- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مشکل بار مالی طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی حل شد !

بر اساس این مصوبه، اعضای هیات علمی، آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند ۲۳ لایحه بودجه دولت را موظف کردند بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و اجرای “لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران” و “طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی” و “قانون تفسیر ماده ۱۳ حمایت از آزادگان” و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده‌ آنها در قانون پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام کند.