• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21514 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (751 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (403 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1471 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3944 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (775 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15520 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1609 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (29806 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4122 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2133 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1900 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9264 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1994 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (161 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2190 پاسخ)
 • ۰۴/۲۷  ۰۲:۰۰     تتت ننننن
 • ۰۴/۲۷  ۰۲:۰۰     neerre.2@gmail.ir
 • ۰۴/۱۵  ۲۲:۵۲     بهنام حسین بهدانی
 • ۰۴/۱۵  ۲۲:۵۲     بهنام حسین بهدانی
 • ۰۴/۱۲  ۱۱:۱۳     مصطفی سمنانی
 • ۰۴/۱۲  ۱۱:۱۳     مصطفی سمنانی
 • ۰۴/۰۶  ۲۰:۳۹     hdhdhd@jdjd.com
 • ۰۴/۰۶  ۲۰:۳۹     hdhdhd@jdjd.com
 • ۰۴/۰۶  ۰۲:۰۰     a@yahoo.com

 • telegram_channel

  شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد

  رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.
  به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال، یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۵۹ سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای ۱۸ وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای ۱۸سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  وی درباره حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

  صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

  وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸سال است.

  رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها ۱۶ استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این ۱۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

  صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به ۵۰ میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

  وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه ۱۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری ۸ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

  صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

  وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ماه سابقه جبهه یا ۳۶ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ماه خدمت جبهه و ۲۰درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و ۲ فرزند پسر بالای ۱۸سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

  صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

  وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال ۸۹، ۱۰ باند شناسایی و متلاشی شده و ۷۵ نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی کارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر کشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

  صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 626,628 | بهمن ۱۹ام, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - هستی
   #1 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

   پسری که باباش فوت شده وامسال دیپلم میگیره ایا معاف میشه؟اموزشی راباید بره یانه؟بعد چه زمانی باید اقدام کنه برای معافیت ؟همین ۱۸ سالگی یا بعد از دوره لیسانس؟کدوم ساز مان بایدبره..چه سوالایی میپرسن اونجا ؟ممنون

   هستی IP Address is : hidden
  2. مهمان - سهراب
   #2 | ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

   باسلام. بنده به تازگی از درس فارق شده وبیست و پنج ساله هستم. یک پدر از کار افتاده که هیچ حقوقی ندارد دارم. و مادری که از پدرم طلاق گرفته است و او هم هیچ حقوقی ندارد و مادرهم چند بار عمل قلب انجام داده و دریچه قلب مصنوعی دارد. بنده مجبور شده ام که سرپرستی پدر و مادرم را به دوش کشیده ام با وجود اینکه دو برادر دارم که هیچ کدام به پدر و مادر رسیدگی نمیکنند. درضمن یکی از برادران یک کلیه ندارد و فاقد شرایط رسیدگی میباشد. با توجه به بیماری و از کارافتادگی پدر و مادر و نداشتن سرپرست ایا شامل معافیت کفالت نمیباشم؟

   سهراب IP Address is : hidden
  3. مهمان - امید
   #3 | ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

   سلام من ۲۷سال سنمه و فوق لیسانسمو تازه گرفتم و پدرم کار افتاده هستش و باید ازش نگهداری کنم و برادر کوچکترم هم رفته خدمت سربازی و برگشته آیا می تونم معافیت بگیرم برای کفالت

   امید IP Address is : hidden
  4. #4 | ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

   سلام من پدرم ۷۵ سال سن دارد وتنها برادر بزرگترم سربازی رفته است وازدواج هم کرده آیا معافیت شاملم نمیشه

   یحیی IP Address is : hidden
  5. مهمان - توحید
   #5 | ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

   سلام من به برادر کوچکتر ازخودم که ۱۲ سالش هست و پدر و مادرم فوت کردن و پدربزرگ و مادربزرگ پیر دارم که تحت مراقبت هستن لذا برادر بزرگتر از من که یه سال بعد فوت پدر مادرم کفالت رو گرفت و از خونه فرار کرد بعدش هم حقش رو از ما جدا کرد و دیگه هم به طرف ما نمیاد. حالا من یه صغیر و دوتا پیر رو مراقبت میکنم ،میتونم معافیت کفالت بگیرم؟

   توحید IP Address is : hidden
  6. مهمان - محسن
   #6 | ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

   با عرض سلام خدمت شما بزرگواران
   بنده فرزنده آخر خانواده و همراه با مادرم زندگی میکنم پدرم فوت کردن و دو برادر بزرگتر هم ادواج نموده و جدا زندگی میکنند
   شرایط معافیت کفالت برای مادرم امکان پذیر هست یا خیر؟
   تحت پوشش کمیته هم نیستیم ولی شرایط خانه طوری نیست که بتوانم به خدمت سربازی بروم در حال حاضر هم دانشجو هستم و مرخصی دارم

   با تشکر از شما

   محسن IP Address is : hidden
  7. مهمان - محمد رضا
   #7 | ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

   سلام من متولد ۱۶ ۴ ۷۷ هستم یک برادر معلول دارم و یک برادر که بالای هجده سال هستش معاف شده کفالت برادرم و پدرم که هفتاد درصد از کار افتادگی داره گرفته و جدیدا ازدواج کرده میخواستم ببینم با شرایطی که داداشم ازدواج کرده من میتونم کفالت برادر معلول و پدرم رو بگیرم پدرم متولد ۳۹ هستش ممنون میشم کمکم کنید لطفا جوابمو بدین با تشکر

   محمد رضا IP Address is : hidden
  8. مهمان - نادر
   #8 | ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

   سال گذشته کفالت مادرم را بعهده گرفتم و معافیت موقت دارم ، پدرم در پایان سال ۹۳ فوت کرده اند.
   نظام وظیه اعلام کرده است که بعد از ۳۰ ماه معافیت موقت به دایم تبدیل می شود، میخواستم بدانم که ۳۰ ماه بعد از فوت پدر یا ۳۰ ماه بعد از شروع معافیت موقت به معافیت دایمی تغییر میکند؟

   نادر IP Address is : hidden
  9. مهمان - علی
   #9 | ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

   سلام من پدرم فوت کرده دو تا برادر دارم یکی ۱۵ سالشه و یکی ۱۸ و تیر ماه مشمول میشه من اقدام کردم یرای معافیت تو نظام وظیفه یه بار گفتن باید برای کفالت برادرت اقدام کنی چون اگه کفالت مادرتو بگیری وقتی برادرت مشول شد معافیتت باطل میشه یکی دیگه هم میگفت نه همون کفالت مادرتو باید بگیری
   چیکار کنم؟

   علی IP Address is : hidden
  10. مهمان - میثم
   #10 | ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

   سلام خسته نباشید
   پدر من سال گذشته بر اثر تصادف دست چپش که دست غالبش هستش رو از وسط ساعد از دست داده ،میتونم کفالتش رو برعهده بگیرم؟(در ضمن فقط یک خواهر از خودم کوچکتر دارم)

   میثم IP Address is : hidden
   • مهمان - سعید اسدی
    #11 | ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲

    با سلام و ارزوی قبولی طاعات
    در حال حاضر مشغول خدمت اموزشی هستم . پدر بزرگ من در سال ۵۷ شهید شده و مادر بزرگ من ۹۵ ساله است .مادرم بدلیل داشتن بیماری صرع غیر قابل به درمان قادر به نگه داری از مادرش نمیباشد . دایی من ۴۲ سال قبل به امریکا رفته و در حال حاضر هیچ اطلاعی از ایشان نداریم و امکان بازگشت به ایران ندارد . تا قبل از شروع خدمت ، من نزد مادر بزرگم زندگی میکردم و از ایشان نگهداری میکردم . الان که مشغول خدمت هستم برایش مشکلات زیادی درست شده . لطفا راهنمایی کنید چگونه میتوانم کفیل ایشان شوم . و ایا میتوانم کفیل شوم یا خیر . متشکرم .

    سعید اسدی IP Address is : hidden
  11. مهمان - مرادی
   #12 | ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

   سلام پدرم فوت شده برادر اولم معافیت سربازی داره وبرادر دومم هم سربازه و هردو شهرستان زندگی میکنند و من و مادرم باهم هستیم من به عنوان کفالت مادرم میتونم معاف شم؟؟

   مرادی IP Address is : hidden
  12. مهمان - محمدیاوری
   #13 | ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

   سلام من ۲۵ سالمه و لیسانس کامپیوتر دارم…پدرم چند ساله فوت شده و الان من و خواهرم ب همراه مادرم ک سنش بالای ۶۰ سال است زندگی میکنم …دوتا از برادرام ازدواج کرده اند ویکی هم خیر ..ایا بنده میتونم تز شرایط معافیت کفالت استفاده کنم؟؟؟

   محمدیاوری IP Address is : hidden
  13. #14 | ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

   سلام ببخشید یک سوال داشتم پدر بنده ۷۷ سال سنشون هستش دو برادر بزرگتر دارم که متعهل هستند و سربازیشون رو رفتن.
   بنده هم ۲۱ سالمه می خواستم بدونم می تونم از طریق پدرم کفالت ایشون رو بگیرم؟

   سیاش IP Address is : hidden
  14. مهمان - داریوش بامسی
   #15 | ۰۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

   با سلام.من متولد ۵ آذر ۷۱ هستم و در سال۷۴ مادرم از پدرم چدا شد و بعد فوت شد و من با پدرم زندگی میکنم و پدرم بازنشستگی ندارد و بیکار است و من تا بحال خرجی خانواده را میدادم و خرج تحصیلم را هم با کار در میاوردم و کفالت مادر بزرگم که ۸۸ سال دارد و پدرم که متولد۹ آبان ۳۴ است با من است مادر بزرگم ۳ پسر دارد که کوچکترین آنها در انگلیس زندگی میکند و پسر دیگرش قادر به نگه داری از مادربزرگم نیست و پدر من که فرزند ارشد است با مادربزرگم زندگی میکند و با من.من ۵ سال در دانشگاه درس میخواندم و ۳۱ تیر مشمول میباشم. لطفا راهنمایی کنید از چه طریقی اقدام کنم تا معافی کفالت بگیرم.لازم است اضافه کنم که من تنها فرزد پدرم هستم.باتشکر فراوان.منتظر جواب سریع شما هستم

   داریوش بامسی IP Address is : hidden
  15. مهمان - علی
   #16 | ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

   من پدرم ۶۵ سال سن داره و برادر بزرگترم هم خدمت کرده و زن و بچه داره
   من میتونم کفالت پدرم را به عهده بگیرم؟

   علی IP Address is : hidden
  16. مهمان - مجتبی
   #17 | ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

   باسلام.اینجانب مشمول هستم پدرم سنش بالاست و مریضی های زیاد وخاصی داری برادری هم دارم سنش زیرهجده هست وبرادرهای دیگری هم دارم ک زن گرفتن واکاری باپدرم ندارن ی برادردیگر دارم ک تازه خدمتشتموم ککرده ومحلی نمیزاره ایا بااین شرایط میتونم معاف شم لطفا جوابم بدید

   مجتبی IP Address is : hidden
  17. مهمان - مجتبی
   #18 | ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

   لطفا جوابم بدید ایاامکانش هس ک کفالت پدرم بگیرم

   مجتبی IP Address is : hidden
  18. مهمان - مصطفی
   #19 | ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

   باسلام
   بنده ۲۳سالمه ودارای مدرک لیسانس هستم.
   یک برادر۳۱ساله دارم که ازدواج کرده ومستقل شده.
   پدرم درسن۴۴سالگی درسال۸۸فوت شد.
   الان مادرم تنهازندگی میکنه.
   میخواستم بدونم میتونم کفالت مادرم روبگیرم یانه؟
   درضمن آموزش تکمیلی هم رفتم.
   لطفاراهنمایی کنید.

   مصطفی IP Address is : hidden
  19. مهمان - پریسا
   #20 | ۰۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

   سلام، اگر پسری برادرش خدمت سربازی رفته و بعد ازدواج کرده باشه، پدرش بالای شصت سال داشته باشه،همچنین عمل باز قلب داشته و حالا هم مریضه، ایا تنها پسری که تو خونه هست نمیتونه کفیل پدرش بشه؟ تکرارمیکنم،یه برادر داره ولی خدمتشو کرده و حالا ازدواج کرده رفته.

   پریسا IP Address is : hidden
  20. مهمان - مجتبی
   #21 | ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

   با سلام بنده پدرم فوت شده دوتا برادر بزرگتراز خودمم دارم ک ازدواج کردن و رفتن سر زندگیه خودشون من فرزند اخر بوده و بامادرم تنها زندگی میکنم مادرم حقوق مستمری بگیراست.ایا من میتوانم از شرایط معافیت کفالت مادر استفاده کنم؟باتشکر

   مجتبی IP Address is : hidden
  21. مهمان - اشکان
   #22 | ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

   سلام من پدرم فوت کرده و برادرم که بزرگ تر از خودمه کفالت مادرمو گرفته ومعاف شده میخواستم بدونم اگه برادرم ازدواج کنه و من کفالت مادرمو بگیرم معاف میشم.

   اشکان IP Address is : hidden
  22. مهمان - آرمان
   #23 | ۲۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

   سلام من ٢۶ ساله دانشجوی ترم ٣ مقطع کارشناسی ارشد هستم،پدرم فوت کردن و ٣ برادر بزرگتر که دارای زن و فرزند هستند دارم من و مادر در شهر دیگری همراه هم زندگی می کنیم،آیا امکان اخذ معافیت کفالت وجود داره؟هیچ یک از برادرانم کفالت نگرفته اند.

   آرمان IP Address is : hidden
  23. مهمان - مصطفی
   #24 | ۰۴:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

   با سلام من پدرم شیمی درمانی شده وبهبود یافته ودارای اختلال روحی وروانی هستش اما در بیمارستان های مربوطه بستری نشده فقط تحت نظر پزشک تخصص میباشد ویک برادر معلول جسمی و حرکتی دارم آیا معافیت رو شامل میشم یا نه ممنون میشم رسیدگی بشه.

   مصطفی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 33 34 35
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>