- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

ارایه پیشنهاد افزایش ۲ برابری حقوق سربازان

سردار موسی کمالی درباره چگونگی کاهش بار مالی طرح اصلاح مواد قانون خدمت وظیفه عمومی اظهار کرد: برای کم شدن بار مالی طرح اصلاح مواد قانون خدمت وظیفه عمومی، پیشنهاد داده‌ایم از میزان افزایش حقوق سربازان کاسته شود.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس در این طرح حقوق سربازان تا پنج برابر افزایش ‌می‌یافت، ‌افزود: برای کاهش میزان بار مالی این طرح پیشنهاد شده است تا افزایش حقوق سربازان دوبرابر مدنظر قرار گیرد و بر این اساس از میزان بار مالی طرح اصلاح مواد قانون خدمت وظیفه عمومی کاسته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کمالی پیش از این درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح مواد قانون خدمت وظیفه عمومی عنوان کرد بود، این طرح در مهرماه سال ۸۸ به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان ایراد مالی به آن وارد کرده است و در این رابطه منتظر نظر دولت هستیم، البته ما با نمایندگان دولت به توافق رسیده‌ایم که بار مالی این طرح را که بالغ بر دو هزارمیلیارد تومان است به حداکثر ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش دهیم.