• کدهای مراکز آموزش نظامی  (15019 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (572 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3075 پاسخ)
 • مشاعره  (368 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1070 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1805 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (536 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12239 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1361 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (18440 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3008 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1693 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1407 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8246 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1567 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (130 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1116 پاسخ)
 • ۰۹/۲۸  ۰۹:۰۰  مهمان   اخطار سردار کمالی به کی‌روش و متخلفین
 • ۰۹/۲۸  ۰۸:۵۸  عاقلی   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۰۳:۱۶  حميد   پیشنهاد دولت برای خرید سربازی در سال...
 • ۰۹/۲۸  ۰۳:۱۴  gigo   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۰۳:۱۳  حميد   سردار کمالی: مشمولان غایب با پرداخت ۲۰...
 • ۰۹/۲۸  ۰۳:۰۲  حميد   سردار کمالی: مشمولان غایب با پرداخت ۲۰...
 • ۰۹/۲۸  ۰۲:۳۸  02   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۰۱:۳۳  امید   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۲۸  ۰۱:۳۳  امیر   اعزام به خدمت
 • معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 283,818 | ۱,۶۹۳ نظر
  1. مهمان - sohaila
   #1 | ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

   سلام من سه پسردارم که دوتای آنها بهسربازی رفتند آیا سومی می تونه معاف بشه؟ توروخدا جواب بدین!

   sohaila IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفي
    #2 | ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

    مهمان – sohaila :سلام من سه پسردارم که دوتای آنها بهسربازی رفتند آیا سومی می تونه معاف بشه؟ توروخدا جواب بدین!

    مصطفي IP Address is : hidden
  2. مهمان - حسین
   #3 | ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

   جوونای گل کارت معافی بعد از چند روز میاد در خونه؟

   حسین IP Address is : hidden
   • مهمان - علیرضا
    #4 | ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۴

    سلام.
    والا منم معاف شدم گفتن بین ۱ الی ۲ ماه طول میکشه

    علیرضا IP Address is : hidden
  3. مهمان - ali
   #5 | ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

   :roll: :razz: :oops: :twisted: :x :| :sad: :sad: :sad: :sad: :smile: :smile: :smile: :smile:

   ali IP Address is : hidden
  4. مهمان - Sasan
   #6 | ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۰

   با سلام و احترام
   ببخشید می خواستم بدونم من داماد یک خانواده ای ام که پدر خانومم جانباز ۳۵ درصد است و پسر هم ندارد می تونم از سوابق ایشان استفاده کنم؟

   Sasan IP Address is : hidden
  5. مهمان - طاهر
   #7 | ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۰

   سلام جان خودتون این کفالت مادر رو کمی بیشتر توضیح بدید.
   آقا برادر من معافیت کفالت پدرم رو گرفته و ازدواج کرده و الان پدرم فوت کرده و من سرپرست مادرم و خواهر مجرد ۳۰ ساله ام هستم و مادرم هم ۶۴ ساله است قاعدتا باید من بتوانم از کهولت سن مادرم استفاده کنم و لازم به ذکر است مادرم خدارا شکر سالم است.

   طاهر IP Address is : hidden
  6. مهمان - امیر
   #8 | ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۲

   سلام ببخشید من یه سوال دارم؟؟؟؟
   من یه داداش دارم ۱۶ سال از خودم بزرگتره و سربازی رفته الان خارج از کشوره و متعهله دیگه هم بر نمیگرده دقیقا ۱۲ ساله اونجاس. پدرم ۶۲ سالشه بیکاره تو خونس خودمم دانشجو ام ایا من با این شرایط معاف میشم؟؟؟؟

   امیر IP Address is : hidden
  7. مهمان - رضا
   #9 | ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

   سلام دوستان . . . تو رو خدا یکی جواب منو بده . . من دو تا از داداشام خدمت کرده اند و یکی از اونها پس از ۷ یا هشت ماه سربازی در مرخصی در اثر تصادف فوت شد . آیا معافیت ۳ برادری شامل حال من میشود یا خیر ؟ از لحاظ معافیت دیگر یعنی اگر کسی یکی از فرزندانش در حین خدمت فوت شده باشد یکی از فرزندان دیگرش می توانند معاف شوند آیا من می توانم از این طریق معاف بشوم ؟ با توجه به اینکه داداشم زمان مرخصی فوت شده . . .

   رضا IP Address is : hidden
  8. مهمان - سامان قربانی
   #10 | ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۶

   سلام من یه سوال دارم؟؟؟خواستم ببینم قانون کسری خدمت برای فرزند جانباز و رزمنده تا کی معتبره؟؟؟

   سامان قربانی IP Address is : hidden
   • مهمان - علیرضا
    #11 | ۰۲:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۴

    فعلا که معتبره و هنوز این قانون برقراره ولی اگه میتونی هر چه سریع تر اقدام کن.من خودم فرزند جانباز بودم معاف شدم :mrgreen:
    اگه میتونی اقدام کن چون معلوم نیست شاید این قانون برداشته بشه

    علیرضا IP Address is : hidden
  9. مهمان - خیبر
   #12 | ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

   پایان سال نود

   خیبر IP Address is : hidden
  10. مهمان - مصطفي
   #13 | ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

   من مادرم تحت پوشش کمیته امداد است و من ۳ برادر دارم که ۲ تای آنها سربازی رفته اند و ازدواج کرده اند و در حال حاضر من نیز موقع اعزام به خدمتم می باشد و دادش کوچک تر از من نیز محصل است آیا با این قانون جدید و خبری که انتشار شده است که یکی از فرزندان ذکور مادران تحت پوشش کمیته امداد از خدمت معافند به من نیز تعلق دارد یا خیر؟

   مصطفي IP Address is : hidden
  11. مهمان - امید
   #15 | ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

   سلام من۱۹سالمه پدر ومادرم رو از دست دادم ۲برادر بالی۱۸ سال دارم که هر دو سربازی رفتن آیا شرایطی برای من وجود نداره؟

   امید IP Address is : hidden
  12. مهمان - دلسوز
   #16 | ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

   در خصوص کسر خدمت یا دیگر مزایا برای حافظان قرآن ودر خصوص فرمان رهبری به نیروهای مسلح در خصوص حافظان قرآن لطفا مرا راهنمایی کنید

   دلسوز IP Address is : hidden
  13. مهمان - محسن
   #17 | ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

   با سلام می خوام از معافیت سه برادری استفاده کنم .می خواستم بدونم معافیت سه برادری نیاز به سه ماه اموزشی رو داره یا نه؟

   محسن IP Address is : hidden
  14. مهمان - رضا صادقی
   #18 | ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

   سلام من در سال ۸۹دوعددکسری.یکی ازسپاه ودیگری نیروی انتظامی فارس گرفتم/به مدت ۱۵ماه-دوران آموزشی راهم تموم کردم وکارت موقت گرفتم-کسری سپاه امام رضاثبت سیستم ناجاشده ولی نیروی انتظامی فارس نشده.میگوینداین دوتاباهم تداخل دارد.سپاه امام رضاگفت نمیتوانیم تغییربدهیم-حالابایدچیکارکنم برای صدور کارت اصلی :?:

   رضا صادقی IP Address is : hidden
  15. مهمان - رضا صادقی
   #19 | ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

   سلام برای کسری هایی که تاریخ انها تداخل دارد باید چکارکرد :?: ویکی از آنها ثبت شده باشد

   رضا صادقی IP Address is : hidden
  16. مهمان - حمید
   #20 | ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

   سلام ….
   یک سوال.اگر هم خلبان باشی هم مهندس برق کجا میندازنت ؟؟؟ این سوال فکرمو مشغول کرده…..

   حمید IP Address is : hidden
  17. مهمان - علی
   #21 | ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

   با عرض سلام و خسته نباشید من متولد ۱۶/۰۹/۱۳۶۸هستم ودر تاریخ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ازدواج کزدم و همسرم دارای بیمیاری ارتروئید رماتوئید است و تحت نظر بهزیستی میباشد و بعد از ازدواج معلول از نظر جسمی حرکتی شده میخواستم ببینم ایا معافیت شامل من میشود .با تشکر

   علی IP Address is : hidden
  18. مهمان - احسان
   #22 | ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

   با عرض سلام
   تو رو خدا هرکی میتونه بهم کمک کنه، من ۱۶ ماه و ۹ روز کسر خدمت دارم در ضمن دوره آموزشی تکمیلی رو هم گذروندم حالا اگه خدمتم سپاه بیفته و کفایت از آموزش بگیرم خدمتم تموم میشه یا اینکه به جای دوره آموزشی باید ۲ ماه خدمت کنم.
   ممنون

   احسان IP Address is : hidden
  19. مهمان - صادق
   #23 | ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۳

   با سلام با توجه به اینکه اینجانب از پدر تک فرزند میباشم و بنده بعد از مرگ پدرم متولد شدم و یک ماه قبل از مرگ، ایشان در جبهه به مدت ۲۱در جبهه های حق علیه باطل بوده است مادرم بعد فوت ایشان ازدواج مجدد نموه است و از شوهر جدید دارای چهار فرزندمیباشد ایا معافیت شامل حال بنده میشود

   صادق IP Address is : hidden
  20. مهمان - عنايت
   #24 | ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۴

   با سلام،شنیدم مقام معظم رهبری مشمولین متولد بهمن ماه پنجاه هفت را مورد لطف خود قرار داده و معاف کرده اند،آیا این خبر درسته؟منتظر جوابتون هستم.ممنون

   عنايت IP Address is : hidden
  21. مهمان - وهاب
   #25 | ۰۵:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۴

   سلام
   پدر من ۲۵%جانبازی و ۲۴ حضور در جبهه داره برادر بزرگم معاف شده حالا مخواستم بدونم من چند ماه میتونم کسری بگیرم؟

   وهاب IP Address is : hidden
  22. مهمان - خیبر
   #26 | ۰۱:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

   با عرض سلام -بابا یه سول کردیم جواب بدین دیگه-ایا برای استفاده از معافیت جبهه پدری باید معافیت تحصیلی رو باطل کنم؟یه بله است و یه نه-قربونتون برم

   خیبر IP Address is : hidden
   • مهمان - man
    #27 | ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۹

    اگه فکر میکنی به حد نصاب معافیت برسه. اگه نتونی معاف بشی باید از همون معافیت تحصیلی استفاده کنی و بعد از فارغ التحصیلی اقدام کنی برای اعزام و کسر خدمت.

    man IP Address is : hidden
    • مهمان - خیبر
     #28 | ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۳۰

     مرسی از جوابتون-اره ۵۱ ماه جبهه میتونم معاف بشم-ولی برای اقدام به گرفتن معافیت نیازی به ابطال معافیت تحصیلی هست؟
     این سوال میکنم چون برا ابطالش باید برم تهران-میگم نیازه یا میشه با معافیت تحصیلی-معافیت جبهه پدری بگیرم

     خیبر IP Address is : hidden
   • مهمان - احسان
    #29 | ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۳۰

    سلام
    نه، خیالت راحت باشه، خودکار در سیستم نظام وظیفه ثبت میشه

    احسان IP Address is : hidden
    • مهمان - خیبر
     #30 | ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۴

     دمت گرم عزیز

     خیبر IP Address is : hidden
  23. مهمان - رضا
   #31 | ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

   سلام معافیت های سنی جدید رهبری کی اعلام می شود

   رضا IP Address is : hidden
  24. مهمان - ضصث
   #32 | ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

   سلام
   تورو خدا جواب بدید
   من پدرم ۵ درصد جانبازی و ۲۰ ماه سابقه جبهه دارد چقدر کم می شود

   ضصث IP Address is : hidden
   • مهمان - man
    #33 | ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۹

    ۶-۱۰ درصد جانبازی ۲ ماه
    ۲۰ ماه سابقه جبهه ۷-۸ ماه

    man IP Address is : hidden
  25. مهمان - حسین عزیزی
   #34 | ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸

   با عرض سلام من متولد ۱۳۶۱هستم و پدر من بازنشسته سپاه پاسداران هست. البته من ازدواج کرده ام وپدر من به خاطر از کار افتادگی بازنشسته شده است و۹ ماه جبهی دارد ستاد بنیاد نیروی هوای سپاه .مد ایثارگران ۱۳ درصد جانبازی زده است وپدر بنده شیمیای ازناحیه ریه هستند می خواستم بدونم من می توانم برای معافی اقدام بکنم ممنون از لطف شما منتظر جواب هستم .؟؟

   حسین عزیزی IP Address is : hidden
  26. مهمان - حسین عزیزی
   #35 | ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸

   با عرض سلام وخسته نباشید . من متولد ۱۳۶۱ هستم والان ۱ساله ازدواج کرده ام پدر من بازنشسته سپاه پاسداران هستند ودر سال۱۳۷۸ درست وقتی که من مشمول بوده ام البته پدر من به خاطر از کار افتادگی بازنشسته شده است.ودر ضمن ایشان ۹ ماه جبهی دارند وستاد نیروی انسانی .مد ایثارگران نیروی هوای سپاه پاسداران ۱۳ در ۱۰۰ جانبازی از ناحیه ریه منظور کرده است من سئوال داشته ام که ایا میتوانم برای معافیت اقدام نمایم با تشکر جواب بنده حقر را کامل دهید ممنون ؟؟؟

   حسین عزیزی IP Address is : hidden
  27. #36 | ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۹

   هر گونه سوال در مورد نظام وظیفه دارید با شماره ی ۰۹۶۸۰ تماس بگیرید وبعد شماره ی ۲ و بعد شماره ی ۸ رو شماره گیری کنید به اپراتور وصل میشوید و سوال خودتون رو بپرسید بغیر از روزهای تعطیل و پنچشنبه ها..موفق باشید

   امیر IP Address is : hidden
  28. مهمان - محمود
   #37 | ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۳۰

   معاف شدن یا کسر خدمت داماد و نوه‌ها به چه صورت است؟

   این موضوع در همان طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، می‌باشد. بر اساس آن کسانی که واجد شرایط یکی از این معافیت ها هستند مثلاً یک رزمنده ای ۴۰ ماه سابقه جبهه دارد ولی هیچ فرزند ذکوری ندارد، پیش بینی شده که این موضوع بتواند به یکی از دامادها یا نوه های وی منتقل شود. یا فرضاً در نظر بگیرید شهیدی اصلاً بچه نداشته و مجرد بوده، به شهادت رسیده خانواده آن شهید می‌توانند یکی از دامادها یا نوه ها را ازخدمت سربازی معاف کنند. البته این موضوع برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی مجلس برسد.

   آیاااااااااااااااااا من که داییم شهید شده و مجرد بوده … اگر پدر بزرگم که فرزنداش خدمت رفتند … می تونه رای به معافیتم بده ؟؟؟ تورو خدا جوا بدین

   محمود IP Address is : hidden
   • مهمان - امیر
    #38 | ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۴

    سلام
    من خودم هم عموم شهید شده و تنها برادرش که پدرم باشه ۳۰ سال تو نیرو هوایی بوده و از این امتیاز برادرش استفاده نکرده.اگه می شد که جایگزینی صورت گیرد خیلی خوب می شد.اگه خبری از این دست گیرت اومد ما رو هم بی خبر نزار.اگع میشد علاوه بر پسر و برادر شهید،بشه پسر برادر یا چسر خواهر و یا یکی از اقوام شهید از این معافیت استفاده کرد خیلی خوب می شد.

    امیر IP Address is : hidden
  29. مهمان - علی
   #39 | ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۲

   سلام
   من کارت معافیت جانبازی دارم.
   همین کارت معافیت موارد خاص
   پدرم جانباز بود

   کارت معافیت من خیلی وقته اومده.
   آیا باید برم آموزشی؟
   یا آموزشی نمیخواد؟
   من اینو متوجه نشدم
   ممنون میشم راهنمایی کنید

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - علیرضا
    #40 | ۰۲:۱۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۴

    سلام دوست عزیز.من همین مشکل و دارم و میگن ۳ سال فرصت داری بری آموزشی-
    حالا طبق پرس و جو هایی که من کردم و طبق مطالب داخل دفترچه اینطور متوجه شدم که شما اگه طی ۳ سال بهت ابلاغ نشه که بری آموزشی نمیخواد بری آموزشی-یعنی آموزشی نباید بری تا وقتی که بهت ابلاغ کنن.که میگن یه چیز فرمالیته هستش و ابلاغ نمیکنن که بری آموزشی-
    منم میترسیدم که برم آموزشی ولی اینطوری نیست اگه بهت ابلاغ شد که بیا برو آموزشی باید بری اگر هم نشد که نمیخواد و بعد ۳ سال معافیتت دائم میشه.

    علیرضا IP Address is : hidden
  30. مهمان - عادل
   #41 | ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۳

   سلام باتشکر از سایت خوب شما
   من پدرم جانباز۲۰درصد ۹ماه هم جبهه داره من می تونم معاف بشم؟ تو رو خدا کمکم کنید

   عادل IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  8 + = هفده