• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری

 • telegram_channel

  بخشودگی اضافه خدمت

  ۱۱/۱۱/۸۹ مشمولان برای بخشودگی اضافه خدمت سنواتی تنها باید از طریق یگان خدمتی معرفی شوند

   

  سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در بررسی مجدد ضوابط اجرایی بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت اولیه سربازان از سوی شورای هماهنگی وظیفه عمومی کشور، اصلاحاتی انجام گرفته و شرایط ۱۷گانه زیر به عنوان شرایط جدید بخشودگی اضافه خدمت سربازان به تصویب این شورا رسیده است.
  سازمان وظیفه عمومی ناجا تأکید کرده‌ است: بخشودگی اضافه خدمت سربازان صرفاً در ۶ ماهه آخر خدمت سربازی قابل رسیدگی و انجام است. حسن اخلاق و رفتار سرباز در حین خدمت، عدم غیبت منجر به فرار در طول خدمت و رضایت یگان خدمتی از عملکرد او به عنوان شرط اصلی در بهره‌مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می‌شود.
  در ادامه آمده است: از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ این شرایط جایگزین شرایط ۱۱ گانه بخشودگی قبلی می‌شود. نکته مهمی که مشمولان و سربازان باید به آن توجه کنند این است که منبعد بخشودگی اضافه خدمت مربوط به بندهای ۱ تا ۱۰ توسط یگان‌های خدمتی آنان و بندهای ۱۱ تا ۱۷ توسط رده‌های وظیفه عمومی در سراسر کشور بررسی و انجام خواهد گرفت.
  در اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا آمده است: سربازانی که واجد هر یک از شرایط زیر هستند با در دست داشتن مدارک تعیین شده برای پیگیری بخشودگی خدمت سربازی به یگان خدمتی خود مراجعه کنند.

  * حداقل ۶ماه خدمت سربازان بومی و غیربومی در مناطق جنگی و عملیاتی که به تناسب نوع منطقه -که از سوی ستادکل نیروهای مسلح تعیین شده است-، موجب یک تا ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز برای استفاده از این بند گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است.
  – مصادیق و عناوین مناطق مذکور برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح است.
  – مدت آموزش رزم مقدماتی در این مناطق جز خدمت قابل محاسبه نیست مگر این‌که کل خدمت در مناطق فوق باشد.

  * حداقل ۹ماه خدمت سربازان غیربومی در مناطق محروم و بد آب و هوا که برابر ابلاغیه دولت در گروه ۹ و ۸ و ۷ هستند موجب بخشش ۲ماه اضافه خدمت و در گروه ۶ و ۵ و ۴، موجب بخشش یکماه اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی شامل گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است و محل سکونت فرد بر مبنای آدرس مندرج در برگ اعزام تعیین می‌شود.
  – تعیین گروه مناطق محروم و بد و آب و هوا برابر ابلاغیه دولت است.
  – مدت آموزش رزم مقدماتی در این مناطق جز خدمت قابل محاسبه نیست مگر این‌که کل در خدمت سربازی در این مناطق باشد.
  – امتیاز پیش بینی شده در این بند صرفاً‌ شامل سربازان غیر بومی ( حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله بین محل زندگی و خدمت) می‌شود.

  * ابراز شجاعت و فداکاری قابل ملاحظه در انجام مأموریت‌های عملیاتی با تائید فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح که موجب یک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی فرماندهان نیروی مسلح است.

  * خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده از سوی ستادکل نیروهای مسلح که موجب یک ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی نیاز به گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * سربازانی که براساس دستورالعمل‌های نیروهای مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب می‌شوند از یک ماه بخشودگی اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.مدرک لازم برای استفاده از این بخشودگی گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * سربازانی که در حین انجام مأموریت جانباز حداقل ۵درصد و یا از کار افتاده حداقل ۱۰درصد می‌شوند از یک ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.مدارک مورد نیاز برای استفاده از این بخشودگی نیاز به گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی دارد.

  * حداقل ۱۲ماه خدمت در یگان‌ها و مراکزی که بیش از ۸۰۰کیلومتر با محل سکونت سرباز فاصله داشته باشد موجب ۲ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بیش از ۴۰۰کیلومتر باشد مدت بخشودگی یک ماه خواهد بود. مدرک مورد نیاز برای استفاده از این بند گواهی معاونت نیروی انسانی یگان خدمتی است.
  – مبنای محل سکونت، آدرس مندرج در برگه سبز اولیه صادره از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی است.

  * نوآوری، ابتکار و خلاقیت سربازان در دوران خدمت برابر مصادیق ابلاغی از سوی ستادکل نیروهای مسلح که موجب یک‌ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی فرماندهان یگان خدمتی است.

  * حفظ حداقل ۱۰ جزء و یا ۵ جزء قرآن کریم به ترتیب موجب بخشودگی ۲ماه و یک‌ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدرک مورد نیاز گواهی عقیدتی سیاسی یگان خدمتی است.

  * فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حین خدمت که موجب بخشودگی ۲ ماه از اضافه خدمت وی خواهد شد. ارایئه اصل گواهی فوت ثبت احوال و اصل شناسنامه ابطال شده مدارک مود نیاز برای استفاده از این بخشودگی است.

  سازمان وظیفه عمومی ناجا از سربازانی که واجد هر یک از شرایط زیر هستند خواسته است تا برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت خود با در دست داشتن مدارک تعیین شده به معاون‌های وظیفه عمومی استان یا شهرستان مربوطه و در تهران بزرگ به سازمان وظیفه عمومی مراجعه کنند.

  * فوت یکی از اعضای درجه یک سرباز در زمان مشمولیت (پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند) که موجب ۳ ماه تأخیر در ارسال مدارک در زمان تعیین شده و یا ۳ ماه تأخیر در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز شده، موجب برخورداری از ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت خواهد شد.
  مدارک مورد نیاز این بخشودگی اصل گواهی فوت ثبت احوال، اصل شناسنامه ابطال شده و تقاضای کتبی مشمول است.

  * بروز بلایای طبیعی (سیل، زلزله، طوفان، صاعقه) یا حوادث قهریه (سقوط هواپیما، تصادف منجر به فوت یا جراحت که فرد به دیه یا حبس محکوم شده باشد، آتش سوزی، غرق شدن) که خود یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسیب دیده و علت غیبت آنان (که حداکثر بیش از ۶ماه نباید باشد) در اثر این موضوع بوده موجب بخشش ۳ ماه اضافه خدمت خواهد شد.
  اصل گواهی فرمانداری محل، اصل گواهی فوت از ثبت احوال در صورت فوت اعضای درجه یک خانواده، تأییدیه بیمارستان در صورت بستری اعضای درجه یک آسیب دیده،‌ گواهی دادسرا در صورت محکوم شدن به دیه یا حبس و گواهی وقوع تصادف از نیروی انتظامی مدارکی است که باید برای استفاده از این بخشودگی ارائه شود.

  * اشکالات اداری وارده بر سایر دستگاه‌های مرتبط با امور مشمول که موجب تأخیر در حضور مشمول در خدمت شده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و…) که با ارائه مدارک مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، ۳ ماه اضافه خدمت بخشیده خواهد شد.
  اصل نامه دستگاه ذیربط مبنی بر علت تأخیر و عدم قصور مشمول مدرک مورد نیاز این بخشودگی است.

  * مشمولانی که در طول مدت غیبت یا حین خدمت شرایط معافیت پدر، مادر، برادر، خواهر بیمار یا صغار و یا یکی از معافیت‌های مقرر در قانون را تحصیل کرده باشند از ۲ ماه بخشش اضافه خدمت برخوردار می‌شوند. این مشمولان باید اصل مدارک دال بر واجد شرایط معافیت بودن را ارائه دهند.

  * چنانچه مشمول در زمان غیبت شرایط استفاده از ماده ۱۲۷ را دارا بوده و به دلیل عدم آگاهی، از این امتیاز استفاده نکرده باشد، ۳ ماه اضافه خدمت وی بخشیده می‌شود. مدارک مورد نیاز اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت بردار مشمول و اصل شناسنامه پدر و برادران مشمول است.
  – ماده ۱۲۷: از دو یا سه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن او از دیگران کمتر است به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته است فاقد غیبت باشند با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر می‌تواند به تاریخ خاتمه خدمت برادر یا یکی از برادران دفترچه آماده به خدمت دریافت کند.

  * مشمولانی که قبل از زمان تعیین شده برای ارسال مدارک و یا قبل از موعد اعزام، به دلیل بیماری یا سانحه در بیمارستان بستری و دارای طول درمان بوده و میزان و علت ایجاد غیبت به همین دلیل باشد با ارائه مدارک مستند و قابل قبول، از ۳ ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
  اصل گواهی بستری در بیمارستان با قید دقیق زمان شروع و پایان بستری و دوران طول درمان مدرک مورد نیاز این بخشودگی است.

  * سربازان متأهل که حداکثر با یک سال غیبت به خدمت اعزام شده‌اند و یا سربازان متأهل دارای فرزند که همسر آنان فوت کرده یا مطلقه باشد از ۲ماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
  مدراک مورد نیاز این بخشودگی شامل اصل عقدنامه،‌اصل شناسنامه مشمول و همسر، اصل گواهی فوت ثبت احوال در صورت فوت همسر مشمول، اصل طلاقنامه و شناسنامه مشمول در صورت طلاق همسر است.


  تعداد بازدید : 332,770 | ۷۸۵ نظر
  1. مهمان - آرش شریفی
   #1 | ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

   با سلام ،‌

   آخر هم وضعیت ما سرباز ها مشخص نشد ، من فردا ۱۹ بهمن ، سربازیم تموم میشه ،‌ اما به خاطر کمبود سرباز که اونم به خاطر فروشی شدنش هست ، ما باید بمونیم..!

   نمیدونم این چه قانونی هست که ما رو درک نمیکنند و نمیدونند که شاید کسانی که دیر رفتند حتما مشکلی داشتند که نتونستند به موقع برند ، اما خوب بلاخره که خودشون رفتند و معلوم نیست این جریمه ۶ ماه یا ۳ ماه اضافه خدمت برای چی هست…!

   من ۱۹/۱۱/۹۵ تموم میکنم ، اما با این وضعیت که پیش اومده باید ۱۹/۰۵/۹۶ خدمت کنم و مطمئن هستم که حتی برای اون عزیزان که مسئول هستند ، مهم هم نیست وضعیت ما…!

   موفق باشید

   آرش شریفی IP Address is : hidden
  2. مهمان - امیر
   #2 | ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

   ایا اضافه خدمت های سربازان زحمت کش این مرز و بوم رو که شبانه روز حافظ امنیت کشورمون هستن رو تا ۲۲ بهمن ۹۵ میبخشن یا هیچ ارزشی به این سربازان قایل نیستن و این بند های ۱۱ گانه و ۱۷ گانه بخشش سنوات طوری طراحی شدن که هیچ یک از بنداشون بدرد نمیخورن ممنون میشم اگه به فکر سربازان هم باشید.

   امیر IP Address is : hidden
  3. مهمان - محسن
   #3 | ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

   عرض سلام خدمت همه ی مسولان دلسوز نظام مقدس جمعوری اسلامی
   بنده الان ١۵ روز رفتم توی اضافه خدمت دفترچه و با این وضعیت اقتصادی و تاهل که دارم واقعا توان ادامه خدمت دیگه ندارم و هر روز افسرده تر و ناراحتی های زیادی رو دارم تامل میکنم
   به این شب های مبارک دهه فجر و ٢٢ بهمن ماه
   از رهبر عزیز و دلسوزمون میخوام بخشش اضافه خدمتارو اهمیت بدن و به جد بزرگوارش قسمش میدم فکری به حال ما سربازان بکنن
   خداوند به همه ط مسولان دلسوز نظام سلامتی و موفقیت بیشتر عطا فرمایند

   محسن IP Address is : hidden
  4. مهمان - امیر
   #4 | ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

   لباس سربازی لباس مقدسی هست ولی من نمیدونم چرا دارن لباس مقدس سربازی رو میفروشن پس نتیجه میگیریم این لباس مقدس نیست لباس دوسال بردگی هست که اگر پول داشته باشی لباس بردگی تنت نمیکن واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. دلیل دو سالی که اضافه دفترچه رو نمیبخشن همین هست دارن میفروشن سر باز هم کم دارن مجبور هستن که کسانی که۶ماه اضافه دفترچه دارن رو نبخشن .

   امیر IP Address is : hidden
  5. مهمان - نادر
   #5 | ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

   یا خدا
   ۲۰ بهمن هم گذشت

   خبری از بخشش نیست؟

   نادر IP Address is : hidden
  6. مهمان - ساسان
   #6 | ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   با سلام از رهبر عزیز ملت ایران تفاضا داریم این اضافه خدمت سنواتی سربازان رو مورد بخشش قرار دهند تا سربازان با روحیه قوی و استوار به ادامه خدمت باقی مانده بپردازند.. ممنون

   ساسان IP Address is : hidden
  7. مهمان - میثم
   #7 | ۰۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   با سلام
   بنده سرباز اعزامی۱۳۹۴/۲/۱۹هستم و شیش ماه هم اضافه سنواتی دارم،از رهبر بزرگوارمون طلب بخشش دارم و امید وارم که ایشالا در روز۲۲بهمن دل تمامی سربازن رو شاد بفرمایند.

   میثم IP Address is : hidden
  8. مهمان - قاسم
   #8 | ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   ای کاش ۲۲ بهمنی هم برای ما سربازان وجود داشت.!!!!

   قاسم IP Address is : hidden
  9. مهمان - علی
   #9 | ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   سلام ایا اضاف خدمت ما سرباز ها بخشیده میشه فردا ۲۲ بهمن یا امید نداشته باشیم ممنون

   علی IP Address is : hidden
  10. مهمان - آران مهرپور
   #10 | ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   واقعا توی این مرز و بوم اون چیزی که ارزش نداره وقته باز با این حال هم ادعا میکنن چرا رشد علمی پایینه بهترین و موثر ترین سالهای عمر رو باید در شرایطی خدمت کنیم که هیچ امیدی برای زندگی نداریم .من تیر ماه ٩۴کد مازاد بودم حضورم داشتم ولی غیبت زدن با این وجود هم سه ماه سنوات زدن پاک بشه هم نیست .ای کاش مسولان یه ذره درک رو داشتن که با ١٠٠تومن حقوق در این اوضاع بد اقتصادی نمیشه. زندگی کنن خودشون رو جا بذارن یه ماه ٢٠ماه بعدی پیشکششون .

   آران مهرپور IP Address is : hidden
  11. مهمان - آران مهرپور
   #11 | ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   ای کاش خودشون رو مسسولان جا ما میذاشتن که با صد تومن حقوق نمیشه ده روز زندگی کرد چ برسه به بیست و یک ماه .اینجانب سنوات سه ماهه دارم باعث و بانیش خود نظام وظیفه استانه ا غ هستش که یه سال از خدمتم رو گذروندم .

   آران مهرپور IP Address is : hidden
  12. مهمان - علی
   #12 | ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   با سلام
   منم مثل همه ی دوستام که سنواتی دارن ۱۸۰ روز پشت دفترچه ای دارم،الان مشغول خدمت توی تیپ تکاوری چهل دختر هستم که به تبعید گاه شهرت داره.توی این پادگان امسال من زیادن که سنواتی دارن .چشم امید همه به عفو رهبری بود که ۲۲ بهمن لطفشون رو شامل حال ما سربازها هم بکنن،هیچکس جز خودمون نمیدونه چه سختی هایی می کشیم اینجا ،با این شرایطی هم که الان ترامپ ایجاد کرده فکر نمی کنم عفو در کار باشه
   همیشه قشر ضعیف جامعست که باید بار همه چیو به دوظ بکشه وگرنه اونی که پول داره اصلا نمیاد سربازی و میخره اگرم بیاد تو بهترین جا خدمت می کنه ،ولی این ماییم که چون وضعیت مالی خوبی نداریم همیشه تحت فشاریم و نمی تونیم حرفی بزنیم و صدامون شنیده نمیشه
   رهبرعزیز بهتر از همه میدونن که امام بزرگوارمون برای نجات مردم از زیر بار ظلم قیام کرد
   چه خوب میشد اگه امسال ما سربازها هم عیدیمون رو با یه خبر خوش می گرفتیم
   ای کاش…

   علی IP Address is : hidden
  13. مهمان - علی
   #13 | ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   فردا انشالله همه اظافه های سنواتی رو ببخشن یک روزشم یک عمریه ها

   علی IP Address is : hidden
  14. مهمان - میلاد باقرزاده
   #14 | ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   با عرض سلام خدمت مسولین
   خرید خدمت و نبخشیدن اضاف خدمت سنواتی به من سربازثابت میکنه که نظام جمهوری اسلامی نظام سرمایه داری هست چون پولدارا میخرن خدمت سربازیشون رو و ما قشر فقیر و متوسط جامعه باید حقمون پایمال بشه با وجوده اینکه خدمت اومدیم و ۲۱ماه واسه پرچم خدمت کردیم و بخشیده نشدیم اما سرمایه دارا بدون هیچ خدمتی با پول بخشیده میشن و حتی بعضی از مجرمین و جرمها عفو میخورن و بازم منه سرباز باید ۶ماه بیشتر خدمت کنم تا سرباز کم نیاد

   میلاد باقرزاده IP Address is : hidden
  15. مهمان - amir
   #15 | ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   اضاف پشت دفتر چه ای بخشش خورد؟یانه

   amir IP Address is : hidden
  16. مهمان - اتابکا
   #16 | ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   من دیگه توانه خدمت ندارم الان بیست ماهه خدمت میکنم شش ماه سنوات دارم
   مشکلات شغل،پول و هزاران هزارگریبان گیرم شدن
   ببیست و یک ماه با سربلندی و شرف خدمت کردم هم دوره داشتم بخاطر کسری شش ماهه خدمتش تمام شده
   منم جوانه این مملکتم چرا فرق میذارین
   تو تیپ تکاور تبریز خدمت میکنم بخشنامه رو قبول ندارن
   مجبورم بعده بیست ماه که به این سختی گذراندم و تحمل کردم الان فرار کنم
   کی صدامو میشنوه؟

   اتابکا IP Address is : hidden
  17. مهمان - اتابک
   #17 | ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   من دیگه توانه خدمت ندارم الان بیست ماهه خدمت میکنم شش ماه سنوات دارم
   مشکلات شغل،پول و هزاران هزارگریبان گیرم شدن
   ببیست و یک ماه با سربلندی و شرف خدمت کردم هم دوره داشتم بخاطر کسری شش ماهه خدمتش تمام شده
   منم جوانه این مملکتم چرا فرق میذارین
   تو تیپ تکاور تبریز خدمت میکنم بخشنامه رو قبول ندارن
   مجبورم بعده بیست ماه که به این سختی گذراندم و تحمل کردم الان فرار کنم
   کی صدامو میشنوه؟

   اتابک IP Address is : hidden
  18. مهمان - هس
   #18 | ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   مثلا کسی که خبر نداشته هم باید این اضافه مسخره هم بکشه
   اصلا کجای این قانون ها اسلامی اگر شما مسلمونید فکر میکنید اسلام دین مهر بخشش پس کو؟
   سرباز بدبخت با هزار مشکل میاد خدمت هزارتا حرف بیچارگی تحمل میکنه
   مثل کار افغانی برای سود مالی ارتش سپاه غیر از کار میکشن بعد اینجوری هم سر سربازها درمیارید …
   حدائقل جواب کامنت ها رو بدید .البته مملکت که بی صاحب شما هم بی صاحب تر …

   هس IP Address is : hidden
  19. مهمان - نادر
   #19 | ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   واویلا…

   ۲۲بهمن م تموم شد و عفوی در کار نبود

   الهی دستم به دامن خودت فقط

   نادر IP Address is : hidden
  20. مهمان - محمد
   #20 | ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   من دیگ خسته شدم از خدمت من بابام بنده خدا بدهکاره ینی چی اقا من ۲۱ماه خدمت کردم چرا باید ۶ماه اضاف بکشم خسته شدم من خودمو میزنم اخر

   محمد IP Address is : hidden
  21. مهمان - س-ص
   #21 | ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

   الان دیگه هیچ امیدی به بخشش اضافه خدمت سنواتی نیست؟

   س-ص IP Address is : hidden
  22. مهمان - سام
   #22 | ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

   سلام.ببخشیدیه سوال داشتم من الان ۱۹ماخدمتم وطول خدمتم به پایان رسیده والان طبق قانون مشمولان غیبت بهم ۶ماه اضافه خدمت تعلق گرفته میخواستم بدونم میشه کاری کردکه بخشیده شم .لطفامنوراهنمایی کنیدکه بایدچه کاری انجام بدهم منتظرجوابتونم چون چیزی به پایان خدمتم نمونده ممنونم ازتون

   سام IP Address is : hidden
  23. مهمان - شقایق
   #23 | ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

   باسلام از رهبر عزیزم خواهش میکنم که اضافه خدمت سربازانی را که در سال ۹۵ به خدمت رفته اند را در ایام دهه فجر ببخشد

   شقایق IP Address is : hidden
  24. مهمان - محسن
   #24 | ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

   دیگه امیدوار نباشید که بخشیده نمیشه.
   فقط به کسانی میخوان بیان خدمت بگید که غیبت نکنن و اگه کردن اصلا خدمت نیان چون ارزش نداره خدمت کردن.

   محسن IP Address is : hidden
  25. مهمان - Ali maasoomi
   #25 | ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

   باسلام! من میخواستم بدونم ایا عفو رهبر معظم مبنی بر بخشودگی سنوات اضافه خدمت مشمولین نظام وظیفه ب مشمولینی ک ۶سال غیبت داشتن شامل میشه؟!
   بی نهایت سپاسگزارم از لطف و توجهتون

   Ali maasoomi IP Address is : hidden
  26. مهمان - مصطفی
   #26 | ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

   باسلام.من ۶ماه اضافه خدمت دارم.و متاهل هستم. آیا میتونم برای بخشش خدمت اقدام کنم؟؟

   مصطفی IP Address is : hidden
  27. مهمان - حسین
   #27 | ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

   اضاف خدمت دفترچه ای چی شد چرا نمیبخشن پس

   حسین IP Address is : hidden
  28. مهمان - علی
   #28 | ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

   با سلام من متأهل هستم و بخاطر بیماری که داشتم نتونستم سر موقع مقرر بخدمت برم به همین خاطر شش ماه اضافه خدمت خوردم اخه شما بگید با توجه به حقوق یک سرباز چطور میشود زندگی کرد و کرایه خونه داد چرا به فکر این سربازا نیستید ؟با توجه به سالهای قبل چرا اضافه خدمت سنواتی رو نمیبخشید ؟ ما هم دوس داشتیم زود به خدمت بیایم ولی نشد .خواهشمند است رسیدگی کنید

   علی IP Address is : hidden
  29. مهمان - امین
   #29 | ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

   من ۳, ماه پشت دفترچه دارم همه میگفتن ۲۲ بهمن حضرت اقا می بخشه یعنی دیگه امیدی نیست? من ۲۷ اسفند خدمتم تموم میشه متاهل هم هستم اگه بخوام اضافه بکشم تا ۲۷ خرداد باید خدمت کنم ? هیچ کس پاشخی نمیده? زمان ماه خدمت اضافه شد عج شانسی داریم

   امین IP Address is : hidden
  30. مهمان - سپهر
   #30 | ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

   خداااااا. کی جوابگوی درد ماست؟؟؟ ۲۱ ماه بدون حتی یه روز نهست خدمت کردم حالا باید ۶ ماه دیگه ام به خاطر سنوات خدمت کنم. خدمت کردیم به این کشور. آدم که نکشتیم. حداقل اینم پولیش کنین بیایم جریمشو بدیم باباااااا. خسته شدم به خدداااااااا. دیگه دارم به مرز جنون میرسم. مریضی روحی پیدا کردم. دست از سرمون بردارین دیگه. چرا اذیتمون میکنین؟؟؟؟

   سپهر IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>