- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

معافیت تنها فرزند ذکور جد و جده

مدیر امور مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح از معافیت تنها فرزند ذکور جد و جده خبر داد.

سردار کمالی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به این مطلب افزود: تنها فرزند ذکور جد و جده بالای ۱۸ سال معاف می شود.

وی ادامه داد: در گذشته زمانی که جد و جده نوه اناث داشتند نوه ذکور معاف نمی شد اما با اجرای طرح جدید با وجود نوه اناث نوه ذکور معاف می شود.

کمالی با اشاره به افزایش خدمت سربازی در سال ۹۰ خاطرنشان کرد: قانون خدمت سربازی در سال ۹۰ هیچ تغییری نمی کند و افزایش خدمت سربازی صحت ندارد.