- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

شرایط و ضوابط تمدید و تعجیل در موعد اعزام مشمولان

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، شرایط و ضوابط تمدید و تعجیل در موعد اعزام مشمولان را اعلام کرد.
رییس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت ، مشمولانی که هریک از شرایط زیر را داشته باشند می توانند موعد اعزام خود را تمدید کنند:
۱- مشمولان بیمار یا حادثه دیده ای که با تایید بهداری نیروی انتظامی استان قادر به اعزام نباشند، موعد اعزام آنها حداکثر به مدت دو ماه تمدید می شود.
۲- مشمولان واجد شرایط استخدام در نیروهای مسلح با اعلام کتبی مرکز گزینش و استخدام نیروی مربوطه مبنی بر اتمام مراحل گزینش که موعد اعزام این دسته از مشولان حداکثر به مدت دو ماه تمدید می شود.
۳- مشمولان غیرغائب واجد شرایط ماده ۱۲۷ قانون خدمت وظیفه عمومی (دو یا سه برادر همزمان در شرایط اعزام قرار داشته باشند) که در این صورت اعزام یکی از برادران تا خاتمه خدمت برادر دیگر به تاخیر خواهد افتاد.
۴- فوت بستگان درجه یک مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) که در این صورت اعزام مشمول حداکثر به مدت دو ماه از تاریخ فوت بستگان به تاخیر خواهد افتاد.
۵- پذیرفته شدگان قطعی دانشگاه و موسسات آموزش عالی با اعلام کتبی دانشگاه مربوطه و شرط داشتن ثبت نام و عدم غیبت که در این صورت، موعد اعزام آنها حداکثر به مدت دو ماه تمدید می شود.
۶- مشمولان متولد نیمه دوم سال که در سال اعزام قانونی خود قرار داشته باشند و مدرک تحصیلی دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش و یا پیش دانشگاهی را به صورت حضوری دریافت کرده باشند (به عنوان مثال مشمولان متولدنیمه دوم سال ۱۳۷۰ که سال اعزام قانونی آنها ۱۳۸۹ می باشد) موعد اعزام این دسته از مشمولان حداکثر به مدت یکسال به تاخیر خواهد افتاد تا امکان شرکت مجدد در آزمون دانشگاه ها برای آنها فراهم شود.
شرایط تعجیل:
براساس این گزارش، مشمولانی که هریک از شرایط زیر را داشته باشند می تو انند موعد اعزام خود را به جلو بیندازند:
۱- مشمولانی که دارای کسر خدمت بیش از یکسال باشند.
۲- مشمولان غایبی که در دوره های اعزام بعدی قرار گرفته اند.
۳- با توجه به ظرفیت مراکز آموزش نیروهای مسلح، امکان اعزام مشمول در موعد مورد تقاضا وجود داشته باشد.
ضوابط تمدید و تعجیل:
۱- مشولان واجد شرایط جهت ارایه درخواست تمدید و تعجیل صرفا به مراکز وظیفه عمومی شهرستان یا استان محل سکونت خود مراجعه نمایند.
۲- مشمولانی که دارای یکی از شرایط تمدید باشند به درخواست آنها حتی در روز اعزام نیز توسط مراکز وظیفه عمومی استان محل سکونت رسیدگی خواهد شد.
۳- مشمولانی که تقاضای تعجیل در موعد اعزام را دارند می بایست در سال اعزام قرار داشته باشند.
۴- خدمات به مشمولان در زمینه تمدید یا تعجیل صرفا برای یکبار قابل ارایه خواهد بود.
۵- رسیدگی به درخواست تمدید و یا تعجیل صرفا با حضور شخص مشمول امکان پذیر است.