• کدهای مراکز آموزش نظامی  (18302 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (666 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (383 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1285 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (2981 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (587 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (13870 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1560 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (24757 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3489 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (1905 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1656 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (8844 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1805 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (146 پاسخ)
 • مقالات  (33 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (1629 پاسخ)
 • ۰۶/۱۲  ۱۱:۳۷     داود قربانی
 • ۰۶/۱۲  ۱۱:۳۷     داود قربانی
 • ۰۶/۱۲  ۰۹:۳۶     مصطفی فرجامی
 • ۰۶/۱۲  ۰۹:۳۶     مصطفی فرجامی
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۵     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۴     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۴     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۱۳:۴۴     saeed daneshmand
 • ۰۶/۱۱  ۰۱:۳۰  ی.ی   معافیت های جدید
 • شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد

  رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.
  به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال، یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۵۹ سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای ۱۸ وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای ۱۸سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  وی درباره حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

  صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

  وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸سال است.

  رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها ۱۶ استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این ۱۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

  صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به ۵۰ میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

  وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه ۱۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری ۸ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

  صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

  وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ماه سابقه جبهه یا ۳۶ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ماه خدمت جبهه و ۲۰درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و ۲ فرزند پسر بالای ۱۸سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

  صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

  وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال ۸۹، ۱۰ باند شناسایی و متلاشی شده و ۷۵ نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی کارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر کشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

  صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 371,994 | بهمن ۱۹ام, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - محمد هادی
   #1 | ۰۴:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

   با سلام من ۱۸سال دارم پدرم سکته مغزی کرده و تمام مدارک پزشکی موجود است و دارای دو خواهر می باشم و من تک پسر خانواده ام سن پدر ۵۲م است ایا می توانم معاف شوم لطفا راهنمایی کنید

   محمد هادی IP Address is : hidden
   • مهمان - پارسا
    #2 | ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۰

    سلام

    شما به احتمال خیلی خیلی زیاد معاف هستید.

    من هم که پدر م سکته مغزی کره بود چند روز پیش کارت معافیتم رو گرفتم.

    پارسا IP Address is : hidden
  2. مهمان - سجاد
   #3 | ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

   سلام من الان دانشجوی لیسانسم و در دوران دبیرستان تصادف کرده و پایم را عمل کردم و پلاتین گذاشتن درواقع جای استخان ران ام میله است.و الان گاهی ویا هنگامی که پایم را میکوبیم درد دارم.ایا معاف میشم.و ازدواج هم کردم.
   برادر بزرگترمم مریض است و دو برادر کوچکتر از خوددو دارم یکی ۳سال کوچکتر و دیگری۹سال.پدرمم ۸۰ سال دارد ایا میشود کفاله گرفت.من چون میخام زودتر سروسامان بگیرم ب بیشتر دلم میخاد معافیت بگیرم.ایا برا شرایط من ممکن هست؟

   سجاد IP Address is : hidden
  3. مهمان - محمد
   #4 | ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

   سلام من ۲۰ سالمه دانشجو هستم و پدرم ۶۰ سال دارد و یک خواهر و دو برادر دارم ک هردو خدمت رفتن و ازدواج کردن و هم پدرم و هم مادر دچار بیماری فشار خون شدید و قند بالا هستند میخواستم بدونم معاف میشم یا نه؟

   محمد IP Address is : hidden
  4. مهمان - ناصر
   #5 | ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

   سلام
   من ۲۷ سال دارم با مدرک فوق لیسانس. سه برادر دارم که همه ازدواج کردند و بدرم ناراحتی قلبی داره و همه مدارک پزشکیش رو دارم و مادرم هم مسن می باشد به نظرتون امکان معافی برای بنده هست؟
   با تشکر

   ناصر IP Address is : hidden
  5. مهمان - رضا
   #6 | ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

   سلام من دانشجو هستم و شش برادر هستیم که پنج تای آنها خدمت سربازی رفتن وپدرم هم ۷۵سالش هست که همه ی برادرانم ازدواج کردند.به نظر شما آیا معاف می شوم؟

   رضا IP Address is : hidden
  6. مهمان - رسول
   #7 | ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

   سلام من ٣٠ سال دارم تقریبا ۴ سال غیبت دارم ١٠ روز که پدرم فوت کرده خودمم تنها فرزند ذکور خانواده ام آیا میتوانم معافیت کفالت بگیرم؟

   رسول IP Address is : hidden
  7. مهمان - ولید سالمی
   #8 | ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

   سلام پدرم مریض وبه مراقبت احتیاج دارد ومن تک فرزندهستم وسه خواهردارم کسی ندارند لقمه نان برای انها بیاورد ومن نمی توانم سربازی بروم کسی ندارند کدملی۱۸۹۰۳۷۳۸۳۴ شمارهتماس ۰۹۱۶۹۳۲۴۰۳۶

   ولید سالمی IP Address is : hidden
   • مهمان - Department
    #9 | ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰

    ممنون از این اطلاعات شما در اسرع وقت دستگیر خواهید شد

    Department IP Address is : hidden
   • مهمان - Department
    #10 | ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰

    شوخیه ولید من رضام تو اینجا چکار میکنی تو که معاف را داشتی میگرفتی نه مثل ما تازه اول آموزشی باشی . موفق باشی یا علی

    Department IP Address is : hidden
  8. مهمان - احمد احمدی
   #11 | ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

   با عرض سلام وخسته نباشید من حدود چهار سال پیش به دلیل بی سرپرستی برادر معلولم وخواهر جوان از خدمت سربازی برای مافیت اماده ام پدر مادر من در کودکی فوت کرده اند و من قیم برادر خواهر معلوم هستم ویک برادر از خودم بزرگ تر دارم با استشهاد محلی که او سابقه کیفری و اعتیاد دارد ودر حال حاضر اثری از او نیست ومن به دنبال معافیت هستم از شما خواهش تمنا می کنم به من در مورد این مسله کمک کنید التماس دعا تو خدا تکلیف من به خاطر رضای خدا مشخص کنید

   احمد احمدی IP Address is : hidden
  9. مهمان - احمد احمدی
   #12 | ۰۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

   بسیار خوب. . عالی

   احمد احمدی IP Address is : hidden
  10. مهمان - نیما
   #13 | ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

   من و خواهرم فرزندان طلاق هستیم،پدر ومادرم هر یک ازدواج کردند.حاصل ازدواج پدرم ، یک خواهر دیگر . و حاصل ازدواج مادرم دوبرادر .حال من می توانم از معافیت کفالت استفاده کنم .

   نیما IP Address is : hidden
  11. مهمان - morteza
   #14 | ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

   سلام من پدرم بهمن پارسال فوت کرده و یک برادر بزرگتر دارم که ۸۰۰کیلومتر دورتر از ما زندگی میکنه.مادر و خواهر کوچیکم تنهان،
   میتونم کفالتشون رو بگیرم؟

   morteza IP Address is : hidden
  12. مهمان - morteza
   #15 | ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

   سلام من خاله ای دارم که سرطان داره و پسر هم نداره،شوهرخالمم راننده راه دوره،به نظرتون میتونم کفالت خالم رو بگیرم؟!!!

   morteza IP Address is : hidden
  13. مهمان - بابک طاهری
   #16 | ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

   باعرض سلام پدر بنده از پشت بام افتادن سال پیش و پاشون از لگن شکسته و امسال هم بازنشسته شرکت مس شدن.من تنها پسر ایشان.بنظرتون برای کفالت اقدام کنم جواب میگیرم ممنون

   بابک طاهری IP Address is : hidden
  14. مهمان - nader
   #17 | ۰۱:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

   سلام.من یک برادر دارم ک بخاطر فوت پدر معافیت کفالت مادرمو گرفته اگر ازدواج کنه برادرم میتونم کفالت مادرمو بگیرم و معاف بشم؟؟؟؟؟/

   nader IP Address is : hidden
  15. مهمان - مرتضی
   #18 | ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

   سلام.من پدرم ۶ساله فوت کرده .مریز بود و برادرم موقع مریزی پدر معافیت کفالت پدر گرفت.حالا برادرم ازدواج کرده رفته ومنهم متولد۷۰هستم فراری حساب میشم.و من الان تنها نگهدارنده مادر و یک خواهر بزرگتر از خودم هستم.لطفا راهنمایی کنید.با تشکر

   مرتضی IP Address is : hidden
  16. مهمان - سعید
   #19 | ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

   سلام
   ایا امکان طرح جدید معافیت کفالت هست که جز تک فرزندی نباشد.؟
   خاهش میکنم یکی که اطلاع داره جوابمو بده.

   سعید IP Address is : hidden
  17. مهمان - علی صلاحی فرد
   #20 | ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

   با سلام
   بابای من در سن ۵ سالگی فوت کردند و مادرم در سن ۱۰ سالگی با یه مرد ازدواج کرده ولی ناپدری من اصلا من را حمایت نمی کند ایا من معاف می توانم بشوم یا نه؟
   مرسی

   علی صلاحی فرد IP Address is : hidden
  18. مهمان - امیر
   #21 | ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

   سلام من پدرم سه بار سکته قلبی کرده مدارکش هم هست و خودم هم اسم الرژیک دارم پدرم ۵۰ سالشه ایا معافیت کفالت یا پزشکی میتونم بگیرم

   امیر IP Address is : hidden
  19. مهمان - صادق
   #22 | ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

   سلام.
   من ۲۴ سال دارم برادرم ۲۲ سال و پدرم ۷۵ سال دارد
   می خواستم بدونم من می توانم کفالت پدرم رو بگیرم و معاف بشم.
   لطفا اگه می شه جوابشو به ایملم بفرستین . ممنوم

   صادق IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 22 23 24
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>