• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۱     Arya Zanganeh
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی

 • telegram_channel

  موادی از قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاح شد

  به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی، اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان را با ۱۳۱ رای موافق و سه رای مخالف تصویب کردند.

  ماده ۳۰- ماده زیر به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

  ماده ۴۲ مکرر- مشمولینى که در شوراى پزشکى شهرستان مربوط با معاینه بالینى معاف از خدمت تشخیص داده نشده، به تشخیص این شورا یا اعتراض مشمول یا رئیس واحد وظیفه عمومى مربوط، نیاز به معاینه تخصصى داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت، یا بیمارستان‌هاى نیروهاى مسلح معرفى کند تا مورد معاینه قرار گرفته و نتیجه معاینه تخصصى جهت تصمیم‌گیرى به شوراى پزشکى همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با تأمین هزینه‌ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم‌گیری به شورای عالی پزشکی متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد.

  بر اساس تبصره ۱ این ماده مشمولینى که متقاضى معاینه تخصصى باشند، قبلاً باید هزینه‌هاى پیش‌بینى شده را به حساب دولت پرداخت نموده، پس از معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می‌شود. مشمولینى که به تشخیص شوراى پزشکى نیاز به معاینه تخصصی دارند، همچنین مددجویان مشمولِ تحت پوشش سازمان بهزیستى کشور، افرادى که به تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمکن مالى هستند از پرداخت وجه مزبور معاف هستند.

  طبق تبصره ۲ این ماده مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌هاى نیروهاى مسلح موظفند به وضعیت مشمولین معرفى شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسیدگى نموده، آنان را حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.

  همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده چنانچه مشمولینى که براى معاینات تخصصى به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌هاى نیروهاى مسلح معرفى می‌شوند، ظرف مدت یک‌ماه به این مرکز مراجعه نکنند، پس از تعیین تکلیف به خدمت اعزام خواهند شد.

  ماده ۳۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۴۹ مکرر به قانون الحاق میگردد:

  ماده ۴۹- حقوق سربازان وظیفه حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی ‌کل می‌رسد.

  بر اساس تبصره ۱ این ماده به کارکنان وظیفه متأهل یا سرپرست خانواده معادل ۱۰۰ درصد حق عائله‌مندى کارکنان پایور نیروهاى مسلح پرداخت می‌گردد.

  همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و پیش از دریافت درجه یا سردوشى به میزان ۵۰ درصد حقوق اولین ماه دوران خدمت آنان است.

  طبق تبصره ۳ این ماده به کارکنان وظیفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یک‌ماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت می‌گردد.

  همچنین براساس تبصره ۴ این ماده حق بازنشستگى و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمی‌گردد.

  ماده ۴۰- ماده زیر به عنوان ماده ۵۰ مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

  ماده ۵۰- افسران و درجه داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بدآب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوق‌العاده و مزایاى مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود.

  سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوق‌العاده‌ها و مزایاى درجه گروهبان دومى کادر ثابت برخوردار خواهند شد.

  بر اساس تبصره ۱ این ماده به کارکنان وظیفه‌اى که در شهر محل ‌سکونت خود بکارگیرى می‌شوند، فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات و بدى آب وهوا تعلق نمی‌گیرد.

  همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است به کارکنان وظیفه‌اى که بنا به تقاضاى خود منتقل می‌شوند

  هزینه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمی‌گیرد.

  طبق تبصره ۳ این ماده طبقه‌بندی مناطق از نظر محرومیت، آب و هوا و عملیاتی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دفاع تهیه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

  ماده۴۱- ماده زیر به عنوان ماده ۵۵ مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

  ماده ۵۵- دولت موظف است اعضای خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار داده و به آنان مستمرى پرداخت کند.

  بر اساس تبصره این ماده آیین‌نامه اجرائى این ماده توسط وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

  ماده ۴۸- مواد الحاقی زیر با عنوان «فصل هشتم – استفاده دستگاه‌هاى غیرنظامى از خدمات کارکنان وظیفه»به قانون افزوده می‌شود:

  ماده ۷۴ – دولت موظف است هزینه آموزش مشمولین وظیفه مأمور را به تعداد سهمیه اختصاص یافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشی به میزان چهار هزار برابر ضریب ریالی محاسبه و در اختیار ستاد کل قرار دهد تا ستاد کل به میزان سهمیه واگذاری به سازمان‌های آموزش دهنده پرداخت نماید.

  ماده ۴۹- مواد الحاقی زیر به عنوان «فصل نهم- سایر مقررات» به قانون اضافه می‌شود:

  ماده ۷۸ –به‌منظور ارتقاء منزلت و بهینه‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌های استمرار آموزش‌های نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم گردد.

  براساس تبصره ۱ این ماده دولت مکلف است امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز اجرای آموزش‌های مذکور را تأمین نماید.

  همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دفاع با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  ماده ۸۱ – همه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آیین‌نامه‌ای که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارت کشور و وزارت رفاه تهیه و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تحت بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

  طبق تبصره ۱ این ماده این بیمه به مدت حداکثر یکسال پس از پایان خدمت دوره ضرورت تا زمانی که سربازان فوق اشتغال به کار پیدا نکرده‌اند، استمرار خواهد یافت.

  همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده دولت موظف است خانواده هایی را که با اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تأمین معیشت زندگی با مشکل مواجه می‌شوند و قادر به امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد.

  به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد ۳۰، ۳۸، ۴۰، ۴۱ این طرح، ۷۴ الحاقی، ۷۸ الحاقی و ۸۱ الحاقی به قانون، یک ماده به شرح ذیل الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌گردد:

  ماده الحاقی- بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰ بر اساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تأمین شد؛ بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 10,824 | شهریور ۷ام, ۱۳۹۰

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - شاکی
   #1 | ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

   ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗
   بچه ها یه نکته
   دکتر جلالی میگه رهبری با اجرای دو برادری موافقت کرده ،،، پس چرا اجرا نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟
   حالا بهتون میگم دلیلش چیه
   فکر میکنید دلیل خیلی منطقی داره ؟؟ نه کجای کارین من چند ماهه سربازم ، اخلاق اینا تقریبا تو دستمه > میدونین علتش چیه ؟؟؟
   فقط چون میلشون به اجرای سه برادری بود اونو سریع پس از موافقت رهبری اجرا کردن اما از شانس ما میلشون به اجرای دو برادر ینیست .
   حالا کار ما چیه ؟؟؟
   ما یه ضرب المثل دارم که میگه خری که از سر تو طویله نمیره باید از دم بکننش تو طویله
   یا به قول عموم حالا که با زبون خوش وظیفه شونو انجام نمیدن جور دیگه ای باهاشون حرف میزنیم
   فقط یه کلمه : تجمع – تجمع- تجمع -تجمع -تجمع- تجمع تجمع تجمع ………………….
   موافقا مثبت بزنن تا تعداد دسمون بیاد ➡
   ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗

   شاکی IP Address is : hidden
  2. مهمان - نیما
   #2 | ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

   سلام ، اقا یکی به ما بگه حقوقم چقدر میشه ،،،،؟؟؟؟
   یعنی ماهی ۳۰۰ تومن میدن ؟ 😕 😕
   🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄

   نیما IP Address is : hidden
  3. مهمان - آرش
   #3 | ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

   قانون نظام وظیفه و دو برادری

   *پرسش:

   سلام جناب جلالی ، نماینده دلسوز نسل جوان . خیلی شرمنده شما هستیم که اینقدر در مورد ۲ برادری اذیتتون کردیم . خدا حفظتون کنه . اگه شخص شما هم نبود دیگه واقعا نمیدونستیم حرف دلمونو به کی بگیم.

   باز هم از شما میخواهیم به عنوان نماینده ای دلسوز با مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح در مورد معافیت ۲ برادری صحبتی بکنید و حتی اگر شده شخص شما خدمت مقام معظم رهبری رفته و این موضوع معافیت ۲ برادری را خدمت ایشان اعلام نمایید ، شاید ایشان به ما ۲ برادری ها عنایتی بفرمایند و حداقل اگر هم معافمان نکنند دستور فرمایند برای ۲ برادری ها کسر خدمت قائل شوند. مثلا به ازای هر برادر خدمت کرده از ۳ تا ۶ ماه کسر خدمت. شما رو به خدا خیلی از زندگی ها به خاطر لغو این قانون از هم پاشده شده ، اگر باور ندارید می توانم آدرس و مشخصات کسانی که متضرر مبنی بر لغو این قانون شده اند را به شما بدهم تا شخصا خودتان و یا مسئولین بی فکر ستاد کل نیروهای مسلح تحقیق کنند تا بفهمند که اگر این قوانین معافیت را اجرا میکردند جوانها سریعتر میتوانستند ازدواج کنند و کاهش موالید را دیگر شاهد نبودیم. شما رو به خدا جناب جلالی عزیز و دلسوز این هفته در مجلس این موضوع ۲ برادری را حتما مطرح و پیگیری کنید شاید به لطف تلاشهای شخص شما فرجی شود

   با تشکر از شما ( درود بر دکتر کاظم جلالی نماینده دلسوز و زحمتکش نسل جوان )

   *پاسخ:

   با سلام و تحیت

   همان طور که مستحضرید طی ماه های اخیر بزرگترین مشکل اجرای این قانون که بار مالی آن بود را در مجلس حل کردیم و در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایرادات شورای نگهبان را حل کرده و آن را به صحن ارجاع دادیم. در مجلس تمامی تلاش ما این بود که قبل از تعطیلات تابستانی مجلس این قانون به شکل کامل تصویب شود و هفته گذشته بنده ضمن رایزنی با هیئت رئیسه محترم حتی از باب محکم کاری برای تسریع در این که این قانون در دستور کار مجلس قرار گیرد تذکر دادم و خوشبختانه این در دستور این هفته قرا گرفت. اما روز یکشنبه و دوشنبه دستور کار مجلس در بررسی لایحه گمرک طولانی شد و می رفت که نوبت به بررسی این قانون نرسد و بنده چندین بار خدمت ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی رفته تا به هر شکلی است نوبت به بررسی این قانون برسد. بنده خدمت دکتر لاریجانی عرض کردم اگر نوبت به بررسی این قانون نرسد جوانان مملکت که معطل آن هستند حتماً ما را در ذهن خود نقد خواهند کرد که کار ما مانده و نمایندگان به راحتی به تعطیلات رفته اند. جناب آقای دکتر لاریجانی استدلال های مرا پذیرفت و انصافاً تلاش کرد و حتی زمانی که ریاست جلسه را به جناب آقای دکتر صدر واگذار می کرد توصیه کرد تا بررسی قانون نظام وظیفه استمرار یابد.

   بالاخره در زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان بنده بحث نسبتاً‌ مفصلی در خصوص دو برادری داشتم اگر چه جو مجلس و هیئت رئیسه محترم اجازه سخن مبسوط ندادند اما بالاخره نکات اصلی را ذکر کردم و شما می توانید در فایل صوتی سخنان من، آن را بشنوید.

   بنده فکر می کنم آن چه می شد از تلاش و کوشش انجام داد را مبادرت ورزیدم. انشاء الله که این قانون موجب خیر و برکت برای کشور و جوانان عزیزمان باشد.

   ساعت درج ۱۵:۲۶ / سه شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۰ / شماره خبر ۲۰۲۲ /

   آرش IP Address is : hidden
  4. مهمان - آرش
   #4 | ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
   آرش IP Address is : hidden
  5. مهمان - ارتشبد
   #5 | ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

   ۳۰۰ بشه ۴ سال خدمت می کنم دادا 😛

   ارتشبد IP Address is : hidden
  6. مهمان - شاکی
   #6 | ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹

   ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗

   بچه ها اگه چند روز پیش برنامه تلویزیون رو دیده باشید میدونید چی شده
   اونجا رهبری به مسئولین تذکر میده که هنوز قانونی برای کمک به صنعت در طرح هدهمندی یارانه ها تدوین نشده . سریع تدوینش کنید
   قضیه ماهم اینطوریه . ایشون باید تذکر بدن که ای ستاد کل چرا معطلید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   فقط با تجمع میشه اینکارو کرد ➡
   ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗

   شاکی IP Address is : hidden
  7. مهمان - نیما
   #7 | ۰۲:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹

   سلام ، بابا یکی به درد ما برسه …. اخرش حقوق ما چقدر میشه ؟

   نیما IP Address is : hidden
  8. مهمان - موسی
   #8 | ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹

   اینجانب به خدمت مقدس سربازی نخواهم رفت.
   دفترچه هم پست نمیکنم.
   اگر بروم ماهی ۸۰۰ حقوقم را از دست میدهم. کمک خرج خانواده ام هستم.
   اکنون آیا عاقلانه است من والدین خویش را تنها گذاشته و سرباز شوم؟
   تنها امیدم به سروسامون گرفتن زندگیم، معافیت دوبرادری است.
   با ۲۸ سال سن برم خدمت که چی بشه؟!!

   موسی IP Address is : hidden
  9. مهمان - شاکی
   #9 | ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹

   ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ بچه ها تا برای تجمع هماهنگ بشیم چند تا کار هست که باید انجام بدیم
   اول : گیر دادن به شورای نگهبان
   بچه ها میدونین که میتونن سریع اظهار نظر کنن اگه بجنییم حتی میتونیم قبل از اتمام شهریور اجراییش کنیم همه چی بستگی به فعالیت خودمون داره.اگه نجنبیم شاید مهها شاید سالها..
   ایمیل شورای نکهبان اینه که راحترین روش تماس با اوناست
   info@shora-gc.ir
   بیایید ایمیلشونو بپوکونیم از بس که براشون میل میفرستم
   تو رو خدا قضیه رو همین جا ول نکنید
   حتما ایمیل بزنید
   ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗ ❗

   شاکی IP Address is : hidden
  10. مهمان - شاکی
   #10 | ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰

   یکی از بچه ها گفته بود که بنا به حرفای دکتر جلالی مطمئنه دوبرادری به اون میرسه.
   اما باید بهش بگم نه اقا کجای کاری .
   سال ۸۸ که همه چی معلوم بود و احتیاج به ائین نامه خاصی نبود شورای نگهبان بعد از نزدیک شش ماه اظهار نظر کرد حالا که دیگه جای خود داره
   بییایید تا نذاریم الافمون کنند.

   شاکی IP Address is : hidden
  11. مهمان - گرفتار
   #11 | ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۴

   سلام بچها من چه خاکی به سرم کنم که تک پسرم یه بچه هم دارم متولد ۶۲ هستم پدرم ۴۷ سالشه و رانندست 😥

   گرفتار IP Address is : hidden
  12. مهمان - مهدي
   #12 | ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۴

   خداوکیلی شانسو ببینا.

   خدمتم ۱۰ روزه تموم شده ببین چه چیزایی به سربازا میخوان بدنا.ای گ….دم این شانسو.

   مهدي IP Address is : hidden
  13. hadi207
    
   #13 | ۰۲:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۵

   سلام
   ذاذاش ما یه دو ساله که تو کف معافیت ۳برادری هستم
   حالا ک اقذام کردم برا استعلام ثبت احوال همه ی شناسنامه های خواهر برادرام می خوان
   ولی من یه خواهرام ۱۵ ساله خارج هست و شناسنامه شو گم کرده و دیگه برا گرفتنش اقدام نکرده و کپی شم نداره!
   حالا نمیدونم چه کار کنم 😥
   شما میدونید راه حلش چی هست؟
   مدیر جون اگه خودتم می دونی جواب بده
   دم همتون گرم
   یا علی

   hadi207 IP Address is : hidden
  14. مهمان - محمود.ناظر
   #14 | ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

   سلام به همه و سلام به دکتر جلالی.من فقط همین رو میتونم بگم که ارزش و شخصیت همه جوان های ایرانی با دنیایی از غیرت و غرور خیلی بالاتر این حرف هاست که لطمه بخوره.منم با همه شما هم دردم با این قانون دوبرادری ضربه خوردم حسابی. 😳 😥

   محمود.ناظر IP Address is : hidden
  15. مهمان - بی نشان
   #15 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

   سلام سربازی بروید ولی بعد ان زندگی تلخ می گذرد چون که جامعه ان طور نبود تو خوب دیدی ولی سربازی کرد تو هم مرد باش چیزی نگو دل داری بسپار به خود خدا من گفتم سربازی خوب بود به شرطه اینکه یکی خوب بود اگه ندیدیم اونطور که دیدیم شنیدیم اونطور که نشنیدیم همه بماند به خاطرمان فقط کارت پایان خدمت مهم بود زیرا اعصاب مهم نبود باتشکر خدمت رفته با ادب.

   بی نشان IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>