• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی
 • ۰۷/۳۰  ۰۱:۰۰     kdarabi@gmail.com
 • ۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان
 • ۰۷/۲۸  ۱۶:۲۲     حسن ناصریان

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 913,990 | ۴,۲۱۱ نظر
  1. Kms
    
   #1 | ۱۵:۲۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

   با توجه به گفته اخیر سرهنگ حلوایی دانشجوی کارشناسی ارشد که بتواند برای کارشناسی ارشد در خارج پذیرش بگیرد میتواند برای ادامه تحصیل برود؟

   Kms IP Address is : hidden
  2. PAndroid
    
   #2 | ۱۲:۲۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۸

   سلام.
   بنده متولد ۱۳۶۴ هستم و ورودی مهر ۸۴ دانشگاه آزاد سیستم تمام وقت.
   در حال حاضر دانشجوی سال ششم هستم و طبق ضوابط تا ترم بعدی میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم. (یعنی تا ۶ سال)
   مشکل بنده اینه که ۲ ترم دیگه هم از درسم مونده 😥 (علاوه بر این ۶ سال که مجاز هستم) آیا دانشگاه آزاد برای بنده تقاضای معافیت تحصیلی میکنه و بنده میتونم کماکان به درسم ادامه بدم یا اینکه باید برم خدمت 😥
   خواهش میکنم بنده رو راهنمایی کنید، چون برای من تبدیل به یک کابوس شده…

   با سپاس..

   PAndroid IP Address is : hidden
   • مهمان - هموطن
    #3 | ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۲/۰۴

    میتونی سنوات با غیبت برای دو ترم دیگه داشته باشی.شاید لازم باشه حوزه نظام وظیفه تهران بزرگ بری..مشکلی نیست

    هموطن IP Address is : hidden
  3. PAndroid
    
   #4 | ۱۳:۰۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۸

   همین الان یه جایی خوندم که نوشته بود:

   ” در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته سقف مجاز تحصیل ۶ سال و سقف قابل افزایش توسط کمیسیون موارد خاص دانشگاه ۲ نیمسال است”

   پس اگه کمیسیون دانشگاه موافقت کنه، میتونم درسمو ادمه بدم.. درسته؟

   PAndroid IP Address is : hidden
  4. mili_emoboy
    
   #5 | ۰۵:۳۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۹

   با سلام من یه مشکلی دارم کی می تونه کمکم کنه …………..

   من دانشجو کاردانی داشنگاه ازاد هستم ترم قبل به دلیل پایان دوره سنوات تحصیلیم – نامه از کمیسیون اومد و یه ترم بهم اجازه تحصیل دارن با با شرط غیبت و ۳ ما اضاف خوردم – قبل از اینکه دوره سنواتم تموم بشه کنکور شرکت کردم و کارشناسی در اومدم – الان مثل اینکه نمی زارن کسی اضاف خورده ثبت نام کنه – من چه کار باید بکنم ؟ که این ۳ ما اضافه بخشیده بشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا پاک شه چه می دونم . بشه کارشناسی ثبت نام کرد ؟

   mili_emoboy IP Address is : hidden
  5. morielec
    
   #6 | ۱۳:۲۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

   سلام من متولد ۶۶/۱۰/۲۰ هستم و ترم دوم پیش دانشگاهی رو غیر حضوری گذروندم من نیم ترم دوم ۸۵-۸۶ وارد دانشگاه شدم وهنوز معافیت تحصیلی برام صادر نشده من میتوانم ازمعافیت تحصیلی استفاده کنم یا خیر؟

   morielec IP Address is : hidden
   • ashi
     
    #7 | ۰۰:۵۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

    morielec :سلام من متولد ۶۶/۱۰/۲۰ هستم و ترم دوم پیش دانشگاهی رو غیر حضوری گذروندم من نیم ترم دوم ۸۵-۸۶ وارد دانشگاه شدم وهنوز معافیت تحصیلی برام صادر نشده من میتوانم ازمعافیت تحصیلی استفاده کنم یا خیر؟

    شما میتونی ۶ ترم و۱سنوات ادامه تحصیل بدهید وبعد از اتمام معافیت تحصیلی برات صادر می شود معافیت تحصیلی داشته باشی ۶ ماه وقت داری تا خودتو به نظام وظیفه معرفی کنی

    ashi IP Address is : hidden
  6. ashi
    
   #8 | ۰۰:۵۴ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

   mili_emoboy :با سلام من یه مشکلی دارم کی می تونه کمکم کنه …………..
   من دانشجو کاردانی داشنگاه ازاد هستم ترم قبل به دلیل پایان دوره سنوات تحصیلیم – نامه از کمیسیون اومد و یه ترم بهم اجازه تحصیل دارن با با شرط غیبت و ۳ ما اضاف خوردم – قبل از اینکه دوره سنواتم تموم بشه کنکور شرکت کردم و کارشناسی در اومدم – الان مثل اینکه نمی زارن کسی اضاف خورده ثبت نام کنه – من چه کار باید بکنم ؟ که این ۳ ما اضافه بخشیده بشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا پاک شه چه می دونم . بشه کارشناسی ثبت نام کرد ؟

   همین سوال رو از پلیس +۱۰ بپرس یا نظام وظیفه شهرتان

   ashi IP Address is : hidden
  7. ashi
    
   #9 | ۰۰:۵۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

   PAndroid :همین الان یه جایی خوندم که نوشته بود:
   ” در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته سقف مجاز تحصیل ۶ سال و سقف قابل افزایش توسط کمیسیون موارد خاص دانشگاه ۲ نیمسال است”
   پس اگه کمیسیون دانشگاه موافقت کنه، میتونم درسمو ادمه بدم.. درسته؟

   بله

   ashi IP Address is : hidden
  8. ashi
    
   #10 | ۰۰:۵۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

   PAndroid :سلام.بنده متولد ۱۳۶۴ هستم و ورودی مهر ۸۴ دانشگاه آزاد سیستم تمام وقت.در حال حاضر دانشجوی سال ششم هستم و طبق ضوابط تا ترم بعدی میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم. (یعنی تا ۶ سال)مشکل بنده اینه که ۲ ترم دیگه هم از درسم مونده (علاوه بر این ۶ سال که مجاز هستم) آیا دانشگاه آزاد برای بنده تقاضای معافیت تحصیلی میکنه و بنده میتونم کماکان به درسم ادامه بدم یا اینکه باید برم خدمت خواهش میکنم بنده رو راهنمایی کنید، چون برای من تبدیل به یک کابوس شده…
   با سپاس..

   دانشگاه ازاد برات درخواست سنوات می کنه .و می تونی ادامه بدهید .باز هم از مسئول نظام وظیفه دانشگاه بپرس

   ashi IP Address is : hidden
   • HADIII
     
    #11 | ۲۳:۴۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

    داداش آره میتونی بخونی .. ولی بهت آخر سز یک مدرک معادل میده که به هیچ دردی نمیخوره .. از ۸۴ تا الان باریکلا داری کاردانی ارشد میخونی .. :mrgreen: 😆

    HADIII IP Address is : hidden
  9. mostafa1367
    
   #12 | ۱۶:۳۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

   با عرض سلام و خسته نباشید
   من تیر سال ۹۰ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شم و ماه آبان ثبت نام کارشناسی ارشد می باشد سوال من این است که ۶ ماه فرصت تا زمان ثبت نام کنکور است یا تا زمان برگزاری کنکور و اعلام نتایج (نتایج کنکور در سال خرداد ۹۱ اعلام می شود) ؟

   mostafa1367 IP Address is : hidden
  10. ashi
    
   #13 | ۲۳:۱۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

   mostafa1367 :با عرض سلام و خسته نباشیدمن تیر سال ۹۰ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می شم و ماه آبان ثبت نام کارشناسی ارشد می باشد سوال من این است که ۶ ماه فرصت تا زمان ثبت نام کنکور است یا تا زمان برگزاری کنکور و اعلام نتایج (نتایج کنکور در سال خرداد ۹۱ اعلام می شود) ؟

   دوست عزیز شما بعداز فارغ التحصیل ۶ ماه فرصت داری خودتو به نظام وظیفه شهرتان معرفی کنی (حالا می تونی وقتی که معافیت تحصیلیت رو گرفتی فرداش بری خودتو معرفی کنی یا می تونی یک هفته مونده به اخرین روز معافیت تحصیلی )شما یک هفته مونده به اتمام معافیت تحصیلیت دفترچه رو پست(پلیس +۱۰) کنی وتا جوابش بیاد می شه گفت ۲۰ روزی طول می کشه .امتحانتو می دی ودر صورت قبولی بدون هیچ غیبتی می توانی ادامه درستو بدی.(اگر درحال گذراندن خدمت هم باشی اجازه میدن درستو ادامه بدهی)

   ashi IP Address is : hidden
   • HADIII
     
    #14 | ۲۳:۵۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

    نه دوست عزیز نیازی به پست کردن دفترچه نیست .. اگه معافیت تحصیلیت اون روزی که اعلام نتایج شد و تو قبول شدی وقت معافیتت اون روز تموم بشه تو .. باید دفترچه رو پست کنی تا بتونی ثبت نام کنی … اما اگر موقع ثبت نام کمی از معافیت تحصیلیت هم مونده باشه دیگه نیازی به دفترچه خدمت نی و میتونی بدون مشکل ثبت نام کنی … :mrgreen:

    HADIII IP Address is : hidden
  11. php
    
   #15 | ۰۰:۲۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

   سلام
   وقتی می خواستم برای آزمون ثبت نام کنم با دانشگاه تماس گرفتم که معدلم رو بپرسم. بهم گفت فارغ التحصیل ۸۹/۵/۳۱ هستی. یعنی با این حساب من تا آخر بهمن ماه برای ارسال دفترچه وقت داشتم.
   تو همون دانشگاه قبلی کارشناسی قبول شدم و امروز که برای ثبت نام رفتم بهم گفتند که ۸۹/۴/۳۱ فارغ التحصیل شدم و اصلاً فارغ التحصیلی تو مرداد ماه نداریم.
   با این حساب من ۲۷ روز تأخیر دارم.
   یه کپی از فرم لغو معافیت تحصیلی بهم دادن و گفتند باید بری نظام وظیفه ببینی میتونی کاری کنی یا نه.
   از چند نفر پرسیدم جواب های مختلفی دادن. یکی گفت نمیشه کاری کرد. یکی گفت اضافه خدمت می خوری بد میتونی بری. یکی گفت باید اعزام شی شاید از ترم بعد بتونی بری.
   دارم دیوونه میشم نمیدونم باید چیکار کنم. تورو خدا یکی کمکم کنه. بهم بگید باید چیکار کنم …!؟

   php IP Address is : hidden
  12. Jtv
    
   #16 | ۰۰:۳۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

   php :

   سلام
   وقتی می خواستم برای آزمون ثبت نام کنم با دانشگاه تماس گرفتم که معدلم رو بپرسم. بهم گفت فارغ التحصیل ۸۹/۵/۳۱ هستی. یعنی با این حساب من تا آخر بهمن ماه برای ارسال دفترچه وقت داشتم.
   تو همون دانشگاه قبلی کارشناسی قبول شدم و امروز که برای ثبت نام رفتم بهم گفتند که ۸۹/۴/۳۱ فارغ التحصیل شدم و اصلاً فارغ التحصیلی تو مرداد ماه نداریم.
   با این حساب من ۲۷ روز تأخیر دارم.
   یه کپی از فرم لغو معافیت تحصیلی بهم دادن و گفتند باید بری نظام وظیفه ببینی میتونی کاری کنی یا نه.
   از چند نفر پرسیدم جواب های مختلفی دادن. یکی گفت نمیشه کاری کرد. یکی گفت اضافه خدمت می خوری بد میتونی بری. یکی گفت باید اعزام شی شاید از ترم بعد بتونی بری.
   دارم دیوونه میشم نمیدونم باید چیکار کنم. تورو خدا یکی کمکم کنه. بهم بگید باید چیکار کنم …!؟

   برو نظام وظیفه سوال کن
   اینجا هرکسی یه چیزی میگه
   اگه قبولیت قبل از ۱۰/۳۰ هست فکر نکنم مشکلی واسه ثبت نام داشته یاشی

   Jtv IP Address is : hidden
  13. php
    
   #17 | ۰۰:۴۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

   من همه زندگیمو گذاشتم واسه این که بتونم کارشناسی قبول شم.
   دانشگاه تاریخ فارغ التحصیلیمو اشتباه گفته تقصیر من چیه ؟؟؟

   php IP Address is : hidden
  14. mesengeer
    
   #18 | ۱۲:۲۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۹

   salam.
   man foghe diplom tamom kardam va ta tarikhe 30/1/90 moafiate tahsili daram
   aya mishe ta borje 5 sale 90 yani chand mah moafiat gereft ta dore 45 roze yani barge sabzamo begiram?

   mesengeer IP Address is : hidden
  15. mgh_45
    
   #19 | ۱۹:۱۱ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

   سلام من مهدی هستم متولد نیمه دوم ۶۹ که سال ۸۸ کنکور قبول نشدم ولی سال ۸۹ کنکور سراسری برق قبول شدم که الان ترم دوم برق هستم ولی امسال کنکور ازاد ۹۰ ثبتنام کردم برای رشته مکانیک میخوام بدون اگر قبول شدم در صورت انصراف از برق میتونم تو مکانیک ثبتنام کنم یا نه یعنی از نظر نظام وظیفه مشکل دارم یا نه ؟ ممنون.

   mgh_45 IP Address is : hidden
  16. k1
    
   #20 | ۲۰:۲۴ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

   mgh_45 :

   سلام من مهدی هستم متولد نیمه دوم ۶۹ که سال ۸۸ کنکور قبول نشدم ولی سال ۸۹ کنکور سراسری برق قبول شدم که الان ترم دوم برق هستم ولی امسال کنکور ازاد ۹۰ ثبتنام کردم برای رشته مکانیک میخوام بدون اگر قبول شدم در صورت انصراف از برق میتونم تو مکانیک ثبتنام کنم یا نه یعنی از نظر نظام وظیفه مشکل دارم یا نه ؟ ممنون.

   فکر نکنم بتونی داداش

   k1 IP Address is : hidden
  17. مهمان - urail
   #21 | ۰۹:۲۲ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

   سلام،من سال ۹۲ کارشناسی برق رو تموم میکنم،ایا راهی داره که همزمان با خدمتم بتونم تو رشته خودم ارشد بخونم؟؟دانشگاهش برام فرق نمیکنه که ازاد باشه یا سراسری یا پیام نور.

   من شنیدم فقط اگه جزء نخبه ها باشی میشه،ایا راه های دیگه ای هم داره؟؟

   urail IP Address is : hidden
  18. مهمان - hossein
   #22 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

   ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ سلام ممنون از سایت عالیتون.
   من ۱ تیر ۹۰ اعزام میشم ولی کنکور ارشد رو شرکت کردم و از اونجا که جواب مجاز شدن واسه انتخاب رشته اوایل خرداد و جواب نهاییش تا اوایل شهریور معلوم میشه طبق قانون جدید میشه تا مشخص شدن نتیجه یعنی بعد از نتیجه ها اعزام رو به تعویق انداخت؟؟؟
   ممنون…

   hossein IP Address is : hidden
  19. #23 | ۱۵:۰۰ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

   🙄

   mohammad.faghir az abadan IP Address is : hidden
  20. مهمان - ارشیا
   #24 | ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۸

   چه ها سلام من متولد ۲۷ مرداد ۶۹ هستم و از مهر ماه ۸۷ دانشجو هستم الان هن ترم ۶ ام هر کاری کردم بهم انتقالی ندادن تا بیام شهرمون امسال هم دفترچه دانشگاه ازاد گرفتمو دوباره پر کردم تا کنکور بدم و بیام شهرمون و درس های بالای ۱۲ ام تطبیق واحد بخوره زنگ زدم سازمان نظام وظیفه گفت اگه ترم میبودی می شود ولی الان نمیشه را هی چیزی به زهنتون نمیرسه جلوی پام بزارین 🙄
   متشکر 😉

   ارشیا IP Address is : hidden
  21. مهمان - مرتضی
   #25 | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۱

   سلام خسته نباشید
   من در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اعزام هستم متولد مهر ۷۰ هستم . متاسفانه بخاطر تغییر رشته تو برگه سبزم زده ترک تحصیل . برای همین سربازی تمدید نکردند که بعد کنکور سراسری برم .
   هر کاری کردم قبول نکردند دوستان راهی سراغ دارند که بشه سربازی برای دو ماه تمدید کرد؟؟؟
   مثلا برم پامو گچ بگیرم بگم شکسته ؟ اینجوری می گن برو اعزام بعدی بیا ؟؟ یا تحت همون شرایط می برند خدمت ؟؟
   دوستان راهی پیشنهاد کنید که بتونم سربازی را دو ماه تمدید کنم
   ممنون

   مرتضی IP Address is : hidden
  22. مهمان - سینا
   #26 | ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۳

   فکر نکنم راهی باشه…

   سینا IP Address is : hidden
  23. مهمان - محمود زمانی زاده
   #27 | ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۶

   سلام، فرزندم حدود ۱۰ ماه خدمت کرده و با تایید وزارت علوم و گذاشتن وثیقه، قانونا ۲سال پیش جهت ادامه تحصیل بخارج رفت، بنده هم ۶ ماه جبهه بودم و سه ماه و ۱۸ روز تاییدیه کسر خدمت برای پسرم گرفتم، به ارگان مربوطه مراجعه کردم و درخواست کردم این مدت در پرونده اش ثبت گردد ولی بدلیل اینکه فرزندم در خارج از کشور است نپذیرفتند، خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.- با تشکر

   محمود زمانی زاده IP Address is : hidden
  24. مهمان - milad
   #28 | ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۸

   سلام
   من متولد ۱۶٫۹٫۶۵ کیباشم که سال ۸۴ کاردانی دانشگاه ازاد قبول شدم و در تاریخ ۱۰٫۷٫۸۷ فارقالتحصیل شدم. و از طرفی نیمسال دوم ۸۶ کارشناسی ناپیوسته قبول شدم که به دلیل حاظر نشدن مدرک کاردانی یک ترم مرخصی گرفتم.
   توضیح بیشتر: نیمسال دوم ۸۶ را مرخصی گرفتم البته بدون احتصاب ثنوات.
   بنده در نیمسال اول ۸۷ انتخاب واحد نموده ام و وارد مقطع کارشناسی شدم.
   اکنون سوالم این است که بنده چون درسم تا۱٫۱۱٫۹۰ زمان میبرد ایا وارد مرحلی غیبت میشوم یا خیر؟
   در ضمن یک ترم مرخصی بدون احتصاب ثنوات را مد نظر داشته باشید
   تورو خدا جواب سوالمو بدید.
   در ضمن از معافیت تحصیلی کاردانی استفاده نکرده ام وبلافاصله در کارشناسی ثبت نام نمود ام

   milad IP Address is : hidden
  25. مهمان - mostafa
   #29 | ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۹

   سلام. من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ هستم. البته یک ترم سنوات گرفتم. خواستم بپرسم با توجه به سنواتی که گرفتم آیا ۶ ماه مهلت دارم تا خودمو معرفی کتم یا نه ؟ اصلا چقدر وقت دارم ؟ ممنون

   mostafa IP Address is : hidden
  26. مهمان - دکتر نیازمند
   #30 | ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

   سلام رییس جونم
   من الان شدیدا نگران سربازیم هستم.اگه بتونید اینو واسم بپرسید ممنون میشم.من پزشکم و امسال امتحان تخصص دادم.

   تاریخ اعزام من اول اردیبهشت بود که انداختمش اول تیر ۹۰٫ولی نتایج اواخر خرداد میاد و من اول تیر اعزامم.سوال من اینه:

   ۱٫آیا میتونم تاریخ اعزام رو مجدد بندازم اول شهریور.یعنی ۲ ماه دیگه تمدید بشه؟

   ۲٫اگه قبول بشم ثبت نام من در دانشگاه ۱۰ تا ۲۰ تیر میشه.اگه اعزام بشم اول تیر و قبول شده باشم منو ترخیص میکنند؟

   خواهشا زودتر جواب بدین

   دکتر نیازمند IP Address is : hidden
  27. مهمان - هادی
   #31 | ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

   Kms :

   با توجه به گفته اخیر سرهنگ حلوایی دانشجوی کارشناسی ارشد که بتواند برای کارشناسی ارشد در خارج پذیرش بگیرد میتواند برای ادامه تحصیل برود؟

   این سوال من هم هست!

   هادی IP Address is : hidden
  28. مهمان - Guest
   #32 | ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۱

   سلام دوستان
   من در حین خدمت بودم و ۷ ماه خدمت کردم که در مقطع کارشناسی قبول شدم و ثبت نام کردم.
   الان حدود ۳ ماه هست که درس میخونم و حالا به دلایلی میخوام انصراف بدم و برگردم سر خدمت.
   میخواستم بدونم دوره اموزشی رو دوباره باید بگذرونم؟ادامه خدمتم رو توی یگان قبلی باید بگذرونم؟
   ممنون.

   Guest IP Address is : hidden
  29. مهمان - سیدمحسن
   #33 | ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۱

   سلام دانشجو دانشگاه آزاد هستم ترم الان دومم میتونم۲باره کنکور بدم متولد۱۵/۲/۱۳۷۰

   سیدمحسن IP Address is : hidden
  30. مهمان - ناصر
   #34 | ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۶

   سلام.
   فرزند من زمانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکرد اقدام به درخواست معافیت پزشکی کرد که تایید شد. اکنون نیروزی انتطامی شکایت کرده و کارت معافیت او را باطل. ایا راهی برای این مشکل هست؟

   ناصر IP Address is : hidden
   • مهمان - saghar
    #35 | ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

    مهمان – ناصر :

    سلام.
    فرزند من زمانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکرد اقدام به درخواست معافیت پزشکی کرد که تایید شد. اکنون نیروزی انتطامی شکایت کرده و کارت معافیت او را باطل. ایا راهی برای این مشکل هست؟

    دوست عزیز اصلا شما درحین تحصیل میتونی برای معافیت پزشکی اقدام کنی هیچ مشکلی نداره درصورتی که بند بیماریت جوری باشه ک نیاز به انصراف از تحصیل نداشته باشی

    saghar IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 2 3 110
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>