- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

از برگزیدگان جشنواره عکس و خاطرات سربازی تجلیل شد

یازده نفر از برگزیدگان جشنواره عکس و خاطرات سربازی طی مراسمی، لوح و جایزه خود را از دست رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا دریافت کردند.

سردار سیدحمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، در این مراسم ضمن قدردانی از تمام سربازان و هنرمندانی که در جشنواره عکس و خاطرات دوران سربازی شرکت کردند، بر استفاده از بیان هنر در معرفی خدمات ارزشمند سربازان، خوشایندسازی خدمت سربازی و تکریم مقام و منزلت سرباز تاکید کرد.

اسامی برگزیدگان این جشنواره در دو بخش عکس و خاطره به شرح زیر می‌باشد:

برگزیدگان بخش عکس: ۱٫ جمشید فرجوند فردا رتبه اول ۲٫ سبحان یحیایی رتبه دوم ۳٫ عبدالخالق عیسوندی دهنویی رتبه سوم ۴٫ امیر قادری رتبه چهارم ۵٫ محمدحسن باقری رتبه پنجم

برگزیدگان بخش خاطره: ۱٫ مهدی صفاری‌نژاد رتبه اول ۲٫ علی نورآبادی رتبه دوم ۳٫ ایمان آرزه رتبه سوم ۴٫ کامران بارنجی رتبه چهارم ۵٫ عباس پاسیار- احسان ترکمندی مشترکاً رتبه پنجم