• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21351 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (743 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (401 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1455 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3919 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (726 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15371 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1603 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (29520 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4055 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2122 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1867 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9223 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1985 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (160 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2134 پاسخ)
 • ۱۱/۲۶  ۰۱:۰۰     kdarabi@gmail.com
 • ۱۱/۲۵  ۱۹:۴۵     مسعود لهرابیان
 • ۱۱/۲۵  ۱۹:۴۵     مسعود لهرابیان
 • ۱۱/۲۰  ۱۳:۵۹  سرباز   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۲۰  ۱۲:۲۷  امبن   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۲۰  ۱۲:۱۱  مصطفی   کدهای مراکز آموزش نظامی
 • ۱۱/۲۰  ۱۱:۵۸  علی   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۲۰  ۱۰:۵۹  حمید   اعزام به خدمت
 • ۱۱/۲۰  ۱۰:۵۸  کامیار مرادیان   معافیت تحصیلی

 • telegram_channel

  شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد

  رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.
  به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال، یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۵۹ سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای ۱۸ وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای ۱۸سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  وی درباره حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

  صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

  وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸سال است.

  رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها ۱۶ استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این ۱۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

  صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به ۵۰ میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

  وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه ۱۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری ۸ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

  صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

  وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ماه سابقه جبهه یا ۳۶ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ماه خدمت جبهه و ۲۰درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و ۲ فرزند پسر بالای ۱۸سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

  صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

  وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال ۸۹، ۱۰ باند شناسایی و متلاشی شده و ۷۵ نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی کارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر کشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

  صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 574,506 | بهمن ۱۹ام, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - مصطفی
   #1 | ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

   سلام خسته نباشید من ۲۱ سالمه سال دیگه لیسانسمو میگیرم یک خواهر سالم ومجرد و یک برادر معلول جسمی دارم پدرم دچار دیسک کمر خفیف است حضانت و کفالت برادرم را به مادرم داده است و برادر دیگری ندارم و تنها فرزند بالای ۱۸ سال هستم با این شرایط ایا راهی برای معاف شدن دارم ؟ ممنون میشم کمکم کنید وسریعتر جوابمو بدید توروخداااااا

   مصطفی IP Address is : hidden
  2. مهمان - عباس
   #2 | ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

   من ۱۸سالم تموم شده و یع پدر بزرگ۸۰ساله دارم ک ازش مراقبت میکنم پدر بزرگم ی ازدواج کجدد داره ولی زنشم مریضه تنها پسرشم شهید من میتونم کفالتشو ب عهده بگیرم لطفا جواب بدین

   عباس IP Address is : hidden
  3. مهمان - سربازتنها
   #3 | ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

   با سلام من پدرم بازنشسته ارتش بوده و فوت کرده برادر بزرگم سال ها پیش معافیت کفالت گرفته الان مادرم ۶۰ سالشه و من علاوه بر این معاف ۳ و یا حتی اگر چهار برادریم بیاد معافم آیا راهی واسه معافیت بنده وجود دارد؟

   سربازتنها IP Address is : hidden
  4. مهمان - سربازتنها
   #4 | ۲۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

   با سلام و خسته نباشید من الان ۸ ماهه دارم خدمت میکنم پدرم بازنشسته ارتش بوده و فوت کرده،برادر بزرگترم بخاطره همین قضیه کفالت گرفتو معاف شد من حتی اگر معافیت ۴ برادریم بیاد معافم ولی قانونش نیست،یه خواهرم دار؛ که طلاق گرفته آیا راهی هست بنده معاف شم؟

   سربازتنها IP Address is : hidden
  5. مهمان - علی چراغی
   #5 | ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

   سلام ، مادر من به تازگی طلاق گرفته ، من حدود ۱۰ ماه هست که مشغول خدمت سربازی هستم
   همه شرایط معاف شدن رو هم دارم ولی وقتی رفتم حوزه نظام وطیفه گفتند باید ۴ ماه از تاریخ طلاق گذشته باشه
   ولی من هیچ جای قانون معافی کفالت این مورد رو ندیدم، میخواستم ببینم این واقعا قانون هست یا دارن اذیتم میکنن???

   علی چراغی IP Address is : hidden
  6. مهمان - جلال
   #6 | ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

   سلام با عرض خسته نباشید میخواستم بگم برادر بزرگ ترم معافیت کفالت پدرم را گرفته و الا ازدواج کرده
   و سر زندگی خودش است ایا میتونم معافیت کفالت پدرم را بگیرم پدرم۵۵سال و نمیتواند کار کند مشکل چشمی دارد با تشکرررر؟؟؟؟

   جلال IP Address is : hidden
  7. مهمان - farshad
   #7 | ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

   سلام من چهار تا برادر ناتنی دارم که سه تا سربازی رفتن ویکی هم معافیت سه برادری استفاده کرده ولی هنوز ازدواج نکرده ولی با من ناتنی هس ومن خودم تنها فرزند هستم وپدرم ۸۰ سال سن دارد آیا می تونم معافیت کفالت بگیرم؟
   با تشکر

   farshad IP Address is : hidden
  8. مهمان - داریوش
   #8 | ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

   با سلام و عرض خسته نباشید
   من ۲۲ سالمه و تا الان درس خوندم
   پدرم ۶۴ سالشه وبیماری قلبی داره و چندباری جراحی داشته
   ۴داداش دارم از خودم‌بزرگتر ولی همشون ازدواج کردن و یه شهر دیگ زندگی میکنن
   میخواستم ببینم میتونم معاف بشم؟؟؟
   لطفا جوابممو بدید.لطفا

   داریوش IP Address is : hidden
  9. #9 | ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

   سلام خسته نباشین بنده متاهل پدری از کار افتاده که سنش ۷۰سال هستند که دارای ۵برادر و سه خواهر میباشم که دوتا از برادرام ازدواج کردن همچنین دوتا از برادرام دوره ضرورت خدمت را گذراندن دوتا برادرکوچکتراز خودم دارم آیا مشمول معافیت کفالت میباشم؟؟ باتشکر

   مسلم IP Address is : hidden
  10. مهمان - رضا
   #10 | ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

   س دوستان من پدرم قطع نخاع ۷۰% هست مادرم طلاق گرفته خودم هم ۱۸سال دارم ویک برادر ۱۶ساله دارم ایا معاف میشوم یا خیر

   رضا IP Address is : hidden
  11. مهمان - امیرحسین اقلیمی
   #11 | ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

   سلام ببخشید میخواستم بدونم پدرم ۲۵ماه کارت ایثار داره ایا تاثیری روی خدمتم داره؟

   امیرحسین اقلیمی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 32 33 34
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>