• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۱     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 914,584 | ۴,۲۱۱ نظر
  1. مهمان - مجتبی
   #1 | ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

   سلام.من دیپلم مکانیک خودرو از کار و دانش دارم و برای فوق دیپلم وارد دانشگاه علمی کاربردی شدم و بعد از خوندن دو ترم خودم انصراف دادم و اومدم خدمت .و الا هفت ماهه ک سربازی میخوام بدونم میشه برگردم و دوباره درس بخونم ایست خدمتی بزنم. تو هر دانشگاهی یا هر جایی مهم نیست فقط میخوام ایست خدمتی بزنم لطفا کمکم کنید

   مجتبی IP Address is : hidden
  2. مهمان - حمیدرضا
   #2 | ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

   سلام من امسال از دانشگاهی درساوه بخاطر دور بودن مسیر انصراف دادم بعد به دانشگاه محل زندگی رفتم و ثبت نام کردم ولی به دلیل اینکه تعداد روزای درسیم خیلی زیاد بود و با کارم جور درنیومد باز انصراف دادم حالا میخوام بدونم میتونم باز دانشگاه ثبت نام کنم یا باید برم خدمت؟؟؟
   اگه میشه تا چه مدتی فرصت دارم برا ثبت نام جدید؟؟؟

   حمیدرضا IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #3 | ۰۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    چون دوبار انصراف دادی دیگه باید بری سربازی

    علي IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #4 | ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

    تا جایی که اطلاع دارم فقط یک بار میشه انصراف داد قبل از سربازی و دوباره معافیت تحصیلی گرفت. پس اگر انصراف دوم شما در سیستم نظام وظیفه ثبت شده باشه (نامه انصراف رو پلیس +۱۰ برده باشی یا اینکه دانشگاه فرستاده باشه نامه رو)دیگه نمیتونی معافیت تحصیلی جدید بگیری. ولی اگر هنوز ثبت نشده باشه تو سیستم نظام وظیفه شاید بتونی با همین معافیت تحصیلی تغییر رشته بدی و یک رشته جدید بخونی تو همون دانشگاه اگر کارشناسی پیوسته باشی فکر کنم بشه مطمین نیستم (در صورتی که واسه رشته جدید نیاز به انصراف و آزمون مجدد نباشه) .مطمئن نیستم.از دانشگاهت هم بپرس که میشه یا نه.حتی ا گر انصراف دوم هم ثبت شده باشه تو سیستم شاید بشه به همون رشته و همون دانشگاهی که انصراف دادی درخواست بازگشت بزنی.این سایت نظام وظیفه هست.اونجا از کارشناس ها سوالت رو بپرس.vazifeh.police.ir

    مصطفی IP Address is : hidden
  3. مهمان - ahmad
   #5 | ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

   سلام.من توی ماه پنجم خدمت هستم.با مدرک کارشناسی.ایامیتونم برای کارشناسی ی رشته ی دیکه قبول شم و برای ادامه تحصیل دوباره از معافیت تحصیلی بهره مند شم.یا مجبورم فقط کارشناسی ارشد بخونم برا معافیت تحصیلی در حیسن خدمت.

   لطفا کمک کنید.یراهی میخوام ک از سربازی دربیام و غایب حساب شم نه فراری. ممنون.

   ahmad IP Address is : hidden
  4. مهمان - سید حسین میرمحمدی
   #6 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

   باسلام. من درحین خدمت هستم و ۶ ماه از خدمتم باقی مانده است.
   کارشناسی ارشد قبول شده ام .
   ایا میتوانم از دانشگاه یک ترم مرخصی تحصیلی بگیرم تا خدمت سربازی را تمام کنم و بعد از ان از ترم بعد به دانشگاه بروم؟

   سید حسین میرمحمدی IP Address is : hidden
  5. مهمان - ارش اریانفر
   #7 | ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

   سلام خسته نباشید من یازده ماه خدمت کردم بعد معافیت تحصیلی گرفتم رفتم دانشگاه الان میخوام برگردم ادامه خدمتم میخواستم ببینم باز هم باید اموزشی برم ؟ یگان قبلیم برمیگردم یا جای دیگه تقسیم میشم ؟
   ممنونم

   ارش اریانفر IP Address is : hidden
  6. مهمان - SP
   #8 | ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

   نوشته ها رو خوندم خواستم یه چیزی بگم تا بقیه اشتباه امثال من رو نکنن.
   شمایی که می خوای انصراف بدی یا خدمتت رو نیمه کاره رها کنی و برای کنکور پزشکی دندان دارو بخونی! فریب این سراب رو نخور چون عملا قبول نمیشی با این رقابت بسیار بالا و فقط افسرگیش نصیبت میشه. اگه واسه قبولی بود سر موقع اش قبول میشدی و برای قبولی علاوه بر مطالعه بالا باید هوش و سرعت و ذکاوت بالایی داشته باشی یا اینکه سهمیه داشته باشی با این سوالای ترکیبی و مفهومی غیر استاندارد کنکور ایران.هترین کار اینه که سربازیتو بری یا کسری بسیجی چیزی بگیری بعدش با خیال راحت بری خارج پزشکی بخونی و مشکل ورود و خروج نداشته باشی الانم راحت ترین و کم هزینه ترین کشور اوکراین هست که مجددا مورد تایید شده و سالی ۱۲ میلیون هزینه تحصیلیش بیشتر نیست.دیگه میخوام خدمتو بخرم و کلاس کنکور برمو چطوری معافیت تحصیلی بگیرم اینا همش هدر دادن وقته!

   SP IP Address is : hidden
  7. مهمان - حسین.
   #9 | ۰۵:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

   سلام دوستان. لطف میکنید اگه راهنمایی کنید:

   تاریخ شروع تحصیلم در مقطع کارشناسی ارشد طبق نامه نظام وظیفه : ۱/۷/۹۲
   و
   تاریخ پایانِ مدتِ مجاز تحصیلم توسط نامه نظام وظیفه: ۳۱/۶/۹۵ تعیین شد.
   ترم ۵ که تموم شد، برای ادامه تحصیلِ در ترم ۶، دانشگاه کمیسیون موراد خاص تشکیل داد و من در تاریخ ۲۱/۶/۹۵ دفاع کردم و فارق التحصیل شدم (یعنی ۱۰ روز قبل از پایان یافتنِ تاریخی که نظام وظیفه اون رو مجاز دونسته برای اتمام تحصیل. به عبارت دیگه ۶ ترمه تموم کردم و در تاریخ مجازی که توی نامه نظام وظیفه تعیین شده).
   حالا سئوالم اینه: با توجه به این موضوع، الان من ۱ سال فراغت تحصیل دارم یا اینکه چونکه برای ادامه تحصیلِ من در ترم ۶ دانشگاه کمیسیون موارد خاص تشکیل داد، باید ۶ ماهه خودم رو معرفی میکردم؟
   و اینکه ترمِ۶ برای من جزء سنوات ارفاقی محسوب میشه یا سنوات اولیه؟
   واقعا دستام یخ کرده الان از شدت غم و استرس، شرافتاً اگه امکانش هست، منو راهنمایی کنید. ممنون.

   حسین. IP Address is : hidden
  8. مهمان - شایان
   #10 | ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

   سلام
   من دانش آموز دوره پیش دانشگاهی هستم در عید نوروز می خواهم با خانواده به خارج از کشور سفر کنم . معرفی نامه تحصیلی را که حوزه نظام وظیفه بردم را قبول نکردند و گفتند فرم جدیدمصوب می خواهد . اما مدرسه واداره از این فرم بی اطلاع هستند لطفا” راهنمایی کنید که فرم جدید معرفی دانش آموز چگونه است ؟ از کجا باید تهیه کنم . فرم جدید دارای کد رهیگیری باید باشد .

   شایان IP Address is : hidden
  9. مهمان - احمد
   #11 | ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

   با سلام
   احتراما اینجانب در ۹۵/۱۲/۰۱ با درج سنوات فارغ التحصیل شدم و در فروردین ماه دفترچه ارسال کنم غیبت برای بنده درج میشود

   احمد IP Address is : hidden
  10. مهمان - اکبر
   #12 | ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

   سلام خدمت همه دوستان

   من دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر علم و صنعت بودم و ۲۰ دی ۱۳۹۴ فارغ التحصیل شدم (امروز ۲۶ اسفند ۹۵ هست) … من بدون غیبت چند ماه پیش خودم رو به نظام وظیفه معرفی کردم و بدون هیچ مشکلی یا اضافه خدمتی یا هر چیز دیگه ۱ اسفند ۹۵ اعزام شدم و الآن ۲۶ روز از دوره آموزش سربازیم میگذره ….
   طبق مکاتباتم ۱ ماه دیگه من ۱۰۰ درصد پذیرش دکترا از دانشگاه گروه ب در کشور سوئد خواهم داشت که اون دانشگاه هم مورد تائید وزارت علوم هست.
   سوال من اینه که اگر در هر شرایطی که الآن هستم, قبل از اعزام به یگان یا در حین دوره آموزشی یا وسطش من دکترا قبول بشم (پذیرش بگیرم از دانشگاه معتبر در کشور سوئد), آیا بدون هیچ مشکلی میتونم سربازیم رو قطع کنم و برم دکترا بخونم توی اون کشور ؟ نگرانی های من اینه که یگانی که توش بعد دوره آموزشیم خواهم افتاد (که هنوز معلوم نیست کجاست) اجازه نده من ترخیص شم. بگه بیخود کردی دکترا قبول شدی باید کار کنی اینجا …. آیا اصلا اجازه همچین کاری رو داره ؟ آیا اصلا از ********** اونا رد میشه یا به اونا ربطی نداره و اگه من قبول شم راحت میرم وزارت علوم و پلیس + ۱۰ و تمام!‌؟ سوال دومم اینه که خوب الآن من غیبت ندارم و در حین خدمتم و ۱ سال و نیم از کارشناسی ارشدم میگذره و میدونم که این قانونه ۱ سال مهلت برای پذیرش در دوره دکترا برای کساییه که قبل از معرفی به سربازی پذیرش میگیرن و اگه بعد از ‍۱ سال مهلت پذیرش بگیرن و خودشون رو معرفی نکرده باشن پذیرششون به فنا میره …. اما من که خودم رو به نظام وظیفه معرفی کردم و آموزشیم رو دارم انجام میدم که مشکلی برام پیش نمیاد با پذیرش گرفتن ؟

   یعنی در حالت کلی اگه پذیرش گرفتم با شرایطی که گفتم, کسی نمیتونه اذیت کنه تو این پروسه و مشکلی بوجود نمیاد ؟

   من شنیدم یگانی که توش میفتم باید رضایت نامه بده برای ترخیص توی این حالت. این صحت داره ؟ اگه صحت داره ، بنابراین یگان مربوطه نمیتونه بگه غلط کردی دکترا قبول شده رضایت نامه نمیدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   اکبر IP Address is : hidden
  11. مهمان - اکبر
   #13 | ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

   تبصره ۲ ماده ۳۵ سربازی فقط برای مشمولین دیپلم است یا مشمولین کارشناسی ارشد هم شامل می شود ؟

   ماده (۳۵)

   مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره «۱» ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌شود.

   تبصره «۱»ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک‌بار قابل تمدید است.

   تبصره «۲»ـ ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر بجز در زمان‌های ‌اضطراری و جنگ بلامانع ‌است.

   اکبر IP Address is : hidden
  12. مهمان - دانیال
   #14 | ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

   سلام. من سال ۹۲ معافیت تحصیلی گرفتم و وارد دانشگاه شدم ولی به دلایلی میخام انصراف بدم و ۷۰ واحد هم پاس نکردم . ایا این مدت که معافیت داشتم برای سربازی رو غیبت حساب میکنن یا نه

   دانیال IP Address is : hidden
  13. مهمان - یوسف
   #15 | ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

   سلام دوسان
   من در تاریخ ۲۰دی ۹۵ از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.الانم کنکور ارشد شرکت کردم.میخواستم بدونم غیبت نمیخورم تا مهر.؟چون بیشتر از ۶ ماه میشه

   یوسف IP Address is : hidden
  14. مهمان - نويد
   #16 | ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

   با عرض سلام و خسته نباشید
   من در مقطع کارشناسی موفق به اتمام واحدها طی ٧ ترم تحصیلی شدم (در تاریخ ٩۵/١٢/٠١). میخواستم بدونم که آیا به دلیل زود به اتمام رساندن واحدها نسبت به سنوات تحصیلی مجاز، بنده اگر در ارشد ٩۶ قبول نشدم میتوانم برای سال بعد (کنکور ارشد ٩٧) خودم را آماده کنم یا اینکه باید خودم را برای خدمت معرفی کنم؟
   با تشکر

   نويد IP Address is : hidden
  15. مهمان - علی اکبرآبادی
   #17 | ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

   سلام
   بنده با مدرک ارشد ۱۵ ماه و ۲۵ روز خدمت کردم (البته امریهبودم) بعدش دکتری قبول شدم. خواستم ببینم بعد از اتمام دکتری اگر دفترچه ارسال کنم چند ماه دیگه باید خدمت کنم؟
   بسیار سپاسگزارم

   علی اکبرآبادی IP Address is : hidden
  16. مهمان - مجید
   #18 | ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

   سلام
   نظام وظیفه معافیت تحصیلیم را یک بار تمدید کرده و ۳۰/۱۱ پایان مهلت بوده تاریخ فارغ التحصیلیم ۲۶/۱۱ بوده حالا که دفترچه رو فرستادم شش ماه غیبت زده تو رو خدا بهم بگید چیکار کنم

   مجید IP Address is : hidden
  17. مهمان - احسان
   #19 | ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

   با سلام. من فارغ التحصیل ۳۰ بهمن ۹۵ از دوره کارشناسی هستم.
   با توجه به اینکه تا ۳۰ بهمن ۹۶ وقت دارم خودم رو معرفی کنم،
   می خواستم بدونم آیا در صورت شرکت در کنکور ارشد ۹۷ (اردیبهشت ۹۷) و پذبرش در دوره ارشد، از خدمت ترخیص میشم؟

   احسان IP Address is : hidden
  18. مهمان - محمد
   #20 | ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

   با سلام .اموزشیم تموم شده والان امریه رو گرفتم میتونم مرخصی تحصیلی بگیرم و ادامه تحصیل بدم بعد از تحصیل برم ادامه سربازیمو؟
   با تشکر

   محمد IP Address is : hidden
  19. مهمان - فاروق
   #21 | ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

   سلام من ۱۸ خرداد ما ۱۸ سال تکمیل میشم میخوام بدونم میتونم یک هفته قبل از این که ۱۸ سال بشم معافیت تحصیلی رو بگیرم

   فاروق IP Address is : hidden
  20. مهمان - محمد
   #22 | ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

   با سلام
   دوستان من دانشجو کارشناسی ارشد حشره شناسی هستم.در تاریخ ۳۰٫۱۱٫۹۵ دفاع کردم از پایان نامه ام. الان من چقدر معافیت تحصیلی دارم؟

   محمد IP Address is : hidden
  21. مهمان - سعید
   #23 | ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

   سلام من از زمان انصراف از تحصیلم تا الان ک ۳۱ اردیبهشت ۹۶ هست
   چهار ساله میشه
   خواستم ببینم میشه ادامه تحصیل بدم
   یا باید برم خدمت
   خدمت برم جریمم چیه

   سعید IP Address is : hidden
  22. مهمان - erfan
   #24 | ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

   سلام

   من لیسانس عمران هستم طبق قانون نظام وظیفه ١ سال میتونم بمونم تا بعد از مدرک فارغ التحصلیم اقدام به رفتن به سربازی کنم ایا در این ١ سال میتونم از کشور خارج بشم؟

   erfan IP Address is : hidden
  23. مهمان - Mahdi
   #25 | ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

   سلام
   من متولد فروردین ۷۴ هستم و سوالی داشتم
   دانشجوی مقطع فوق دیپلم اگر در سال ۹۰ انصراف داده باشد و در حوزه علمیه ثبت نام کرده باشد و در طول این مدت از معافیت تحصیلی استفاده میکرده، حال میتواند از حوزه علمیه انصراف دهد و با معافیت تحصیلی در دانشگاه در مقطع فوق دیپلم ثبت نام کند؟

   Mahdi IP Address is : hidden
  24. مهمان - سهراب
   #26 | ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

   سلام
   من دانشجوی سال آخر هستم و می دانم با توجه به نمره چشم به احتمال زیاد از خدمت سربازی معاف میشوم / آیا می توانم در زمان دانشجویی برای معافیت اقدام کنم

   سهراب IP Address is : hidden
  25. مهمان - محمد رمضانعلی
   #27 | ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

   سلام خسته نباشید
   من سال ۹۲ در کنکور شرکت کردم ولی انتخاب رشته مکردم و پشت کنکور موندم بعد از ۳ ماه از ترس نظام وظیفه و نداشتن اطلاعات دانشگاه ازاد بدون کنکور ثبت نام کردم ولی دانشگاه نرفتم وبرای کنکور ۹۳ خوندم و رشته اتاق عمل روزانه قبول شدم . الان میخواهم بعد از اتمام ترم ۶ از دانشگاه انصراف بدم و دوباره کنکور بدم برای رشته پزشکی. از طرف دیگر یک گوشم بطور کامل نمیشنود و برای معافیت اصلا اقدام نکردم . میخواستم ببینم با این شرایط من میتونم بعد از انصراف از دانشگاه روزانه در کنکور ثبت نام کنم با وجود یک بار انصراف قبلی از دانشگاه ازاد ؟ ایا اگر برای معافیت اقدام کنم چون یک گوشم ناشنواست راهی هست که در کنکور شرکت کنم؟ ممنونم کمکم کنید . علت این کارم اینه که چون ازدواج کردم در دوران دانشجویی . من و همسرم با هم تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم. ولی با این مشکل برخوردم

   محمد رمضانعلی IP Address is : hidden
   • مهمان - علي
    #28 | ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

    اگه یک بار انصراف داده باشی فک کنم دیگه نمیشه انصراف بدی ولی معافیته گوشتونو نمیدونم
    بازم بپرس

    علي IP Address is : hidden
  26. مهمان - باسم
   #29 | ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

   سلام من متولد ۲۸ مرداد ۷۶ هستم ودر خرداد ۹۵ فارغ التحصیل مقطع پیش دانشگاهی شدم و تا شهریور ۹۶ مهلت دارم خواستم بدونم اگه در کنکور ۹۶ قبولی نشدم می تونم دانشگاه آزاد ثبت نام کنم ودر کنکور ۹۷ شرکت کنم در این صورت از نظر نظام وظیفه ای مشکلی ندارم

   باسم IP Address is : hidden
  27. مهمان - عادل
   #30 | ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

   با سلام
   بنده ترم ۲ ارشد هستم تصمیم به رفتن سربازی دارم بعلت نداشتن هزینه تحصیل
   پلیس +۱۰ رفتم میگه ارشد داری برو لیسانستو بیار میرم دانشگاه میگه لیسانست گرو ارشدته
   میخوام با دیپلم یا سیکلم که شده برم چقدر اضاف میخورم . میتونم برم یا نه متاهل هم هستم.
   لطفا راهنمایی بفرماید

   عادل IP Address is : hidden
  28. مهمان - اديب
   #31 | ۰۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

   سلام من تا یک سال دیگه معافیت تحصیلیم به پایان میرسه ولی درسم هنوز مونده در صورت اتمام معافیت تحصیلی میتونم به درسم ادامه بدم تا پدرم به سن ٧٠ برسه ینی دو سال دیگه که بتونم بعدش معافیت کفالت بگیرم؟
   یه سوال دیگه هم دارم!
   من برگ سبز خدمت برام اومد و بالاجبار مجبور شدم جایی ثبت نام کنم برا معافیت تحصیلی به مدت یک ماه فقط ثبت نام اونجا بودم بعد انصراف دادم و اومدم اینجایی که الان میخونم شروع کردم به تحصیل امکانش هست دوباره انصراف بدم و جایه دیگه ثبت نام کنم؟

   اديب IP Address is : hidden
  29. مهمان - اديب
   #32 | ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

   سلام یه سوال من برای کارشناسی پیوسته معافیت تحصیلی گرفتم به مدت ۵ سال ولی میخام کاردانی رو بگیرم و رشته دیگه ای ثبت نام کنم ایا امکانش خواهد بود؟ بدون اینکه سربازی برم دانشگاهمم ازاده میخوام رشته بدون کنکور ازاد ثبت نام کنم

   اديب IP Address is : hidden
  30. مهمان - مهدی محقق
   #33 | ۰۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

   با عرض سلام..من در تاریخ ۱تیر ۹۳ برای سربازی اعزام شدم.(پادگان جوادنیا وزارت دفاع) دوره آموزشیمو کامل رفتم و ۸ روز هم در یگان خدمت کردم(یعنی ۷۰ روز سابقه خدمت دارم)….بعدش کارشناسی ارشد قبول شدم و رفتم دانشگاه تا الان که مجددا ۱ تیر اعزامم به جواد نیا…میخواستم ببینم ایا مجددا دوره اموزشی رو بگذرونم یا چند روز تو پادگانم؟؟؟ و سوال بعد این که محل خدمتم همون یگان سابقه یا مجددا تقسیم میشم/

   مهدی محقق IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>