• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 952,729 | ۴,۲۱۱ نظر
  1. مهمان - بهروز
   #1 | ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

   با سلام
   آیا شخصی که دوره کارشناسی را گذرانده و مشغول به خدمت سربازی می باشد، اگر از دانشگاهی خارج از کشور برای ادامه تحصیل پذیرش بگیرد، می تواند خدمت را نیمه تمام گذاشته و به تحصیل بپردازد؟

   بهروز IP Address is : hidden
  2. مهمان - سینا
   #2 | ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

   سلام خسته نباشید
   کسی که ترم ۲کارشناسی باشه و پذیرش از خارج بگیره و انصراف از تحصیل بده میتونه از کشور خارج بشه یا مشمول سربازی میشه؟

   سینا IP Address is : hidden
  3. مهمان - علی
   #3 | ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

   با عرض سلام و خسته نباشید.
   من متولد ۷۰ هستم و از ترم دوم ارشد انصراف دادم میخواستم ببینم توی اون فرجه یک ساله بعد از انصراف اگه من توی این یه سال از دانشگاه خارجی واسه مقطع ارشد پذیرش بگیرم، نظام وظیفه موافقت میکنه و برام معافیت تحصیلی صادر میکنه؟

   علی IP Address is : hidden
  4. مهمان - محسن
   #4 | ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

   سلام . من متولد ابان ۷۷ و مدرک پیش دانشگاهی ۹۶خراد دارم ، الان برای کنکور ۹۷ اگه دانشگاه پذیرش بهمن یعنی ترم دوم قبول بشم باید خودمو معرفی کنم؟ بعد تو این چند ماه پاییز تا بهمن باید اعزام شد؟ خواهشا یکی که بلده جواب بده .سپاس

   محسن IP Address is : hidden
  5. مهمان - امیرنظام دوست
   #5 | ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

   سلام من دی ماه ۹۵ دیپلم گرفتم و شهریور ۹۷ فارق التحصیل میشم ایا وقت دارم کنکور ۹۸ شرکت کنم یا باید در دانشگاهی مثل پیام نور ثبت نام کنم تا بشه معافیت گرفت؟؟

   امیرنظام دوست IP Address is : hidden
  6. مهمان - آرش
   #6 | ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

   توروخدا جواب بدین من متولد ۷۸/۴/۲۰ هستم سال ۹۶ خرداد همه امتحانارو قبول شدم ولی کنکورو خراب کردم بهم نگفتن باید معافیت تحصیلی بگیرم من الان پشت کنکورم میخوام کنکور ۹۷ شرکت کنم میتونم منتظر جوابش باشم باید چیکار کنم که غیبت هم نخورم درس هم بخونم

   آرش IP Address is : hidden
  7. مهمان - سهیل
   #7 | ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

   باسلام….
   من ورودی ۹۲ پیام نور_کارشناسی حسابداری هستم…از ۹۲ تا حالا کلا حدود ۲۰ واحد رو پاس کردم چون هدف اصلیم
   کنکور و دندانپزشکی بوده…امسال هم بنا ب دلایلی فکر نکنم بتونم بهش برسم…
   خاستم ببینم باتوجه به اینکه درپایان شهریور از ۵ سال معافیت تحصیلی ام استفاده میکنم(بدون سنوات ارفاقی)،میتوانم ۳۱ شهریور انصراف بدم و کنکور ۹۸ رو شرکت کنم؟یعنی از یک سال معافیت بعد از انصراف استفاده کنم؟تروخدا جواب بدین چون کلِ زندگیم بهش بستگی داره…
   ممنون.

   سهیل IP Address is : hidden
  8. مهمان - یوسف
   #8 | ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

   سلام خسته نباشید من فارغ التحصیل تجربی هستم و الانم پشت کنکورم تا چند وقت دیگه هم قراره کنکور بدم معافیت تحصیلی که گرفتم نوشته حداکثر فراغت از تحصیل تا ۸ اسفند ۹۷ ولی یکی از دوستام گفت تا آخر خرداد فرصت داری و این تاریخ تو فرم معافیت تحصیلی هم الکیه و گفت باید دفترچتو رد کنی تا پایان خرداد وگرنه غیبت میخوری لطفا کسی اگه میدونه راهنماییم کنه که آیا درسته این قضیه یا نه؟

   یوسف IP Address is : hidden
  9. مهمان - علی
   #9 | ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

   سلام من امسال کنکور دارم پیش دانش گاهیم خواستم بدونم اگ امسال رشته مورد نظرمو تو دانشگاه دولتی قبول نشدم میتونم واسه سال بعد بخونم یا نه سربازی باید برم اگ میشه پاسخ بدید نگرانم

   علی IP Address is : hidden
  10. مهمان - ddd
   #10 | ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

   سلام ببخشید کسی که دوره ی لیسانس را ۵ ساله تموم کرده , یعنی مهر ۹۲ کارشناسی شروع کرده ودی ماه ۹۷ از پروژه اش دفاع می کنه و فارق التحصیل می شه ، می‌تونه کنکور ارشد اردیبهشت ۹۸ شرکت کنه و مهر ۹۸ دوره ی کارشناسی ارشد اش شروع بشه ؟!

   ddd IP Address is : hidden
  11. #11 | ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

   من متولد ۱۳۷۸/۴/۲۰تازه سال نود هفت کنکور دادمپشت کنکور نشستم حالا مشمولم یانه

   احمدکوهی IP Address is : hidden
  12. مهمان - شمس کیا
   #12 | ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

   سلام، پسرم متولد ۷۹/۷/۲۴ می باشد و یک سال جهشی درس خوانده است برای اینکه فرصت کافی برای کنکور داشته باشد (فارغ التحصیل خرداد ۹۷ پیش دانشگاهی). چرا کسی که قبل از سن مشمولیت فازغ التحصیل شده دارای شش ماه معافیت تحصیلی است ولی کسی که بعد سن مشمولیت (حتی تا ۲۰ سالگی) دارای یک سال معافیت تحصیلی می باشد. لطفاً هدف از این قانون که باعث سلب فرصت برای ساختن آینده بهتر فرزندانمان می شود را در صورت امکان توصیح دهید. متشکرم

   شمس کیا IP Address is : hidden
  13. مهمان - Erfan_ssss
   #13 | ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

   سلام
   من متولد فروردین ۷۹ هستم و در کنکور ۹۷ نتیجه دلخواه رو کسب نکردم و قصد دارم سال بعد کنکور بدم
   میخواستم بدونم برای معافیت تحصیلی باید کاری انجام بدم؟؟ چون یکی از دوستام پشت کنکور موند و کاری انجام نداد و امسال دانشگاه قبول شد! خب الان باید من چیکار کنم؟
   لطفا جواب بدید
   با تشکر

   Erfan_ssss IP Address is : hidden
  14. مهمان - حامد
   #14 | ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

   سلام. من ارشد قبول شدم. اما پایان خدمتم ۹۷/۸/۱ هست، میخوام سربازی رو ادامه بدم. دانشگاه قبول میکنه؟

   حامد IP Address is : hidden
  15. مهمان - Amir
   #15 | ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

   با سلام من یک سال هست که فارقع التحصیل شده ام اما بنا به مشکلاتی دانشگاه برگه تصویه برام نمیزنه ونمیتونم ثبت نام کنم آیا شامل غیبت میشم

   Amir IP Address is : hidden
  16. مهمان - میلاد
   #16 | ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

   سلام خسته نباشید کسایی که معافیت تحصیلی دارند ولی در حال حاضر جایی مشغول تحصیل نمی باشند به طور مثال چند ماه از معافیت مونده و در ترم مهر ماه برای شرکت در دانشگاه اقدام نکرده ولی برای ورودی بهمن ماه پیش ثبت نام کرده ولی ثبت نام اصلی نکرده این گونه افراد برای اربعین برای خروج از کشور باید چه کاری انجام دهند

   میلاد IP Address is : hidden
  17. #17 | ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

   سلام من ارشد قبول شدم و الان معافیت تحصیلی بهم نمیدن دلیلشونم اینه که تو لیسانس ۳بار معافیت ارفاغی گرفتم
   آیا راهی هس؟یاسر

   Yaser IP Address is : hidden
  18. مهمان - mahdi
   #18 | ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

   سلام ,خواهشا جواب منو بدید دارم از استرس میمیرم
   من سال اول کنکور دادم,قبول نشدم و معافیت هم نگرفتم
   الان زمانش گذشته من باید چیکار کنم
   لطا راهنماییم کنید

   mahdi IP Address is : hidden
  19. مهمان - امیر حسین عنصری
   #19 | ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

   سلام من متولد ۲۹/۵/۷۸ هستم خرداد ۹۶ تحصیلم تو دبیرستان تموم شد به هر دلیلی نتونستم برم دانشگاه..میخواستم بهمن ۹۷ دانشگاه آزاد ثبت نام کنم (اصلا از معافیت تحصیلی استفاده نکردم )پلیس +۱۰ رفتم گفتن میتونم تا ۱۹ سالو ۶ ماهگی معافیت تحصیلی بگیرم میخواستم ببینم میتونم یا نه ؟اگه کسی اینو میدوسنت تلگرام پیام بده
   amirbdboy0_0@

   امیر حسین عنصری IP Address is : hidden
  20. مهمان - محمد
   #20 | ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

   سلام رشته من علوم آزمایشگاهی هست و در برگ معافیت تحصیلی من به اشتباه مقطع تحصیلی لیسانس پیوسته غیر پزشکی قید شده در حالی باید لیسانس پزشکی نوشته می شد الان ممکنه این مورد در سربازی من مشکلی به وجود بیاره چون شنیدم اگر غیر پزشکی نوشته شده باشه در سربازی در رسته بهداشت قرار نمی گیرم برای تصحیح باید چیکار کنم؟ ممنون

   محمد IP Address is : hidden
  21. مهمان - فرشید
   #21 | ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

   ببخشید من یک سوال داشتم

   فرشید IP Address is : hidden
  22. مهمان - عبدالجلیل
   #22 | ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

   سلام من سال ۹۵ دانشگاه ملی قبول شدم و در سال ۹۶انصراف دادم و دوباره کنکور دادم سال۹۷ایا میتونم دوباره کنکور ۹۸ رو بدم وبرم یک دانشگاه دیگه ممنون میشم آگه جواب بدین ممنون.

   عبدالجلیل IP Address is : hidden
  23. مهمان - امیر
   #23 | ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

   با سلام:
   ورودی ۹۳ ارشد هستم در دانشگاه آزاد، در ترم ۹ در سنوات ارفاقی موفق به دفاع از پایان نامه ام نشدم و چند هفته ای فرصت نیاز دارم تا کارم را به اتمام برسانم. آیا راهی هست یک ترم دیگر بتوانم ثبت نام کنم؟ یا تحت شرایطی در ترم پیش رو امکان دفاع داشته باشم؟

   امیر IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 108 109 110
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>