• کدهای مراکز آموزش نظامی  (13920 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (546 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (2901 پاسخ)
 • مشاعره  (365 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (961 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1606 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (479 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (11456 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1315 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (16433 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2891 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1628 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1288 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8051 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1493 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (121 پاسخ)
 • مقالات  (25 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (981 پاسخ)
 • ۰۷/۰۹  ۲۲:۲۵     amin arbabi
 • ۰۷/۰۹  ۲۲:۲۵     amin arbabi
 • ۰۷/۰۸  ۱۵:۳۲     حسن حبیبی
 • ۰۷/۰۸  ۱۵:۳۲     حسن حبیبی
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۰     یاسین علی محمد
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۰     حسین سوری
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۰     حسین سوری
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۰     مهدى حق وردى
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۰     حسن ناصری آلاشتی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 399,853 | ۲,۸۹۱ نظر
  1. مهمان - امیرحسین
   #1 | ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

   سلام لطفا راهنماییم کنید
   من دیپلمم رو سال ۹۱ گرفتم
   یعنی سال ۸۹ وارد دبیرستان شدم
   رشته تجربی هستم و مدرک پیش دانشگاهی رو هم با یک سال تاخیر گرفتم
   متولد ۱۳۷۳ هم هستم
   الان من شامل بند ۵ میشم؟
   و اینکه الان تا بهمن میتونم مرخصی بگیرم؟ چون نیمه دوم قبول شدم
   لطفا راهنماییم کنید

   امیرحسین IP Address is : hidden
  2. mehrdade
    
   #2 | ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

   سلام
   من کاردانی فنی و حرفه ای قبول شدم سرباز هستم الان پنچ ماه خدمت کردم رفتم نظام وظیفه برای تاییده کار نامه میگه کاردانی حق ادامه تحصیل نداره درست چرا ؟؟؟؟سرباز نباید درس بخونه ایا ……

   mehrdade IP Address is : hidden
  3. مهمان - محمد
   #3 | ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

   با سلام.من دانشجوی کارشناسی هوشبری سال چهار می باشم.میخواستم بدونم اگه سال۹۴ کنکور سراسری بدم و یکی از رشته ای دکتری عمومی قبول بشم معافیت تحصیلی برای من صادر می شود یا خیر؟
   تشکر فراوان

   محمد IP Address is : hidden
  4. مهمان - حمید
   #4 | ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

   با سلام .
   من متولد ابان ۷۳ هستم کنکور ۹۲ شرکت کردم جایی که می خواستم قبول نشدم . کنکور ۹۳ شرکت کردم و دانشگاه قبول شدم اما نیمه دوم یعنی از بهمن باید برم . این قانون رو پرسیده بودم که هر کس تا یک سال پس از فارغ التحصیلی وقت داره خودشو معرفی کنه . از نظام وظیفه پرسیدم گفت باید تا ۳۱ شهریور دفترچتو پست کنی . امروز ۲۷ شهریور دفترچه رو پست کردم بهم گفت شش ماه اضاف دارم . تورو خدا کمکم کنید باید چیکار کنم ؟
   ایا می تونن حذفش کنن ؟ بهم گفتم برو نظام وظیفه ببین چی میگن ؟ یه راهی بزارین جلوم ؟
   اگه غیبت داشته باشم دانشگاه ثبت نام نمیکنه ؟ چیکار کنم مگه یک سال وقت معرفی ندارم پس چرا شش ماه اضاف خدمت .

   حمید IP Address is : hidden
  5. مهمان - masoud
   #6 | ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

   با سلام بنده از دانشگاه (کاردانی) فارغ التحصیل شدم و بدون غیبت اولیه به سربازی رفتم بعد از اینکه ۶ ماه خدمت کردم و در مرز سیستان بودم از خدمت فرار کردم.الان ۴ماهه که نرفتم دانشگاه برای کارشناسی شرکت کردم و قبول شدم احتمال اینکه بتونم ادامه تحصیل بدم و بعد به ادامه خدمت بپرازم چقدر هست؟

   masoud IP Address is : hidden
  6. مهمان - سینا
   #7 | ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

   لطفا راهنماییم کنین:
   سلام من متولد ۷۴/۵/۵هستم
   سال ۸۸ وارد دوره متوسطه شدم سال ۹۰/۹۱ دیپلم گرفتم ۹۱/۹۲ پیش دانشگاهی بودم و مدرک پیش دانشگاهی رو در شهریور سال ۹۳ با یک سال تاخیر گرفتم ایا من میتونم ترم بهمن وارد دانشگاه بشم ایا غیبت سربازی نمیخورم؟

   سینا IP Address is : hidden
  7. مهمان - علیرضا
   #8 | ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

   سلام.بنده متولد ۴ شهریور ۷۱ هستم و خرداد ۹۴ لیسانسم رو میگیرم. ارسال دفترچه ی بنده به چه صورت خواهد بود؟ چقدر فرصت دارم؟ چون بیشتر از ۸ ترم میشم اشکالی نداره؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  8. مهمان - hamed
   #9 | ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

   دوستان سلام
   من دانشگاه ازاد ۱ ترم خوندم حالا میخوام انصراف بدم برم سربازی
   حالا میخوام بدونم باید پول بدم بابت انصراف که میخوام برم سربازی یا نمیخواد؟؟؟

   کمک کنید.ممنون ;-)

   hamed IP Address is : hidden
  9. مهمان - علی
   #10 | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

   سلام من ورودیه سال ۸۸ دانشگاه آزاد ام یک سال مرخصی با سنوات گرفتم
   و سال ۶ ام هست و درسم تموم داره میشه
   می خواستم بدونم یک سال فراغ از تحصیل دارم؟ برای ارشد می خوام بخونم

   علی IP Address is : hidden
  10. مهمان - حمیدرضا
   #11 | ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

   سلام من دانشجوی ترم ۹ کارشناسی پیوسته هستم و میخوام همین ترم انصراف بدم و کاردانی در رشته بگیرم.ایا میتونم دوباره برم و یه رشته جدیدی توی مقطع کارشناسی پیوسته بخونم؟
   و اینکه مدرک معادل کاردانی از لحاظ نظام وظیفه معتبر هست برای درجه دادن میپرسم

   تورخدا زود جواب بدین ممنونم

   حمیدرضا IP Address is : hidden
  11. مهمان - محمد حسین
   #12 | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

   سلام

   من دانشجوی کاردانی دانشگاه آزاد هستم و آخرین ترم میگذرانم …

   چه مدت وقت دارم فراغت از تحصیل داشته باشم تا به مقطع کارشناسی برم ؟؟؟

   ۶ ماه یا ۱ سال؟

   محمد حسین IP Address is : hidden
  12. مهمان - عرفان
   #13 | ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

   سلام
   من عرفان از رشت متولد ۱۶/۵/۱۳۷۴هستم در کاردانی فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی استانه اشرفیه قبول شدم سرباز هستم الان ۶ماه خدمت کردم رفتم نظام وظیفه برای تاییده کار نامه میگه کاردانی حق ادامه تحصیل نداره چرا سرباز نباید درس بخونه من تا دوسال دیگه نمیتونم کنکور بدم من عمری که خدا داده رو از سر راه نیاوردم :twisted: :twisted: الان اعصاب درست حسابی ندارم عمرم که باد هوا شد کی حالا دو سال دیگه تازه میره واسه کاردانی امتحان بده همین قانونای مسخره هستش که زندگی ادمو خراب می کنه چرا من نباید پیشرفت کنم تا تو جامعه سر بالا بگیرم یعنی فردا خدا نکرده جنگ شد مثلا من بیام واشه شمایی بجنگم که باعث پیشرفتمو گرفتین چرا مگه من میخوام قتل بکنم چرا دولت فقط حرف میزنه چرا پشت ما جون ها نیست همین کارا رو میکنین امثال … در میاد واقعا برای خودم برای شما ها متاسفم و هر روز صبح که بیدار میشم تف ولعنت به اون کسانی می فرستم که این قانونو تصویب کرد تا به ما رسید دنیا دهن باز کرد

   عرفان IP Address is : hidden
  13. مهمان - چمران
   #14 | ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

   سلام من متولد ۷۳/۱۱/۲۹هستم ویک سال دیرتر از بچه های دیگر شروع کردم توسال ۹۳بیش دانشگاهی رو تموم کردم ولی تجدید دارم در شهریور درس رو باس نکردم ماند برای دی ماه میخام برم بزرگ سالان ایا میشه حضوری درس خوند یا اگه غیر حضوری باشه اضافه خدمت میخورم؟لطفا جواب بدید

   چمران IP Address is : hidden
  14. مهمان - مرتضی پ
   #15 | ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

   متولد ۱۳۷۲/۰۶/۱۶ هستم
   دیپلم فنی و حرفه ای (۹۱) و پیش انسانی (از راه دور) ۹۳ هستم.
   در دانشگاه آزاد از معافیت تحصیلی استفاده می کنم و در صورتی که در کنکور ۹۴ شرکت و قبولی در یکی از انشگاه های دولتی شوم. می توانم از دانشگاآزادانصراف و در دانشگاه دولتی مشغول به تحصیل شوم.
   و معافیت تحصیلی برام صادرمشه , و چون مشمولم مشکلی نیست ؟

   مرتضی پ IP Address is : hidden
  15. مهمان - میلاد
   #16 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

   با سلام وخسته نباشید
   من دانشجوی ترم آخر دکتری دامپزشکی از دانشگاه آزاد هستم یک سال پشت کنکور بودم وبه دلیل یه سری از مشکلات یک سال و نیم دارم دیرتر درسم رو تمام میکنم ، میخوام دوباره کنکور سراسری بدم تا یکی از شاخه های پزشکی رو چه در دانشگاه ازاد چه دولتی قبول بشم

   میخواستم بدونم اگه دفترچه رو طرفای اردیبهشت پست کنم و کنکور بدم ، اگه قبول بشم بهم معافیت تحصیلی تعلق میگیره و میتونم دکتری بگیرم یا باید برم سربازی و راهی نیست دوباره کنکور سراسری بدم ، لطفا اگه این راه عملیه یا راه دیگری هست ، بزرگواری کنید و واسم جواب رو میل کنید ، پیشاپیش از زحماتتون متشکرم

   میلاد IP Address is : hidden
  16. مهمان - علی
   #17 | ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

   عاقا سلام
   خواهش میکنم یکی جواب منو بده مسعولین پاسخگو نیستن خواهش کردم موضوع من فوری فوتیه

   من متولد ۷۴/۱/۲ هستم و معافیت تحصیلی هم گرفتم سال ۹۲ کنکور دادم قبول نشدم امسال هم کنکور ۹۳ شرکت کردم رتبم هم خوب شد و چون رشته ی تجربی بودم و تعداد داوطلبا زیاد انتخاب رشته خیلی تخیلی بود و چون من پرشکی میخواستم شانسم نزدو قبول نشدم هیچی الان من بدبختم موندم چیکار کنم اگه مجدد بخوام واسه کنکور ۹۴ وایسم چجوریه. میدونم اضاف میخورم فقط نمیدونم واسه سال بعد که خواستم دانشگاه برم منو ثبت نام میکنن ?اگه ثبت نام نمیکنن پس الان من چیکار کنم یه راهی پیش روم بزارید من نمیتونم برم سربازی حتما باید کنکور بدم خواهش میکنم کمک کنید خواهشششششش
   :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

   علی IP Address is : hidden
  17. مهمان - mehrdad
   #18 | ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

   من کارشناسی دارم یکسال هم ازش گذشته سه ماه دیگه اعزامه
   اگه ارشد ازاد ثبت نام کنم انصراف بدم یه سال معافیت دارم یا نه؟
   m.kashi@mihanmail.com

   mehrdad IP Address is : hidden
  18. مهمان - ادیب
   #19 | ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۴

   سلام من در حین خدمت سربازی هستم سه ماه از خدمت سربازی باقی مانده ک در دانشگاه دولتی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم با توجه به این که از پادگان مرخصی طلب دارم می توانم هم تجصیل کنم و هم سربازی را به پایان برسانم؟

   ادیب IP Address is : hidden
  19. مهمان - نیما
   #20 | ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۴

   سلام.با توجه به این که من در تیر ماه سال ۹۳ از دانشگاه کارشناسی فارغ التحصیل شده ام ایا مهلت یک ساله من تا تیر ماه است یا با توجه به این که ثبت نام در مقطع کازشناسی ارشد در شهریور ۹۴ است ایا شامل معافیت یک ساله خواهم شد؟

   نیما IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  1 + = دو