• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۱     Arya Zanganeh
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی

 • telegram_channel

  نتایج آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان اعلام شد

  به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، «لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات»، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
  بنابر این گزارش، «لایحه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
  همچنین، «طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
  بر اساس این گزارش، «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علی‌رغم اصلاح بعمل آمده اشکال این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
  به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
  ۱- نظر به اینکه در مورد بند (۱) ایراد این شورا هیچگونه پاسخی داده نشده است، اشکال قبلی کماکان به‌قوت خود باقی است.
  ۲- با توجه به عدم اصلاح در خصوص اشکال بندهای (۶)، (۷)، (۸)، (۱۲) و (۱۳)، ایراد سابق این شورا کماکان به‌قوت خود باقی است.
  بنابر این گزارش، «طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، مصوب جلسه مورخ دهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
  ۱- در تبصره ماده (۱) عبارت «اعمال وظایف این معاونت نافی اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد»، از این جهت که مشخص نیست مقصود چه اختیاراتی است و نیز آیا منظور اختیارات تک‌تک نمایندگان است یا مجلس؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
  ۲- عموم ماده (۲) از این جهت که شامل دستگاههائی می‌شود که مجلس بر امور آنها نظارت ندارد نظیر مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و نیز سایر دستگاه‌هائی که مطایق قانون اساسی و قوانین دیگر حق وضع مقررات دارند، مغایر اصول ۵۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
  ۳- عبارت «جهت رفع تعارض» در جزء (۲-۱) ماده (۳) عبارت از این جهت که مشخص نیست مراجع تصویب کننده الزام به رفع آن دارند یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
  ۴- الزام دستگاه تصویب کننده به لغو مقررات مذکور در جزء (۳-۱) ماده (۳)، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
  ۵- اطلاق عبارت «تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آنها در…» توسط معاونت مزبور و لازم الاتباع بودن این امر برای مجریان و قضات، مذکور در جزء (۵-۱) ماده (۳)، مغایر اصول ۵۸، ۷۳، ۸۵، ۱۳۸ و ۱۶۷ قانون اساسی شناخته شد.
  ۶- در جزء (۶-۱) ماده (۳)، «اعلام مغایرت قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی نظام … به مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مغایر اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
  ۷- تبصره ذیل جزء (۷-۱) ماده (۳) همان اشکال ماده (۲) را دارد و مغایر اصول ۵۷، ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
  ۸- در بند (۳) ماده (۳) «شیوه نگارش طرح‌ها و لوایح … و تعریف لغات تخصصی» … «جهت طی مراحل قانونی»، که شامل تغییر در مراد مقنن نیز می‌شود، مغایر اصول ۵۸، ۶۵ و ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
  ۹- اطلاق ویراستاری در بند (۵) ماده (۳) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
  ۱۰- آموزش عمومی در بند (۶) ماده (۳)، مغایر اصول ۵۷، ۵۸ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
  ۱۱- اطلاق اصلاح فصول و مواد قوانین در بند (۷) ماده (۳) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
  ۱۲- ماده (۴) مغایر اصول ۷۴ و ۱۰۲ قانون اساسی شناخته شد.
  ۱۳- تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۴) مغایر اصول ۶۵ و ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
  ۱۴- در ماده (۸) «انجام هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه توسط شورای عالی تنقیح قوانین»، مغایر اصول متعدد از جمله اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
  ۱۵- ماده (۱۱) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
  بر اساس این گزارش، «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند(آبادان – خرمشهر)» که در جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
  همچنین، «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی» که در جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

  منبع : سایت شورای نگهبان


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 18,416 | فروردین ۱۶ام, ۱۳۸۹

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. نریمان کیامهر
    
   #1 | ۲۰:۴۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   با سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت و تمام دوستان .

   عماد خوبی داداش چه خبر کارتت نیومد .

   خبری در مورد کارت های هوشمند می خوام عرض کنم .

   امروز صبح گفتم برم نظام وظیفه شهرمون ببینم چه خبره یعنی ارومیه . رفتم سوال کردم گفتم که آقا از کارتها چه خبر نیومده گفتم من ۱۵ تیر تکمیل پرونده کردم و فراخوان هم شدم همه کارهام هم تمام شده هست حالا کارت نیومده چیکار کنم. گفت برو پست پیشتاز اونجا می یاد کارتها . رفتم اونجا از یک خانوم سوال کردم گفت که کسانی که کارتهاش اومده لیست کردیم زدیم پنجره برو ببین اسمت اومده کارتتو بدم . رفتم نگاه کردم دیدم اسم من نیست . برگشتم گفتم نیست . گفت که پس نیومده منتظر باش انشاالله می یاد .

   بعد رفتم پلیس ۱۰+ گفتم آقا من پروندمو کامل کردم و فراخوان هم شدم الان چیکار کنم کارتم نیومده . گفت کد ملی رو بده ببینم . دادم گفت که پرونده تو ( معرفی برای صدور کارت هوشمند به تهران شده یعنی معرفی کردن به تهران تا کارتت بیاد . ) گفتم کدوم ماه معرفی کردن گفت ۲۰/۱۰/۸۸ معرفی کردن .

   با این حساب من لیستی که دیدم فکر کنم کارتها در حال ارسال است . و منتظر باید بمونیم تا کارتمون به دستمان برسد .

   اینم خبر جدیدی بود که خواستم در اختیار شما دوستان بگذارم . کوچیک همتون نریمان .

   نریمان کیامهر IP Address is : hidden
  2. bekam
    
   #2 | ۲۰:۵۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   اینم نامه من به آقا نظرتون چیه؟
   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی
   موضوع :معافیت دو برادری
   جناب آقا عرضم در مورد قانون اصلاح خدمت وظیفه عمومی و معافیت های آن(دو برادری) میباشد که التحاب و نگرانی در دل جوانان این مرز و بوم انداخته است با گذشت ۸ ماه واندی از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و رسانه ای کردن این موضوع ، مسایل و مشکلاتی وجود دارد که حاکی از بی قانونی در خانه مجلس ،نیرو های مسلح و شورای نگهبان میباشد که لازم به توضیح بیشتر می باشد که در زیر آورده شده است:
   با تصویب این قانون مورخه مرداد سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی و فرستادن این طرح به شورای محترم نگهبان ، شورا ۱۴ ایراد به این طرح گرفتند (البته لازم به توضیح هست که ایرادات شورای نگهبان کاملا غیر قانونی بوده که مستندات و شواهد آن نیز آورده می شود) که حذف معافیت دو برادری (بند ۹ ماده ۴۴)را شامل نمیشد و با بازگشت این طرح ، کمیسیون امنیت ملی مجلس برای تامین نظر شورای محترم نگهبان با نظری قاطعانه و کاملا غیر قانونی تصمیم به حذف این قانون (بند ۹ ماده ۴۴) گرفتند که معافیت دو برادری شامل ایرادات شورای محترم نگهبان نبود و این موضوع بی قانونی در مجلس شورای اسلامی را نشان می دهد با گذشت زمان آقای سردار زاده کمند با توجه به اینکه ایشان قبلا در مجلس شورای اسلامی قانون گذاری کرده بودند خبر از حذف معافیت دو برادری در رسانه ها و روزنامه ها دادند حال آنکه معافیت دو برادری حذف نشده بود و برای حذف معافیت دو برادری بایستی در مجلس رای گیری میشد تا اینکه با همت حوانان کشور ، این طرح (قانون اصلاح وظیفه عمومی ) برای تامین نظر شورای نگهبان در مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و دوباره معافیت دو برادری تصویب گردید و کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهاد حذف دو برادری را پس گرفت و این طرح به شورای نگهبان فرستاده شد و امروز یعنی ۱۶/۰۱/۱۳۸۹ خبری مبنی بر ایرادات جدید شورای نگهبان به این طرح در سایت sarbazi.us زده شده است
   جناب آقا با توجه به اینکه معافیت سه برادری با موافقت شما تا پایان سال ۸۹ اجرایی شده و نیازی به نظر مجلس و شورای نگهبان نداشته خواهشمند است با اجرایی شدن معافیت دو برادری همزمان با معافیت سه برادری موافقت نمایید تا بسیاری از جوانان را پس از درگاه حق تعالی دعا گوی خویش نمایید باشد تا ایرانی آباد داشته باشیم
   (البته مدارک تخلفات خانه ملت ،شورای نگهبان و آقای سردار زاده کمند در زیر و پیوست ارایه می گردد)
   سایت زیر صدای ایران می باشد که گزارش صوتی از طرح اصلاح قانون نظام وظیفه می باشد که بایستی دانلود گردد و معافیت دو برادری مربوط به بند ۹ ماده ۴۴ می باشد
   که بنا به فرموده نماینه دولت در این صدا این قانون هنوز حذف نگردیده است
   http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=632485

   bekam IP Address is : hidden
   • Hatami.
     
    #3 | ۲۱:۱۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

    خوبه فقط التهاب درسته نه التحاب!!!

    Hatami. IP Address is : hidden
  3. Nerseh
    
   #4 | ۲۱:۱۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   حاتمی جان ساکتی عزیز…آریالا شما ساکت باشی ما دلمون می گیره اعتماد به نفسمون کم میشه… :mrgreen:
   حامد جان به نظرت چی میشه؟ فکر کرده شاید اینجوری بشه؟
   فردا میزنگی جام جم؟

   Nerseh IP Address is : hidden
  4. Nerseh
    
   #5 | ۲۱:۲۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   دوستان موافقید فردا که میزنگیم به جام جم درخواست کنیم که این موضوع را پیش مقام معظم رهبری مطرح کنن.شاید فقط ایشون باشه که به داد ما جوونا که توی این بی قانونی گیر کردیم برسه.

   Nerseh IP Address is : hidden
   • behnam01
     
    #6 | ۲۱:۳۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

    خیلی خوش خیال هستیدا؟؟من که از خنده دارم میمیرم بابا اینا هرکاری دلشون بخواهد انجام می دهند شما هیچ کاری نمی تونید بکنید البته انشاالله به لطف خدا شما ۲و ۳ برادری ها معاف بشوید من که دارم میرم خدمت کسی می دونی کد ۱۳۲ ماله کجاست؟

    behnam01 IP Address is : hidden
  5. Hatami.
    
   #7 | ۲۱:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   Nerseh :حاتمی جان ساکتی عزیز…آریالا شما ساکت باشی ما دلمون می گیره اعتماد به نفسمون کم میشه… حامد جان به نظرت چی میشه؟ فکر کرده شاید اینجوری بشه؟فردا میزنگی جام جم؟
   امتیاز : ۰  0

   سلام داداش. نوکرتم عزیز….. منم فردا به جام جم هم زنگ میزنم هم ایمیل میدم خواهشا همه ی دوستان این کار رو بکنن.

   Hatami. IP Address is : hidden
  6. Hatami.
    
   #8 | ۲۱:۵۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   راستی بچه ها من ساعت ۸ امشب بعد از سه جهار روز بالاخره تونستم با مسئول دفتر مسعود پزشکیان نماینده ی تبریز صحبت کنم. گفته بود بعد از تعطیلات زنگ بزنم هر چی میزدم بر نمی داشت تا همین امشب. ببین میگه آقای پزشکیان و همه ی نماینده های مجلس خواهان تصویب دو برادری هستن و روش هم پافشاری می کنن. گفت خود آقای پزشکیان به همه کسانی که این مدت تو ملاقات های حضوری هم پیگیر بودن گفته ما پیگیریم تا انشاا… این قانون رو اجرا کنیم. گفتم پس این ماجرای حذف چیه؟؟ گفت دلیل همه ی این ماجراهایی هم که پیش اومده اینه که نیروهای مسلح می خواد دو برادری هم مثل سه برادری تحت اختیار خودش باشه یعنی هر موقع خواست اجرا کنه هر موقع نخواست حذف کنه. گفت قانونی که مجلس تصویب کنه تحت اختیار نیروهای مسلح نیست و فقط در صورتی تغییر می کنه که نماینده های مجلس بخوان. و نیرو های مسلح هم نگرانه یه موقع توازن میان تعداد نیرو ها به هم بخوره و چون این قانون رو مجلس تصویب کرده نتونن یک طرفه لغوش کنن. گفتم خوب پس بالاخره چی میشه اجرا میشه یا نه؟؟ گفت انشاا… آقای پزشکیان و بقیه در صدد هستن که درست بشه. ولی گفت احتمالا خیلی طول میکشه تا تصویب بشه. با شوخی بهش گفتم عمدیه دیگه این تاخیر؟؟ گفت به هر حال هر چیز یه روال قانونی داره که باید طی بشه در کل ما پیگیر هستیم….

   Hatami. IP Address is : hidden
  7. Hatami.
    
   #9 | ۲۱:۵۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   آهان یه نکته رو یادم رفت. گفتم اگه شورای نگهبان زیر بار نرفت چی ؟؟؟ گفت فقط در صورتی که معظم له با این قانون مخالفت کنن حذف میشه.

   Hatami. IP Address is : hidden
  8. Nerseh
    
   #10 | ۲۱:۵۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   ممنون آقا حامد گل..آقا شما این کارو کنی باقی دوستان هم اینکارو میکنند.از همتون ممنونم.

   Nerseh IP Address is : hidden
  9. sadeq-111
    
   #11 | ۲۲:۱۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   hamsafar :قابل توجه سه برادری ها مخصوصا کیوان.امروز نظام وظیفه مرکزی تهران(پل چوبی)با خط خوانا ! و درشت نوشته بود: هنوز کارتهای سه برادری صادر نشده است لطفا سوال نفرمایید.
   امتیاز : ۱  0

   کذب محضه
   اون کاغذ یا مال سه دو ماه پیشه که هنوز نکندنش یا به خاطر این زدن که یکی مثل شما دم به ساعت نره بگه کارته من کو!
   من یک نفر رو سراغ دارم که کارتش اومده البته از آشنایان نزدیک نیست وگرنه کارتش رو ازش میگرفتم عکسش رو براتون میزاشتم ولی نمیده.
   ناگفته نمانه که کارتها تو تهران فقط صادر شده که احتمالا” اونم بعد از صدور تعداد معدودی کارت متوقف شده چونکه اگر روند صدورش ادامه داشت الان مال همه ی تهرانیها اومده بود.
   این نکته هم که نریمان کیامهر میگه که تو ارومیه هم کارتهای سه برادری صادر شده درست نیست چون غیره تهران نباشه(اونم به صورت معدود)جای دیگری هیچ کارتی صادر نشده.
   من فردا سعی میکنم از طریق آشنایان سپاهیم پیگر کارتم بشم ببینم چه بلایی سره صدورشون اومده که همه خفه شدن.
   یک سرتیپ هست که خیلی مرده خوبیه احتمالا” آشنا هم داشته باشه تو نظام وظیفه فردا اگر فرصتش پیش بیاد وقتی بیاد بیرون جریان رو بهش میگم ببینم میتونه کمکی کنه.

   sadeq-111 IP Address is : hidden
  10. sadeq-111
    
   #12 | ۲۲:۲۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   Hatami. :راستی بچه ها من ساعت ۸ امشب بعد از سه جهار روز بالاخره تونستم با مسئول دفتر مسعود پزشکیان نماینده ی تبریز صحبت کنم. گفته بود بعد از تعطیلات زنگ بزنم هر چی میزدم بر نمی داشت تا همین امشب. ببین میگه آقای پزشکیان و همه ی نماینده های مجلس خواهان تصویب دو برادری هستن و روش هم پافشاری می کنن. گفت خود آقای پزشکیان به همه کسانی که این مدت تو ملاقات های حضوری هم پیگیر بودن گفته ما پیگیریم تا انشاا… این قانون رو اجرا کنیم. گفتم پس این ماجرای حذف چیه؟؟ گفت دلیل همه ی این ماجراهایی هم که پیش اومده اینه که نیروهای مسلح می خواد دو برادری هم مثل سه برادری تحت اختیار خودش باشه یعنی هر موقع خواست اجرا کنه هر موقع نخواست حذف کنه. گفت قانونی که مجلس تصویب کنه تحت اختیار نیروهای مسلح نیست و فقط در صورتی تغییر می کنه که نماینده های مجلس بخوان. و نیرو های مسلح هم نگرانه یه موقع توازن میان تعداد نیرو ها به هم بخوره و چون این قانون رو مجلس تصویب کرده نتونن یک طرفه لغوش کنن. گفتم خوب پس بالاخره چی میشه اجرا میشه یا نه؟؟ گفت انشاا… آقای پزشکیان و بقیه در صدد هستن که درست بشه. ولی گفت احتمالا خیلی طول میکشه تا تصویب بشه. با شوخی بهش گفتم عمدیه دیگه این تاخیر؟؟ گفت به هر حال هر چیز یه روال قانونی داره که باید طی بشه در کل ما پیگیر هستیم….
   امتیاز : ۱  0

   این مسئول دفتر پزشکیان چه مرده باحالیه دقیقا” همون چیزی رو میگه که دو برادری ها میخوان!!! :mrgreen:
   حاتمی جون میتونی در مورد کارتهای ما هم ازش بپرسی؟چون خیلی باحاله :mrgreen:

   sadeq-111 IP Address is : hidden
   • sadeq-111
     
    #13 | ۲۲:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

    میگم حاتمی بهش میگفتی آقای پزشکیان دختر دم بخت نداره که بگیریش!!
    خیلی مرده خوبیه احتمالا” روت رو زمین نمی انداخت :mrgreen:

    sadeq-111 IP Address is : hidden
  11. Nerseh
    
   #14 | ۲۲:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۱۶

   دوستان فردا همه با هم در تماس با روزنامه جام جم خواستار مطرح شدن این موضوع پیش مقام معظم رهبری بشیم و ایشون این همه جوون را از بلاتکلیفی در بیارن.
   یه بار دیگه با هم همصدا بشیم …

   شماره تماس های روزنامه جام جم
   تلفن : ۲۲۲۲۲۵۱۱
   فکس تحریریه : ۲۲۲۲۶۲۵۲
   سازمان آگهی ها : ۸۸۴۴۸۴۱۳-۲۲
   دوستان عزیزم ..حتی با قسمت آگهی ها هم تماس بگیرین که بفهمن چقدر جوون منتظر اینن که تکلبفشون مشخص بشه..
   عزیزان…از شما خواهش میکنم به همه این شماره ها چند بار تماس بگیرین تا این موضوع رسانه ای بشه…خواهش میکنم بیاید یه بار دیگه نشون بدیم که با همیم…

   Nerseh IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.