• کدهای مراکز آموزش نظامی  (20741 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (734 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (394 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1437 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (3780 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (667 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (15045 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1598 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (28573 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (3935 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2097 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1834 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9158 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (1955 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (155 پاسخ)
 • مقالات  (36 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2020 پاسخ)
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۵۷  محمدرضا   مشمولان غایب
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۵۶  علی   تیراندازی سرباز به نیروهای خودی و...
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۴۵  علی   اعزام به خدمت
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۴۳  محمد   مشمولان غایب
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۲۸  vahid   اعزام به خدمت
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۰۶  محمد   اعزام به خدمت
 • ۰۷/۰۴  ۱۲:۰۳  shahroz   مشمولان غایب
 • ۰۷/۰۴  ۱۱:۳۹  علی   شرایط برخورداری مشمولان غایب از...
 • ۰۷/۰۴  ۱۱:۲۶  سید حسین میرمحمدی   مشمولان غایب

 • telegram_channel Android Downloader

  شرایط جدید معافیت کفالت اعلام شد

  رییس سازمان وظیفه عمومی شرایط جدید معافیت کفالت را اعلام کرد.
  به گزارش برنا، سردار حمید رضا صدر السادات در نشست خبری اظهار داشت: دستورالعملی در راستای قانون جدید نظام وظیفه در کشور وجود ندارد چرا که قانون جدید هنوز در شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اگر قانون جدید تصویب شود، تغییرات قبل توجهی در قانون ایجاد می شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیت کفالت افزود: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم خانواده باشد و سن پدرش بالای ۵۹ سال، یعنی شروع ۶۰ سالگی باشد، می تواند کفیل پدرش شود و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر سن پدر مشمول که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال و سالم خانواده بوده کمتر از ۵۹ سال تمام باشد و به‌دلیل بیماری با تأیید شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  صدرالسادات افزود: اگر مادری فاقد همسر باشد (فوت یا طلاق)، تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال و سالم وی می تواند کفیل مادر شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود. همچنین اگر مشمولی خواهر یا برادر صغیر داشته و پدرش هم فوت کرده باشد و او تنها مراقب برادر یا خواهر صغیر خود باشد، یعنی برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  وی گفت: چنانچه مشمولی برادر بالای ۱۸سال وی بیمار بوده و نیازمند مراقبت تشخیص داده شود و همسر و پدر و فرزند هم نداشته باشد، در این شرایط نیز در صورتی که برادر سالم و بالای ۱۸سال دیگری نداشته باشد، می تواند کفیل برادر بیمار خود شود و از معافیت کفالت استفاده کند. همچنین چنانچه مشمول دارای خواهری باشد که از سن ۱۸ سالگی تا ۲۴ سالگی ازدواج نکرده و مجرد باشد و پدرش هم در قید حیات نباشد، در صورت یگانه مراقب بودن، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

  رییس سازمان نظام وظیفه تصریح کرد: در صورتی که پدر بزرگ مشمول در شورای پزشکی نیازمند مراقیت تشخیص داده شود، مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پس وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نبوده و مشمول نیز تنها نوع پسر سالم بالای ۱۸ وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  صدرالسادات ادامه داد: همچنین چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادر بزرگ مشمول فوت کرده یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادر بزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای ۱۸سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

  وی درباره حبس بودن پدر مشمول خاطر نشان کرد: یگانه مراقبت مشمول، چنانچه پدر در حبس بوده و حداقل یکسال از حبس قطعی وی باقی مانده باشد، رسیدگی بلامانع است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی درباره مفقودیت پدر با حکم مرجع قضایی مشمول گفت: در صورتی که مفقودیت پدر توسط رأی دادگاه تأیید شود، رسیدگی بلامانع است.

  صدرالسادات در مورد احراز کفالت مادرانی که دارای همسر نیازمند مراقبت هستند(ناپدری)، ادامه داد: در مورد رسیدگی به کفالت مادر فاقد شوهر چنانچه همسر مادر با توجه به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود، رسیدگی بلامانع است.

  وی تصریح کرد: در تمامی موارد مربوط به معافیت کفالت، یکی از شروط اصلی برای رسیدگی موضوع یگانه مراقب بودن یعنی نداشتن برادر سالم و بالای ۱۸سال است.

  رییس سازمان نظام وظیفه درباره خروج مشمولان از کشور اظهار داشت: در گذشته تنها ۱۶ استان مجوز خروج مشمولان از کشور را صادر می کرد که این ۱۶ استان به ۳۱ استان افزایش یافت. همچنین درباره سفرهای زیارتی اخذ چک حذف و ارایه تعهدنامه محضری جایگزین شده است.

  صدرالسادات در مورد وجه الضمان سفرها افزود: تقلیل وجه الضمان سفرهای نیمه علمی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۸۰ میلیون ریال رسیده است. همچنین ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات از ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و ارایه تعهده نامه به ۵۰ میلیون ریال که به تأیید دفاتر اسناد رسیده است.

  وی در مورد ودیعه سفر زیارتی سوریه گفت: ودیعه سفر زیارتی سوریه ۱۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین ودیعه سفرهای علمی شامل ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی و فرصت های مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۵ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی است.

  رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: ودیعه سفرهای نیمه علمی شامل شرکت در آزمونهای زبان، شرکت یا بازدید از نمایشگاه ها، شرکت در کارگاه های آموزشی حداکثر یک ماهه،ثبت یا نمایش اختراعات و سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی خاص مانند دانشجویان رشته های هنر برای بازدید از آثار معماری و هنری ۸ میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. همچنین سایر سفرهابنا به ضرورت ۱۵میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

  صدرالسادات در مورد معافیت موارد خاص افزود: برابر ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده “هر ۲ یا یکی از آنها معلول باشد” یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها معلول و ناتوان باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود. همچنین در بخش معافیت معلولان با توجه به عنایت مقام معظم رهبری، اگر در خانواده ای یک فرزند پسر بالای ۱۸ سال باشد و یک معلول چه خواهر یا برادر، این فرزند هم می تواند معاف شود.

  وی تصریح کرد:یک فرزند مشمول خانواده هایی که پدر یا مادرشان ۲۵ درصد جانبازی یا ۳۰ماه سابقه جبهه یا ۳۶ماه سابقه آزادگی داشته باشد، معاف می شوند. همچنین اگر با تلفیق موارد جانبازی و سابقه جبهه با هم منجر به ۳۰ماه شود، یک فرزند خانواده معاف خواهد شد. به عنوان مثال: اگر فردی ۱۰ماه خدمت جبهه و ۲۰درصد جانبازی داشته باشد، با توجه به اینکه مجموع تلفیق موارد آن ۳۰ماه می شود، یک فرزند می تواند معاف شود.

  رییس سازمان وظیفه عمومی افزود: اگر مادری فاقد همسر و تحت پوشش کمیته امداد باشد و ۲ فرزند پسر بالای ۱۸سال داشته باشد، استثنائاً با توجه به عنایات مقام معظم رهبری یکی از فرزندان معاف می شود.

  صدرالسادات ادامه داد: درباره ادامه تحصیل دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی متأسفانه یکی از مشکلات این دسته از افراد ورود به مرحله غیبت است و به همین واسطه امکان ادامه تحصیل از آنها سلب می شود و لذا با توافقات انجام شده با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد از سال تحصیلی آینده ثبت نام از مشمولان برای تحصیل به صورت داوطلب آزاد با ارایه برگه آماده به خدمت و در مدت اعتبار آن صورت گیرد تا فرد مشمول ناخواسته غایب محسوب نشده و بتواند از امتیازات لحاظ شده در قانون بهره‌مند شود.

  وی درباره جعل کارت های معافیت و خدمت سربازی گفت: در سال ۸۹، ۱۰ باند شناسایی و متلاشی شده و ۷۵ نفر به دلیل جرائم جعل اسناد و مدارک کارت پایان دستگیر شدند. به منظور جلوگیری از جعل کارت پایان خدمت و معافیت از سال آینده تمامی کارت‌های معافیت و خدمت سربازی در سراسر کشور طی فراخوانی جمع‌آوری و به جای آن کارت هوشمند صادر می ‌شود. به طوری که از اوایل سال آینده کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی تعویض و به جای آن کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد.

  صدر‌السادات افزود: به دلیل عدم آگاهی خانواده‌ها و مشمولان از قوانین و مقررات وظیفه عمومی، مشمولان دچار غیبت شده اند که این امر سبب شده است تا از امتیازات مشمولان محروم شوند.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 510,918 | بهمن ۱۹ام, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - 222
   #1 | ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

   سرباز های مشمول و فراری و غایب را ترور نکنن خوبه

   222 IP Address is : hidden
  2. مهمان - پیمان
   #2 | ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

   سلام من مادر طلاق گرفته من ی برادر بزرگ تر دارم ک هم خدمت کرده و هم توانایی کفیل شدن و خرج دادن مادرمو نداره من میتونم از این قانون برای معافیت استفاده کنم؟؟

   پیمان IP Address is : hidden
  3. مهمان - مجید مهاوی
   #3 | ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

   باعرض سلام
   من برادرم خدمت رفته وازدواج کرده خانه جداگانه دارد ومن مجبورم به علت ناتوانی پدرم خرج خانواده خودم یعنی پدر ومادرو زنم رو بدم اگر لطف کنید وجواب بنده رو بدید که آیا میتوانم معافیت کفالت بگیرم

   مجید مهاوی IP Address is : hidden
  4. مهمان - یوسف
   #4 | ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

   سلام. تنها پسر خانواده هستم پدرم عمل باز قلب همون جراحی کرونر انجام داده و فشار خون هم داره و ۶۱ سالش هست.بنظرتون کمسیون پزشکی منو کفیل میکنه؟؟ از اونایی که اطلاعات دارن ممنون میشم زود جواب بدن بدجور ذهنمو خراب کرده

   یوسف IP Address is : hidden
  5. مهمان - rezataei
   #5 | ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲

   strong

   rezataei IP Address is : hidden
  6. مهمان - یونس
   #6 | ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

   سلام من تک پسر خانواده و متولد ۱۳۷۱ هستم و دو خواهر دارم پدر ب بیماری سرطان دچار شده وکل خرج خانواده دست من هست وب دلیل مشکلات خانواده نمیتوانم ب خدمت برم برای معافیت چکار کنم

   یونس IP Address is : hidden
  7. مهمان - Abbas k
   #7 | ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

   با سلام٬من مادرم فوت کرده٬ ‌پدرم دیابت داره میتونم کفیل پدرم باشم؟!

   Abbas k IP Address is : hidden
  8. مهمان - سعید
   #8 | ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

   باسلام
   برادربزرگم در حال خدمت سربازی هست. پدرم فوت کرده، یه خواهر و یه برادر زیر۱۸ سال و یه برادر دیگرم دانشجو هست.با این شرایط میتونم معاف بشم؟

   سعید IP Address is : hidden
  9. #9 | ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

   سلام، من تک پسر ، سه تا خواهر دارم، پدرم ۵۷ سالشه دارای بیماری هپاتیتc هستش و تحت درمان و مادرم سرطان سینه گرفته و تحت درمانه،خودمم ۶ ماهی هست که مشمولم ولی نتونستم برم، ایا راهی برای کفالت هست ؟؟ ممنون میشم جوابمو بدید

   جواد IP Address is : hidden
  10. مهمان - سید حسین میرمحمدی
   #10 | ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

   با سلام
   من تک پسر و ۲۴ ساله می باشم.
   در حال انجام خدمت سربازی هستم و میخواستم برا معافیت کفالت اقدام کنم.
   پدرم مشکل دیسک کمر و دیابت و فشار خون دارد و مهره های گردن هم آسیب دیده اند.
   آیا با این موارد میتوانم معافیت بگیرم.
   با تشکر

   سید حسین میرمحمدی IP Address is : hidden
  11. مهمان - مجید عساکره
   #11 | ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

   سلام من ٢٨ سالمه پدرم ۶٣ومادرم۶٣پدرم ی روستای ساده از کار افتاده است بدون هیچ درامدی مادرم چشماش کور شده کارم حمالیه تنها درامدی که داریم دوروز حمالیه متأهلم زنم هیچ سرپرستی نداره ن برادر داره نه پدر تو رو خدا کسی هست جواب بده

   مجید عساکره IP Address is : hidden
  12. مهمان - سعید
   #12 | ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

   سلام
   پدرم سال۸۰فوت کرد و برادرم متولد۶۶ کفیل مادرم شد تقریبا ۶الی۷سال قبل
   حالا ایشون دامادشده و تو سمنان زندگی میکنن و ما تو خراسان رضوی
   من فرزند کوچک خانوادم و حالا بعدتموم شدن دانشگاهم میخوام بدونم ک میتونم کفیل مادرم بشم؟؟؟
   مادربزرگ پدری بنده هم تنهاس پدربزرگم فوت شدن ایاکفیل ایشون میتونم بشم؟؟؟
   پیشاپیش کمال تشکر را از پاسختون دارم .

   سعید IP Address is : hidden
  13. مهمان - مجتبی
   #13 | ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

   اگه سه برادر رفته باشن سربازی برادر ۴معاف میشه.لطفا بهم بگین یه قانونی برای این هم لحاظ کنین.

   مجتبی IP Address is : hidden
  14. مهمان - ایوب درزاده
   #14 | ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

   سلام من یک برادر بزرگتردارم که ازدواج کرده وتوی یک شهردیگه زندگی میکنه .من سرپرستی وتأمین خرج ومخارج مادر وخواهرکوچک تر خودم رابر عهده دارم ودانشجوو متأهل نیز میباشم پدرمن هم به دلیل سرطان معده فوت کردن آیامعافیت به من تعلق می گیره یاخیر؟

   ایوب درزاده IP Address is : hidden
  15. مهمان - هادی
   #15 | ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

   با سلام میخواستم بدونم مادر فوت کردن و سن پدرم پنجا هفت هستش ،میخواستم بدونم میتونم معافیت بگیرم

   هادی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 29 30 31
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>