• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14485 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (562 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3009 پاسخ)
 • مشاعره  (367 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1039 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1747 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (528 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12013 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1351 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (17414 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (2962 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1677 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1395 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8163 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1539 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (124 پاسخ)
 • مقالات  (27 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1069 پاسخ)
 • ۰۹/۰۲  ۰۸:۳۴  عباس   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۲  ۰۸:۲۸  عباس   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۰۲  ۰۸:۱۷  علي   تصویب قانون معافیت نوه ذکور والدین...
 • ۰۹/۰۲  ۰۷:۱۵     علی عبدپور
 • ۰۹/۰۲  ۰۷:۱۵     علی عبدپور
 • ۰۹/۰۲  ۰۰:۵۸  ali   معافیت پزشکی
 • ۰۹/۰۲  ۰۰:۴۶  محد   تصویب قانون معافیت نوه ذکور والدین...
 • ۰۹/۰۲  ۰۰:۳۱  saber   معافیت پزشکی
 • ۰۹/۰۲  ۰۰:۲۸  saber   معافیت پزشکی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 421,131 | ۲,۹۶۲ نظر
  1. مهمان - ابوالفضل
   #1 | ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

   ۱کی از دوستام دفترچشو پست کرده ولی تاریخ فراقت از تحصیلشو اشتباه زده
   پلیس + ۱۰ هم همونو اشتباه زده
   حالا از دانشگاه به نظام وظیفه نامه ای چیزی رفته که بدونن تاریخ فراغت از تحصیلش کی هست و بهش گیر بدن؟

   ابوالفضل IP Address is : hidden
  2. مهمان - حسام ذبیحی
   #2 | ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

   با سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان به جهت زحمات بی دریغتان
   اینجانب متولد ۱۳۶۴ در سال ۱۳۹۱ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده و شهریور ۹۱ تا بهمن ۹۱ به خدمت سربازی رفته و از بهمن ۹۱ به مدت ۳ سال جهت مقطع کارشناسی ارشد شامل معافیت تحصیلی شده ام ، آیا جهت ادامه تحصیل امکان شرکت در کنکور سراسری یا آزاد سال ۹۴ را دارم و معافیتم تمدید خواهد شد ؟
   با تشکر

   حسام ذبیحی IP Address is : hidden
  3. مهمان - حسینی
   #3 | ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

   سلام،بنده در بهمن ماه امسال (۹۳ ) در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شوم و در کنکور کارشناسی ارشد شرکت خواهم کرد.آیا در صورت عدم قبولی می توانم در کنکور ارشد سال بعد نیز شرکت کنم؟آیا پس از شرکت در کنکور تا مشخص شدن نتایج قبولی اعزام به خدمت خواهم شد؟

   حسینی IP Address is : hidden
   • مهمان - sorush
    #4 | ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

    کو تا سال بعد . بنظرم کنکورو دادی برو خدمت برا ارشد هم اینقدر الان راحت قبول میشن ۳ ماه قبلش در حین خدمت بخون ارشد هم قول میدم قبول بشی البته اگه تنبلی نکنی و تا شهریور سال بعدش که بری سر کلاس خدمتت هم تموم شده . من الان دانشجوی دکتری هستم دقیقا همین توضیخاتی که برا شما دادمو انجام دادم الانم ۲۶ سالمه خداروشکر هیچ عقب افتادگی ندارم

    sorush IP Address is : hidden
  4. مهمان - جواد
   #5 | ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

   با سلام و عرض خسته نباشید
   میخواستم بگم که این یک نوع ضعف در قانون جدیده که دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل میشوند حداکثر ۶ ماه وقت دارند ، بنده متولد ۲۸/۴/۷۵ هستم و قبل از رسیدن به سن مشمولیت(۱/۴/۹۳)فارغ التحصیل شده ام اما در کنکور امسال رشته ی مدنظرم را بدست نیاورده ام،با این قانون من نمیتوانم در کنکور سال آینده شرکت کنم، یا باید به خدمت مقدس سربازی بروم و یا در دانشگاه آزاد و در رشته های بدون آزمون ادامه تحصیل دهم
   با تشکر

   جواد IP Address is : hidden
  5. مهمان - داود
   #6 | ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

   با سلام
   بنده فارغ التحصیل شهریور ماه سال جاری در رشته کارشناسی کامپیوتر هستم و سربازی نرفته ام، میخواهم در کنکور سراسری سال آینده در رشته تجربی شرکت نماییم ، آیا در صورت قبولی می توانم از معافییت تحصیلی استفاده نماییم.
   با تشکر

   داود IP Address is : hidden
  6. مهمان - داود
   #7 | ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

   با سلام
   فارغ التحصیل مقطع کارشناسی هستم.دوباره می خواهم کنکور بدهم ودندان پزشکی بخوانم.ایا دوباره میتوانم از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟یا باید به خدمت بروم.

   با تشکر

   داود IP Address is : hidden
  7. مهمان - حسام ذبیحی
   #8 | ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

   با سلام جناب حسینی
   پیشاپیش فارغ التحصیلی تان را تبریک می گویم و امیدوارم و از خداوند متعال برایتان خواهانم که در مقاطع بعدی نیز ادامه تحصیل داده و به کارشناسی ارشد اکتفا نکنید و با تلاشتان مطمئنا به بالاترین مقاطع خواهید رسید.
   به نظر من بعد از اتمام مراحل فارغ التحصیلی سریعا (همان فردایش ) اقدام به تکمیل دفترچه اعزام به خدمت سربازی نمایید تا انشالله اول اردیبهشت ماه اعزام شوید و تا اعلام نتایج کنکور ارشد ۴ ماه از خدمتتان نیز گذشته و بعد اول مهرماه برای ثبت نام و ادامه تحصیل به دانشگاه میروید و از بهمن ماه تا مهر ماه سال آینده از وقتتان به بهترین نحو استفاده کرده اید . البته بازهم خودتان مختارید و بنده فقط به عنوان برادر کوچکتان نظر خود و تجربه گذشته ام را عنوان کردم و تصمیم نهایی و انتخاب بهترین راه با خودتان است و مطمئن هستم که بهترین مسیر را انتخاب خواهید کرد.
   با آرزوی موفقیت و کامیابی برایتان

   حسام ذبیحی IP Address is : hidden
  8. مهمان - مرتضی
   #9 | ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳

   سلام
   من سال ۸۹ دانشگاه قبول شدم و با معافیت تحصیلی در حال گذروندن دوره کارشناسی هستم. با توجه به اینکه اون زمان من دوره خدمت ۱۸ ماه بودم، بعد از فارغ التحصیلی به خدمت برگردم. آیا همون ۱۸ ماه حساب میشه یا تغییر میکنه؟؟؟
   با تشکر

   مرتضی IP Address is : hidden
  9. مهمان - محمدحسین
   #10 | ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳

   با سلام و عرض خسته نباشید
   می خواستم بدونم شخصی که در یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ التحصیل شده می تواند در رشته دیگه که از نظر سازمان سنجش هم منعی نداره، شرکت کنه و در صورت قبولی در آن رشته تحصیل کنه؟
   با تشکر.

   محمدحسین IP Address is : hidden
  10. مهمان - کاظم
   #11 | ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

   با سلام
   ببخشید آیا امکان رفتن به سربازی حین دوره دکتری با اخذ مرخصی تحصیلی وود دارد؟ بنده سابقه خدمت قبلی و کسر خدمت نخبگان وظیفه دارم.
   با تشکر

   کاظم IP Address is : hidden
   • مهمان - sorush
    #12 | ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

    دوست عزیز با این شماره تماس بگیر تا راهنماییت کنم . کاملا موضوع شما رو میدونم . فقط ظهر موقع خوابم تماس نگیر چون صبح زود بلند میشم . ۰۹۳۰۸۹۸۸۳۴۳ زنگ زدی بگو از کجا هستی و برا چی

    sorush IP Address is : hidden
  11. مهمان - زهره جان خانی
   #13 | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

   سلام،فردی متولد مرداد ۷۵ که در حال حاضر مشمول خدمت است ولی جهت گرفتن دیپلم اقدام کرده،لطفا راهنمایی بفرمایی چه کند.

   زهره جان خانی IP Address is : hidden
  12. مهمان - علی
   #14 | ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

   سلام ، من متولد ۷۳ هستم ، ۳۰ آذر ۹۲ انصراف دادم
   الان که میخوام برم دانشگاه ثبت نام برای تکمیل ظرفیت ثبت نام کردن اما آزمون اول بهمنه و من ۳۰ ام سرباز حساب میشم .
   در ضمن من عمل قلب باز کردم ، الان باید چیکار کنم دقیقا . میخوام برم دانشگاه .

   علی IP Address is : hidden
  13. مهمان - کاظم
   #15 | ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

   با سلام
   آیا دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی دولتی ( کارشناسی حقوق) می تواند بلافاصله پس از فارغ التحصیلی کنکور سراسری تجربی بدهد و در صورت قبولی در رشته پزشکی ، برای ادامه تحصیل در آن رشته مشمول معافیت تحصیلی شود؟؟؟؟؟؟
   لطفا هرچه سریعتر پاسخ فرمایید. خیلی برایم اهمیت دارد
   متشکرم
   خدا خیرتان دهد

   کاظم IP Address is : hidden
  14. مهمان - مجتبی
   #16 | ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

   بنام خدا با سلام
   من درسال۸۹اعزام شده وپس از ۶ ماه خدمت وارد دانشگاه شدم واز معافیت تحصیلی استفاده میکنم که در آن زمان خدمت ۱۸ماه بود و دراین مدت تحصیل متاهل نیز شدم حالا با این وضعیت من باید مجدد دفترچه پست کنم یا به مرکز قبلی خودمو معرفی کنم؟ بابت متاهلی ومدرک تحصیلی کارشناسی چقد ازمن کم میشه؟منهم جزء ۱۸ماه حساب میشم یا ۲۴ ماه؟ ممنون

   مجتبی IP Address is : hidden
  15. مهمان - samand
   #17 | ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

   سلام
   چه مدرکی بیانگر معافیت تحصیلی است مثلا مدرک دیپلم که از تاریخ اخذ به مدت یکسال پس از فراغت از تحصیل یا ریز نمرات ؟

   samand IP Address is : hidden
  16. مهمان - سامان
   #18 | ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

   سلام من در مقطع پیش دانشگاهی ام اگه امسال (۹۴) کنکور بدم و رشته ی مورد علاقم قبول نشم میتونم دوباره کنکور بدم یا باید برم سربازی خواهشا جواب بدید؟؟؟؟ ممنون!!!!!

   سامان IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  8 + = نُه