• کدهای مراکز آموزش نظامی  (15019 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (572 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3075 پاسخ)
 • مشاعره  (368 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1070 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1805 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (536 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12239 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1361 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (18443 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3008 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1693 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1407 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8246 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1567 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (130 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1116 پاسخ)
 • ۰۹/۲۸  ۱۳:۱۷     mostafa usefiyeh
 • ۰۹/۲۸  ۱۳:۱۷     mostafa usefiyeh
 • ۰۹/۲۸  ۱۰:۱۳  مدیر سایت   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۱۰:۱۲  سرباز پدر   خبر خوش برای مشمولان خدمت سربازی
 • ۰۹/۲۸  ۱۰:۰۶  عابد   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۱۰:۰۰  سرباز پدر   خبر خوش برای مشمولان خدمت سربازی
 • ۰۹/۲۸  ۰۹:۵۹  سرباز پدر   اضافه خدمت همه سربازان بخشیده شد/ ۲ماه...
 • ۰۹/۲۸  ۰۹:۵۲  سرباز پدر   خبر خوش برای مشمولان خدمت سربازی
 • ۰۹/۲۸  ۰۹:۴۲  سرباز پدر   خبر خوش برای مشمولان خدمت سربازی
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 283,913 | ۱,۶۹۳ نظر
  1. مهمان - امیر پبرصالحی
   #1 | ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۰

   سلام
   من برادری معلول دارم و خودم هم دانشجو هستم . ایا می توانم معاف شوم؟

   امیر پبرصالحی IP Address is : hidden
  2. مهمان - فرشید
   #2 | ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

   سلام خسته نباشید من ۲۸ سال سنمه در ۲۲ سالگی به گفته دکتر بیماری ام اس گرفتم وبه تایید ۲ نفر پزشک ها هم رسید و به گفه یک نفرشان بیماریم خیلی سختر از هم مشکلات من هست و باید احتیاط کنم ودر همان زمان به کمسیون پزشکی نظام وظیفه رفتم ولی متاسفانه پرونده ام ار ایه من به خاطر نور و گرما از بین رفت و حتی نامه پزشک ها که تحت درمان بودم مورد قبول نبود که به من ۶ ماه دادن و ۶ ماه دوم باز هم بیماریم برگشت ولی اینبار خفیف بود ولی مورد قبول نبود و۶ ماه دوم دادن که ۳ سال طول کشید بار سوم بیماریم تبدیل به cisشد یعنی امکان دارد به ام اس تبدیل شود وسرباز شدم و چون تک فرزند خانواده بودم به خاطر مشکلات روحی و اثرات مریضی و اقتصادی خانواده نمیتوانستم خدمت کنم نرفتم خدمت برای بار دوم باز هم اقدام برای معافیت از طریق پدر کفالت کردم پدرم ان موقع ۵۴ سال داشت و دیسک کمر شدید و عصب سیاتیک دارد که در جبه دچار شده است و از نظر دکتر بیمه باید جراحی و بازنشسته شود وبه خاطر کمرش اعتیاد داشت چون نمیتوانست زیا سر پا بایستد و چند بار هم دار خانه خوابیده است و روی ماشین باید پس از مدت کوتاهی او را بغل کرد وپایین اورد ولی خدا رو شکر بعد از سال ها ۱ سالی متادون درمانی میکند و لی بیشتر کارهای اداری و خانه و خواهر و پدر مادر بر روی دوش من است ولی پس از دوندگی زیاد کمسون پزشکی مرا سرباز کرد و حالا پس از یکی ۲ سال بخاطر مشکلات برای کار داشتم خودم را معرفی کردم ونتوانستم در ۱۹ ۹۱ برم دوباره احضاریه امده است و باز هم نمیتوانم برم به خاطر خانواده و عقب ماندن از زندگی خودم و همچنین مشکلی که دارم کمی اذیتم میکند پدرم دیپلم دارد ۱ سال در جبه بوده که از طریق کمیته امداد به عنوان بسیجی به عنوان بسیجه به جبه رفته و در نانوایی در متور خونه در عملیات در فرماندهیه متوری و سنگر کنی شرکت کرده و در انجا دیسک کمر و موج انفجار گرفته ولی متاسفانه به خاطر گم شدن پرونده وشاید موج انفجاری که خورده به دنبالش نرفته و به اصرار من میخواهم به دنبال ان بروم من کمی بدشانسم و خیلی اذیت شدم در این مدت و نتوانستم ادامه تحصیل بدهم چه به خاطر خدمت چه به خاطر مشکل جسمیم و چه بخاطر مشکل اقتصادی . خیلی ببخشید ولی همه این مشکلات پیش امده لطفا خواهش میکنم اگه میتوانید راهنماییم کنید و من را از این مشکلات نجات دهید ممنون

   فرشید IP Address is : hidden
   • مهمان - محمد مهدی
    #3 | ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۰

    سلام دوست عزیز
    واقا متاسفم، انشالله که درست بشه کارو بارت
    شما دوباره برو دکتر و مدارکتو آماده کن، یه سابقه هم از این رفتن به خدمت و نظرات آقایون آماده کن که تا حالا چه مشکلات جسمی برات داشته، به تائید دکترت برسون دوباره اقدام کن

    موفق باشی

    محمد مهدی IP Address is : hidden
  3. مهمان - وحید
   #4 | ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

   سلام
   من پدرم ۷۲سال عمر دارد وبرادرم متاهل است و کفالت پدرم را گرفته است وهمچنین یک خواهر ۲۸ساله معلول دارم آیا میتوانم معاف شوم؟

   وحید IP Address is : hidden
   • مهمان - وحید
    #5 | ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

    ببخشید جواب رو چه جوری باید بگیریم

    وحید IP Address is : hidden
  4. مهمان - امین
   #6 | ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۳

   با سلام
   ایا قانونی برای فرزند کارکنان ناجا که۳۰ سال با کمترین حقوق نسبت به دیگر ارگان های نظامی خدمت کردند .وجود ندارد/با تشکر

   امین IP Address is : hidden
  5. مهمان - امين
   #7 | ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۳

   سلام. خسته نباشید. پدر من ۲۱ ماه در جبهه جنگ بوده و ۱۰% نیز جانبازی دارد. آیا به وسیله ی قانون تلفیق جانبازی و حضور در جبهه میتوانم معاف شوم؟

   امين IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #8 | ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    بله بر اساس بند ۳ ماده ۴۵ قانون

    خئهی IP Address is : hidden
  6. مهمان - اکبر
   #9 | ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

   سلام من پدرم ۶۷سال سن دارد ودو برادر متاهل دارم ایا می توانم ازشراعط معافیت استفاده کنم ضمنا عضو امداد نیز هستسم

   اکبر IP Address is : hidden
  7. مهمان - بهزاد
   #10 | ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۵

   ضمن عرض سلام خسته نباشید…
   من فرزند جانباز ۲۵% وآزاده با دوران اسارت دوسال و بیست روز هستم
   ویکی برادرم معافیتش رو گرفت لطفا مرا راهنمایی فرمائید که آیا می توانم من هم از خدمت هعاف بشم

   بهزاد IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #11 | ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    بله در مجموع دو نفر توسط پدر میتوانند معاف شوند

    خئهی IP Address is : hidden
  8. مهمان - مهدی
   #12 | ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۶

   آیا نوه شهید دارای سهمیه خدمت میباشد؟

   مهدی IP Address is : hidden
  9. مهمان - افشین
   #13 | ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۶

   با سلام و عرض ادب و ارادت و خسته نباشید ، پدر بنده ۲۳ ماه سابقه ی جبهه داره و بنده خرداد ماه امسال دفترچه رو پست کردم و تاریخ اعزامم هم ۱ شهریوره ، به نظر شما بنده می تونم با سابقه ی جبهه ی پدرم کسری بگیرم ؟ ممنون میشم جواب سوالم رو بدین ، با تشکر .

   افشین IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #14 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    بله تا پایان شهریور فرصت ثبت ان در +۱۰ را دارید حدود ۱۶ماه کسر میشه

    خئهی IP Address is : hidden
  10. مهمان - amir-red
   #15 | ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸

   سلام
   من معافیت موارد خاص شدم

   حالا آموزشی رو چیکار باید بکنم :?: :?: :?: :?:

   لطفا جواب بدیم

   amir-red IP Address is : hidden
  11. مهمان - بهروز حاجی زاده
   #16 | ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸

   با سلام
   بنده به علت مشغله زیاد در سال ۸۹ نتوانستم مراحل اخذ کسر خدمت بسیج که ۱۰ ماه اینجانب را شامل می شد تکمیل کنم همچنین ۹ ماه ۹ روز هم کسر خدمت بابت جبهه پدرم داشتم. که در این صورت معافیت می گرفتم.
   الان هم فوق لیسانس تموم کرده ام و طبق قانون ۹۰ فقط ۲۱ روز کسر خدمت برای معافیت کم دارم (یعنی ۱۵ ماه و ۹ روز).
   آیا راه حلی برای معافیت وجود دارد ؟

   بهروز حاجی زاده IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #17 | ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    کسر خدمت پدر را تا پایان شهریور ماه ثبت کن

    خئهی IP Address is : hidden
  12. مهمان - بهرام
   #18 | ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

   سلام
   ثبت اختراع کسری داره؟

   بهرام IP Address is : hidden
   • مهمان - مهمان
    #19 | ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

    جواب نمیده کسی؟؟؟ :cry:

    مهمان IP Address is : hidden
  13. مهمان - بهرام
   #20 | ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

   سلام
   تا اخر شهریور کسری جبهه میدن؟ کامل معاف نمیشم، پدرم ۲۴ ماه جبهه داره

   بهرام IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #21 | ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    بله تا پایا ن ماه شهریور ۱۶ ماه کسر میشه

    خئهی IP Address is : hidden
  14. مهمان - سعید
   #22 | ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

   پدرم به مدت ۲۱ماه در جبهه و ۲۷ماه در اسارت بوده است حالا معافیت به من تعلق می گیرد؟

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #23 | ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    بله اگر براذر دیگر دارید جبهه را تا پایان شهریور ثبت کنید تا یکی معاف و دبگری از کسری استفاده کند

    خئهی IP Address is : hidden
  15. مهمان - مهمان
   #24 | ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

   با عرض سلام وخسته نباشید آیا پدر من بیش از ۴۰ماه دارد جبهه دارد من که ۱۸ سال دارم می توانم از معافیت موارد خواص استفاده نمایم؟ با تشکر

   مهمان IP Address is : hidden
  16. مهمان - ابوالفضل
   #26 | ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱

   سلام :
   پدر من ۲۹ ماه و۱۷روز جبهه دارن ایا من با قانون جدید معاف می شم ؟؟؟؟؟؟
   لطفا زود جواب بدید ؟
   اگه بخشنامه ایی چیزی داره میشه آدرسشو بدین تا دانلود کنم ؟؟؟

   ابوالفضل IP Address is : hidden
   • مهمان - مهدی
    #27 | ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۳

    فکر نکنم چون ستوان یکمه میگفت ۳۰ ماه تمام.امیدت به خدا ایشالا معافی.

    مهدی IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #28 | ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    تا ۲۷/۵/۱۳۶۷جبهه را قبول میکنن ضمنا همین را هم که تا پایان شهریور ثبت کنی بعد از اموزشی ترخیص میشی فقط غیبت نخوری ها

    خئهی IP Address is : hidden
  17. مهمان - حسین
   #29 | ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۲

   معاففففففففف شدمممممممممممممممممممممممممممممممممم
   خدایا شکرتتتتتتتتتتتتت

   حسین IP Address is : hidden
  18. مهمان - حسین غلامی
   #30 | ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

   آیا معافیت موارد خاص خانواده های دارای یک فرزند معلول تمدید خواهد شد؟

   حسین غلامی IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #31 | ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    همچین جیزی نبوده باید دو فرزند معلول باشند

    خئهی IP Address is : hidden
  19. مهمان - حسین غلامی
   #32 | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

   در مورد سوال بسیت که انجام نمیشود من تمامی مدارک را در اختیار دارم اما گفته میشود که مدت تمدید این معافیت به اتمام رسیده

   حسین غلامی IP Address is : hidden
  20. مهمان - احسان
   #33 | ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

   با سلام

   پدر بنده در زمان انقلاب جزو اولین کسانی بود که وارد کمیته شد و خدمات زیادی در شروع انقلاب رساند. ایشان در تسخیر لانه جاسوسی یکی از دانشجویان بسیار تاثیر گذار بود و اولین کسی بود که وارد سفادرت آمریکا شد . اما بد از این همه سال احدی این افراد را یاد نمی کند و مسئولین اصلا توجه به این مطلب ندارند که در جبهه داخل هم افرادی بودند که که خدمات آنها دست کمی از ایثارگران عزیز نداشت . ایا برای فرزندان این افراد معافییتی در نظر گرفته شده است ؟

   احسان IP Address is : hidden
   • مهمان - خئهی
    #34 | ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

    این معافیت بیشتر مختص یگان های نیرو های زمینی است و حتی اکثر رزمندگان نیروهای هوایی و دریایی و …..از تسهیلات کامل بی بهره اند لازم به ذ کر است که امروزه خود خدمت سربازی بیشتر از معافیت ها زیر سوال است

    خئهی IP Address is : hidden
  21. مهمان - حسین
   #35 | ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

   چی نبوده بوده ?جز موارد خاص بوده خانواده های دارای یک فرزند معلول درصورتی که یک فرزند بالی ۱۸ سال سالم داشته باشند ان فرزند از انجام خدمت سربازی معاف است

   حسین IP Address is : hidden
  22. مهمان - افشین
   #36 | ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

   مهمان – خئهی :

   بله تا پایان شهریور فرصت ثبت ان در +۱۰ را دارید حدود ۱۶ماه کسر میشه

   ممنون دوست عزیز از پاسختون ، خودم شخصاً رفتم و از نظام وظیفه پرسیدم و گفتند که کسر خدمت با سابقه ی جبهه ی پدر در قانون جدید برداشته شده و فقط اونایی می توانند از این نوع کسری استفاده کنند که سال ۹۰ ثبتش کرده باشند یا اگه ۳۰ ماه و بالاتر باشه معاف کامل میشن البته اونم تا آخر شهریور مهلت داره ! در ضمن تو دفترچه خدمت سال ۹۰ فکر کنم زده بود ۲۳ ماه سابقه ی جبهه ی پدر ۷ ماه کم می کرد ! ۱۶ ماه از کجا اومد مطمئنید کم میکنه اونم به مدت ۱۶ ماه ؟ سر کاری نیست ؟ خدا کنه حق با شما باشه . با ارادت .

   افشین IP Address is : hidden
  23. مهمان - وحید
   #37 | ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۸

   سلام
   من سه برادر دارم که ازمن بزرگترند ،۲تای آنها دوره سربازی را گزرانده اند و سومی بعد از ۵ ماه معافیت پزشکی به علت جنون گرفته.در ضمن در حال حاضر برادر اولی من در زندان است و دومی مجهول المکان است که دادگاه به دنبالش است و برادر سومم هم که جنون دارد.آیا امکان دارد معافیتی شامل حال من شود.کفالت پدر یا سه برادری یا هر چیز دیگه

   وحید IP Address is : hidden
  24. مهمان - Ali
   #38 | ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۸

   سلام،خسته نباشید.لطفا اگه اطلاعی دارین جوابمو بدین.
   من پدرم ۲۰سال پیش فوت شده ویک سال بعداز فوت پدر، برادر بزرگترم بدلیل سرپرستی خانواده معافیت گرفت.در حال حاضر ما تحت پوشش کمیته امداد هستیم ولی برادرم تحت پوشش نیست،متاهله وجدا از ما زندگی میکنه در ضمن من سه خواهر دارم که یکیشون متاهله،خودم هم دانشجوی فوق لیسانس هستم.آیا معافیت فرزند تحت پوشش شاملم میشه؟اگه میشه حین تحصیل میتونم اقدام کنم؟

   Ali IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #39 | ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

    آره معافی مطمئن باش

    علی IP Address is : hidden
  25. مهمان - حسین
   #40 | ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

   آیا فرزند جانبازی که ۲۵ درصد هست معاف میشه یا نه؟

   حسین IP Address is : hidden
  26. مهمان - hossein
   #41 | ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

   سلام و خسته نباشید
   من برج ۱/۰۶/۹۱ اعزامم می خواستم ببینم برای معافی شنوایی میتوانم آن تاریخ را لغو کنم برم دنبال معافی؟

   hossein IP Address is : hidden
  27. مهمان - حسن
   #42 | ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۰

   باسلام من متولد۶۳ هستم ومتاهل ودارای دوفرزند پدرم متولد۳۷که درحال حاضرزندانیه و۵سال برایش بریدنند.سال ۸۱ ازدواج کردم و برای معافیت تک پسری اقدام کردم وبه نتیجه ای نرسیدم وتصمیم به ارسال دفترچه گرفتم درهمین حین پدرم رودستگیر کردن وزندانی شدوبخاطراین که سرپرستی نبودازارسال دفترچه صرف نظرکردم درطی این ده سال پدرم چندمرتبه ازاد ودوباره زندانی شدومن نتوانستم خودم رومعرفی کنم وحال که دیگردارای زن وبچه هستم وسرپرستی مادرم وخانواده خودم برعهده خودم افتاده است شرایط سختی راسپری می کنم.به هرکاری دست می زنم کارت پایان خدمت می خواهندنه وامی نه کاسبی خودم هم مانده ام چکار کنم توروخدا کمکم کنید.خودتان قضاوت کنید چکاربایدمی کردم چندین بار یاشایدم بارها به نظام وظیفه سرزدم وبه مسئولین مشکلاتم راگفتم ولی کسی حرفهایم راباورنمی کرد وراهی جلوی ما نمی گذاشت که چه بایدکرد پدری بالای سرمان نبوداز روزی که چشم بازکردم پدرم یه زندانی بودوچاره ای جزاین نبودودرگیرزندگی شدم یابه دنبال یه لقمه نون برای زنوبچه یادرگیردادگاه پاسگاه پدرم توروخدا اگه کاری ازدست شما برمی آید برایم کوتاهی نکنید.

   حسن IP Address is : hidden
  28. مهمان - عباس
   #43 | ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۳۰

   با سلام
   پدر من از سپاه به جبهه اعزام شده بود و کسری خدمتم رو گرفتم ؛ یه برگه ای که توش مدت کسری را نوشته، ولی متاسفانه تو برگ سبزم چیزی ننوشته یعنی تو سیستم ثبت نشده، اعزامی ۱ اردیبهشتم برای ثبت میگن برم همون جایی که برام صادر کرده رفتم ولی گفتن باید ۹۰ اعزام میشدی :cry:
   چون تو ارتش خدمت میکنم، شنیدم باید کسری را به اداره ۴۰۱ ارتش برای تایید ببرید، یعنی اونجا میتونم ثبتش کنم؟
   اگه کسی خبری داره تو رو خدا بگه
   خدا کنه این قانون کسری برگرده؛ یه شبه برداشتنش

   عباس IP Address is : hidden
  29. مهمان - محسن
   #44 | ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۲

   رفقا کسی نمیدونه هنوز کسری ثبت اختراع پابرجاست یا نه؟؟؟

   محسن IP Address is : hidden
  30. مهمان - مجتبی
   #45 | ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۲

   باسلام . مدت زمان و محل خدمت برای برای افرادی ک متاهل هستند به چه صورت هست؟اگه یجور دیگه بخام بگم منظورم اینه که مشمول متاهل میتونه تو همون شهری که همسرش هست خدمت کنه؟ ممنون

   مجتبی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  6 + سه =