• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14384 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (558 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2971 پاسخ)
 • مشاعره  (366 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1014 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1726 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (516 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (11803 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1342 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (17026 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2931 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1660 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1370 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8120 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1522 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (122 پاسخ)
 • مقالات  (26 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1038 پاسخ)
 • ۰۸/۰۸  ۱۰:۲۱  مهدی   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۰۸  ۱۰:۱۵  مهدی   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۰۸  ۱۰:۰۷  مهدی   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۰۸  ۰۹:۲۷  hamidreza   اعزام به خدمت
 • ۰۸/۰۸  ۰۹:۱۳  آرمان   مشمولان غایب
 • ۰۸/۰۸  ۰۸:۵۱  سهيل   ماده ۴۴ مکرر
 • ۰۸/۰۸  ۰۲:۵۹  صمد ب   اضافه خدمت همه سربازان بخشیده شد/ ۲ماه...
 • ۰۸/۰۸  ۰۲:۲۸  نويد   ماده ۴۴ مکرر
 • ۰۸/۰۸  ۰۱:۳۳     اسماعیل آذین
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 411,922 | ۲,۹۳۱ نظر
  1. مهمان - آريا
   #1 | ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

   من امسال از کارشناسی رشته هوشبری فارغ التحصیل شدم.میتونم دوباره برای رشته دندون پزشکی در کنکور سراسری شرکت کنم؟

   آريا IP Address is : hidden
  2. مهمان - کاظم
   #2 | ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

   ممنونم.خیلی کمکم کرد ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

   کاظم IP Address is : hidden
  3. مهمان - ابراهیم
   #3 | ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

   سلام و وقت بخیر
   دوستان من فوق لیسانس ورودی بهمن ماه قبول شدم
   از الان می تونم دفترچه پست کنم تا بهمن نشده یه چند ماه رفته باشم؟
   متاهلم می خوام ۲۱ ماهم بشه ۱۸ ماه، واسه همین تا قبل از بهمن می تونم دفترچه بفرستم بشه ۱۸ ماه.فقط موندم بعد از اینکه فوقم تموم بشه ۱۸ ماهه حساب میشم باز یا باید دوباره دفترچه پست شه و …؟

   ابراهیم IP Address is : hidden
  4. مهمان - سعید
   #4 | ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

   سلام دانشجوی ترم ۷ کارشناسی روزانه هستم، امسال میتونم آزاد پزشکی ثبت نام کنم؟
   یا اینکه سال بعد که این مقطع را تمام کردم میتونم دوباره از اول کنکور سراسری شرکت کنم و پزشکی بخونم مشکل نظام وظیفه دارم یا نه؟ممنونم لطفا جواب بدین.

   سعید IP Address is : hidden
  5. مهمان - مهدی نژادایران فرد
   #5 | ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

   سلام خسته نباشید
   من متولد ۱۳۷۱/۱۱/۳۰ هستم به دلیل دو بار انصراف از دانشگاه و به طور مجبوری الان باید
   به سربازی برم میخواستم بدونم میتونم ادامه تحصیل بدم بازم تکید دارم که به طور مجبوری
   انصراف از دانشگاه مبدا بودم و میخواستم بدونم میتونم معاف از سربازی یشم ( هم تک فرزندم
   و هم به دلیل مریض بودن پدر و مادر (ناراحتی قلبی) و هم میخوام درسم رو ادامه بدم و ۲ ترم
   از دانشگاهم مونده بعد از درسم خودم دوست دارم سربازی برم ) تو رو خدا یه کاری کنین این
   ۲ ترم رو بخونم بعد هر چی شد قبول برام …. منتظر جواب شما هستم تشکر
   در ضمن من دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری هستم…
   با تشکر

   مهدی نژادایران فرد IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #6 | ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

    سلام.داداش فک نکنم موافقت کنن چزن ی بار انصراف مجازه

    علي IP Address is : hidden
  6. مهمان - خسرو
   #7 | ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۰

   سلام من متولد ۶۹/۵/۲۳ هستم فارغ التحصیل دی ۳۰/۱۰/۹۲ هستم امسال دانشگاه قبول شدم غیبت خوردم میگن نمیتونی بری دانشگاه ایا راهی هست که بتونم برم دانشگاه ولی سربازی نرم ممنون میشم جواب بدین
   خواهش کمک کنید

   خسرو IP Address is : hidden
  7. مهمان - علی
   #8 | ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

   باسلام.من دانشجوی دانشگاه سراسری هستم.موقع ورود به دانشگاه ۲سال کنکور دادم.یعنی ۱سال پشت کنکور ماندم.متولدتیر۷۱هستم.دفترچه را هم پست نکرده بودم.میخوام ببینم حالا میتونم درسم رو تموم کنم و بعد از فارغ التحصیلی تا مدت یک ساله که دارم کنکور بدم؟یا اینکه این فرصت من دیگه سوخته به خاطر کنکور قبلیم؟

   علی IP Address is : hidden
  8. مهمان - سعید
   #9 | ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۵

   سلام و خسته نباشید
   دانشجوی ترم ۷ کارشناسی روزانه هستم از معافیت تحصیلی استفاده میکنم میخوام دوباره تو کنکور سراسری شرکت کنم وپزشکی (دکتری عمومی) بخونم، خواهشاً یه جوری راهنمایی کنین که هم بتونم مدرک این رشته رو بگیرم و هم اینکه پزشکی رو بخونم و از معافیت تحصیلی استفاده کنم. ممنونم
   <خواهشاً اگه امکان داره جواب رو بهم میل کنین باتشکر از سایت خوبتون!!!
   میل اینجانب:saeidnurellahi@yahoo.com

   سعید IP Address is : hidden
  9. مهمان - سعید
   #10 | ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۵

   سلام و خسته نباشید
   دانشجوی ترم ۷ کارشناسی روزانه هستم از معافیت تحصیلی استفاده میکنم میخوام دوباره تو کنکور سراسری شرکت کنم وپزشکی (دکتری عمومی) بخونم، خواهشاً یه جوری راهنمایی کنین که هم بتونم مدرک این رشته رو بگیرم و هم اینکه پزشکی رو بخونم و از معافیت تحصیلی استفاده کنم. ممنونم

   سعید IP Address is : hidden
  10. مهمان - عماد
   #11 | ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

   سلام.
   من ورودی ۸۸ دانشگاه سراسری هستم و در تاریخ ۳۱/۶/۹۳ فارغ التحصیل شدم. با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد در بهمن ماه هست، قصد دارم از اسفند به سربازی بروم. سوال من ان است که اگر پایان شهریور ۹۴ دانشگاه قبول شوم و از سربازی ترخیص شوم، بعد از کارشناسی ارشد باید با قوانینی که الان هست ادامه سربازی بدم یا قوانینی که زمان اعزام دوباره من هست، یعنی ۲۱ ماه باید در مجموع برم یا ۲۴ ماه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   عماد IP Address is : hidden
   • مهمان - ايراني
    #12 | ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

    داداشم مسلمه که ٢۴ ماه حساب میشه فقط این مدت خدمت ازش کم میشه خلاصه مرجع حسابشون مدت خدمت اون زمان حالا چه ٢۴ ماه چه ٣٠ ماه!!!!!!!!
    فکر کردی اینا به فکر آوانس دادن به منو تو اونجا نشتن!!!!!!!!
    برو اول تکلیف این دوران مسخره رو بده بعد بزن به تحصیل!

    ايراني IP Address is : hidden
  11. مهمان - ابوالفضل
   #13 | ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

   سلام من دانشجوی ترم ۵ کاردانی بودم اخراج شدم و الان دانشگاه ازاد ثبت نام کردم الان باید برم خدمت یا میتونم ادامه تحصیل بدم

   ابوالفضل IP Address is : hidden
  12. مهمان - م
   #14 | ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

   من برج ۱ کارشناسی فارغ تحصیل شدم تا کی وقت دارم واسه معافی اقدام کنم

   م IP Address is : hidden
  13. مهمان - سهراب
   #15 | ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

   سلام .من متولد فروردین ۷۵ هستم پشت کنکور هستم میخام تو کنکور ۹۴ شرکت کنم معافیت تحصیلی رو هم گرفتم ایا میتونم شر کت کنم یا نه؟

   سهراب IP Address is : hidden
  14. مهمان - سهراب
   #16 | ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

   من متولد فروردین ۷۵ هستم ایا میتونم تو کنکور ۹۴ شرکت کنم . پشت کنکور نیز هستم

   سهراب IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #17 | ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

    آره میتونی

    علي IP Address is : hidden
  15. مهمان - سجاد
   #18 | ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

   با سلام،متولد بهمن ۷۲ هستم و ترم۵ کارشناسی پرستاری روزانه هستم.میخواستم بدونم اگر ترم۸ که میشه کنکور۹۵ برای پزشکی یا دندون آزاد قبول شم برای معافیت تحصیلی مشکلی ندارم.

   سجاد IP Address is : hidden
  16. مهمان - سجاد
   #19 | ۲۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

   باسلام
   متولد بهمن ۷۲ هستم وترم۵ کارشناسی پرستاری روزانه میباشم،میخواستم بپرسم اگه ترم۸ که میشه کنکور۹۵ رشته پزشکی یا دندانپزشکی آزاد قبول بشمبرای معافیت تحصیلی مشکلی ندارم؟

   سجاد IP Address is : hidden
  17. مهمان - آرش
   #20 | ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

   باسلام و خسته نباشید
   من متولد فروردین ۷۴ هستم ، ورودی ۹۲ هستم که مهر امسال یعنی ۹۳ از دانشگاه انصراف نمودم و به دانشگاهی دیگر مراجعه کردم و ثبت نام کردم اما پشیمان شدم و از انصراف خودم را از انشگاه قبلی لغو کردم ، در نظام وظیفه ام بیشتر از ۱ بار حق انصراف از دانشگاه را ندارم ،و من با انصراف از دانشگاه دومی میشود ۱ بار انصراف ، چون انصراف از دانشگاه اولی را لغو کردم ، با این شرایط من سوالم این هست که من انصراف خودم را از دانشگاه اولی لغو کردم و میخواهم به دانشگاه اولی باز گردم و میخواهم از دانشگاه دومی انصراف بزنم ایا برای معافیت تحصیلی من مشکل پیش می اید ؟ یعنی من نمیتونم معافیت تحصیلی را از دانشگاه اولی دوباره بگیرم ؟

   آرش IP Address is : hidden
  18. مهمان - داود
   #21 | ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

   سلام. خسته نباشید
   من دانشجوی ترم ۷ حقوق هستم و ورودی ۹۰
   ۲ ترم دیگه فارغ التحصیل میشم.. یعنی دی ماه سال ۹۴ که من امتحانات رو بدم مدرک کارشناسی رو میگیرم.
   سوالی که دارم اینه که من بعدش برای ارشد تا کی وقت دارم کنکور بدم؟ یعنی اگه من دی ماه سال ۹۴ لیسانس بگیرم و بهمن همون سال برای ارشد سراسری و اردیبهشت سال ۹۵ برای ارشد آزاد شرکت کنم و قبول نشم آیا فرصت دارم که سال بعدش هم کنکور شرکت کنم؟ یا فقط همین یکبار رو فرصت دارم که شرکت کنم؟
   از زمان مشمولیتم هم تا الان کلاً معافیت تحصیلی دارم و هیچ وقفه ای بین درسم نیفتاده

   داود IP Address is : hidden
  19. مهمان - heydar
   #22 | ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷

   باسلام من ترم ۱۰ با گرفتن معرفی به استاد در بهمن ماه سال ۹۲ درسام تمامشد . والان هم که مهر سال ۹۳ است تصفیه نکردم . میخواستم ببینم یک سال من بعد از دادن اخرین نمره شروع می شود یا بعد از تسویه؟ وایا می توانم در ازمون کارشناسی ارشد بهمن ماه سال ۹۳ شرکت کنم؟
   در ضمن این نکته را یاد اور می شوم برادر من شهریور سال ۹۳ به سربازی رفته است ایا دو برادر می توانند هم زمان باهم به سربازی برومد؟
   با تشکر

   heydar IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  هشت + = 12