• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری

 • telegram_channel

  بخشودگی اضافه خدمت

  ۱۱/۱۱/۸۹ مشمولان برای بخشودگی اضافه خدمت سنواتی تنها باید از طریق یگان خدمتی معرفی شوند

   

  سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در بررسی مجدد ضوابط اجرایی بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت اولیه سربازان از سوی شورای هماهنگی وظیفه عمومی کشور، اصلاحاتی انجام گرفته و شرایط ۱۷گانه زیر به عنوان شرایط جدید بخشودگی اضافه خدمت سربازان به تصویب این شورا رسیده است.
  سازمان وظیفه عمومی ناجا تأکید کرده‌ است: بخشودگی اضافه خدمت سربازان صرفاً در ۶ ماهه آخر خدمت سربازی قابل رسیدگی و انجام است. حسن اخلاق و رفتار سرباز در حین خدمت، عدم غیبت منجر به فرار در طول خدمت و رضایت یگان خدمتی از عملکرد او به عنوان شرط اصلی در بهره‌مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می‌شود.
  در ادامه آمده است: از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ این شرایط جایگزین شرایط ۱۱ گانه بخشودگی قبلی می‌شود. نکته مهمی که مشمولان و سربازان باید به آن توجه کنند این است که منبعد بخشودگی اضافه خدمت مربوط به بندهای ۱ تا ۱۰ توسط یگان‌های خدمتی آنان و بندهای ۱۱ تا ۱۷ توسط رده‌های وظیفه عمومی در سراسر کشور بررسی و انجام خواهد گرفت.
  در اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا آمده است: سربازانی که واجد هر یک از شرایط زیر هستند با در دست داشتن مدارک تعیین شده برای پیگیری بخشودگی خدمت سربازی به یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

  * حداقل ۶ماه خدمت سربازان بومی و غیربومی در مناطق جنگی و عملیاتی که به تناسب نوع منطقه -که از سوی ستادکل نیروهای مسلح تعیین شده است-، موجب یک تا ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز برای استفاده از این بند گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است.
  – مصادیق و عناوین مناطق مذکور برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح است.
  – مدت آموزش رزم مقدماتی در این مناطق جز خدمت قابل محاسبه نیست مگر این‌که کل خدمت در مناطق فوق باشد.

  * حداقل ۹ماه خدمت سربازان غیربومی در مناطق محروم و بد آب و هوا که برابر ابلاغیه دولت در گروه ۹ و ۸ و ۷ هستند موجب بخشش ۲ماه اضافه خدمت و در گروه ۶ و ۵ و ۴، موجب بخشش یکماه اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی شامل گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است و محل سکونت فرد بر مبنای آدرس مندرج در برگ اعزام تعیین می‌شود.
  – تعیین گروه مناطق محروم و بد و آب و هوا برابر ابلاغیه دولت است.
  – مدت آموزش رزم مقدماتی در این مناطق جز خدمت قابل محاسبه نیست مگر این‌که کل در خدمت سربازی در این مناطق باشد.
  – امتیاز پیش بینی شده در این بند صرفاً‌ شامل سربازان غیر بومی ( حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله بین محل زندگی و خدمت) می‌شود.

  * ابراز شجاعت و فداکاری قابل ملاحظه در انجام مأموریت‌های عملیاتی با تائید فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح که موجب یک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی فرماندهان نیروی مسلح است.

  * خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده از سوی ستادکل نیروهای مسلح که موجب یک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی نیاز به گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * سربازانی که براساس دستورالعمل‌های نیروهای مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب می‌شوند از یک ماه بخشودگی اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.مدرک لازم برای استفاده از این بخشودگی گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * سربازانی که در حین انجام مأموریت جانباز حداقل ۵درصد و یا از کار افتاده حداقل ۱۰درصد می‌شوند از یک ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی نیاز به گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * حداقل ۱۲ماه خدمت در یگان‌ها و مراکزی که بیش از ۸۰۰کیلومتر با محل سکونت سرباز فاصله داشته باشد موجب ۲ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بیش از ۴۰۰کیلومتر باشد مدت بخشودگی یک ماه خواهد بود. مدرک مورد نیاز برای استفاده از این بند گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است.
  – مبنای محل سکونت، آدرس مندرج در برگه سبز اولیه صادره از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی است.

  * نوآوری، ابتکار و خلاقیت سربازان در دوران خدمت برابر مصادیق ابلاغی از سوی ستادکل نیروهای مسلح که موجب یک‌ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی فرماندهان یگان خدمتی است.

  * حفظ حداقل ۱۰ جزء و یا ۵ جزء قرآن کریم به ترتیب موجب بخشودگی ۲ماه و یک‌ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی عقیدتی سیاسی یگان خدمتی است.

  * فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حین خدمت که موجب بخشودگی ۲ ماه از اضافه خدمت وی خواهد شد. ارایئه اصل گواهی فوت ثبت احوال و اصل شناسنامه ابطال شده مدارک مود نیاز برای استفاده از این بخشودگی است.

  سازمان وظیفه عمومی ناجا از سربازانی که واجد هر یک از شرایط زیر هستند خواسته است تا برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت خود با در دست داشتن مدارک تعیین شده به معاون‌های وظیفه عمومی استان یا شهرستان مربوطه و در تهران بزرگ به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.

  * فوت یکی از اعضای درجه یک سرباز در زمان مشمولیت (پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند) که موجب ۳ ماه تأخیر در ارسال مدارک در زمان تعیین شده و یا ۳ ماه تأخیر در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز شده، موجب برخورداری از ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد.
  مدارک مورد نیاز این بخشودگی اصل گواهی فوت ثبت احوال، اصل شناسنامه ابطال شده و تقاضای کتبی مشمول است.

  * بروز بلایای طبیعی (سیل، زلزله، طوفان، صاعقه) یا حوادث قهریه (سقوط هواپیما، تصادف منجر به فوت یا جراحت که فرد به دیه یا حبس محکوم شده باشد، آتش سوزی، غرق شدن) که خود یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسیب دیده و علت غیبت آنان (که حداکثر بیش از ۶ماه نباید باشد) در اثر این موضوع بوده موجب بخشش ۳ ماه اضافه خدمت خواهد شد.
  اصل گواهی فرمانداری محل، اصل گواهی فوت از ثبت احوال در صورت فوت اعضای درجه یک خانواده، تأییدیه بیمارستان در صورت بستری اعضای درجه یک آسیب دیده،‌ گواهی دادسرا در صورت محکوم شدن به دیه یا حبس و گواهی وقوع تصادف از نیروی انتظامی مدارکی است که باید برای استفاده از این بخشودگی ارائه شود.

  * اشکالات اداری وارده بر سایر دستگاه‌های مرتبط با امور مشمول که موجب تأخیر در حضور مشمول در خدمت شده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و…) که با ارائه مدارک مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، ۳ ماه اضافه خدمت بخشیده خواهد شد.
  اصل نامه دستگاه ذیربط مبنی بر علت تأخیر و عدم قصور مشمول مدرک مورد نیاز این بخشودگی است.

  * مشمولانی که در طول مدت غیبت یا حین خدمت شرایط معافیت پدر، مادر، برادر، خواهر بیمار یا صغار و یا یکی از معافیت‌های مقرر در قانون را تحصیل کرده باشند از ۲ ماه بخشش اضافه خدمت برخوردار می‌شوند. این مشمولان باید اصل مدارک دال بر واجد شرایط معافیت بودن را ارائه دهند.

  * چنانچه مشمول در زمان غیبت شرایط استفاده از ماده ۱۲۷ را دارا بوده و به دلیل عدم آگاهی، از این امتیاز استفاده نکرده باشد، ۳ ماه اضافه خدمت وی بخشیده می‌شود. مدارک مورد نیاز اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت بردار مشمول و اصل شناسنامه پدر و برادران مشمول است.
  – ماده ۱۲۷: از دو یا سه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می‌تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت دریافت کند.

  * مشمولانی که قبل از زمان تعیین شده برای ارسال مدارک و یا قبل از موعد اعزام، به دلیل بیماری یا سانحه در بیمارستان بستری و دارای طول درمان بوده و میزان و علت ایجاد غیبت به همین دلیل باشد با ارائه مدارک مستند و قابل قبول، از ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
  اصل گواهی بستری در بیمارستان با قید دقیق زمان شروع و پایان بستری و دوران طول درمان مدرک مورد نیاز این بخشودگی است.

  * سربازان متأهل که حداکثر با یک سال غیبت به خدمت اعزام شده‌اند و یا سربازان متأهل دارای فرزند که همسر آنان فوت کرده یا مطلقه باشد از ۲ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
  مدراک مورد نیاز این بخشودگی شامل اصل عقدنامه،‌اصل شناسنامه مشمول و همسر، اصل گواهی فوت ثبت احوال در صورت فوت همسر مشمول، اصل طلاقنامه و شناسنامه مشمول در صورت طلاق همسر است.


  تعداد بازدید : 332,702 | ۷۸۵ نظر
  1. مهمان - محسن رخش ماه
   #1 | ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

   سلام من محسن رخش ماه به شماره ملی۱۰۵۰۵۳۶۹۶۷ سربازوظیفه مرزبانی پدرم فوت کرده ومادرم مریض است ازخدمتم کم کنید

   محسن رخش ماه IP Address is : hidden
  2. مهمان - رامین
   #2 | ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

   با سلام خدمت بزرگواران. نمایندگان مجلس.سرداران نظام.من در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت میباشم و با توجه به مشکلات کاملا خانوادگی یکسال دیرتر به خدمت اعزام شدم وه ۶ ماه سنوات خوردم وه الان با توجه با اینکه مشکلات خانوادگی دارم نمیتونم ۶ ماه رو بکشم خواسنم ببینم تکلیف چیه با تشکر

   رامین IP Address is : hidden
  3. مهمان - رامین
   #3 | ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

   با سلام خدمت بزرگواران. نمایندگان مجلس.سرداران نظام.من در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت میباشم و با توجه به مشکلات کاملا خانوادگی یکسال دیرتر به خدمت اعزام شدم وه ۶ ماه سنوات خوردم وه الان با توجه با اینکه مشکلات خانوادگی دارم نمیتونم ۶ ماه رو بکشم خواسنم ببینم تکلیف چیه با تشکر لطفا جوابی به ما بدهید خیلی فکرمان مشغول میباشد

   رامین IP Address is : hidden
  4. مهمان - محمد
   #4 | ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

   سلام.اقا من ۲۱ ماه خدمت کردم ولی ۳ ماه اضافه دفترچه دارم تو رو خدا به گوش رهبر عزیزمون برسونید بگید این اضاف دفترچه سربازان ببخشن

   محمد IP Address is : hidden
  5. مهمان - حسین خسروی
   #5 | ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

   برار جان سلام…خسته نباشید…من ۱۸ روز فرار و ۸ روز و ۴ روز غیبت و ۱ ماهم انضباطی…تو میراث فرهنگی خدمت میکنم زیر نظر نیرو انتظامی…الان ۱۴ روز هست تو اضافم…اضاف های ما هم بخشیده میشه؟؟؟تو رو امام حسین جواب بدید…۳۰ روز دیگ دارم متاهل میشم…ما ک اومدیم خدمت و مردونه وایسادیم…حداقل جوری نشه موقع بخشیده نشدن اضاف هامون بخوایم پشت کشور عزیزمون بد بگیم…دمتون گرم@

   حسین خسروی IP Address is : hidden
  6. مهمان - الناز مقدم
   #6 | ۰۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

   با عرض سلام خدمت مسئولین
   همسر من از فردای روز عقدمون اعزام به خدمت شده ۶/۱۹/۹۴و داره خدمت میکنه و کسری خدمت برای متاهلی که بهش ندادن گفتن ب سرباز زندان تعلق نمیگیرد مگ سرباز زندان بنده خدا ادم نیست؟
   ۳ماه اضافه دفترچه ای داره حداقل خداکنه جناب رهبر ی نظری به سربازا کند و ببخشد
   ۳ماه کسری از بسیج گرفته که اگر رهبر ببخشد اسفند ماه به امید خدا خدمتش تموم میشه
   باتشکر

   الناز مقدم IP Address is : hidden
   • مهمان - iman
    #7 | ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

    متاهلی کسری نداره

    iman IP Address is : hidden
  7. مهمان - محسن
   #8 | ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

   سلام
   ان شاء الله بیست و دوم بهمن ۹۵ میبخشن اضافه خدمت سنواتی رو غصه نخورید دوستان.

   محسن IP Address is : hidden
   • مهمان - نادر
    #9 | ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

    خدا کنه

    نادر IP Address is : hidden
  8. مهمان - سجاد
   #10 | ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

   سلام من ۲۰ماه خدمت کرده ام و ۶ماه اضاف دفترچه ای دارم یک ماه دیگه خدمتم تموم میشه ایا اضاف دفترچه ای ها این ماه بخشیده میشن لطفا حال ما سربازا رو درک کنین تورو خدا اگه میشه ببخشین این اضافه ها رو

   سجاد IP Address is : hidden
  9. مهمان - محسن
   #11 | ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

   از رهبر عزیز تقاضای عفو سنواتی را داریم

   محسن IP Address is : hidden
  10. مهمان - کیوان
   #12 | ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

   غیبت سربازان فوتبابست درجا بخشیده شد ) سروش رفیعی ( ممنونم ما باید جای سروش خدمت کنیم ممنونم شش ماه سروش رو ما باید بکشیم ممنونم جور نیومدن پولدارارو ما باید بکشیم ممنونم جور سرباز فراری هار رو ما باید بکشیم ممنونم بچه ها اینو تو صفحات مجازی کپی کنید تا به دست مسئولین برسه

   کیوان IP Address is : hidden
  11. مهمان - تازیک
   #13 | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

   من ۶ماه اظافه خدمت دفترچه دارم،ایا کسری کارت فعال و برگ سبز اعمال میشود.

   تازیک IP Address is : hidden
  12. مهمان - حمید
   #14 | ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

   سلام. من ۶ ماه اضافه سنواتی دارم و ۲۱ ماه خدمتم داره تموم میشه شمارو به هرکی میپرستین یه فکری به حال ما بکنید. چرا رهبر عزیز عفو نمیکنن مارو؟ شب و روز فکرمون این شده که آیا عفو میشیم یا نه. خدارو خوش نمیاد. حداقل یکی یه چیزی بگه تکلیفمون روشن بشه. اگه قراره نبخشن بگن که بدونیم تا انقد اذیت نشیم و بدونیم باید ۶ ماه دیگه خدمت کنیم…

   حمید IP Address is : hidden
  13. مهمان - سامان
   #15 | ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

   سلام خدمت مسئولین محترم
   بنده با شماره ملی ۱۹۸۰۲۹۴۹۴۱ _ ۲۰ماه خدمت کردم.بر خلاف خیلیا کسری ندارم
   من بخاطر مشکل مالی خانوادگی دیر اقدام کردم و ۳ماه اضاف سنواتی دارم با اینکه پسر بزرگ خانوادم هستمو پدرم بیمار!.لذا بقیه دوستان هم بیشتر همین مشکلو داشتن که سنواتی دارن.خواهش میکنم فقط نخونید به گوش مقامات برسونید.اجرتون با خدا،ثوابش کمتر از عبادت نیست به مستمندان کمک کردن
   خدا حافظتون باشه

   سامان IP Address is : hidden
  14. مهمان - نادر
   #16 | ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

   خدایا
   خودت دریاب!

   نادر IP Address is : hidden
  15. مهمان - Armin
   #17 | ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

   رهبر عزیز
   ان شا ا… که ما جوانان رو که با مشکلات مالی و بیکاری دست و پنجه نرم میکنیم رو از یاد نبرند و اضافه خدمت سنواتی رو بر ما ببخشن

   Armin IP Address is : hidden
  16. مهمان - بهرام
   #18 | ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

   سلام به مسولین محترم. من سرباز وظیفه بهرام صداقت پایه خدمتی اردیبهشت ۹۴ میباشم و از خدمتم یماه مونده ولی ۱۸۰روز اظافه خدمتی سنواتی دارم . از رهبر عزیز تر از جونم خواهشمندم به فکری به سربازان بکنند و آنان را در پناه خویش دیده و عفو نمایند همانطور که همیشه ایشان لطف و مرحمت خویش را از سربازان دریغ نمیکنند.تا بیست و دو بهمن ترو خدا ما رو عفو کنین رهبرم شمارو قسم به احترام خانم فاطمه زهرا عفو کنین

   بهرام IP Address is : hidden
  17. مهمان - علی
   #19 | ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

   مهمان – تازیک :

   من ۶ماه اظافه خدمت دفترچه دارم،ایا کسری کارت فعال و برگ سبز اعمال میشود.

   بله هیچ ربطی به همدیگه ندارن و سنواتی هر چقدر هم باشه خللی در بسیج ایجاد نمی کنه … فقط بسیج منطقه تون اگه زیاد سفت و سخت بگیره ازت برگه استعلام پلیس می خواد تا مدت زمان ورود به غیبت تا موعد اعزام رو از فعال بودن بسیج حساب نکنه

   علی IP Address is : hidden
  18. مهمان - میلاد
   #20 | ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

   سلام
   من میلاد هستم در پدافند هوایی ارتش اسلامی خدمت میکنم.یگان تاکتیکی ماهشهر.
   من الان نوزده ماه خدمت هستم.دوماه بومی هم میخوام بکشم.میشم ۲۱ ماه خدمت
   ولی من شش ماه اضاف دفترچه ی دارم..خبرای هست که میگن باید کشید اضاف دفترچه ی را
   ولی من توان کشیدن اضاف دفترچه را اصلا ندارم
   تورخدا به گوش رهبر کبیر اسلام برسونید.ماهمه سربازای اقا هستیم
   تورخدا اضاف دفترچه ی را ببخشن
   با تشکر

   میلاد IP Address is : hidden
  19. مهمان - محمد
   #21 | ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

   باعرض سلام خدمت مسولان پدرم ایرانشهر تیپ ۳۸۸ سربازاست و ۶ماه غیبت سنواتی دارد ما پنج تا بچه هستیم که بزرگترین منم ودوازده سال دارم ما دروضعیت بدی بسر میبریم وامرمعاش برایمان سخت است ماخارج ازکشورزندگی کردیم و چهارسال است به ایران آمده ایم وپدرم تازه شناسنامه گرفته اول شناسنامه ایرانی نداشته بخاطر همین بهش غیبت زدند تقصیر پدرم چیه که اول ایرانی نبوده پس دولت نباید به چنین سربازی کمک کرده که وجود زن وفرزند که تک وتنها تویک دهات زندگی میکنند و هیچ اقوامی ندارند ونان شب را به زور تهیه میکنند به سربازی رفته دولت نباید فکری به حال ماکرده ازشما مسولین تقاضا دارم غیبتهای پدرم را که عمدی نبوده بخشیده ومارا ازاین تنهای وزندگی سخت بدون پدر نجات دهید با تشکر

   محمد IP Address is : hidden
  20. مهمان - ابراهیم سروی مستعلی بیگلو
   #22 | ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مسئولان محترم
   اینجانب ابراهیم سروی مستعلی بیگلو به شماره ملی ۱۴۵۰۵۹۳۶۷۴ نام پدر حسن سرباز وظیفه اعزامی سال ۱۹/۴/۱۳۹۴ می باشم و مدت اضافه خدمت من بمدت ۱۸۰ روز می باشد ما ۷ خواهر و ۳ برادر و یک مادر پیر و پدر بیمار پیر دارم لذا از شما عاجزانه خواهشمندم که در خصوص عفو اضافه خدمت به این سرباز وظیفه عنایت فرمایید که با این کار باعث خوشحالی پدر و مادر پیرم می باشید . با تشکر فراوان – ابراهیم سروی مستعلی بیگلو

   ابراهیم سروی مستعلی بیگلو IP Address is : hidden
  21. مهمان - محمد
   #23 | ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

   با سلام و عرض خسته نباشید
   من ناوی وظیفه اعزامی ۹۴/۰۷/۱۹هستم و شیش ماه اضاف دفترچه دارم و تقاضای بخشش دارم از رهبر عزیزمان.
   میدانم هر چه که ما بگیم شما کاری ندارید کار خودتونو میکنید ولی خداوکیلی ما هم میخوایم زندگی کنیم پدر مادر من الان بهم احتیاج دارن واقعا دیگه نمیتونن خرج خودشونم در بیارن با توجه به این خشک سالی چه برسه بخوان خواهر وبرادرامو زیر خرجش در بیان خودتون انصافا فکر ما باشید با تشکر

   محمد IP Address is : hidden
  22. مهمان - احمد
   #24 | ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

   سلام.گفتن اگه قبل ۲۲بهمن سال۹۳پست کنید اضاف دفترچه رو مییخشن الان من ۲۱ماه خدمتم و ۱۰روز دیگه بیشتر خدمت ندارم ولی گفتن اضاف دفترچه ای بخشیده نشد.حالا یاید چکار کنم بخشیده میشه یا برا ۲۲بهمن

   احمد IP Address is : hidden
  23. مهمان - نادر
   #25 | ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

   ۱۳ بهمن ۹۵

   خبری از عفو رهبر نیست؟

   آقا دوساله مارو فراموش کردن

   نادر IP Address is : hidden
  24. مهمان - سرباز زندان تبریز
   #26 | ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

   سلام
   من ۱۷ماه خدم کردم ۶ماه اضافه خدمت سنواتی دارم الان تو یگان خدمتمان کسانی هستند
   که این اضافه خدمت رو میکشن تورو خدا فکری به حال ما بکنید این ۶یک عمر زندگی هست.

   سرباز زندان تبریز IP Address is : hidden
  25. مهمان - فرزاد
   #27 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

   سلام دوستان
   اینجانب فرزاد کریم پور با کد ملی ۴۳۱۰۹۷۱۲۴۵ ۱۹ ماه خدمت کرده ام و متاسفانه به دلیل عدم اطلاع از غیبتم و تحصیل دیر پست کردم و سه ماه اضافه دارم از رهبر عزیزمون درخواست عفو دارم یکسری میان یک سال هم خدمت نمیکنن ولی یکسری سه ماهم اضافه میمونن مرسی ازتون

   فرزاد IP Address is : hidden
  26. مهمان - مهدی
   #28 | ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

   سلام ن سه ماه سنواتی دارم و هفت ماه کسری ایثارگری می خواستم بدونم میشه از کسری استفاده کنم یا نه شنیدم که نمیشه استفاده کرد

   مهدی IP Address is : hidden
  27. مهمان - محمد
   #29 | ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

   با سلام و درود به مردم عزیز و رهبر گرانقدر میهن..
   من اعزامی ۱۸/۲/۹۴سه روز دیگه خدمت قانونیم تموم میشه وارد اضافه سنواتی میشم..
   تورو خدا ببخشین این اضافه هارو مردم کارو زندگی دارن..ممنون

   محمد IP Address is : hidden
  28. مهمان - محمد
   #30 | ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

   رهبر عزیز انقلاب
   سنواتی هارو ببخش سه روز دیگه تموم بشه انشالله برم سر کار دستم خالیه..

   محمد IP Address is : hidden
  29. مهمان - فردین اصغرزاده
   #31 | ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

   با سلام من ۲۱ ماه خدمت کردم با مشکلات خانوادگی زیاد خواهشمند است اضاف پشت دفترچه ای رو ببخشید این حرفها رو بی زحمت به گوش رهبر معظم انقلاب اسلامی عزیزمون برسونید

   فردین اصغرزاده IP Address is : hidden
  30. مهمان - امین
   #32 | ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

   به امید خدای بزرگ میبخشن ..انشاء الله دعا کنید بچه ها ..

   امین IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>