• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۱     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۰۱/۱۵  ۰۲:۲۰     خلیل دااربی
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری
 • ۱۱/۰۸  ۰۱:۰۱     اکبر دهقان
 • ۰۸/۰۷  ۰۱:۰۰     حسن ناصریان میغانی

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 596,189 | ۲,۱۵۹ نظر
  1. مهمان - اشكان
   #1 | ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

   سلام. پدر و مادرم ٨ سال پیش توسط برادر بزرگم به قتل رسیدند و برادرم در زندان و مراحل اعدام را طی میکند. خودم متولد ١٣٧٠ و اشتغال به تحصیل دارم. دارای دو خواهر مجرد بالای ٢۴ سال میباشم. ایا بنده معاف میشوم؟؟
   ممنون

   اشكان IP Address is : hidden
  2. مهمان - حبیب
   #2 | ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

   راه ایست خدمت خوردن چیست

   حبیب IP Address is : hidden
   • مهمان - فری
    #3 | ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

    قبولی در دانشگاه
    اقدام برای معافیت

    فری IP Address is : hidden
  3. مهمان - رضا
   #4 | ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

   سلام. من حافظ کل قرآن هستم. می خواستم بدونم آیا شامل معافیتیا کسر از خدمت میشم یا نه؟؟ و اگر میشم باید چه کار کنم؟؟

   رضا IP Address is : hidden
  4. مهمان - حسین
   #5 | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

   چرا دیگاه رو نمی زارید.چند وقته منتظرتومنم

   حسین IP Address is : hidden
  5. مهمان - مصطفی
   #6 | ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

   سلام لطفا جواب بدید پدر من ۲۵ ماه جبهه داره و درخواست کسری فرستادم و ۷ ماه کسری وارد سیستم شده حالا از امروز اعلام شده با دوازده ماه جبهه پدر معاف میشم بنظرتون در حال خدمت هست میشه اصلاحیه بزنن معاف بشم ؟ در حال خدمت هستم

   نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این ماده تصویب کردند که ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شود.
   بر اساس این مصوبه، مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیربط باشد به این شرح از انجام خدمت سربازی معاف می شوند: ۲۴ ماه آزادگی به ۱۲ ماه آزادگی، ۲۵ ‌درصد(۲۵%) جانبازی به ۱۰ ‌درصد(۱۰%) جانبازی، ۳۰ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه
   در تبصره این ماده نیز مقرر شد: فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰%) محسوب می‌شود.

   مصطفی IP Address is : hidden
   • مهمان - ناشناس
    #7 | ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

    کسی خبر نداره ؟

    ناشناس IP Address is : hidden
  6. مهمان - حسین
   #8 | ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

   سلام پدر من ۱۵٪ جانبازی و ۱۰ماه جبهه دارد برادرم از جانبازی او برای خدمت کسری گرفته کسری خدمت من برای مدت جبهه ۱۰ماه او طبق قانون اصلاحی۲۷/۲۹۵چقدر است و ایا من معاف میشوم در ضمن دو فرزند هم دارم

   حسین IP Address is : hidden
  7. مهمان - میثم
   #9 | ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

   سلام. من برادرم جانباز ۲۵درصد بوده و بچه هم نداره. الان که داداشم فوت شده من میتونم معاف شم یا از سابقه جبهش استفاده کنم؟
   ممنون

   میثم IP Address is : hidden
  8. مهمان - فرزاد باقری
   #10 | ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

   ببخشید من برادرم توسط جانبازی ۲۵ درصد پدرم چندساله پیش معاف شده. آیا طبق قانون جدید یعنی قانون ۴۵ بند ۳ من میتونم معاف بشم؟

   فرزاد باقری IP Address is : hidden
  9. مهمان - Mostafa
   #11 | ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

   سلام ،ایا کسی که۲۴ ماه سابقه خدمت در جبهه داره میشه یکی از فرزندش معاف بشه؟

   Mostafa IP Address is : hidden
  10. مهمان - ظاهر
   #12 | ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

   سلام.چند روز پیش خبری بگوشم رسید مبنی براینکه رزمندگان ۳۰ ماه جهبه ب ۱۲ کاهش پیدا کرده.و یکی از فرزندان معاف میشوند.ایا صحت دارد

   ظاهر IP Address is : hidden
  11. مهمان - سلام
   #13 | ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

   سلام م معاف شدم خیلی خوبه. دستتون درد نکنه

   سلام IP Address is : hidden
  12. مهمان - ali
   #14 | ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

   سلام کسی که تلفیق جبهه و جانبازی پدرش به ۳۰ برسه و معاف بشه باشه بازم باید آموزشی را بره یا خیر ؟

   ali IP Address is : hidden
  13. مهمان - ali
   #15 | ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

   سلام.کسی که تلفیق جبهه و جانبازی پدرش به ۳۰ برسه و معاف بشه باشه بازم باید آموزشی را بره یا خیر ؟

   ali IP Address is : hidden
  14. مهمان - محسن
   #16 | ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

   سلام پدر من ۱۰ درصد جانبازی دارد و مدت زمان حضور در جبهه اش به ۱۷ ماه میرسد ایا میتونم معاف شم؟؟

   محسن IP Address is : hidden
  15. مهمان - سردار نقبندیان
   #17 | ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

   باسلام.من دانشجو هستم و ۷ماه خدمتم مونده هم کسری بسیج دارم هم جانبازو ازاده.ایا میتوانم کسری رو تحویل بدمو تصویه کنم یا نه؟؟؟

   سردار نقبندیان IP Address is : hidden
  16. مهمان - کورش
   #18 | ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

   سلام من ۲۰سالمه پدر بنده تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد با سن ۷۶و خواهر بنده نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن و یک برادر بالای ۱۸سال دارم ک خدمت نرفته است ایا من میتوانم کفالت پدر یا کفالت خواهرم را گرفته م معاف شوم؟؟

   کورش IP Address is : hidden
  17. مهمان - حامد
   #19 | ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۴

   با سلام من از پرسنل کشتیرانی هستم که تعهد ده ساله دارم از این تعهد هفت سال گذشته میخوام بدونم در صورتی که از شرکت کشتیرانی انصراف بدم با توجه به سابقه خدمتی هفت ساله ایا از مدت زمان خدمت سربازیم چیزی کسر میشه

   حامد IP Address is : hidden
  18. مهمان - رامين
   #20 | ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

   با سلام .قانون جدید معافیت ایثارگران تصویب شد؟ ینی شورای نگهبان رد نکرده؟ تورو خدا هر کی میدونه جوابمو بده .لطف میکنیید دوستانن

   رامين IP Address is : hidden
  19. مهمان - حسین
   #21 | ۰۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

   باسلام..من ۳۵ سالمه سه فرزند دارم ..اخریش که پسره از دی ماه ۹۴دیابت نوع نوع یک گرفته دائما نیاز به مراقبت وپرستاری داره ۴ سالشه///میخاسم بدونم ایا معافیتی شامل من میشه چون که از سال ۸۲ مشمول شدم ومتولد ۶۰ هسم ودفترچه هم پست نکردم///ممنون

   حسین IP Address is : hidden
  20. مهمان - علی
   #22 | ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

   سلام،پدر من یازده ماه جبهه داره خودمم شیش ماه کسری بسیج دارم معاف میشم یا نه؟

   علی IP Address is : hidden
  21. مهمان - علی
   #23 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

   اگه میدونین جواب بدین خیلی ذهنم درگیره

   علی IP Address is : hidden
  22. مهمان - محمد
   #24 | ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

   با سلام…
   بنده۲۱ سال سن دارم و مدرکم هم لیسانسه…یک خواهر و یک برادر کوچتر از خودم دارم…برادرم ۱۸ سالشه و معلولیت خیلی شدید داره و تحت پوشش بهزیستیه…میخواستم بدونم معاف میشم یا نه؟؟؟ممنون

   محمد IP Address is : hidden
  23. مهمان - س
   #25 | ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

   سلام من ۴خواهرمجرددارم یکی معلولیت ذهنی داره ویکی طلاق گرفته و۲تامجردن وهمشون بالای ۲۵سال هستند.واینکه مادرپدرم بالای ۶۴سال دارن.واینکه دوبرادرمعاف شده دارم بدون رفتن به خدمت یکی ازبرادرهام معلولیت جسمی داشت ومعاف شد.ودیگری بازخریدکرد.منم الان درحین خدمت درماه اول هستم ایاباشرایط ذکرشده می توانم معاف شوم ….

   س IP Address is : hidden
  24. مهمان - ولی
   #26 | ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

   سلام
   آیا برای برخورداری از معافیت موارد خاص راجع به مادر تحت پوشش کمیته امداد باید مدت خاصی از عضویت در کمیته امداد بگذرد؟

   ولی IP Address is : hidden
  25. باسلام و احترام. بنده دارای دو فرزند پسر یکی ١٨ سال دارد و دیگری ٩سال دارای معلولیت شدید جسمی حرکتی مادرزادی است. آیا تنها فرزند ذکور سالمم که ١٨ ساله است در قواره معافیت قرار میگیرد لطفا پاسخم را بصورت شفاف و ارایه راهکار بدهید. با مراجعات مختلف به بهزیستی و پلیس+١٠ متاسفانه اظهار میدارند قانون معافیت معلولیت شامل شما نمیشود و بایستی حداقل دو فرزند معلول باشد تا یکی معاف گردد.خواهشمند است راهنمایی فرمایید. با تشکر

   عبدالرحيم داودي IP Address is : hidden
  26. مهمان - سعید
   #28 | ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

   سلام من همسرم دیابت داره خودم ۲۶ سال دارم آیا معاف میشم انسلین استفاده میکنه هر ماه هم یه چند بار از ترس باید بمیرم زنده شم بغضی وقتا بی هوش میشه چه کنم من

   سعید IP Address is : hidden
  27. مهمان - سعید
   #29 | ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

   سلام کسی جوابم میده مرسی همسرم دیابت داره معاف میشم ۲۶ سال دارم

   سعید IP Address is : hidden
  28. مهمان - Maziar
   #30 | ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

   سلام ،میخواستم بدونم بندی که تو ماده ۶۷ قانون نظام وظیفه تو سال
   ۸۸ بود ،هنوز هم اجرا میشه یا نه ؟این قانون شرحش اینه ک داماد جانباز ،ایثار گر و یا رزمنده در صورتی که اون جانباز یا ایثار گر پسر نداشته باشه میتونه معافیت یا کسری خدمت بگیره ، خواهشا جواب منو بدین

   Maziar IP Address is : hidden
  29. مهمان - saeed
   #31 | ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

   سلام
   برای استفاده از این قسمت بیستم که۰-آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
   بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد)
   شرایطش چیه دقیقا؟؟؟؟؟؟

   saeed IP Address is : hidden
  30. مهمان - بهروز
   #32 | ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۱

   با سلام ، پدر و مادر من هر دو در زمان جنگ کارمند آموزش و پروش بوده اند و در منطقه هایی که جزو منطقه جنگی بودن خدمت کردن(خوزستان) آیا این موضوع می تواند امتیازی برای کسری خدمت باشد؟

   بهروز IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>