• کدهای مراکز آموزش نظامی  (15029 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (572 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • گفتگوی آزاد  (3078 پاسخ)
 • مشاعره  (368 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1071 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (1805 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (536 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (12241 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1361 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (18469 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3008 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1693 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1407 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8247 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1567 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (130 پاسخ)
 • مقالات  (28 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1116 پاسخ)
 • ۰۹/۲۹  ۰۱:۰۱     pars mixer
 • ۰۹/۲۹  ۰۱:۰۱     pars mixer
 • ۰۹/۲۹  ۰۰:۵۷     pars mixer
 • ۰۹/۲۹  ۰۰:۵۷     pars mixer
 • ۰۹/۲۸  ۱۶:۳۹  vali   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۱۶:۳۵  محمد   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۰۹/۲۸  ۱۶:۳۴  محمد   اعزام به خدمت
 • ۰۹/۲۸  ۱۶:۲۶  فرهنگ   سردار کمالی: مشمولان غایب با پرداخت ۲۰...
 • ۰۹/۲۸  ۱۶:۰۶  فضلی   جزئیات خرید و معافیتهای خدمت سربازی
 • معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  - ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 433,648 | ۳,۰۰۸ نظر
  1. مهمان - حسن
   #1 | ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۴

   سلام خسته نباشید‏↳‏
   من خدمت بودم دانشگاه قبول شدمو خدمت ول کردم‏↳‏
   الان ترم‏۲هستم و میخوام تغیررشته بدم‏↳‏
   رفتن به دانشگاه بدون کنکور مرخصی تحصلی شاملش ‏↳‏
   میشیه یا نه؟‏↳‏
   من چیکار میتونم بکنم؟

   حسن IP Address is : hidden
  2. a.nikuee
    
   #3 | ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵

   سلام خسته نباشید‏↳‏
   من خدمت بودم دانشگاه قبول شدمو خدمت ول کردم‏.۳ ماه از خدمتم مونده.سال ۹۱ فارق التحصیل میشم .اگه برم خدمت باید همون ۳ ماه خدمت کنم یا طبق قانون جدید(۲۴ماه) خدمت کنم؟ با تشکر

   a.nikuee IP Address is : hidden
   • مهمان - مجتبی از ساری
    #4 | ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۶

    ۲۴ ماه هنوز نشد از ۹۲ میشه

    مجتبی از ساری IP Address is : hidden
  3. #5 | ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵

   سلام آقا علی گل.ببخشید یه سوال داشتم اگه ممکنه سریع جو ابم رو بدی ممنون میشم. من متولد ۵/۵/۱۳۷۲ هستم الان اگه دفترچه اعزام به خدمت رو ببرم دفتر بلیس +۱۰ ثبت کنم بعد جواب اعزام من بعد از مرداد ۹۱ میشه یا تو همین ۱ ماه آینده اعزام میشم آخه من نمیخوام قبل از کنکور سربازی برم .آخه تو دفرچه نوشته سن اعزام ۱۹ سالگی هست الان من ۱۸سال و ۷ ماه سن دارم . جواب اعزام من بعد از مرداد خواهد شد یا قبلش خواهش میکنم جوابم رو بده علی جون.ببخش اگه زیاد تایب کردم.

   مهیم IP Address is : hidden
  4. مهمان - علیرضا
   #6 | ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵

   سلام.طبق قانون جدید مگه معافیت بعد از تحصیل یک ساله نشده؟
   من فارغ التحصیل شهریور۹۰ هستم.اما به نظام وظیفه شهرستان که مراجعه میکنم میگن به ما ابلاغ نشده!!
   اگه میشه جوابمو زودتر بدین چون باید چند روز دیگه دفترچه پست کنم.ممنون

   علیرضا IP Address is : hidden
   • مهمان - هادی
    #7 | ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

    بچه ها به سایت نظام وظیفه برید یه قسمتی داره به نام دانلود دفترچه روی اون کلیک کنین.میرین به یه صفحه که اونجا قانون جدید و تاریخ اجرای اون اومده و به مشکل شما جواب داده . خودتون چک بکنین که به مشکل نخورین.

    هادی IP Address is : hidden
   • مهمان - vahid
    #8 | ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

    سلام دوست عزیز منم دقیقا مشکل تو رو داشتم. رفتم نظام وظیفه میدون سپاه گفتن که قانون جدید لازم الاجراست و یک سال فرجه معافیت تحصیلی داریم. برای کسانی که از تیر ماه ۱۳۹۰ به بعد فارغ شدن!!

    vahid IP Address is : hidden
    • مهمان - نیما
     #9 | ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

     سلام دوستان من۲۶شهریور ۹۰ فارغ التحصیل شدم . کسی اطلاع دقیق داره آیا من مشمول قانون جدید میشم و یکسال فرصت دارم دفترچه بفرستم یا ۶ ماه ؟مراکز پلیس +۱۰ میگن نمیدونیم. لطفا به من جواب بدید که غیبت نخورم.

     نیما IP Address is : hidden
   • مهمان - هومن
    #10 | ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

    با سلام خدمت دوستان عزیز
    اینجانب فارغ التحصیل مقطع کارشناسی نا پیوسته در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ هستم و شخصا در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ به نظام وظیفه در میدان سپاه رفتم و سوال کردم و گفتند مدت ارسال مدارک بعد از فارغ التحصیلی برای کسانی که از تیر ماه ۱۳۹۰ به بعد فارغ شدن ۱ سال است که البته گفتند که هنوز به پلیس ۱۰+ بخش نامه اش را نداده ایم .
    خیال همه راحت باشد

    اگر کسی مطمین نیست می تواند با شماره ۰۹۶۸۰ تماس بگیرد و اندکی پس از وصل شدن ابتدا عدد ۲ و سپس عدد ۸ را وارد کند به اپراتور وصل شده و یک نفر به سوال شما جواب می دهد .

    هومن IP Address is : hidden
   • #11 | ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

    الان ابلاغ شده

    عباس IP Address is : hidden
    • مهمان - majid
     #12 | ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

     سلام. عباس آقا مطمئنی قانون ۱ سال بعد از فارغ التحصیلی الان به مراکز پلیس +۱۰ ابلاغ شده؟ تا روز پنج شنبه که ابلاغ نشده بود! من فارغ التحصیل شهریور ۱۳۹۰ هستم و الان چند روزه که پیگیر اینم که آیا این قانون شامل من میشه چون ۲ روزه دیگه بیشتر وقت ندارم و چون شهرستانم نمیتونم برم نظام وظیفه… البته با توجه به صحبتای بچه ها تو همین سایت مشخصه که شامل منم میشه…. دمت گرم خیال مارو راحت کن…

     majid IP Address is : hidden
  5. مهمان - پولاد
   #13 | ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۵

   a.nikuee :سلام خسته نباشید‏↳‏من خدمت بودم دانشگاه قبول شدمو خدمت ول کردم‏.۳ ماه از خدمتم مونده.سال ۹۱ فارق التحصیل میشم .اگه برم خدمت باید همون ۳ ماه خدمت کنم یا طبق قانون جدید(۲۴ماه) خدمت کنم؟ با تشکر

   نه عزیز دلم، خدمت الان ۲۴ نمیشه، طبق قانون الانشم ۲۴ ماهه ولی کمش کردن. طبق اون چیزهایی هم که من شنیدم، اگر لیسانسی ۱۷ ماه میشه ۱۸ ماه.
   من بجات باشم یه چیزی برای کانون نخبگان جور میکنم اون ۳ ماهم نمیرم.

   پولاد IP Address is : hidden
  6. مهمان - رامين
   #14 | ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۶

   سلام
   بچه ها وضعیت مشمولی که دانشجو انصرافی هستش با مشمولی که دیپلم فنی داره چقدر فرق میکنه ؟
   در واقع میخوام بدونم چه امتیازاتی اون داره که این نداره یا اصلا یک هستش ؟
   لطفا جواب بدید.

   رامين IP Address is : hidden
  7. ilavls
    
   #15 | ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۶

   من فارالتخصیل تاریخ ۲۰ شهریور سال ۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد میباشم آیا
   قانون معافیت تحصیلی به مدت یک سال شامل اینجانب نبز می گردد
   و اخرین مهلت ارسال مدارک برای اینجانب چه تاریخی می باشد

   ilavls IP Address is : hidden
   • مهمان - علیرضا
    #16 | ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

    با قانون فعلی تا ۳ روز دیگه نفرستی غیبت میخوری.

    علیرضا IP Address is : hidden
   • #17 | ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

    به سایت نظام وظیفه برو. قسمت دانلود دفترچه رو بزن. یه قسمت قوانین جدید داره که به مشکل شما اشاره کرده.خودت نگاه کن که مطمئن بشی ولی من که نگاه کردم به نظرم شما تا ۲۰ شهریور ۹۱ وقت داری. باز خودت نگاه کن

    هادی IP Address is : hidden
   • #18 | ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

    طق قانون جدید تا شهریور ۹۰ مجازی

    عباس IP Address is : hidden
  8. ilavls
    
   #19 | ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۶

   مهمان – علیرضا :

   سلام.طبق قانون جدید مگه معافیت بعد از تحصیل یک ساله نشده؟
   من فارغ التحصیل شهریور۹۰ هستم.اما به نظام وظیفه شهرستان که مراجعه میکنم میگن به ما ابلاغ نشده!!
   اگه میشه جوابمو زودتر بدین چون باید چند روز دیگه دفترچه پست کنم.ممنون

   سلام
   منم مشگلم مثل شماست اگه جوابشو پیدا کردی ممنون میشم بهم اطلاع بدی
   میلم هست …

   ilavls IP Address is : hidden
   • مهمان - sabi
    #20 | ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

    سلام
    منم مشگلم مثل شماست اگه جوابشو پیدا کردی من هم ممنون میشم بهم اطلاع بدی

    sabi IP Address is : hidden
   • مهمان - حسام
    #21 | ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱

    سلام
    من هم فارغ التحصیل شهریور ۹۰ هستم . نظام وظیفه و پلیس +۱۰ که رفتم گفتند نمی دونیم. ولی خود سایت نظام وظیفه Police.ir یک قسمت مشاوره داره که آنلاین جواب میده، چند بار تاحالا این سوال را مطرح کردم و هر دفعه گفته که تا شهریور ۹۱ فرجه دارید.

    حسام IP Address is : hidden
  9. مهمان - علیرضا
   #22 | ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

   سلام
   من ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ از دانشگاه اخراج شدم(کارشناسی ارشد). آیا با قانون جدید میتونم دوباره معافیت تحصیلی بگیرم و برم دانشگاه؟
   با تشکر

   علیرضا IP Address is : hidden
   • مهمان - صادق
    #23 | ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۵

    مهمان – علیرضا :

    سلام
    من ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ از دانشگاه اخراج شدم(کارشناسی ارشد). آیا با قانون جدید میتونم دوباره معافیت تحصیلی بگیرم و برم دانشگاه؟
    با تشکر

    صادق IP Address is : hidden
  10. hadi tak
    
   #24 | ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

   با سلام خدمت مدیر عزیز ،نمیخواید حالا دیگه سوالات بالا رو مطابق با قانون جدید به روز کنید آخه بعضی قانونا یجوریه که نمیشه یه برداشت ازش کرد .ممنون

   hadi tak IP Address is : hidden
  11. مهمان - علي
   #25 | ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

   سلام من ۸ماه ۲۵روز سربازی رفتم و بعد سال ۸۶دانشگاه قبول شدم الان درسم تموم شده و کارشناسی گرفتم و۷ماه هم کسری گرفتم چقدر از خدمتم مونده؟ باید دفترچه پست کنم؟ضمنا خدمت چند ماهه و اگه زیاد بشه شامل من میشه؟

   علي IP Address is : hidden
   • مهمان - Davood
    #26 | ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

    سلام
    خدمت ۱۸ ماه.
    افراد دارای مدرک کارشناسی، ۱۷ ماه.
    ۹ ماه که خدمت کردید؛ ۷ ماه هم کسری دارید. پس اگر یک ماه خدمت کنید، ۱۷ ماه شما تمام است.

    Davood IP Address is : hidden
  12. مهمان - farzad
   #27 | ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

   سلام من دانشجو رشته ی کارشناسی رادیوتراپی هستم.میخام کنکورسراسری(دندان پزشکی.پزشکی.داروسازی)شرکت کنم.اگه قبول بشم وبدون غیبت ثبت نام کنم میتونم ادامه تحصیل بدم؟

   farzad IP Address is : hidden
  13. مهمان - محمد
   #28 | ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

   سلام من دانشجوی ترم ۸هستم واین ترم مدرک فوقدیپلم راخواهم گرفت ودوباره در کنکور شرکت کردم ایامعافیت تحصیلی شانل من خواهد شدایا من مجاز به شرکت در کنکور هستم ایامن درصورت قبولی درکنکورازادمجاز به ادامه تحصیل هستم

   محمد IP Address is : hidden
   • #29 | ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

    حداکثر ۳ سال هست شما ۴ سال فقط برای کاردانی وقت گذاشتی وارد غیبت شدی برادر

    عباس IP Address is : hidden
  14. مهمان - امین
   #30 | ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

   سلام، من ۱۲ خرداد ۸۹ فارغ التحصیل شدم وبدون غیبت اعزام شدم برای سربازی.
   برای نیمسال دوم امسال(بهمن ۹۰) برای دکتری پذیرفته شدم. امروز که برای
   کارهای معافیت تحصیلی رفته بودم، گفتن چون بیشتر از ۱ سال از تاریخ فارغ التحصیلیت گذشته
   نمی تونی بری دانشگاه!!!!!!!
   میخواستم ببینم یه همچین قانونی هست؟
   اگه کسی میدونه کمک کنه، خیلی استرس دارم.

   امین IP Address is : hidden
   • مهمان - مهیار
    #31 | ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

    سلام دوست عزیزم
    من هم دقیقا شرایطی مشابه شما دارم
    اگر به جوابی رسیدید و یا خواستید از راههای بنده مطلع شوید به من ایمیل بزنید
    خوشحال می شم بدونم شما چکار کردید؟
    چند ماه خدمت هستید؟
    با تشکر
    مهیار

    مهیار IP Address is : hidden
  15. مهمان - ناصر
   #32 | ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

   سلام من متولد نیمه دوم ۷۰ هستم خرداد۸۹ هم پیش دانشگاهیم تموم شده شهریور۸۹دفترچه اعزام به خدمت پست کردم تایخ اعزامم ۱۸/۱۰/۹۰ بود من الآن دانشجوی ترم دوم کارشناسی هستم می خوستم ببینم تا کی معافبت دارم؟

   ناصر IP Address is : hidden
  16. مهمان - غلامرضا
   #33 | ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

   سلام خسته نباشید
   میخواستم بدونم آیا معافیت د برادری به طور کلی حذف شده از قانون نظام وظیفه یا نه؟

   غلامرضا IP Address is : hidden
  17. ilavls
    
   #34 | ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

   مهمان – حسام :سلاممن هم فارغ التحصیل شهریور ۹۰ هستم . نظام وظیفه و پلیس +۱۰ که رفتم گفتند نمی دونیم. ولی خود سایت نظام وظیفه Police.ir یک قسمت مشاوره داره که آنلاین جواب میده، چند بار تاحالا این سوال را مطرح کردم و هر دفعه گفته که تا شهریور ۹۱ فرجه دارید.

   منم همین کارا کردم گفتند این قانون یک سال معافیت شامل حالم میشه
   فارغ التحصیل شهریور ۹۰ هستم

   ilavls IP Address is : hidden
  18. ilavls
    
   #35 | ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

   مهمان – ناصر :سلام من متولد نیمه دوم ۷۰ هستم خرداد۸۹ هم پیش دانشگاهیم تموم شده شهریور۸۹دفترچه اعزام به خدمت پست کردم تایخ اعزامم ۱۸/۱۰/۹۰ بود من الآن دانشجوی ترم دوم کارشناسی هستم می خوستم ببینم تا کی معافبت دارم؟

   تا یک سال بعد از تاریخ فارع التحصیلی

   ilavls IP Address is : hidden
  19. مهمان - علی
   #36 | ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

   من تو سال ششم کارشناسی هستم .حالا که میگن معافیت تحصیلی برای کارشناسی تا ۵ ۱سال من باید چیکار کنم؟؟؟؟

   علی IP Address is : hidden
   • #37 | ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

    وارد غیبت شدی برادر

    عباس IP Address is : hidden
   • مهمان - راز
    #38 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

    خواهشا اگه اطلا عات درست دارید پاسخ بدید..من شنیدم این قانون برای ورودی های بعد از این قانون صدق میکنه..برای کسانی که قبلا وارد دانشگاه شدند یک معافیت تحصیلی با یک کد صادر شده که همون ۱۲ ترم یا ۶ سال..من خودم تو ایین نامه یکی از دانشگاها خوندم که نوشته بود این سنوات جدید برای دانشجویان ورودی مهر ۹۰ به بعد هست..اخه اون طوری اصن جور در نمیاد خیلیا رو حساب ۱۲ ترم و ۴ ترم مرخصی و ….برنامه ریزی کردند..حالا یهو بگن مدتتون کم شده؟؟؟

    راز IP Address is : hidden
  20. مهمان - حامد
   #39 | ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

   سلام
   وقتتون بخیر
   من در سال ۵ م تحصیل در مقطع کارشناسی بودم که انصراف دادم و در برگه معرفی به نظام وظیفه ام نوشته بود “قبولی در مقطع کاردانی” ولی وقتی پلیس +۱۰ درخواست دادم مقطع تحصیلی را کارشناسی زد و گفتند دانشگاه شما گزینه کاردانی نداره . همینطور تلفنی اقدام کردم که به نتیجه نرسید (_با نظام وظیفه)
   منم بیخیال شدم و رفتم دوره آموزشی سپاه
   درجه ام با توجه به نمرات میدون تیر و عقاید و … سقف درجه (ستوان سوم) شد

   حالا می خوام بدونم در آینده با مشکلی روبرو میشم یا خیر؟ برای رفع مشکل باید چیکار کنم ؟
   اصلا حال و حوصله دردسر ندارم …. با توجه به اینکه اقدام به اصلاح کردم و نتیجه نداد

   در ضمن اونجایی که خدمت میکنم همه فکر میکنن من لیسانسم و خداییش خیلی ضایع میشه :oops: :cry:

   چیکار کنم ؟ مثل من هم یکی دیگه از دوستام هم هست که این وضعیت رو داره ! البته اون براش مهم نیست و میگه چیزی نمیشه!

   لطفا راهنمایی کنید …

   در ضمن من خیلی دوست دارم در حین خدمت ادامه تحصیل بدم چون با توجه به تاهل بعید می دونم بعد از خدمت بتونم این کار رو انجام بدم ! آیا می تونم با توجه بهع قوانین جدید کنکور پیام نور شرکت کنم و ضمن خدمت ادامه تحصیل از کاردانی به کارشناسی بدم ؟

   حامد IP Address is : hidden
  21. مهمان - ناصر
   #40 | ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

   سلام من متولد اردیبهشت ۷۱ هستم من تو بزرگسالان دارم دیپلم می گیرم طبق قانون جدید من تا ۲۰ سال تمام فرست دارم تکلیف من چی میشه در ضمن معافیت تحصیلی تموم بشه چقدر وقت دارم تا دفترچه بفرستم من تو خردا ۹۱ دیپلم می گیرم ولی تو اردیبهشت ۲۰ سال تمام میشم من باید تو اردیبهشت دفترچه ارسال کنم دارم دیپلم فنی می گیرم چی کار کنم

   ناصر IP Address is : hidden
  22. مهمان - سالار
   #41 | ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   سلام خدمت همه ی برادران عزیز
   دوستانی که در مورد مهلت معرفی فارغ التحصیلان دانشگاهی سؤال داشتن باید خدمتتون عرض کنم که من در تاریخ۹۰/۰۴/۱۸ از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. من می دونستم که باید ظرف ۶ ماه خودمو معرفی کنم اما بهم گفته بودن تاریخ فراغت شما ۰۶/۳۰ منظور میشه، اسفند ماه که رفتم دانشگاه بهم گفتن تاریخ فراغتت ۱۸ تیر بوده مهلت ۶ ماهه شما هم تموم شده و شما غایب محسوب میشی… سرتونو درد نمیارم الان برگه ی سفیدم اومده غیبت هم نخوردم…اگه به سایت police.ir هم مراجعه کنین اطلاعیه ی مربوط به این مورد رو میتونین تو قسمت نظام وظیفه ببینین که میگه فارغ التحصیلان ۹۰/۰۲/۲۲ به بعد شامل قانون جدید شده و یکسال مهلت دارن خودشونو معرفی کنن
   من وظیفه ی خودم میدونستم که به این وسیله اطلاع رسانی کنم تا شما دوستای عزیز مثل من از نگرانی در بیاین و به زندگیتون برسین

   سالار IP Address is : hidden
  23. مهمان - راز
   #42 | ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   سلام..من ورودی ۸۶ هستم.کارشناسی…به خاطر مشکلاتی ۲ ترم دانشگاه نرفتم..یعنی مرخصی گرفتم..الان هم از نظر دانشگاه ترم ۱۰ حساب میشم ولی واسه تموم کردن رو اون ۶ سال حساب کرده بودم..یعنی ۲ ترم دیگه..۳۳ واحدم مونده..الان که شده ۵ سال تکلیف من و خیلیا مثه من چیه؟اصلا دانشگاه ازاد سنوات میده که تموم کنیم؟شنیدم نامه میدن به نظام وظیفه و …خواهشن کمک کنید..

   راز IP Address is : hidden
  24. مهمان - راز
   #43 | ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   کلا یه جایی خوندم این قانون شامل حال ورودی های بعد از تصویب این قانون میشه و معافیت تحصیلی و مدت تحصیل برای افرادی که قبل از این قانون وارد دانشگاه شدن مثلا کارشناسی ورودی ۸۶ همون ۶ سال است..لطفا راهنمایی دقیق …ممنون

   راز IP Address is : hidden
  25. مهمان - فرزین
   #44 | ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   تو قانون جدید گفتن بعد از انصراف/اخراج/ترک تحصیل تا یکسال فرصت داری دفترچه رو بفرستی،
   تو این مدت میشه کنکور دادو رفت دانشگاه؟
   اگه آره، باید دفترچه رو پست کرد یا نیازی نیست؟

   فرزین IP Address is : hidden
  26. مهمان - ناصر
   #45 | ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   ۱٫سلام من متولد اردیبهشت ۷۱ هستم من تو بزرگسالان دارم دیپلم می گیرم طبق قانون جدید من تا ۲۰ سال تمام فرصت دارم تکلیف من چیه؟
   ۲٫ من امروز رفتم اموزش وپرورش شهر خودمون و هم مدرسه ای که درس می خونم اونا میگن تا ۲۴ سالگی من چی کار کنم ؟
   ۳٫من الان تو دوراهی گیر کردم نمی دونم چی کار کنم حرف وظیفه عمومی درسته یا اموزش وپرورش من تو این نیمسال ثبت نام کردم ؟
   ۴٫ اگه من ۲۰ سال تمام شم چقدر مهلت دارم منظورم یک سال فرصت دارم یانه؟

   ناصر IP Address is : hidden
  27. مهمان - سیاوش معتمد
   #46 | ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   با سلام
   این جانب ۲ سال در کاردانی مشغول به تحصیل بودم و بعد انصراف دادم و کنکور شرکت کردم در رشته مهندسی عمران پیوشته قبول شدم به صورت پاره وقت.و نامه ای که از نظام وظیفه گرفتم نوشته بود با احتساب دوره قبل مانعی ندارد.آیا من فقط ۴ سال مجاز به تحصیل هستم؟یعنی ۲ سال در کاردانی و بعد انصزاف و حال دوباره مقطع کارشناسی پیوسته و در اینجا ورودی ۸۷ هستم اگر امکان داره منو راهنمایی کنید
   با تشکر

   سیاوش معتمد IP Address is : hidden
  28. مهمان - kaveh
   #47 | ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

   ببا عرض سلام ٫من متولد ۳۰/۶/۱۳۷۳ هستم و۱۰/۱۱/۱۳۸۹ از ایران برای ادامه تحصیل وزندگی با پدرم به انگلستان اومدم . حالا من می خوام این تابستون واسهه تعطیلات برگردم ایران و ۲ یا ۳ ماه تابستون رو اونجا باشم . من می خواستم از سفارت ایران در انگلستان برای ۶ ماه معافیت بگیرم ولی همانطور که می دونید سفارت ایران در انگلستان بسسته شد. حالا می خواستم بدونم کسی می تونه کمکم کنه و اگه برگردم ایران مشکلی برام پیش میاد یا نه  ؟ خیلی ممنون 

   kaveh IP Address is : hidden
  29. مهمان - ابوالفضل رمضی
   #48 | ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸

   سلام من دانشجوی ترم چهارم(سال دوم)دانشگاه پیام نورهستم می خواستم بدونم آیا می تونم دوباره درکنکور شرکت کنم و اگه تو یه دانشگاه دولتی قبول شدم چکاربایدبکنم با توجه به اینکه حدود یک سالی است که از زمان مشمولیتم گذشته.؟؟؟

   ابوالفضل رمضی IP Address is : hidden
  30. مهمان - سعید
   #49 | ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸

   سلام
   من دانشجو کارشناسی ارشد هستم و ۲۰ شهریور ۹۰ فارق التحصیل شدم. اما تا دیروز اقدامی برای پر کردن دفترچه نکردم چون از طرفی امتحان دکتری دارم ۲۰ روز دیگه و از طرفی هم یک طرح برای دانشگاه سپاه انجام دادم که برام ۱۲ ماه کسری خدمت دادن و منتظر کارای اون بودم

   ۲۰ اسفند ۹۰ مهلت معافیت تحصیلیم تموم شد و الان دفترچه رو فرستادم

   ۱٫چند ماه اضافه خدمت دارم
   ۲٫آموزشی ندارم و قرار بر این هستش که در دانشگاه بفیه الله امریه بشم آیا این غیبت باعث میشه که بهم امریه ندن؟
   ۳٫من جزء بنیاد نخبگان هستم آیا این تاثیری داره؟

   ممنون

   سعید IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  + 7 = ده