• کدهای مراکز آموزش نظامی  (14998 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (571 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3074 پاسخ)
 • مشاعره  (368 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1070 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1802 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (536 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12235 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1360 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (18406 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3006 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1692 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1407 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8243 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1567 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (130 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1113 پاسخ)
 • ۰۹/۲۷  ۱۹:۵۶     mohsen Mohamadiyan
 • ۰۹/۲۷  ۱۹:۵۶     mohsen Mohamadiyan
 • ۰۹/۲۷  ۱۵:۲۹     پوریا حمید
 • ۰۹/۲۷  ۱۵:۲۹     پوریا حمید
 • ۰۹/۲۷  ۱۱:۲۰     محمدعلی حسین پور
 • ۰۹/۲۷  ۱۱:۲۰     محمدعلی حسین پور
 • ۰۹/۲۷  ۱۱:۱۴  sina   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۲۷  ۰۹:۵۴  علی/ساوه   معافیت کفالت
 • ۰۹/۲۷  ۰۹:۱۶  شهاب   سایت عصر ایران:قیمت معافی ۵۰ میلیونی...
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 433,007 | ۳,۰۰۶ نظر
  1. #1 | ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

   سلام .ببخشید من من متولد ۵/۵/۱۳۷۲هستم الان پارسال دیگه درسم رو تموم کردم پیش دانشگاهی کنکور هم قبول نشدم در حال حاضر هم جایی درس نمیحونم آیا میتونم با گذاشتن ۱۵ میلیون از کشور خارج شم به مدت ۱۵ روز؟ ازتون خواهش میکنم جوابم رو بدید.

   مهیم IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #2 | ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

    برادر جان:
    در سوال شما بویی از غیبت میرسه :shock:
    یعنی شما غایب تشریف دارید
    اول باید مشکل غیبت را حل کنی
    زیرا به محض معرفی به حوزه همانجا با ماشین موزر موهای شما را اصلاح و بعد بازداشتگاه و بعد به آموزشی می فرستند تا خدمت کنید.
    و من الله التوفیق

    علی IP Address is : hidden
  2. مهمان - جعفر
   #3 | ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

   سلام من متاهل هستم ساکن اهواز دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور و در حال تحصیل هستم و میخواهم به خدمت مقدس سربازی بروم امکان دارد لطفا جواب بدهید و یا راهنمایی بفرمایید

   جعفر IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #4 | ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

    جعفر عزیز:
    شما موارد بالا را مطالعه کنید
    شماره ۲۲
    ۲۲ – آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز است؟
    خیر ،منع قانونی دارد.

    علی IP Address is : hidden
  3. مهمان - Ali
   #5 | ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

   سلام من متعهد خدمت در یکی از ارگان ها بوده و اکنون در دانشگاه قبول شده ام اما شرکت با ادامه تحصیل اینجانب موافق نمی باشد آیا می توانم استعفا داده و ادامه تحصیل دهم

   Ali IP Address is : hidden
   • مهمان - sadegh
    #6 | ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

    خودت می گی متعهد یعنی تعهد داری و باید مطیع دستورات باشی

    sadegh IP Address is : hidden
  4. مهمان - علی
   #7 | ۰۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   سلام من متولد ۷۱ هستم ۲ بار کنکور دادم و حالا ترم اول دانشگاه آزاد هستم.می خواستم بدونم می تونم بازم کنکور سراسری بدم؟

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #8 | ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

    سلام
    طبق قانون جدید سن ورود به مشملیت بر اساس ماه ورود به ۱۸ سالگی می باشد.
    و تا سن ۲۰ سالگی باید پیش دانشگاهی رو تموم کنید
    معافیت تحصیلی به مشمول در هر مقطع صرفاً یکبار تعلق می گیرد.

    علی IP Address is : hidden
  5. مهمان - علی
   #9 | ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   سلام
   من میخواستم بدونم اگر الان که حین خدمتم دانشگاه علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی قبول شم میتونم مرخصی بگیرم و برم؟
   شنیدم که علمی کاربردی و پیام نور رو قبول نمیکنن

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #10 | ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

    آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پیام نور مجاز نیست و
    منع قانونی دارد.
    اما شما میگی مرخصی بگیری
    باید از حوزه نظام وظیفه و قسمت معفیت تحصیلی اقدام کنی.

    علی IP Address is : hidden
  6. مهمان - علی
   #11 | ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   تــــوجــــه تــــوجـــــه

   سلام بچه های عزیز :
   سعی کنید بطور مرتب به خبر بـیـسـت و سـی و وب گـردی بـیـسـت وسـی و دیگر شبکه ها
   پیام بدید که :

   تــجــربه ثــابــت کــرده تــا رســـــانــــــه ایــش نــکــنــیــم اصــلا و ابــدا اجــراش نـــمــیــکـنـن.

   تــــا مــــا کـــاری بــــرا خـــودمـــــان نـــکــنـــیــــم هــیـــچ کــی بــه غــیـــر خـــــــــــــــدا
   دلـــش بـــه حـــال مـــا بــنــده های خــــــدا نــمــیسوزه.

   کــی دلــش به حال ما جوانان میسوزه.

   و من الله التوفیق

   علی IP Address is : hidden
  7. مهمان - نیما
   #12 | ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   سلام
   من دانشجوی کارشناسی ورودی سال ۸۶ هستم و از دانشگاه اخراج شدم و مدرک کاردانی معادل به من داده شده . میخواستم بدونم در صورت قبولی در ازمون کاردانی به کارشناسی هنوز میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم یا نه؟

   نیما IP Address is : hidden
  8. مهمان - عادل
   #13 | ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   سلام
   من متولد نیمه ی دوم ۷۱ میباشم و یک بار کنکور داده ام و دانشجوی ترم اول شبانه هستم.آیا میتوانم در کنکور۹۰شرکت کنم؟ اگر در دانشگاهی قبول شوم مرا ثبت نام میکنند یا نه؟

   عادل IP Address is : hidden
   • مهمان - hamid
    #14 | ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

    سلام
    اره میتونی
    تلاشتو زیاد کن موفق باشی…

    hamid IP Address is : hidden
   • مهمان - محمد
    #15 | ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲

    منم دقیقا همین طوری بودم و امسال کنکور دادمو قبولم شدم ولی طبق بخشنامه ی جدید بهمن ماه ثبت نامم نکردن

    محمد IP Address is : hidden
  9. #16 | ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   ببخشید کنکور۹۱

   عادل IP Address is : hidden
  10. مهمان - حسین
   #17 | ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   باسلام

   من دانشجو کارشناسی ارشد حقوق هستم و دارای معافیت تحصیلی آیا می توانم بصورت مشاور در یک دستگاه دولتی مشغول بکار شوم

   حسین IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #18 | ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

    سلام حسین جان:

    شما می توانید به صورت امریه اقدام کنید

    به فرض همین کاری که آموزش و پرورش انجام می دهد
    به کار گیری سرباز به عنوان معلم سرباز معلمی

    شما باید به جایی که می خواهید مشغول شوید مراجعه و در صورت نیاز شما را پذیرش میکنند.
    البته در صورت نیاز !!
    و من الله التوفیق

    علی IP Address is : hidden
  11. مهمان - حسین
   #19 | ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   سلام

   میخواستم بدونم آیا باداشتن معافیت تحصیلی امکان دارد در یک دستگاه دولتی به عنوان مشاور مشغول بکار شوم

   حسین IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #20 | ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    عزیز من خودت میگی معافی تحصیلی :x
    که شش ماه بیشتر نیست :x
    شما باید قبل ارسال مدارک نظام وظیفه با اداره ای که میخوای اونجا کارکنی صحبت کنی
    زیرا بعضی از ادارات سرباز یا همان امریه با هر مدرکی که داشته باشه قبول نمیکنن.

    علی ح ل IP Address is : hidden
  12. مهمان - حسین
   #21 | ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

   :?: :?: :?: :?:

   حسین IP Address is : hidden
  13. مهمان - سعید
   #22 | ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   سلام :cool:
   خسته نباشید. :razz:
   من لیسانس رو تازه تموم کردم !
   و قصد ارسال دفترچه خدمت دارم.
   خواستم ببینیم تو ارسال کپی آخرین مدرک تحصیلی گواهی موقت لیسانس رو باید منتظر شم بگیرم یا اینکه با نامه از دانشگاه هم میتونم مدارکم رو ارسال کنم !
   اصلا به من دانشجو که تا الان از معافیت تحصیلی استفاده میکردم گواهی موقت داده میشه یا اینکه رویه کار به همین صورت است که باید نامه با مدارکم به نظام وظیه ارسال کنم !
   با تشکر

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #23 | ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

    سلام سعیدجان:
    شما موقعی که تصویه حساب میکنی با دانشگاه همان جا بهشون بگو برگه معرفی به خدمت رو بدید معمولا خودشون میدن از قبل از اینکه شمابگی بهشون.
    برگه رو میبری معونت دانشجویی امضا میکنه و بعدش میبری حوزه نظام وظیفه که ثبت کنه تاریخ اتمام دوره کارشناسی رو
    هشدار : کارهای فارغ التحصیلیت رو زود انجام بده تا غیبت نخوری.

    گواهی موقت نمیخواد. همان برگه رو می بری۱۰+ یک + دفترچه تکمیل شده خدمت و قبل اش برو توی بانک سپه حساب باز کن
    شماره حساب از شما میخوان تا حقوق چندرغازی سربازی رو بندازن به حسابتان.
    و من الله التوفیق

    علی ح ل IP Address is : hidden
  14. مهمان - محمدعلی
   #24 | ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   سلام
   من داشنجوی ترم ۹ کارشناسی پیوشته هستم
   اما بدلایلی میخواهم انصراف بدهم
   آیا راهی برای دانشگاه رفتن قبل از خدمت دارم؟
   چه آزاد چه سراسری چه موسسه آموزش عالی چه پیام نور
   منظورم از این رشته هاییه کهخ بدونه کنکور دادن دانشجو میگیرن
   یا اینکه میشه همزمان با خدمت دانشگاه هم برن تو یه کدوم از این دانشگاه ها؟

   محمدعلی IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #25 | ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

    محمد علی جان
    معافی تحصیلی فقط یکبار صادر میشه
    الان هم مدت معافی رو کم کردن
    شما بهترین راه اینه که ادامه بدی
    یا اینکه
    خیلی دوست داری انصراف بدی
    مدرک معادل کاردانی رو بگیر یعنی برو دانشگاه بگو نمی خوام کارشناسی رو تموم کنم میخوام مدرک کاردانی بهم بدید
    اونا هم بر اساس واحدهای گذرانده شده مدرک کاردانی بهت میدن.
    بهتره از اینکه با مدرک دیپلم بری خدمت سربازی
    و من الله التوفیق

    علی ح ل IP Address is : hidden
  15. مهمان - بابک
   #26 | ۰۵:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   سلام از دوستان کسی میتونه سوالم رو جواب بده؟اگر سنوات مجاز ۶ سال کارشناسی پیوسته تموم بشه و فقط ۶ واحد بمونه آیا این اجازه رو میدن که بدون خوردن غیبت ۱ نیمسال تمدید کنیم تا مدرک لیسانس رو بگیریم؟دانشگاه آزاد درس میخونم خواهش میکنم اگه جوابم رو میدونین کمک کنین فکرم درگیر اون ۶ واحد هست و تمام شدن سنواتم هست یعنی بهم مدرک لیسانس نمیدن و نظام وظیفه موافقت نمیکنه و بعد ۶ سال باید با دیپلم برم و تمام این ۶ سال خراب میشه به خاطر اون ۶ واحدی که بعد از تمام شدن سنوات میمونه؟:cry:
   خواهش میکنم اگه جوابش رو میدونین و شما این مشکل رو داشتین و سنوات اضافه بدون غیبت خوردن گرفتین بگین

   بابک IP Address is : hidden
   • مهمان - علی
    #27 | ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

    سلام
    برای شما قانون تبصره داره

    و اینکه میگید چند واحد دارید که مانده
    دقیقا تعداد واحدهای مجاز برای تحصیل را از خود حوزه ، قسمت معافیت تحصیلی سوال کنید بهتره.
    چون یه جورایی معافیت تحصیلی رو کم کردن.
    ولی چون شما در حال اتملم خدمت هستید احتمال داره بتونید ادامه بدید.
    سریعا به خود حوزه شهر خودتان سر بزن تا دچار غیبت نشی و بتونی درستش کنی.
    و من الله التوفیق

    علی IP Address is : hidden
  16. مهمان - علی
   #28 | ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   آخه من شنیدم اگر دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور قبول شی بهت مرخصی نمیدن در صورتی که اگر سراسری یا آزاد باشه خب مرخصی میگیری و ادامه تحصیل میدی بعد ادامه تحصیل باقی خدمت رو میری

   علی IP Address is : hidden
  17. مهمان - احسان
   #29 | ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   سلام
   با عرض خسته نباشید
   من در ترم بهمن ۹۰ در دانشگاه آزاد ثبت نام کردم ، ومی خوام ۱۵ روز دیگه کنکور ارشد سراسری بدم.
   این امکان وجود داره که از دانشگاه ازاد انصراف بدم و دو باره از دانشگاه سراسری در مقطع ارشد معافیت تحصیلی صادر بشه ؟
   با تشکر

   احسان IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #30 | ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    سلام
    دانشجویان اخراجی ، انصرافی و ترک تحصیل کرده ها حداکثر ظرف ۴ ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام نمایند.
    دانشگاه با اعاده به تحصیل دانشجوی اخراجی هماهنگ باشد.
    اعاده به تحصیل مشروط به شرکت مجدد در آزمون ورودی نباشد.
    از تاریخ انصراف یا اخراج بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.

    علی ح ل IP Address is : hidden
  18. مهمان - سعید
   #31 | ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   سلام مجدد علی جان بابت جواب سریع شما ممنونم :lol: :razz: :cool:
   فقط اینکه بعد از گرفتن نامه فراغت از تحصیل آیا لزومی داره خودم ببرم نظام وظیفه تا تاریخ ثبت فارغ التحصیلیم رو ثبت کنم !
   اخه میدونم خود دانشگاه واسه نظام وظیفه یک نامه ارسال میکنه بابت فراغت از تحصیل !
   بعد در خصوص یک بند در دفترچه که نوشته ارسال کپی آخرین مدرک تحصیلی آیا همین نامه فراغت از تحصیل که واسه نظام وظیفه بگیرم از دانشگاه و همراه مدارک بفرستم کافی هست !
   بازم ممنونم.

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #32 | ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    سلامی دوباره
    معمولا برا ما که اینطور بود حالا دانشگاه شما خودش میخواد ببره رو نمی دانم!
    شما برای اطمینان بعد از اینکه دانشگاه گفت ما برگه معافیت رو فرستادیم حوزه
    شما دو سه روز بعدش برو حوزه نظام وظیفه قسمت معافیت تحصیلی کد ملیت رو میدی و بهت میگه که بله معافی شما به مدت شش ماه ثبت شده.
    حالا شما توی این شش ماه فرصت داری یا دفترچه بفرستی یا کنکور ثبت نام کنی
    سوال دومت:
    صد در صد دانشگاه یک نامه فراغت از تحصیلی بهت میده و این نشان دهنده آخرین مدرک شما می باشد.
    به هیچ وجه گواهی مدرک رو نمی خوان.
    در ضمن پلیس۱۰+ مدارک را اسکن میکنه و برا حوزه تهران میفرسته.
    همون جا اصل مدارک رو بهت میدن فقط اسکن مییکنن.
    دست ام درد گرفت از بس تایپ کردم.

    علی ح ل IP Address is : hidden
  19. مهمان - بابک
   #33 | ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   مهمان – علی :سلامبرای شما قانون تبصره داره
   و اینکه میگید چند واحد دارید که ماندهدقیقا تعداد واحدهای مجاز برای تحصیل را از خود حوزه ، قسمت معافیت تحصیلی سوال کنید بهتره.چون یه جورایی معافیت تحصیلی رو کم کردن.ولی چون شما در حال اتملم خدمت هستید احتمال داره بتونید ادامه بدید.سریعا به خود حوزه شهر خودتان سر بزن تا دچار غیبت نشی و بتونی درستش کنی.و من الله التوفیق

   علی جان من ۱۳۸ واحد تا آخر تابستون پاس میکنم.ورودی مهر ۸۵ هستم دانشگاه آزاد.۶ تا میمونه برام.به خاطر اون ۶ تا میگن باید بری نظام وظیفه مجوز بگیری تا بهت مجوز بدیم برا افزایش سنوات.میخوام بدونم میدن؟؟؟معدلم هم بالای ۱۵ هست.

   بابک IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #34 | ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    سلام
    شما باید به حوزه مراجعه کنی
    به احتمال ۸۰% با شما موافقت میشه.
    چرا که شما در حال تمام کردن درستان هستید.
    جانشین سازمان وظیفه عمومی با اشاره به سقف سنواتی تحصیل اظهار داشت: اگر تحصیل افرادی بنا به دلایلی بیش از سنوات به طول بینجامد کمیسیون موارد خاص به همین منظور تشکیل شده است. پس از رسیدگی درخواست در کمیسیون در این باره تصمیم گیری می شود البته استثنائاتی همانند باقی مانده تنها چند واحد وجود دارد.
    پس شما حتما پیگیری کنید و نتیجه ثابت کرده پافشاری کنی موفق میشویی.
    و من الله التوفیق

    علی ح ل IP Address is : hidden
  20. مهمان - محمد
   #35 | ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

   سلام میخواستم تو کنکور ارشد دانشگاه آزاد ثبت نام کنم ولی تو قسمت تعیین وضعیت نظام وظیفه به مشکل برخوردم.ممنون میشم راهنماییم کنید : ۲۲ سال سن دارم خدمت نرفتم-معافیت دایم ندارم-در حال تحصیلم و تا تاریخ ۹۱/۰۶/۳۱ قطعا فارغ التحصیل میشم.اگر هم کنکور قبول نشدم باید برم خدمت-طلبه نیستم.

   محمد IP Address is : hidden
  21. مهمان - مهدی
   #36 | ۰۱:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

   من متولد ۶۹ هستم و تا شهریور ۹۱ کارشناسیم رو میگیرم- بهمن ۹۱ امتحان ارشد رو میدم بعدش باید برم سربازی -اگه قبول بشم میشه وسط سربازی برم دانشگاه؟-
   احتمالا با کسری تا قبل شهریور ۹۲ سربازیم تموم بشه -اگه نشد و ۲-۳ ماه بیشتر طول کشید میشه از دانشگاه ۱ ترم مرخصی گرفت و سربازی رو تموم کرد بعدش رفت دانشگاه
   البته قسمت دوم به دانشگاه هم بستگی داره ولی قسمت اولش خیلی واسم مهمه

   مهدی IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #37 | ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    سلام
    اگه غیبت نداشته باشی بله می تونی بری. پس سعی کن غیبت نخوری.
    البته سربازی معافی موقت بهت میده.
    سوال دومت: خیر به هیچ وجه نمیشه.
    معافی تحصیلی یکبار بیشتر صادر نمیشه.
    میشه انصرا ف از تحصیل که تا شش ماه بعد انصراف خودت رو باید به نظام وظیفه معرفی کنی

    علی ح ل IP Address is : hidden
  22. مهمان - سعید
   #38 | ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

   خداوند به شما ( علی ح ل ) در این دنیا خوشی و در اخرت رحمت اعطا کند.

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #39 | ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    تشکر سعیدجان
    ان شاء الله مشکل تمام جوانان حل بشه.

    علی ح ل IP Address is : hidden
  23. مهمان - محسن
   #40 | ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

   بابا من دیپلمم ماهی ۸۰۰ هزار تومان حقوق دارم تو کارخانه قطران کرمان مدرک تحصیلی زیاد مهم نیست به من که هم زن دادن با دیپلم هم کار به نظرمم خوشبخت ترین ادم روی زمینم کیف میکنم خداروشکر خدا شانس به ادم بده

   محسن IP Address is : hidden
  24. مهمان - بابک
   #41 | ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

   دوستان همچنان منتظر جوابتون هستم.میخوام بدونم برا این ۶ تا واحدی که برام میمونه سنوات اضافه بدون غیبت میده نظام وظیفه؟کسی تا حالا همچین مشکلی داشته که ۶ سالش (یعنی مدت مجاز تحصیلیش برا کارشناسی پیوسته)پر شه و چند تا واحدش بمونه و اقدام کنه برا گرفتن سنوات مجاز حداقل یه نیمسال بدون غیبت؟به نظرتون سخت گیری میکنن مجوز نمیدن؟

   بابک IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #42 | ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    سلام
    شما باید به حوزه مراجعه کنی و بستگی به نظر کمسیون داره.
    به احتمال ۸۰% با شما موافقت میشه.
    چرا که شما در حال تمام کردن درستان هستید.
    جانشین سازمان وظیفه عمومی با اشاره به سقف سنواتی تحصیل اظهار داشت: اگر تحصیل افرادی بنا به دلایلی بیش از سنوات به طول بینجامد کمیسیون موارد خاص به همین منظور تشکیل شده است. پس از رسیدگی درخواست در کمیسیون در این باره تصمیم گیری می شود البته استثنائاتی همانند باقی مانده تنها چند واحد وجود دارد.
    پس شما حتما پیگیری کنید و نتیجه ثابت کرده پافشاری کنی موفق میشویی.
    و من الله التوفیق

    علی ح ل IP Address is : hidden
  25. مهمان - hamed
   #43 | ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

   سلام
   دانشجوی سراسری ورودی پاییز سال ۸۸ هستم و الان قصد دارم از دانشگاه انصراف بدم
   راهی وجود داره که دوباره کنکور بدم و برم دانشگاه سراسری؟

   hamed IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #44 | ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    باید
    شرایط مربوط به سن قانونی برای هر مقطع تحصیلی را مطالعه کنید.
    در خود سایت سازمان وظیفه هست.
    انصراف یعنی شش یا چهار ماه فرصت داری خود را به سازمان وظیفه معرفی کنی.
    و من الله التوفیق

    علی ح ل IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #45 | ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

    خیر ، تا پایان خدمت مجاز به شرکت مجدد در آزمون و ادامه تحصیل نمی باشید.

    علی ح ل IP Address is : hidden
  26. #46 | ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۳

   سلام آقا علی من منظورتون رو نگرفتم :cry: یعنی من فاتحه ام خونده یا …؟آخه تو جوابتون با لحن شوخی نوشته یعنی چی؟

   مهیم IP Address is : hidden
   • مهمان - علی ح ل
    #47 | ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

    پسر خوب :
    اگه شما غیبت بخوری یا داشته باشی که نمی شه خارج شی؟!!
    باید دلیل قانع کننده ای داشته باشی البته اگه غایب نباشی!
    بیشتر توضیح بده تا بهتر راهنماییت کنم.

    هیچ مشمول غایبی به هیچ وجه مجاز به خروج از کشور نمی باشد.
    و من الله التوفیق

    علی ح ل IP Address is : hidden
  27. مهمان - سعید
   #48 | ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

   مهمان – محسن :

   بابا من دیپلمم ماهی ۸۰۰ هزار تومان حقوق دارم تو کارخانه قطران کرمان مدرک تحصیلی زیاد مهم نیست به من که هم زن دادن با دیپلم هم کار به نظرمم خوشبخت ترین ادم روی زمینم کیف میکنم خداروشکر خدا شانس به ادم بده

   ان شااله حقوق شما بیشتر هم بشه.
   ولی چیزی که ما تو این تاپیک در موردش بحث میکنیم رفتن به خدمت هست.
   یعنی چه بی سواد – چه دیپلمه – چه لیسانس و بالاتر باید برن و مختصص دانشگاهیان نیست

   سعید IP Address is : hidden
  28. مهمان - محمد
   #49 | ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

   سلام میخواستم تو کنکور ارشد دانشگاه آزاد ثبت نام کنم ولی تو قسمت تعیین وضعیت نظام وظیفه به مشکل برخوردم.ممنون میشم راهنماییم کنید : ۲۲ سال سن دارم خدمت نرفتم-معافیت دایم ندارم-در حال تحصیلم و تا تاریخ ۹۱/۰۶/۳۱ قطعا فارغ التحصیل میشم.اگر هم کنکور قبول نشدم باید برم خدمت-طلبه نیستم.بین انتخاب این ۲ تا گزینه موندم :

   ۳-داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت مشروط بر آن که در زمان ثبت نام اعتبار آن سپری نشده باشد.

   ۸-فارغ التحصیلان مشمول دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی دوره های کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته در صورت قبولی و پذیرش در آزمون برای ثبت نام بایستی شرایط زیر را دارا بوده و مدرک اشاره شده را ارایه دهتد:
   -در صورتی که از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از ۶ ماه نگذشته باشد مشروط به ارایه برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی.
   -در صورتی که از زمان فراغت از تحصیل افراد فوق الذکر بیش از ۶ ماه گذشته باشد علاوه بر برگ لغو معافیت دوره کارشناسی بایستی برگ اعزام بدون ذکر غیبت یا دانشجوی انصرافی که موعد آن سپری نشده باشد را ارایه دهتد.
   -افرادی که بدون غیبت به خدمت اعزام شده اند با ارایه گواهی از یگان خدمتی مربوط. این افراد برای ثبت نام بایستی مجوز وظیفه عمومی برای ترخیص از خدمت، ثبت نام و تحصیل در دانشگاه را رایه کنند.سربازان مشغول به خدمت هم زمان مجاز به تحصیل نمی باشند.

   تا پایان ۱۴ بهمن وقت دارم ثبت نام کنم لطفا راهنماییم کنید
   با تشکر

   محمد IP Address is : hidden
  29. مهمان - سعید
   #50 | ۰۲:۰۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

   مهمان – محمد :

   سلام میخواستم تو کنکور ارشد دانشگاه آزاد ثبت نام کنم ولی تو قسمت تعیین وضعیت نظام وظیفه به مشکل برخوردم.ممنون میشم راهنماییم کنید : ۲۲ سال سن دارم خدمت نرفتم-معافیت دایم ندارم-در حال تحصیلم و تا تاریخ ۹۱/۰۶/۳۱ قطعا فارغ التحصیل میشم.اگر هم کنکور قبول نشدم باید برم خدمت-طلبه نیستم.بین انتخاب این ۲ تا گزینه موندم :
   ۳-داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت مشروط بر آن که در زمان ثبت نام اعتبار آن سپری نشده باشد.
   ۸-فارغ التحصیلان مشمول دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی دوره های کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته در صورت قبولی و پذیرش در آزمون برای ثبت نام بایستی شرایط زیر را دارا بوده و مدرک اشاره شده را ارایه دهتد:
   -در صورتی که از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از ۶ ماه نگذشته باشد مشروط به ارایه برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی.
   -در صورتی که از زمان فراغت از تحصیل افراد فوق الذکر بیش از ۶ ماه گذشته باشد علاوه بر برگ لغو معافیت دوره کارشناسی بایستی برگ اعزام بدون ذکر غیبت یا دانشجوی انصرافی که موعد آن سپری نشده باشد را ارایه دهتد.
   -افرادی که بدون غیبت به خدمت اعزام شده اند با ارایه گواهی از یگان خدمتی مربوط. این افراد برای ثبت نام بایستی مجوز وظیفه عمومی برای ترخیص از خدمت، ثبت نام و تحصیل در دانشگاه را رایه کنند.سربازان مشغول به خدمت هم زمان مجاز به تحصیل نمی باشند.
   تا پایان ۱۴ بهمن وقت دارم ثبت نام کنم لطفا راهنماییم کنید
   با تشکر

   عزیز جان شما مشکلی ندارید برید ثبت نام کنید !
   البته اگه خودت دنبال دردسر نباشی :mrgreen:
   شما که تا تاریخ ۳۱/۶/۹۱ فارغ التحصیل میشید تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۱ معافیت دارید !
   ( یعنی ۶ ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیل شدن )
   یعنی ان شااله قبول شدید میرید تو مهرماه ثبت نام میکنید.
   و اگه قبول نشید باید تا قبل از اتمام مرخصی ۶ ماه بعد از فارغ التحصیلی تون که پایان سال ۹۱ میشه دفترچه خدمت رو ارسال کنید.
   شما دارای این شرط هستید :
   -در صورتی که از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از ۶ ماه نگذشته باشد مشروط به ارایه برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی.
   تازه شما سال بعد مهرماه که دفترچه های فراگیر پیام نور میاد هم میتونید شرکت کنید.

   سعید IP Address is : hidden
  30. مهمان - Amir
   #51 | ۰۴:۱۴ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

   اینجانب الان در مقطع دکتری شیمی در امریکا ترم اول مشغول به تحصیل هستم و لازم به ذکر است که قانونی و با سپردن وثیقه از کشور خارج شدم. حال اگر تحصیل در اینجا را رها کرده و به کشور مراجعت نمایم آیا میتوانم دکتری داخل از معافیت تحصیلی بهره ببرم؟ کلا در صورت بازگشت وضعیت نظام وظیفه اینجانب چگونه میشود و چند ماه فرصت دارم تا دفترچه بفرستم و آیا در صورت قبولی در دکتری داخل به من معافیت تعلق میگیرد؟

   Amir IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  9 + = سیزده