- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

دانش‌آموزان غایب پیش‌دانشگاهی به نظام وظیفه معرفی می شوند

ابراهیم سحرخیز با اشاره به سالی واحدی شدن دوره پیش‌دانشگاهی و به تبع آن تغییرات ایجاد شده در آیین نامه امتحانات این دوره افزود: علت این تصمیم گیری ها این است که دانش‌آموزان، مدرسه را به عنوان کانونی تربیتی جدی بگیرند و همه چیز را فدای کنکور نکنند.

او با اعلام این‌که با این طرح، سال چهارم دبیرستان(دوره پیش‌دانشگاهی) با ۳ پایه اول دوره متوسطه هماهنگ شده است ، افزود: دانش‌آموزان در این دوره مکلف هستند مانند دیگر پایه‌های تحصیلی دوره متوسطه از اول مهر تا پایان اردیبهشت در مدرسه حاضر باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: ثبت‌نام صوری دانش‌آموزان در دوره پیش‌دانشگاهی خلاف مقررات است و در صورت مشاهده علاوه بر برخورد با مدیرمدرسه، دانش‌آموز نیز به عنوان ترک تحصیل‌کننده معرفی خواهد شد.

سحر خیز با اعلام این‌که تدابیر لازم برای معرفی نکردن این دانش‌آموزان به حوزه‌های امتحان نهایی اندیشیده شده است تاکید کرد: به دانش‌آموزان و والدین اعلام توصیه می‌کنیم دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی باید رسما یک سال تحصیلی در مدارس حاضر شوند.

او با اعلام اینکه به لحاظ حضور دانش‌آموزان در مدرسه هیچ تفاوتی بین حضور دانش‌آموزان در دوره پیش‌دانشگاهی و ۳ ساله اول متوسطه وجود ندارد افزود: در این دوره در یک سال تحصیلی ۲۴ واحد ارائه می‌شود که طبیعتا دانش‌آموزان می‌توانند با هماهنگی مدیر مدرسه این ۲۴ واحد را در ۴ روز هفته آموزش ببینند .

سحرخیز ادامه داد: مقرر شده است ناظرینی در فاصله امتحانات و در طول سال تحصیلی با مراجعه به مدارس غیردولتی بر حضور و غیاب دانش‌آموزان و نمرات مستمر آنان را نظارت جدی کنند .