- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

اصلاح‌موادی‌از‌قانون‌خدمت‌وظیفه‌عمومی‌در‌دستور‌کار‌مجلس

گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره چهار مورد شکایات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور (در اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه و گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی (در اجرای تبصره بند ۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی) را در دستور کار خود دارد.

‌ لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر، لایحه پیشگیری از وقوع جرم اعاده شده از شورای نگهبان و نیز لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی اعاده شده از شورای نگهبان و طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح مواد ۲۴ و ۳۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و طرح استفساریه جزء۱ بند “ب” ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ نیز از دیگر دستورکارهای هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.

وکلای مردم در خانه ملت همچنین در جلسه های هفته آینده خود بررسی لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال و نیز لایحه اصلاحیه پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء پکن را در دستور کار خود دارند.

سوال از “کامران دانشجو” وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و “صادق خلیلیان” وزیر جهادکشاورزی از دیگر دستور کارهای هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.