• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14998 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (571 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3074 پاسخ)
 • مشاعره  (368 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1070 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1802 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (536 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12235 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1360 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (18406 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3006 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1692 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1407 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8243 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1567 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (130 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1113 پاسخ)
 • ۰۹/۲۷  ۱۹:۵۶     mohsen Mohamadiyan
 • ۰۹/۲۷  ۱۹:۵۶     mohsen Mohamadiyan
 • ۰۹/۲۷  ۱۵:۲۹     پوریا حمید
 • ۰۹/۲۷  ۱۵:۲۹     پوریا حمید
 • ۰۹/۲۷  ۱۱:۲۰     محمدعلی حسین پور
 • ۰۹/۲۷  ۱۱:۲۰     محمدعلی حسین پور
 • ۰۹/۲۷  ۱۱:۱۴  sina   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۲۷  ۰۹:۵۴  علی/ساوه   معافیت کفالت
 • ۰۹/۲۷  ۰۹:۱۶  شهاب   سایت عصر ایران:قیمت معافی ۵۰ میلیونی...
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 433,104 | ۳,۰۰۶ نظر
  1. مهمان - میلاد امتیاز
   #1 | ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

   با سلام.بنده دانشجو معماری ازاد هسم ترم۲٫میخاهم کنکور تجربی بدن.میخوام بدونم اگه قبول شدم میتونم از دانشگام انصراف بدم.بعد معافیت تحصیلی دوباره بگیرم واسه دانشگاه جدید؟مشکلی پیش میاد؟لطفا راهنمایی کنید

   میلاد امتیاز IP Address is : hidden
   • مهمان - vali
    #2 | ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

    تا اونجایی که من میدونم بعد از دو ترم دیگه معافیت تحصیلی نمی دن

    vali IP Address is : hidden
  2. مهمان - مهدی
   #3 | ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

   با سلام، من دانشجوی مهندسی هستم و تا به حال ۱۰۰ واحد پاس کرده ام. حال سوال من این است که اگر به خدمت اعزام شوم( با این شرایط) چه طور با من رفتار می شود؟

   مهدی IP Address is : hidden
   • مهمان - احمد
    #4 | ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۱

    مهندس اگه انصراف بدی دیپلمه حساب میشی.بابا ۴۰-۴۵ واحدو پاس کن بعد برو حیفه.تنبلی رو هم بذار کنار دری بخون تموم میشه.تازشم معمولن ترم های آخر استادا اسون میگیرن .درس ها هم اختیاری میشه راحتتره.

    احمد IP Address is : hidden
   • مهمان - سرباز خسته
    #5 | ۰۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

    سلام داداش
    برو دانشگاه تقاضای کاردانی بده
    اگه شرایطشو داشته باشی بهت میدن
    از دانشگاهتون سوال کن

    سرباز خسته IP Address is : hidden
  3. مهمان - سعید
   #6 | ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

   با سلام و خسته نباشید
   من مدرک کاردانی از دانشگاه فنی و حرفه ای دارم و با این مدرک از یک سال معافیت تحصیلیم استفاده کردم و در کنکور سراسری قبول شدم در رشته ای که کارشناسی پیوسته است!
   چون کاردانی فنی = پیش دانشگاهی نظری
   الان من در دانشگاه ثبت نام کردم ولی نظام وظیفه برای من معافیت برای ادامه تحصیل صادر نمی کنه! میگن یا باید بری خدمت یا باید رشتت رو عوض کنی و کارشناسی ناپیوسته بخونی!
   میگن تو چطوری با کاردانی ،کارشناسی پیوسته میخونی – اگر ممکن نبود سازمان سنجش اجازه کنکور نمی داد که!!
   چه راهی رو به بنده پیشنهاد میکنید؟
   با تشکر

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - احمد
    #7 | ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۱

    شما حتمن با مشاور تحصیلی دانشگاهتون مشورت کنین.

    احمد IP Address is : hidden
  4. مهمان - behruz
   #8 | ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

   باسلام.من دانشجوی کارشناسی پیوسته پیام نور هستم.نصف واحدها پاس کردم.اگر انصراف بدم میتونم دوباره در دانشگاه دیگری ادامه تحصیل داده و از معافیت تحصیلی دوباره استفاده کنم؟

   behruz IP Address is : hidden
  5. مهمان - پیمان
   #9 | ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

   با سلام. بنده متولد دی ۶۹ هستم. ورودی مهر ۸۹ دانشگاه.
   خرداد ۹۴ فارغ التحصیل میشم. من علاوه بر شرکت در کنکور ارشد که بهمن امسال برگزارمیشه، میتونم در کنکور سراسری ۹۴ که تیر ماه هست شرکت کنم؟ یعنی برای تحصیل در یک رشته دیگر توی دانشگاه در مقطع کارشناسی شرکت کنم؟ از لحاظ نظام وظیفه منعی ندارم؟
   ( خلاصه بگم، یعنی قبل از سربازی دو بار لیسانس بگیرم.در دو رشته متفاوت)

   پیمان IP Address is : hidden
  6. مهمان - علی
   #10 | ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۴

   من متولد ۱۳۷۵٫۱۱٫۶هستم در ترم مهر موفق به رفتن در دانشگاه نشدم الانترم بهمن می خوام برم مشمول اضافه خدمت می شوم

   علی IP Address is : hidden
  7. مهمان - maede
   #11 | ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

   بچه ها مدت انجام خدمت سربازی به حداکثرسن اضافه خواهد شد یعنی چی؟؟؟؟

   maede IP Address is : hidden
  8. مهمان - حامد
   #12 | ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

   با سلام.
   من دانشجوی ترم اول کارشناسی ارشد ناپیوسته هستم.
   ابتدا میخواستم بدونم چند سال معافیت تحصیلی دارم؟
   دوم اینکه میخواستم بدونم اگر من در این دوره ای که الان حضور دارم تحصیلمو به پایان برسونم و سال دیگه دوباره در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنم و قبول بشم آیا دوباره معافیت تحصیلی برایم صادر میشود؟

   حامد IP Address is : hidden
  9. مهمان - km
   #13 | ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

   سلام من اعزام یکه ده بودم ولی تمدید زدم واسه دوماه دیگه.آیا میشه تمدیدمو لغو کنم و اعزام بشم

   km IP Address is : hidden
   • مهمان - احمد
    #14 | ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۱

    پلیس به علاوه ده سوال کن.

    احمد IP Address is : hidden
  10. مهمان - علی شیرویه
   #15 | ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

   سلام
   من از دوم راهنمایی ترک تحصیل کردم و متولد۱۶/۷/۱۳۷۷
   هستم
   علاقه دارم برم سربازی ولی چون سنم به ۱۸ نمیرسه میخاستم بپرسم میشه الان برم یا خیر؟
   متشکرم

   علی شیرویه IP Address is : hidden
  11. مهمان - امیر
   #16 | ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

   سلام
   من دانشجوی کارشناسی سراسری ورودی ۹۱ هستم
   منتها می خواستم به صورت موازی پیام نور هم بخونم از این ترم
   می خوام ببینم در صورت اتمام رشته اول یا انصراف یا اخراج، معافیت تا زمان اتمام رشته پیام نور بهم تعلق می گیره یا نه؟
   ممنون

   امیر IP Address is : hidden
  12. مهمان - حسین
   #17 | ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

   سلام.منم مشکل بچه های بالا رو دارم.
   ورودی۹۰ دانشگاهم.میخوام امسال دوباره کنکور تجربی بدم.
   میتونم ازمعافیت تحصیلیم استفاده کنم و دوباره کنکور بدمو دوباره دانشگاه جدید برم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   حسین IP Address is : hidden
  13. مهمان - مهمان
   #18 | ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

   با سلام
   همسر من سه ماه اموزشی رفته و بعد دانشگاه قبول شد و الان تا مهر ۹۴ معافیت تحصیلی داره و پدر شوهرم ۲۴ ماه تو بوشهر جبهه بود حالا میخواستم ببینم همسر باید ۲۴ ماه خدمت کنه یا نه و به وسیله پدرشوهرمم میشه کسری گرفت در ضمن همسرم تک پسر هم هست. لطفا هر کس میدونه جواب بده ممنون

   مهمان IP Address is : hidden
   • مهمان - احمد
    #19 | ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۱

    خب اگه مهر ۹۴ بخواد بره سربازی ۲۱ ماه خدمت میکنه چون متاهله.بخاطر پدرشون هم ۸ ماه کسری دریافت میکنن.ینی خدمت ایشون میشه۱۳ ماه.۲ ماه آموزشیه که معلوم نیست کجای کشور باشه.۱۱ ماه هم در شهر خودشون کنار همسرشون هستن.اگه فرزند هم داشته باشید ۲ ماه کم میشه.

    احمد IP Address is : hidden
    • مهمان - sorush
     #20 | ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۱

     میشه ۱۳ ماه و ۳ ماه هم قبلا خدمت کردند که میمونه ۱۰ ماه خدمت و همسر شما ۱۰ ماه خدمت میکنه به همین راحتی البته اگه اضاف نداشته باشه و اگه کسری بسیج هم داشته باشه بازم خدمتشون کمتر میشه.

     sorush IP Address is : hidden
  14. مهمان - وحید
   #21 | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۱

   سلام خسته نباشید من بعد کارشناسی دوماه رفتم سربازی که ارشد قبول شدم باز معافیت تحصیلی گرفتم و اومدم دانشگاه. الان ترم ۲ ارشدم. می خواستم باز امتحان ارشد بدم تغییر گرایش بدم مشکلی داره از نظر سربازی یا نه؟

   وحید IP Address is : hidden
  15. مهمان - هادی
   #22 | ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۲

   با سلام.

   من از شهریور ماه ۹۳ رسما ترک تحصیل کردم از کاردانی .الان میخواستم بدونم میتونم ادامه تحصیل بدم از ترم بهمن ماه یا نه؟!!!! (در ضمن تاریخ تولد ۲۶-۵-۷۵)

   هادی IP Address is : hidden
  16. مهمان - علی
   #23 | ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۲

   با سلام آیا بعد از فارغ التحصیلی در کارشناسی ارشد می توان از مدت یکساله برای معرفی خود استفاده کرد؟

   علی IP Address is : hidden
  17. مهمان - مهرداد
   #24 | ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

   با سلام
   من متولد دی ماه ۱۳۷۰ هستم همون سال اول کنکور کارشناسی قبول شدم (مهر ۸۹) و ۸ترم بعد فارغ التحصیل شدم (تیر ماه ۹۳) و یک سال فرصت دارم یعنی تا ۳۰ ام تیر ماه ۹۴
   سوالم اینه : من الان می خوام کنکور سراسری بدم اگه قبول شم مهرماه۹۴ میرم دانشگاه!!؟ ۲ ماه مرداد و شهریور ۹۴ غیبت نمی خورم ؟ باید چی کار کنم چون واقعا می خوام اول ارشد بخونم بعد برم سربازی !! راهی هست ؟؟ ممنون که وقت گذاشتین و جواب می دین

   مهرداد IP Address is : hidden
  18. مهمان - میلاد
   #25 | ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

   من متولد۴/۴/۱۳۷۵ هستم ودرسم را قبل از سن مشمولیت در رشته های فنی یعنی در سال ۱۳۹۲ تمام کردم ودر کنکور فبول نشدم ر سا۱۳۹۳ نیز در کنکور قبول نشدم ایا من میتوانم از یک سال معافیت تحصیلی استفاده کنم ودر سال ۱۳۹۴ دوباره در کنکور شرکت کنم البته بدون اینکه به خدمت سربازی بروم؟

   میلاد IP Address is : hidden
  19. مهمان - خشايار
   #26 | ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

   سلام من متولد شهریور ٧۵ هستم پشت کنکور مانده ام الان بهم گفتن نمیتونم کنکور بدم درسته؟ خیلی میترسم باید چکار کنم؟ دارم روزی ١٠ ساعت میخونم.سال قبل رتبم خوب نشد

   خشايار IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  + پنج = 8