• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی
 • ۰۷/۳۰  ۰۱:۰۰     kdarabi@gmail.com
 • ۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۰۷/۱۷  ۰۸:۴۲     kdarabi@gmail.com
 • ۰۷/۱۷  ۰۸:۴۲     kdarabi@gmail.com
 • ۰۶/۰۴  ۱۴:۲۱     kdarabi@gmail.com
 • ۰۶/۰۴  ۱۴:۲۰     kdarabi@gmail.com

 • telegram_channel

  پرسش و پاسخ

 • کدهای مراکز آموزش نظامی (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری (12411 پاسخ)
 • ( پاسخ)
 • مشاعره (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی (16008 پاسخ)
 • اعزام به خدمت (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی (4211 پاسخ)
 • معافیت پزشکی (16008 پاسخ)
 • اعزام به خدمت (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88 (162 پاسخ)
 • مقالات (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی (2326 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر (1618 پاسخ)


 • آخرین ارسالی ها در تاریخ , ساعت , توسط :
 • ۹۸/۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی
 • ۹۸/۰۷/۳۰  ۰۱:۰۰     kdarabi@gmail.com
 • ۹۸/۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۹۸/۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۹۸/۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۹۸/۰۷/۱۷  ۰۸:۴۲     kdarabi@gmail.com
 • ۹۸/۰۷/۱۷  ۰۸:۴۲     kdarabi@gmail.com
 • ۹۸/۰۶/۰۴  ۱۴:۲۱     kdarabi@gmail.com
 • ۹۸/۰۶/۰۴  ۱۴:۲۰     kdarabi@gmail.com
 • ۹۸/۰۶/۰۴  ۱۴:۲۰     kdarabi@gmail.com
 • ۹۸/۰۵/۲۹  ۰۲:۰۰     فرزاد رامجردی
 • ۹۸/۰۵/۰۸  ۰۲:۰۱     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۵/۰۸  ۰۲:۰۱     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۵/۰۸  ۰۲:۰۱     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۴/۲۷  ۲۲:۵۶     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۴/۲۷  ۲۲:۵۶     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۴/۲۷  ۲۲:۵۳     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۴/۲۷  ۲۲:۵۳     سجاد قلیچی
 • ۹۸/۰۴/۲۶  ۲۱:۳۷     حمیدرضا کبیری
 • ۹۸/۰۴/۲۶  ۲۱:۳۷     حمیدرضا کبیری
 • ۹۸/۰۴/۲۶  ۲۱:۳۶     حمیدرضا کبیری
 • ۹۸/۰۴/۲۶  ۲۱:۳۶     حمیدرضا کبیری
 • ۹۸/۰۳/۲۳  ۱۸:۵۵     علی مولایی گرمجانی
 • ۹۸/۰۳/۲۳  ۱۸:۵۵     علی مولایی گرمجانی
 • ۹۸/۰۳/۲۳  ۰۰:۳۵     رضا بیجنوند
 • ۹۸/۰۳/۲۳  ۰۰:۳۵     رضا بیجنوند
 • ۹۷/۱۱/۲۹  ۰۲:۴۱  mehdi   معافیت پزشکی
 • ۹۷/۱۱/۲۷  ۱۵:۵۴  محمد   مشمولان غایب
 • ۹۷/۱۱/۲۷  ۰۳:۴۷  سیناویسی   معافیت پزشکی
 • ۹۷/۱۱/۲۶  ۱۱:۴۴  مصطفی ابراهیمی   خاطرات سربازی
 • شما هم می توانید برای ایجاد یک گفتگوی جدید از طریق گزینه تماس با ما پیشنهاد دهید.
  منتظر نظرات شما هستیم.

  تعداد بازدید : 193,424