- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

سردار کمالی: معافیت مقام معظم رهبری شامل متولدین بالای سال ۵۵ نمی شود

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه معافیت مقام معظم رهبری شامل افراد جدید و بالای متولد ۵۵ نمی شود گفت: مشمولان خدمات سربازی برابر قانون نسبت به اعزام اقدام کنند.

سردار موسی کمالی در گفتگو با مهر با بیان این خبر افزود: طبق مصوبه مشمولانی که شامل معافیت مقام معظم رهبری می شوند متولدین سال ۵۵ با مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر، متولدین ۵۵ تا ۵۳ با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، متولدین ۵۳ تا ۵۱ با مدرک تحصیلی دکترای غیر پزشکی و و متولدین ۵۱ تا ۴۵ با مدرک تحصیلی دکترای پزشکی و دامپزشکی هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری ستاد کل نیروهای مسلح هیچ برنامه ای برای معافیت افراد جدید ندارد.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: به افرادی که در سن مشمولیت هستند توصیه می شود منتظر عفو نمانند و بر اساس مقررات موجود نسبت به اعزام برای انجام خدمت سربازی اقدام کنند.