- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

سرباز وظیفه شناس بیش از ۶ میلیون تومان وجه نقد را به صاحبش برگرداند

گشت یگان امداد در حین گشت زنی در خیابان “دهه فجر” متوجه یک عدد کیف در گوشه خیابان می شوند .

گفتنی است این دو سرباز با برداشتن کیف مذکور و در بازرسی محتویات داخل آن ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان وجه نقد پیدا می کنند که در محل پرس و جو و مالک آن را پیدا نمی کنند.

این گزارش حاکی است دو سرباز یگان امداد با صداقت و اصل امنت داری اموال پیدا شده را جهت سیر مراحل قانونی فرمانده یگان می دهند.

لازم به ذکر است اقدامات قانونی در این زمینه آغاز و پول پیدا شده تحویل صاحبش شد.