- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

ادامه تحصیل دانش آموزان تا ۲۴ سالگی

“سرهنگ محمدرضا اکبر حلوایی” در گفتگو با خبرنگار پلیس گفت: نشستی با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید که در این جلسه در خصوص نحوه صدور معافیت تحصیلی دانش‌اموزان مباحثی مطرح و مقرر شد از سال جدید برای دانش‌آموزان معافیت تحصیلی صادر گردد.

شایان ذکر است دانش آموزانی که به سن مشمولیت در( ورود به سن ۱۹سالگی) رسیده و به صورت حضوری در مقطع متوسطه به تحصیل اشتغال داشته باشند می‌توانند تا پایان دوره تحصیلی که حداکثر تا سن ۲۴سالگی تمام خواهد بود و از معافیت تحصیلی استفاده نمایند و با توجه به اینکه پیش‌دانشگاهی پایان دوره متوسطه محسوب می شود لذا کسانی که پیش‌دانشگاهی را طی نمی‌کنند حداکثر تا سن ۲۲سالگی از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.