• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان

 • telegram_channel

  مشاعره

  با می به کنار جوی می​باید بود

  وز غصه کناره​جوی می​باید بود

  این مدت عمر ما چو گل ده روز است

  خندان لب و تازه​روی می​باید بود

   

  کاربران محترم سایت , لطفا برای مشاعره از این پست استفاده نمایید.

  با تشکر
  مدیریت سایت سربازی


  تعداد بازدید : 146,517 | ۴۰۵ نظر
  1. mahdi124
    
   #1 | ۱۴:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۳

   دل خرابی میکند دلدار را اگه کنید!
   زینهار ای دوستان! جان من و جان شما

   mahdi124 IP Address is : hidden
  2. yahoo
    
   #2 | ۱۱:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۴

   الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور === پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی؟

   yahoo IP Address is : hidden
  3. mahdi124
    
   #3 | ۲۰:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۴

   یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
   پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

   mahdi124 IP Address is : hidden
  4. yahoo
    
   #4 | ۲۱:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۴

   توانا بود هرکه دانا بود === ز دانش دل پیر برنا بود

   yahoo IP Address is : hidden
  5. mahdi124
    
   #5 | ۲۲:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۴

   😀
   دیدمش خرم و خندان،قدح باده به دست
   و اندر آن آیینه صد گونه تماشا می کرد

   mahdi124 IP Address is : hidden
  6. yahoo
    
   #6 | ۱۱:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

   دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد === گفت باده نوش و غم دل ببر ز یاد

   yahoo IP Address is : hidden
  7. mahdi124
    
   #7 | ۱۹:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

   در کعبه کوی تو هر آنکس که بیاید
   از قبله ابروی تو در عین نماز است

   mahdi124 IP Address is : hidden
  8. yahoo
    
   #8 | ۱۹:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

   تو را چنان که توئی هر نظر کجا بینند === به قدر دانش خور هر کسی کند ادراک

   yahoo IP Address is : hidden
  9. mahdi124
    
   #9 | ۲۰:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

   کس نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست
   در رهگذر کیست که دام بلا نیست … ؟

   mahdi124 IP Address is : hidden
  10. kaywan
    
   #10 | ۲۲:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵

   تا زهره و مه در آسمان گشت پدید ***بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید
   من در عجبم زمی فروشان کایشان***به زان که فروشند چه خواهند خرید
   حکیم عمر خیام

   kaywan IP Address is : hidden
  11. mahdi124
    
   #11 | ۰۱:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   ایول عجب شعری بود
   حقش بود یه امتیاز بدم خدایی

   در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد
   وقت است که همچون مه تابان به در آیی

   mahdi124 IP Address is : hidden
  12. yahoo
    
   #12 | ۱۰:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   یا رب سببی ساز که یارم به سلامت === باز آید و برهاندم از بند ملامت

   yahoo IP Address is : hidden
  13. mahdi124
    
   #13 | ۱۱:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   اوانا بود هر که دانا بود
   ز دانش دل پیر برنا بود

   mahdi124 IP Address is : hidden
  14. mahdi124
    
   #14 | ۱۱:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   آخ آقا اشتباه چاپی شد:

   توانا بود هر که دانا بود
   ز دانش دل پیر برنا بود

   mahdi124 IP Address is : hidden
  15. yahoo
    
   #15 | ۱۲:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   دوست آن است که گیرد دست دوست === در پریشان حالی و درماندگی

   yahoo IP Address is : hidden
  16. kaywan
    
   #16 | ۱۴:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   یک چند به کودکی به استاد شدیم***یک چند به استادی خود شاد شدیم
   پایان سخن شنو که ما را چه رسید***از خاک در آمدیم و بر خاک شدیم
   حکیم عمر خیام

   kaywan IP Address is : hidden
  17. yahoo
    
   #17 | ۲۱:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   ما ز یاران چشم یاری داشتیم === خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

   yahoo IP Address is : hidden
  18. mahdi124
    
   #18 | ۲۲:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم
   که پیش چشم بیمارت بمیرم

   mahdi124 IP Address is : hidden
  19. kaywan
    
   #19 | ۲۳:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶

   می خوردن و گرد نیکوان گردیدن***به زان که به زرق زاهدی ورزیدن
   گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود***پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

   kaywan IP Address is : hidden
  20. yahoo
    
   #20 | ۱۲:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۷

   نمی کند دل من میل توبه ولی === به حق خواجه بکوشیم و فر دولت او

   yahoo IP Address is : hidden
  21. mahdi124
    
   #21 | ۱۴:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۷

   واعظ شهنه شناس این عظمت گو مفروش
   زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است

   mahdi124 IP Address is : hidden
  22. kaywan
    
   #22 | ۲۲:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۷

   تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد***چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد
   گر چشمه ی زمزمی و گر آب حیات***آخر به دل خاک فرو خواهی شد

   kaywan IP Address is : hidden
  23. mahdi124
    
   #23 | ۲۳:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۷

   دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید
   ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست

   mahdi124 IP Address is : hidden
  24. kaywan
    
   #24 | ۱۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۸

   تا چند زنم به روی دریاها خشت***بیزار شدم ز بت پرستان کنشت
   خیام که گفت دوزخی خواهد بود***که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت

   kaywan IP Address is : hidden
  25. mahdi124
    
   #25 | ۲۳:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۸

   ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
   وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

   یاهوی عزیز چرا نیستی؟

   mahdi124 IP Address is : hidden
  26. kaywan
    
   #26 | ۰۰:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۹

   در این درگه که گه گه کخ کوخ و کوخ کخ***به امروزت مشو غره که از فردا نهی آگه

   kaywan IP Address is : hidden
  27. yahoo
    
   #27 | ۱۴:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۹

   هر که جانب اهل خدا نگه دارد === خداش در همه حال از بلا نگه دارد

   yahoo IP Address is : hidden
  28. mahdi124
    
   #28 | ۱۹:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۹

   درودی چو نور دل پارسایان
   بدان شمع خلوتگه پارسایی

   mahdi124 IP Address is : hidden
  29. yahoo
    
   #29 | ۲۰:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۹

   یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم === دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

   yahoo IP Address is : hidden
  30. mahdi124
    
   #30 | ۰۹:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۷/۲۰

   ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند
   کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

   mahdi124 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>