• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۱     Arya Zanganeh
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب

 • telegram_channel

  معافیت موارد خاص

  ۱- متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی ذکر شده در قانون وظیفه عمومی چه کسانی هستند؟
  متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی، شرکت کشتیرانی، بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور.

  ۲- نحوه صدور معافیت برای متعهدین خدمت ذکر شده چگونه انجام میپذیرد؟
  با تائید سازمان مربوطه مبنی بر انجام تعهد مربوطه و طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی.

  ۳- در صورتی که قبل از انجام تعهد از خدمت منفک گردندوضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
  به آنان معافیت تعلق نمیگیرد و در صورت بلامانع بودن به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.

  ۴- آیا متعهدین خدمت در حین انجام تعهدمی توانند درخواست بهره مندی از معافیتهای دیگر را نمایند؟
  خیر، پس از روشن شدن وضعیت تعهد آنان پیرامون درخواستهای آنان اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

  ۵- معافیت های رهبری یا ۶ گروه سنی به کدام دسته از مشمولان تعلق می گیرد؟
  زیردیپلم، دیپلم، فوق دیپلم ( متولدین ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۵۴)
  لیسانس( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴)
  فوق لیسانس (متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲)
  دکتری غیرپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰)
  دکتری پزشکی و دامپزشکی ( متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴)

  ۶- چند فرزند از شهدا معاف می گردند؟
  دوفرزند از شهدا .

  ۷- ایا برادر شهید هم می تواند از معافیت هم برخوردار شود؟
  بله فقط یکنفر .

  ۸- آیا فرزند مفقود الاثر جبهه نیز معاف می گردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از مفقودیت گذشته باشد.

  ۹- آیا برادر مفقود الاثر جنگ نیز از خدمت معاف میگردد؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال از تاریخ مفقودیت گذشته باشد.

  ۱۰- آیا فرزند و برادر آزاده از خدمت معاف میگردند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از سه سال آزاده بوده باشد.

  ۱۱- در صورتی مدت اسارت آزاده کمتر از سه سال باشد چه امتیازی خواهد داشت؟
  به میزان نصف دوران اسارت از مدت خدمت دوره ضرورت یکی از منسوبین (فرزند یا برادر ) کسر خواهد شد.

  ۱۲- آیا برای خود آزادگان معافیت یا کارت پایان خدمت تعلق می گیرد؟
  بله ، در صورتی که بیش از ۶ ماه در اسارت بوده باشند.

  ۱۳- آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟
  در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید نماید که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۴- آیا خود جانباز از خدمت معاف می گردد؟
  در صورت داشتن حداقل ۱۵% جانبازی از خدمت معاف می گردد.

  ۱۵- جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟
  جانباز۲۵% یک فرزند و جانباز۵۰% و بالاتر دو فرزند.

  ۱۶- رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را میتوانند معاف کنند؟
  رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.

  ۱۷- آیا تلفیق جبهه و جانبازی نیز میتوانند از معافیت استفاده نمایند؟
  یکی از فرزندان ایثارگری که مدت جبهه وی با مدت جانبازی وی به عدد ۳۰برسد و همچنین دو فرزند ایثارگری که تلفیق مدت جبهه و جانبازی وی به عدد ۶۰ برسد از خدمت معاف خواهند شد.

  ۱۸- آیا خانواده شاهد میتوانند درخواست کارت معافیت جایگزین نمایند؟
  بله ، مشروط بر آنکه دریافت کننده اول کارت معافیت، فوت یا به استخدام نیروهای مسلح و یا در قواره معافیتهای قانونی دیگر قرار گرفته باشند.

  ۱۹- آیا اگر سن خواهر مجرد فاقد پدر بیش از ۲۴ سال باشد میتواند تنها برادر بالای ۱۸ سال خود را معاف کند؟
  بله، در قواره معافیتهای عنایات مقام معظم رهبری می تواند از معافیت خواهر مجرد استفاده نماید.

  ۲۰- آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
  بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

  ۲۱- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام میتوانند فرزند خود را معاف نمایند؟
  بله، مشروط بر آنکه بیش از دو فرزند بالای ۱۸ سال نداشته باشد، یک فرزند در قواره معاف قرار میگیرد.

  ۲۲- آیا مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد قبلاً یک نفر از فرزندان خود را معاف کرده باشند آیا می توانند درخواست معافیت فرزند دوم را بنمایند؟
  خیر

  ۲۳- اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای زشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد.

  ۲۴- اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند؟
  بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد.

  ۲۵- اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد؟
  همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ ۸۵/۱/۱۲ ابلغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند.

  ۲۶- آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود؟
  بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است.

  ۲۷- آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است؟
  در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید.

  ۲۸- آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است؟
  برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود .

  ۲۹- نحوه رسیدگی به وضعیت نخبگان چگونه است؟
  مشمولان نخبه ابتدا میبایست به بنیاد ملی نخبگان به آدرس: تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _زعفرانیه ( خ. شهید فلاحی _ کوچه . شیرکوه _ پ. ۱/۲۴ مراجعه و سوابق و مستندات نخبگی خویش را جهت احراز نخبگی به بنیاد مذکور ارائه نمایند در صورت احراز نخبگی خواهند توانست از امتیازات خدمت وظیفه عمومی _ ادامه تحصیل _ خروج از کشور و . . . . بهره مند گردند، جهت کسب اطلاع بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹۳۲۲۴۱۴۱- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند. و یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.


  تعداد بازدید : 612,995 | ۲,۱۵۹ نظر
  1. مهمان - علی
   #1 | ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

   با سلام و خسته نباشید خدمت شما.بنده ۲۸ سالم هست و غیبت هم ندارم.مادربزرگ ۷۵ ساله ای دارم که تحت پوشش کمیته امداد هست.۴تا پسر و ۴تا دختر هم داره اما سرپرستی ایسان به عهده من بوده و تاکنون فرزند و نوه ی ایشان از معافیت استفاده نکردن.خواستم بدونم امکانش هست با توجه به معاف کردن به انتخاب مادر که کدوم فرزندو معاف کنه بنده واسه معافیت اقدام کنم؟ممنون میشم اگر پاسخ بدین

   علی IP Address is : hidden
  2. مهمان - مجید
   #2 | ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

   سلام.من پدرم ۱۴ ماه جبهه داره خواستم بدونم این تبصره ۴۵ که میگن جدید اومده و معاف میشی از خدمت صحت داره یا کذبه

   مجید IP Address is : hidden
  3. مهمان - بنیامین
   #3 | ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

   با سلام وخسته نباشی به شما می خواستم ببینم منی که دارای خواهر بزرگتر از خودم که معلول می باشد و پدرم که سنش۶۲ سالش است وهم چنین یک برادر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده ایا معافیت به من تعلق میگیرد

   بنیامین IP Address is : hidden
  4. مهمان - علیرضا
   #4 | ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

   سلام من یه خواهر دارم و اینکه پدرم ۲۴ ماه جنگ داره معاف میشم یا از سربازیم کم میشه یا میفتم شهر خودم لطفا جواب بدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  5. مهمان - سینا
   #5 | ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

   سلام.دوستان من ی سوال دارم.هر کسی ک میدونه اگه کمکم کنه ممنون میشم. مصوبه ۵۱۷۰۰ میگه نصف مدت کار کارمندان شاغل در مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس ب عنوان سابقه جبهه محسوب میشه.(البته برای کارهای خاصی)..من میخام از این طریق معافیت بگیرم ولی مراحل کار رو نمیدونم.پدرم توو پتروشیمی بوده در ابادان

   سینا IP Address is : hidden
  6. مهمان - saeed
   #6 | ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

   با سلام
   می خواستم بینم برای برخورداری از این قانون قسمت بیستم که گفتیدچیه؟

   saeed IP Address is : hidden
  7. مهمان - مسعود
   #7 | ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

   سلام دوستان لطفا به این سوال من جواب بدین برای ۵۳۵ روز جبهه که میشه ۱۷٫۸۳ ماه چقدر کسری میدن.چون ۵۴۰ روز ۶ ماه میشه حالا که مال پدر بنده ۵ روز از ۱۸ ماه کمتره به من یعنی ۵ ماه میدن

   مسعود IP Address is : hidden
  8. مهمان - اشکان
   #8 | ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

   با سلام و خسته نباشید
   خواهر اینجانب معلولیت جسمی و ذهنی شدید دارند و من تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال خانواده ام آیا میتونم از معافیت موارد خاص استفاده کنم؟سوال کردم گفتن که باید برای کفالت دو تا فرزند معلول در خانواده داشته باشین که شامل من نمیشه.میشه از موارد خاص اقدام کرد؟

   اشکان IP Address is : hidden
   • مهمان - ali
    #9 | ۰۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

    سلام داداش
    وضعیت منم مثل توعه! رفتم‌نظام وظیفه میگن باید ۲ نفر تو خونواده معلول باشن
    فهمیدی به هم بگو

    ali IP Address is : hidden
  9. مهمان - امین
   #10 | ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

   با سلام:
   پدرم۱۵ درصد جانبازی و ۱۷ ماه سابقه حضور در جبهه داره که اگر این دو با هم تلفیق شوند در کل ۳۲ ماه میشود، برادرم طبق قانون ۳۰ ماه سابقه معاف شد، حال سوالم اینه اگر ۳۰ ماه به ۱۲ ماه تقلیل یابد ایا من میتوانم معاف شوم؟
   لطفا اگه کسی میدونه جواب بده، خیلی برام مهمه.
   ممنون

   امین IP Address is : hidden
  10. مهمان - رضا
   #11 | ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

   من در اثر بیماری پدرم مجبور به ترک خدمت شدم و پدرم بعد از مدتی فوت کرد بعد از اون برای معافیت کفالت مادر تحت پوشش کمیته اقدام کردم آیا راهی برای بخشش غیبتم هست؟ مدارک پزشکی پدرم موجوده در ضمن خودمو به یگانم معرفی کردم و رفتم دادگاه و جریمه شدم

   رضا IP Address is : hidden
  11. مهمان - حسین
   #12 | ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

   با سلام بنده ۲۴ ساله مدرک لیسانس و پدر ۷۵ساله که مشکل شنوایی دارد و مادری ۶۰ ساله که آرترز زانو دارند و خواهری با معلولیت شدید و خواهری مطلقه و دو برادر بزرگتر که خدمت رفتن ومتاهل و در شهر دیگری زندگی میکنند .
   آیا معافیت شامل من میشود یا نه؟با تشکر

   حسین IP Address is : hidden
  12. مهمان - علیرضا
   #13 | ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

   سلام، پدر بنده ۲۰ ماه جبهه داره، متولد ۷۳ هم میباشم و کسری تعلق نمیگیره، آیا قانون جدید که جبهه ۱۲ ماه واسه معافیت کافی بود تصویب شده؟ من دفترچه پست کردم واسه برج ۲ سال ۹۶،امیدی هس؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  13. مهمان - امید.ابادان
   #14 | ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

   با سلام وخسته نباشید.در مورد معافیت دایم ۱ سوال داشتم.اینکه پدرم به مدت ۳۰ ما منطقه جنگی بود ولی به دلیل اینکه حدود ۱۵ماه رو در ماهشهر بوده .ماهشهر منطقه جنگی حساب نمیاد.ولی حین خدمت بودند.ای می‌توان با حساب معافیت گرفت یا خیر .ممنون

   امید.ابادان IP Address is : hidden
  14. مهمان - امید.ابادان
   #15 | ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

   ایا امکان این هست که قانون جدیدی واسه فرزندان آزادگان تصویب بشه

   امید.ابادان IP Address is : hidden
  15. مهمان - حسین
   #16 | ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

   سلام. بنده ۳۱ سال سن دارم. متاهل هستم و دارای دو فرزند ۵ ساله و ۲ ساله. وضعیت مسکن استیجاری میباشد. پدرم ۸۰ سال سن. مادرم ۷۰ سال سن دارند. دو خواهر دارم که شوهرانشان فوت شده اند که کی از اینها دو فرزند دختر دارد.یک خواهر مجرد دارم. آیا با این شرایط معافیت به بنده تعلق میگیرد یا خیر؟

   حسین IP Address is : hidden
  16. مهمان - نوید
   #17 | ۰۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

   با سلام من ۳۳ سال سن دارم و تا حالا خودمو معرفی نکردم و از همسرم هم جدا شدم و یک فرزند دختر دارم که بامن و مادرم زندگی میکنه ضمنا بیماری پوستی پسوریازیس هم دارم ایا میتوانم معاف بشم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

   نوید IP Address is : hidden
  17. مهمان - محسن
   #18 | ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

   سلام من ۱۹سال دارم و فقط یک برادر معلول دارم و هیچ خواهر یا برادر دیگری ندارم ایا من از سربازی معاف هستم

   محسن IP Address is : hidden
  18. مهمان - مسلم
   #19 | ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

   با سلام من یک خواهر معلول دارم خودم هم تک فرزند ذکور خانواده هستم خواهر دیگری ندارم آیا در سال ۹۵ این قانون وجود دارد و من معاف می شوم

   مسلم IP Address is : hidden
  19. مهمان - حمید
   #20 | ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

   سلام این قانون موارد خاص شماره ۲۰ که قرار دادید خانواده دارای فرزند معلول باشد یکی از فرزندانش معاف میشود میشه یه خورده در موردش توضیح بدید
   من برادری دارم معلول با سن ۲۰ سال و خودم هم ۲۳ سالم هست در خانواده ما فقط من سن خدمت رو دارا هستم یک برادر هم دارم که ۱۳ سالشه میخواستم ببینم آیا معاف میشم یا نه لطفا جواب بدید ممنون میشم

   حمید IP Address is : hidden
  20. مهمان - حمید
   #21 | ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

   سلام
   من برادری دارم که ۲۰ سالشه واز لحاض جسمی وذهنی معلول کامل و من خودم ۲۳ سالمه و یک برادر دارم که ۱۳ سالشه میخواستم بدونم که آیا معافیت موارد خاص به من تعلق میگیره یا نه لطفا راهنمایی کنید ممنون

   حمید IP Address is : hidden
  21. مهمان - احسان اكبرى پور بحرى
   #22 | ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

   سلام ، بنده پدرم ناراحتى قلبى دارد و عمل قلب انجام داده و خواهر مجرد هم دارم و برادر بزرگم ازدواج کرده، خودم تنها پسر خونه هستم. آیا امکان معافیت بنده هست

   احسان اكبرى پور بحرى IP Address is : hidden
  22. مهمان - مسعود
   #23 | ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

   سلام
   برای سوال زیر توضیحات بیشتر ارایه دهید
   با تشکر.

   – آیا خانواده های دارای فرزند معلول در قواره معافیت قرار میگیرند؟
   بله ، مشروط بر آنکه در خانواده فقط یک فرزند ذکور بالای ۱۸ سال سالم باشد.

   مسعود IP Address is : hidden
  23. مهمان - ایمان
   #24 | ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

   سلام منی که تحت پوشش کمیته امداد هستم و پدر و مادرم هم فوت کردن ایا از شرایط معافیت میتوانم استفاده کنم خواهشا جواب دهید و هیچکدام از اعضلی خانوادم از معافیت کمیته امداد استفاده نکردن و خ اهر و برادرانم همه ازدواج کردن

   ایمان IP Address is : hidden
  24. مهمان - نادر
   #25 | ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

   سلام میخواستم بدونم با توجه به اینکه برادر من معلول ذهنی می باشد و من فرزند ارشد هستم و ما ۲ فرزند هستیم … من میتونم از شرایط معافیت استفاده کنم با توجه به بند ۲۰

   نادر IP Address is : hidden
  25. مهمان - علیرضا
   #26 | ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

   با عرض سلام
   شنیدم کسایی که پدر یا مادرشون رو از دست داده باشن برا خدمت سربازی نزدیک محل زندگیشون میفتن..ایا حقیقت داره؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  26. مهمان - علی
   #27 | ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

   سلام.طرحی جدیدا در مجلس تصویب شد که میگه به ازای هر ماه جبهه پدر و هر درصد جانبازی یکماه از خدمت کسر میشه.پدرم ۶۰ماه جبهه و پانزده درصد جانبازی داره ولی دوتا از برادرام معاف شدن الان از این درصدها معافیت به من تعلق می گیره؟

   علی IP Address is : hidden
  27. مهمان - علی
   #28 | ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

   سلام ببخشید پدرم ۳۳ ماه رزمندگی داره قبلا برادرم با ۳۰ماه رزمندگی پدرم معاف شد الان ۳۰ ماه اگر به ۱۲ ماه تبدیل بشه برای معافی آیا من می توانم با استفاده از رزمندگی پدرم کسر خدمت بگیرم؟یعنی آیا قبلا که برادرم معافی گرفت میتوان با قانون جدید به جای ۳۰ ماه ۱۲ ماه از رزمندگی پدرم را براش خرج شده بدونیم؟یا طبق قانون قبلی فقط سه ماه برای من باقی می مونه؟

   علی IP Address is : hidden
  28. مهمان - علیرضا
   #29 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

   با عرض سلام..گفته میشه کسانی که پدر یا مادرشون رو از دست داده باشن واسه سربازی نزدیک محل زندگیشون میفتن..خواسم ببینم حقیقت داره؟!

   علیرضا IP Address is : hidden
  29. مهمان - شاهین
   #30 | ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

   سلام خسته نباشید
   ببخشید برای معافیت از طریق کفالت از طریق پدر معلول از نوع ذهنی در حد متوسط و نزدیک به شدید که تحت پوشش سازمان بهزیستی باشد ایا ممکن هست که معافیت گرفت ؟ممنون

   شاهین IP Address is : hidden
  30. مهمان - علیرضا
   #31 | ۰۵:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

   سلام. ببخشید یه سوال. من الان ۴ سال هست خارج از ایران هستم.
   الان میخواهم سربازی رو بخرم. و متولد ۶۵ هستم. و سال ۹۰ دانشگاه رو ول کردم و فکر کنم الان با مدرک دیپلم باید بخرم.
   میخواستم بدونم آیا راهی دارم برای خرید سربازی؟
   و آیا اضافه های من بخشیده میشه؟
   اطلاعات در مورد افراد خارج از ایران میخواستم! !؟

   علیرضا IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>