- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

سردار زاده کمند:تحقق اعزام ۱۰۰ درصدی مشمولان وظیفه

به گزارش پایگاهد اطلاع رسانی پلیس،سردار زاده کمند در مراسم تودیع خود از سازمان وظیفه عمومی در تشریح اقدامات صورت گرفته در این سازمان افزود:الحمدلله این سازمان در سه سال گذشته تلاش کرد تا با استمرار روند تحولی مسؤولان قبلی زمینه را برای خدمت صادقانه، بی‌منت به مردم عزیزمان فراهم تر سازد.

وی تحقق اعزام صددرصدی مشمولان،بهبود فرآیند رسیدگی و کاهش زمان رسیدگی به درخواست مشمولان حداقل به میزان یک ماه،توسعه و تقویت رده های وظیفه عمومی متناسب با شأن و منزلت مخاطبین که البته هنوز در اواسط راهیم و تکریم ارباب رجوع را از اقداماتی برشمرد که در سازمان وظیفه عمومی صورت گرفته است.

سردار زاده کمند،تلاش برای خوشایندسازی خدمت سربازی و پیشرو بودن در این زمینه،ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات مشمولان،توسعه سامانه مکانیزه وظیفه عمومی به تمامی شهرهای دارای رده ی وظیفه عمومی در کشور به تعداد ۳۳۶ رده وتوسعه فعالیتها و اطلاع رسانی و راه اندازی و توسعه مرکز مشاوره و پاسخگویی حضوری و تلفنی که در طول هر ماه به حدود ۲۵ هزارمشمول به شکل حضوری و ۱۲ هزار نفر به شکل تلفنی مشاوره داده می شد را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی،پذیرش و اجرای مأموریت های جدید و انجام آنها با بسیج تمامی منابع موجود از جمله،صدور متمرکز کارت پایان خدمت سربازان منقضی خدمت نیروهای مسلح،تبدیل کارت های دستی به هوشمند معافیت و در آینده نزدیک پایان خدمت (جهت استحضار از ابتدای سال ۸۸ تاکنون بیش از ۸۶۰ هزار فقره کارت صادر شده که ظرفیت ما در سال حدود ۲۱۰ هزار فقره بود) یعنی یک رشد ۴۰۰ درصدی را از اهم اقدامات این سازمان در زمان تصدی مسؤولیت خود اعلام کرد.

وی برقراری ارتباط الکترونیکی با بسیاری از نیروهای مسلح،راه اندازی هیئت ورزشی سربازان و برگزاری المپیاد ورزشی سراسری سربازان،رسیدگی به درخواست بیش از ۳۷۰ هزار نفراز متقاضیان معافیت فرزند چهارم خانواده ای که سه فرزند آنان خدمت نموده بود و صدور کارت بیش از ۲۸۰ هزار نفر از آنان را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

به گفته سردار زاده کمند،احتساب و ثبت کسر خدمت ایثارگری و بسیجی،توسعه برنامه های ملاقات مردمی که در طول سال رسیدگی به درخواست حدود ۷۰ هزار نفر رسیدگی می شد،استانداردسازی رفتار کارکنان و مهارت افزایی با اجرای بیش از ۹۰ هزار نفر ساعت در سه سال گذشته وتوسعه بهره گیری از فناوری روز و امکانات بالفعل کشور از دیگر اقدامات این سازمان است.

وی اضافه کرد:در مدت سه سال مسؤولیت سازمان وظیفه عمومی بیش از ۲۰ برنامه مهم که یکی از آنها بهره مندی از سیستم مکانیزه و بیش از ۶۰۰ دفتر خدمات الکترونیک انتظامی برای ارائه خدمات به مشمولان صورت گرفته است.

سردار زاده کمند،تقویت حوزه پژوهشی و اتاق فکر در سازمان وظیفه عمومی،توسعه معنویت و فضای صمیمی و همکاری خالصانه،توسعه نظارت سیستمی از رده های وظیفه عمومی بطوری که در طول سال ۸۸ بیش از ۲۷۵ رده وظیفه عمومی مورد بازرسی و نظارت قرار گرفته وتقویت تعامل منطقی و بسیار خوب با ستاد کل نیروهای مسلح و تمامی سازمانهای عمده نیروهای مسلح را از دیگر اقدامات سازمان وظیفه عمومی طی سه سال گذشته برشمرد.