• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۱     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 596,191 | ۲,۱۵۹ نظر
  1. مهمان - ابی
   #1 | ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

   سلام . پدرم ۵۶ سالشه و آلزایمر داره تحت پوشش بهزیستی هست، و همچنین یک خواهرم نیز معلول تحت پوشش بهزیستیه. من ۲ سال غیبت دارم ، و دوتا برادر بزرگترم ازدواج کرده و جدا هستن. طوری که سرپرستی به عهده من است.آیا میتونم معاف بشم؟

   ابی IP Address is : hidden
  2. مهمان - مهدی
   #2 | ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

   سلام خسته نباشید. من یه برادر معلول دارم میخواستم بدونم میتونم از روی برادرم معافیت بگیرم تنها فرزند بالای ۱۸سال خانواده هستم

   مهدی IP Address is : hidden
  3. مهمان - مهدی
   #3 | ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

   عالیه

   مهدی IP Address is : hidden
  4. مهمان - ali
   #4 | ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

   با سلام

   میخواستم بدونم شهر سنندج واسش کسر خدمت مناطق عملیاتی و بد آب و هو در سال ۱۳۹۴ تعلق میگیره بهش؟؟

   ali IP Address is : hidden
  5. مهمان - نیکو
   #5 | ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

   سلام من فرزند ۹ماهه ای دارم که بیمار ودکترش گفته بیماریش خاص ودرایران این بیماری وجود نداره وفرزندم همیشه باید تحت نظر دکتر باشه ایا همسرم از سربازی معاف میشه یا نه لطفآ پاسخ بدید

   نیکو IP Address is : hidden
  6. مهمان - محمدرضا
   #6 | ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

   سلام خسته نباشید چه طور میشه برای خدمت سربازی در سازمانی مانند آموزش پرورش یا سازمان های دیگر خدمت کرد؟

   محمدرضا IP Address is : hidden
  7. مهمان - محمدرضا
   #7 | ۰۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

   ببخشید معافیت ۴ برادری یعنی فقط هر ۴ تا برادر یکی معاف میشه یا اینکه برادر ۵ ام یا اینا هم معاف میشه؟

   محمدرضا IP Address is : hidden
  8. مهمان - علی آبادی
   #8 | ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

   با سلام

   فرزند من قبل از انجام خدمت سربازی در زمان دانشجوی در ایران با یک خانم تبعه آلمان ازدواج کرده است برای خروج از کشور چه کار باید بکند و وضعیت سربازی وی چگونه است

   علی آبادی IP Address is : hidden
  9. مهمان - Reza
   #9 | ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

   سلام
   من متولد ۷۶هستم مادرم ۷۸ فوت کرده و پدر هم گذاشته رفته
   من تنها هستم یعنی سرپرستی ندارم بعضی موقعه ها هم خونه داییم زندگی میکنم
   من معاف میشم یا ن؟؟؟؟
   ممنون میشم جواب سوال بنده رو بدین

   Reza IP Address is : hidden
  10. مهمان - نویر
   #10 | ۰۳:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

   سلام.من مادرم تحت پوشش کمیته بوده و برادر بزرگترم کفالت گرفته و در حال حاضر ضمن بیرون کردن مادرم از خانه خرج ایشان را نمیدهد و خواهر بزرگترم هم نیاز به سرپرست دارد که متولد ۶۳ بوده و مجردمیباشد.بنده در حین خدمت هستم .راهی برای معافیت وجود دارد برای تامین خرج مادر و خواهرم؟

   نویر IP Address is : hidden
  11. مهمان - امین
   #11 | ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

   سلام خسته نباشید من برادرم قبلا از طریق ایثارگری پدرم معاف رهبری شد و حالا برادرم استخدام ارگان های نظامی شده است میخواستم بدونم آیا میشه معافیت برادرم را لغو و من از ایثارگری پدرم(۳۰ماه جبهه)استفاده کنم

   امین IP Address is : hidden
  12. مهمان - سیامک۰۰۱
   #12 | ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

   سلام،من متولد ۱۳۶۶ هستم،سربازی نرفتم،این چند سال نبودم،الانم سرپرست مادرم هستم،ایا میتونم معاف بشم

   سیامک۰۰۱ IP Address is : hidden
   • مهمان - سیامک۰۰۱
    #13 | ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

    سلام خسته نباشید،دیروزم،سؤال کردم ولی جواب ندادید،ممنون میشم اگه جواب سؤال من و بنویسین

    سیامک۰۰۱ IP Address is : hidden
  13. مهمان - مسلم
   #14 | ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

   سلام من پدر و مادرم فوت کرده اند. دو تا از برادرام خدمت کرده اند و برادر کوچکتر از خودم در حال گذراندن سربازی است.و من در حال تحصیل هستم و سال آینده مدرک لیسانسم رو می گیرم می خواستم ببینم معافیت شامل من نمیشه؟

   مسلم IP Address is : hidden
  14. مهمان - عارف
   #15 | ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

   سلام علیکم
   دو هفته پیش به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کردم و درخواست کارت معافیت جایگزین کردم (همه مدارک رو داشتم)اما کارمند اونجا گفت که این قانون از مهر ۹۴دیگه برداشته شده
   می خواستم ببینم واقعا این قانون برداشته شده یا نه؟
   اگه برداشته شده چرا در مورد به روز رسانی سایت اقدام نمی کنید؟

   عارف IP Address is : hidden
  15. مهمان - داوود
   #16 | ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

   باسلام. من ۲۴ سالمه تک فرزندم حدوده ۶ ماهه ک پدرم ک ۶۰ سالشونه دل دردهایه شدید داشتن و وقتی رفتیم اندوسکوپی کلنوسکوپی سیتی اسکن و همه ی اینها ۲تا پولیپ داخله رودشون هس مجاریه صفراویشون دچاره گرفتگی شده و بعد از عیدم ۲،۳ تا عمل واسشون باید وقت بگیریم ۵ ساله بازنشستن عملایه فتق پروستات گوشم قبلا داشتن و ب نوعی خداروشکر رو۲تا پاشون میتونن راه برن ولی مستمری بگیرن و با این شرایط دیگه از کارکردن و مخصوصا کارهایه سنگین معافند منم بخاطره دوندگی ها و اینکه تک فرزندم نتونستم متاسفانه ب خدمت برم ۳ماه غیبت دارم و اینجوری ام ک پیداست حالا حالاهام دستمون متاسفانه بنده چکار باید کنم؟ آیا میتونم با این شرایط از خدمت معاف بشم؟ کمکم کنید لطفا خیلی گیرم ب خدا

   داوود IP Address is : hidden
  16. مهمان - ali
   #17 | ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

   سلام دوستان یه سوال .. کسی که تلفیق جبهه و جانبازی پدرش به ۳۰ برسه و معاف بشه باشه بازم باید آموزشی را بره یا خیر ؟

   ali IP Address is : hidden
   • مهمان - سینا
    #18 | ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

    نه آموزشی نمیره

    سینا IP Address is : hidden
  17. مهمان - امید
   #19 | ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

   درود و خسته نباشید – مادر بنده تحت پوشش بهزیستی می باشد و پدرم فوت شدن .
   و دو خواهر یکی متاهل و یکی مجرد دارم.
   برادر بزرگتر از خودم قبل از اینکه مادرم تحت پوشش بهزیستی باشه از کفالت استفاده کرده .
   منتها الان دچار عارضه عصبی و اختلالات روانی می باشد و بیکار نیز هست.
   خودم هم لیسانس گرفتم و الان ۲۶ سالمه.
   آیا راهی برای معافیت بنده وجود دارد و اگر باشد، آیا اوضاع بد برادرم نیاز به اثبات کمیسیون پزشکی دارد؟
   ممنون میشم راهنماییم کنید

   امید IP Address is : hidden
  18. مهمان - سعید
   #20 | ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

   سلام …تو رو خدا یکی جوابمو بده…تنها خواهرم دچار معلولیت جسمی و حرکتی شدیده و من تنها پسر خانواده هستم….میتونم معافیت بگیرم یا نه؟ تو رو خدا دارم دیوونه میشم…راهنماییم کنین

   سعید IP Address is : hidden
   • مهمان - morteza
    #21 | ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

    اگر پدر نداشته باشید بله معاف می شوید

    morteza IP Address is : hidden
  19. #22 | ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۶

   سلام . ایا سربازان فراری میتونن در صورت نقص عضو در زمان فرار بوجود اومده معافیت پزشکی بگیرن ؟ مسله فرار در معافیت پزشکی تاثیر دارد یا خیر؟

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - morteza
    #23 | ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

    بله میتونید

    morteza IP Address is : hidden
  20. با سلام و خسته نباشید سرباز معلمی که میریم تو شهر خودمونه یا شهرستان میدن

   محمدحسین کاظمی قازان چائی IP Address is : hidden
  21. مهمان - محمد
   #25 | ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

   باسلام من دقیقا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ مدارک معافیت ایثارگرانو دادم به پلیس + ۱۰ برگه تایید هم گرفتم گفتن کارتت ۲۰ روز دیگه میاد ولی تا به امروز هیچ خبری نشده سامانه پیامکی هم جواب نمیده مشکل داره هم تو سایت نظام وظیفه هم پلیس + ۱۰ اطلاعاتم ناقصه الان من باید چی کارکنم؟

   محمد IP Address is : hidden
  22. مهمان - مهدي
   #26 | ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

   با سلام و خسته نباشید بنده تک نوه از پسر شهید هستم که پدرم سربازی رفته معافیت به من شامل میشه یا نه؟؟

   مهدي IP Address is : hidden
  23. مهمان - مهری
   #27 | ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

   با سلام من و خواهرم فرزند طلاق هستیم و پدر ومادرم هر دو هر کدام جداگانه ازدواج کرده اند و چند سال است من سرمرست خواهرم هستم
   ایا میتوانم کفالت برای خواهرم بگیرم؟؟؟

   مهری IP Address is : hidden
  24. مهمان - مهری
   #28 | ۰۷:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

   با عرض سلام ..
   من و خواهرم فرزند طلاق هستیم و پدر و مادرمان هر کدام به صورت ازدواج کرده اند و من چند سال است سرپرست خواهرم هستم …خواهرم از من کوچکتر است به میزان دو سال و مجرد میباشد

   ایا میتوانم از کفالم خواهرم استفاده کنم ؟؟؟

   خواهش میکنم هر کی میتونه و میدونه جوابمو بده
   باتشکر

   مهری IP Address is : hidden
  25. مهمان - کریم
   #29 | ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

   سلام در دوران سربازی ۲۱ ماه جبهه دارم اکنون پسرم مشمول گردیده چند ماه کسر خدمت میتواند بگیرد در این صورت میتوان قبل از گرفتن دفترچه میشود اقدام کرد؟ با سپاس

   کریم IP Address is : hidden
  26. مهمان - مرتضی
   #30 | ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

   سلام.وقتی پدرم مریز بود برادرم کفالت گرفت.حالا پدر فوت کرده و برادر ازدواج کرده وازما جداست درضمن اصلا به ما نگاه نمیکند.مادر و یک خواهر مجرد بالای ۱۸سال هم باهم زندگی میکنیم ومن متولد ۱۳۷۰هستم و غیبت دارم .والبته عضو کمیته امداد هستیم .آیا میشود من هم کفیل مادر و خواهر شوم .مستاجر هم هستیم.تنها نان آور خانواده هستم.باتشکر

   مرتضی IP Address is : hidden
  27. مهمان - علی
   #31 | ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

   سلام من برادرم شهید شده و یک فرزند پسر دارد ایا من هم معاف میشوم؟

   علی IP Address is : hidden
  28. مهمان - محمد
   #32 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

   همه اونایی که به این سایت میان بدونن که این مملکت رو امام زمان !!!!!! میچرخونه. خودش هر کی رو لازم بدونه معاف میکنه. پس بیخودی خودتون را معطل نکنید…….

   محمد IP Address is : hidden
   • مهمان - سجاد
    #33 | ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

    گل گفتی.
    احسنت

    سجاد IP Address is : hidden
  29. مهمان - حسین
   #34 | ۰۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

   مهمان – مهدی :

   سلام خسته نباشید. من یه برادر معلول دارم میخواستم بدونم میتونم از روی برادرم معافیت بگیرم تنها فرزند بالای ۱۸سال خانواده هستم

   سلام خسته نباشید.من تنها پسر خانواده هستم و یک خواهر معلول دارم .ایا می توانم معافی بگیرم؟

   حسین IP Address is : hidden
   • مهمان - حسین
    #35 | ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

    هیچ کس پاسخ نمیدهد؟

    حسین IP Address is : hidden
  30. مهمان - حسین
   #36 | ۰۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

   سلام.من تنها فرزند پسر خانواده هستم.و یک خواهر معلول دارم.ایا می توانم معاف شوم؟

   حسین IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>