• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری

 • telegram_channel

  بخشودگی اضافه خدمت

  ۱۱/۱۱/۸۹ مشمولان برای بخشودگی اضافه خدمت سنواتی تنها باید از طریق یگان خدمتی معرفی شوند

   

  سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در بررسی مجدد ضوابط اجرایی بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت اولیه سربازان از سوی شورای هماهنگی وظیفه عمومی کشور، اصلاحاتی انجام گرفته و شرایط ۱۷گانه زیر به عنوان شرایط جدید بخشودگی اضافه خدمت سربازان به تصویب این شورا رسیده است.
  سازمان وظیفه عمومی ناجا تأکید کرده‌ است: بخشودگی اضافه خدمت سربازان صرفاً در ۶ ماهه آخر خدمت سربازی قابل رسیدگی و انجام است. حسن اخلاق و رفتار سرباز در حین خدمت، عدم غیبت منجر به فرار در طول خدمت و رضایت یگان خدمتی از عملکرد او به عنوان شرط اصلی در بهره‌مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می‌شود.
  در ادامه آمده است: از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ این شرایط جایگزین شرایط ۱۱ گانه بخشودگی قبلی می‌شود. نکته مهمی که مشمولان و سربازان باید به آن توجه کنند این است که منبعد بخشودگی اضافه خدمت مربوط به بندهای ۱ تا ۱۰ توسط یگان‌های خدمتی آنان و بندهای ۱۱ تا ۱۷ توسط رده‌های وظیفه عمومی در سراسر کشور بررسی و انجام خواهد گرفت.
  در اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا آمده است: سربازانی که واجد هر یک از شرایط زیر هستند با در دست داشتن مدارک تعیین شده برای پیگیری بخشودگی خدمت سربازی به یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

  * حداقل ۶ماه خدمت سربازان بومی و غیربومی در مناطق جنگی و عملیاتی که به تناسب نوع منطقه -که از سوی ستادکل نیروهای مسلح تعیین شده است-، موجب یک تا ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز برای استفاده از این بند گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است.
  – مصادیق و عناوین مناطق مذکور برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح است.
  – مدت آموزش رزم مقدماتی در این مناطق جز خدمت قابل محاسبه نیست مگر این‌که کل خدمت در مناطق فوق باشد.

  * حداقل ۹ماه خدمت سربازان غیربومی در مناطق محروم و بد آب و هوا که برابر ابلاغیه دولت در گروه ۹ و ۸ و ۷ هستند موجب بخشش ۲ماه اضافه خدمت و در گروه ۶ و ۵ و ۴، موجب بخشش یکماه اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی شامل گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است و محل سکونت فرد بر مبنای آدرس مندرج در برگ اعزام تعیین می‌شود.
  – تعیین گروه مناطق محروم و بد و آب و هوا برابر ابلاغیه دولت است.
  – مدت آموزش رزم مقدماتی در این مناطق جز خدمت قابل محاسبه نیست مگر این‌که کل در خدمت سربازی در این مناطق باشد.
  – امتیاز پیش بینی شده در این بند صرفاً‌ شامل سربازان غیر بومی ( حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله بین محل زندگی و خدمت) می‌شود.

  * ابراز شجاعت و فداکاری قابل ملاحظه در انجام مأموریت‌های عملیاتی با تائید فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح که موجب یک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی فرماندهان نیروی مسلح است.

  * خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده از سوی ستادکل نیروهای مسلح که موجب یک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی نیاز به گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * سربازانی که براساس دستورالعمل‌های نیروهای مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب می‌شوند از یک ماه بخشودگی اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.مدرک لازم برای استفاده از این بخشودگی گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * سربازانی که در حین انجام مأموریت جانباز حداقل ۵درصد و یا از کار افتاده حداقل ۱۰درصد می‌شوند از یک ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی نیاز به گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * حداقل ۱۲ماه خدمت در یگان‌ها و مراکزی که بیش از ۸۰۰کیلومتر با محل سکونت سرباز فاصله داشته باشد موجب ۲ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بیش از ۴۰۰کیلومتر باشد مدت بخشودگی یک ماه خواهد بود. مدرک مورد نیاز برای استفاده از این بند گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است.
  – مبنای محل سکونت، آدرس مندرج در برگه سبز اولیه صادره از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی است.

  * نوآوری، ابتکار و خلاقیت سربازان در دوران خدمت برابر مصادیق ابلاغی از سوی ستادکل نیروهای مسلح که موجب یک‌ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی فرماندهان یگان خدمتی است.

  * حفظ حداقل ۱۰ جزء و یا ۵ جزء قرآن کریم به ترتیب موجب بخشودگی ۲ماه و یک‌ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی عقیدتی سیاسی یگان خدمتی است.

  * فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حین خدمت که موجب بخشودگی ۲ ماه از اضافه خدمت وی خواهد شد. ارایئه اصل گواهی فوت ثبت احوال و اصل شناسنامه ابطال شده مدارک مود نیاز برای استفاده از این بخشودگی است.

  سازمان وظیفه عمومی ناجا از سربازانی که واجد هر یک از شرایط زیر هستند خواسته است تا برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت خود با در دست داشتن مدارک تعیین شده به معاون‌های وظیفه عمومی استان یا شهرستان مربوطه و در تهران بزرگ به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.

  * فوت یکی از اعضای درجه یک سرباز در زمان مشمولیت (پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند) که موجب ۳ ماه تأخیر در ارسال مدارک در زمان تعیین شده و یا ۳ ماه تأخیر در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز شده، موجب برخورداری از ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد.
  مدارک مورد نیاز این بخشودگی اصل گواهی فوت ثبت احوال، اصل شناسنامه ابطال شده و تقاضای کتبی مشمول است.

  * بروز بلایای طبیعی (سیل، زلزله، طوفان، صاعقه) یا حوادث قهریه (سقوط هواپیما، تصادف منجر به فوت یا جراحت که فرد به دیه یا حبس محکوم شده باشد، آتش سوزی، غرق شدن) که خود یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسیب دیده و علت غیبت آنان (که حداکثر بیش از ۶ماه نباید باشد) در اثر این موضوع بوده موجب بخشش ۳ ماه اضافه خدمت خواهد شد.
  اصل گواهی فرمانداری محل، اصل گواهی فوت از ثبت احوال در صورت فوت اعضای درجه یک خانواده، تأییدیه بیمارستان در صورت بستری اعضای درجه یک آسیب دیده،‌ گواهی دادسرا در صورت محکوم شدن به دیه یا حبس و گواهی وقوع تصادف از نیروی انتظامی مدارکی است که باید برای استفاده از این بخشودگی ارائه شود.

  * اشکالات اداری وارده بر سایر دستگاه‌های مرتبط با امور مشمول که موجب تأخیر در حضور مشمول در خدمت شده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و…) که با ارائه مدارک مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، ۳ ماه اضافه خدمت بخشیده خواهد شد.
  اصل نامه دستگاه ذیربط مبنی بر علت تأخیر و عدم قصور مشمول مدرک مورد نیاز این بخشودگی است.

  * مشمولانی که در طول مدت غیبت یا حین خدمت شرایط معافیت پدر، مادر، برادر، خواهر بیمار یا صغار و یا یکی از معافیت‌های مقرر در قانون را تحصیل کرده باشند از ۲ ماه بخشش اضافه خدمت برخوردار می‌شوند. این مشمولان باید اصل مدارک دال بر واجد شرایط معافیت بودن را ارائه دهند.

  * چنانچه مشمول در زمان غیبت شرایط استفاده از ماده ۱۲۷ را دارا بوده و به دلیل عدم آگاهی، از این امتیاز استفاده نکرده باشد، ۳ ماه اضافه خدمت وی بخشیده می‌شود. مدارک مورد نیاز اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت بردار مشمول و اصل شناسنامه پدر و برادران مشمول است.
  – ماده ۱۲۷: از دو یا سه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می‌تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت دریافت کند.

  * مشمولانی که قبل از زمان تعیین شده برای ارسال مدارک و یا قبل از موعد اعزام، به دلیل بیماری یا سانحه در بیمارستان بستری و دارای طول درمان بوده و میزان و علت ایجاد غیبت به همین دلیل باشد با ارائه مدارک مستند و قابل قبول، از ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
  اصل گواهی بستری در بیمارستان با قید دقیق زمان شروع و پایان بستری و دوران طول درمان مدرک مورد نیاز این بخشودگی است.

  * سربازان متأهل که حداکثر با یک سال غیبت به خدمت اعزام شده‌اند و یا سربازان متأهل دارای فرزند که همسر آنان فوت کرده یا مطلقه باشد از ۲ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
  مدراک مورد نیاز این بخشودگی شامل اصل عقدنامه،‌اصل شناسنامه مشمول و همسر، اصل گواهی فوت ثبت احوال در صورت فوت همسر مشمول، اصل طلاقنامه و شناسنامه مشمول در صورت طلاق همسر است.


  تعداد بازدید : 332,772 | ۷۸۵ نظر
  1. somebody
    
   #1 | ۱۸:۰۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۵

   سلام و خسته نباشید…
   من مقداری کسری دارم…
   و همینطور اضافه خدمت…
   ولی طبق اعلامیه معاونت نیروی انسانی یگان به اضافه خدمت ها بخشش خورده..
   می خواستم بدونم این بند به من هم تعلق می گیره یانه…
   یعنی کسی که کسری داره اضافه خدمتش بخشیده می شه یا نه ؟؟
   ممنون میشم راهنماییم کنید

   somebody IP Address is : hidden
   • #2 | ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۰

    ❗ سلام
    بخشنامه جدیدی ابلاغ شده که فقط داخل تهران فعلا به اجرا در اومده

    کسایی که ۱۲ ماه راننده و یا ۱۲ ماه پست داده باشن به شرط رضایت یگان خدمتی ۳ ماه اضاف سنواتی بخشیده میشه!!

    البته گفته ها حاکی از اینه که اهواز-بخشی از شیراز – و مناطق مرزی اجرایی کرده اند.

    🙄 🙄 🙄 😯 🙄 🙄 😉

    منصور IP Address is : hidden
  2. مهمان - ثقفقف
   #3 | ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۲

   somebody :

   سلام و خسته نباشید…
   من مقداری کسری دارم…
   و همینطور اضافه خدمت…
   ولی طبق اعلامیه معاونت نیروی انسانی یگان به اضافه خدمت ها بخشش خورده..
   می خواستم بدونم این بند به من هم تعلق می گیره یانه…
   یعنی کسی که کسری داره اضافه خدمتش بخشیده می شه یا نه ؟؟
   ممنون میشم راهنماییم کنید

   من خودم در حال خدمت هستم مثل شما دوست عزیز هم کسری دارم و هم سنوات اضافه خدمت در صورتی هم که سنواتم بخشیده بشه خدمتم میشه ۱ ماه الان نامه ای اومده البته من تو عجب شیر دارم اموزشیمو طی میکنم که عیدی به سربازها یک ماه سنواتشون بخشیده شده ایا شما هم چنین نامه ای دیدید اگه دیدید یه چیزی بزارید ممنون میشم

   ثقفقف IP Address is : hidden
  3. مهمان - محمد
   #4 | ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۵

   با سلام
   من فروردین ۹۰ معافیت کفالت (پدرم که ۵۹ سالش تمام می شد) می گرفتم که بعلت ارسال مدارک با ۱۴ روز تاخیر غیبت خوردم و دیگر نمی توانم معافیت استفاده کنم با این حال که من درگیر مریضی پدرم بودم حال میخاستم راهنماییم کنید
   با تشکر
   Email:mch_6961@yahoo.com

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - non
    #5 | ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

    والا من شنیدم معافیت کفالت اونای که سنواتی دارند میتوننده جریمه مدت غیبتشون رو بپردازند و بعد معاف شونده آیا صحت داره

    non IP Address is : hidden
    • mojtabasadeh
      
     #6 | ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

     با سلام
     پرداخت جریمه مالی در هنگام اضافه خدمت یگانی است.
     یکی از سربازا بعد از چند ماه خدمت ، از خدمت فرار کرد و بعد از معرفی مجدد بدلیل تاهل ۵۰۰ هزار تومن پرداخت کرد و مشکلش حل شد.
     یا علی

     mojtabasadeh IP Address is : hidden
  4. مهمان - میثم
   #7 | ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۲

   سلام
   دوستان من شیرازم امروز یه بخشنامه ۱۴ بندی اومده بود که شامل بند های مختلف میشه
   مثلا معاف از رزم ۲ماه بخشودگی/کسایی که در حین خدمتشون در دانشگاه قبول بشن ۱ ماه میبهشن/کسایی که غیبت و موارد تنبیهی ندارند ۱ ماه موارد زیادی هست که الان یادم نیست کسایی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشن و ….

   میثم IP Address is : hidden
  5. takpar
    
   #8 | ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۲

   میثم من قبل عید بود به بچه ها گفتم بندهای جدید اومده دست یکی از بچه ها دیدم اینایی که گفتی توش بود بیشتر دست فرمانده ها رو بازتر گذاشتن

   takpar IP Address is : hidden
  6. مهمان - بهروز
   #9 | ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۴

   مهمان – میثم :

   سلام
   دوستان من شیرازم امروز یه بخشنامه ۱۴ بندی اومده بود که شامل بند های مختلف میشه
   مثلا معاف از رزم ۲ماه بخشودگی/کسایی که در حین خدمتشون در دانشگاه قبول بشن ۱ ماه میبهشن/کسایی که غیبت و موارد تنبیهی ندارند ۱ ماه موارد زیادی هست که الان یادم نیست کسایی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشن و ….
   سلام منم مثل شما شیراز خدمت میکنم قضیه این ۱۴ بند جدید چیه؟
   کامل امارشو برام در میاری

   بهروز IP Address is : hidden
   • مهمان - میثم
    #10 | ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۵

    مهمان – بهروز :

    مهمان – میثم :
    سلام
    دوستان من شیرازم امروز یه بخشنامه ۱۴ بندی اومده بود که شامل بند های مختلف میشه
    مثلا معاف از رزم ۲ماه بخشودگی/کسایی که در حین خدمتشون در دانشگاه قبول بشن ۱ ماه میبهشن/کسایی که غیبت و موارد تنبیهی ندارند ۱ ماه موارد زیادی هست که الان یادم نیست کسایی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشن و ….
    سلام منم مثل شما شیراز خدمت میکنم قضیه این ۱۴ بند جدید چیه؟
    کامل امارشو برام در میاری

    سلام
    شما کدام پادگانی؟من شهید بهشتی بیضا هستم

    میثم IP Address is : hidden
  7. مهمان - علی
   #11 | ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

   با عرض سلام برادر من حدود یک سال است به علت ناراحتی عصبی از خدمت فرار کرده اما الان که میخواد برگرده میترسه میگه ۲ سال اضافه میخورم ایا درسته لطفا توضیح دهید مرسی

   علی IP Address is : hidden
   • mojtabasadeh
     
    #12 | ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

    با سلام .
    ضمن آرزوی سلامتی ، اضافه خدمت ناشی از غیبت به ازای هر روز باعث ۳ روز اضافه خدمت می شود. البته در صورت معرفی ، امکان بخشش نیز وجود دارد.

    mojtabasadeh IP Address is : hidden
   • مهمان - navi
    #13 | ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴

    سلام بره یک نامه از دکتر روانشناس بگیره که نو این یکسال تحت درمان ان دکتر بوده اصلا یک روزم اضافه خدمت نمی خوره راستی تو این یک سال احضاریه در خونه نیومده

    navi IP Address is : hidden
  8. #14 | ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

   خسته نباشی استان هرمزگانی هستم در کرمان قلعه گنج – چاهدادخدا در حال خدمتم محبت کنین بخشنامه جدید در رابطه با بخشش اضافه خدمت سنواتی که در سال نود ابلاغ شده را در سایت خود درج نمایید یا به ما ایمیل کنید و یا در وبلاگ ما محبت کنید خبر بدید . خداحافظ

   مجتبي IP Address is : hidden
  9. مهمان - مهيار
   #15 | ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

   سلام. من اعزام ۸۸/۸/۱۹ هستم. محل خدمتم هم سپاه محمد رسول الله تهران هستش. خسته شدم از بس شایعه شد و دل خوش کردیم! خواستم ببینم جدیدترین خبر موثق از بخشش ۳ماه اضافه رو کسی داره؟ در ضمن من نامه رضایت خدمتی هم از فرماندهی دارم. تأثیری داره؟ ممنون میشم. 😕

   مهيار IP Address is : hidden
  10. مهمان - علی بامرام ABM
   #16 | ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

   شایعه نیست من امروز اقدام کردم ان شالله که ۳ ماهش پاک میشه آخه تو بخش نامه ای که من دیدم ذکر نشده این بند انقدر می گیره اون یکی انقدر…بندهاش هم آسونه مثل نداشتن مشکل انظباطی…حضور در نماز….روان خوانی قرآن … قرار چند روز دیگه کمیسیون بزارن فرمانه ها و … ببینیم چی میشه

   علی بامرام ABM IP Address is : hidden
  11. مهمان - رضا
   #17 | ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۸

   با سلام من الان ۱۲ماه خدمت دارم از یه طرف یگانم اون قانون ۸۰۰کیلومتر رو میگه که لغو شده از طرفی هم نظام وظیفه میگه به قوتش پابرجاست میخواستم ببینم چه جوریه؟حرف کدوم ملاکه آخه من به قاونون امید داشتم ضمنا من جمعی یگان عملیات راهور فاتبم خیلی ممنون اگه به مشکل من رسیدگی کنید.با تشکر

   رضا IP Address is : hidden
  12. مهمان - علی ابراهیم خانی
   #18 | ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۴

   با سلام من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور هستم با توجه به اینکه یک ترم دیگر دارم به پایان تحصیلاتم آیا می توانم نسبت به معافیت پزشکی خود از هم اکنون اقدام کنم ودفترچه آماده به خدمت بگیرم

   علی ابراهیم خانی IP Address is : hidden
   • mojtabasadeh
     
    #19 | ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

    سلام ،
    نخیر معافیت پزشکی در زمان تحصیل امکان پذیر نیست
    یا علی

    mojtabasadeh IP Address is : hidden
  13. مهمان - behrooz
   #20 | ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۵

   سرباز ساله ۷۸ که ۱۸ ماه هم خدمات کرده و الان تو انگلستان مقیمه ، بخششی یا عفو هستش که بتونه از اینجا اقدام کنه ؟
   نمیدونم راسته یا نه ولی میگن عفو رهبری خورده به فراری های تا ساله ۷۹ ، آیا حقیقت داره؟
   ممنون 😉

   behrooz IP Address is : hidden
  14. مهمان - مهرداد
   #21 | ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۶

   با سلام و صلوات و عرض خسته نباشید
   اینجانب زمانی که کمتر از ۵۰ روز از اضافه سنواتم مانده بود به دلیل مشکلات خانوادگی و پزشکی ناچار به ترک یگان خود شدم.در حال حاضر از زمانی که ترک خدمت کرده ام تا کنون نزدیک به ۱۳ ماه میشود.و به دلیل شرایط کنونی وضع زندگی و سرپرستی خانواده قادر به ادامه خدمت نیستم. در حال حاضر سردرگم هستم و نمیدانم که چه تصمیمی باید بگیرم .چون من نزدیک به ۱۹ ماه هم خدمت کردم.
   خواهشمندم که بنده حقیر رو راهنمایی بفرمایید.
   با سپاس فراوان ۹۰/۲/۲۶

   مهرداد IP Address is : hidden
  15. مهمان - حجت
   #22 | ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

   سلام خسته نباشید
   من ۱۴ ماه در یگانم پاسدار هستم می خواستم بدونم
   ایا تبصره جدیدی در مورد پستی ها برای سنواتی ها اعلام نشده ممنون 😉 😛

   حجت IP Address is : hidden
  16. مهمان - میثم
   #23 | ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۳/۰۵

   سلام بالاخره بعد از مدت ها فرمی توی پادگان ما بهمون دادن که شامل موارد های مختلفی هست که یکی از اون موارد ها اینه که اگر اضاف خدمت پادگانی یا بازداشت یا مشکل انظباتی نداشته باشی در صورت رضایت قضایی و مسئولتون این فرم برای بخشش اضافه خدمت ارسال می شه و یک ماه بعد جوابش میاد

   امیدوارم مسئولین ما مثل گذشته بدون شرط ، اضافه خدمت های تمام سربازان رو ببخشن
   چرا که با وجود این همه معافیت های مختلف که وجود داره خدمت برای سربازی که ۱۸ ماه خدمت کرده و دارای سه ماه اضاف هم هست خیلی سخته

   بنابراین خواهشمندم مسئولین محترم اگر ما سربازها رو درک می کنید – اضاف خدمت سنواتی رو برای همه ببخشید تا دعای خیر ما پشتیبانتون باشه

   میثم IP Address is : hidden
  17. مهمان - sarbaz
   #24 | ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۳/۰۵

   سلام :
   خسته نباشید
   من به راهنمایی دوستان نیاز دارم مدت ۱۴ ماه خوردهای کسری دارم الانم سرباز آموزشی ۰۳ اجبشیرم بدبختانه مادرم پارسال بیمار شد ((بیمار خاص)) منم دانشجوی ترم آخر کاردانی پدرمم یه کارمند ساده یه شرکت خصوصی که وقت سر خاروندنم نداره
   سرتونه درد نیارم من من باب گرفتاری خوانوادگی همایت برادر کوچیکم وپیگیری کارای درمان مادرم ۳۰ روز دفترچه دیر فرستادم
   الانم بیمار مادرم دوباره برگشته . 😥 میخواستم برادرای گرامی اگه کسی راه حلی واسه اضافه من داره کمکم کنه
   ۵/۳/۱۳۹۰
   cat_farari@yahoo.com

   sarbaz IP Address is : hidden
   • mojtabasadeh
     
    #25 | ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

    با سلام
    انشاالله که خدا شفا بدهد ایشان رو.
    بخشودگی ۳ ماهه برای افرادی ایست که حداقل ۱۲ ماه خدمت کرده باشند با توجه به اینکه شما کمتر از ۴ ماه خدمت دارید متاسفانه مورد شمول بخشودگی قرار نمی گیرید.
    البته لازم به ذکر است که کاملا دست نیروانسانی و قرارگاه هست بخشش اضافه خدمت .
    یعنی اگه اونا حال کردن میتونن ببخشن اضافتونو
    یاعلی

    mojtabasadeh IP Address is : hidden
  18. #26 | ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۳/۰۷

   سلام من یک سال قبل از اومدن به خدمت ازواج کردم و ۳ ماه بعد از خدمتم طلاق گرفتیم.حالا میخواستم ببینم که میتونم از ۲ ماه بخشودگی اضافه خدمت استفاده کنم؟ در ضمن در طول زمان غیبتم من واجد شرایط معافیت دو برادری بودم ولی اقدام به معافیت نکردم. ممنون میشم اگر جوابم رو بدین ( الان هم ۱۳ ماه خدمت کردم)

   علی IP Address is : hidden
  19. مهمان - محمد
   #27 | ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۸

   من سال ۸۳ مدرک ارشدم را گرفتم و بدلیل اینکه مادرم مریض بود خود را معرفی نکردم و پس از آن نیز مادرم فوت کرد و تا کنون خود را معرفی نکرده ام اکنون ازدواج کرده ام و می خواهم خود را معرفی کنم لطفا مرا راهنمایی کنید

   محمد IP Address is : hidden
   • mojtabasadeh
     
    #28 | ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

    سلام
    خداوند مادرتون رو رحمت کنه.
    اصلا نگران نباشید. من هم اضافه داشتم . اما الان حدود یک سال از خدمتم می گذره و خدا رو شکر جزو شمول بخشش ۲ ماهه خدمت شدم .
    شما در ابتدا با سه ماه اضافه خدمت ، اعزام می شوید. اما هم تو شهر خودتون می افتید و هم طبق قانون بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل ، سه ماهتون بخشیده می شه انشاالله
    هر چه سریعتر آدم بره ، بهتره بالاخره که باید رفت چه بهتر که زودتر باشه.
    یاعلی

    mojtabasadeh IP Address is : hidden
  20. مهمان - مجتبی ساده
   #29 | ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

   با سلام قانون جدیدی که شامل ۱۴ بند هست به شرح ذیل می باشد : البته نمی دونم تو ارتش هم هست یا نه : افرادی که شامل چند بند این موضوع هستند هم می توانند تا سه ماه استفاده کنند : البته این بندها برای افرادی است که حداقل ۱۲ ماه خدمت کرده اند:( من خودم ۸ ماه کسر داشتم دو ماه از این سه ماه اضافه ام بخشیده شد.
   ۱-تک پسر با تایید ثبت احوال- ۱ ماه
   ۲-معاف از رزم – ۱ ماه
   ۳-متاهلینی که حداقل یک سال یا بیشتر غیبت داشته اند : ۳ ماه
   ۴-راننده کوشا در نگهبانی از خودرو – ۱ ماه
   ۵-روانخوانی قرآن کریم – ۱ ماه
   ۶-فعالیت در امور دینی با تایید عقیدتی رده – ۱ ماه
   ۷-خانواده جانباز و شهدا بالای ۲۵ درصد – ۳ ماه
   ۸-عدم داشتن غیبت یا تنبیه انضباطی – ۱ ماه
   ۹-دوازده ماه پست برجک – ۲ ماه
   ۱۰- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و .. با تایید بهزیستی

   ۴ تا دیگش هم یادم نیست نیگاه می کنم فردا تو نیرو انسانی و دوباره اعلام می کنم.
   یا علی

   مجتبی ساده IP Address is : hidden
   • mojtabasadeh
     
    #30 | ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

    باز هم سلام

    مورد ۱۱ – قبولی در دانشگاه حین خدمت – ۱ ماه
    ۱۲ – بیماری سخت و مانند آن ۲ ماه
    راستی معاف از رزم ۲ ماه بخشیده می شه

    فقط به خاطر داشته باشید این بخشودگی فقط در ۶ ماه آخر خدمت قابل رسیدگی است.

    mojtabasadeh IP Address is : hidden
  21. مهمان - فرزام
   #31 | ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۴/۰۹

   سلام آقا من تو ارتش هستم میخواستم بدونم منکه معاف از رزم هستم این قانون شامل من هم میشه و ۳ ماه اضافم بخشیده میشه

   فرزام IP Address is : hidden
  22. مهمان - ابراهیمیان
   #32 | ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۵

   باعرض سلام میخاستم بپرسم که برادر من به دلیل اینکه پدرم قبلا در جبهه حضور داشته ۱۷ ماه کسری خورده والان فقط ۲ ماه آموزشی دارد که نزدیک به ۳۰ روز ان را گذرانده .میخاستم صحت این خبر را بدانم که میگویند رهبر ۱۰ روز ماه رمضان را به سربازانی که آخرین روز های خدمتشان است بخشیده آیا درست است .باتشکر

   ابراهیمیان IP Address is : hidden
  23. مهمان - فرزام
   #33 | ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۴/۲۴

   سلام آقا من تو ارتش هستم میخواستم بدونم منکه معاف از رزم هستم این قانون شامل من هم میشه و ۳ ماه اضافم بخشیده میشه

   فرزام IP Address is : hidden
  24. مهمان - بهمن
   #34 | ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۲

   😎 😥 من بدرم ۶ ماه دوره احتیاط تو جبهه گذرونده (غیر از سربازی ) آیا معافیتی کسری تعلق مبگیرد با توجه به قانون امروز

   بهمن IP Address is : hidden
  25. سرتیپ
    
   #35 | ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۸

   مهمان – بهمن : من بدرم ۶ ماه دوره احتیاط تو جبهه گذرونده (غیر از سربازی ) آیا معافیتی کسری تعلق مبگیرد با توجه به قانون امروز

   فقط ببت پدرت ۲ ماه کم میکنن

   سرتیپ IP Address is : hidden
  26. مهمان - محسن از شیراز
   #36 | ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۱

   همه جا اضافه هاشونو بخشیدن جز ما..من تو اضافم…خداوکیلی این که میگن راننده باشیو تک پسرو رو خوانی قرآن و…حقیقت داره..؟؟؟ 💡 😥 😕

   محسن از شیراز IP Address is : hidden
  27. #37 | ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

   با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز
   من محمد ساکن عراق هستم متولد سال ۱۳۶۰ در حال حاضر ساکن عراق هستم بدر من عراقی ایا می توانم معافیت از خدمت بکیرم یا نه اکر می شود شرایط ان جیست
   با تشکر

   محمد IP Address is : hidden
   • #38 | ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

    سلام علیکم، سوال شما کاملا تخصصیه و اصلا در حیطه بچه های اینجا نیست ! شما این رو باید از طریق سفارت ایران در عراق پیگیری کنید.

    آسمان IP Address is : hidden
  28. مهمان - پویا
   #39 | ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۴

   سلام

   از دوستان میخوام منو راهنمایی کنید !
   من سرباز سپاه هستم و این بند های جدید واسمون اومده اما فعلا گفتن کسی رو نمیبخشن تا مهر ماه !
   من به دلیل مشکلات خانوادگی نتونستن به موقع برم خدمت و ۳ ماه سنواتی دارم و مشکل من هم این بود که پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن و من باید کار میکردم تا خرج مادر و خوارم رو دربیارم !
   حالا راهی هست که ۳ ماه منو ببخشن ؟
   لطفا راهنمایی کنید

   پویا IP Address is : hidden
  29. مهمان - Kia
   #40 | ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۸

   من مرزبانی ناجا خدمت می کنم ، توی مرزبانی تا دیروز ۳ ماه اضافه دفترچه ایی رو برا همه می بخشیدند اما از یک ماه پیش قانون جدید از ناجا اومد و گفتند فقط دو ماه شو میبخشند و من هم دو ماه رو بخشیدم الان توی یک ماه اضافم ولی اصلا نمی تونم خدمت کنم. آیا راهی داره که این یک ماه هم بخشیده بشه ؟ آیا این قانون ممکن عوض بشه؟ خواهش می کنم کمکم کنید. با تشکر.

   Kia IP Address is : hidden
  30. مهمان - مهران
   #41 | ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

   سلام دوستان
   پدرم ۲۷ ماه جبهه داره که تو سال ۸۹ بابت ۸ماهش که تو سنندج بود ۱۴۴ روز کسری گرفت.واسه باقیشم تو سال ۹۰ که من رفتم سربازی رفت مسجد سلیمان که گفتن بت تعلق نمیگیره…
   تو برگه سبزم اضاف نزده بودن ولی الان که از پلیس+۱۰ استعلام گرفتم زده ۱۴۴ روز کسری
   پایین ترش زده ۹۰ روز اضافه بابت غیبت!!
   سوالم اینه
   ۱٫اضافم بخشیده میشه؟اصلا چرا زدن؟چرا تو برگ سبزم نبود ولی….
   ۲٫آیا بخاطر این اضاف کسری خدمتم از بین میره؟آخه شنیدم به کسایی که اضاف دارن کسری نمیدن
   من سرباز نیروی دریایی سپاه هستم که از بندر عباس انتقالی گرفتم و اومدم تهران…
   لطفا راهنمایی کنین
   خیلی استرس دارم

   مهران IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 2 3 21
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>