- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

شرط ثبت نام دانش آموزان مشمول در مدارس و مراکز پیش دانشگاهی به صورت داوطلب آزاد

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: از مهرماه سال جاری دانش آموزان مشمول که قصد ادامه تحصیل به صورت داوطلب آزاد را نموده اند برای ثبت نام به منظور ادامه تحصیل باید برگ آماده به خدمت ارائه دهند و ادامه تحصیل آنان نیز تا موعد اعزام تعیین شده مجاز خواهد بود.

لازم به تاکید است که مسئولین هنرستان ها و دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی مجاز به ثبت نام دانش آموزان مشمول فاقد برگ آماده به خدمت به صورت داوطلب آزاد نمی باشند.

دانش آموزانی که به سن مشمولیت رسیده و به صورت حضوری در مقطع متوسطه به تحصیل اشتغال داشته باشند تا ۲۲ سالگی مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه و تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل در مقطع پیش دانشگاهی می باشند.

همچنین برابر توافق به عمل آمده با وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برای کلیه دانش آموزانی که به تحصیل اشتغال دارند باید از سوی وزارت آموزش و پرورش درخواست معافیت تحصیلی گردد.