• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۱     Arya Zanganeh
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 612,997 | ۲,۱۵۹ نظر
  1. Rezayii
    
   #1 | ۱۹:۴۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۳۰

   باسلام من فرذزند جانباز ۲۵ درصد هستم مدارکو طبق دفترچه تکمیل کردم رفتم پلیس به اضافه ۱۰ به من میگن به غیر از این فیش ها باید ۱۷۵۰۰۰ تومان به این حساب واریز کنید مگه میشه چنین چیزی؟۱۷۵۰۰۰ تومان واسه چی اخه؟چرا اینقدر زیاد؟ایا این طبیعی هست ؟من از کجا سوال کنم؟

   Rezayii IP Address is : hidden
  2. علی موسوی
    
   #2 | ۱۱:۱۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

   باسلام و از سایت بسیار مفید شما تشکر می کنم
   یک از بچه هست که به تازگی تابعیت کشور ایران رو گرفته و الان سنش ۲۶ سال است و فرزند اول خانواده است و پدرش به طورت قرار دادی در کی شرکت داره کار می کنه و هر ساله اقامت می گیره چنین فردی آیا معاف می شود و یا باید به سربازی برود ؟؟ لطفا رهنمایی کنید

   باتشکر

   علی موسوی IP Address is : hidden
  3. ALIR3ZA
    
   #3 | ۱۰:۲۶ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۷

   با سلام و تشکر از سایت خوبتون.
   میخواستم بپرسم با توجه به سوال شماره ۲۴ فوق،خانواده من دو فرزند معلول داره ولی من سالم هستم البته یه برادر سالم و بالای ۱۸ سال هم دارم.با این شرایط من میتونم معاف بشم؟

   ALIR3ZA IP Address is : hidden
  4. حسین
    
   #4 | ۱۵:۰۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۲

   سلام من پدری دارم ۷۰ ساله دارای بیماری قلبی و۲بارهم سکته کرده است به گفته بزشگان شدیدااحتیاج به مراقبت داردبه غیر ازخودم برادردارم که دامادشدن من تنهاباپدرومادرم زندکی میکنم وخودم مشگل بینای دارم شماره چشمم۶ونیم است وحالت سرگیجه دارم لطفاکمکم کنیدچگونه بتوانم معافی بگیرمhossyn2222@yahoo.com

   حسین IP Address is : hidden
  5. akonews
    
   #5 | ۱۶:۵۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۲

   با سلام
   من ۲۸ سال سن دارم و دایی ندارم.
   مادرم یک خواهر دارند که الان ۵۰ سالشون است و ازدواج نکرده و پدر و مادرش یعنی جد و جده مادریم هر دو تاشون فوت کردند.
   در ضمن من یک برادر دارم که ۲۳ سالشه و معافیت پزشکی داره.
   آیا من می تونم به اسم خاله ام درخواست معافیت بدم یعنی کفیل خاله ام بشم.
   در ضمن خاله ام نه عویی دارند و نه پسر عمویی و با من زندگی می کنند.
   با تشکر

   akonews IP Address is : hidden
   • مهمان - آقای گرفتار
    #6 | ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۱

    لطفا جوابم رو بدید.

    آقای گرفتار IP Address is : hidden
  6. saeed01
    
   #7 | ۱۶:۳۷ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

   ” از دوستان کسی هست که ساکن تهران باشه … اگه هست زود خبر بده … میخوام بفرستم . جایی که تکلیف همه ۲ برادری ها رو روشن میکنه … که بمونیم به پای ۲ برادری یا نه …”
   (HADIII)

   اگه از دوستان تهرانی کسی هست لطفا خبر بده.

   saeed01 IP Address is : hidden
  7. CH777
    
   #8 | ۰۸:۰۶ - ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

   عرض ادب و احترام
   مطالب سایت بسیار عالی است همینطور امیدوارم پاسخگوی سوالات نیز باشید
   دوست عزیزمون نام کاربریRezayii
   سوالی پرسیدن که من هم درگیر اون هستم
   واقعا متوجه نمیشم ۱۰۰هزار تومان برای چه هزینه ای باید پرداخت شه
   خواهشا راهنمایی کنید…
   اون دوستمون پدرشون ۲۵درصد جانباز هستن واقعا شایسته است از فرزند کسی که جونشو برای خدمت به وطن گذاشته ۱۷۵هزار تومان بی دلیل هزینه گرفته بشه
   چرا؟
   این هزینه صرف چی میشه که باید از ما بچه های رزمنده ها پرداخت بشه؟ [‘_’]

   CH777 IP Address is : hidden
  8. noushin
    
   #9 | ۱۹:۵۹ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۷

   سلام بر همگی
   من یه سوال داشتم.. اینکه جدیدا شنیدم .. که دانشجویان کارشناسی ارشد اگر معدل اشان بالای ۱۸ باشد و یک مقاله چاپ شده در یک مجله معتبر بین الملل باشه میتونن معافیت بگیرن… کسی میتونه منو راهنمایی کنه؟ کسی در این رابطه اطلاعاتی داره…ممنون میشم…

   noushin IP Address is : hidden
  9. milad855
    
   #10 | ۱۷:۴۶ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۴

   سلام

   من کارت هوشمند معافیت سه برادری گرفتم ولی یه سئوال برام پیش آمده
   که این کارت معافیت دائم است یا موقت؟ اگر دائم است پس جریان آن تعهد نامه
   که گرفتند ظرف مدت سه سال باید ۳ ماه دوره آموزشی را گذراند چیست؟

   لطفا منو راهنمایی کنید ممنون

   milad855 IP Address is : hidden
  10. sad00021
    
   #11 | ۰۹:۳۹ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۵

   با سلام خواستم بدونم معافیت حضور پدر ۳۰ ماه در جبهه سال ۹۰ هم اجرا میشه؟
   چرا هیچکی جوابمو نمیده؟ 😕

   sad00021 IP Address is : hidden
  11. مهمان - fardis
   #12 | ۱۸:۴۹ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۵

   man baradare malool daram ba malooliate shadid ke behzisti taeed karde am ishoon ba khanoomi malool ezdevaj karde va yek pesare 4 saleam darad.vali tamame masooliathaye zendegish bar doosh man ast va emkan raftan be sarbazi nist .bayad chikar konam 🙁

   fardis IP Address is : hidden
  12. مهمان - محمد
   #13 | ۱۲:۵۷ - ۱۳۸۹/۱۲/۲۷

   با سلام من مامانم حقوق می گیره اما می خوایم مامانم رو عضو کمیته امداد کنیم
   اقدام کردیم گفتن نمیشه- اما حالا سوال دارم چه راهی وجود داره
   خواهشا کمکم کنید

   محمد IP Address is : hidden
  13. مهمان - داریوش
   #14 | ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

   سلام
   تشکر قدردانی از سایت خوب شما.

   از چه راهی میتونم تمدید شدن یا نشدن کسر خدمت از طریق رزمندگی رو پیگیری کنم ؟

   اگه دولت اعلام میکنه چه زمانی اعلام میکنه و نهاد تصمیم گیرنده کدومه ؟

   داریوش IP Address is : hidden
  14. perspolisi
    
   #15 | ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

   عزیزم تا ۹۰تمدید شده خودم درگیر همین کارم داریوش

   perspolisi IP Address is : hidden
  15. مهمان - سامان
   #16 | ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۳

   سلام.تا برج ۶ نود تمدید شد.

   سامان IP Address is : hidden
  16. javidsar
    
   #17 | ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۴

   سلام به همگی
   من اخیرا شنیدم معافیت های بسیج به ازای سالی ۴۵ روز رو می خوان جم کنن،کسی چیزی شنیده یا اطلاعی داره،لطفا جواب بدین چون من در گیر پایان نامم هستم و می تونم زود تر تمومش کنم که دفترچه بفرستم و گرنه اگه جمع بشه ۱۱ ماه کسری من سوخت میشه،ممنون

   javidsar IP Address is : hidden
   • مهمان - محسن
    #18 | ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

    سلام به همه
    منم همین مشکل رو دارم تورو خدا اگه کسی می تونه کمکی کنه ممنون میشم ما رو از فکرش در بیاره.
    ممنونم.

    محسن IP Address is : hidden
  17. مهمان - علی
   #19 | ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۶

   سلام من متولد۱۳۶۰میباشم دارای یکفزند کرو لال چهارساله هستم ایا معافیت شامل من می شود

   علی IP Address is : hidden
  18. مهمان - علی
   #20 | ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۶

   سلام ایامشمول دارای فرزندناشنوا ایا معافیت شامل وی می شود

   علی IP Address is : hidden
  19. مهمان - مهران
   #21 | ۰۲:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۹

   سلام .داداشم ۲۵ ماه منطقه داره خودش هم بسر ی نداره .می خواستم ببینم میتونم از کارت اون واسه مافعیتم استفاده کنم؟ 😳

   مهران IP Address is : hidden
  20. مهمان - Nima
   #22 | ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۹

   سلام. من قصد ازدواج با خانمی دارم که پدرشون فوت کرده و ایشون برادری ندارند. امکان اینکه معافیت کفالت با کفیل شدن مادر خانمم بگیرم هست؟

   Nima IP Address is : hidden
  21. مهمان - محسن
   #23 | ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۹

   سلام ایا مشمولان دارای فرزند معلول کر ولال از انجام خدمت وظیفه معاف هستند

   محسن IP Address is : hidden
  22. #24 | ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۱

   سلام و خسته نباشید
   من اعزامی ۱/۲/۸۹بودم که در حین آموزشی با تلفیق کسری خدمت بسیج و جبهه بعد از پایان دوره آموزشی معاف شدم وکسری خدمت خودم را هم به مرکز آموزش ارایه کردم و هم پلیس بعلاوه ۱۰
   که در هر دو ثبت شده و لی الان بعد از ده ما از پایان خدمت هنوز کارتیم صادر نشده لطفا مرا راهنمایی کنید

   امین IP Address is : hidden
  23. مهمان - امیر
   #25 | ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۱

   با سلام من یک پروژه به فاوا،بنیاد ملی نخبگان،بیت رهبری و هر جا که تو این ممالک مطرحه دادم پروژه این بود،البته تو جواب یا جواب نگرفتم یا گفتن برو بابا بیچاره تو انبار کاه دنباله سوزنی به ولای علی قسم اینو گفتن. راهنماییم کردن گفتن برو خارج اینجا به دردت نمیخوره و هزار تا حرفه دیگه جاهایی که رفتم این بود : بیت رهبری،ریاست جمهوری،وزارت کشور،بنیاد نخبگان،ستاد مشترک،بالاتر از ونک ساختمان ۱۲ فروردین،و….
   خلاصه تو بنیاد ملی نخبگان گفتن ما به چیزی که با دست احساس نشه بها نمیدیم:اختراع باید مثل افتابه مظفرالدین شاه قابل درک باشه،حتی اگه انشتین بیاد اینجا با دست خالی یعنی فقط تئوری ساخت بمب رو بده قبول نیست باید بمبشم بیاره.ما نخبه به کسی میگیم که بگرده تو اینترنت چیزی رو درست کنه که تو ایران ثبت نشده مثلا دریچه کانال کولر

   شبیه ساز ارسال دیتا به صورت انلاین(نرم افزار ارسال اطلاعات به صورت انلاین در سیستمهای افلاین)
   ۱ – دسترسی به اطلاعات امنیتی پلیس به صورت مستقیم .
   ۲ – گزارش خلافی خودرو با ضریب خطای صفر درصد ، از طریق وارد کردن شماره پلاک یا شناسه رادیویی .
   ۳ – دسترسی به اطلاعات دارنده پلاک یا گواهینامه .
   ۴ – اطلاع از ثوابق خودرو در صورت سرقتی بودن یا موارد دیگر .
   ۵ – ثبت تخلفات رانندگی به صورت آنلاین در سیستم مرکزی پلیس با استفاده از شماره پلاک یا شناسه رادیویی .
   ۶ – ارسال تصویر یا فیلم محل وقوع جرم یا حادثه به مرکز پلیس .
   ۷ – دسترسی به اطلاعات مجرمین از طریق ارسال تصویر ، اثر نگشت یه سایر اطلاعات .
   ۸ – گزارش موقعیت جغرافیایی محل وقوع حادثه یا جرم جهت دستیابی به گزارشات آماری در نقشه جغرافیایی .
   ۹ – تعریف سطح دسترسی به اطلاعات پلیس از طریق اثر انگشت یا رمز توسط مامورین نیروی انتظامی .
   از دیگر مزایای استفاده این سیستم میتوان به نکات زیر اشاره کرد :
   شناسایی سلاح یا سایر تجهیزات نظامی و نمایش اطلاعات دارنده سلاح و خود سلاح بر روی صفحه نمایش سیستم .
   انبارگردانی از تجهیزات نظامی یا غیر نظامی با ضریب خطای صفر درصد .
   و صدها مورد استفاده دیگر از این سیستم . . .

   تجهیزات راه اندازی آزمایشی این سیستم در سطح اینترانت شامل موارد زیر میباشد :
   یک دستگاه کامپیوتر مدل روز بازار با تجهیزات شبکه بیسیم – یک دستگاه دیتا کالکتور یا پاکت پی سی که سیستم عامل ویندوز سی ای بر روی آن نصب باشد که قیمت این دستگاهها متغییر بین ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میاشد .

   امیر IP Address is : hidden
  24. مهمان - reza
   #26 | ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۱

   با سلام به دوستان من یه سوال داشتم پسر دای من انگلستان زندگی میکنه و متولد ونجاس پدر ایرانی ولی مادر خارجی داره و دوتا شناس نامه داره ایرانی و انگلیسی حالا ابا این شخص مشولن؟ ایا میتونن معافی بگیره؟

   reza IP Address is : hidden
  25. مهمان - امیر
   #27 | ۰۰:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۳

   با سلام و عرض خسته نباشید
   یه سوال از حظورتون داشتم من الان در هین انجام خدمت سربازی هستم عمویه من ازاده هستش و به مدت ۲ اسیر بوده حالا من میتونم از طرف عموم کسری بگیرم ؟فرزند ذکورم نداره

   امیر IP Address is : hidden
  26. مهمان - صباح سلمانپور
   #28 | ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۱۶

   انجانب جانباز ده در صدی هستم و ۲۱ ماه جبه هم دارم ایا یکی از پسرام می تواند معاف شود یا نه متشکرم

   صباح سلمانپور IP Address is : hidden
  27. مهمان - محمد رضا
   #29 | ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

   سلام من فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم آیا من بعد ار معافی باید ۴۵روز آموزشی رو باید بروم یا خیر

   محمد رضا IP Address is : hidden
  28. takpar
    
   #30 | ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

   اقای سلمانپور بله یکی از فرزنداتون معاف میشن
   فرمول جانبازی: میزان درصد جانبازی ضربدر ۷۲%
   فرمول سابقه جبهه:سابقه جبهه ضربدر ۶۰%

   takpar IP Address is : hidden
  29. takpar
    
   #31 | ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

   مهمان – محمد رضا :

   سلام من فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم آیا من بعد ار معافی باید ۴۵روز آموزشی رو باید بروم یا خیر

   وقتی معافی کجا میخوای بری بازم از پلیس+۱۰ سوال کن

   takpar IP Address is : hidden
  30. مهمان - mo703
   #32 | ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

   مدارک معافیت من در نظام وظیفه گم شده کسی میتواند کمکم که باید چه کار کنم؟ 🙁

   ((((((((((((تازه رسید مدارکام که دادم به نظام وظیفه هم دارم)))))))))))))) 😆

   mo703 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 2 3 57
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>