• کدهای مراکز آموزش نظامی  (13811 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (535 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2859 پاسخ)
 • مشاعره  (364 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (948 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1554 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (459 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (11145 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1304 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (16226 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2831 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1607 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1220 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8007 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1466 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (117 پاسخ)
 • مقالات  (25 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (963 پاسخ)
 • ۰۶/۱۱  ۲۳:۲۷     خلیل دارابی
 • ۰۶/۱۱  ۲۳:۲۷     خلیل دارابی
 • ۰۶/۱۱  ۲۰:۳۴     kh jh
 • ۰۶/۱۱  ۲۰:۳۴     kh jh
 • ۰۶/۱۱  ۱۷:۵۲     خلیل دارابی
 • ۰۶/۱۱  ۱۷:۵۲     خلیل دارابی
 • ۰۶/۱۱  ۰۲:۰۰     علی ستوده بحرینی
 • ۰۶/۱۱  ۰۲:۰۰     علی ستوده بحرینی
 • ۰۶/۱۱  ۰۲:۰۰     علی ستوده بحرینی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 384,752 | ۲,۸۳۱ نظر
  1. مهمان - mahdi7mahdi7
   #1 | ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

   سلام.خسته نباشید.
   متولد۱۹/۱۰/۱۳۷۳
   من دانشجوی کاردانی دانشگاه غیرانفاعی ورودی ۹۱هستم ودرتیر۹۳ترم ۴خودراگذراندم ولی هنوز۱۵واحددیگه دارم احتمالا دربهمن ۹۳درترم۵مدرک کاردانی میگیرم.
   آیامیتونم درکنکورکارشناسی ۹۳ثبت نام کنم؟ازنظر نظام وظیفه مشکلی نداره؟
   اززمان اخذمدرک کاردانی چ مدت وقت دارم خودمو معرفی کنم؟
   خواهشادقیق وزور جواب بدبد.خخخخخخیلی ممنون.
   یاعلی

   mahdi7mahdi7 IP Address is : hidden
  2. س و تشکر از اطلاع رسانی شما.یک سوال داشتم و اینکه؛آیا می تونم برا کنکور۹۴ بمونم با اینکه سال قبل کنکور دادم.وخدمت سربازیم به عقب بیفته؟؟؟؟؟؟من متولد۷۵/۰۶/۰۲ ام.و فارغ التحصیل ۹۳

   میلاد IP Address is : hidden
  3. ممنون از سایت خوبتون!

   میلاد IP Address is : hidden
  4. مهمان - حامد
   #5 | ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

   باعرض سلام من متولد ۶۹/۶/۲۶هستم، سال ۸۷کنکور قبول نشدم ودرمهرسال۸۸توپیام نور مقطع کارشناسی قبول شدم ولی سال۸۹از پیام نور انصراف دادم ومهر ماه همان سال تودانشگاه آزاد دریک رشته دیگه توی مقطع کارشناسی باتایید نظام وظبفه مشغول به تحصیل شدم و۹۳/۶/۳۱فارغ التحصیل میشم .میخواستم ازیک سال بعد از فراغت از تحصیل برای شرکت در کنکور ارشد ۹۴که بهمن ۹۳برگزار میشه میتونم باتوجه به شرایط موجود استفاده کنم؟؟

   حامد IP Address is : hidden
  5. مهمان - reza
   #6 | ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

   سلام من ۵ ترم تو مقطع کاردانی درس خوندم ولی به علت بعضی مشکلات ترم ۵ اخراج شدم از دانشگاه در تاریخ ۹۲٫۷٫۲۷ ایا من این ماه دفترچه بفرستم غیبت خوردم یا فعلا مهلت باقی مونده ؟؟؟؟؟

   reza IP Address is : hidden
  6. مهمان - شهاب
   #7 | ۰۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

   سلام دوستان خسته نباشید
   من متولد ۲٫۲٫۱۳۷۵ هستم.امسال کنکور دادم
   نتیجه رضایت بخش نبود
   تجدیدی هم نیاوردم.یعنی فکر کنم تیر فارغ التحصیل شدم؟؟؟
   الان گیج شدم
   نمیدونم امسال باید برم دانشگاه یا سربازی؟
   سال بعد هم میتونم کنکور بدم؟
   راهنماییم کنید لطفا
   به ایمیلم بفرستید
   ممنونم ازتون
   shahabeskandary16@gmail.com

   شهاب IP Address is : hidden
  7. مهمان - موسی الرضا
   #9 | ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

   سلام من متولد۲۰/۴/۱۳۷۵هستم سال ۹۳کنکوردادم و معافیت تحصیلی گرفتم ایامی تونم سال بعد کنکور بدم

   موسی الرضا IP Address is : hidden
  8. مهمان - علی
   #10 | ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴

   سلام
   یه سوال خیلی مهم دارم
   من در تاریخ ۴/۷/۹۲ از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم و البته هنوز زمان اندکی از معافیت تحصیلی یک ساله ام باقیمونده، حالا من قصد دارم در مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی که بدون آزمون انجام میشه در یک رشته دیگه هم مدرک کارشناسی بگیرم، سوالم اینه که در اینجا معافیت تحصیلی یک ساله دوباره به من تعلق میگیره؟؟؟
   خواهش میکنم کمکم کنید
   ممنون

   علی IP Address is : hidden
  9. مهمان - پویا
   #11 | ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۴

   سلام
   ببخشید سن سربازی ۱۸ سال تمامه؟
   خواهشن جواب بدین

   پویا IP Address is : hidden
  10. مهمان - پویا
   #12 | ۰۲:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۵

   با سلام من متولد ۷۳/۱۱/۱۲ هستم و خرداد ۹۲ فارق التحصیل شدم،با توجه به اینکه من در کنکورهای ۹۲و۹۳ شرکت کرده ام، سوال دارم که اگر امسال در دانشگاه پیام نور پذیرفته شوم،سال آینده می توانم دوباره کنکور بدهم و به دانشگاه جدید بروم؟
   با تشکر،لطفا جواب بدهید.

   پویا IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #13 | ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

    سلام،منم همینجورم،پرسیدم از نظام وظیفه گفتن میشه، حالا یا پیام نور یا غیرانتفایی
    درضمن میشه ترمه دو رو هم مرخصی بگیری ک واسه کنکور اماده شی

    علی IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #14 | ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

    راسی ازادم میشه، فقط از دانشگهم بپرس ک برا مرخصی گرفتن شرایطی داره یا نه

    علی IP Address is : hidden
  11. مهمان - امیرعلی
   #15 | ۰۳:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

   سلام من معافیت تحصیلی دارم ۳ماه ازش گذشته
   الان میخواستم ثبت نام کنم دانشگاه بدون کنکور کنم ولی کد میخواد و من اون کد را ندارم
   چی کار باید انجام بدم :?: :?: :?: :?: :?: :?: :!: :!: ;-)

   امیرعلی IP Address is : hidden
  12. مهمان - پیمان
   #16 | ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

   سلام من متولد ۱۳۷۱.۰۸.۲۱ در دانشگاه شاهرود درس میخوندم یک ماه پیش اخراج شدم میخوام ازاد بدون کنکور برم دانشگاه بعضیا میگن یک سال فرصت نظام وظیفه دارم بعضیا هم میگن اگه اخراج بشم اون یک سالو ندارم میشه کمکم کنید ممنون میشم

   پیمان IP Address is : hidden
  13. مهمان - عیرضا
   #18 | ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

   سلام. من الان سرباز هستم و دارم دوره ی کد در شاهاین شهر میگذرونم که این هفته دیگه تموم میشه. من الان کارشناسی ارشد قبول شدم. می خواستم بدونم که روند ثبت نامم و گرفتن معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیلم چطوریه ؟!!!

   عیرضا IP Address is : hidden
  14. مهمان - فرزام
   #19 | ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

   با سلام.

   بنده تو سایت های خبری و آموزشی خونده بودم فارغ التخصیلان پیش دانشگاهی خرداد ۹۲ به منزله شهریور ۹۲ هستند و تا شهریور ۹۳ برای ارسال دفترچه مهلت دارن.

   اما امروز که پرسدیم گفتن غیبت خوردی!

   آدم حرف کجا رو باید باور کنه؟

   فرزام IP Address is : hidden
  15. مهمان - mehdi
   #20 | ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

   من پس از لیسانس در سال۹۱,۵ماه خدمت انجام دادم و بعدبرای تحصیلکارشناسی ارشد ترخیص شدم. الان برای ادامه سربازی عادی در پادگان مدت من از ۲۱ماه محاسبه میشه یا ۲۴ ماه ؟

   mehdi IP Address is : hidden
  16. مهمان - پویا
   #22 | ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

   خواهشن جواب بدین دیگه
   خواهش کردم
   سن سربازی ۱۸ ساله تمامه

   پویا IP Address is : hidden
  17. مهمان - امین
   #24 | ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

   به نام خدا
   باسلام
   بنده ۲ماه اموزشی را گذراندم اعزامی ۱ چهار۹۳ و ۳۱پنج ۹۳ پایان دوره اموزشی و به یگان دیگر معرفی شدم برای۱۰شش ۹۳٫ حال من ارشد قبول شدم میخواستم بپرسم چگونه برای گرفتن گواهی اشتغال به خدمت اقدام کنم و به چه سازمانی کجا؟(چون تا قبل ۱۰ شش ۹۳ ثبت نام دانشگاه است و من باید برای گرفتن مدرک کارشناسی گواهی داشته باشم)ممنون

   امین IP Address is : hidden
  18. مهمان - مصطفی
   #25 | ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

   سلام
   من الان کارشناسی ارشد روزانه قبول شدم . یک ماه خدمت هم هستم . ولی میخوام اول حتمن خدمتمو تموم کنم بعد درسمو بخونم. میشه دو سال از دانشگاه مرخصی بگیرم تا سربازیم تموم شه بعد برم درسمو بخونم

   مصطفی IP Address is : hidden
  19. مهمان - امیر
   #26 | ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما

   بنده متولد ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۷۰ هستم و در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۲ در دانشگاه محل تحصیل فارغ از تحصیل شدم
   سوال بنده این است که با توجه به اینکه من تا تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳ طبق قانون فرصت معرفی برای اعزام به خدمت مقدس وظیفه را دارم ،

   اولا : آیا بنده میتوانم طبق قانون در کنکور کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۹۳ شرکت کنم؟
   دوما : اگر میتوانم شرکت کنم ، با توجه به اینکه نتایج اولیه در اردیبهشت ۹۴ و نتایج نهایی در شهریور ۹۴ به دست بنده میرسد ، آیا پس از مشخص شدن قبولی در دانشگاه میتوانم از خدمت دست کشیده و به ادامه تحصیل بپردازم؟
   سوما : آیا میتوانم از راهی استفاده کنم تا شش ماه خدمت قانونی خود را از فروردین ۹۴ تا شهریور ۹۴ ، برای انتظار برای قبولی در دانشگاه طبق بند زیر به تعویق بیاندازم؟

   ت: پذیرفته‌شدگان قطعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (داخل و خارج از کشور) که زمان ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداکثر تا شش ماه به تعویق می‌افتد.

   با تشکر فراوان از شما

   امیر IP Address is : hidden
  20. سلام خسته نباشید
   منم میخواستم برم دانشگاه ثبت هستم نام کنم ولی در سال ۹۱/۱۰/۱۵ ترک تحصیل کردم و سال ۹۳ از مدرسه بزرگ سالان دیپلم داو طلب اذاد گرفتم به نظر شما میتونم ثبط نام کنم یا ن متولد ۷۴/۳/۲۲ تو رو خدا جواب رو بدین خیلی ضروریه

   arvin IP Address is : hidden
  21. متولد ۷۴/۳/۲۲
   سلام
   من در سال۹۱/۱۰/۱۵ترک تحصیل کردم و در سال ۹۳دیپلم گرفتم داو طلب ازاد یا میتونم در دانشگاه ثبت نام کنم

   arvin IP Address is : hidden
  22. مهمان - ehsan
   #29 | ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

   سلام
   من فوق لیسانس مدیریت دارم اما میخوام دوباره واسه رشته دندان پزشکی کنکور بدم اما شنیدم که معافیت تحصیلی فقط در صورت قبولی در مقاطع بالاتر صادر میشود ایا شامل
   رشته دندان پزشکی که دکترای عمومی است میشود یا نه ؟

   ehsan IP Address is : hidden
  23. مهمان - آکو
   #30 | ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

   سلام
   من در بهار ۹۱ رفتم خدمت سربازی ولی بعد از ۵ ماه خدمت، به علت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد معافیت تحصیلی گرفتم. شهریور ۹۳ پایان نامم رودفاع کردم میخواستم بدونم که الان که فارغ التحصیل شده ام می توانم از معافیت تحصیلی استفاده کنم و امتحان دکتری بدم یا اینکه چون قبلا معافیت تحصیلی گرفته ام نمی توانم و باید هرچه سریعتر برم خدمت.

   آکو IP Address is : hidden
  24. مهمان - امید
   #31 | ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

   سلام،من متولد ۶ ماه اول سال ۶۹ هستم،سال ۸۷ وارد دانشگاه شدم رشته کاردانی شهریور ۹۰ تموم کردم کاردانی رو و مهر ۹۰ کارشناسی ناپیوسته قبول شدم و شهریور۹۳ تموم شد از هیچ سنواتیم استفاده نکردم حالا میخوام بدونم الان من ۶ ماه فرصت دارم یا یکسال برای معرفی خودم برای سربازی؟ممنون میشم پاسخ بدین.با تشکر

   امید IP Address is : hidden
  25. مهمان - ali
   #32 | ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷

   #سلام ایا مشمول دارای برگ اماده به خدمت که از دانشگاه دانشگاه انصراف داده مجاز به ادامه تحصیل هست؟؟

   ali IP Address is : hidden
  26. مهمان - ali
   #33 | ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷

   #سلام ایا مشمول دارای برگ اماده به خدمت که از دانشگاه دانشگاه انصراف داده مجاز به ادامه تحصیل هست اگر کسی شرایط مثه منو داشته لطفا راهنمایم کنه مرسی

   ali IP Address is : hidden
  27. مهمان - ali
   #34 | ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۷

   #سلام ایا مشمول دارای برگ اماده به خدمت که از دانشگاه دانشگاه انصراف داده مجاز به ادامه تحصیل هست؟؟ تورو خدا کسی اطلاع داره کمک کنه

   ali IP Address is : hidden
  28. مهمان - علی
   #35 | ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

   سلام .متولد ۱۳۷۴/۱۰ هستم امسال کنکور۹۳ نتیجه خوبی نگرفتم. پذیرش تحصیلی از دانشگاه هند دارم . در صورت دریافت ویزا میتوانم بعنوان دانشجوی پزشکی از کشور خارج شوم ؟ وثیقه لازم است ؟ میتوانم زمان تحصیل به ایران بازگردم؟

   علی IP Address is : hidden
  29. مهمان - سیدمحمدامین حسینی المدنی
   #36 | ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

   آیامیشه ترم اول دانشگاه برای معافیت پزشکی)نمره چشم(اقدام کرد؟

   سیدمحمدامین حسینی المدنی IP Address is : hidden
  30. مهمان - محمدرضا
   #37 | ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

   سلام
   من در نیروی هوایی در حال خدمت کردن هستم و دوره ی آموزشی و دوره کد را تمام کردم و امروز برگ تقسیم مون رو دادن و اصفهان افتادم و ۹شهریور باید خودم و معرفی کنم. سوالو اینه که ۱۵ شهریور جوابای ارشد دانشگاه آزاد اعلام میشه، و میخوام ارشد بخونم، میخواستم ببینم باید برم به اصفهان؟کلا باید چه کنم؟ خواهشا راهنمایی کنید؟

   محمدرضا IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  یک + 7 =