• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۱     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی

 • telegram_channel

  معافیت تحصیلی

  ۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟

  تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد شمول قانون وظیفه عمومی می گردند .

  ۲-حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر
  تا۱/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.

  ۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

  از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

  مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲
  مهلت معرفی خواهد داشت.

  ۴ – دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه شروع به تحصیل می نمایند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
  اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی
  تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.

  – ۵- دانش آموزی که قبل از ۲۲/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) در مقطع متوسطه شروع به تحصیل کرده اند
  تاچه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟

  چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی
  حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.

  ۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
  بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

  ۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
  اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
  مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه
  مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳
  درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.

  ۸- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

  ۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟

  دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .

  ۱۰- متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
  اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین
  در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.

  ۱۱- عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

  با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .

  ۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
  اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
  سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
  مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

  ۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان بلحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟

  اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.

  مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰
  فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
  ۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
  ۱۵-مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
  مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .

  ۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
  بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم
  ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی
  فارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

  ۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
  چنانچه حداکثرظرف مدت یکسال اززمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
  ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،
  بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.
  مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند .

  ۱۸-فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟

  بلی ، استثنا و صرفا برای سال ۹۱ می توانند ادامه تحصیل بدهند.

  ۱۹-آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد
  بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.
  ۲۰-آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
  درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

  ۲۱- دانشجویانی که بااخراج ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
  خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .

  ۲۲- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
  برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد
  پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

  ۲۳-چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
  فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید
  وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل باشند.

  ۲۴-آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
  خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

  ۲۵-آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
  خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

  ۲۶-چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
  مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش
  از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

  ۲۷- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟
  مبلغ وثیقه ۱۵ میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.


  تعداد بازدید : 914,582 | ۴,۲۱۱ نظر
  1. مهمان - حسين
   #1 | ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

   با سلام.من متولد٧١هستم. درسال ٩۴درمقطع کارشناسی ارشددانشگاه روزانه قبول شدم.امابه دلیل دوترم مشروطی وفقط پاس کردن ١١واحد درسی درنیمسال دوم ٩۵از دانشگاه اخراج شدم.وبه بنده گفتن که میتونم دوباره به تحصیل برگردم وکنکور باید بدم.ومن دوباره درهمون رشته ودرمقطع ارشد قبول شدم ولی چندروز پیش که رفتم برای ثبت نام بمن گفتن از لحاظ نظام وظیفه مشکل داره و نمیتونم ثبت نام کنم.حالا سوال من این هستش که آیاهیچ راهی وجود نداره برای اینکه من ادامه تحصیل بدم وخدمت نرم؟باتوجه به اینکه با تطبیق واحد من به دونیمسال احتیاج دارم.
   واگر راهی نداره من میتونم مرخصی بگیرم از دانشگاه بعد دفترچه خدمت پرکنم وباورود به خدمت از اونجا مرخصی بگیرم و بیام دوترم باقی ماندمو تموم کنم؟؟
   لطفا پاسخ بدین اصلا فرصت تصمیم گیری نمونده برام!!!

   حسين IP Address is : hidden
  2. مهمان - جواد
   #2 | ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

   من هم شرایط شما رو دارم الان خیلی سردرگمم،میگن باید دانشگاه ثبت نام کنیم از دانشگاه معافیت تحصیلی بگیریم بعد اگه خواستیم کنکور شرکت کنیم انصراف بدیم،خدا به داد متولدین تابستان برسه چه قانون چرتی متولدین تابستان نمیتونن پشت کنکور میمونم ههه

   جواد IP Address is : hidden
  3. مهمان - مهران
   #3 | ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

   سلام : خسته نباشید به شما و سوال اگه من سن من ۲۰ سال تمام باشه وپیش دانشگاهی رشته تجربی مونده اگه من دانشگاه ثبت نام کنم بعدش میشه پیش دانشگاهی مو بخو نم مشکلی نداره ممنون لطفا جوابم رو سریع و به جمیل ارسال کنید لطفا ممنون

   مهران IP Address is : hidden
  4. مهمان - کامل ق
   #4 | ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

   باسلام و عرض ادب
   بنده فارغ التحصیل تیرماه۹۵ هستم.براساس قانون یک سال فرصت داشتم واسه تعیین تکلیف.الانم واسه کارشناسی ارشد قبول شدم منتهی در تیرماه امسال نمیدونستم که باید دفترچه اعزام به خدمت را باید پر کنم.میخواستم بدونم راه حل این سه ماه غیبت بنده(ازتیر ماه تا مهرماه) چیه تا بتونم در دانشگاه واسه ارشد ثبت نام کنم?ممنون میشم پاسخی شفاف و دقیق ارائه دهید.
   با سپاس فراوان

   کامل ق IP Address is : hidden
  5. مهمان - amanullah
   #5 | ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

   سلام
   ورودی ۹۲ پیام نور هستم از سال ۹۲/۹۳ب بعد نتونستم برم دانشگاه انصرافم ندادم.ایا میتونم دوباره ادامه تحصیل بدم

   amanullah IP Address is : hidden
  6. مهمان - amin solimani
   #6 | ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

   سلام وقت بخیر
   در صورت انصراف دانشجویان مشمول از دانشگاه پیام نور هم معافیت یک ساله به آنها تعلق میگیرد؟؟؟؟؟

   amin solimani IP Address is : hidden
  7. مهمان - محراب
   #7 | ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

   با سلام. من فارغ اتحصیل ۱۵٫۱۲٫۹۵ در مقطع کارشناسی هستم . و در مقطع کارشناسی از سنوات ارفاقی استفاده کرده ام و دانشگاه با دو ترم موافق کرد و برای ترم اول از نظام وظیفه تا تاریخ ۳۰٫۱۱٫۹۵ بهم مهلت داد.الان رفتم برای دانشگاه جدید معافت بگیرم بهم ندادن گفتن در تاریخ غیر مجاز فارغ اتحصیل شدم. چیکار باید بکنم.برای ۱۵ روز ایندم به فنا نره

   محراب IP Address is : hidden
  8. مهمان - حامد گلپور
   #8 | ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

   سلام وقت بخیر…
   من کارشناسیم رو در دانشگاه روزانه تموم کردم و ارشد هم روزانه قبول شدم….و بدلایلی میخوام از دانشگاه انصراف و تغییر رشته بدم و در رشته های پزشکی تحصیل کنم….سوالم اینه که چه راهی وجود داره که نظام وظیفه به مشکل بر نخورم..

   حامد گلپور IP Address is : hidden
  9. مهمان - سید علی
   #9 | ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۸

   سلام
   یسوال داشتم
   من فارق التحصیل رشته حسابداری هستم تصمیم گرفتم برا رسیدن به ارزوم که دکتر شدن بود تلاش کنم الان مشغول گذروندن خدمتمم
   سوالم اینه ایا اگه تو کنکور ۹۷ شرکت کنم و پزشکی قبول بشم ایا میتونم از معافیت تحصیلی استفاده کنم یا که بهم دیگه معافیت نمیدن؟؟؟
   لطفا اگه کسی میدونه کمکم کنه

   سید علی IP Address is : hidden
  10. مهمان - احمد
   #10 | ۰۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

   سلام دوست من ٧ سال هست داره واسه کارشناسی میخونه و الان ١٠ واحد داره تموم شه و میخواد انصراف بده با دانشگاه هماهنگ کرده تاریخ انصرافشو بزنن ٩۵/۶/٣١ به نظرتون اگر این کار و کنه میتونه معاقیت بگیره؟ و اگر بگیره میتونه بعد از معاف شدن دوباره تطبیق واحد بده و ١٠ واحد باقیمانده رو پاس کنه؟ چون مثل اینکه دانشگاه آزادش بهش گفته ما همکاری میکنیم تا بتونی این کار و کنی ، حالا میخواد بدونه میتونه معاقیت بگیره؟

   احمد IP Address is : hidden
  11. مهمان - تیمور
   #11 | ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

   سلام خسته نباشید من الان رشته انفورماتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم دوره کارشناسیم رشته م نرم افزار بود اما متاسفانه ۱۱ ترمه شدم و ترم آخر برام مشکل درست کرد نتونستم معافیت تحصیلی بگیرم الان نامه تمدید سنوات ارفاقی رو با خودم دارم اما مشکلم اینه که فکر می کردم در نامه باید نظام وظیفه تهران ثبت میشه اما نظام وظیفه ملایر رو نوشتن ۱ دی ۹۶ هم اعزام دارم کسی هست بتونه کمکم کنه خیلی موضوع ضروریه ممنون میشم جواب بدین

   تیمور IP Address is : hidden
  12. مهمان - سعید
   #12 | ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

   سلام.
   حقیر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنم. آیا پس از فارغ التحصیلی می توانم برای تحصیل در خارج از کشور، مجددا در دوره ارشد پذیرش بگیرم و معافیت تحصیلی استفاده کنم؟ چرا که ورود مستقیم به مقطع دکتری کاری بسیار مشکل و تا حدی نشدنی است.
   ارادتمند.

   سعید IP Address is : hidden
  13. مهمان - یه کنکوری
   #13 | ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

   سلام من دارای مدرک فوق دیپلمم و خرداد ۹۶ فارغ التحصیل شدم میخواهم سال ۹۷برم دانشگاه فرهنگیان ایا معافیت چهار ساله بزا دانشگاه برام رد میکنن؟ لطفا کمکم کنید؟

   یه کنکوری IP Address is : hidden
  14. مهمان - محمد
   #14 | ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

   سلام؛ ۵سال دانشگاهم سپری شده اما هنور واحد های دانشگاهیم پاس نشده؛
   در چه صورت اجازه ی تحصیل بیشتر یا به عبارتی سنوات میدن ؟
   متولد ۷۰ هستم و در سال ۹۱ یکبار تغییر رشته دادم

   محمد IP Address is : hidden
  15. مهمان - حسین
   #15 | ۰۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

   سلام و عرض ادب و احترام

   عذر میخوام من دانشجوی دانشگاه ازاد در مقطع کاردانی بودم و در ترم دوم که بدلیل تلاش در پذیرفته شدن گزینش ناجا مجبور به انصراف از دانشگاه و پست کردن دفترچه شدم اما در گزینش ناجا پذیرفته نشدم و به خدمت اعزام شدم الان سه ماه از خدمتم میگزره و هفت ماه از انصراف تحصیلیم میگزره ایا امکانش هست دوباره برگردم به دانشگاه؟

   حسین IP Address is : hidden
  16. مهمان - علیرضا
   #16 | ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

   سلام .
   من لیسانس عمران از دانشگاه آزاد دارم . الان ترم آخر کارشناسی ارشد عمران هستم ، خدمت نرفتم ، آیا من بعد از اتمام کارشناسی ارشد میتونم در مقطع لیسانس معماری تحصیل کنم ؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  17. مهمان - محمد شرافتي
   #17 | ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

   سلام دانشجوی ترم ۲ پیام نورم برای ثبت نام کنکور در قسمت نظام وظیفه چه کدی رو باید بزنم یکی میگه ۳ یکی میگه ۱۲ لطفاً سریع راهنمایی کنین وقت کمه؟

   محمد شرافتي IP Address is : hidden
  18. مهمان - افشین
   #18 | ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

   ببخشید ی سوال.من ۱۸ سالمه و دفترچه پست کردم برا خدمت و الان پشمون شدم میخوام ادامه تحصیل بدم لطفا یه راه بهم معرفی کنین واعزام به خدمت من۱۹/۱۱ هست

   افشین IP Address is : hidden
  19. مهمان - افشین
   #19 | ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

   ببخشید ی سوال.من ۱۸ سالمه و دفترچه پست کردم برا خدمت و الان پشمون شدم میخوام ادامه تحصیل بدم لطفا یه راه بهم معرفی کنین واعزام به خدمت من۱۹/۱۱ هست.لطفا زود تر راهنماییم کنین

   افشین IP Address is : hidden
  20. مهمان - ایرج
   #20 | ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

   مان – جواد

   پاسخ | نقل قول

   #۲ | ۱۶:۰۲ – ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

   من هم شرایط شما رو دارم الان خیلی سردرگمم،میگن باید دانشگاه ثبت نام کنیم از دانشگاه معافیت تحصیلی بگیریم بعد اگه خواستیم کنکور شرکت کنیم انصراف بدیم،خدا به داد متولدین تابستان برسه چه قانون چرتی متولدین تابستان نمیتونن پشت کنکور میمونم . واقعا اینجوریه.به خاطر اشتباه و سهل انگاری یک عده در تهیه و تصویب قانون کلی جوون بابد سردرگم بشن.

   ایرج IP Address is : hidden
  21. مهمان - ایرج
   #21 | ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

   در حقیقت کسی که یکی دوسال مردود شده باشه میتونه یک سال هم پشت کنکور بمونه ول کسی که درساشو بخونه و قبل از ۱۸ سالگی مدرک پیش دانشگاهی بگیه حق کنکور مجدد نداره مگر با چول مفت دادن به دانشگاههای پولی که بتونه معافیت بگیره.من که گیج شدم.

   ایرج IP Address is : hidden
  22. مهمان - میلاد
   #22 | ۰۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

   سلام من رفتم واسه ثبت نام دانشگاه ازم معافیت تحصیلی خواستن و معرفیم کردن پلیس +۱۰ و اونجا بهم معافیت نداد و گفت غیبت داری. دوستان میدونین چطوری کسانی که غیبت دارن میتونن یه معافیت واسع دانشگاه جور کنن خواهشا زود بگید کارم لنگه

   میلاد IP Address is : hidden
  23. مهمان - سلمان
   #23 | ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

   با عرض سلام.
   دانشجوی انصرافی: که قبل از تمام شدن تاریخ معافیت تحصیلی ،ترک تحصیل نماید.باید تاریخ معافیتش تمام بشود خود را به نظام وظیفه تحویل دهد یا باید در اسر وقت مراجه نماید؟

   سلمان IP Address is : hidden
  24. مهمان - فرج
   #24 | ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

   سلام من دوره کارشناسی رو ۶ ساله تموم کردم ولی دانشگاه سال اخر به من برای سنوات ارفاقی اعلام نکرد و من اقدام نکردم و الان ارشد قبول و ثبت نام کردم ولی معافیت ارشدم به خاطر اون یک سال ارفاقی که ثبت نکردم ثبت نمیشه چیکار باید بکنم

   فرج IP Address is : hidden
  25. مهمان - pouria
   #25 | ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

   دوستان سلام
   یبخشید اگر ممکنه من را راهنمایی فرمایید
   دوستان من هر سری می رفتم پلیس +١٠ بهم می گفتن که تا ٣١ شهریور ١٣٩۶ باید فارغ التحصیل شی که من ٢٩ اهم فارغ شدم در مقطع ارشد
   دکتری هم قبول شدم و ترم بهمن رفتم ثبت نام و نامه نظام دادن که ببرم +١٠
   مطابق نامه ها و قوانین من یکسال مهلت دارم ولی امروز که وقتم +١٠ گفتن که ٢٢١ روز!!! غیبت داری
   فردا بیا که نامه نظامتو بدیم و بری نظام مشکلتو حل کنی و گفتن نگران نباش تا اخر هفته حل می شه
   الان واقعا نگرانم، کسی چنین مشکلی داشته و حلش کرده؟

   pouria IP Address is : hidden
  26. مهمان - ستاراحمدی
   #26 | ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

   سلام.من متولد سوم دی ماه ۷۶هستم.تاسوم دی ماه ۹۶ معافیت داشتم ولی هنوز واحد درسی پیش دانشگاهیم مونده.اگر به عنوان داوطلب آزاد واحدهای پیشو پاس کنم میتونم در طول خدمت کنکور بدم و دانشگاه برم؟

   ستاراحمدی IP Address is : hidden
  27. #27 | ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

   سلام‌من‌متولد ۳۱ فروردین ۷۶ هستم و در بهمن ماه ۹۸ فارغ التحصیل میشوم و بعد از ان میخواهم در کنکور سراسری ۹۹ شرکت کنم تا کی وفت دارم‌ برای اعظام‌تاریخ دقیق رو بهم‌بگین‌چون اگه خدایی نکرده سراسری نشد میخام‌سال بعدش برای ارشد بخونم‌ آیا میشه ؟؟

   عباس IP Address is : hidden
  28. مهمان - رضا
   #28 | ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

   سلام خسته نباشد من امسال دی ماه فارغ تحصیل پیش دانشگاهی شدم اما برگه معافیت برا پیش دانشگاهی نگرفتم.چون تو معافیت تحصیلی زده بود تا بهمن سال دیگه ؛منم دیگ پیشو نگرفتم الان میتونم کاری کنم ؟

   رضا IP Address is : hidden
  29. مهمان - مهدی شعبانی
   #29 | ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

   سلام من برای خرید خدمت سربازی اثبت نام کردم ولی به جای سیکل منو دیپلم زدن باید چیکار کنم

   مهدی شعبانی IP Address is : hidden
  30. مهمان - امیر
   #30 | ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

   با عرض سلام و خسته نباشید
   بنده متولد ۷۸/۱/۲۶ هستم و در سال ۹۶ کنکور تجربی دادم و هم اکنون دانشجو هستم.
   میخواستم یکبار دیگه کنکور بدم، نمیدونم اگه انصراف بدم، به اندازه ی یکسال کنکور، معافیت دارم یا نه..
   یا اینکه بتونم به اندازه ی یکسال کنکور، از دانشگاه مرخصی بگیرم..
   نمیدونم کدومش عملی میشه.

   امیر IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>