شده ومدتیم دربیمارستان بستری شده که پروندش هم هست وهنوزم دچار موج گرفتگی میشه و من همیشه مجبورم پیشش باشم که اتفاقی برای خودش و بقیه خوانواده نیفته.تک پسر هستم ودارای مدرک لیسانس.میخواستم بدونم امکانش هست که بتونم معافیت بگیرم.چون مجبورم مراقب پدرم باشم.ممنون میشم جواب رو برام ایمیل کنید

   فرزاد IP Address is : hidden
  8. مهمان - بهنام
   #9 | ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۸

   سلام

   لطفأ کمک کنید ما هم به جواب خودمون برسیم پدرم شش سال پیش به رحمت خدا رفته مادری ۵۸ساله وخواهر مجرد ۲۴ ساله دارم دو برادر من قبلا سربازی رفتند و ازذواج کردنند و در شهر دیگری دور ازما کار وزندگی میکنند من بخاطر تنهایی مادر وخواهرم تابه امروز به سربازی نرفتم و دانشجو بودم حالا ۲۹ ساله هستم و بلا تکلیف چکار کنم . :cry: :cry:

   بهنام IP Address is : hidden
  9. r0otsharp
    
   #10 | ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۹

   بهتر نیست این بخش هارو کامل تعطیل کنید؟؟؟ ادم رو می کشید تا یه جواب بدین . واقعا متاسفم .
   آقا ما آدم نیستیم جواب بدین؟؟؟
   سلام دوستان عزیز

   من نامزد کردم. نامزدم با عرض تاسف پدرشون به رحمت خدا رفته. مادر نامزدم هم وضعیت مالی اصلا خوبی نداره. تحت پوشش کمیته امداد هست. آیا با این شرایط می تونم سرپرستی مادر نامزدم و نامزدم رو بگیرم و از این طریق برای معافیت عمل کنم ؟؟؟ چون اصلا وضع درستی برای گردوندن زندگی ندارند.

   باتشکر

   r0otsharp IP Address is : hidden
  10. مهمان - سيد مجتبي
   #11 | ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۹

   با سلام و عرض خداقوت خدمت شما برادران نظام وظیفه. با توجه به قانون جدید مبنی بر اینکه تمامی فرزندان شهداء از دوره ضرورت سربازی معاف شدند. فزرندانی شهیدی که در حال حاضر سرباز هستند باید چه کنند؟ لطفآ راهنمایی ام بفرمایید.

   سيد مجتبي IP Address is : hidden
  11. مهمان - میلاد
   #12 | ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰

   با سلام :
   آیا ثبت اختراع شامل کسری از خدمت میشود؟

   میلاد IP Address is : hidden
   • مهمان - احمد
    #13 | ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱

    اگه اختراعت خیلی خوب باشه و در بنیاد ملی نخبگان هم امتیاز لازم رو بیاره(که کار خیلی سختیه)

    البته برای ثبت اختراع و ثبت در بنیاد ملی نخبگان در جمع حدود ۱ سال هم طول میکشه تا اخلراع بررسی بشه

    احمد IP Address is : hidden
  12. مهمان - رضا
   #14 | ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱

   سلام در معافیت موارد خاص در دفترچه نوشته یکی از فرزندان خانواده شاهد که دارای فرزند معلول جسمی یا ذهنی است معافه
   و خانواده شاهد عبارت است از جانبازان شهدا و…
   من فرزند جانباز و دارای برادر معلولم آیا شاملم؟؟؟

   رضا IP Address is : hidden
  13. مهمان - عزیزی
   #15 | ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲

   سلام
   آیا معافیتی برای حافظان قرآن وجود دارد؟

   عزیزی IP Address is : hidden
  14. مهمان - ع م
   #16 | ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲

   با سلام خدمت همۀ دوستان

   معافیت ها، همون هایی هستند که توی دفترچۀ خدمت اومده؛ پس یه دفترچه از پلیس+۱۰ بگیرین و کاملاً اونو بخونید؛ علاوه بر اون هرچی اومده باشه، پلیس+۱۰ ازش دقیقاً خبر نداره و خیلی ها هم خیر درستی ندارند؛ اینو می گم چون خودم خدمتم چند روز پیش تموم شد و خودم جایی مشغول بودم که کارش همین چیزا بود؛ هر بخشنامه ای برای معافیت و این مسائل، جزئیاتی هم داره؛ مثلاً از زمان خاصی به بعد یا به قبل ممکنه قابلیت اجرایی داشته باشه؛ مسلماً با تجربه ای که دارم، ازتون می خوام که به این سایت اکتفا نکنین و به حوزۀ نظام وظیفه توی شهرتون مراجعه کنین؛ علاوه بر اونا، کسانی که توی رکن یکم یا شعبۀ وظیفه توی پادگان ها مشغول کار هستند، پاسخ شما رو با جزئیات می دونند؛ ضمناً به حرف فقط یکی ازین مسئولان هم اکتفا نکنین؛ نمونه اش بخشنامۀ مهرماه ۹۰ هستش که تا ۵ روز نهست(غیبت) رو مانع از معافیت سنوات نمی دونه ولی مسئول شعبۀ وظیفۀ یکی از بخش های داخلی پادگان ما اونو سه روز درنظر گرفته بود!!! خلاصه از اهلش سؤال کنین و بدونین چون خیلی هم آدم های باسوادی نیستند، از روی برگه هم ممکنه درست نتونن تفسیر کنن!!!! و به جای لزوماً پیدا کردن موارد معافیت، دنبال کندن قال قضیه باشین؛ منم دنبال این حرفا بودم ولی وقتی دیدم خیلی هم راه باز نیست توی یکی از بدترین مناطق ایران اون هم با داشتن زن و بچه مشغول سربازی شدم و به جای کارهای ارزنده ای که کردم که شایستۀ تشویق بود، شاهد اضافه خدمت های خودم و دیگران بودم و هم شاهد تشویق شدن های الکی کادری های مفت خور. به هرحال تموم می شه و مهم هم همینه و الان نفس راحتی می کشم.

   موفق باشین

   ع م IP Address is : hidden
  15. raminet
    
   #17 | ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

   هر روز یه قانون تو مملکت ما به ثبت میرسه بیکارن دیگه به خاطر سرگرمی قانون میذارن و هر روز هم یه قانون رو به ثبت رسوندن و بعضی ها رو خوشحال و بعضی ها رو نارحت و زندگیشون همینه دیگه

   raminet IP Address is : hidden
  16. raminet
    
   #18 | ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

   بابا بخدا من خودم متولد ۱۳۶۲ هستم سال ۸۳ دنبال خدمتم رفتم پرونده ها هست کف پام صاف دستم هم همینطور اما پرونده من گم شد تو نظام وظیفه بعد تو یه شهرستان دیگه پیدا شد دیگه چون خسته شدم دیگه نرفتم دنبال کارم این مملکته ما والا بخدا خسته کنندس الانم فقط مونده برم شورای پزشکی دکتر تاییدیه داده کمیسیون نرفتم فقط انجا برم حله

   raminet IP Address is : hidden
  17. مهمان - امير حسين
   #19 | ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳

   سلام من متولد بهمن ۶۴ هستم هم اکنون هم مشغول به تحصیل هستم پدرم ۵۹ سال دارد میخواهم بدانم که هنوز میتوان از کفالت تک فرزندی استفاده نمود با تشکر

   امير حسين IP Address is : hidden
  18. مهمان - سجاد
   #20 | ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴

   سلام ایا در قانون ۹۱ معافیت تلفیقی همجنان پا بر جاست؟ :cry: :cry: :cry:

   سجاد IP Address is : hidden
  19. مهمان - صادق
   #21 | ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۴

   با سلام و احترام فراوان،

   در ایام عید امسال ( ۱۳۹۱) از روزنامهای کیهان و ایران دیده شد که فرزند سوم بچه های شاهدو ایثار گر معاف هستند. و در جایی دیگر (روزنامه کیهان ) گفته شده بود که کلیه فرزندان شاهد و ایثارگر معاف هستند ، حال خواهشمندم مارا از این سردر گمی رها سازید، کدام یک از این خبر ها صحت دارند یا هیچکدام؟
   ممنون از لطفتون

   صادق IP Address is : hidden
  20. مهمان - کسمزو
   #22 | ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۵

   سلام. ۳ جواب مطمئن به سه نفر ۱- اونی که گفته بخاطر مادر نامزدم معاف بشم نه عزیز مادر زن که فامیل نیست. ۲٫ اونی که گفته پدرم موجی است و او را موج میگیرد میترسم حمله کند نه عزیز جان موج که اونطور نیست من هم موجی هستم اما موجی که دیوانه نیست. انفجاری بیخ کوشش شده و لا غیر. ۳٫اون اقایی که توان نداره بره دنبال معافیت پزشگی ناشی از صافی کف پا بهتره بشینی ارام اگه برادری پدری خواهر لقمه نانی داد دست بوسش بشو والسلم

   کسمزو IP Address is : hidden
  21. مهمان - امیر
   #23 | ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۷

   سلام من یه مادری دارم که قطع عضو یعنی معلوله از نظر بینیایی نیز دارای مشکل هستن و قابلیت تشخیص بیش از ۵ متر رو نداره و کلیه موارد فوق در بهزیستی استان مورد تائید شورای پزشکی قرار گرفته و معلول حرکتی و بینایی خیلی شدید تشخیص داده شده به من الان یه پرونده دادن برم نظام وظیفه واسه شورای پزشکی نظام وظیفه حالا من معاف می شم طبق قانون ۹۱ یا نه لطفا جواب بدین؟؟؟

   امیر IP Address is : hidden
  22. مهمان - محمد
   #24 | ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸

   دوستان خیلی زود ناامید میشن یه کار به این کچیکی رو انجام نمیدن بعدم انتظارات عجیبی دارن.اصلا به نظر من ناامیدی معنی نداره .شما اگه الانم به فرض شکست بخوری بری اموزشی یه موقعیت بهتر اونجا داری که چکار کنی.تو پادگان به تمام بچه هایی که اعتراض دارن بگی نامه بنویسن از همونجا ارسال کنن به ادرس پستی دفتر اقای خامنه ای .حداقل کاری که انجام دادیم اینه که متوجه بشن اعتراض زیاده مجبور بشن یه امتیازاتی قائل بشن.
   من از تمامی بچه هایی که افتادن پادگانهای دور و نزدیک مثل ۰۵ کرمان شهید هاشمی نژاد اسپاه و …… خواهشی که دارم اینه که اونجا بچه ها رو قانع کنن یه نامه مختصر بنویسن و اعتراضشون رو به ادرس پستی دفتر اقای خامنه ای یا مجلس بفرستن به خدا هزینه چندانی هم نداره شاید سرجمع ۱۰۰۰۰ بشه ولی بااون حجم نامه ای که از کل پادگانهای کشور سرازیر میشه به دفتر رهبری نمیتونه بی تفاوت بشه خیلی ممنون میشم این کار کوچیک رو تو پادگانهاتون انجام بدید.
   تمام کسایی که تو ایران می خوان به نتیجه دلخواهشون برسن خیلی بیشتر از اینها تلاش میکنن برای خواستشون مثالشم کانون وکلا بوده ما اگه با دو تا ایمیل زدن بیخیال بشیم حقیقتش همون بهتر که ۲۱ ماه بریم سربازی.
   خواهشا ناامید نشین به امید پیروزی

   محمد IP Address is : hidden
  23. مهمان - hadi
   #25 | ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸

   سلام
   من سال ۹۰ معافیت موارد خاص شدم
   حالا تکلیف آموشیم چی میشه باید برم یا نه؟؟؟
   لطفا سریع پاسخ بدین
   مرسی

   hadi IP Address is : hidden
   • مهمان - عباس
    #26 | ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹

    شما تعهد دادی که تا ۳ سال هر زمان که بگن بیا برو آموزشی بری

    عباس IP Address is : hidden
  24. مهمان - محمد
   #27 | ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹

   ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
   چراتمدید نمیشه؟

   محمد IP Address is : hidden
  25. مهمان - حجت
   #28 | ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۰

   سلام
   یک سوال
   اگر مادر و پدر از هم جدا بشن و تک پسر هم باشم چند ماه بعد از طلاق من معاف می شوم؟ممنون می شم جواب بدین بچه ها

   حجت IP Address is : hidden
  26. مهمان - اسماعیل
   #29 | ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۰

   با سلام
   براساس مصوبه نمایندگان تنها پسر خانواده‌هایی که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
   بنده تنها پسر خانواده هستم و خواهر دارم که همگی ازدواج کرده اند و مادرم هم مددجوی بهزیستی است (پدرم هم ۴۹ ساله است)؛با این شرایط آیا من می توانم معاف از خدمت شوم؟(لطفا اگه مقدور هست به ایمیلم جواب بدین) با تشکر

   اسماعیل IP Address is : hidden
   • مهمان - عباس
    #30 | ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

    اگه سه تا خواهر داشته باشی معافی

    عباس IP Address is : hidden
  27. مهمان - محسن
   #31 | ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۱

   اگر کسی با سن ۳۲ دارای دو فرزند ۲ ساله و ۸ ماهه باشد مشمول معافیت می شود.با سپاس فراوان

   محسن IP Address is : hidden
  28. مهمان - حسن
   #32 | ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۱

   با عرض سلام وخسته نباشید من متولد سال ۱۳۶۵هستم درسال ۱۳۸۶مادرم به دلیل بیماری اسکیزوفرنی با ضربه ی چاقو باعث مرگ پدرم شد من دارای یک خواهر هستم ویک برادر که زندگی او ازما جداست آیا من می توانم با کفالت خواهر معافیت بگیرم ؟

   حسن IP Address is : hidden
  29. مهمان - بهزاد
   #33 | ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۲

   ایا دوقلو یکیشون معافن؟

   بهزاد IP Address is : hidden
  30. مهمان - ایمان
   #34 | ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

   با سلام
   براساس مصوبه نمایندگان تنها پسر خانواده‌های مددجویان که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
   بنده تنها پسر خانواده هستم(و الان هم دانشجو هستم بدون غیبت از سربازی) و ۴ خواهر دارم که همگی ازدواج کرده اند و مادرم هم مددجوی بهزیستی است (بیماری مادرم ام اس است و پدرم هم ۴۹ ساله است)؛با این شرایط آیا من می توانم معاف از خدمت شوم؟(لطفا اگه مقدور هست به ایمیلم جواب بدین) با تشکر

   ایمان IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  هفت + 3 =