• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 617,255 | ۲,۱۵۹ نظر
  1. مهمان - ناشناس
   #1 | ۰۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

   سلام دوستان خوااااهشا سوال منو جواب بدین خیلی مهمه

   من اعتیاد دارم تاریخ اعزامم ۱۹/۱/۹۶هست ایا میتونم تمدید کنم ترک کنم بعد برم خدمت؟یعنی به دلیل اعتیاد میشه تمدید کرد؟باید چیکار کنم؟خواهشا جواب بدین اخه با این وضعیت برم اونجا نمیتونم دوام بیارم به تریاک اعتیاد دارم در ضمن افتادم زابل!!!

   ناشناس IP Address is : hidden
  2. مهمان - qmars
   #2 | ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

   سلام.آیا منی که تنهاپسر سالم خانواده ام وبرادرم معلول اعصاب وروان هستند.مشمول معافیت هستم.؟

   qmars IP Address is : hidden
  3. مهمان - هادی
   #3 | ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

   سلام من دردوران سربازی ام۲۸ماه خدمت سربازی درارتش لشگر ۷۷خراسان پیاده دارم و۲۵ماه ان مستقیم در جنگ و جبهه وچنین عملیات حضور داشته والا کارت ایثار مبنی بر ۲۵ ماه جبهه از نیروی زمینی دریافت نموده ام با توجه به قانون معافیت ایا فرزندم که تک پسر بوده ومتولد ابان ۸۸ میباشد معافیت اش چگونه و چطور باید اقدام کنم وایا قانون جدید که اسفند ۹۵ تصویب شد که معافیت داشتن جبهه پدر از ۳۰ ماه به۱۱ماه تقللیل یافته صحت دارد کلا معافیت فرزند م چگونه است متشکرم

   هادی IP Address is : hidden
  4. مهمان - رضا قاسمی
   #4 | ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

   سلام و خسته نباشید
   یک سوال داشتم اونم اینه که من متولد خرداد ۷۲ هستم و پدرم ۲۳ ماه ایثارگری داره
   میخاستم بدونم شرایط معافی من به چه صورت هتسش؟
   ایا معافی یک ماه کثر به ازای هرماه ایثارگری شامل من میشه یا نه؟
   مرسی از پاسخگویی​ شما

   رضا قاسمی IP Address is : hidden
  5. مهمان - بهزاد مولا
   #5 | ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

   سلام
   داداشم در ۰۵ کرمان خدمت می کنه تازه آموزشی رو تموم کرده در حین آموزشهای تکاوری از ناحیه زانو دچار مشکل شده کشکک زانو شکسته و تاندون و غضروف پاره شده آیا میشه معافش کرد یا از یگان به دلیل عدم ملاحظه شکایت کرد؟

   بهزاد مولا IP Address is : hidden
  6. مهمان - مهدی
   #6 | ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۹

   سلام و خسته نباشید
   پسری مجرد با هفت خواهر هستم که ۲ تا از آنها مطلقه هستند و یکی مجرد
   پدر و مادرم در قید حیات و در سلامت کامل میباشند
   آیا مشمول معافیت هستم!؟
   در ضمن یک برادر ناتنی دارم

   مهدی IP Address is : hidden
  7. مهمان - جمال
   #7 | ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

   با سلام خدمت همکاران زحمت کش سایت نظام وظیفه
   من امسال فارغ التحصیل رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی میشم. و در ضمن من الان با پدر و مادرم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستیم.همچنین پدر من ۶۶ سال سن دارد و مادر من ۶۰ سال سن و همچنین الان به مدت ۸ ماه که به خاطر شکستگی ناحیه لگن زمین گیر شده است و بنده دارای سه برادر که خدمت سربازی را تمام کرده اند و سه خواهر که ازدواج کرده اند، میباشم .میخواستم بدونم آیا از طریق کفالت و یا از طریق کمیته امداد من میتونم معاف بشم.باتشکر از راهنماییهاتون.

   جمال IP Address is : hidden
  8. مهمان - الیاس
   #8 | ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

   با سلام و خسته نباشید میخواستم شرایطی رو بگم میشه معاف خدمت بشم
   من بالای ۱۸ هستم الآن دانشگاهم داداشم معلول ۹۰ درصد هستش و تحت بهزیستی هستیم و هفت داداشیم و تمامشون به علت پزشکی معاف شده اند من فرزند آخرم میشه کفالت داداش معلولم بشم!!!

   الیاس IP Address is : hidden
  9. مهمان - اروين
   #9 | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

   ایا انحراف قلب به سمت راست جز معافیت محسوب میشود؟

   اروين IP Address is : hidden
  10. مهمان - اميد
   #10 | ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

   سلام بنده سال ٩٣ برای اتخاذ دوره کارشناسی معافیت تحصیلی تا سال ١٣٩٨ رو کسب کردم اما ٢ سال زود تَر از تاریخ مذکور فارغ التحصیل شدم و مطلع شدم که بنده از امروز که فارغ التحصیل شدم بکسال وقت دارم که اعزام بشم ولی من میخوام بهمن٩۶ در کارشناسی ارشد ثبت نام کنم ولی تا موقعی که جوابش بیاد من ١٣ ماع وقت لازم دارم یعنی یکماه بیشتر الان این به چه صورته؟؟؟؟؟؟؟؟

   اميد IP Address is : hidden
  11. مهمان - محمد صادق تشکری
   #11 | ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

   سلام
   تنهافرزند ذکور بنده متولد ۲۳ فروردین ۱۳۷۷ ( ۱۲ / ۴ / ۱۹۹۹ ) در امارات عربی متحده – دبی بوده و در تاریخ ۱ / ۷ / ۲۰۱۵ یعنی کمتر از دو سال تا شروع زمان مشمولیت وارد کشور شده است .
   آیا قانونی برای خرید خدمت یا معافیت کسانی که قبل از دو سال تا آغاز مشمولیت در خارج از کشور مقیم بوده و زندگی کرده‌اند وجود دارد ؟!

   محمد صادق تشکری IP Address is : hidden
  12. مهمان - فریدمحسن زاده
   #12 | ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

   باسلام.من متولد ۲۲/۹/۷۰هستم وپدرم دارای ۲۵ماه ایثارگری میباشد وخودم تا الان ازمعافیت تحصیلی استفاده کرده ام میخواستم بدونم ک آیا من معاف میشوم یا ن؟؟باتشکرازپاسخگویی شما

   فریدمحسن زاده IP Address is : hidden
  13. مهمان - حسین
   #13 | ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

   سلام من متولد فروردین ۷۸ هستم پدر و مادر فوت شده چهار برادر دارم که سه نفر خدمت رفته و یک نفر خدمت را خریده و من با خواهرم زندگی میکنم که خواهرم تحت پوشش تامین اجماعی هست و شوهرش فوت کرده و سه فرزند داره که یکی پسره و با مشکل مادر زادی پاهایش میتواند معاف شود خودش ولی بنظر من میتوانم معاف بشوم؟
   خواهشمندم جواب بدهید

   حسین IP Address is : hidden
  14. مهمان - کیوان
   #14 | ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

   سلام
   من یک برادر بزرگتر دارم که ۱۰ سال پیش با قانون قدیم و سن ۵۹ سال پدرم معاف شده است. ( ماده۴۴)
   متاسفانه ۴ سال پیش پدرم به دلیل یک حادثه دچار معلولیت شدید جسمی حرکتی شده است.ایا می توانم از ماده ۶ بهزیسنی اقدام کنم؟

   کیوان IP Address is : hidden
  15. مهمان - shayan sahranavard
   #15 | ۰۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

   سلام من ٣٢ سال سن دارم ویک فرزند ک مادر نداره کس دیگریهم برای نگهداری نداره و بنده تنها کسیم ک کفالت بچه وا بر عهده داره أیا معافم

   shayan sahranavard IP Address is : hidden
  16. مهمان - هادی
   #16 | ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

   سلام لطفا جواب سوالمو بدید خواهش میکنم من عموم شهیده بابام دست راستش معلولیت داره سابقه ی شش ماه جبهه رو.داره و در اموزش و پرورش مشغوله کاره در خدمت سربازیم تاثیری داره میتونم معاف بشم یا کسری داشته باشه

   هادی IP Address is : hidden
  17. مهمان - ابراهيمي
   #17 | ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

   سلام خسته نباشید من متولد١٣٧٨ هستم پدرم ٢٨ماه رزمنده بوده است آیا به ازای این ٢٨ ماه خدمت پدرم در جبهه هیچ کسری خدمت به من تعلق میگیرد؟؟

   ابراهيمي IP Address is : hidden
  18. مهمان - آرمان
   #18 | ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

   سلام.
   من متعهد آموزش و پرورش به مدت ۸ سال هستم. اکنون ۴ سال از تعهد من میگذرد. از دانشگاه خیلی خوب خارج پذیرش گرفتم. می خواستم ببینم بهترین راه برای اینکه بتونم مشکل سربازی را حل کنم، چی هست.

   ممنون

   آرمان IP Address is : hidden
  19. مهمان - علی امینی
   #19 | ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

   نحوه ابطال کارت معافیت فرزند جانباز چگونه است ؟

   علی امینی IP Address is : hidden
  20. مهمان - فرهاد
   #20 | ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

   با سلام ایا کسی که کارفرما باشد و چند نفر لیست بیمه داشته باشد می تواند معافیت بگیرد؟

   فرهاد IP Address is : hidden
  21. مهمان - حمید
   #21 | ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

   آیا کسی که به علت اعتیاد ترک تحصیل کرده باشد و بیش از ۸ سال غیبت داشته باشد و متاهل نیز باشد از نظر ریالی تاثیری در تخفیف جریمه او دارد یا نه .

   حمید IP Address is : hidden
  22. مهمان - علی
   #22 | ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

   سلام
   پدر بنده سال ۸۴ فوت شد. برادرم فرزند اول
   بعد از اون یه خواهر دارم بعد منم و دوباره یه خواهر دیگه بعد از من هستش.
   برادرم کفالت گرفته و معاف از خدمت شد ولی الان ازدواج کرده و سرپرستی مادرم و هم چنین خواهرانم به عهده بنده هستش.
   با توجه به اینکه تنها نان آور خونواده هستم امکان دریافت معافیت هستش؟
   ممنونم

   علی IP Address is : hidden
  23. مهمان - مسعود فرزانه
   #23 | ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸

   باسلام، باسرپرستی و نگهداری از مادر پیر و معلول(حرکتی از پا) و داشتن پسری معلول با بیماری خاص (اوتیسم و لال) آیا میتوانم از معافیت یکی از دو فرزند پسرم استفاده کنم

   مسعود فرزانه IP Address is : hidden
  24. مهمان - حسین
   #24 | ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

   سلام . بنده برای حدود ۴۰ روز پیش برای کفالت قانون حمایت از معلولان اقدام کرده ام. می خواستم بدانم این فرایند چقدر زمان می برد تا کارت معافیت به دستم برسد؟

   حسین IP Address is : hidden
  25. مهمان - محمد
   #25 | ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

   سلام
   برادر من قبل از اینکه به استخدام نیروهای مسلح دربیاد از طریق ماده۶ بهزیستی به خاطر مشکل مادرم معاف شده است و حالا من چگونه میتونم کارت برادرم رو باطل کنم و خودم درخواست معافیت کنم؟

   محمد IP Address is : hidden
  26. مهمان - یونس
   #26 | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

   بارعرض سلام و خسته نباشید بنده ۵ماه دیگر معافیت تحصیلی دارم و۵تا برادر دارم ک ناتنی هستن و همه ازدواج کرده و مستقل اند پدرم ۷۲سال ومادرم ۶۷سال همچنین پدرم سرطان پروستات دارد واز هیچ ارگانی حقوق نمیگیره، آیا شرایط معافیت کفالت را دارا میباشم؟؟؟

   یونس IP Address is : hidden
  27. مهمان - پوریا
   #27 | ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

   سلام میخواستم بدونم من به عنوان تنها پسر سالم خانواده که از ۱۸ سال رد شدم با داشتن یه برادر اتیسم که در انجام کارهای عادیش ناتوانه میتونم معافی بگیرم؟خواهش میکنم جواب بدین

   پوریا IP Address is : hidden
  28. مهمان - سیامک
   #28 | ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

   با عرض سلام و خسته نباشید
   من ۹ماه از خدمتم گذشته و دارای پدر ۵۹ساله و مادر ۵۸ساله و سه تا خواهر دارم ک همگی ازدواج کردن تنها پسر خانوادم و تحت پوشش کمیته ی امداد هم هستیم میخواستم ببینم میتونم برا معافیت سه خواهری اقدام کنم؟ ممنون از پاسخگویی تون

   سیامک IP Address is : hidden
  29. مهمان - حمید
   #29 | ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

   سلام خسته نباشید پدرم متولد ۱۳۵۸ است تصادف کرده مشکل اعصاب داره تحت پوشش کمیته امداد است من ماهیانه حقوق بهش میدم ۲۳سالمه میدونم معاف بشم لطف کنید جواب بدید ممنون میشم

   حمید IP Address is : hidden
  30. مهمان - عرفان
   #30 | ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

   سلام من دایی ام شهید است آینا میتوان معافیت گرفت ؟پدربزرگم(پدری)ایثارگر است ایا میشد برای این هم‌معافیت گرفت؟

   عرفان IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 55 56 57
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>