• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۱     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 914,597 | ۴,۲۱۱ نظر
  1. مهمان - ناشناس
   #1 | ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

   با سلام
   من یک ترم سنوات خوردم یعنی تا ۹۵/۱۱/۳۰ و درسم تموم شد
   می خواستم بدونم تا کی وقت دارم که دفترچه رو بفرستم
   تو رو خدا کمک کنید یکی میگه ۶ ماه یکی میگه ۱۲ ماه بالاخره چقدر ؟؟
   ممنون

   ناشناس IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #2 | ۰۴:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

    در وبسایت نظام وظیفه دنبال پاسخ سوالتون باشید.و اگر پیدا نکردید به تلفن گویا نظام وظیفه زنگ بزنید و از کارشناس بپرسید.

    مصطفی IP Address is : hidden
  2. مهمان - بنیامین
   #3 | ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

   سلام.کاردانی مکانیک خودرو گرفتم الان تو مهلت یک ساله هستم تا دی ۹۶.ایا میتونم دوباره واسه کاردانی یه رشته دیگه شرکت کنم و معافی تحصیلی بگیرم.دوستان اگه کسی اطلاع داره راهنمایی کنه.ممنون

   بنیامین IP Address is : hidden
  3. مهمان - حیدر
   #4 | ۰۵:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

   با سلام
   من در رشته ی مکانیک در هنرستان کاردانش دیپلمم رو گرفتم و به دانشگاه غیر انتفاعی رفتم و بعد از دو ترم به خاطر مشکلات مالی نتونستم ادامه بدم و انصراف ندادم و دیگه نرفتم دانشگاه آیا امکانش هست بدون انصراف دفترچه رو پست کنم و به سربازی بروم

   حیدر IP Address is : hidden
  4. مهمان - محمد
   #5 | ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

   سلام یه سوال من متولد دیماه ۷۶ هستم وتا تاریخ دیماه ۹۶ معافی دارم (معافی تحصیلی) این مدت رو میشه یکسال تمدید کرد؟؟؟ یعنی بتونم تا دیماه ۹۷ معافی داشته باشم؟ میخوام برای کنکور بخونم

   محمد IP Address is : hidden
  5. مهمان - علی
   #6 | ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

   با سلام. کسی که قبلا سربازی رفته و در حین خدمت دانشگاه قبول شد و بین بقیه خدمت وقفه ایجاد شد آیا باید مجددا دوره آموزشی برود؟لطفا راهنمایی کنید

   علی IP Address is : hidden
  6. مهمان - علی
   #7 | ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵

   سلام.
   می خواستم بدونم محدودیتی در استفاده از فرجه یک ساله بعد از فارغ التحصیلی وجود داره؟ یعنی من در هنگام فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس از فرصت یکساله استفاده کردم و بعدش ارشد خوندم. الان که ارشدم تموم شده باز می تونم از فرصت یک ساله استفاده کنم تا پذیرشم در مقطع دکتری بیاد؟

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #8 | ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

    یعنی تد فرجه یک ساله فارق التحصیل شدی؟؟؟

    مصطفی IP Address is : hidden
  7. مهمان - هومن
   #9 | ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

   سلام من متولد ۲۸ تیر ۷۳ هستم . در تابستان امسال با گذراندن ۵ سال درسی فارغ التحصیل میشوم . آیا برای خروج از کشور دارای محدودیت هایی از لحاظ تعداد خروج و یا بازه ی زمانی
   خاص برای خروح های مکرر دارم ؟
   مثلا پس از فارغ التحصیلی میتوانم ۲ یا ۳ بار به کشوری با قرار دادن وثیقه سفر غیر علمی داشته باشم ؟

   هومن IP Address is : hidden
  8. مهمان - میثم
   #10 | ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

   باسلام
   متولد نیمه دوم ۷۲ ام.
   یک سال پشت کنکور کارشناسی وایسادم و از معافیت تحصیلی استفاده کردم
   شهریور۹۶ کارشناسی ام تموم میشه ۸ترمه.
   آیا میتونم کنکور ارشد ۹۷ شرکت کنم(یعنی یک سال هم پشت کارشناسی ارشد وایسم)

   میثم IP Address is : hidden
  9. مهمان - علي
   #11 | ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

   سلام،٢٢ سالمه.میتونم اوله مهر امسال انصراف بدم و ساله دیگه اول مهر وارد دانشگاهه جدیدی بشم؟؟با توجه به اینکه یک سال هم پشت کنکوری بودم و سال ٩٣ وارد دانشگاه شدم کارشناسی پیوسته عمران دردانشگاه ازاد و تعداده خیلی کمی واحد در این سه سال پاس کردم و دو ترم هم مرخصی گرفتم
   ممنو

   علي IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #12 | ۰۴:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

    در وبسایت نظام وظیفه پاسخ سوالتون رو جستجو کنید.

    مصطفی IP Address is : hidden
  10. مهمان - احسان
   #13 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

   با سلام. من در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی نوبت دوم فارغ التحصیل شدم و قصد دارم در رشته ی دیگری مجددا در همین دوره کارشناسی ارشد اقدام کنم‌ قبل از خدمت سربازی. آیا امکانش هست از معافیت تحصیلی مجددا بهره مند بشم؟

   احسان IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #14 | ۰۴:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

    با اطلاعات من خیر.ولی برای اطمینان بیشتر به سایت سازمان نظام وظیفه مراجعه کنید

    مصطفی IP Address is : hidden
  11. مهمان - ارشيا
   #15 | ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

   من ١٠٨ واحد کارشناسی پیوسته برق طی ۵ سال با معدل کل ١۵ گذراندم و مشمول هستم ایا سنوات ارفاقی برای سال ۶ شاملم میشود؟

   ارشيا IP Address is : hidden
  12. مهمان - محمد
   #16 | ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

   سلام من متولد خرداد ماه سال ۷۷هستم پارسال برگه معافیت تحصیلیم رو گرفتم و بنا ب یه دلیلی از دی ماه سال ۹۵ در دوره پیش دانشگاهی ترک تحصیل کردم و تیرماه سال ۹۶ مجداً برای ادامه تحصیل ب مدرسه مراجعه کردم اما گفتن باید برگه سبز بدم بهشون تا ثبت نامم کن من تا تیرماه سال ۹۷ از خدمت معافم ایا میتونم ب تحصیل ادامه بدم یا باید برگ سبز تحویل بدم اصلا برگ سبز چیه ممنون میشم راهنماییم کنید

   محمد IP Address is : hidden
  13. مهمان - Rezgar
   #17 | ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

   سلام.
   تاریخ اعزام بنده ۱/۶/۹۶ هست و بنده برای مقطع جدید در دانشگاه قطعا قبول میشم ولی جواب سازمان سنجش احتمالا هفته اول شهریور اعلام میشه. حال بنده باید چبکار کنم و چطور مبتونم از خدمت سربازی انصراف بدم که من بتونم دنبال کارای ثبت نام و اینا بیافتم.

   Rezgar IP Address is : hidden
  14. مهمان - ناشناس
   #18 | ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

   من متولد سال ۷۸ هستم سال ۹۶ مشمول میشم یا ۹۷ ؟

   ناشناس IP Address is : hidden
  15. مهمان - erfan
   #19 | ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

   من برای چشمام معافم ولی چون یکی ازدرسماافتادم نمیتونم باید تاشهریورصبرکنم الانم باید دانشگاه ثبت نام کنم ومیخوام انصراف ازتحصیل بدم بایدچکارکنم الان بایددانشگاه بدون ازمون ازاد ثبت نام کنم وبعدانصراف بدم یا بایددی ماه برای ثبت نام دانشگاه برم؟؟

   erfan IP Address is : hidden
   • مهمان - امیر
    #20 | ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

    نه شما برو دانشگاه ثبت نام کن بهت فرجه میده تا شروع ترم ۲ براشون کارنامه قبولی پیش داتشگاهی رو ببری

    امیر IP Address is : hidden
  16. مهمان - هادی
   #21 | ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

   سلام من الان در حال خدمتم و همچنان منتظرم تا قانون جدید ایثارگران اجرایی بشه همون قانون که یه ماه جبهه یه ماه کسری تعلق میگیره، آیا من میتوانم الان ایست خدمت بگیرم برم دانشگاه تا زمانی که قانون اجرایی بشه بعد بیفتم دنبال کارهای کسری یا خیر؟؟

   هادی IP Address is : hidden
  17. مهمان - محمد جواد
   #22 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

   من متولد نیمه دوم ۷۷ هستم . امسال کنکور دادم و رشته مد نظرم رو قبول نشدم حهلا دوباره میخوام کنکور بدم آیا باید معافیت تحصیلی بگیرم . اگه باید بگیرم لطفا بگین چطور

   محمد جواد IP Address is : hidden
  18. مهمان - شهاب الدين نصيراقدم
   #23 | ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

   باسلام من متولد ٧٣/١٠/٢۵ هستم
   در سال ٩۴ وارد دانشکاه شدم و شهریور ٩۵ انصراف دادم
   دو ترم خوندم فقط
   شهریور ٩۶ باید خودمو معرفی بکنم
   اما امسال دانشگاه انتخاب رشته کردم و میخوام ادامه تحصیل بدم
   میخواستم بدونم ایا امکان ادامه تحصیل دارم؟
   خواهش میکنم پاسخ بدید

   شهاب الدين نصيراقدم IP Address is : hidden
  19. مهمان - hamed
   #24 | ۰۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

   سلام
   من دانشجوی کارشناسی هستم ایا میتونم بعد از فارغ التحصیلی ازمون کنکور مجدد بدم؟
   اگر در بهمن ماه فارغ التحصیل بشم میتونم کنکور سراسری ۹۷ رو ثبت نام کنم؟
   لطفا راهنمایی کنید

   hamed IP Address is : hidden
   • مهمان - مصطفی
    #25 | ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

    با اطلاعات فعلی من نه.اکر لیسانس بگیرید تا قبل از مشخص شدن وضعیت سربازی (پایان خدمت یا معافیت) نمیتونید دوباره کنکور کارشناسی(حتی پزشکی و…) شرکت کنید.برای اطلاع بیشتر سایت نظام وظیفه مراجعه کنید.vazifeh.police.ir

    مصطفی IP Address is : hidden
  20. مهمان - حمید
   #26 | ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

   سلام .
   بند ۲ و ۳ قانون را نمیتونم هضم کنم یعنی کسی که تنبل تر بوده و یا سنش بیشتر بوده میتونه ۱ سال هم فرصت کنکور مجدد داشته باشه . من فکر میکنم اینجا رو اشتباه کردن آقایون.

   حمید IP Address is : hidden
  21. مهمان - حمید
   #27 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

   سلام
   من متولد ۲۵/۵/۷۸ هستم و پیش دانشگاهی رو خرداد۹۶ تمام کردم .و الان ۱۸ ساله شدم احتمال زیاد امسال کنکور قبول نمیشم . آیا فرجه یک ساله برای سال کنکور سال بعد رو دارم . پلیس +۱۰ میگه تا ۶ ماه باید خودمو معرفی کنم و برم سربازی . در حالی که من تا حالا فکر میکردم یک سال حق کنکور مجدد دارم. تکلیف من چیه.
   لطفا راهنمایی کنید.

   حمید IP Address is : hidden
   • مهمان - امیر
    #28 | ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۸

    سلام از مدرسه فرم گواهی موقت قبولی بگیر برو اداره اموزش پرورش مهرو امضا کنه ببر پلیس +۱۰یه برگ بهت میده تا یکسال معافیت داری

    امیر IP Address is : hidden
   • مهمان - سعید
    #29 | ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

    فقط یک سال فرجه داری از زمان اتمام تحصیل، یعنی شما تا خرداد ۹۷ فرصت داری که بری سربازی و در نتیجه به کنکور سال بعد نمی رسی شما، مگر اینکه بری سربازی و بعد از قبولی مرخی بگیری. یا اینکه بری دانشگاه های بدون آزمون مثل برخی علمی کاربردی ها

    سعید IP Address is : hidden
  22. مهمان - Hamed
   #30 | ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

   با سلام من خرداد سال ۹۶ درسم تموم‌شده و یک‌سال معافیت تحصیلی دارم ینی تا خرداد سال ۹۷!میخوام بدونم میشه بدون هیچ مشکلی تو کنکور سال ۹۷ شرکت کنم یا ن؟

   Hamed IP Address is : hidden
  23. مهمان - مصطفي
   #31 | ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

   سلام معافیت سربازی دارم و الان ترم چهاردهم دانشگاه آزاد رشته عمران هستم …۴۹ واحدم مونده و باید برم برای ترم پانزدهم و شانزدهم و ترم تابستان … آیا شرایطی برام هست ؟ میتونم دو ترم دیگه درسم رو ادامه بدم ؟ لطفا کمکم کنید

   مصطفي IP Address is : hidden
  24. #32 | ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

   با سلام، من ۹۵/۶/۲۴ در دوره کارشناسی فارغ‌التحصیل شدم و۹۶/۶/۱۰ نتایج کارشناسی ارشد اعلام و من در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم،ولی ثبت نام دانشگاه و شروع کلاس هام بعد از فرجه یکساله خواهد بود،آیا با مشکلی از نظر غیبت دوره سربازی روبه رو میشم یا نه؟با تشکر

   Najib IP Address is : hidden
  25. مهمان - احمد رضا
   #33 | ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

   با سلام من دانشگاه ی ترم درس خوندم و بعدش دفترچه سربازی رو پست کردم ولی کد اعزام نخوردم حالا دوبارع میخوام ادامه تحصیل بدم أیا سرباز هستم یا نه ممنون میشم جواب بدید زود؟

   احمد رضا IP Address is : hidden
  26. مهمان - عرفان
   #34 | ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

   سلام من امسال پیش دانشگاهی بودم و یکی از درساما افتادم وشهریور امتحان دادم وقبول شدم و الان میخوام برای معافیت پزشکی برگه فراغت ازتحصیل میخوام ولی مدرسه میگه الان نمیدیم باید چه کاری انجام بدم؟؟لطفا کمک کنید ممنون

   عرفان IP Address is : hidden
  27. مهمان - جلیل
   #35 | ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

   با سلام
   من متولد یکم فروردین ۷۷ هستم که معافیت تحصیلیم تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ می باشد
   الأنم دانشگاه نیمه دو قبول شدم
   آیا دفترچه اعزام به خدمت پست کنم یا اینکه دانشگاه برگه معافیت تحصیلی رو به من میده؟؟؟؟

   جلیل IP Address is : hidden
  28. مهمان - اميد
   #36 | ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

   سلام من در تاریخ٩۶/۵/٨ فارغ التحصیل شدم و میدونم که تا ٩٧/۵/٨ فرصت دارم یا ادامه تحصیل بدم و یا برم سربازی اما من میخوام بهمن ماه امسال ثبت نام کنکور ارشد کنم که اردیبهشت ٩٧ کنکور بدم و شهریور جواب قبولیم بیاد اما این مدت بیش از یکسال میشه باید چه کار کنم؟

   اميد IP Address is : hidden
  29. #37 | ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

   سلام
   من از دانشگاه ملی سه ترم مشروط شدم بعد اخراجم کردن.حالا باید برم سربازی. گفتم ببینم میشه در حین خدمت کنکور بدم دانشگاه قبول شم معافیت بگیرم به درسم ادامه بدم
   خدایا خودت کمک کن

   محمد IP Address is : hidden
  30. مهمان - حسين
   #38 | ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

   با سلام.من درسال ٩۴درمقطع کارشناسی ارشددانشگاه روزانه قبول شدم.امابه دلیل دوترم مشروطی وفقط پاس کردن ١١واحد درسی درنیمسال دوم ٩۵از دانشگاه اخراج شدم.وبه بنده گفتن که میتونم دوباره به تحصیل برگردم وکنکور باید بدم.ومن دوباره درهمون رشته ودرمقطع ارشد قبول شدم ولی چندروز پیش که رفتم برای ثبت نام بمن گفتن از لحاظ نظام وظیفه مشکل داره و نمیتونم ثبت نام کنم.حالا سوال من این هستش که آیاهیچ راهی وجود نداره برای اینکه من ادامه تحصیل بدم وخدمت نرم؟باتوجه به اینکه با تطبیق واحد من به دونیمسال احتیاج دارم.
   واگر راهی نداره من میتونم مرخصی بگیرم از دانشگاه بعد دفترچه خدمت پرکنم وباورود به خدمت از اونجا مرخصی بگیرم و بیام دوترم باقی ماندمو تموم کنم؟؟
   لطفا پاسخ بدین اصلا فرصت تصمیم گیری نمونده برام!!!

   حسين IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>