• کدهای مراکز آموزش نظامی  (12359 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (494 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2561 پاسخ)
 • مشاعره  (351 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (844 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1183 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (389 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (9316 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1205 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (14277 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2518 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1426 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (841 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (7548 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1349 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (112 پاسخ)
 • مقالات  (24 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (834 پاسخ)
 • ۰۱/۲۵  ۱۸:۵۴     habib parvaz
 • ۰۱/۲۵  ۱۸:۵۴     habib parvaz
 • ۰۱/۲۵  ۱۱:۲۸  نوید   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۱/۲۵  ۱۱:۲۶  هیوا   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۱/۲۵  ۱۱:۲۵  هیوا   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۱/۲۵  ۱۱:۰۶  حسين   معافیت کفالت
 • ۰۱/۲۵  ۱۰:۴۷  حسین   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۲۵  ۱۰:۴۷  حسین   اعزام به خدمت
 • ۰۱/۲۵  ۱۰:۳۳  سعید   اعزام به خدمت
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 326,607 | ۲,۵۱۸ نظر
  1. #1 | ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

   با سلام
   من متولد ۱/۲/۷۲ و ترم آخر (۴) مقطع کاردانی هستم. با توجه به سن و اینکه در مهرماه ۹۱ در دانشگاه پذیرفته شده ام آیا در صورت عدم قبولی امسال در کنکور کاردانی به کارشناسی میتوانم سال بعد هم در این آزمون شرکت کنم.
   با تشکر

   Ali IP Address is : hidden
  2. مهمان - saeed
   #2 | ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

   سلام من متولد ۱۳۷۴/۸/۲ هستم من سال ۹۲ دانشگاه نتونستم شرکت کنم امسال ۹۳ میخوام شرکت کنم – میخواستم بدونم میتونم شرکت کنم . و از نظر نظام وظیفه مشکلی نخواهم داشت لطفا کمک کنین – من چیکار کنم میخوام امسال شرکت کنم برا دانشگاه.
   ممنون

   saeed IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا
    #3 | ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱

    دوست عزیز شما از تاریخ ۸/۱۳۹۲ مشمول شده اید، نگفتید در چه تاریخی فارق التحصیل شده اید، فرض را می گزاریم که در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ هم فارق التحصیل شده اید، بنابراین در همان تاریخ در سال ۹۳ فرصت معرفی شما به اتمام می رسد، البته قانونی در سایت نظام وظیفه ذکر شده که به امثال شما تا شهریور ۹۳ فرصت داده می شود. بهترین راه مراجعه به سازمان نظام وظیفه و استعلام وضعیت شماست.

    سینا IP Address is : hidden
  3. مهمان - عرفان
   #4 | ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

   سلام
   من متولد ۲۰ مرداد ۷۵ هستم میخواستم ببینم اگر امسال کنکور قبول نشدم از سربازی معاف هستم یا نه

   عرفان IP Address is : hidden
  4. مهمان - میثم
   #5 | ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

   :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: :lol: :o نبود دو ساعت دیگه :

   میثم IP Address is : hidden
  5. #6 | ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

   سلام من متولد ۱۳۷۵/۰۴/۲۰ هستم و در حال حاظر دارم پیش دانشگاهی میخونم. و امسال هم کنکور دارم .خواستم بدونم اگه امسال دانشگاه قبول نشم.سال آینده میتونم کنکور شرکت کنم.و از نظر نظام وظیفه مشکلی نخواهم داشت.ممنون و متشکرم
   لطفا اگه کسی اطلاعات داره جواب بده
   یا شماره ای نیست که تماس بگیرم تا جواب سوال منو بدن

   مصطفی نقابی IP Address is : hidden
  6. مهمان - حسین
   #7 | ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

   سلام
   من تا خرداد ۹۳ در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشم. میخام برای مهر ۹۳ در مقطع کارشناسی پیام نور کنکور بدم. آیا این کار از نظر آموزشی و نظام وظیفه مشکلی نداره؟

   حسین IP Address is : hidden
  7. مهمان - سعید
   #8 | ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰

   سلام من متولد ۷۳/۸/۲۱ام در خرداد ۹۲ فارغ التحصیل شده ام می خواستم ببینم تا کی می تونم از معافیت تحصیلیم استفاده کنم

   سعید IP Address is : hidden
  8. مهمان - امین
   #9 | ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۲

   بسم الله الرحمن الرحیم
   من متولد اسفند ۷۳ هستم
   و پارسال خرداد ماه فارغ تحصیل شدم میخواستم بدونم من تا کی وقت دارم که دفترچه خدمت رو بگیرم و بفرستم؟
   آیا باید خرداد ماه بفرستم یا شهریور؟
   بعد از فرستادن دفتر چه در صورت قبولی در دانشگاه چه کارهایی بکنم؟
   تو رو خدا بگین

   امین IP Address is : hidden
  9. مهمان - احسان
   #10 | ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۲

   سلام
   من ورودی ۸۶ هستم و بهمن ۹۲ درسم تموم شد و نامه داده دانشگاه واسه معرفیم به نظام وظیفه و در ضمن من ۱۳ ترمه تموم کردم درسمو به خاطر ۲ واحد سنوات گرفتم، حالا سوالم اینه من واسه این یک ترم غیبت خوردم و نمیتونم ارشد شرکت کنم ؟ خواهشا جوابمو بدید خیلی نگرانم ، من اصلا نمیدونستم با وجود موافقت با سنوات باز هم غیبت میزنن

   احسان IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا
    #11 | ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

    اگر غیبت خورده باشید در سیستم، خیر دیگر نمی توانید برای کارشناسی ارشد اقدام کنید، و حتی اگر در حین تحصیل غیبت خورده باشید حتی ممکن است مدرک کارشناسی شما هم در سیستم ثبت نشود و با آخرین مدرک تحصیلی قبل از کارشناسی به خدمت اعزام شوید.
    بهتر است به جای نگزانی بیهوده، با کارت ملی به سازمان نظام وظیفه سالن شماره ی ۳ بروید و در آنجا جویای آخرین وضعیت خودتان و راه حل های احتمالی شوید.

    سینا IP Address is : hidden
  10. مهمان - محمد سلیمی
   #12 | ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۲

   سلام
   من ۶ماه سربازی بودم بدون هیچ گونه غیبت
   از ترم بهمن معافیت تحصیلی گرفتم و در دانشگاه ازاد ثبت نام کردم تا بتونم بدون دردس و با ارامش برا دانشگاه دولتی درس بخونم
   حالا اگر کنکور بدم و دانشگاه دولتی قبول شم میتونم به دانشگاه دولتی بروم؟

   محمد سلیمی IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا
    #13 | ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

    طبق قوانین حال حاضر شما می توانید فقط یکبار در طول دواران تحصیل از تحصیل انصراف داده و برای همان مقطع اقدام کنید، به این شرط که غیبت نخورید در مدت زمان انصراف تا قبولی مجدد، و اینکه در آن مقطع قبلا معافیت مجدد نگرفته باشید. قوانین کلی در سایت رسمی نظام وظیفه وجود دارد.

    سینا IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #14 | ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

    آره میتونی

    علی IP Address is : hidden
  11. مهمان - مجید
   #15 | ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

   سلام,من از خدمت به دلیل قبولی تو دانشگاه در مقطع کارشناسی ترخیص شدم,وبعدش تو بهمن ماه که جوابای نیمه متمرکز اومد تو مقطع کاردانی به یه دانشگاه دیگه قبول شدم,اما الان نظام وظیفه میگه کسایی که از خدمت ترخیص بگیرن نمیتونن تو مقطع کاردانی ادامه تحصیل بدن.من چیکار کنم تو رو خدا جوابمو بدین,من دارم رشتمو از دست میدم.

   مجید IP Address is : hidden
  12. مهمان - farbod
   #16 | ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

   ba salam va khaste nabashid khedmate shoma. man ye soal dashtam az khedmateton. man 31/04/1392 dar maghtae karshenasi fargh altahsil shodam. alan paziresh daneshgah kharej az keshvaram amade ast ke baraye 05/06/1393 be man paziresh dadeh and man mitavanam dar 02/93 ejazeye khorojam ra begiram.

   farbod IP Address is : hidden
  13. مهمان - علی
   #17 | ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

   سلام من ۲۱ سالمه…دی ماه سال ۹۲ فوق دیپلم گرفتم…میخواستم بدونم برای ثبت نام لیسانس تا کی وقت دارم؟؟تو رو خدا جواب بدین…بعضی ها میگن ۶ ماه وقت داری بعضی ها میگن یک سال…اگه ۶ ماه باشه باید برم خدمت که خیلی بد میشه

   علی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  3 + شش =