• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۱     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 914,585 | ۴,۲۱۱ نظر
  1. مهمان - محسن
   #1 | ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

   سلام من مرداد امسال ۱۸ سالم شد و ورودی مهر ۹۵ دانشگاه آزاد هستم ، خواستم ببینم اگر بخواهم در کنکور ۹۶ شرکت کنم ، چه موقع باید انصراف از تحصیل بدهم ! باتشکر

   محسن IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #2 | ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

    سلام،،کنکورتو بده بعد اگه اونچیزی که دلت خواست قبول شدی همونموقع انصراف بده

    علي IP Address is : hidden
  2. مهمان - رضا رمضانی
   #3 | ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

   سلام
   من به دلایلی تو ۵ سال دوره کارشناسی فارغ التحصیل نمیشم و باید برم تو سال ششم، میخواستم بپرسم میتونم در هنگام تحصیل در سال ششم کنکور ارشد بدم و قبول شم برم ارشد یا خیر؟؟؟

   رضا رمضانی IP Address is : hidden
  3. مهمان - شهرام
   #4 | ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

   باعرض سلام و خسته نباشید
   بنده کارشناس ارشد هستم و در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۵ فارغ التحصیل شدم و میخوام دوباره کنکور کارشناسی بدم و مقطع دکترا(داروسازی) قبول بشم و بخونم.
   میتونم بدون رفتن به سربازی ثبت نام کنم و دوباره دانشگاه برم؟؟ تا جایی که اطلاع دارم و پرسیدم میگن باید تیر ماه ۹۶ دفترچه پست کنم و برگ سبز که آمد و به امید خدا قبول شدم دانشگاه برم. بعدبرم پلیس +۱۰ و برگه ترخیص رو بگیرم و دوباره ادامه تحصیل بدم. آیا این کار ممکن هست.
   اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
   گرفتن سنوات اضافی تو دانشگاه ربطی به مدت خدمت (یکسال بعداز فراغت از تحصیل که نداره؟)
   چون من یه ترم سنوات اضافه گرفتم.

   شهرام IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #5 | ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

    سلام.تا جایی که اطلاع دارم نمیشه.برای اطمینان بیشتر با نظام وظیفه تماس بگیرید.۰۹۶۴۸۰

    مصطفی IP Address is : hidden
  4. مهمان - سید حسین میرمحمدی
   #6 | ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

   با سلام . من درحال انجام خدمت وظیفه هستم و دانشگاه کارشناسی ارشد قبول شده ام. آیا میتوانم یک ترم مرخصی تحصیلی بگیرم و خدمتم را تمام کنم و بین خدمتم وقفه نیافتد؟

   سید حسین میرمحمدی IP Address is : hidden
  5. مهمان - حمید
   #7 | ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

   با سلام من چون ۵سال معافیت تحصیلی دارم سوالم اینه:اگه من تو سقف این ۵سال کارشناسی رو تمومکنم باز یک سال فرصت دارم تا وارد غیبت نشم؟
   در ضمن من یک سال هم پشت کنکور کارشناسی بودم.
   لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید.

   حمید IP Address is : hidden
  6. مهمان - اميدرضاا
   #8 | ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

   سلام.من ترم ١٠ مکانیک هستم میخوام سال ٩٧ کنکور بدم.آیا معافیت تحصیلی بهم میدن؟
   ١ سالی که فرجه میدن آیا شامل من میشه که کارشناسی ۵ ساله شدم؟؟

   اميدرضاا IP Address is : hidden
  7. #9 | ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

   سلام

   کامیار مرادیان IP Address is : hidden
  8. مهمان - فردین
   #10 | ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   با سلام
   میخاستم بدونم من که در حال تحصیل در دانشگاه آزاد هستم و معافیت تحصیلی دارم برای ثبت نام کنکور جزو کدوم کد از کد های نظام وظیفه هستم؟ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین
   متشکرم

   فردین IP Address is : hidden
  9. مهمان - علی
   #11 | ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   خسته نباشید..من متولد۷۳سال ۹۳در دانشگاه پیام نور قبول شدم و با کنکور مجدد ۱سال بعد در دانشگاه دولتی شبانه قبول شدم و با انصراف از قبلی در حال تحصیل هستم.حالا اگه دوباره کنکور بدم و قبول بشم نمیتونم برم دانشگاه؟؟من در دانشگاه پیام نور فقط ثبت نام کردم اصلا واحدی نگزروندم..چطور میشه معافیت تحصیلی که با پیام نور داشتم رو برداشت؟؟؟

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #12 | ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    فقط یه بار حق انصراف داری

    علي IP Address is : hidden
  10. مهمان - محمد
   #13 | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

   سلام خسته نباشید
   من متولد بهمن ۱۳۷۷ هستم خواستم من راستش برای خوندن کنکور دیر شروع کردم به همین علت میخوام یکسال پشت کنکور بمونم (در مقطع پیش دانشگاهی هستم)سوالم اینه آیا میتونم با اینکه مشمول سربازی هستم پشت کنکور بمونم و امتحان بدم؟ممنون میشم اگر پاسخ بدین

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #14 | ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    سلام میتونی

    علي IP Address is : hidden
  11. مهمان - امید
   #15 | ۰۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

   سلام.من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم.آیا اگر انصراف بدم و در کنکور کارشناسی شرکت کنم و دکترای داروسازی قبول بشم،معافیت تحصیلی بهم میدن؟
   متشکر

   امید IP Address is : hidden
  12. مهمان - nsynylyrda661@gmail.com
   #16 | ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

   سلام من ۲۰شهریور امسال از دانشگاه انصراف دادم ومیخواهم در کنکور ۹۶قبت نام کنم باتوجه به این که پذیرش در دانشگاهها بعد از مهلت یکساله منوهست من میتونم با برگه اعزام به خدمت معافیت تحصیلی بگیرم .خواهش میکنم جوابمو بدین

   nsynylyrda661@gmail.com IP Address is : hidden
  13. مهمان - Mehdi ahmadi
   #17 | ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

   با سلام.دانشجوی ترم ۳ رشته حسابداری پیام نور هستم میخاستم ببینم کد سوابق تحصیلی که برای ثبت نام کنکور گرفتم برای امسال هم باید دوباره بگیرم و کد وضعیت نظام وظیف من با توجه به موارد تو دفترچه چه عددی میشه؟

   Mehdi ahmadi IP Address is : hidden
  14. milad.bashiri
    
   #18 | ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

   سلام تو رو خدا جواب منو کامل بدین اجرتون با امام حسین.من فارغ التحصیل ارشدم و سربازیم بهمن ۹۶تموم میشه و میخوام کنکور سراسری شرکت کنم اگه عمدااا پزشکی نیمه دوم یا همان ورودی بهمن رو بزنم پس میتونم تا اخر بهمن سربازیم تموم بشه و حتما لازم نیست که تا سی و یک شهریور تموم بشه درسته؟؟دوباره میگم من ورودی بهمن ۹۶ میخوام برم دانشگاه

   milad.bashiri IP Address is : hidden
  15. مهمان - یونا
   #19 | ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

   عرض سلام
   بنده سرباز هستم و تازه فارغ التحصیل شده ام. دارای مدرک کارشناسی ارشد هستم.
   میخواستم ببینم میتونم امسال اگر کنکور سراسری شرکت کردم و قبول شدم مقطع دکترا {پزشکی} میتونم ترخیص بشم و بعداز اتمام تحصیل دوباره ادامه سربازیم رو برم.

   یونا IP Address is : hidden
  16. مهمان - ارمان
   #20 | ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

   سلام.
   من خرداد ٩۵فارغ التحصیل از پیش دانشگاهی شدم و تیر امسال ب سن مشمولیت رسیدم و میخوام کنکور٩۶باز شرکت کنم آیا من غیبت میخورم یا کنکور قبول بشم سال٩۶میتونم دانشگاه برم ؟یا باید از الان کاری انجام بدم تا بتونم دانشگاه برم

   ارمان IP Address is : hidden
  17. #21 | ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

   سلام
   من متولد ۲۶ اردیبهشت ۷۷ هستم و بعد از دادن کنکور به خاطر رفتن به خارج از کشور مجبور شدم که برگه اعزام پر کنم
   الان دو مرحله تمدید کردم و تا تاریخ ۱۹ اسفند امسال تمدید شده
   از اونجایی که میخوام در کنکور ۹۶ شرکت کنم و تاریخ ثبت نام کنکور سراسری توی همین چند روز تموم میشه
   چند سوال داشتم
   آیا مشکلی برای ثبت نام در کنکور دارم یا خیر؟
   اگر مشکلی هست باید چکار کنم؟
   این غیبت چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟
   میشه با وثیقه قبل از تاریخ اعزامم این مشکل رو برطرف کرد
   ممنون میشم اگر سریعتر پاسخ بدید

   پارسا IP Address is : hidden
  18. مهمان - بنیامین
   #22 | ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

   سلام من دانشجوی ورودی ۹۵ پیام نور هستم میخواستم امسالم کنکور بدم ولی کد وضعیت تحصیل رو نمیدونم ممنون میشم اگه کدش رو بهم بگید (اخه هر کسی یه کد رو میگه)؟؟

   بنیامین IP Address is : hidden
  19. مهمان - محمد
   #23 | ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

   سلام من متولد نیمه اول ۷۷ هستم و خرداد ۹۵ هم فارغ التحصیل شدم کنکور ۹۵ انتخاب رشته کردم ولی جایی را نیوردم الان واس خدمتم لازمه کاری انجام بدم؟چون میگن باید دفترچه بگیرم ی سری هم میگن لازم نیست کاری بکنم…خواهشا راهنماییم کنید

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #24 | ۰۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    الان شما میخوای باز کنکور بدی؟

    علي IP Address is : hidden
  20. مهمان - حمید.م
   #25 | ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

   سلام .من فوق دیپلم از دانشگاه ازاد گرفتم ..وبخاطر دلایلی نتونستم ادامه تحصیل بدم ..الان ۴ ماه سربازم.مشکلاتم حل شده میخوام بدونم میتونم دوباره دانشگاه ازاد ثبت نام کنم و ایست خدمتی بزنم یا این طرح فقط برای دانشگاه دولتی هست؟؟

   حمید.م IP Address is : hidden
  21. مهمان - امید
   #26 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

   سلام.
   من در حال حاضر مشغول به خدمت سربازی هستم و مدرک کارشناسی دارم.آیا در صورت شرکت در آزمون سراسری رشته تجربی و قبولی در رشته داروسازی میتوانم ترخیص شوم و به دانشگاه بروم؟
   چون در تدکرات دفترچه نوشته معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یکبار صادر میشود و فارق التحصیلان دوره کارشناس مجاز به شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری پیوسته مثل داروسازی نیستند.
   ممنون که پاسخگو هستید.نمی دونستم از کجا بپرسم

   امید IP Address is : hidden
  22. مهمان - مجتبی
   #27 | ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

   سلام من دانشجو ترم دانشگاه روزانه هستم علاقه ای ب این رشته ندارم میخوام برای کنکور از دانشگاه انصراف بدم ولی نمیدونم میتونم برم دانشگاه یا ن لطفا اگه کسی میتونه کمکم کنه خیلی درگیر این موضوعم

   مجتبی IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #28 | ۰۱:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    ترم چندی؟اگه ترم یک روزانه باشی که سال بعد نمیتونی باز بری روزانه،،باید حداقل یک سال از روزانت بگذره ولی غیر روزانه میشه

    علي IP Address is : hidden
  23. مهمان - محمد
   #29 | ۰۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

   با سلام و خسته نباشید. ببخشید من پارسال کنکور دادم و رشته خوبی قبول نشدم آیا میتونم امسال کنکور بدم یا باید در موعد تولدم برم خدمت؟؟ من متولد ۱۰/۱/۱۳۷۷میباشم . لطفا راهنمایی کنین

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #30 | ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    سلام اره میتونی

    علي IP Address is : hidden
  24. مهمان - پدرام
   #31 | ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

   سلام. امروز ۱ اسفند ماه. من تا دیروز مهلت داشتم برای نظام وظیفه اقدام کنم. یعنی از ۹۴/۱۱/۳۰ تا ۹۵/۱۱/۳۰ مهلت داشتم. اما امروز یکم اسفند ۹۵ میشه کاری کرد؟ در ضمن من برای کنکور ثبت نام کردم، که اردیبهشت ۹۶ کنکورش، و ورودی آن مهر. چه میشه کرد؟ اگه برای یکروز غیبت، سریع اقدام کنم مساله ای پیش نمیاد؟

   پدرام IP Address is : hidden
  25. مهمان - پدرام
   #32 | ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

   با سلام
   من تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶ فارغ التحصیل ارشد میشم یعنی الان درسم تموم شده ولی تا اون موقع وقت دارم میخام بدونم واسه دکترا اگه امسال قبول نشم سال بعدم وقت دارم دوباره امتحان بدم یا باید برم دفترچه خدمت پست کنم؟

   پدرام IP Address is : hidden
  26. مهمان - امین
   #33 | ۰۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

   سلام من میخواستم بدونم که برای اقدام به معافیت دائم باید از دانشگاه انصراف بدم یا بدون انصراف از دانشگاه هم این کار انجام شدنیه

   امین IP Address is : hidden
  27. مهمان - سینا
   #34 | ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

   سلام
   من دانشجوی ورودی ۹۲ ترم ۸ رشته هوشبری هستم و برای خرداد ۹۶ فارغ اتحصیل میشم و یک سال هم وقت دارم .میخواستم بپرسم میتونم این یه سالو درس بخونم و اگه کنکور سراسری سال۹۷ رو مقطع دکتری قبول بشم حق تحصیل دارم ؟ وآیا میتونم اون ۲ سال طرح بیمارستانمو بعد قبولیم بخرم یا نه؟

   سینا IP Address is : hidden
  28. مهمان - فرشاد
   #35 | ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

   سلام .
   من دانشجوی ارشد هستم و سربازی نرفتم .ایا میتونم کنکور دکتری پزشکی شرکت کنم و برم دانشگاه؟
   اگه ن..ایا میتونم در فاصله بین فارغ التحصیلیم در خرداد ماه از مقطع ارشد برم سربازی و در تیرماه کنکور بدم و از وسط سربازی در شهریورماه برم دانشگاه و پزشکی بخونم.

   فرشاد IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #36 | ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

    تا اونجایی که من اطلاع دارم نمیشه.برای اطلاع بیشتر با نظام وظیفه تماس بگیرید سوالتون رو بپرسید. ۰۹۶۴۸۰

    مصطفی IP Address is : hidden
  29. مهمان - میلاد
   #37 | ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

   سلام.خسته نباشید.من متولد ۱۳۷۷/۰۳/۱۸ هستم.شهریور۹۵ فارغ التحصیل شدم.آیا میتونم کنکور۹۶ شرکت کنم؟

   میلاد IP Address is : hidden
  30. مهمان - شایان
   #38 | ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

   سلام جان من جوابمو بدید موضوع مرگو زندگیه بخدا.بنج سال معافیت تحصیلی گرفتم برا درس خوندن تو دانشگاه بیام نور شهرمون و من دو ساله بیام نور درس میخونم ولی فقط برا این رفتم بیام نور ک بتونم کنکور تجربی بدم و مشکل سربازی نداشته باشم . این دوسال فقط تجربی میخوندموم کنکور تجربی دادم و هیچ درسیم تو بیام نور باس نکردم . امسال دومین ساله که بیام نور دانشجوم و قصد دارم سال ۹۶ کنکور تجربی بدم و برم دانشگاه سراسری اگه امسال قبول بشم. حالا مشکلم اینجاست که میگن تو ۲ سال از اون ۵ سال معافیت تحصیلیت گذشته که تو بیام نور دانشجویی و اگه بری ی دانشگاه سراسری ی سال بعد دیگه برات معافیت تحصیلیتو دیگه تمدید نمیکنن ک بتونی تو دانشگاه سراسری ی رشته دیگه بخونی و فقط ۳ سال از اون معافیتت باقی میمونه ک کافی نیست برا تموم کردن ی دوره لیسانس تو دانشگاه سراسری و مجبوری بری سربازی… یاداوری کنم که من امسال دومین سال حضورم تو بیام نوره ینی تا بایان تابستان امسال تو چهارمین ترم هستم … خواهش میکنم جوابمو بدید

   شایان IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #39 | ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    هر شخصی میتونه یه بار انصراف بده شماهم میتونی تا قبل از این پنج سال یه بار انصراف بدی و باز کنکور بدی،معافیت تحصیلی از نو برات صادر میشه تو دانشگاه جدید

    علي IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #40 | ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    با نظام وظیفه تماس بگیرید و بپرسید.۰۹۶۴۸۰

    مصطفی IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>