- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در تیر ماه ۱۳۹۰

به گزارش اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا: به اطلاع کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم (غایب و غیرغایب) و متولدین سال های ۱۳۵۵ تا پایان سال ۱۳۷۱ که برگ اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ‌های ۱۸و۱۹ تیرماه ۱۳۹۰ دریافت داشته اند می‌رساند که برای اعزام به خدمت می‌بایست به شرح ذیل اقدام نمایند.

۱- در تهران( مشمولان ساکن تهران بزرگ)

کلیه مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب که زمان اعزام آنها در برگ اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا تیرماه سال ۱۳۹۰ قید گردیده است می‌بایست در ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ و کلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ محل مراجعه ابلاغ گردبده است حضور پیدا نموده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

۲- در استانها( مشمولان ساکن شهرستانها)

کلیه مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب که زمان اعزام آنها در برگ های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا تیر ماه سال ۱۳۹۰ قید گردیده است در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ و کلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۷صبح روز یک‌شنبه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

لذا آندسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ اعلام محل مراجعه نگردیده اند می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار نمایند.