- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

پیگیری اصلاح قانون نظام وظیفه در کمیسیون تلفیق

به گزارش باشگاه خبرنگاران، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، و اسلام شهر در خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه در کمیسیون امنیت ملی افزود: کمیسیون امنیت ملی اصلاحاتی را در این لایحه انجام داد و رئیس اداره نظام وظیفه نیز بخش هایی از این اصلاحات را اعلام کردند اما قطعاً اجرای کامل این قانون به بودجه و اعتبارات کافی نیاز دارد.

دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نماینده کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق بودجه، نیازهای موجود برای اصلاح قانون نظام وظیفه را اعلام کرده افزود: اصلاحات قانون نظام وظیفه از یک سو در خلال لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و از سویی دیگر در فرآیند بررسی های کیمسیون امنیت ملی انجام می شود.

آلیا اظهار داشت: پس از تخصیص اعتبارات ویژه به لایحه نظام وظیفه، تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود.