- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

گذرنامه‌ زیارتی راه دور زدن سربازی

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با مهر از مواجهه با دانشجویانی در خارج کشور خبر داد که در زمان خروج از کشور از نظر قوانین نظام وظیفه مشمول شناخته شده اما با گذرنامه‌های زیارتی یک‌بار خروج به خارج کشور رفته‌اند.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم افزود: مواردی را در خارج کشور دیده‌ام که این افراد گذرنامه زیارتی یک بار خروج به قصد سوریه دریافت کرده اما از سوریه برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر رفته‌اند.

وی اضافه کرد: این افراد با مشکلات متعددی در کشور مقصد درس می‌خوانند و از آنجا که گذرنامه‌شان، گذرنامه اصلی نیست به مشکلات متعددی برخورد می‌کنند.

مسلمی نائینی خاطرنشان کرد: این ایرانیان تا بتوانند برگه مهاجرت را از کشور مقصد خود بگیرند و بتوانند در آنجا زندگی کنند خیلی سختی می‌کشند.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم در اشاره به نمونه‌ای عینی از مشمولانی که با گذرنامه‌های زیارتی اقدام به خروج از کشور برای تحصیل در خارج کشور کرده‌اند، گفت: دو نفر از این راه به ژاپن رفته بودند و حدود ۴ سال هم نمی‌توانستند به ایران بیایند تا اینکه سال ۸۱ تسهیلاتی ایجاد کردند که توانستند مدتی حدود دو ماه را به ایران بازگردند.