• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21785 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (762 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (404 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1486 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4007 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (783 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15891 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1616 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30216 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4197 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2153 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1968 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9350 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2015 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (161 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2274 پاسخ)
 • ۰۵/۱۳  ۱۴:۴۰     امیرحسین نیازی
 • ۰۵/۱۳  ۱۴:۴۰     امیرحسین نیازی
 • ۰۵/۰۸  ۱۱:۴۴     حسین عطارزاده
 • ۰۵/۰۸  ۱۱:۴۴     حسین عطارزاده
 • ۰۵/۰۸  ۱۱:۴۲     حسین عطارزاده
 • ۰۵/۰۸  ۱۱:۴۲     حسین عطارزاده
 • ۰۵/۰۸  ۱۱:۴۰     حسین عطارزاده
 • ۰۵/۰۸  ۱۱:۴۰     حسین عطارزاده
 • ۰۴/۲۵  ۱۰:۰۰     asd sad

 • telegram_channel

  شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد

  رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.
  به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال، یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۵۹ سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای ۱۸ وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای ۱۸سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  وی درباره حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

  صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

  وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸سال است.

  رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها ۱۶ استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این ۱۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

  صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به ۵۰ میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

  وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه ۱۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری ۸ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

  صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

  وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ماه سابقه جبهه یا ۳۶ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ماه خدمت جبهه و ۲۰درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و ۲ فرزند پسر بالای ۱۸سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

  صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

  وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال ۸۹، ۱۰ باند شناسایی و متلاشی شده و ۷۵ نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی کارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر کشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

  صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 721,622 | بهمن ۱۹ام, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - امین خلیل زاده
   #1 | ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

   سلام من پدرم ۶۰ سال دارد و برادرانم ازدواج کرده و مستقل اند ایا می توانم کفالت پدرم را بگیرم و از سر بازی معاف شوم؟

   امین خلیل زاده IP Address is : hidden
  2. مهمان - سلام غفاری نیا
   #2 | ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۸

   سلام،ببخشیدمن پدرم ۷۴سال سن داره سه برادر ازخودم بزرگ تر دارم سرپرستی پدرم بامن است آیا می توانم معافیت کفالت بگیرم، لطفا راهنمایی کنید

   سلام غفاری نیا IP Address is : hidden
  3. مهمان - امین
   #3 | ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

   سلام،پدرم ۶۶ ساله،خواهر و برادرم هردو ازدواج کرده و در شهر دیگری نسبت به محل سکونت پدرم ساکن هستند،ایا مشمول قانون کفالت میشوم? با تشکر

   امین IP Address is : hidden
  4. مهمان - ابوالفضل
   #4 | ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

   سلام من پنج برادر دارم که همشون سربازی رو تموم کردن فقط من موندم و پدرم ۶۵سالشه و سه تا از برادرام داماد شدند و دوتا دیگه موندم میخواستم بدونم من میتونم کفالت پدرمو بگیرم خواهش میکنم راهنماییم کنید ممنون میشم

   ابوالفضل IP Address is : hidden
  5. مهمان - رضااااااااااااا
   #5 | ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

   اسلام .من پدرو مادرم ۶۰ سال سن دارن و بردار بزرگترم هم متاهل هست.خواستم بدونم آیا معافیت شامل بنده میشود یاخیر؟؟؟؟؟

   رضااااااااااااا IP Address is : hidden
  6. #6 | ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

   سلام،من متولد ۱۳۷۷ هستم،دوتا برادر دارم که خدمت سربازی رفتن،پدرم هم ۶۰ سال سن داره و هم بیماره،پرونده پزشکی داره،خواستم ببینم شامل کفالت میشم یانه،.ممنونم .

   Ahmadreza IP Address is : hidden
  7. مهمان - کیوان
   #7 | ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

   ببخشید من سه برادر دارم خدمت رفتن و ازدواج کردن و از خونه ما جدا شدن و جای دیگری زندگی میکنن میخواستم ببینم چون پدرم ۶۲ سال دارد و بیماری نظیر بیماری قلبی و چربی و قند و … دارد میتونم کفالت پدرم رو بگیرم و در ضمن یکی از برادرام فوت کرده و پدرم آنان را نگه داشته و خرجی انها رامیدهد و منم به ایشان کمک میکنم میخواستم ببینم کفالت به من تعلق میگیرد؟

   کیوان IP Address is : hidden
  8. مهمان - محمد
   #8 | ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

   سلام من پدرم ۶۶ سالشه
   تنها پسر خانوادمم
   پدرم شغل نداره و حقوقی از طرف دولت و یا سازمانی نداره
   من معاف میشم؟

   محمد IP Address is : hidden
  9. مهمان - مصطفی
   #9 | ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

   سلام خسته نباشید.من داییم فوت شده. و من با دخترش نامزدم. پسراشم یکیش۱۱و یکیش۳سالشه. آیا شرایطی برای معافیت دارم و میتونم کفالت بگیرم؟؟؟؟

   مصطفی IP Address is : hidden
  10. مهمان - فرهاد
   #10 | ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

   سلام خسته نباشید منم ۲۵ سال دارم تنها فرزند پسر هستم و دوتا خواهر دارم و پدرم نارحتی قلبی دارد میخواستم بدونم معاف میشم ؟

   فرهاد IP Address is : hidden
  11. مهمان - کریمی
   #11 | ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

   باسلام
   من متولد ۱۳۵۹ هستم و دیپلم وسال ۱۳۸۱ مدت۵ ماهی خدمت رفتم ارتش و دیگه ……
   پدرومادرم فوت شدن و الان من سرپرست یک خواهرم که ۲۹ ساله و مطلقه هست شدم و البته یک داداش کوچکتر از من که مجرد هست هم دارم
   کسی میدونه شرایط کفالت و معافی این موضوع کفالت به من میخوره ویا از کجا باید پیگیری کنم
   اوضاع اقتصادیم خیلی خرابه هرکار کردم نتونستم وارد بحث خرید خدمت بشم و همین طور معلق ماندم و داره عمر و اعصابم هدر میره
   لطفا راهنمایی کنید ۰۹۳۰٫۴۷۳۷۰۰۴ کریمی

   کریمی IP Address is : hidden
  12. مهمان - روح اله
   #12 | ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

   سلام
   من فرزند چهارم خانواده هستم هرسه برادرم خدمت رفتن ومتاهل هستن و کاملا درمشغله وخرج زندگی موندن پدر من۶۳ سالشه یک بار عمل قلب باز یک بار فنر ویک یار مجدد بالون زدن به خاطر دیابت دو کف دستشم هم رو عمل کرده من تنها فرزند هستم که مراقبت میکنم ازپدرم وهرهفته دکتر چشم پزشکی براتزریق آمپول میبرمش میتونم معافیت بگیرم

   روح اله IP Address is : hidden
  13. #13 | ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

   سلام من پدرم سنش بالاى ۶۶سال هست و سه تا برادر داشتم که همگی خدمت کردند و همگی زن گرفتن حکم من چیست آیا معاف میشوم در ضمن برادرانم در محل زندگی ما نیستن

   Aboalfazl IP Address is : hidden
  14. #14 | ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

   سلام من میخواستم بدونم من یه بردار بزرگتر از خودم دارم و من کوچکترین فرد خونه هستم برادرم سربازه و متاهل هم هست خودمم در حال خدمت هسنم میتونم معافیت بگیرم پدرم ۶۰سالشه

   ابوالفضل IP Address is : hidden
  15. مهمان - مهران رضایی
   #15 | ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

   سلام من دوتا برادر بزرگتر دارم که ازدواج کردسربازی هم رفتن. و من معافیت تحصیلی دارم در حال حاضر. اما پدرم عمل جراحی و پیوند عروق داشتن سنشون هم ۶۲سال. ایا میتونم از کفالت استفاده کنم?

   مهران رضایی IP Address is : hidden
  16. مهمان - فرشاد
   #16 | ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

   سلام
   من سه خواهر دارم وهیچ کدام ازدواج نکردن ویک برادر برادرم سربازی کرده وخودم الان دانشجو هستم
   پدرم ۶۰ سالشه به نظرشما طرح معافیت سه خواهری شامل من میشه یانه

   فرشاد IP Address is : hidden
  17. مهمان - ابوالفضل
   #17 | ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

   سلام پدرم یکساله ما رو ترک کرده و برا خودش مستقل شده و نمیدونیم کجا هستش و آیا میتونم کفالت مادرم رو بگیرم یه خواهر هشت ساله و یه برادر چهار ساله هم دارم من ماندم تنها ،سرپرستی ایشونو ب عهده دارم لطفا جواب بدین خواهش میکنم

   ابوالفضل IP Address is : hidden
  18. مهمان - جمال رسولی
   #18 | ۰۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

   بنده پدرم فوت شده و سه برادر زیر هیجده سال دارم و برادر بالای هیجده سال من متاهل هست ایا من میتوانم کفالت بگیرم؟

   جمال رسولی IP Address is : hidden
  19. مهمان - علی
   #19 | ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

   با سلام وخسته نباشید اینجانب دانشجو هستم و می خواستم کفالت پدرم را بگیرم پدرم ۶۳سال سن دارد و از کار افتاده است ومادم هم فوت شده است برادر دیگری هم دارم که خدمت سربازی رفته . والان من پدرم تنهای زندگی می کنیم وپدرم توانای انجام کاری ندارد ایا می توانم کفالت پدرمرا بگیرم

   علی IP Address is : hidden
  20. مهمان - مهران
   #20 | ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۸

   سلام پدر من دچار بیماری اعصاب و روان هست و کلیه ی پرونده هاش موجوده و خودم فرزند ارشد خانواده هستم و در واقع سرپرست خانواده غیبت نداشتم و دانشجو هستم.برادری دارم که ۱۴ فروردین۹۷ وارد ۱۸ سالگی میشه .چون نمیدونستم در حین تحصیل میشه برای گرفتن کفالت پدر اقدام کرد دیر کردم و الان یک ماه مونده تا برادرم وارد ۱۸ سالگی بشه .حالا میخاستم بدونم تو این مدت میتونم اقدام کنم?و اینکه با توجه به قانون جدیدی که میگه سن مشمولیت ۱۸ سال تمام است کمکی میکنه ک فرصت اقدام داشته باشم یا ن?

   مهران IP Address is : hidden
  21. مهمان - مهران
   #21 | ۰۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۸

   ممنون میشم اگ پاسخ بدید چون فرصتم خیلی کمه

   مهران IP Address is : hidden
  22. مهمان - همايون كنعانى
   #22 | ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

   سلام خسته نباشید پدر بزرگم٨٣ساله است وتنها فرزند ایشان که پدر من میباشد ۵۶ساله است و مبتلا به بیمارى صرع خفیف میباشد ایا من میتوانم کفالت پدر بزرگمو به عهده بگیرم و معاف شوم؟

   همايون كنعانى IP Address is : hidden
  23. مهمان - زاهد
   #23 | ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

   سلام
   پدرم ۶۰سال بالاداره پدرم دوتاخانم داره مادراولی دوتابردارهستیم یکی ازبرادرم خدمت کرده واز مادردوم‌۳تابردارکوچک دارم من بعنوان سرپرست مادرم نمیتونم معاف بشوم یان لطفاراهنمایی بکنید

   زاهد IP Address is : hidden
  24. مهمان - جواد
   #24 | ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

   سلام…من پدرم ۶۳ سال داره..تک پسرم هستم…میتونم از معافیت استفاده کنم

   جواد IP Address is : hidden
  25. مهمان - محمد
   #25 | ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

   سلام من بابام ۶۰ سالشه و تک پسر هستم میخا ستم ببینم میتونم کفالت پدرم رو بگیرم

   محمد IP Address is : hidden
  26. مهمان - کسرا
   #26 | ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

   سلام من ۱۹سالمه پدرم ۶۷سالشه از کار افتادست خرج و مخارج مادر و پدرم به دوش من است و برادران بزرگتر همه مستقل شدن آیا رای برای معافیت بنده هست؟ ممنون میشم راهنمایم کنید

   کسرا IP Address is : hidden
  27. مهمان - مهمان
   #27 | ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

   سلام ببخشین اگ یکی معافیت کفالت بگیره و بعد مادرش ازدواج کنه؟ پایان خدمتش دائمی حساب میشه؟؟
   و اینکه اقدام ب معافیت کنیم چقدر طول میکشه کارت پایان خدمت برسه؟

   مهمان IP Address is : hidden
  28. مهمان - owais
   #28 | ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

   سلام. پدر بنده ۱۱سال پیش فوت کرده و مادر ب علت بیماری فوت نموده. من فرزند سوم از شیش برادر هستم که برادر بزرگترم متاهل معافیت کفالت پدری گرفته و بردار دوم متاهل و در حال خدمت هست ایا من میتونم معافیت بگیرام

   owais IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 35 36 37
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>