- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

محرومیت مشمولان غایب از خدمات اجتماعی

سرهنگ ” محمد جلال احسان “ در این مصاحبه ضمن اشاره به ماده ۱۰ قانون وظیف عمومی در خصوص محدودیت های اجتماعی برای مشمولین غایب و فراری اظهار داشت: استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و سربازان فراری طبق قانون خدمت وظیفه عمومی ممنوع می باشد .

وی افزود : برای این افراد محدودیت های از قبیل شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه ، دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه ها و موسسات دولتی، کاندید شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی اعمال می شود.

سرهنگ ” احسان” تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی، ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال بطور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را منوط به روشن بودن وضعیت خدمتی مشمولان عنوان کرد.

وی دریافت مستمری از سازمان های دولتی وابسته و نهادهای قانونی، استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت)و وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد های قانونی و شرکت های دولتی، خروج از کشور، عدم صدور معافیت تحصیلی ، برای تحصیل در دانشگاه، عدم بهره مندی از هرگونه معافیت کفالت را از دیگر موارد این طرح برشمرد.

معاون وظیفه عمومی پلیس استان به کلیه کارفرمایان ، صاحبان کارخانجات ، کارگاه ها ، بنگاه ها ، صاحبان اصناف و سایر اماکن غیر دولتی هشدار داد از بکار گیری افراد مشمول جدا خوداری کنند چرا که بکارگیری آنان غیر قانونی بوده با کارفرمایان متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد .