- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

کلیات طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ را با ۱۶۰ رأی موافق در برابر ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع تصویب کردند.
این طرح شامل ۶ فصل و ۸۷ ماده است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی آن را بررسی و آماده طرح در صحن کرده است.
برخی از فصول مهم این طرح شامل معافیت‌ها، احضار برای خدمت وظیفه، آموزش نظامی مشمولان، درجات و حقوق آنها و مجازات غیبت مشمولان است.
نمایندگان هم اکنون مشغول بررسی جزئیات این طرح هستند.

ساعت ۱۱:۲۴ دقیقه در مجلس به تصویب رسید

***************************

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن به سن ۱۸ سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه خواهد شد.
نمایندگان که وارد بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی سال ۱۳۶۳ شده اند ماده ۲ قانون قبلی را به صورت یاد شده اصلاح کردند.
بر اساس مصوبه قبلی سال ۱۳۶۳، “هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن ۱۹ سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد”.
سردار سرتیپ موسی کمالی مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان نماینده دولت در بررسی این طرح، گفت: طبق قانون قبلی هر فردی که متولد فروردین و حتی اسفند بود و به سن ۱۸ سالگی می رسید از ابتدای فروردین ماه ۱۸ سالگی مشمول محسوب می شد.
وی افزود: این موضوع مشکلات زیادی برای بسیاری از افراد ایجاد می کرد برای مثال با قانون قبلی فردی که متولد اسفند بود از ابتدای فروردین ۱۸ سالگی مشمول محسوب و برای بسیاری از امور خود دچار مشکل می شد.
کمالی گفت: با اصلاح این بند مشکلات بسیاری از مشمولان حل خواهد شد و هر فردی در ماهی که در آن به ۱۸ سالگی می رسد مشمول محسوب می شود و بهتر می تواند برای آینده کاری و تحصیلی خود برنامه ریزی کند.

************************

مصوبات به محض تصویب در اینجا اضافه خواهد گردید